ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розрахунок деяких показників роботи складу
       

   

  Менеджмент

  Розрахунок деяких показників роботи складу

  На підвищення ефективності використання устаткування, машин і механізмів у даний час спрямована система економічних, технічних і організаційних заходів.

  Одним з напрямків використання машин і механізмів на підприємствах оптової торгівлі є інтенсивне використання техніки, що забезпечує краще використання всіх можливостей устаткування, машин і механізмів у процесі роботи.

  Певну роль відіграє також екстенсивний фактор, тобто час роботи механізму: чим довше працює машина, тим вище коефіцієнт експансівной завантаження, і, отже, вища продуктивність використовуваної техніки.

  При екстенсивному використанні машин і механізмів схема їх завантаження протягом доби представлена на рис. 8.7. Найбільша продуктивність машин і механізмів досягається перш за все максимальною тривалістю їх використання в протягом доби (року). Як видно, на добовий фонд часу роботи машин впливають простої машин з організаційних і технічних причин, а також втрати часу від неповного використання змін.

  Втрати часу з організаційних і технічних причин може охарактеризувати коефіцієнт використання парку:

  , (8.34)

  де Н1 - кількість машин і механізмів, які перебували в експлуатації; Н2 -- списочно число машин і механізмів бази постачання і збуту.

  Рис. 8.7. Діаграма використання машин і механізмів при екстенсивного завантаження

  Втрати часу від неповного використання змін і недостатньою змінності роботи машин може охарактеризувати коефіцієнт використання машин протягом доби;

  , (8.35)

  де П1 - втрати часу від неповного використання змін, ч; ПВМ - тривалість часу роботи машин протягом доби, год; 24 - тривалість доби, ч.

  Твір коефіцієнта використання машин протягом доби КІ.С. на коефіцієнт використання парку машин і механізмів КІ.П. характеризує потенційні можливості використання машин і механізмів у часі - екстенсивний завантаження:

  КЭК = КІ.С. * КІ.П. . (8.36)

  З формул КІ.С. і КІ.П. коефіцієнт екстенсивного завантаження буде:

  . (8.37)

  В чисельнику формули - час фактичної роботи машин (ч):

  Тфакт = Тс * Н1, (8.38)

  в знаменнику - максимально можливий час використання машин (ч):

  Тмакс = 24 * Н2. (8.39)

  Тому коефіцієнт екстенсивного завантаження можна визначити і так

  . (8.40)

  На рис. 8.7 Тфакт показує (заштрихована площа) час роботи машин (ПВМ * Н1), а Тмакс - всю площу діаграми (24 * H2).

  Таким чином, знаючи час фактичної роботи машин і механізмів, а також максимальне час використання машин, можна визначити коефіцієнт екстенсивного завантаження без розрахунку КІ.С. і КІ.П.

  При повне усунення втрат часу в ході експлуатації машин і механізмів у час перебування їх у сфері виробництва вантажно-розвантажувальних робіт ми отримаємо максимум економії часу екстенсивного виду. До перерв у роботі, що враховуються при визначенні коефіцієнту екстенсивного використання машин і механізмів, як правило, не відносяться технічне і технологічне обслуговування, а також інші простої протягом зміни.

  Розглянемо приклад екстенсивного використання устаткування, машин і механізмів на підприємствах оптової торгівлі.

  Припустимо, що обліковий склад вантажно-розвантажувальних механізмів на підприємстві оптової торгівлі становить Н2 = 20 одиниць, щодня в експлуатації знаходиться H1 = 15 одиниць. Час роботи механізму ПВМ = 8 ч. Необхідно визначити коефіцієнт екстенсивного завантаження КЭК механізмів при наступних умовах:

  1) при існуючих показниках;

  2) при збільшенні числа випуску вантажно-розвантажувальних механізмів в експлуатацію на 20%, тобто H1 = 18 одиниць;

  3) у разі збільшення часу роботи механізму на 100%, тобто ПВМ = 16 год;

  4) при збільшенні числа випуску вантажно-розвантажувальних механізмів в експлуатацію на 20% і збільшення часу роботи механізму на 100%.

  Коефіцієнт екстенсивного завантаження розраховується за формулою:

  .

  1) ;

  2) ;

  3) ;

  4) .

  Таким чином, коефіцієнт екстенсивного завантаження збільшується:

  на 2% при збільшенні числа випуску механізмів в експлуатацію;

  в 2 рази при збільшенні часу роботи машин і механізмів;

  в 2,4 рази при збільшенні числа випуску машин і механізмів і збільшенні часу їхньої роботи.

  Отже, при екстенсивного завантаження техніки, як видно з прикладу, більше значення має час роботи механізму. Чим триваліший час роботи машини, тим вище коефіцієнт екстенсивного завантаження і продуктивність використовуваної техніки.

  Оскільки більше значення при екстенсивному використанні техніки має час роботи, то розглянемо один із методів визначення тривалості використання машин і механізмів на підприємствах оптової торгівлі, враховуючи при цьому, що в умовах постачання складається ситуація, що вимагає виконання більшого чи меншого (мінливого) добового обсягу робіт. З огляду на зміни обсягу переробки продукції і визначається тривалість робочого періоду і час використання машин і механізмів протягом доби.

  Тривалість використання машин і механізмів протягом доби на підприємствах можна визначити за допомогою номограми (див. рис. 8.8).

  Для побудови номограми і пояснення розрахунку введемо умовні позначення:

  Oп - Обсяг робіт на певний період;

  Тс - Тривалість використання машин і механізмів протягом доби;

  Нн - Кількість механізмів;

  Чр - Годинна продуктивність;

  Др - Число робочих днів.

  Ці показники пов'язані наступною залежністю:

  Oп = Др * Нн * Чр * Тс. (8.41)

  Позначимо Тс = X, Нн * Чр = Y, тоді Oп/Др = X * Y.

  Побудована номограма дає можливість, виходячи з кількості механізмів, часовий продуктивності Чр і тривалості робочого періоду Др, визначити необхідну тривалість використання машин протягом доби Тс. За допомогою цієї номограми можна вирішити і зворотну задачу, тобто знаючи тривалість використання машин протягом доби Тс, тривалість періоду роботи Др і годинну продуктивність механізмів Чр, можна визначити необхідну кількість механізмів Нн.

  Для прогнозування тривалості робочого періоду Др і часу використання в протягом доби Тс покажемо приклад побудови номограми при переробці 15 000 т вантажів з годинною продуктивністю механізму (Чр) відповідно - 10, 20, 30 т за 10, 15, 20, 30 днів роботи (див. рис. 8.8).

  Приклад. Нехай склад для навантаження вантажів може використовувати шість вантажних механізмів з годинною продуктивністю 20 т за годину. Потрібно визначити необхідну тривалість роботи механізмів протягом доби Тс, якщо потрібно провести навантаження 5 000 т вантажів за 10 днів.

  Рис. 8.8. Номограма для визначення режимів роботи машин і механізмів на підприємствах оптової торгівлі

  Для цього з точки Нн 6 од. на осі абсцис відновлюємо перпендикуляр до перетину з прямою, відповідний часовий продуктивності Чр = 20 т на год. Через точку А проводимо пряму, паралельну осі абсцис, до перетину з кривий Др = 10 днів, в результаті чого отримуємо точку В. Перпендикуляр, опущений з точки В на вісь абсцис правого сімейства кривих номограми, дає шукану величину Тс = 12,5 ч.

  Щоб номограма відображала прийнятні результати, на окремі параметри необхідно накласти обмеження. Наприклад, це зроблено для тривалості використання машин протягом доби з 8 до 20 год

  Ми наведемо екстенсивний спосіб використання машин і механізмів, але на практиці застосовується і інтенсивний метод. Під цим методом розуміють можливість підвищення продуктивності машин і механізмів під час фактичної роботи.

  На рис, 8.9 показані чинники, від яких залежить інтенсифікація роботи машин і механізмів.

  Максимальна економія часу інтенсивного виду може бути досягнута, якщо витрати робочого часу машин і механізмів на одиницю роботи будуть зведені до мінімальних стійких величин. До цих витрат слід віднести всі елементи фактичних витрат і втрат часу за змінне час роботи машин.

  Максимальне використання вантажопідйомності механізму і швидкості призведе до інтенсифікації роботи машин шляхом кращого використання їх потужності.

  Рис. 8.9. Діаграма використання машин і механізмів при інтенсивній завантаженні

  Тф - Фактичний час роботи машин, ч;

  Тр - Час корисної роботи машини, ч.

  Як видно з рис. 8.9, інтенсивність завантаження машин виражається ступенем використання номінального часу роботи машин для корисної роботи. Витрати часу на продуктивні елементи робочого часу процесу відображаються, як відомо, в коефіцієнті використання робочого часу, який визначається відношенням часу корисної роботи (навантаження-розвантаження) до фактичної тривалості роботи машин:

  , (8.42)

  де Тр - час корисної роботи машин, ч.

  Іншими чинниками, що визначають інтенсивність роботи машин і механізмів, є використання вантажопідйомності і швидкості.

  Так, наприклад, продуктивність навантажувачів визначається за загальною формулою для машин періодичної дії:

  (т/год), (8.43)

  де У-фактична вага підйому вантажу механізму за цикл, т.

  Фактичний вага підйому вантажу механізмом за цикл буде залежати від коефіцієнта використання вантажопідйомності. Чим вищий коефіцієнт використання вантажопідйомності, тим більше вантажу піднімає механізм за один цикл, тим вище продуктивність машин і механізмів.

  З цієї формули: - кількість циклів, що здійснюються механізмом за 1 год, що характеризує вплив швидкості на продуктивність машин і механізмів; Тц - час одного циклу роботи механізму, сек.

  Для навантажувача тривалість циклу його роботи складе:

  ,

  де t1 - час для захоплення вантажу, сек; t2 - час на установку вантажу, сек; h1 і h2 - Висота підйому та опускання вантажу, сек; Vп - швидкість підйому вилок (або інших захватні пристроїв), м/сек; l1 і l2 - відстань переміщення навантажувача з вантажем і без вантажу, м; Vг - швидкість руху навантажувача з вантажем, м/сек.; Vн - Швидкість руху навантажувача без вантажу, м/сек.; V0 - швидкість опускання вантажу, м/сек.

  Як бачимо з наведеної вище формули, на інтенсивне використання механізму великий вплив справляє швидкість. Чим вище швидкість (підйому та опускання вилок автонавантажувача, пересування його і так далі), тим менше часу витрачається на один цикл роботи механізму, тим більше виконується цих циклів, тим вища продуктивність механізмів і машин.

  Таким чином, при інтенсивному завантаженні машин і механізмів необхідно враховувати можливості з використання швидкості і вантажопідйомності механізмів.

  Неповне використання можливостей швидкості і вантажопідйомності механізмів і машин можна характеризувати коефіцієнтом продуктивності П:

  , (6.44)

  де - Фактичне кількість циклів, що здійснюються механізмом за годину; - розрахункове кількість циклів, що здійснюються механізмом за годину; Уф, Ур - фактична вага підйому вантажу механізмом за цикл і вантажопідйомність механізму (т) відповідно.

  Твір коефіцієнта використання робочого часу а на коефіцієнт продуктивності П називається коефіцієнтом інтенсивності завантаження машин, позначений на рис. 8.9 як "корисна робота".

  Кн = А * П, (8.45)

  або

  . (8.46)

  Чисельник цієї залежності висловлює фактично виконаний обсяг робіт за час Тр

  Ор = Тр * * Уф. (8.47)

  знаменник ж цієї залежності можна виразити як

  Тф * * Ур = Тф * Чр , (8.48)

  де Ур - розрахункова годинна продуктивність машин.

  Підставляючи ці значення у формулу, отримуємо коефіцієнт інтенсивності завантаження машин:

  , (8.49)

  де Ор - обсяг переробленої продукції на базі постачання і збуту, кг.

  Приклад. Інтенсивне використання техніки на базах і складах постачання і збуту в Протягом роботи механізмів протягом зміни Тф = 8 ч. Вантажопідйомність використовуваного автонавантажувача Уф = 5 т. Визначимо коефіцієнт інтенсивного завантаження, якщо коефіцієнт використання вантажопідйомності в першому випадку буде дорівнює 0,5, а час одного циклу - 240 сек, а в другому і третьому випадках відповідно 1,0 і 120 сек.

  Розрахункове число циклів роботи механізмів у трьох випадках = 36. Час корисної роботи машин становило 6 год для першого і другого випадку і 7 годин -- для третього.

  Рішення. Визначимо фактичну кількість циклів, що здійснюються механізмом за годину:,

  ;.

  Коефіцієнт інтенсивного завантаження визначимо за формулою

  :

  1) ;

  2) ;

  3) .

  Коефіцієнт інтенсивного завантаження виріс приблизно в 4 рази при збільшенні числа циклів і фактичного ваги підйому вантажу механізмом за один цикл; при збільшенні числа циклів, часу корисної роботи та фактичного ваги підйому вантажу механізму за один цикл - в 4,5 рази. Отже, при інтенсивному завантаженні техніки більшу роль відіграє збільшення швидкості і вантажопідйомності машин і механізмів.

  Як вже вказувалося, коефіцієнт екстенсивного завантаження КЭК характеризує використання машин в часі, а коефіцієнт інтенсивного завантаження Кі -- використання потужності машин за час у наряді. На рис. 8.10 показана узагальнююча структура використання машин з екстенсивного і інтенсивного завантаженні.

  абсциса діаграми характеризує використання машин за часом, ордината - по продуктивності. Площа графіка (корисна робота) характеризує використання машин за часом і по продуктивності. Як видно з діаграми, щоб охарактеризувати роботу машин по інтенсивності і тривалості їх використання, доцільно застосовувати коефіцієнт ефективності завантаження:

  Рис. 8.10. Узагальнююча діаграма використання машин і механізмів за екстенсивного і інтенсивної завантаженні

  Кеф = Кэк * Кі.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !