ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління витратами на якість в процесі здійснення проектного аналізу
       

   

  Менеджмент

  Управління витратами на якість в процесі здійснення проектного аналізу

  1. Склад проектного аналізу

  Аналіз будь-якого інноваційного проекту складається з кількох етапів і включає в себе ряд розділів. Вони можуть відрізнятися в залежності від принципу класифікації.

  Наприклад, за часом проведення проектний аналіз можна розділити на:

  попередній;

  поточний;

  наступний.

  Попередній аналіз є найбільш відповідальним. Виявлені і виправлені на даному етапі помилки не несуть суттєвої шкоди підприємству, так як фінансовий збиток буде обмежений сумою коштів, витрачених, наприклад, на розробку вироби, технологій, дослідження ринку збуту.

  Поточний аналіз здійснюється вже в процесі виготовлення нової продукції. До цього етапу підприємство витрачає на новий проект значно більше коштів, ніж до його запуску у виробництві. Вони включають в себе, крім перерахованих, витрати на оснащення, закупівлю необхідних основних фондів (обладнання, інвентарю, інструментів і т. д.), матеріальних ресурсів (основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів тощо), витрати на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями) та ін

  Якщо вироблений інноваційний продукт не відповідає вимогам, що пред'являються до його якості, то виникають такі ситуації:

  1) товар залишився у виробника, але є можливість його реалізації іншому покупцеві:

  а) за тією ж ціною. Тоді понесені витрати будуть компенсовані повною мірою і підприємство отримає запланований прибуток;

  б) за зниженою ціною. Розмір фактичного прибутку від реалізації даної продукції може виявитися менше запланованої чи її може не бути зовсім, або понесені витрати не будуть компенсовані повністю в залежності від величини зниження ціни;

  в) реалізація за запланованої чи зниженою ціною, але додаткові витрати на виправлення барка або доведення виробу до проектного рівня якості. Розмір прибутку знаходиться в залежності від величини додаткових витрат;

  2) товар у виробника, але внаслідок його низької якості, можливість реалізації відсутній:

  а) продаж за ціною можливого використання. У цьому випадку незначно компенсуються витрати на виробництво;

  б) реалізація утилізованих матеріалів. Додаткові витрати на утилізацію і деяка компенсація витрачених коштів.

  Звідси очевидно велике значення безперервного поточного аналізу продукції, особливо новою, і її реалізації на споживчому ринку.

  Останній етап тимчасового аналізу - подальший аналіз здійснюється, як правило, за закінчення звітного періоду, наприклад, року. На ньому підсумовуються діяльності за період. Виявляються причини і фактори як негативних (низького якості), так і позитивних (відповідність стандартам, ТУ, світовому рівню) результатів для їх запобігання в подальшому або використання їх впливу на підвищення якості продукції та зниження витрат.

  Виявлена на даному етапі неякісна продукція наносить виробнику найбільший збиток. Він складається з величини виробничої собівартості, комерційних витрат, витрат на гарантійний ремонт або заміну неякісної продукції, оплату штрафів і неустойок (якщо вони передбачені договором поставки). Реальний збиток більше матеріального внаслідок дії морального чинника, що завдає виробнику великої шкоди. У перспективі ж тривалий виробництво низькоякісного вироби призведе до падіння попиту на продукцію фірми.

  Комплексний загальний проектний аналіз необхідно розділити на етапи - контрольні точки. Це дозволить своєчасно виявити негативні ситуації і тенденції і уникнути підвищення витрат фірми і ризику банкрутства.

  З точки зору об'єкта проектний аналіз якості виробів може характеризувати різні його сторони. Тоді склад аналізу буде, наприклад, таким:

  1. Комерційний.

  2. Технічний.

  3. Організаційний.

  4. Соціальний.

  5. Екологічний.

  6. Економічний.

  Ці види повинні обов'язково бути присутнім при аналізі якості нової продукції. Вони дозволяють побачити її з різних сторін і позицій. Наприклад:

  з сторони можливості збуту і потреби в ньому ринку;

  з позиції його технічних переваг і вигоди в порівнянні з аналогами або його технічної новизни;

  з точки зору можливості його організаційного здійснення;

  з позиції його соціальної значущості для даного підприємства, споживача, регіону, галузі та держави в цілому;

  з боку екологічних наслідків здійснення даного проекту для регіону, в якому розташоване підприємство-виробник, або споживачів нової продукції;

  з точки зору його економічної вигоди для виробника і споживача.

  Подібний аналіз проводиться за допомогою кількісних і якісних, формальних і неформальних методів і прийомів, властивих кожного конкретного виду.

  В організаційному, соціальному і екологічному широко використовується якісний підхід і неформальні методи. Це не виключає застосування розрахункових прийомів для обчислення необхідних показників і графічного методу.

  Комерційний і технічний види аналізу базуються на поєднанні якісного і кількісного підходів із застосуванням і неформальних і формальних методів, а також графічного.

  В економічному аналізі, що грунтується переважно на методах кількісного аналізу, широко використовується якісний підхід, тобто в ньому поєднуються як формальні, так і неформальні методи з перевагою першого. Для ілюстрації результатів і як засіб порівняльного аналізу широко застосовується графічний метод.

  Наявність і поєднання підходів і методів залежить від ряду причин. Основними з них є:

  мети і завдання аналізу;

  наявність і особливості інформаційної бази аналізу;

  наявність технічної бази та програмного забезпечення. Види проектного аналізу нової продукції та її якості та відповідні їм методи представлені в табл. 7.1.

  Таблиця 1

  Види і методи проектного аналізу нової продукції        

  Методи   

  аналізу   

  Види   

  аналізу         

  Формальні         

  Неформальні             

          

  А         

  Б         

  А         

  Б             

  Комерційний         

          

  +         

          

  +             

  Технічний         

          

  +         

          

  +             

  Організаційний         

          

          

  +         

              

  Соціальний         

          

          

  +         

              

  Екологічний         

          

          

  +         

              

  Економічний         

  +         

          

          

  +     

  А - Варіант переважного використання методів даної групи;

  Б - Часткове або сочетательное використання методів даної групи;

  Знання особливостей методичного забезпечення аналізу дозволить до його початку підібрати персонал відповідного професійного рівня, підготувати технічну базу, її програмне забезпечення та інший інструментарій, без якого неможлива всебічна розробка нового якісного, особливого складного в технічному щодо інноваційного виробу і його техніко-економічного обгрунтування.

  Приклад:

  Підприємство повинен вирішити питання про запуск у виробництво нового для нього вироби -- варікана. Круг даних для проведення порівняльного аналізу обмежений.

  2. Загальна характеристика вироби

  Варікан - Це напівпровідниковий прилад, що виконує роль (або замінює) змінного конденсатора, який використовується для налаштування радіоприймача на необхідну станцію (або частоту).

  В радіотехніці і техніці багато призначення, яка розробляється з застосуванням електронної комплектації, широко застосовуються коливальні контури, що складаються з ємностей (С) (конденсаторів) і індуктивностей (L). LC контури мають певні власні частоти коливань. Обертанням ручки приймача ми змінюємо значення ємності контуру і, отже, частоту настройки приймача. Таким чином, ми налаштовуємо приймач на потрібну нам станцію.

  Змінний конденсатор (ПГ) виготовляється з металевих пластинок або з кераміки та має великі габарити і масу.

  Принцип роботи варікана можна представити наступним чином.

  При додатку до варікану електричної напруги ємність варікана змінюється залежно від величини напруги, значення якого відповідає певна величина ємності. Це дозволяє електрично плавно змінювати частоту контуру (LC).

  При конструюванні радіосхему та інших частотних приладів із застосуванням варіканов відкриваються найширші можливості зменшення габаритно-вагових характеристик цих приладів. Одночасно зростають можливості їх функціонального ускладнення й удосконалення споживчих якостей.

  Розробка ПГ на напівпровідникових приладах дозволяє виконати блок живлення і управління також на напівпровідникових приладах.

  Для перекриття трьох діапазонів частот потрібно три перебудовуються генератора на мітронах з джерелами живлення і три перебудовуються генератора на напівпровідникових приладах з одним боком живлення і управління (тобто варікана).

  Перспективи розвитку електронної техніки даного типу дуже широкі.

  3. Комерційний аналіз

  Мета комерційного аналізу полягає по суті в оцінці пропонованої ринку продукції кінцевими споживачами.

  вирішуються при цьому вирішуються в загальному вигляді можна звести до наступних:

  маркетинг;

  джерела та умови ресурсного забезпечення;

  умови збуту;

  можливість зворотного зв'язку зі споживачем продукції.

  Для управління якістю продукції особливо важливо рішення останнього завдання. Наприклад, відсутність попиту на нову продукцію може бути обумовлено не її якістю безпосередньо, а характером упаковки, ціною товару, виявивши причину в процесі оперативного комерційного аналізу шляхом опитування або анкетування споживачів, можна швидко усунути негативну причину: змінити упаковку, знайти шляхи зниження витрат і ціни.

  Зазвичай характер інформації дозволяє провести як якісний, так і кількісний комерційний аналіз.

  Для оцінки конкурентоспроможності виробів можливе використання методу бальною оцінки. Порівняємо основні технічні характеристики якості широкосмугового генератора що хитається частоти, перекриває три діапазону частот, (ГКЧ) з генератором традиційного типу (ПГ) Дані для оцінки конкурентоспроможності нового пристрою наведено в табл. 7.2.

  Таблиця 2

  Технічні параметри виробів для оцінки їх конкурентоспроможності        

  Вид продукції         

  Кількість діапазонів         

  Надійність в роботі         

  Потужність         

  Якість відтворення         

  Середній бал             

  ГКЧ   

  ПГ         

  3   

  3         

  5   

  3         

  5   

  4         

  5   

  4         

  4,5   

  3,5             

  Вага,%         

  20         

  20         

  20         

  40         

  4   

  100     

  Дані табл. 14 в балах отримані експертним методом з урахуванням вимог зарубіжних аналогів до якості приладів такого типу.

  Середній бал розрахований за формулою середньої арифметичної простої, але при більшій кількості параметрів якості доцільно використовувати формулу середньої арифметичної зваженою.

  В ідентичності результатів переконаємося на нашому прикладі:

  ;,

  де

  - середній бал, розрахований за формулою простої середньої арифметичної;

  Б - Бал по кожному параметру якості;

  n - Число параметрів;

  - середній бал, розрахований за формулою середньої арифметичної зваженої;

  f - Частота повторення балів;

  - сума частот (кількість параметрів).

  Тоді:

  ;

  .

  Аналогічно та за іншими розрахунками.

  Середній бал технічних параметрів взятих для оцінки конкурентоспроможності, за ГКЧ на 1 або на

  * 100% - 100% = 28,6%

  перевищує даний показник у ПГ і на 0,5 бала вище загального середнього показника. Це свідчить про більшу конкурентоспроможності генератора що хитається частоти з застосуванням варікана в технічному відношенні порівняно з генератором традиційного типу.

  Даний метод кількісної оцінки конкурентоспроможності продукції грунтується на параметричної підході і здійснюється у кілька етапів.

  На розглянутому першому етапі порівнюємо параметрам якості (якісним характеристикам вироби) експертним шляхом присвоюються бали за п'ятизначної, наприклад, шкалою. Потім за допомогою абсолютних і відносних величин порівнюються отримані середні бали.

  Наступні етапи порівняння більш широкого кола технічних параметрів і вартісна оцінка балів будуть розглянуті в пункті 7.4.

  Для забезпечення зворотного зв'язку з цим слід розробити запитальники і анкети, які містять відомості про задоволеність і побажання споживачів щодо якості вироби. Ці відомості збираються і обробляються персоналом комерційних служб підприємств для прийняття рішення про вдосконалення продукції.

  При проведення повного комерційного аналізу необхідно вирішити всі завдання, зазначені на початку цього розділу.

  4. Технічний аналіз

  В рамках технічного аналізу інноваційних проектів необхідно вивчити:

  техніко-технологічні альтернативи;

  варіанти місця розташування виробництва;

  терміни реалізації проекту та його фаз;

  доступність і достатність джерел сировини, робочої сили та інших споживаних ресурсів;

  графіки проекту.

  Всі ці питання слід вивчити на стадії прединвестіціонного дослідження при короткого розробці техніко-економічного обгрунтування, повного техніко-економічного обгрунтування і при розробці робочої документації.

  Вивчення техніко-технологічних альтернатив стосується перш за все порівняння параметрів нового і замінюють їм вироби. Таке порівняння можна провести з допомогою якісного або кількісного підходу в залежності від наявності інформації. В умовах комерційної та техніко-технологічної таємниці якісний підхід є переважаючим. Однак, це не виключає можливості застосування параметричних підходів, аналогічних тим, які застосовуються в ціноутворенні і при оцінці конкурентоспроможності продукції. Причому, останню можна розглядати як частину технічного аналізу.

  Для порівняння варіканов і генераторів старого типу в технічному відношенні можна запропонувати наступні технічні параметри:

  1. Габарити.

  2. Спосіб перебудови.

  3. Стійкість до механічних впливів.

  4. Трудомісткість.

  5. Область застосування.

  Експертною шляхом оцінимо значимість перерахованих параметрів і результати оформимо в таблиці 3.

  Таблиця 3

  Технічні параметри виробів        

  Вид продукції         

  Технічні параметри         

  Середній             

          

  Габарити         

  Спосіб налаштування         

  Стійкість до мех. пов.         

  Трудомісткість         

  Область застосування         

  бал             

  ГКЧ   

  ПГ         

  5   

  2         

  5   

  1         

  5   

  4         

  4   

  3         

  4   

  2         

  4,6   

  2,4             

  Вага показника,%         

  35         

  10         

  20         

  15         

  20         

  3,5   

  100       

  Перевищення середнього балу ГКЧ в порівнянні з ПГ в

  = 1,92 рази

  підтверджує величезні переваги продукції на основі варіканов.

  Якісний аналіз перерахованих параметрів ще раз підтверджує переваги нового вироби, оскільки воно:

  в сотні разів менше якого замінюють;

  перебудовується не механічно, а електрично;

  більше стійке до механічних дій;

  менше трудомістко при монтажі в схемах;

  має більш широку сферу застосування.

  Для наочності наведемо дані таблиці 15 графічно (рис. 7.1).

  Рис. 7.1. Співвідношення технічних параметрів генераторів що хитається частоти і змінних генераторів в балах

  Умовні позначення:

  1 - Габарити;

  2 - Спосіб налаштування;

  3 - Стійкість до механічних впливів;

  4 - Трудомісткість;

  5 - Область застосування.

  5. Організаційний, соціальний, екологічний та економічний аналіз

  Організаційний аналіз

  Організаційний аналіз виконується для оцінки внутрішніх і зовнішніх умов реалізації нового інноваційного проекту. До внутрішніх відносяться умови, що залежать від діяльності самого підприємства, зокрема:

  особливості управління;

  організаційні структури;

  планування;

  комплектування та навчання персоналу;

  координація діяльності;

  інформаційне забезпечення.

  До зовнішнього відносяться політична, правова, загальноекономічна і науково-технічна (потенціал, потреба і т. п.) обстановка в суспільстві і регіоні.

  Основними завданнями організаційного аналізу є:

  1. Визначення завдань і дій учасників проекту щодо політичної і правової обстановки.

  2. Оцінка управління та організаційних структур підприємства з позиції їх відповідності завдань проекту.

  3. Аналіз забезпеченості проекту ресурсами та необхідність перебудови цього забезпечення, підвищення кваліфікації персоналу.

  4. Вибір оптимальних управлінських рішень при виявленні негативних організаційних умов реалізації інноваційного проекту.

  Організаційний аналіз в умовах ринкової економіки істотно відрізняється від аналізу організації впровадження нового виробу в умовах директивної економіки.

  Ці відмінності обумовлені що змінилися, політичними, правовими та економічними умовами. Підприємство самостійно може формувати систему управління, організаційні структури, плани і т. п.

  В цьому сенсі ризик діяльності підприємства істотно зростає. Однак, ризик підприємства ТОР дуже невисокий. Це пов'язано насамперед зі стабільністю його юридичного статусу. Як оборотне підприємство ТОР не підлягає приватизації. Для реалізації нового проекту не потрібно організаційна перебудова ТОРА або створення нових науково-виробничих структур. Кадрова проблема на підприємстві, як уже зазначалося, відсутня. Даний проект не вимагає перепідготовки кадрів.

  Таким чином, негативні організаційні умови реалізації даного проекту на етапі прединвестіціонного аналізу не виявлено.

  Соціальний аналіз

  Метою соціального аналізу є визначення придатності проекту для його споживачів. За допомогою соціального аналізу повинна бути забезпечена можливість взаємодії між виробником і користувачем даної продукції з метою просування даного товару і розширення обсягу його виробництва в перспективі.

  Соціальний аналіз зосереджує свою увагу на чотирьох основних аспектах:

  1. Соціокультурні і демографічні характеристики населення, що зачіпає проектом.

  2. Організація населення в районі дії інноваційного проекту, наявність робочої сили.

  3. Прийнятність проекту для місцевої культури (наукового потенціалу).

  4. Стратегія забезпечення необхідних зобов'язань від груп населення і організацій, які користуються даним проектом (його результатами).

  Соціальний аналіз проводиться з використанням якісного підходу.

  В процесі соціального аналізу були виявлені деякі негативні тенденції щодо демографічних характеристик населення. У селищі, де розташоване підприємство змінився віковий склад населення в бік збільшення старших вікових груп. Це означає, що резерв робочих кадрів зменшився. Більш того, для забезпечення якості продукції на операціях з виготовлення Варикап і ГКІ використовується, в основному, жіночу працю до 28-річного віку, що пов'язано з професійною специфікою (потрібно висока гострота зору та точні "жіночі" ручки).

  Отже, кадрові служби повинні провести набір кадрів з настільки специфічними вимогами в Москві, найближчих селищах, скориставшись для цього картотеками відділів кадрів родинних не завантажені в даний час підприємств.

  Оскільки продукція може бути використана в засобах зв'язку (телефони, в тому числі стільникові), радіотехніки, медичної техніки (кардіостимулятори) можливо залучення інвесторів з числа зацікавлених організацій і фізичних осіб. Внаслідок застосування нових генераторів в телефонного зв'язку покращується якість послуги даного виду, що може стимулом інвестування коштів у розвитку даного виробництва та покращення інфраструктури, йому сприяє, для місцевої влади.

  Екологічний аналіз

  Екологічний аналіз в даний час займає особливе становище з огляду на різке погіршення загальної екологічної обстановки.

  Його завданням є виявлення потенційного збитку навколишньому середовищу, що наноситься інвестиційним проектом на всіх його стадіях, а також заходів, необхідних для запобігання цьому збитку.

  Оскільки даний проект здійснюється на базі підприємства, він не вимагає додаткових капітальних вкладень у нове будівництво і з цього боку не піддає руйнуванню навколишнє середовище.

  За порівнянні з колишнім виробництвом в переобладнані цеху виробництв варіконов є "чистим" виробництвом та екологічно безпечно.

  Збірка генераторів ГКЧ використовує матеріали і комплектуючі також нешкідливі для людини і навколишнього середовища.

  З урахуванням зменшення обсягів сировини та підвищення рівня чистоти виробництва дана продукція є для підприємства більш кращою у порівнянні з знімається з виробництва.

  Економічний аналіз

  Економічний аналіз є найважливішою складовою частиною і системи управління якістю, і проектного аналізу. І в тому, і в іншому випадку обгрунтовується доцільність і ефективність розробки і впровадження у виробництво продукції, якість якої повинно відповідати певним стандартам і задовольняти споживача.

  В процесі економічного аналізу визначаються джерела фінансування нового проекту, витрати на його впровадження та ефективність його реалізації.

  Одним з непрямих показників ефективності можна вважати вартість одиниці якості продукції. Розрахуємо її для нашого прикладу.

  Нехай ціна генератора що хитається частоти із застосуванням варікана становить 120 ден. од., а ціна змінного генератора - 400 ден. од.

  Тоді вартість одного середнього балу одиниці якості буде дорівнює:

  26,67 ден. од.

  ден. од.

  Таким чином при різниці за параметрами якості в 1 бал (4,5 - 3,5) на користь генератора що стосується частоти ціна одного середнього балу змінного генератора обходиться значно вище, ніж ціна середнього балу генератора що хитається частоти. Різниця в ціні () становить:

  ден. од.,

  або

  .

  Отже, якість генератора ПГ більше, ніж у 4 рази (4,286) або на 328,6% дорожче, ніж якість ГК4. Цим ще раз доводиться більш висока конкурентоспроможність нового виробу на базі застосування в його конструкції Варикап.

  Підтвердимо цей висновок визначивши ціну нового виробу скориставшись бальними методом за даними табл. 14

  ден. од.

  Таким чином, за методом бальної оцінки без урахування витрат на виробництво і лише на основі параметрів якості ціна ГКЧ з використанням Варикап повинна була б скласти 514,29 ден. од., а не з 120 ден. од., з урахуванням витрат на його виробництво, що майже в 4 рази нижче бальною ціни і є додатковим доказом конкурентоспроможності нової продукції.

  Розрахуємо вартість одиниці основного параметра якості за методом питомої ціни. У основний параметр приймемо "якість відтворення". За даними табл. для ГКЧ воно складає 5 балів, а для ПГ - 4 бали. Виходячи з цього:

  ден. од.,

  або

  ден. од.

  Звернемо увагу на близькість цін, обчислених з методів бальної оцінки і питомою ціни. Однак їх істотна відмінність від ціни, що базується на собівартості, дозволяє зробити наступний висновок: параметричні методи ціноутворення, до яких відносяться методи бальної оцінки і питомої ціни, швидше за повинні служити для оцінки конкурентоспроможності продукції, а не для ціноутворення без урахування фактичних витрат на виробництво і реалізацію продукції. В іншому випадку завищена ціна може стати анти-стимулом попиту на неї і продукція буде неконкурентоспроможна за ціною.

  Результати зроблених розрахунків та їх аналіз повністю підтверджують цей висновок і дозволяє судити про високу конкурентоспроможність Варикап та їх використання в складній технічної продукції для підвищення її якості і зниження витрат на її виробництво і ціни.

  Визначення річного економічного ефекту грунтується на зіставленні наведених витрат по базовому і новому варіанту виробів. Воно розрізняється залежно від специфіки продукції і умов виробництва [10; 12].

  Висновки

  Однією з проблем якості є управління витратами на нього в процесі реалізації інноваційних проектів.

  В управління витратами на якість в сучасній теорії і практиці застосовують проектний аналіз.

  За часу проведення проектний аналіз ділиться на: попередній, поточний, наступний.

  В залежно від об'єкта проектний аналіз якості виробів може характеризувати різні сторони Тоді виділяють наступні види аналізу: комерційний, технічний, організаційний, соціальний, екологічний, економічний.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.cfin.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !