ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Основні економічні елементи й показники функціонування виробничих підприємств (фірм )
       

   

  Менеджмент

  Основні економічні елементи і показники функціонування виробничих підприємств (фірм)

  Структура бізнесу як системи.

  На рис. 1 наведена структура бізнесу як закритої системи, всередині якої відбувається взаємодія рішень в інвестиційній, господарської та фінансової сферах діяльності фірми, а також здійснюється розширене відтворення інвестуються ресурсів.

  Рис. 1. Структура бізнесу як системи

  Схема показує, як нові інвестиції, додаючи до загальної суми раніше інвестованих коштів, надходять у господарську сферу діяльності. У процесі господарської діяльності в результаті комбінації факторів виробництва і взаємодії між такими категоріями, як ціни, обсяги виробництва та реалізації продукції і різними видами витрат, формується валовий прибуток як різниця між ціною продукції і її собівартістю (витратами на виробництво і реалізацію). У фінансовій сфері діяльності проводиться розподіл цього прибутку між власниками (у формі дивідендів), кредиторами (у відсотках) і бюджетом (у вигляді податків). Частина нерозподіленого прибутку реінвестується для розвитку виробництва і разом з залученими капіталом становить потенціал фінансування підприємства, який у вигляді нових інвестицій знов поступає в господарську діяльність. Розглянемо більш докладно порушені поняття.

  1. Витрати виробництва і реалізації продукції

  Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію. До складу собівартості включаються наступні види витрат:

  1) витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, обумовлені технологією та організацією виробництва, включаючи витрати на забезпечення якості;

  2) витрати з обслуговування виробничого процесу;

  3) витрати, пов'язані з управлінням виробництвом;

  4) витрати, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва, підвищенням якості і надійності продукції, винахідництвом і раціоналізаторство;

  5) витрати на утримання та експлуатацію природоохоронних споруд;

  6) витрати із забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки;

  7) витрати, пов'язані з підготовкою та перепідготовку кадрів;

  8) виплати, передбачені законодавством про працю;

  9) відрахування від витрат на заробітну плату;

  10) платежі за обов'язковим (встановлюються законом) видами страхування та за кредитами банку;

  11) відрахування до спеціальних фондів;

  12) витрати на відтворення основних виробничих фондів (амортизаційні відрахування);

  13) знос нематеріальних активів;

  14) передбачені законом податки, збори, платежі та ін обов'язкові відрахування;

  15) Інші види витрат відповідно до встановленого законодавством порядку.

  Крім того, у фактичній собівартості відбиваються:

  а) втрати від шлюбу;

  б) витрати на гарантійний ремонт, обслуговування;

  в) втрати від простоїв з внутрішньовиробничих причин;

  г) недостачі за відсутності винних осіб;

  д) грошові допомоги у встановленому законом порядку.

  Витрати на виробництво продукції включаються до собівартості того звітного періоду, до якого вони відносяться незалежно від часу оплати.

  Класифікація витрат

  Витрати можна класифікувати за такими ознаками:

  1) за способом віднесення витрат на собівартість одиниці продукції:

  а) прямі (пов'язані з виробництвом конкретних видів продукції, їх можна безпосередньо включати в собівартість одиниці продукції);

  б) непрямі або накладні (витрати, пов'язані не з виробництвом певного виду продукції, а з виробництвом взагалі);

  2) по однорідності складу витрат:

  а) прості - економічно однорідні (наприклад, витрати матеріальні однакового цільового призначення);

  б) комплексні - економічно різнорідні витрати, але однакового цільового призначення (наприклад, на утримання та експлуатацію обладнання);

  3) за видами витрат:

  а) за економічними елементами (в основу класифікації покладена економічна однорідність витрат незалежно від місця виникнення витрат та напрямки використання (наприклад, зарплата);

  б) за статтями калькуляції (враховуються місце виникнення та напрями використання);

  4) за характером зв'язку з обсягом виробництва:

  а) умовно-постійні, до них прийнято відносити такі витрати, величина яких не змінюється зі зміною ступеня завантаження виробничих потужностей або зміною обсягу виробництва;

  б) умовно-змінні, до них відносяться витрати, що змінюються в залежності від зміни обсягу виробництва.

  Класифікація витрат за економічними елементами  

  Витрати, утворюють собівартість продукції, групуються відповідно до їх економічного змісту по наступним елементам:

  1) матеріальні витрати (за вирахуванням вартості поворотних відходів). Зворотні відходи - залишки матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва, втратили повністю або частково споживчі якості початкового ресурсу і в силу цього використовуються з підвищеними витратами або зовсім не використовуються за прямим призначенням;

  2) витрати на оплату праці;

  3) відрахування від витрат на оплату праці (наприклад, на соціальні потреби);

  4) амортизація основних фондів;

  5) інші витрати.

  За даної класифікації можна визначити загальні витрати на виробництво і реалізацію продукції (скласти кошторис витрат на виробництво).

  Калькуляція собівартості одиниці продукції включає угруповання витрат (табл.1) за статтями:

  1) сировина і основні матеріали з урахуванням транспортно-заготівельних витрат;

  2) покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх організацій;

  3) зворотні відходи (віднімаються);

  4) допоміжні матеріали;

  5) паливо і енергія на технологічні цілі;

  6) основна заробітна плата виробничих робітників;

  7) додаткова заробітна плата виробничих робітників;

  8) відрахування на соціальні потреби (додаткова заробітна плата встановлюється, як правило, у відсотках до основної заробітної плати. Відрахування на соціальні потреби включають відрахування: у пенсійний фонд, фонд обов'язкового медичного страхування, фонд зайнятості, фонд соціального страхування. Відрахування на соціальні потреби виробляються від суми основної та додаткової заробітної плати);

  9) витрати на підготовку і освоєння виробництва (витрати виробляються в Відповідно до Положення про склад витрат, що включаються в собівартість);

  10) витрати на утримання і експлуатацію обладнання;

  11) цехові витрати;

  12) загальнозаводські витрати;

  13) втрати від шлюбу;

  14) інші виробничі витрати;

  15) позавиробничі витрати (комерційні витрати).

  Таблиця 1

  Угруповання витрат        

  Прямі матеріальні витрати         

  Прямі трудові витрати         

  загальноцехового витрати         

  Общеза-водська витрати         

  позавиробничі витрати             

  Технологічна собівартість         

          

          

              

  Цехова собівартість         

          

              

  Виробнича собівартість         

              

  Повна собівартість     

  При складанні калькуляції собівартості одиниці продукції використовуються:

  1) специфікації на сировину, матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби;

  2) технологічні карти з операційними норм часу і розцінок;

  3) система норм і нормативів, що діє на підприємстві;

  4) кошторису накладних витрат.

  Склад витрат на експлуатацію та утримання обладнання:

  1) амортизація обладнання і транспортних засобів;

  2) витрати на експлуатацію устаткування (паливо, енергія і т.д.);

  3) витрати на ремонт;

  4) знос малоцінних і швидкозношуваних предметів та пристроїв.

  Склад цехових витрат:

  1) утримання апарату управління цехом;

  2) зміст іншого персоналу;

  3) амортизація будівель, споруд, інвентарю;

  4) витрати на утримання будинків, споруд, інвентарю;

  5) ремонт;

  6) випробування, раціоналізаторство, винахідництво;

  7) витрати на охорону праці;

  8) знос малоцінного, швидкозношуваних інвентарю та інші невиробничі витрати.

  Склад загальнозаводських витрат:

  1) витрати, пов'язані з управлінням підприємством;

  2) підготовка кадрів;

  3) збори і відрахування;

  4) інші витрати аналогічні цеховим витрат.

  Розподіл непрямих витрат

  В як база розподілу непрямих витрат можуть бути використані:

  а) основна заробітна плата виробничих робітників (за винятком доплат за різних преміальних систем);

  б) кошторисні ставки, розраховані на основі коефіцієнтів-машино-годин;

  в) прямі матеріальні витрати.

  Метод віднесення непрямих витрат на собівартість пропорційно основної заробітної платі виробничих робітників (табл. 2).

  Коефіцієнт розподілу непрямих витрат

  Таблиця 2

  Визначення величини непрямих (накладних) витрат        

          

  А         

  Б         

  В         

              

  Основна заробітна плата         

  400         

  500         

  300         

  1200             

  Непрямі витрати         

  600 (400х1, 5)         

  750 (500х1, 5)         

  450 (300х1, 5)         

  1800     

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.cfin.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !