ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Основні розділи та техніко-економічні показники виробничої програми
       

   

  Менеджмент

  Основні розділи та техніко-економічні показники виробничої програми

  Виробнича програма - основний розділ перспективного і річного бізнес-плану розвитку підприємства, в якому визначаються обсяг виготовлення та випуску продукції за номенклатурі, асортименту та якості в натуральному і вартісному виразах.

  Виробнича програма відображає основні напрями та завдання розвитку підприємства в плановому періоді, виробничо-господарські зв'язки з іншими підприємствами, профіль і ступінь спеціалізації і комбінування виробництва.

  Основні розділи виробничої програми для підприємств, зайнятих виробництвом матеріального продукту:

  план з виробництва товарної (валової) продукції;

  план випуску продукції на експорт;

  план щодо підвищення якості продукції;

  план реалізації продукції.

  При розробці виробничої програми грунтуються на потребах народного господарства та світового ринку в продукції підприємства, загальною ринкової ситуації, стані конкурентних підприємств і галузей.

  Формування розділів виробничої програми здійснюється із застосуванням балансового методу, що дозволяє приводити у відповідність обсяги запланованих робіт і потреби на них, а також здійснювати розрахунки забезпеченості виробничої програми виробничими потужностями, матеріальними, паливно-енергетичними і трудовими ресурсами.

  Підприємства самостійно планують номенклатуру і обсяг виробленої продукції, керуючись при цьому державним замовленням, зобов'язаннями перед партнерами, зобов'язаннями з постачання збутових організаціям.

  Вихідними даними при розробці виробничої програми є:

  статутні види діяльності підприємства з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг);

  результати фактичного виконання виробничої програми за попередні періоди;

  дані по попиту на продукцію підприємства;

  відомості про рекламаціях, зауваження щодо якості продукції за попередній період;

  відомості про частки продукції в загальному обсязі її випуску за попередній період за рівнями якості;

  відомості про обсяг реалізації продукції за попередній період за його періодах (місяцях, кварталами);

  розрахунки виробничої потужності підприємства;

  прогресивні техніко-економічні норми і нормативи;

  рішення вищих органів управління підприємства про стратегічні перспективи його розвитку.

  В спрощеному вигляді, результат підготовки виробничої програми виявляється в відповідях на ключові питання управління виробничої структури:

  які види продукції і в яких кількостях виробляти?

  в які терміни повинна бути готова продукція до відправки покупцеві?

  якого якості повинна бути продукція в планованому періоді;

  скільки додатково підприємство може випустити продукції, якого вигляду і якості в разі виникнення термінових замовлень;

  який нижня межа обсягу випуску продукції, при якому слід перейти в режим його консервації або зупинити для модернізації;

  які мають бути обсяги споживаних ресурсів для виробництва продукції та можливості для їх задоволення.

  План з виробництва товарної (валової) продукції включає в себе формування показників обсягу випуску товарної і валової продукції.

  За ступеня готовності продукція поділяється на кілька видів:

  товарна продукція, тобто готова продукція, що пройшла всі стадії обробки, задовольняє вимогам ГОСТ та ТУ, прийнята службою технічного контролю якості, упакована до відправки, здана на склад постачальника і забезпечена здавальної документацією;

  незавершена продукція, тобто незакінчена в процесі обробки продукція, що знаходиться на різних стадіях виробничого циклу отримання товарної продукції;

  напівфабрикати власного виробництва, тобто продукція, технологічний процес виготовлення якої закінчено в одному цеху або виробництві і підлягає доопрацювання в інших цехах підприємства або за його межами;

  валовий продукція, тобто продукція усіх видів і якості, що випускається підприємством поза залежно від ступеня її готовності. Показник валової продукції, характеризує загальний обсяг виробництва, у тому числі для зовнішнього обороту (реалізації) і внутрішньовиробничого споживання (обігу). В обсяг валової продукції включають також виконані роботи промислового характеру і виробничі послуги.

  Під внутрішньовиробничий споживанням (обігом) розуміють вартість продукції та послуг цехів підприємства, яка споживається іншими цехами свого ж підприємства.

  До виробничому виробничого обороту відносяться: вартість переробки на підприємстві напівфабрикатів власного вироблення; вартість електроенергії, пари, води, стисненого повітря та холоду власного вироблення для технологічних цілей, вентиляції, освітлення та опалення цехів, заводських складів, будівлі заводоуправління тощо; вартість використаних для виробничих цілей інструментів, пристосувань, штампів, моделей, деталей, запасних частин, допоміжних матеріалів і т.д. власного вироблення; вартість матеріалів власного вироблення, витрачених при поточних ремонтах і при догляді за обладнанням (змащення, очищення і т.ін.); вартість тари власного виробництва, призначеної для пакування продукції підприємства, якщо вартість тари включена в оптові ціни на цю продукцію.

  Підприємства з високим рівнем внутрішньовиробничого кооперування, такі як виробництва азотних добрив, анілінових барвників, продуктів органічного синтезу, пластмас, гумотехнічних виробів та ін, що мають велику кількість напівфабрикатів (напівпродуктів) для внутрішнього споживання і переробки, формують у складі виробничої програми підприємства окремі планові баланси виробництва і переробки напівфабрикатів (напівпродуктів).

  Підсумкові показники плану з виробництва продукції необхідні для аналізу завантаження обладнання, визначення потреби в ресурсах для виробництва і технологічного оснащення, загального обсягу випуску продукції, його структури, темпів зростання випуску та динаміки продуктивності праці, фондовіддачі матеріалоємності і енергоємності продукції, обсягів виручки та її структури, інших показників ефективності виробництва.

  Обсяг товарної продукції в плані включає вартість: готових виробів, призначених для реалізації на сторону, своєму капітальному будівництву і непромислових господарствам свого підприємства; напівфабрикатів своєї вироблення і продукції допоміжних і підсобних виробництв, призначених до відпустки на сторону; вартість робіт промислового характеру, що виконуються на замовлення з боку або непромислових господарств і організацій свого підприємства.

  Обсяг валової продукції ВП включає весь обсяг робіт, намічений до виконання в даному плановому періоді; визначається він за такою формулою:

  ВП = ТП - НП + НК,

  де НП, НК - залишки незавершеного виробництва, напівфабрикатів та інструменту свого виробництва на початок і кінець планового періоду; ТП - товарна продукція.

  В метою елімінування минулої праці і виявлення результатів виробничої діяльності, динаміки виробництва продукції та залежних підприємств показників виробництва ряд підприємств здійснюють планування і оцінку діяльності з чистої продукції замість обсягу реалізованої продукції.

  Коли виробляється хімічний продукт містить корисного речовини менше, ніж це передбачено за ГОСТом, він вважає шлюбом і до складу продукції не включається. Якщо вміст корисної речовини перевищує встановлену норму, виникає необхідність перерахунку виробленої продукції на заздалегідь встановлені одиниці вимірювання.

  Тільки при встановленні таких твердих одиниць виміру можна зіставляти фактичну вироблення з плановою, а також фактичну вироблення за ряд звітних періодів і обсяги однорідної продукції, що виробляється на декількох хімічних підприємствах.

  Вагові одиниці в натуральному вираженні (технічний вага) без зазначення змісту корисного речовини прийняті для таких продуктів, як синтетичний каучук, технічний вуглець, синтетичні смоли.

  На деяких хімічних підприємства (гумотехнічних виробів, шин, виробів з пластичних мас і ін) одиницями вимірювання валового випуску продукції є умовні одиниці (наприклад, квадратний метр прокладки у транспортній стрічці; штуки, пари, метри за індивідуальними виробам або групам однорідних виробів).

  Обсяг виробництва мінеральних добрив планується в умовних одиницях на основі коефіцієнтів перерахунку.

  Випуск продуктів, що враховуються в умовних одиницях, має плануватися одночасно в натуральному і фізичному вираженні. Це необхідно для виконання різних розрахунків, встановлення планового обсягу всередині і внезаводскіх перевезень, розрахунку планових заготівельних цін і пр.

  Обсяг виробництва деяких продуктів, наприклад сірчаної кислоти, передбачається у плані за видами сировини, що переробляється (сірка, колчедан, що відходять гази).

  До товарної продукції хімічних підприємств відносяться: готова продукція, включаючи вироби, виготовлені як з повноцінного сировини, так і з відходів, призначена до відпустки на сторону, а також на різні виробничі потреби підприємства, продукція підсобних та допоміжних цехів, у тому числі електроенергія, пара і вода, вироблені на даному підприємстві, призначені до відпустки на бік або на невиробничі потреби підприємства; роботи промислового характеру; напівфабрикати, плановані до відпустки на сторону; продукція ремонтних майстерень, що реалізовується підприємством на бік; тара власного виробництва, якщо її вартість не врахована в оптовій ціні.

  Підприємство з великим асортиментом, наприклад лакофарбових матеріалів або гумотехнічних виробів, можуть встановлювати показники обсягу випуску за груповими (середнім) цінами.

  Для забезпечення ритмічності виробництва, як одного з факторів підвищення його ефективності, поліпшення якості продукції і всієї роботи підприємства, необхідно дуже ретельно розподілити річний обсяг виробництва продукції по кварталах з урахуванням: встановлених термінів та обсягів поставки продукції; нарощування випуску продукції за рахунок приросту та поліпшення використання потужностей і основних фондів, а також за рахунок організаційних заходів; термінів введення в дію нових потужностей та обладнання; забезпечення рівномірного завантаження і ритмічної роботи всіх виробничих підрозділів підприємства; числа робочих днів в році, кварталі; сезонності і змінності роботи; вимог збутових організацій та сезонності збуту окремих видів продукції; можливого вибуття основних фондів, а також зупинки окремих цехів для ремонту обладнання; зняття з виробництва застарілих видів продукції і заміни їх новими видами продукції і т.п.

  План випуску продукції на експорт включає в себе показники обсягів випуску продукції підприємства, що відповідає вимогам її поставок на експорт на умовах конкретних угод і договорів.

  План щодо підвищення якості продукції включає в себе показники оновлення асортименту і споживчих властивостей продукції, обумовлені вимогами міжнародних і вітчизняних стандартів якості, нововведеннями і технодінамікой розвитку виробництва.

  Якість найважливіших для підприємства видів продукції повинно відповідати за своїми техніко-економічними показниками вищих досягнень вітчизняної та зарубіжної техніки на всіх стадіях проектування і виготовлення продукції. Відповідно з цими вимогами передбачається заміна та зняття з виробництва застарілої продукції або модернізація застарілих виробів, поліпшення основних технічних характеристик продукції, що випускається, дотримання вимог стандартів, технічних умов та іншої технічної документації.

  В плани випуску продукції підприємств передбачаються завдання із зняття з виробництва застарілих видів виробів, тобто продукції, що не відповідає сучасним вимогам національної економіки та населення країни, морально застарілої; вказуються конкретні терміни заміни застарілих виробів, а також нові види виробів (типи, моделі), які їх замінюють.

  План з реалізації продукції включає в себе показники обсягів реалізації продукції підприємства конкретним покупцям, виявленим у процесі маркетингового дослідження ринку.

  Реалізована продукція - це відвантажена замовнику, прийнята їм і оплачена продукція підприємства, грошові кошти за яку надійшли на розрахунковий рахунок постачальника.

  За обсягу реалізованої продукції оцінюється виробничо-господарська діяльність галузей, об'єднань і підприємств. Обсяг реалізованої продукції в плані визначається як вартість призначених до постачання і що підлягають оплаті в плановому періоді: готових виробів; напівфабрикатів власного виробництва; робіт промислового характеру, що призначаються до реалізації на сторону (включаючи капітальний ремонт свого обладнання та транспортних засобів, що виконується силами промислово-виробничого персоналу), а також як реалізація продукції та виконання робіт для свого капітального будівництва та інших непромислових господарств, що знаходяться на балансі підприємства.

  Обсяг реалізованої продукції за планом РП можна визначити за такою формулою:

  РП = ТП + ОН.П.1 - ОН.П.2,

  де ТП - обсяг товарної продукції за планом;

  ОН.П.1, ОН.П.2 - залишки нереалізованої продукції на початок і кінець планового періоду.

  При розрахунку реалізованої продукції враховується зміна залишків нереалізованої продукції на початок і кінець планованого періоду. Залишок нереалізованої продукції до початку планованого періоду складається із залишку готової продукції на складі і в неоформлених відвантаження; товарів відвантажених, по яких не настав строк оплати; товарів відвантажених, не оплачених у термін покупцями; товарів на відповідальному зберіганні у покупців.

  В метою забезпечення виконання виробничої програми в майбутньому здійснюється аналіз чинників, що впливають на обсяг реалізованої продукції в результаті:

  зростання обсягу товарної продукції;

  здійснення заходів технічного та організаційного розвитку виробництва, у тому числі випуску нових видів продукції, підвищення якості продукції, що випускається, впровадження нових технологічних процесів механізації та автоматизації виробничих процесів, економії сировини, матеріалів, інших заходів, структурних зрушень;

  зміни залишків нереалізованої готової продукції;

  інших факторів.

  Процес формування виробничої програми для підприємств, зайнятих виробництвом енергетичного або інтелектуального продукту має свої специфічні особливості і в даному посібнику не розглядаються.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.cfin.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !