ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Мова і стиль розпорядчих документів: мова і стиль комерційної кореспонденції, мова і стиль інструктивно-методичних документів. Реклама ділового мовлення. Правила оформлення документів. Мовний етикет в документах
       

   

  Менеджмент

  Інститут Бізнесу і Політики

  Нижегородський філія

  Факультет «Економіки та управління»

  РЕФЕРАТ

  з дисципліни «Російська мова та культура мови »

  На тему:« Мова та стиль розпорядчих документів:

  мова і стиль комерційної кореспонденції, мова

  і стиль інструктивно-методичних документів.

  Реклама ділового мовлення. Правила оформлення документів.

  Мовний етикет в документах. »

  Виконав:

  Студент 3 курсу

  Заочного відділення

  № з/книжки 3097

  Катрова Про . В.

  Перевірив:

  Пещерова І.О.

  Н. Новгород

  2003 г.

  Зміст

  Введення.

  - 3


  Основна частина:

  1. Мова та стиль комерційної коресспонденціі. - 4

  2. Мова та стиль інструктивно-методичних документів. -
  4

  3. Реклама ділового мовлення.

  - 6

  4. Правила оформлення документів.

  - 6

  5. Мовний етикет в документах.

  - 9

  Висновок.

  - 11

  Список використаної літератури.

  - 12

  Введення.

  «Це я листоноша Пєчкін, приніс посилку. Тільки я вам її не віддам, тому що у вас немає документів. »

  з книги Е. Успенського

  « Троє з Простоквашино ».


  У житті будь-якої людини документи відіграють величезну роль. Практично в будь-якійсфері нашої діяльності потрібні будь-які документи. Що ж означаєслово документ? У Федеральному законі від 27 листопада 1994 дається наступневизначення терміна «документ».
  Документ-це матеріальний об'єкт, що має юридичну (правову) значимістьіз зафіксованою на ньому інформацією, призначений для передачі підчасі і просторі з метою його зберігання і використання.
  Діловий стиль-це сукупність мовних засобів, функція яких --обслуговування сфери офіційно-ділових відносин, тобто відносин,що виникають між органами держави, між організаціями або всередині них,між організаціями та приватними особами в процесі їх виробничої,господарської і юридичної діяльності.
  Як правило, документ складається і оформлюється на основі правил івимог прийнятого стандарту: Єдиної державної системиділоводства (ЕГСД). Форма документів різних видів уніфікована.
  У тексті документа звичайно виділяються дві смислові частини: в однійвикладаються причини, підстави та цілі складання документа, в іншій --висновки, пропозиції, прохання, рекомендації, распоряженія.Разлічают двакатегорії документів: для зовнішнього і внутрішнього користування. Документи неоднорідні за ступенем уніфікації та стандартизації. Одну групу складаютьдокументи, в яких однакової є не тільки форма, але й типовезміст. В іншу групу входять документи, що мають уніфіковануформу, але варіативного змісту, тобто значно різняться за наявноюв них інформації.

  Основна частина.

  1.Язик і стиль комерційної коресспонденціі.


  Неоднорідність тематики і різноманітність жанрів дозволяє виділити врозглянутому стилі два різновиди, однією з яких є побутово -діловий стиль, до якого відноситься комерційна кореспонденція: приватніділові папери (заяву, доручення, розписка, автобіографія, рахунок іін). Вона характеризується певною стандартизацією, що полегшує їїскладання та використання і розрахованої на економію мовних засобів, наусунення невиправданої інформаційної надмірності.

  2. Мова та стиль інструктивно-методичних документів.


  Офіційно-діловий стиль - це стиль документів: міжнародних договорів,державних актів, юридичних законів, постанов, статутів,інструкцій, службового листування, ділових паперів і т.д. Документи - цеписьмові тексти, що мають юридичну (правову) значимість. Незважаючи навідмінності в содеожаніі і різноманітність жанрів, офіційно-діловий стиль вцілому характеризується низкою спільних рис, (володіє наступними обов'язковимиякостями):

  1) Вживання канцелярських штампів - характеристика лексико -фразеологічних одиниць, які співвідносяться з часто повторюванимиситуаціями, поширеними поняттями (за звітний період, беручи доувагу, видана для надання, прослухавши і обговоривши ...);
  2) Використання слів-найменувань осіб за дії, стану (вкладник, квартиронаймач); збірних іменників (вибори, діти, батьки); назва осіб за професією і соціального стану, значення сукупності

  (громадяни, службовці);
  3) Введення спеціальної термінології, що не має синонімів узагальновживаної лексики (наказ, протокол, погоджено, сторона,реалізація ...);
  4) Обмеження можливості лексичної сполучуваності слів. Наприклад, службовий лист - складається (не пишеться, не направляється, не посилається);
  5) Перевага іменників;
  6) Використання віддієслівні іменники (проїзд, виконання);
  7) Більшість форм інфінітивом виступають в значенні повинності

  (вважати, прийняти, повинен, зобов'язаний);
  8) Майже повна відсутність особистих займенників 1 і 2 особи та відповідних особистих форм дієслова;
  9) Вживання переважно форм теперішнього часу дієслова в значенні розпорядження або повинності, а також форм дієслова зі значенням констатації (комісія оглянула);
  10) Широке розповсюдження складних отименних прийменників (з метою, з огляду, по лінії, в частині);
  11) Вживання переважно наступних синтаксичних конструкцій: прості речення (як правило, розповідні, особисті, поширені, повні), з однорідними членами, відокремленими зворотами, з вступними і вставними конструкціями, перевага в пропозиціях союзної зв'язку над безсполучникового; безособові пропозиції;
  12) Використання прямого порядку слів у пропозиціях;
  13) Стислість, максимальна стислість, компактність викладу, лаконізм формулювань, економне використання мовних засобів;
  14) Стандартне розташування матеріалу, нерідка обов'язковість форми

  (посвідчення особи, різного роду дипломи і т. д.), вживання притаманні цьому стилю кліше;
  15) Широке використання термінології, номенклатурних найменувань

  (юридичних, військових та ін), наявність особливого запасу лексики і фразеології, включення в текст складноскорочені слова, аббревеатур;
  16) Часте вживання віддієслівні іменники, отименних прийменників

  (на підставі, відповідно до, у справі, в силу та ін), а також різних стійких словосполучень, що служать для зв'язку частин пропозиції (на випадок, якщо ..., на тій підставі що ... і т.п.);
  17) розповідний характер викладу (нейтральний тон), використання номінативних пропозицій з перерахуванням;
  18) Прямий порядок слів у реченні як переважає принцип його конструювання (точність, що виключає двояке розуміння);
  19) Тенденція до вживання складних речень, що відображають логічне підпорядкування одних фактів іншим;
  20) Майже повна відсутність емоційно-експресивних мовних засобів;
  21) Слабка індивідуалізація стилю;
  22) Достовірність та об'єктивність;
  23) Бездоганність в юридичному відношенні. Т.е.должна бути стандартність мови при викладі типових ситуацій ділового спілкування;
  24) Відповідність нормам офіційного етикету, який проявляється у виборі стійких форм звернення та відповідних жанру слів і словосполучень, у побудові фрази й всього тексту.
  По можливості точно і повно пояснити факти навколишнього насдійсності, показати причинно наслідкові зв'язки між явищами,виявити закономірності історичного розвитку і т. д. Науковий стильхарактеризується логічною послідовністю викладу, впорядкованоїсистемою зв'язків між частинами висловлювання, прагнення авторів до точності,стислості, однозначності вираження при збереженні насиченості змісту.
  Характерною рисою стилю наукових робіт є їх насиченість термінами,зокрема інтернаціональними. Не слід, однак, переоцінювати ступіньцієї насиченості: в середньому термінологічна лексика звичайно становить 15 -
  25 відсотків загальної лексики, використаної в роботі.
  По-перше, як умову високої частотності складних пропозицій утекстах ділової мови виступає її письмовий характер, що вимагає повнотивикладу справи в тексті документа. Зауважимо, що з цим же фактором пов'язаночасте вживання в діловому тексті «ланцюжків» багаточленних іменнихсловосполучень, переважно з родовим відмінком типу: 1) розробка
  2) проблем 3) подальшого вдосконалення +4) очищення 5) промисловихстоків.
  По-друге, тут позначається вимога логічності викладу: в цьому планінеобхідними стають схеми складнопідрядних роедложенія з союзноюзв'язком, з підрядними причини, наслідки, умови.
  По-третє, свою роль відіграє і своєрідність розуміння вимоги стислостівикладу в діловому тексті: мається на увазі не тільки і не стількикількість слів у реченні, що «прагнення вмістити в межі однієїфрази максимум необхідної інформації ». Це пов'язано із завданням «представитивсі обставини справи у всіх їх логічних взаєминах разом звиведенням з них в одному цілому ».

  3. Реклама ділового мовлення.

  У рекламі широко застосовується промислова графіка, плакат, оформлювальнемистецтво, малі форми архітектури. Сучасними засобами реклами діловоїмови є:

  1) друк (газети, журнали, афіші, проспекти тощо);

  2) телебачення;

  3) радіо;

  4) вітрини;

  5) вивіски;

  6) світлові оголошення;

  7) товарні і фірмові знаки.

  4. Правила оформлення документів.

  Скільки існує документів, стільки існує способів їхоформлення. Кожен документ оформляється по-своєму. Розглянемо на прикладіділового листа. Діловий лист прийнято писати на бланках фірми абоорганізації, де вже є реквізити установи або фірми-відправника.
  Зовнішній вигляд бланка є своєрідною візитною карткою фірми, томудо його оформлення слід поставитися з усією серйозністю. Чим офіційнішебланк, тим офіційніше повинен бути стиль письма.

  Розглянемо його структуру:

  З правого боку і трохи нижче реквізитів фірми-відправника вказуєтьсядата відправлення із зазначенням місяця буквами, наприклад: 10 травня 1999
  Прийняті у нас скорочення 10.05.99 в міжнародній листування невживаються. У США прийнято вказувати спочатку місяць, а потім число - травень
  10, 1999.

  Саме лист необхідно починати з точного повторення в лівому верхньомукутку адреси, написаного на конверті.

  Ще нижче, без абзацу, відразу біля поля знову ж таки з лівої сторони пишутьввічливе ставлення. Воно традиційно складається із слів:

  · «Дорогий пан (або пані) + прізвище»;

  · «Дорогий доктор + прізвище»;

  · «Господа»;

  · «Шановні добродії»;

  · «Шановний г-н + прізвище».

  Після вступного звертання ставиться кома, а НЕ окликузнак, як прийнято в нашій практиці.

  В офіційних листах не прийнято звертатися на ти. До людей, які займаютьдосить високі пости, в таких листах не слід звертатися на ти навітьв тому випадку, якщо в житті ви з ними накоротке. У залежності від ступеняблизькості з кореспондентом звернення може починатися словами: "Шановний
  Джон »(ім'я), або« Шановний Сміт »(прізвище). Надсилаючи листа до ФРН,необхідно вжити звернення: «Шановний пан доктор (прізвище )».

  А в Австрії та Швейцарії, наприклад, досить написати« Дорогий р-ндоктор ».

  Наступним рядком після звернення прийнято позначати тему листа. Дляцього достатньо поставити Re: (англійське in Reference to - відносно,що стосується), Російська еквівалент - «щодо» або «Kac.». Наприклад, «Re:
  У відповідь на ваш телекс oт 05 мая 1999 р. ».

  Якщо лист стосується тільки однієї проблеми, то тему листа можнапозначити і до звернення відразу після адреси. Якщо ж листування з партнеромведеться відразу за кількома контрактами, то в такому випадку було б зручнішевідразу після одноразового звертання позначити теми листа і цим розбитилист на відповідне число блоків. Наприклад:

  Дорогий пан Сміт,

  Re: Про ваших пропозиціях за проектом «Омега»;

  Неоплачені рахунку № № 28765, 54б78;

  Про поставки картоплі в жовтні 1998 р.

  Однак більш сучасним вважається спосіб, при якому заголовок дотексту листа просто підкреслюється або пишеться великими літерами.
  Наприклад:

  Дорогий пан Сміт,

  Про Ваших пропозиціях за проектом «Омега».

  Дорогий пан Сміт,

  Про ваших пропозиціях за проектом «омега»,

  Далі йде текст листа. В даний час все більшу популярністьнабуває так званий цельноблочний стиль, при якому абзацу непочинаються з відступом на 5 знаків, а даються врівень з лівим полемсторінки так само, як і внутрішній адреса, заголовок до тексту листа,вступне звернення і заключна формула ввічливості. Щоб чітковідокремити один абзац від одного, кожен новий абзац друкується не через 2, ачерез 3-4 інтервали.

  Закінчується лист, зазвичай компліментом. Якщо лист офіційне, якправило, вживається комплімент «Дуже щиро Ваш» ( «Very trulyyours »). В інших випадках вживається комплімент «Щиро Ваш»
  ( «Sincerely yours»). Можна в кінці листа обмежитися добрими побажаннями:
  «Найкращі побажання р-ну ...»,« З найкращими побажаннями »,« Прийміть моїнайкращі побажання »(« My best regards ») і т. д.

  Цим компліментів повинні відповідати, наступнізвернення: Шановний р-н (Dear Sir.) - З повагою, (Your faithfully.);
  Шановний р-і Браун, (Dear Mr. Brown,) - Щиро Ваш, (Sincerely yours,);
  Вельмишановний пан Браун, (Му Dear Mr. Brown,) - З щирою повагою,
  (Very truly yours).

  При формулюванні вступного звернення та компліменту враховуєтьсяпринцип взаємності. Особливо це стосується відповідей на листи. У відповідномулисті використовуються ті самі висловлювання, що й у надісланому. Заключнаформа листа залежить від рівня наближеності кореспондентів, їхніх відносин,стилю спілкування і пр.

  Під компліментом ставиться підпис із зазначенням під нею прізвища тапосади. У більшості країн підпис на листі ставиться з правого бокулиста, якраз під заключній формулою ввічливості. Якщо заключнийкомплімент розташований з лівого боку (це практикується в Німеччині), топідпис ставиться з лівої сторони також під заключній формулоюввічливості. Прізвище підписує лист друкується на машинці під йогорукописної підписом. Відстань між компліментом і прізвищем, надрукованійна машинці, - 2-2,5 см.

  Щоб не ставити партнера в скрутне становище з визначенням вашогостаті, бажано написати своє ім `я повністю.

  Якщо після написання листа терміново треба повідомити про події, яківідбулися пізніше, то в цьому випадку в листі ставиться P. S. (постскриптум) ідописується необхідна інформація. Наприкінці Постскриптуму знову ставитьсяпідпис. Бажано, по можливості припискою в кінці листа незловживати.

  Якщо до листа додаються будь-які матеріали або документи, то вонизазвичай перераховуються в лівій нижній частині листа на окремому рядку післяслова «Додаток (Enclosurе)». Наприклад:

  Програма: 1. Контракт (5 л.)

  2. Страховий поліс (6 л.).

  Вказівка на розсилку копій (Carbon сміття або СС) займає окремурядок під додатком і з'являється в листі, коли виникає необхідністьнаправити його за кількома адресами. Наприклад:

  Копія: Г-ну С. Шатайло «Нацбанк».

  6. Мовний етикет в документах.

  Мовний етикет регламентує словесні формули вітання,знайомства, привітання, побажання, подяки, вибачення, прохання,запрошення, поради, пропозиції, розради, співчуття, співчуття,компліменту, схвалення; до мовного етикету відносять також манерурозмовляти (мистецтво вести бесіду).

  У культурі сучасного типу, в якій понад усе цінуєтьсяможливість вільного вибору і повної реалізації особистості, «мистецтвоспілкування »полягає не стільки в тому, щоб зберегти свій статус, скількиу вмілому і розумному пристосуванні його до конкретної ситуації. Найбільшвисоко оцінюється не буквальне дотримання правил, а вміння в разінеобхідності порушувати їх. Замість обов'язкових приписів і заборонрітуалізованного поведінки - творче обігравання істотно більшемобільних норм.

  Строго кажучи, мовним етикетом може бути визнаний тільки такийетикет, який передбачає можливість вибору. Ввічливість починається там,де кінчається доцільність, хоча в ввічливості, безсумнівно, єдоцільність більш високого порядку. Мовний етикет завжди припускаєпевну надмірність, і з цим багато в чому пов'язаний його художній,естетичний характер.

  Висновок.

  Офіційно-діловий стиль являє собою один з функціональних стилівсучасної української літературної мови: набір мовних засобів,предна?? начення яких - обслуговування сфери офіційно ділових відносин.
  Ділова мова реалізується у вигляді письмових документів, побудованих заєдиним для кожної з їх жанрових різновидів правилами. Типи документіврізняться специфікою свого змісту, а відповідно і своєю формою;об'єднані вони набором мовних засобів, що традиційно використовуються дляпередачі ділової інформації. А все це дуже важливо в сьогоднішньому бурхливорозвивається діловому світі.

  Список використаної літератури.


  Російська мова та культура мови-під редакцією професора
  В.І.Максімова.М, 2002 р.
  Диференціальні ознаки офіційно-ділового стилю на синтаксичномурівні - І.С. Вольська. М, 1963 р.
  Кореспонденція та діловодство - В. А. Бахарєв, Г.Н. Корякин. М, 1970р.
  Російська мова та культура мови - Н. Ю. Штрейкер. М, 2003р.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !