ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Інновації в малому та середньому бізнесі та розробка банку даних технологій та інноваційних проектів
       

   

  Менеджмент

  Інновації в малому та середньому бізнесі та розробка банку даних технологій та інноваційних проектів.

  Н.М. Штевніна, Е.Н. Жівіцкая, (БДУІР, м. Мінськ)

  1. Державна політика щодо розробки інновацій.

  В даний час економіка Республіки Білорусь знаходиться на стадії становлення ринку та розвитку ринкових відносин, пріоритетними є процеси, спрямовані на розвиток і підтримку бізнесу. Для того, щоб підприємства були фінансовий стійкими, а продукція конкурентоспроможною в Республіці Білорусь приймаються багато практичних заходів для зміцнення науково-технічного потенціалу та залучення його в реальний економічні процес. Визначено пріоритетні напрями науково-технічної діяльності, проводяться наукові дослідження для виявлення нових більш економічно вигідних технологій та форм ведення бізнесу, на виробництві активно впроваджуються інновації.

  Інновація - Інтелектуальний продукт, який потрапив у сферу виробництва, реалізований в цій сфері і який призвів до його значних змін.

  В зв'язку з цим, головною нинішньої завданням, від вирішення якої залежить розвиток інноваційних процесів і відповідно затребуваність технологічних нововведень (надаються створеним в країні науково-технічним потенціалом або адаптується з його допомогою зі світового досвіду), є створення інноваційної ситуації у виробничій сфері. Підприємства повинні мати можливість накопичувати кошти для інновацій. Ця спільне завдання всіх аспектів економічної політики і одна з основних заходів щодо виходу економіки з кризи.

  Наступною важливим завданням, яке повинна вирішуватися постійно, є накопичення людського капіталу (знання, вміння, навички працівників, що забезпечують зростання продуктивності праці). Витоки науки та інновацій - в освіті. Функціонування високотехнологічних виробництв забезпечується фахівцями відповідної кваліфікації. Відповідають сучасним вимогам якості і масштаби освіти, особливо вищої, включення дослідницької роботи в навчальний процес є головними умовами розвитку науки та інноваційної діяльності у виробничій сфері.

  Актуальною стратегічним завданням є структуризація і систематизація отриманої інформації, створення банку даних технологій та інноваційних проектів, забезпечення постійного оновлення даного банку. Також виникає необхідність використання сучасних інформаційних технологій, нових пакетів прикладних програм, для своєчасного отримання, обробки і відправки інформації необхідні мережеві компоненти, зокрема така глобальна комп'ютерна мережа як Internet.

  Необхідна також законодавча база захисту інтелектуальної власності та підтримки інноваційних проектів.

  2. Технопарки та технополіси - «фундамент» науково-технічного прогресу і інноваціолнной діяльності.

  В умовах переходу до ринку Республіка Білорусь зіткнулася з проблемою морального зносу діючого парку устаткування, а також з розпадом СРСР виникла необхідність впровадження ресурсо-та енергозберігаючих технологій. Створення спеціалізованих технопарків і технополісів відіграє важливу роль у розробки інновацій в цілому для всієї країни і, зокрема, для кожного отдельновзятого підприємства.

  Технопарк - Форма інтеграції науки з промисловістю - відносяться до розряду територіальних науково-промислових комплексів.

  Технополіс - Це проект, який передбачає будівництво зовсім нового міста для концентрації і консолідації наукових досліджень в передових і піонерних галузях і реалізацію наукоємного промислового виробництва. Практика створення технопакров і технополісів широко поширена за кордоном. Так найбільший з технопарків США - Стенфордський. Він розташований на землях університету, що здаються в оренду строком на 51 рік «високотехнологічним» компаніям, взаємодіє з університетом: там викладає багато інженерів-дослідників. Парк був оголошений заповненим в 1981 році - 80 компаній і 26 тисяч зайнятих. Серед компаній - три головних установи геологічної служби США, гіганти електроніки (IBM, Hewlett Packard), аерокосмічні компанії (Локхід), хімічні та біотехнологічні. Перший проект створення технополісу був прийнятий в Японії. Проект «Технополіс» був прийнятий до реалізації в 1982 году.В як створення «технополісів» було обрано 19 зон рівномірно розташованих на чотирьох островів. У 35 милях на північний схід від Токіо розташований «місто мізків» - Цукуба. В ньому мешкає 11500 осіб, що працюють у 50 державних дослідних інститутах та 2 університетах.

  Створення і впровадження інновації розраховане на одержання ефекту. Розрізняють такі види ефекту від інновацій:

  1. економічний - показники враховують у вартісному вираженні усі види результатів і витрат, обумовлених реалізацією інновацій;

  2. науково-технічний - новизна, простота, корисність, естетичність, компактність;

  3. фінансовий - розрахунок показників базується на фінансових показниках;

  4. ресурсний - показники відображають вплив інновації на обсяг виробництва і споживання того чи іншого виду ресурсу;

  5. соціальний - показники враховують соціальні результати реалізації інновацій;

  6. екологічний - шум, електромагнітне поле, освітлення (зоровий комфорт), вібрація. Показники враховують вплив інновацій на навколишнє середовище;

  Значення інноваційної діяльності для підприємств надзвичайно велике. Необхідність постійної інноваційної діяльності викликана скороченням життєвого циклу товарів, послуг та інших продуктів, що відбувається в результаті посилення конкуренції, підвищення швидкості звикання споживачів до новинок, вдосконалення систем масової комунікації, стрімкого розвитку науки і зміни технологій. Для успішного розвитку підприємство має дослідити виникнення нових потреб і можливостей їх задоволення. Також актуально дослідження конкурентів.

  3. Етапи створення інноваційного проекту.

  Розробка інноваційного проекту - тривалий, дорогий і дуже ризикований процес. Кожен проект незалежно від складності та обсягу робіт, необхідних для його виконання, проходить у своєму розвитку певні стани: від стану, коли "проекту ще немає», до стану, коли «проекту вже немає». Згідно практикою, що склалася, стани, через які проходить проект, називають фазами. Від первинної ідеї до експлуатації цей процес може бути представлений у вигляді циклу, що складається з наступних фаз: передінвестиційної і інвестиційної.

  Інноваційні проекти характеризуються високою невизначеністю на всіх стадіях інноваційного циклу. Більше того, що успішно пройшли стадію випробування і впровадження у виробництво нововведення можуть бути не прийняті ринком, і їх виробництво має бути припинено. Багато проектів дають обнадійливі результати на першій стадії розробки, але потім при неясною або техніко-технологічної перспективі повинні бути закриті. Навіть найбільш успішні проекти не гарантовані від невдач: у будь-який момент їх життєвого циклу вони не застраховані від появи у конкурента більш перспективної новинки.

  Створення і реалізація інноваційного проекту включає наступні етапи:

  -- формування інноваційного задуму (ідеї);

  дослідження інноваційних - можливостей;

  підготовка контрактної документації; -

  підготовка-проектної документації;

  будівельно-монтажні роботи; -

  експлуатація-об'єкта;

  моніторинг економічних показників .-

  4. Оцінка ефективності інноваційного проекту.

  Також необхідно визначити ефективність інноваційного проекту, розрахувати очікувані економічні показники і проаналізувати отримані результати.

  Якщо слідувати класичними канонами теорії ринкової економії, згідно з якими діяльність господарюючих суб'єктів заснована на свободі вибору, а функції держави зводяться до регулювання процесів взаємодії господарюючих суб'єктів, то напрошується висновок про необхідність виділення, принаймні, двох видів критеріїв ефективності їх діяльності. По-перше, це локальні критерії ефективності діяльності господарюючих суб'єктів, які в рамках зовнішніх обмежень прагнуть до одержання найбільших вигод у довгостроковій перспективі. По-друге, це глобальний критерій ефективності діяльності всієї економічної системи, який має лежати в основі державної політики, спрямованої на забезпечення динамічного розвитку всього суспільства. Визнання наявності двох груп неоднорідних і суперечливих критеріїв вимагає розробки і різних методів оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів, які відповідно до прийнятої класифікації можуть бути названі як макро -- і мікроекономічними.

  В даний час застосовуються такі основні показники ефективності інноваційного проекту:

  1. комерційна (фінансова) ефективність, яка враховує фінансові наслідки здійснення проекту для його безпосередніх учасників;

  2. бюджетна ефективність, що встановлює фінансові наслідки реалізації проекту для республіканського або місцевого бюджету;

  3. народногосподарська економічна ефективність, яка враховує витрати і результати у зв'язку із здійсненням проекту, що виходять за межі фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту і допускають вартісне вимір (використовується для оцінки великомасштабних проектів, що істотно зачіпають інтереси міста, області або всієї Республіки Білорусь).

  Комерційна ефективність характеризується співвідношенням фінансових витрат і результатів, що дозволяють отримати необхідну норму прибутковості. Комерційна ефективність може визначатися як для проекту в цілому, так і для окремих учасників з урахуванням їх пайових внесків. У якості ефекту на t-му кроці (Еt) виступає потік реальних грошей.

  При здійсненні різних видів діяльності відбувається притік Пi (t) і відтік Оi (t) коштів.

  Тоді різниця між ними (потік грошових коштів) буде дорівнює:

  Фi (t) = Пi (t) - Оi (t),

  де i = 1, 2, 3 - види діяльності (інвестиційна, операційна, фінансова).

  Під потоком реальних грошей мається на увазі різниця між припливом і відтоком грошових коштів від інвести ¬ ционной та операційної діяльності в певному періоді реалізації проекту (кроці розрахунку):

  ф (t) = [П1 (t) - O1 (t)] + [П2 (t) - O2 (t)] =

  = ф1 (t) + ф2 (t).

  Показники бюджетної ефективності встановлюють вплив результатів здійснення проекту на доходи і витрати відповідного (республіканського або місцевого) бюджету.

  Бюджетний ефект (Бt) для t-го кроку здійснення проекту визначається як перевищення доходів відповідного бюджету (Дt) над витратами (рt) у зв'язку з реалізацією проекту:

  Бt = Дt - рt,

  Інтегральний ефект Бинт розраховується як сума дисконтованих річних бюджетних ефектів (як перевищення інтегральних доходів бюджету Дінт над інтегральними бюджетними витратами Рінту).

  Показники народногосподарської економічної ефективності визначають ефективність проекту, виходячи з інтересів народного господарства в цілому, а також для регіонів (суб'єктів республіки), галузей, організацій, що беруть участь в реалізації проекту. При розрахунку показників економічної ефективності на рівні народного господарства до складу результатів проекту включаються:

  кінцеві виробничі результати. Сюди ж відносяться і виручка від продажу майна та інтелектуальної власності, створюваних учасниками в ході здійснення проекту;

  соціальні й екологічні результати, визначені з спільного впливу учасників проекту на здоров'я населення, соціальну та екологічну обстановку в регіонах;

  прямі фінансові результати;

  кредити і позики іноземних держав, банків і фірм, надходження від імпортних мит і т.п.

  Для оцінки загальної економічної ефективності інновацій може використовуватися система наступних показників (Табл.1 .):

  1) інтегральний ефект;

  2) індекс рентабельності;

  3) норма рентабельності;

  4) період окупності.

  Таблиця 1.

  Критерії і методи оцінки економічної ефективності інновацій.

  Методи і критерії Статистичні Динамічні

  Абсолют-ні 1.Суммарний дохід (прибуток)

  2.Среднегодовой дохід (прибуток) Чистий приведений дохід

  відносите-нений Рентабельність інвестицій 1.Індекс прибутковості

  2.Внутренняя рентабельність проекту

  Часів-ні Термін окупності проекту

  Основними показниками, які використовуються для порівняння інвестиційних проектів (варіантів проекту) і вибору кращого з них, є показники інтегрального ефекту (економічного на рівні народного господарства, комерційного на рівні окремої організації).

  В тому випадку, якщо точно відомі ймовірності різних умов здійснення проекту, очікуваний інтегральний ефект розраховується за формулою математичного очікування:

  Еож = ЕiРi ,

  де Еож - очікуваний інтегральний ефект проекту;

  Еi - Інтегральний ефект при i-му умови реалізації;

  рi - Ймовірність реалізації проекту.

  В загальному вигляді розрахунок очікуваного інтегрального економічного ефекту рекомендується здійснювати за формулою:

  Еож = H Еmax + (1 - h) Еmin,

  де Еmax і Еmin, - найбільше і найменше з математичних очікувань інтегрального ефекту по допустимих ймовірносним розподілів;

  h - Спеціальний норматив для врахування невизначеності ефекту, що характеризує систему переваг господарюючого суб'єкта в умовах невизначеності (приймається зазвичай на рівні 0,3).

  Величина комерційного ризику сильно залежить від результативності роботи науково-технічних організацій при проведенні прикладних науково-дослідних робіт (НДР) та виконання дослідно-конструкторських розробок (ОКР).

  Фактична результативність роботи конкретної науково-технічної організації розраховується за формулою:

  де r - коефіцієнт фактичної результативності роботи науково-технічної організації;

  R - Сумарні витрати по закінчених робіт, прийнятим (рекомендованим) для освоєння в серійному виробництві;

  Н1 і Н2 - незавершене виробництво відповідно на початок і кінець аналізованого періоду, руб.;

  Qi - Фактичні витрати на дослідження та розробки за i-й рік, руб.

  5. Розробка банку даних технологій та інноваційних проектів.

  Основний завданням даного програмного комплексу є створення єдиного банку даних технологій та інноваційних проектів, яка включає:

  1) вдосконалення технології збору, обробки інформації, що припускає одноразовий введення і багаторазове використання;

  2) надання користувачу найбільш повної інформації по всіх наявних технологій та інновацій;

  3) підвищення оперативності та якості інформаційного обслуговування.

  Програма повинна виконувати такі функції:

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !