ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Конкуренція на ринку послуг
       

   

  Менеджмент

  Конкуренція на ринку послуг

  У сфері виробництва та послуг на товарному ринку розрізняють видову, функціональну та маркетингову конкуренцію.

  У складі видової конкуренції має місце послуга, переважно 1-го або близькі один до одного за якісними характеристиками.

  Функціональна конкуренція м/б задоволена різними способами. Потреба в послузі зв'язку м/б задоволена достатнім розвитком цих комунікацій.

  В даний час на ринку зв'язку конкурують різні види зв'язків, кожен з яких спрямований на отримання прибутку.

  Маркетингова конкуренція відрізняється лише різницею підприємств сфери послуг. Вона широко використовується в різних ринкових структурах і галузях промисловості. Відрізняється особливістю конкуренції в сфері послуг, на відміну від товарного ринку, є те що вона не вимагає значних витрат.

  Тому рівень конкуренції в сфері послуг достатньо високий в порівнянні з конкуренцією товарного ринку.

  Іншою відмітною рисою конкуренції в сере послуг є те, що вона м/б цінової і нецінової.

  В основі цінової конкуренції прийняті ціни на умовах і за допомогою ціни можна підвищити або знизити рівень конкуренції на ринку послуг.

  При нецінової конкуренції за основу береться показник якості, надання послуги. І за допомогою нього можна завоювати конкурентну перевагу в конкурентній боротьбі.

  Однак при нецінової конкуренції не обходиться без залучення додаткових витрат, які в основному пов'язані з високою оплатою кваліфікованого спеціаліста.

  Конкуренція в сфері послуг спрямована на підвищення іміджу підприємства послуг, які виступають серед інших з метою завоювання споживчого попиту.

  Імідж такого підприємства послуг може включати: якість надання послуг, асортимент, ціна, гарантія, рекламна діяльність і методи стимулювання.

  Разом з тим підтримка іміджу на підприємстві послуг вимагає постійного контролю за якістю послуг, впровадження культури і т.д.

  Як і на ринку товарів ринок послуг також характерний широким проникненням нових конкурентів у сфері послуг. Успіх у тих підприємств послуг, які розширюють коло надаваних послуг і розробляють власну конкурентну стратегію.

  І в конкурентній боротьбі підприємств та послуг досягає успіху той, хто надає аналогічні послуги при зниженні витрат. При цьому використовується стратегія диференціації послуг і стратегічної концентрації послуг на 1 або кілька сегментів ринку. Це можливо в разі, коли підприємство додатково проводить широкі маркетингові дослідження користувачів гарною або відомо на ринку послуг використанням високоякісних сировини та матеріалів при наданні послуг (стратегія диференціації).

  Стратегічні концепції:

  На ринку також м/б іст. У цьому випадку підприємство послуг концентрує свою діяльність на окремому сегменті або на декількох. Вона досягає високих результатів за рахунок санкціонованих витрат з надання послуг.

  На ринку послуг, як і на будь-якому товарному ринку, існує конкуренція, що носить відкритий характер.

  Існують методи оцінки конкурентності послуг. Ванним фактором конкурентності є оцінка споживання товару. Для оцінки конкурентності послуг застосовуються якісні і кількісні методи оцінки.

  Найбільш прийнятним для кількісної оцінки умовою рекомендується використовувати узагальнений показник, який кількісно характеризує будь-яку послугу. Зміст цього оціночного покупця можуть входити різні способи їх вираження: характеристику послуг, індекс надання послуг, коефіцієнт хворий оцінки, частка оцінки.

  Поряд з кількісними показниками використовуються і якісні показники.

  Для якісної характеристики послуг застосовується бальна система порівняння різного коду послуг. При цьому використовується експертний метод, який отримав розвиток в практиці маркетингу.

  Для оцінки конкурентоспроможності тієї чи іншої послуги треба відібрати найбільш характерні показники з певного виду послуг. Потім по кожному з показників дається відповідна маркетингова оцінка. Найбільша сума балів, яка буде відповідати найбільшому

  Н0 = ki * ai

  Ki-бальна оцінка

  Ai-коефіцієнт значущості

  Більш тонним методом конкурентності та послуг можна відзначити метод інженірінгованія на ____________. Він здійснюється в декілька етапів.

  1) формування вимоги споживачів до конкретної послугу.

  2) проводиться ранжування показників за ступенем їх значущості.

  3) проводиться оцінка вибраних показників по кожній з конкуруючих послуг або по групі, що надає кожним з основних конкурентів.

  4) Оцінка показників м/б в натуральній величині, в частках (індекси).

  5) вибір _________ для порівняння з базою може служити вибір показників, за будь-який з порівнюваних показників.

  6) проводиться послідовне порівняння кожного показника з аналогічним показником. Виявляється кілька із запропонованих показників у конкурентів.

  Індекси показників менше або більше 1 або =.

  7) На останньому етапі визначається узагальнений або інтегрований показник конкурентності, який _________________________________________________:

  Jоб = 3Ji * ai: 3ai

  Визначається найбільший індекс, який відповідає найбільш конкурентоспроможного підприємству послуг, з усіх порівнюваних.

  Використання індексного методу оцінки конкурентоспроможності дозволяє більш точно визначити значимість окремих показників, проводяться розрахунки багатьох. Показників прямим методом. А також необхідно використовувати достовірну інфу, яку представляють представники цих послуг.

  Маркетинг і оптимізація перевезень

  При здійсненні транспортних послуг найбільшу увагу слід приділити вивченню рику транспортних послуг, які включають в себе дослідження оптимальних варіантів доставки вантажів.

  Діяльність транспортних підприємств як усередині країни, так і за її межами.

  Принципи маркетингу можуть знайти широке застосування в формування матеріальних потоків і плануванні перевезень вантажів різними видами транспорту.

  Останнім часом з'явився ряд спеціалізованих транспортних організацій з надання послуг у перевезеннях вантажів, особливо швидкопсувних).

  Маркетингові підходи до організації роботи на автотранспорті має різні підходи. Це пов'язано зі створенням єдиного ринку автотранспортних послуг. Розширення і розвиток роботи автотранспорту на ринку.

  У багатьох оптово - посередницьких організаційних системах доставка товарів організується з урахуванням відстані і часу на перевезення.

  Наявність місцевих і дальніх перевезень і відповідно різні вимоги до їх обслуговування. Існує 2 методи обслуговування споживачів:

  1) при доставці вантажів використовується власний транспорт. При цьому обслуговуючий персонал входить до складу посередницької організації.

  2) Використовується транспорт комерційної транспортного агентства, що на договірній основі здійснює обслуговування тієї чи іншої посередницької організації.

  Комунікативна політика в сфері обігу і послуг

  Комунікативна політика - це складова частина системи маркетингових комунікацій.

  Головним його інструментом є реклама, зв'язки з громадськістю, сервісна політика, прямі і персональні продажі. Вона спрямована на оптимальний процес збуту, формування попиту на товари і послуги та підвищення ефективності в сфері підвищення торгівлі та послуг

  Ефективна комунікаційна політика в маркетингу підприємства забезпечує його роботу і виживання в умовах конкуренції.

  У сфері послуг ___________ специфіку та соціальну спрямованість послуг мало виділити 2 сектори комунікативної діяльності:

  1) соціально-психологічні особливості

  2) соціальні процеси (охорона здоров'я на ринку)

  А також можна виділити рекламу в сфері послуг.

  Найбільш ефективно впливає реклама. Вона дозволяє спілкуватися зі споживачами через ЗМІ, радіо, друк минаючи посередників, тобто здійснюється безпосередній вплив на споживача.

  Опції в прихованій формі не використовується прямих каналів (буває і прихована реклама).        

    

  Фірма         

  Витрати   на рекламу            

  Частка   інформаційного впливу,%         

  Частка   ринку,%         

  Еффект.реклами   

  СТ4: ст3             

  А         

  2         

  57,1         

  40         

  70             

  Б         

  1         

  28,6         

  28,6         

  100             

  С         

  0,5         

  14,3         

  31,4         

  220     

  Оцінка ефективності рекламних витрат ефективна якщо більше 100%. Якщо нижче, то невдало. Дуже ефективна реклама за вище, ніж 100%.

  Маркетинг на ринку інтелектуального продукту

  Інтелектуальний продукт, виставлений як товару вимагає особливого підходу при роботі з ним.

  До основних особливостей такого роду товарів відносяться:

  - необхідність створення адекватної правового захисту інтелектуального продукту, вберегти його власність від недобросовісної конкуренції, незаконного копіювання його власності.

  - наявність правового захисту у вигляді патенту. Воно створює власникам інтелектуального продукту монопольне становище на ринку в протягом тривалого часу. Це дозволяє власникові проводити відповідну збутову, виробничу, товарну політику, нарощувати прибуток не тільки шляхом власного виробництва товару, а й за рахунок отримання доходів від продажу ліцензії на його випуск.

  - захищеність товару патентами це додаткова гарантією для ефективності капітальних вкладень.

  Інтелектуальна і промислова власність та їх сутність

  Розширення масштабів винахідницької діяльності, все більше зростання числа інновацій у різних сферах діяльності в умовах ринкових відношенні, викликає об'єктивну потребу в захисті створення інтелектуальної власності протягом певного періоду часу.

  Під інтелектуальною власністю розуміються рез-ти інтелектуальної діяльності вчених, дослідників, інших фахівців, що володіють певною новизною та охоронювані винаходи і авторським правом.

  Інтелектуальна власність охоплює права, пов'язані з літературним, художнім, науковим винаходом, виконавчої діяльністю.

  Складовою частиною інтелектуальної власності є промислова власність, пов'язана з інтелектуальною діяльністю у сфері матеріального виробництва або змінних з нею галузях. Такого роду власність охоплює широке коло об'єктів. Це винаходи, товарні знаки фірм, зразки, логотипи.

  Об'єкти промислової власності виступають в якість товарів специфічних.

  Винахід і удосконалення має властивість надавати стимулюючий вплив на науково-технічний прогрес.

  Торгові операції з науково-технічними досягненнями мають ряд специфічних рис, що відрізняють їх від торгівлі збутовими товарами:

  при ліцензованої торгівлі це: поряд з матеріальними предметами (прилади, машини, обладнання) в угодах беруть участь елементи інтелектуальної праці (ноу-хау, технічне знання), яке стимулює НТП у виробництві у споживача ліцензії. Передача товарів від продавця до покупця здійснюється опосередковано у вигляді технічної документації та надання технічної допомоги.

           

  Інтелектуальна власність        В даний час складаються умови при яких реалізується ліцензії перетворюється на високоефективну форму досягнення науки і техніки, як для продавця, так і для покупця ліцензії.

                                                                        

  Наукові відкриття              

  До авторських та суміжних прав відносяться:

  - музичне вироб-во, художнє, фото, програми для ЕОМ, літературне пр-во, географічні карти, аудіо-відео і т д.

  До знаків індивідуалізації відносяться:

  - фірмове найменування, товарний знак, знаки обслуговування, логотип, найменування місця походження товару.

  Некомерційний маркетинг

  Некомерційний маркетинг (маркетинг організації) - це діяльність, підприємця для створення, підтримки або зміни позицій у відносно цільових аудиторій до певних організаціям та їх професійної активності.

  До некомерційних організацій належать різні установи, що мають суспільну значимість. Це міжнародні та національні громадські організації з широким охопленням цільових груп громадськості (товариство червоного хреста, ВООЗ, дитячі фонди і т.д.).

  До некомерційних відносяться гос-ті та муніципальні установи, що забезпечують найбільш суттєві потреби суспільства в області прав і правопорядку, громадської охорони здоров'я. Освіти, просвіти науки і культури.

  Основним завданням регіональних, державних і муніципальних структур є пропаганда суспільної значимості та корисності їх дій.

  За допомогою маркетингу формується сприятливе громадську думку, формується позитивний образ організації.

  Завдяки цьому ці організації можуть розраховувати на краще бюджетне фінансування за рахунок більш енергійної підтримки їх діяльності з боку платників податків.

  Всі громадські організації при досягненні своїх цілей не передбачають вилучення прибутку чи якихось вигод.

  Надаючи допомогу своїм членам і прихильникам. Засоби можуть надходити з держ-го бюджету, членських внесків самих учасників, виручка від видавничої діяльності, пожертви.

  Процес обміну виглядає наступним чином:

           

  В

  Члени # кори. А       

  За цією схемою учасник А отримує від В внески, пожертвування, співробітництво і вірність ідеалам суспільства.

  Від учасника З частину коштів від податків, урядова допомога, довіра і захист, яка необхідна всім членам суспільства.

  Від Д підтримку і схвалення від учасника С.

  У свою чергу учасник А надає учаснику В інформацію, захищає інтереси, престиж, надає допомогу і підтримку.

  Учаснику С - допомога у виконанні зобов'язань, голоси виборців.

  Учаснику Д - допомога у вирішенні певних завдань, формування суспільно значущих завдань.

  Такий процес обміну в некомерційному березні-ге дозволяє управляти некомерційними організаціями з максимальним ефектом для всіх учасників обміну.

  Політмаркетінг. Егомаркетінг

  Політмар-р відноситься не тільки до деят-ти політичних організацій, але до різного роду масовим рухам, які з руху широкої громадськості перетворюються в політичні партії.

  Приклад, екологи - партія зелених.

  Політмаркетінг використовуючи принципи маркетингу служить широким ________ суспільства, пошуку компромісів з деякими гр.вліятельнимі представниками громадськості.

  Егомаркетінг і самомаркетінг. Це системний підхід до самореалізації особистості, коли в умовах конкуренції людина повинна визначити своє становище в суспільстві за рахунок максимальної мобілізації енергії, ініціативи, набутих знань. Він повинен знайти положення в суспільстві.

  Самомаркетінг - це програма визначення дйствій особистості, яка повинна створити максимальні умови для реалізації головного товару-робочої сили (талант, знання).

  Для того, щоб товар був проданий необхідно виконати ряд послідовних дій:

  - проведення самооцінки

  - вивчення основних інструкцій і зміст основних видів робіт з організації

  - точне формулювання мети пошуку

  - вивчення реальності ринку робочих місць і оцінка можливостей, КРЛ-ва вакансій і т.д.

  - рівень з/та перспективи зростання

  - підготувати коротку довідку про себе і своїх можливостях.

  - підготуватися до бесіди з особою, яка приймає рішення про наймання нових співробітників.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !