ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетинг. Зв'язок маркетингу з іншими науками
       

   

  Менеджмент

  Маркетинг. Зв'язок маркетингу з іншими науками

  Маркетинг зачіпає інтереси кожного в будь-який період життя і діяльності.

  Маркетинг знайшов широке застосування й у сфері послуг, окремих організацій, осіб і т.д. Особливо у сфері послуг, тому що це дуже ефективний напрям і вона схильна до швидкого зміни. Також сфера послуг вимагає додатка людської праці (ручного).

  Основне завдання маркетингу полягає в тому, щоб привести виробництво у відповідність з попитом, а зусилля маркетингових служб направляти на створення такого асортименту товарів, який відповідає суспільного попиту.

  Основне завдання мар-га спрямована на пошук найбільш ефективного поєднання традиційно випускається, і нової. Для прийняття рішення про скорочення або підвищення обсягу виробництва; модернізації продукції або зняття її з виробництва.

  Маркетинг також використовують для встановлення торгових зв'язків із зарубіжними країнами і при вирішенні експортної політики підприємства і гос-ва в цілому.

  Маркетинг що реалізовується на рівні гос-ва в цілому називається макромаркетінгом. А маркетинг на рівні підприємств та організацій -- мікромаркетінг.

  Більшість помилково вважають і ототожнюють маркетинг зі збутом. Однак збут - це всього лише частина маркетингу. Якщо виробник продукції досить добре виявив споживчі потреби і розробив необхідні товари, встановив відповідні ціни на них, то такі товари обов'язково знайдуть свого споживача.

  Відомий спеціаліст з маркетингу Філіп Котлер (визначення його).

  Маркетинг - це вид людської діяльності спрямований на задоволення нестатків і потреб за допомогою потреб.

  Ринок як умова і об'єктивна економічна основа маркетингу

  Розглядати ринок, як економічну основу маркетингу варто виділити два основні підходи до його змісту

  Ринок можна характеризувати, як спосіб організації суспільного виробництва, заснований на свободі підприємництва та обмеженою ролі д-ви.

  Ринок розглядається, як механізм дозволяє визначити співвідношення попиту та пропозиції на різні види товарів і послуг.

  При цьому найбільший інтерес представляють ринки на яких діє значна кількість незалежних продавців і покупців. Такі ринки називають конкурентними.

  Слід мати на увазі, що кордони між цими ринками вельми умовні. Найбільш типовими проблемами для національних і регіональних ринків є проведення політики протекціонізму, спрямованої на захист власних ринків.

  Будь-яка участь гос-ва в господарському житті означає, той чи інший вплив гос-ва на співвідношення і структуру попиту і пропозиції.

  Непрямий вплив гос-ва на попит та пропозиція шляхом проведення політики протекціонізму, спрямованої на захист національного ринку з метою створення умов вітчизняним підприємствам, необхідних для проведення необхідних структурних перебудов і захисту вітчизняного ринку від дешевих імпортних товарів.

  Прямий вплив гос-ва на попит і пропозиція. У цьому випадку гос-во виступає в ролі безпосереднього замовника і споживача окремих видів продукції. Але такий вплив має обмежений характер, тому що він пов'язаний з продукцією суспільного значення.

  Однак будь-який шлях, заснований як на прямому, так і на непрямому участю гос-ва пов'язаний з певними витратами гос-их засобів і необхідністю вирішення завдання щодо вибору найбільш ефективного використання обмежених гос-х коштів.

  Соціально-економічна сутність маркетингу

  Термін маркетинг від англ.слова «market» - ринок, означає діяльність в сфері ринку збуту.

  Як система економічної діяльності маркетинг більше широке поняття.

  З одного боку - це всебічне вивчення ринку попиту, споживачів, орієнтування виробництва на ці потреби, адресність продукції, що випускається.

  З іншого боку - це активний вплив на ринок і існуючий попит на формування існуючих потреб.

  Основу маркетингової діяльності становить заняття з розробки самого товару, дослідження ринку, налагодження комунікацій, організації розподілу, встановлення цін, розгортання служб сервісу. Звичайно вважають, що маркетинг - це доля продавців, але маркетингом займаються і покупці.

  Ринок продавця - це дефіцитний ринок, у якому продавці мають більше влади.

  Ринок покупця - насичений ринок, на якому більше влади мають покупці.

  На ринку кожен продавець стикається з проблемою реалізації, а забезпечення комерційного успіху залежить від глибокого і всебічного вивчення форм, типів і видів ринків.

  Вивчення ринку здійснюється з 2-х позицій:

  З одного боку вивчення потреб і можливостей ринку. А з іншого - вивчається місткість ринку, ступінь його насичення, стан конкуренції та ймовірності появи нових товарів. Перевага тієї чи іншої позиції призводить до маркетингу орієнтованого на товар, або до маркетингу орієнтованого на споживача.

  Маркетинг орієнтований на товар застосовується в тому випадку, коли діяльність підприємства націлена на створення нового товару або удосконалення що випускається. І основним завданням маркетингу тут зводиться до спонуканню споживача придбати ці товари.

  Маркетинг орієнтований на споживача застосовується в тому випадку, коли діяльність підприємства спрямована на задоволення потреб безпосередньо виходять від ринку. Головним завданням маркетингу в цьому випадку є вивчення потенційних потреб та пошук нових ринкових ніш.

  Для госп-ї діяльності промислових підприємств доцільне застосування обидва типи маркетингу одночасно. Така комбінована маркетингова діяльність наз-ся інтегрованим маркетингом.

  Існують і др.віди маркетингу:

  демаркетинг - це вид маркетингу, спрямований на зменшення попиту на товари або послуги, які не можуть бути задоволені з-за недостатнього рівня виробничих можливостей, обмеженості товарними ресурсами, сировиною.

  В основному демаркетинг використовується за престижним і найбільш популярним товарів або послуг.

  Для зменшення цього попиту м/б використані різні прийоми: підвищення цін, зняття рекламного впливу на товар.

  розвивається маркетинг - застосовується в умовах формування попиту на товари. Тоді цілком задовольняється потенційний попит, що є головним завданням виробника.

  Ремаркетінг - це маркетинг в системі зниження попиту, характерно для всіх товарів і будь-якого періоду часу в залежності від фази життєвого циклу товару.

  Масовий маркетинг - пов'язаний з масовим виробництвом і розповсюдженням, стимулювання збуту одного й того ж товару.

  Пробний маркетинг - це реалізація продукції в одному або кількох регіонах і спостереження за реальним розвитком подій у рамках передбачуваного плану маркетингу.

  Некомерційний маркетинг - це маркетинг що здійснюється окремими організаціями та особами, які виступають в громадських інтересах за будь-яку ідею і прагнути до отримання прибутку. (благодійні товариства, охорону здоров'я, церква).

  Концентрований маркетинг - припускає зосередження маркетингових зусиль на більшій частці 1-го або декількох субринков.

  Конверсійний маркетинг - це маркетинг при негативному попиті, тобто коли на ринку все або більшість сегментів відкидають даний товар або послугу.

  Концепція маркетингу

  Більшість українських підприємств і порівняно новий підхід у організації підприємницької діяльності. Вона стверджує, що для досягнення намічених цілей необхідно визначити потреби і потреби цільових ринків і забезпечити задоволення потреб більш ефективним способом, ніж у конкурентів.

  Ф. Котлер сказав:

  «Пошукайте потреби та задовольніть їх»

  «Виробляйте те, що можете продати, замість того, щоб намагатися продати те, що можете зробити »

  «Любіть клієнта, а не товар»

  У концепції маркетингу головним об'єктом є цільові клієнти фірми з їх потребами і потребами. Фірма інтегрує всю свою діяльність для забезпечення потреб клієнтів і отримання необхідної прибутку, завдяки задоволенню потреб покупців.

  Система маркетингу припускає рішення наступних завдань:

  комплексне вивчення ринку

  виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб

  планування товарного асортименту і цін

  розробка заходів для найбільш повного задоволення існуючого попиту

  планування і здійснення збуту

  розробка заходів щодо вдосконалення управлінням і організацією виробництва.

  Основні принципи маркетингу

  Основними принципами маркетингу є - загальна спрямованість (орієнтація) кінцевих результатів виробництва на реальні вимоги та побажання споживача.

  З цього основоположного принципу випливає ряд інших:

  Необхідно знати ринок і всебічно вивчати його стан, динаміку споживчого попиту на конкретний вид товару

  Максимально пристосувати виробництво до вимог ринку з метою підвищення його ефективності

  Впливати на ринок, на споживчий попит, з допомогою всіх доступних засобів з метою формування його в напрямках необхідних підприємству.

  Розвивати й заохочувати на підприємстві творчий підхід в результаті проведення маркетингових досліджень технічних і господарських проблем.

  Організувати доставку в таких кількостях, які в більшою мірою задовольняли б термінах споживача.

  Не запізнюватися з виходом на ринок нової і особливо високотехнологічних товарів.

  Розбити ринок на відносно однорідні групи споживачів, тобто здійснити сегментацію ринку.

  Домогтися переваг в конкурентній боротьбі за рахунок підвищення технічного рівня і якості продукції, надати покупцеві більше обсягу і якості послуги.

  Надавати допомогу і сприяння торговельним посередникам, забезпечуючи їх складами готової продукції для негайного постачання споживачеві необходмимі продукції.

  Орієнтувати стратегію маркетингу на перспективу, ставлячи конкретні завдання із завоювання ринку, розширення обсягу продажів.

  На результати маркетингової діяльності велика вплив має внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства.

  Внутрішня середу може частково або повністю контролюватися керівником підприємства або службою маркетингу.

  До факторів внутрішнього середовища маркетингу:

  - обсяг продажів

  - стан сировини, запасів

  - наявність грошових коштів на р/с

  - стан внутріісследовательскіх робіт

  Зовнішнє середовище складається з учасників ринкових відносин. Від їхньої поведінки та інтересів залежить благополуччя підприємства і результати його дій.

  Найбільш важливим управлінським фактором зовнішнього середовища є - поведінка споживачів.

  За допомогою системи формування попиту та стимулювання збуту (ФОСТІС), маркетингові комунікації підприємств, підприємці можуть змінити поведінку споживачів у своїх інтересах і зробити їх постійними покупцями своєї продукції/послуг.

  Класичним прикладом неконтрольованих факторів зовнішнього середовища є державне законодавство, норми та стандарти й ін

  Підприємство у своїй діяльності вимушений пристосовуватися до некерованих та керованих факторів зовнішнього середовища.

  Отже, одна з найважливіших принципів маркетингу є постійне відстеження, що відбувається у зовнішньому середовищі, їх оцінка і вироблення відповідних контрзаходів для виживання підприємства.

  Опції маркетингу

  Заснований на переважної методології маркетингу, як ринкової концепції можна виділити 4 блоку комплексних функцій і підфункції маркетингу:

  1. Аналітична функція.

  1) вивчення ринку, метою цього є проведення ранжирування ринків, тобто вибудовування національних, регіональних ринків, ринків зарубіжних країн у певній послідовності, в міру їх значущості, у міру убування інтересів підприємства до них. Ранжування проводиться за наступними критеріями:

  - місткість ринку (обсяг реалізованої продукції в будь-якому регіоні за конкретний період часу)

  - інвестиційна політика

  - географічна політика (положення)

  - вивчення споживачів

  2) вивчення товарної структури ринку

  3) вивчення внутрішнього середовища підприємства.

  2. Виробнича функція.

  1) організація виробництва нових товарів, розробка нових технологій

  2) організація матеріально-технічного забезпечення. Система МТО робить істотний вплив на витрати виробництва і вартість продукції

  3) управління якістю та конкурентоспроможністю готової продукції

  3. Збутова функція.

  1) організація руху товару. Включає: проміжок часу між виробництвом та споживанням. Система товароруху забезпечує підприємству створення таких умов, щоб товар був направлений до пунктів призначення у необхідній кількості, у встановлений час.

  2) організація сервісу. Забезпечує комплекс послуг, пов'язаних зі збутом і експлуатацією машин та обладнання. У результаті правильної організації сервісу забезпечує постійну готовність техніки до високоефективної роботи.

  3) проведення цілеспрямованої товарної політики в маркетингу. Воно полягає в тому, що підприємство встановлює на свої товари такі ціни, щоб забезпечити запланований обсяг прибутку і вирішити проблему реалізації продукції.

  4. Функція управління і контролю.

  1) планування. Вона є однією з основних цілей маркетингу при встановленні планомірності в діяльності підприємства, особливо при досягненні довгострокових цілей. У цьому випадку знижується ступінь невизначеності та ризику господарської діяльності.

  2) інформаційне забезпечення управління маркетингом. Основним джерелом у маркетингової інформації є зовнішнє середовище на базі, якої приймаються управлінські рішення.

  Існують внутрішні фактори облік яких необхідний для управління складними виробничими системами. Це: стан портфеля замовлень, обсяг продажу, рівень складських запасів, фінансове становище підприємства та ін

  3) Комунікативна підфункції маркетингу (система маркетингових комунікацій на підприємстві)

  Ця підфункції забезпечує підприємству активну вплив на зовнішню і внутрішню середу і тому вона тісно пов'язана з формування попиту та стимулювання збуту.

  4) контроль за допомогою ситуаційного аналізу.

  Це здійснення контролю на завершальній стадії циклу управлінням маркетингом. Контроль дозволяє виявити і попередити різні відхилення і недоліки, оцінювати оптовиків і пристосовуватися до змін умов зовнішнього і внутрішнього середовища.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !