ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Вплив типу виробництва на організаційну структуру управління
       

   

  Менеджмент

  Вплив типу виробництва на організаційну структуру управління.

  Машинобудівні підприємства відрізняються один від одного не тільки розмірами займаної ними території, будівлями і спорудами, що розташовуються обладнанням і масштабом виробництва, але також і ступенем спеціалізації підприємства на виготовленні певної продукції в заданих планом номенклатури та кількості. Чим більше обмежена номенклатура що випускаються заводом виробів, тим вище рівень спеціалізації підприємства.

  Збільшення масштабу виробництва, що характеризується кількістю виробів, що випускаються, при зменшення числа номенклатурних назв продукції ще більше сприяє спеціалізації машинобудівних підприємств. При цьому чим вище подібність виробів, які відносяться до різних номенклатурних назв, ніж однорідні вироби по застосовуваних матеріалів, складності і необхідної точності їх виготовлення, тим вище може бути досягнутий рівень спеціалізації виробництва. Масштаб виробництва для цілей організації визначається також кількістю виробничих робітників. Чим більше кількість виробничих робітників, тим більше масштаб виробництва.

  Машинобудівне підприємство являє собою комплекс різних пов'язаних між собою цехів і господарств. Всі цехи і господарства, що входять до складу машинобудівного підприємства, можуть бути розділені на цехи основного виробництва, допоміжні цехи та обслуговуючі господарства.

  До цехам основного виробництва, що виготовляють основну продукцію підприємства, відносяться наступні цехи:

  а) заготівельні (ливарні, ковальсько-пресові, ковальсько-штампувальні і т. п.);

  б) обробні (механічні, термічні, цехи металопокриттів, фарбувальні та т. п.);

  в) складальні (вузловий та загальної збірки з випробувальною станцією, зварювально-складальне).

  Ко допоміжним належать інструментальні, ремонтні, модельні та інші цехи, завданням яких є забезпечення основного виробництва інструментом, технологічним оснащенням, а також здійснення ремонту обладнання, будівель і споруд.

  Обслуговуючі господарства заводу (складське, транспортне, енергетичне і т. п.) служить для забезпечення відповідних потреб основних і допоміжних цехів.

  Склад цехів та обслуговуючих господарств заводу, а також форма поєднання їх діяльності визначають виробничу структуру підприємства, яка повинна забезпечити (з урахуванням характерних особливостей виробництва) встановлення раціональних виробничих зв'язків і пропорцій між окремими підрозділами - цехами, виробничими ділянками і робочими місцями основного виробництва, правильне співвідношення між потребами основних цехів і можливостями допоміжних цехів та обслуговуючих господарств.

  Основний структурною одиницею підприємства є цех. Цехом називається частина підприємства, що має адміністративної самостійністю, організована на основі технологічної (наприклад, ливарний, ковальський, механічний цехи) або предметної (наприклад, цех шасі, коробки швидкостей, інструментальний цех) відособленості будь-якої частини загального виробничого процесу виготовлення всієї продукції підприємства або утворюють її частин, а також забезпечує будь-які потреби підприємства (ремонтний, інструментальний, модельний цехи).

  Виробнича структура підприємства відображає характер розподілу праці між окремими цехами (тобто характер їх виробничо-технологічної чи предметної спеціалізації) і визначає ступінь взаємної зв'язку різних цехів та інших підрозділів підприємства між собою, тобто визначає форми і методи внутрішньозаводської кооперації.

  Виробнича структура машинобудівних підприємств відрізняється значною різноманітністю. Найбільш характерні наступні три види виробничої структури.

  Технологічна структура, при якій кожен основний цех спеціалізується на виконанні будь-якої певної частини загального виробничого процесу, що має чітку технологічну відособленість, наприклад, ливарний, ковальсько-штампувальний, механічний, складальний цехи (табл. 1). Організація з технологічного принципом основних цехів, неспеціалізованих на виготовленні виробів певного обмеженого числа номенклатурних назв, характерна для підприємств одиничного і серійного виробництва, що мають різноманітну і нестійку номенклатуру виробів, що виробляються. Такий принцип формування основних цехів неминуче ускладнює маршрут руху заготовок і деталей, виробничі взаємозв'язки цехів, збільшує тривалість виробничого циклу.

  Предметна структура, при якій основні цехи підприємства та їх ділянки будуються за ознакою виготовлення кожним з них або певного виробу, або який-небудь його частини (вузла, агрегату), або певної групи деталей. Предметна структура переважно застосовується в механічних і складальних цехах заводів великосерійного і масового виробництва, де організується кілька предметних механічних і складальних цехів або предметних ділянок. За кожним з них закріплюється виготовлення певних виробів, вузлів або агрегатів (наприклад, цех станин і корпусних деталей, цех шпинделів і валів на верстатобудівному заводі; цехи моторів, рам, коробок передач на авто мобільному заводі).

  Предметна структура має значні переваги, тому що вона спрощує і обмежує форми виробничої взаємозв'язку між цехами, скорочує пучь руху деталей, спрощує та здешевлює міжцеховий і цеховий транспорт, зменшує тривалість виробничого циклу, підвищує відповідальність працівників за якість робіт.

  Предметна структура цехів дозволяє розставити обладнання по ходу технологічного процесу, застосуєш високоспеціалізовані верстати, інструмент, штампи, пристосування. Все це, зрештою, забезпечує збільшення випуску продукції, підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції.

  Змішана структура характеризується наявністю на одному і тому ж машинобудівному підприємстві основних цехів, організованих і з технологічного, і по предметним принципом. Наприклад, на машинобудівних підприємствах масового виробництва заготівельні цехи (ливарні, ковальські, пресові), як правило, організуються за технологічним принципом, а Механоскладальні - по предметним принципом.

  Машинобудівні підприємства в залежності від ступеня їх технологічної спеціалізації поділяються на два види:

  Підприємства, повністю охоплюють всі стадії процесу виготовлення машини. До складу такого підприємства входять основні цехи по всіх стадіях виробничого процесу, починаючи від заготівельних до складально-обробних цехів включно.

  Підприємства, не повністю охоплюють всі стадії процесу виготовлення машини. У виробничій структурі такого підприємства відсутні деякі цехи, що відносяться до тієї чи іншої стадії основного виробничого процесу. Таке підприємство може мати тільки основні заготівельні цехи, що випускають виливки, поковки або штампування, що поставляються в порядку кооперування іншим машинобудівним підприємствам; тільки складальні цехи, які виконують складання вузлів і машин з деталей, що поставляються в порядку кооперування іншими підприємствами; тільки Механоскладальні цехи, обробні сортовий метал і заготовки, отримані від інших підприємств і, у свою чергу, передають виготовлені ними деталі та вузли для остаточної зборки, обробки та випробування машин іншим підприємствам, спеціалізованим на цій стадії процесу.

  Підприємства з неповною виробничою структурою мають зазвичай більш високий рівень технологічної спеціалізації, ніж підприємства з повної виробничої структурою.

  Цехи машинобудівного підприємства відповідно до типу і масштабом виробництва цеху і всього підприємства в цілому, а також в залежності від повноти охоплення всіх стадій процесу підрозділяються по технологічному або предметному ознаками на виробничі участкі1.

  Формування у складі цеху окремих структурних одиниць - ділянок - виробляється або за технологічним принципом угруповання однорідного обладнання, або за предметним принципом організації предметно-замкнених ділянок, на яких виготовляються певні деталі, вузли, вироби, або за принципом виділення ділянок, що охоплюють відокремлену частину технологічного процесу.

  Таблиця 1

  Виробнича структура підприємства.        

  Основні (виробничі)   цехи         

  Допоміжні         

  Обслуговуючі господарства             

  Заготівельні         

  Оброблювальні і складальні         

  цехи         

  Склади         

  Енергетичне         

  Транспортне         

  Санітарно-технічне             

  Заготівельні: правка і різання   металу         

  деревообр-бативающіе         

  Тарні         

  Інструменти і абразивів;   моделей, олій. Фарб і хімікатів         

  Кисневі і ацетиленові   станції, електромережі         

  Зарядна станція, вагонні і   автомобільні ваги         

  Очисні споруди             

  Лісопильні         

  Фарбувальні         

  Регенерації (землі, мастил.   обтиральних матеріалів)         

  Бензину і гасу         

  Паропроводи         

          

              

          

  Складальні (з випробувальними   станціями)         

  Експериментальні         

  Стислих газів (кисню і   ацетилену); готової продукції; металовідходів; запчастин; обладнання.   Будівельних матеріалів та вогнетривів         

  Газопроводи; повітропроводи;   нафто-і бензопроводу         

  Залізничні й кранові   естакади, підйомно-транcнортние пристрої пірсова пристрої (затон   моторних суден і барж)         

        

  Виділення груп однорідного обладнання (наприклад, група токарних верстатів, група фрезерних верстатів, група свердлильних верстатів і т. д.), а в межах кожної групи розбивка верстатів за розмірами або різновидів (наприклад, токарні -- великі, дрібні, середні; фрезерні - горизонтальні і вертикальні і т. д.) переважно застосовуються в одиничному і дрібносерійного виробництва.

  Побудова предметно-замкнених дільниць провадиться відповідно до характеру однорідності технологічного процесу і номенклатурі продукції, що випускається цехами продукції, наприклад, виділяється ділянка з обробки станин і корпусних деталей, ділянка обробки валів і шпинделів, ділянка зубчастих коліс і т. д. Планування обладнання в межах таких ділянок здійснюється по ходу типового технологічного процесу виготовлення певних деталей, визначаючи таким чином замкнутий технологічний цикл виготовлення цих деталей. Побудова виробничих ділянок по предметній ознаці має значні переваги в порівнянні з груповим розташуванням обладнання.

  Найбільш досконалою формою здійснення виробничого процесу є організація потокових ліній по всьому фронту робіт цеху. При такій організації все технологічне устаткування (верстати, агрегати, ванни, камери, печі тощо п.) встановлюється по ходу технологічного процесу, забезпечуючи потоковість і безперервність виробничого процесу. Ланцюгове розташування обладнання, т. тобто планування по ходу технологічного процесу, значно скорочує шлях пробігу деталей у порівнянні з груповим розташуванням, зменшує витрати на транспортування, дає можливість механізувати міжопераційний транспорт, що скорочує час міжопераційного пролежування, а отже, зменшує цикл виготовлення виробів. Така побудова цехів характерно для підприємств масового і серійного виробництва.

  Первинним ланкою кожної виробничої ділянки є робоче місце.

  Робоче місце - частина виробничої площі ділянки (цеху), закріплена за одним або бригадою робітників і оснащена обладнанням, інструментом і допоміжними пристроями, що відповідають характеру виконуваних робіт. Кожне робоче місце призначається для виконання певних робіт (операцій). Ступінь спеціалізації робочих місць та їх технічне оснащення залежить від прийнятого способу організації виробничого процесу. Так, у масовому виробництві за кожним робочим місцем постійно закріплена одна будь-яка операція; робоче місце має в цьому випадку чітко виражений профіль спеціалізації. В одиничному виробництві на кожному робочому місці виконуються різні операції і тому воно носить універсальний характер.

  Виробнича структура підприємств і цехів повинна змінюватися зі зміною техніки, засобів механізації та автоматизації виробничих процесів, з впровадженням нової технології та організації виробництва.

  Основними напрямками вдосконалення виробничої структури є:

  1) укрупнення підприємств і цехів, що дозволяє впроваджувати більш продуктивну техніку;

  2) побудову цехів і виробничих ділянок по предметно-замкнутому принципом;

  3) скорочення питомої ваги допоміжних цехів шляхом кооперування з іншими підприємствами, що виконують ремонт устаткування, що виготовляє інструменти і ін

  За останні роки на багатьох підприємствах невеликого масштабу ліквідуються цехи. При безцехову виробничій структурі основною виробничою одиницею є ділянку.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.cfin.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !