ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Вимоги до кадрового забезпечення навчальних програм та особливості учнів
       

   

  Менеджмент

  Вимоги до кадрового забезпечення навчальних програм та особливості учнів

  Тахір Юсупович Базаров, МДУ ім. М.В. Ломоносова

  - Що говорити, невесело, - сказав Веткин. - Але як же інакше? Треба ж людей вчити справі. А раптом війна?

  А.І. Купрін. Поєдинок

  Виходячи з типології описаних вище програм, можна виділити наступні істотні вимоги до викладача-консультанта, проводить внутріфірмове навчання.

  У практичній діяльності викладач користується інструментами трьох типів (табл. 3):

  • дидактикою і організацією навчального процесу;

  • професійними знаннями та вміннями в предметній області;

  • особливостями власної особистості.

  Цікавою темою може стати питання про карьерограмме викладача-консультанта внутрішньофірмового навчання. На наш погляд, оптимальним є послідовна зміна декількох професійних позицій від позиції співробітника організації (внутрішнього консультанта), через позицію асистента в консультаційних проектах і позицію викладач в системі очного (внефірменного) навчання, до позиції зовнішнього консультанта, що використовує в Як один з методів консультаційної практики - участь у програмах внутрішньофірмового навчання. Саме цей шлях професійного зростання дає гарні можливості для формування необхідного дидактичного та професійного досвіду.

  Викладач, який працює в системі післядипломної освіти, діє в зовсім іншій ситуації в порівнянні з учителем у школі або викладачем вузу. Його аудиторія - це дорослі, сформовані люди, володіють життєвим і професійним досвідом з усіма наслідками, що випливають з цього перевагами та обмеженнями. Які специфічні аспекти дорослої аудиторії можна виділити?

  Таблиця 3        

  Типологія   цілей навчання         

  Аспект   компетентності викладача             

  Дидактичний   

  Організаційний         

  Професійний         

  Особистісний             

  1.   Передача знань         

  1.   Навички публічного виступу та проведення лекцій-бесід.   

  2.   Навички діагностики аудиторії та формування мотивації слухачів         

  Компетентність   у професійній сфері, володіння професійним інструментарієм         

  Уміння   викликати інтерес до власного досвіду, а для цього наявність досвіду чуттєвих   переживань в області професійної діяльності             

  2.   Формування орієнтації на зміну         

  1.   Створення проблемних ситуацій, які викликають слухачів на оцінку власного   досвіду і виявлення існуючих обмежень.   

  2.   Навики проектування і проведення групових обговорень         

  Знайомство   із самими новими підходами, навички діагностики ситуації в організації,   виділення проблем         

  1.   Звернення до досвіду власного розвитку, подолання криз.   

  2.   Завдання образу бажаного майбутнього для слухачів - презентація деякого   образу успішної особистості і професіонала             

  3.   Формування індивідуального поведінки         

  Навички   проектування вправ на відпрацьовування професійних навичок, уміння   проводити оцінку ефективності професійної діяльності, індивідуальне   консультування і розробку рекомендацій з індивідуалізації навчання         

  Володіння   широким інструментарієм професійних засобів і навичками рефлексії   професійної діяльності, а також навичками передачі їх іншим         

  Лідерські   навички - авторитетність, переконливість, психологічна компетентність,   проникливість, комунікативна гнучкість             

  4.   Формування групового (організаційного) поведінки         

  1.   Уміння створювати спеціальні навчальні програми, орієнтовані на рішення   конкретних організаційних проблем і оперувати інформацією про організацію   при включенні її в контекст програми навчання.   

  2.   Уміння проектувати і проводити групові процедури, спрямовані на вирішення   проблем, формування програм, створення проектів.   

  3.   Навички модерації і фасилітації групової роботи         

  Навички   діагностики корпоративної культури, наявність декількох схем організації   професійної роботи і різного інструментарію         

  1.   Толерантність до чужих точок зору, діалогічність.   

  2.   Відсутність лідерської орієнтації, готовність працювати в якості асистента у   групі     

  Мотивація

  Почнемо з мотивації. Дійсно, велика перевага дорослої аудиторії полягає в тому, що вона може бути досить високо мотивована на навчання. Саме ця категорія глибоко усвідомлює причини необхідності навчання, сфери можливого застосування отриманих знань і готова точно сформулювати запит до викладача. Однак більш складною є ситуація, коли в навчальну групу потрапляють люди, що не мають актуального бажання навчатися. У роботі з даною категорією слухачів викладач виявляється перед необхідністю обгрунтовувати важливість навчання. Для цього йому необхідні знання про індивідуальні цілі, уподобання, мотиви слухача, а також уявлення про ситуацію, в якій слухач виявиться після повернення з курсу підготовки. Якщо є така можливість, необхідно отримати дану інформацію попередньо, в іншому випадку - викладач повинен виявити досить проникливості, щоб отримати її безпосередньо в ході спілкування на заняттях. Для отримання необхідної інформації доцільно проводити більш докладне знайомство зі слухачами перед початком навчального курсу, просити їх заповнити докладні реєстраційні анкети, збирати інформацію про те, що в ході навчання викликає найбільший або найменший інтерес учнів, що здається їм більше, а що менш корисним. Якщо викладач буде мати подібної інформацією, то йому буде простіше шукати аргументи на користь участі в програмі і підбирати індивідуалізовані способи мотивування слухачів. Так, якщо слухач змушений був піти на курси, підкоряючись існуючого в установі жорсткого правилом щодо порядку проходження програм навчання, то в мотиваційної бесіді доцільно показати важливість успішного навчання для отримання шансу стабільної спокійній кар'єри. Якщо слухач орієнтований на подальше просування службовими сходами, то важливо виділити саме ті питання програми, які повинні бути особливо ретельно їм опрацьовані, а також визначити критерії ефективного навчання, що дає шанс для посадової зростання.

  Особливості психічних функцій дорослих людей

  Наступний аспект, істотний, з точки зору організації навчального матеріалу, - це особливості психічних функцій дорослих людей. Загальновідомо, що на відміну від учня школи чи студента вузу пам'ять дорослої людини в середньому менш об'ємна, він швидше втомлюється, йому найважче довгий час концентрувати увагу. З іншого боку, доросла людина володіє істотною перевагою, якого, як правило, немає у більш молодих людей, - добре розвиненими навичками мислення. Саме тому програма навчання дорослих вимагає набагато більшої чіткості й строгості у визначенні понять, структурованості навчального матеріалу, системної представленості окремих елементів курсу. Продумана і практично обгрунтована структура навчальної програми дає можливість максимізувати ефект навчання саме за рахунок включення найбільш сильних сторін дорослих слухачів в роботу по засвоєнню навчального матеріалу.

  Допомогти у підвищенні ефективності навчання може і облік в навчальному процесі переважного у конкретного слухача типу презентації -- способи сприйняття інформації. Фахівці в галузі нейролінгвістичного програмування (Р. Бендлера, Дж. Гріндера, 1992) виділяють три основні типи презентації, пов'язаних з превалюванням в індивіда тієї чи іншої модальності: I) візуальної (зорової), 2) аудіальний (слуховий) або 3) кінестетичний. Виявилося, що вони в різній мірі притаманні різним людям.

  візуаліст - це люди, більшою мірою орієнтуються на зоровий канал отримання інформації. Для розуміння того, що відбувається навколо і кращого засвоєння знань їм необхідні художні образи, картини, схеми, малюнки.

  Аудіалісти - це люди, більшою мірою орієнтуються на слуховий канал отримання інформації. Вони легше засвоюють вербальні образи, орієнтуються на мову і мова говорить, що використовуються при це інтонації, а також паралінгвістіческіе параметри.

  Кінестетики більшою мірою орієнтуються на власні відчуття і переживання щодо одержуваної інформації, осягаючи зовнішній світ через уподібнення, переживання процесів, які їм необхідно зрозуміти. Вони як би моделюють усередині своєї свідомості той предмет, структуру, процес, який вивчають і таким чином пізнають його зміст і механізм.

  Такого типу інформація про слухачів дозволить викладачеві максимізувати варіанти представлення навчального матеріалу. До Наприклад, окрім вербального (мовного) відтворення знань можна залучати і візуальну інформацію (картини, схеми, таблиці та діаграми), а також створювати умови для отримання слухачами емоційних переживань.

  Професійний досвід людини

  Наступний аспект, який необхідно торкнутися при розгляді особливостей дорослої аудиторії - це професійний досвід людини. Тут за все є специфіка того виду діяльності, якою займається слухач.

  Згідно типології, запропонованої Е.А. Клімовим (1988), можна виділити п'ять типів професійної діяльності, які принципово відрізняються один від одного: 1) людина-людина, 2) людина-техніка, 3) людина-знак, 4) людина-природа, 5) людина-художній образ.

  Професії типу людина - людина (педагоги, лікарі, психологи), як правило, розвивають в людях велику проникливість, уміння розуміти особливості інших людей, навички спілкування, переконливість в комунікації. Як це може бути використано в навчальному процесі? Такі фахівці легко включаються в активні форми занять, вони ініціативні в групової роботи, можуть зайняти лідерську позицію в групі.

  Професії типу людина - техніка (механіки, інженери, конструктори), як правило, розвивають у фахівцях високу орієнтацію на предметність змісту курсу. Для цих людей важливо все побачити своїми очима, спробувати, перевірити на практиці. Вони особливо будуть зацікавлені в отриманні конкретних і несуперечливих рекомендацій.

  Представники професій типу людина - знак (програмісти, теоретики хіміки та фізики, лінгвісти.) виявляють особливу вимогливість до строгості визначення понять. Такі слухачі вимогливі до логічності та визначеності побудови курсу та окремих занять, точності та несуперечності визначень, особливо нетерпимі по відношенню до будь-яких неузгодженості. Для них особливо важливо розуміння алгоритму дій. Якщо з цим немає проблем, то вони готові працювати самостійно і без допомоги викладача розробляти нові способи вирішення проблем.

  Професії, що відносяться до типу людей - художній образ (художники, артисти, дизайнери), найчастіше розвивають у фахівцях нестандартність сприйняття і мислення, особливий підхід до прийняття рішень, здатність до багатоваріантного баченню різних проблем. Такі слухачі особливо відрізняються при груповому вирішенні складних проблем, проведення занять з залученням методу аналізу конкретних ситуацій, мозкового штурму. Вони, як правило, особливо зацікавлені в отриманні нових емоційних переживань і досвіду, який би міг бути інтегрований в їх сферу діяльності.

  Типи індивідуального стилю оволодіння знаннями

  В якості ще одного чинника, який надає істотний вплив на очікування слухачів по відношенню до процесу навчання, виступає минулий досвід і що склався при цьому індивідуальний стиль оволодіння знаннями. Сьогодні можна говорити про чотири основні типи індивідуального стилю навчання: 1) функціональному, 2) особистісному, 3) авторитарному і 4) проектному.

  Функціональний стиль навчання передбачає одержання знань через оволодіння певними алгоритмами професійної діяльності. Такого типу навчання типово для технічних вузів, університетів, які дають людині суворе уявлення про правила, способи, інструменти та етичних принципах, що реалізовуються в даній сфері професійної діяльності.

  Індивід, що віддає перевагу особистісний стиль навчання, опановує знаннями й уміннями через уподібнення особистості значущого професіонала, через копіювання способів роботи вчителя. Такий спосіб навчання часто культивується у творчих професіях, в яких важливо передати не стільки алгоритм роботи, скільки певний світогляд, сукупність істотних підстав, що детермінують ефективну професійну діяльність.

  При авторитарному стилі навчання отримання знань здійснюється за рахунок ідентифікації учня з тією роллю, яку йому необхідно виконувати. Учень у цьому випадку стурбований не стільки тим, що йому необхідно знати і вміти, скільки тим, яким стати, що в собі змінити, щоб бути успішним на своєму робочому місці. Процес навчання здійснюється через суворе визначення своєї професійної позиції в термінах свого місця в ієрархічній структурі, повноважень і відповідальності, типів взаємозв'язків, форм звітності. При цьому стилі навчання слухач готовий повністю підкоритися відповідними правилами та приписами. Такий стиль навчання може бути досить успішним при навчанні тих професій, які вимагають від виконавця повного підпорядкування розпорядженням, чіткого (до самозабуття) виконання приписів аж до відмови від індивідуальних інтересів.

  Слухачі, які віддають перевагу проектний стиль навчання, відрізняються ініціативністю по відношенню до навчальної ситуації в цілому. Це відноситься і до змісту навчального матеріалу, і до процесу навчання. Для цієї категорії слухачів навчання - це процес, який ніколи не припиняється і найкраще реалізується в реальній діяльності. Вони готові включатися в різні проекти, брати участь у діяльності в різних позиціях (від виконавських до творчих). Лекційні заняття вони схильні перетворити на дискусію, а ділову гру наситити безліччю істотних нюансів. Їм необхідно максимально широко і глибоко пізнати складну і різноманітну діяльність, до якої вони себе готують і яка, на їхню думку, не може бути однозначно визначена у вигляді інструкцій. Крім того, для слухачів з проектним стилем навчання характерна потреба в особистісному виборі професійних позицій і ролей, а також напрямків, які вони вважають пріоритетними та важливими з точки зору власного розвитку. Орієнтація на проектний стиль навчання може бути особливо ефективною при підготовці менеджерів вищої ланки управління, консультантів і, звичайно, викладачів.

  З метою підвищення ефективності навчання викладач все більше переходить від процесу одностороннього взаємодії - монологу (в режимі трансляції) до активного процесу двостороннього спілкування - діалогу (спочатку в режимі спілкування, а потім і комунікації).

  Для більш точного обліку специфіки аудиторії викладач повинен вміти працювати в кількох ролях, виконуючи різні функції, і враховувати особливості дорослої аудиторії, минулий життєвий і професійний досвід слухачів, їхню мотивацію та індивідуально-психологічні особливості.

  Резюме

  1. Безперервні і швидкі зміни в технології та інформатики вимагають безперервного навчання персоналу. Необхідна кваліфікація не може бути гарантована базовою освітою фахівця.

  2. Організації, що мають сучасну систему внутрішньофірмової підготовки, лідирують в умовах конкуренції. Вони мають можливість у найкоротші терміни відповісти на будь-який «виклик» зовнішнього середовища підвищенням власної продуктивності.

  3. Очевидно, що для організації ефективно і економічно підвищення віддачі від уже працюючих співробітників на основі їх безперервного навчання, ніж залучення нових працівників.

  4. З метою визначення потреби в навчанні доцільно використовувати результати оцінки праці і персоналу, провести аналіз стратегічного плану?? їх перетворень, оцінити успішність програм підготовки, яку проходять студенти відповідних навчальних закладів, провести діагностику рівня підготовленості нових співробітників.

  5. Система внутрішньофірмової полготовкі може бути ефективною тільки в тому випадку, якщо будуть проаналізовано існуюче положення, оцінена перспектива і сформований образ бажаного майбутнього, спрогнозовані зміни, підготовлені проекти зміни, визначені терміни і витрати.

  6. Метою «зберігає» навчання є засвоєння фіксованих поглядів, методів і правил для того, щоб ефективно працювати в відомих і повторюваних ситуаціях, для розвитку здібностей учнів вирішувати ті проблеми, які актуальні.

  7. «Інноваційний» навчання орієнтовано на перспективу, акцентується на підготовці організації до роботи в нових умовах. Розробці інноваційних навчальних програм повинен передувати прогноз потреби організації в зміні професійно-кадрового потенціалу, виходячи з відповідних змін у зовнішньому середовищі, в технології діяльності та системі управління.

  8. В якості одного фактора, який надає істотний вплив на очікування слухачів по відношенню до процесу навчання, виступають минулий досвід і що склався при цьому індивідуальний стиль оволодіння знаннями. Сьогодні можна говорити про чотири основні типи індивідуального стилю навчання: функціональному, особистісному, авторитарній і проектному.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.iu.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !