ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Системний підхід до діагностики адаптивних здібностей особистості методика "Механізми психологічного захисту" (LSI )
       

   

  Менеджмент

  Системний підхід до діагностики адаптивних здібностей особистості методика "Механізми психологічного захисту" (LSI)

  Мірошник О. В., психолог, заступник Генерального директора з кадрів Інформаційно-технічного центру «Ефект-інформ»

  Коли мова йде про оцінку рівня психічної адаптації та розвитку співробітника, узагальнення за наявності малої кількості діагностичних параметрів небезпечні. Основною причиною недоліків, характерних для існуючих теорій і практики оцінки рівня психічної адаптації та розвитку особистості, є не використання або недостатнє використання системного підходу і інструментальних методик. Людям властиво шукати прості пояснення. Необхідно розглядати це питання з різних сторін, використовувати системний підхід до оцінки успішності й ефективності співробітника в діяльності. І виключити практику «чорно-білого» мислення. Однією з основних, наріжних проблем оцінки є завдання визначення властивостей і поєднання властивостей особистості та їх розвитку, наявність яких призводить до освоєння конкретної діяльності і ефективної адаптації, що приводять до успішної діяльності та розвитку співробітника, а також оцінки необхідного ступеня вираженості цих властивостей. Постає питання про надійний інструментарій, який дозволяв би фахівця служби персоналу виявляти сильні і слабкі сторони в структурі особистості співробітника і сформувати план розвитку його кар'єри. Нами розроблена модель оцінки адаптивних здібностей особистості ( «Спосіб оцінки рівня психічної адаптації та розвитку »Мірошник О.В., Чубаров М.М., Старинець С.К.), яка включає в себе діагностику і оцінку системних властивості особистості: таких як, адаптація та стресостійкість.

  Рівень психологічного благополуччя та високої психологічної стійкості (адаптивних здібностей) особистості співробітника досягається за рахунок розвитку емоційної сфери, шляхом оптимізації стилю психологічних захистів.

  Найбільш адаптивна захисна стратегія спостерігається у особистості з невираженний рівнем механізмів психологічних захистів, тобто використання всіх захисних стратегій в оптимальних межах. Вже неодноразово в пресі та усних дискусіях висловлювалася думка, що перетворення захисних механізмів складають основу прикордонної адаптації (Предсрива). Тому резонно припустити, що вираженість тих чи інших психологічних захистів можуть служити непрямими ознаками ризику розвитку дезадаптації

  Інформація про базову методикою «Спосіб оцінки рівня психічної адаптації та розвитку» Р. Плутчик і Г. Келлермана «LSI» - "Механізми психологічного захисту".

  Даний опитувальник - це одна з новітніх технологій діагностики професійно небажаних якостей фахівця, адаптивного і неадаптівного захисного поведінки особистості у проблемних ситуаціях його адаптивних здібностей.

  «Психологічна захист »з часів З. Фрейда використовується для загального позначення тих способів, які психіка людини використовує в конфлікті проти нестерпних думок і емоцій.

  «Захисту» являють собою психічні механізми, що служать для вирішення внутрішніх конфліктів і переробки хворобливих переживань. Захисне поведінка дозволяє людині знизити тривогу і захиститися від тих проблем, які поки він не може вирішити, наприклад, втрата близької людини, втрата роботи, втрата любові з боку інших людей, втрата поваги до себе і т. п., шляхом включення механізму психологічного захисту, який допомагає "втекти від реальності загрозливою", іноді перетворити цю загрозу. На якийсь час захисний механізм необхідний, оскільки людині необхідний час для вирішення проблеми, але якщо час йде, а людина проблему не вирішує, то напруга захисного механізму може бути перешкодою в адаптації, поведінку людини стає важко-передбачуваним і неадаптованих.

  В області діагностики захисних механізмів першорядну роль спочатку відводили проективні методів дослідження. Проте, враховуючи, що за допомогою цих методів неможливо систематизовано оцінити повний спектр захисних механізмів, ряд дослідників зробили спробу створення опитувальників. На цьому тлі методику «Індекс життєвого стилю. LSI », описаний у 1979 на основі псіхоеволюціонной теорії емоцій Р. Плутчик та структурної теорії Г. Келлермана, визнають найбільш вдалим діагностичним засобом.

  Методика дозволяє діагностувати всю систему захистів, виявити як ведучі, основні механізми, так і оцінити ступінь напруженості кожного механізму захистів. Авторами був розроблений структурний підхід і встановлено зв'язок між емоціями, захистами, станами, афектами і діагностичними концепціями.

  Були виявлені примітивні механізм психологічного захисту (МПЗ) (заперечення, заміщення, регресія і зрілі МПЗ (раціоналізація, компенсація, сублімація, інтелектуалізація).

  Термін «Емоції» Р. Плутчик відносить до всього ланцюга реагування людини на значущий стимул. Наприклад, загроза втрати роботи з боку начальника, приводить співробітника до «думки» - «небезпека». Дана «думка» може бути рефлексивно (усвідомлена) або несвідома і приводити до переживання у вигляді «страху» або «Гніву» про яку ми зазвичай думаємо як про емоції, а Р. Плутчик слово «Емоція», відносить до всієї комплексної ланцюга реакцій. Стан переживання - лише ланка в ланцюзі реакції, за яким послідує поведінку співробітника. І в залежно від того, який МПЗ буде використаний співробітником, залежить вирішення проблеми.

  Якщо співробітником усвідомлений профіль його МПЗ, і він використовує «зрілі» механізми, то ситуація розв'яжеться успішно і навпаки, при несвідомих автоматизму запускаються «примітивні» захисту, що призводять до поглиблення конфлікту між начальником і підлеглим.

  Визнано, що існують 8 основних механізмів захисту, що регулюють 8 базисних емоцій: заперечення, проекція, регресія, заміщення, придушення, інтелектуалізація, реактивне освіта, компенсація. Деякі із захисних механізмів виділяються як однозначні, інші представляють собою кластери з декількох варіантів захисних стратегій, близьких за психологічним змістом.

  Захисні механізми є адаптивними, якщо використовуються в межах середньостатистичних показників по групі, якщо ж вони виходять за межі норми, вони можуть призводити до дезадаптації, тому що в цьому випадку поведінка індивіда визначається іншим чином реальності, ніж у його релевантного оточення. У інтерпретацію шкал включені такі характеристики, як особливості захисної поведінки в нормі, відповідні акцентуації характеру, можливі девіації поведінки, діагностичні концепції, типи ролей у групі.

  В результаті ряду проведених досліджень вдалося визначити параметри конфліктності по вираженості психологічних захисних механізмів особистості співробітника і закріпити цей параметр терміном - професійно небажане якість особистості (ПНК). Це дослідження успішно застосовується у практиці фахівців з роботи з персоналом при відборі, моніторингу та оптимізації персоналу організацій і компаній.

  Короткий опис методики

  Характеристика методики: опитувальник складається з 97 тверджень/пунктів /, що припускають дві градації відповіді: "вірно" або "не вірно. Оцінка ступеня використання механізмів психологічного захисту проводиться за наступними шкалами:

  1. Заперечення - має на увазі інфантильні підміну прийняття оточуючими увагою з їхнього боку, будь-які негативні аспекти цієї уваги блокуються на стадії сприйняття.

  2. Придушення - неприємні емоції блокуються за допомогою забування реального стимулу і всіх об'єктів і обставин, пов'язаних з ним.

  3. Регресія - повернення в стресовій ситуації до більш незрілим патернами поведінки і задоволення.

  4. Компенсація - спроба виправлення або заміни об'єкта, що викликає почуття неповноцінності, нестачі, втрати (реальної чи уявної).

  5. Проекція - приписування оточуючим різних негативних якостей як раціональна основа для їх неприйняття і самоприйняття на цьому тлі.

  6. Заміщення - зняття напруги шляхом переносу агресії з більш сильного або значимого суб'єкта (що є джерелом гніву) на більш слабкий об'єкт або на самого себе.

  7. Інтелектуалізація - припускає довільну схематизація й тлумачення подій для розвитку почуття суб'єктивного контролю над ситуацією.

  8. Реактивний освіта - вироблення і підкреслення соціально схвалюється поведінки, що грунтується на "вищих соціальних цінностях".

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.psycho.ru

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !