ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Банки працюють на імідж. Оцінка іміджевих спотворень при аналізі кредитоспроможності банку
       

   

  Менеджмент

  Банки працюють на імідж. Оцінка іміджевих спотворень при аналізі кредитоспроможності банку

  Васін Максим - Куратор напрямки стратегічного аналізу банків VISION Analytical Group Рус-Рейтинг

  Співпадіння ланкою в створенні іміджу банку є особистість керівника кредитної організації. Він впливає не тільки на стратегію та методи діяльності, але й на образ банку в очах контрагентів і клієнтів. У статті розглядаються основні моменти формування іміджу російських банків.

  Імідж - Ніщо? При аналізі діяльності та основних показників розвитку комерційних банків нерідко стикаєшся з тим, що надається банком інформація не цілком відповідає реальній ситуації. Існує певний набір типових відомостей, які не несуть достовірної інформації про кредитоспроможність і надійності банку, однак формують його імідж в очах потенційного клієнта або контрагента. Тому при визначенні кредитоспроможності банку, у тому числі шляхом присвоєння кредитних рейтингів, необхідно враховувати ці  спотворення і виключати їх вплив на аналіз. Бізнес-іміджем організації називають уявлення про неї як суб'єкта певної діяльності. В якості основної детермінанти бізнес-іміджу підприємницьких організацій виступає ділова репутація, або сумлінність/несумлінність (дотримання етичних норм бізнесу) в здійсненні підприємницької діяльності, а також ділова активність організації. Індикаторами цієї активності є: обсяг операцій, відносна частка ринку, інноваційність технології і ступінь її освоєння, правовий захист, різноманітність продуктів, гнучкість тарифної політики, наявність регіональної мережі, широта висвітлення діяльності в ЗМІ та інформаційна активність/відкритість.

  Були б гроші, а імідж буде Імідж банку відіграє особливу роль в його маркетингової політиці. Це обумовлено специфікою діяльності банків, бо вони зацікавлені у наданні послуг найбільш успішним суб'єктам економіки, для яких цінова конкуренція не є визначальною при виборі банку. Результати маркетингових досліджень підтверджують, що репутація банку виступає основною складовою при його виборі (табл. 1).

  Таблиця 1. Фактори, що впливають на вибір банку *        

          

  Причини, за якими підприємство користується послугами   конкретного банку         

  Розподіл відповідей у відсотках             

  Банк 1         

  Банк 2             

  1         

  Банк має репутацію стабільного, надійного         

  34         

  46             

  2         

  Банк зручно розташований         

  23         

  23             

  3         

  Наше підприємство за традицією працює з цим банком         

  15         

  7             

  4         

  Ціни на послуги нижче, ніж в інших банків         

  14         

  14             

  5         

  Неформальні відносини з керівництвом банку         

  8         

  6             

  6         

  За рекомендацією місцевої влади або галузевого   міністерства         

  4         

  3             

  7         

  За пропозицією юридичної фірми, яка займалася   оформленням реєстрації бізнесу         

  2         

  0,4             

  8         

  Банк є власником підприємства         

  1         

  -             

  9         

  Підприємство - акціонер банку         

  0,3         

  -             

  100         

  Якість обслуговування         

  1         

  -     

  Як випливає з табл. 1, фактори 1 і 3 є суто іміджеві і в сумі становлять близько 50% для Банку 1 і 53% для Банку 2. Таким чином, імідж банку в очах клієнтів є основним чинником, що говорить на користь співробітництва. Фактори 6-9 не носять ринкового характеру, що відбивається на процентному співвідношенні при виборі Банку 2. При проведенні опитування респондентів запитали, з якої причини вони змінили банк? Зі 167 відповіли 42% повідомили, що банк припинив обслуговування через банкрутство, а 38% - що банк став ненадійним. З-за високих цін на послуги змінили банк 6% опитаних, через незадоволення якістю обслуговування - 2%, з причини втрати неформальних відносин з банком - 4%. Найбільш часто згадувана причина зміни банку підприємством - банкрутство банку. Лише менше половини респондентів перевели рахунку ще до факту банкрутства. Тобто банки змогли сформувати у клієнтів уявлення про себе краще, ніж те дозволяло реальний стан справ. Інша частину клієнтів перевела рахунки з банків. Однак і в цьому випадку треба враховувати іміджеву складову, оскільки ненадійність буває уявна і реальна. Не виключено, що деякі підприємства перевели рахунки з дійсно надійного банку до потенційного банкрута. Якщо спробувати з'ясувати думку індивідуальних клієнтів з тих самих питань, то значення репутації, чи іміджу банку, ймовірно, буде ще вище. Особливе значення має імідж для великих і/або добре відомих організацій. Такі організації на увазі суспільства і в центрі уваги ЗМІ. Їм нікуди сховатися від суспільного осуду і неможливо безслідно розчинитися в ринковій стихії. Тому великі кредитні організації постійно працюють з громадською думкою, використовуючи як власні підрозділи public relations/комунікацій, так і залучаючи агентства з боку. Чим більше зусиль докладає банк для створення позитивного іміджу, тим більше спотворень терпить його суб'єктивна оцінка. своєї репутації, мають потребу в постійному та пильному моніторингу.

  заповідь зарубіжних - іміджмейкерів Є ключові моменти, за якими можна судити про імідж організації. Найбільш важливий -- особистість керівника банку, який формує основи корпоративної стратегії, культури, інформаційної політики та поведінки організації на ринку. За даними дослідження, проведеного ЦАД на замовлення Satellite group серед новосибірських експертів-банкірів, найбільшу значимість вони надають такий складовою іміджу банку, як образ керівника, а потім вже - обсягом і якості власне іміджевих заходів. Імідж засновника та/або головних керівників (мова йде про індивідуальний імідж кожного керівника) включає уявлення про наміри, мотиви, здібності, установках, ціннісних орієнтаціях та психологічних характеристиках засновника, виходячи з таких показників, як зовнішність, соціально-демографічна приналежність, особливості вербального і невербального поведінки, вчинки і параметри неосновної діяльності, тобто контекст, в якому діє засновник організації.

  Однак погляд на імідж керівника часто дозволяє зрозуміти, які слабкі місця є у банку, як трактувати що виходить від нього інформацію, які коригування наданої банком інформації необхідно провести для складання обгрунтованого думки про кредитної організації.

  Якщо б молодість вміла, якби старість могла Зі всього різноманіття форм і стилів керівництва комерційними структурами (в тому числі кредитними організаціями) на території Росії, які з'явилися за останні 10-15 років, можна виділити два основні напрямки. Вони базуються на світогляді і, що дісталися в спадщину від СРСР. Спробуємо коротко проаналізувати основні відмінності в цих стилях, які умовно можна назвати  і. Будемо виходити з характеристики двох шарів суспільства, оскільки представники одного з них розробляли і впроваджували ідеологію і користувалися владними повноваженнями, а іншого - втілювали ці ідеї в життя, підпорядковувалися або служили влади, складали звіти і використовували можливості для конвертації адміністративного ресурсу в матеріальні блага для себе особисто. Потрібно розуміти, що керівники належать різним поколінням. Це стало можливим завдяки тому, що отримали молоді фахівці в процесі становлення банківської системи Росії на початку і середині 1990-х рр.. У результаті вік окремих керівників великих комерційних банків може бути близько 30 років. Існує й третій тип керівників, а саме: домінуючі власники, які побудували свій бізнес майже з нуля і досягли результатів завдяки неабияким особистим якостям, професіоналізму, діловому чуттю і інтуїції. Проте вони не володіють якимись загальними ознаками і імідж-стратегією, і тому кожен з них повинен розглядатися індивідуально (див. табл. 2).

  Обгрунтування підвищення/зниження банківських рейтингів агентством "Укр-Рейтинг" у 2003 г.оду.

  Таблиця 2. Типологія керівників комерційних банків.        

  Ознака         

  Партійно-номенклатурне керівництво         

  Військово-комсомольське керівництво             

  Тип кредитної організації         

  навколодержавними банки, пов'язані з обслужіваютніем   госпредпріятійя, бюджетиов, програми,, банки з низькою часткою ринкових   операцій         

  Середні приватні банки з високою ринковою активністю і   концентрацією на інвестиційному секторі             

  Образ, що формується організацією         

  Надійний, великий, стабільний, "непотоплюваний"   банк з невисокими ризиками, постійними клієнтами, традиційно якісними   послугами         

  який динамічно розвивається, активний інвестиційний банк з   зростаючої клієнтською базою та широким спектром послуг, що надаються             

  Реально може виявитися, що         

  Стагнація банку пояснюється відсутністю зацікавленості   власників в його розвитку. Банк спеціалізується на обслуговуванні і   кредитуванні афілійованих осіб і заробляє недостатньо прибутку для власного   зростання. Капітал може бути незадовільної якості і іммобілізовані   вкладеннями в нерухомість і частки в дочірніх організаціях.         

  Банк несе високі ризики від інвестування в активи   фондового та валютного ринку. Клієнтська база недостатньо розвинена, що веде   до активних ринкових запозичень за високими ставками,; істотну частину   операцій становлять спекулятивні та міжбанківські операції. Зростання капіталу не   встигає за зростанням активів. Інтенсивне інвестування веде до нестачі   кадрових ресурсів в умовах їх підвищеної ротації.             

  Відносини керівника з банком         

  В основному, співвласники         

  В основному - наймані менеджери             

  Основна робота до банку         

  Партійні організації, фундаментальна наука, підприємства   "реального сектору", держбанки         

  Армія, силові структури, комсомольський бізнес,   бізнес-школи, приватний бізнес             

  Середній вік керівника         

  40 - 55 років         

  25 - 40 років             

  Зовнішність         

  ІзлЛішній вагу, лисина, двобортний класичний костюм,   краватку в горошок, щоки "на плечах", кола під очима, постійна   перевтома, вид втомлений         

  Вид спортивний, бадьорий, підтягнутий, в очах блиск,   дорогі і "елітні" аксесуари             

  технократизму         

  Користуються щоденники, рахують на калькуляторі, на   столі дискові телефони та "урядовий зв'язок", телефон   набирає секретар і т.п. Авто - "Ауді" з водієм         

  Ноутбук, мобільний останньої моделі з GPRS, blue-tooth,   цифровою камерою і т.п., плазмові монітори, автовідповідачі, і др.угіе   останні досягнення цивілізації Авто - Mercedes CLK, Porsche і т.п.             

  Метод ведення справ         

  Багато і довго говорять, приймають плани і кошторису, операції   проводять в рамках лімітів, ризик не люблять, прийняття рішень затягується.   Ідеально діють в умовах невизначеності при мінімальному ризику і   віддачі.         

  Приймають план після отримання фактичних значень і тут   ж звітують про його перевиконання. Люблять оперувати цифрами,   розглядають ефективність через призму відсотків зростання. Детальна   опрацювання стратегій відсутній.             

  Стратегія бізнесу         

  Первинність ідеї, вдосконалення репутації, особисті   взаємини; перехід якості в кількість         

  Віра у верховенство технологій, бізнес-процесів,   зарегламентованості бізнесу, перехід кількості в якість             

  Спілкування         

  Мляве, вдумливе, неквапливе, дуже цінуються красиві   слова, "теплі мови", субординація,; дуже велике значення   надається лічнихм связейям з потрібними людьми         

  Адреналін, човгання ніжкою і віддання честі,; літають   кулею, думають швидко, але неглибоко. Вузькість думки компенсують позитивним   настроєм і голлівудською посмішкою             

  Робочий день         

  З 12.-00 - "до обіду, потім" увечері буду "         

  9-.00 - перевірка тих, що запізнилися, летучка, семінар, переговори,   ланч, прес-конференція, переговори, знову переговори, фітнес             

  Реакція оточуючих         

  Повага і шанування         

  Роздратування і заздрість             

  Життєві цінності         

  Влада-- гроші         

  Адже гроші - гроші             

  Корпоративна культура         

  Низька плинність кадрів і велике значення міжособистісних   комунікацій в колективі         

  Активна ротація кадрів, істотні кар'єрні амбіції   персоналу, висока зарегульованість взаємин співробітників,   значна кількість відкритих внутрішніх конфліктів             

  Характер вихідної інформації         

  Банк широко відсвяткував 10-десятиліття. Колектив   філій привітав президента з ювілеєм і побажав: Незмінна якість послуг   : Знаходить відображення: назустріч клієнтам:         

  За підсумками 10 місяців і 5 днів 2003 г.ода балансова   прибуток зріс на 101,7% у порівнянні з даними на 10 грудня 2001 г.ода:   А кредитний портфель і активи за цей час: - на 101,6%             

  Стереотип, на якому грунтується PR-стратегія при видачі   вихідної інформації         

  Банк стійкий, не відчуває перепадів у розвитку, має   постійних "поважних" клієнтів, які цінують його за надійність та   висока якість послуг. Він заслуговує на довіру!         

  Банк незалежний, постійно і швидко розвивається,   заробляє більший прибуток, отже, не має проблем. У банк   переходять великі клієнти, залучені широким спектром послуг та   індивідуальним підходом.             

  Реально може виявитися, що         

  У банку відсутні позитивні зміни і стратегія   розвитку,; банк залучає кошти залежних підприємств і держави на   неринкових умовах при високому політичному ризик         

  Акціонери обмежені в коштах, і банк розвивається за   рахунок прибутку, що не перевищує середньоринковий рівень при високих ризиках.   Банк декларує нові послуги, які ще не виявляються, а замість   індивідуального підходу застосовується конвеєрна обробка клієнтів   "дешевими" менеджерами низької кваліфікації, що працюють в банку   менше 3 місяців.     

  Як видно з табл. 2, складова банку в залежності від типу керівника змінюється досить помітно. Точніше, керівник не тільки проектує образ банку, а й відповідає вже наявного іміджу, тобто існує зворотній зв'язок. Необхідно розуміти, що ні кавалерістскіе методи, ні урочисті промови нітрохи не змінюють характер і результати діяльності банку, тому ні в якому разі не можна оцінювати керівника одного типу вище, ніж іншого. Підвищення оцінки можливо при підрахунку кількості відхилень від заданого шаблону, оскільки нестандартний керівник - великий плюс для банку. Теорія PR. Введення. Для того, щоб скласти більш правильне думку про банк, необхідно трансформувати повідомлення, мета яких - зміцнення іміджу, в інформаційні. Це важливо ще й тому, що середні та дрібні клієнти більшою мірою орієнтуються на офіційну (у тому числі рекламну) інформацію, а особистих зустрічей керівники підприємства і банку, як правило, не відбувається. Розглянемо наступні приклади інформації:

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !