ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Конкурентоспроможність як економічна категорія
       

   

  Менеджмент

  Конкурентоспроможність як економічна категорія

  Е. М. Білий та С. В. Барашков

  Товар, куди входять як вироби, так і послуги - всього лише пасивний компонент ринку, на якому присутні також і активні компоненти - суб'єкти господарювання, які, очевидно, можуть бути опосередкованими носіями властивості конкурентоспроможності (через свої товари і послуги). При цьому конкурентоспроможність таких економічних об'єктів визначається характеристиками, відмінними від традиційних, що використовуються в кваліметрії. Тут слід брати до уваги параметри, визначені в мікроекономічних методики, що використовуються у сфері управління підприємствами. Можна стверджувати, що стосовно товару конкурентоспроможність є розвитком категорії якості. У разі активних економічних об'єктів - підприємств і організацій, представлених на ринку - конкурентоспроможність являє собою категорію ефективності, але на більш високому рівні.

  При такій постановці в термінах системного аналізу ринкова конкуренція може бути описана таким чином. Є економічна система, що включає в себе ряд функціонально однорідних об'єктів, і навколишнє ці об'єкти середу, роль якої зводиться - стосовно до даної проблеми - до формування вимог до результатами функціонування зазначених об'єктів. Механізм формування вимог апріорі об'єктів невідомий, а самі вимоги пред'являються цим об'єктам в слабо формалізованому вигляді і з високим ступенем невизначеності.

  Як вимоги середовища, так і результати функціонування об'єктів можуть бути представлені у вигляді деякої безлічі показників, що мають у загальному випадку різний економічний сенс. Метою кожного об'єкта є досягнення максимально можливого відповідності результатів функціонування пред'являються вимогам.

  Безліч об'єктів може бути впорядковано на основі критерію мінімуму відстані між результатами функціонування і вимогами середовища. Властивості такого впорядкування можуть бути різними. Виходячи з емпіричних міркувань, можна назвати конкурентоспроможними будь-які об'єкти з впорядкованої множини з номерами від 1 до n, де n - це максимально допустима в розглянутій ситуації кількість об'єктів, які приймаються в якості конкурентоспроможних. При цьому найбільш конкурентоспроможним буде, природно, вважатися мажоранту упорядкованого безлічі. Очевидно, цю проблему можна описати п'ятіркою:

  Р = , (2.1)

  де S - безліч об'єктів, представлених на ринку;

  D - Безліч вимог споживачів;

  А - Безліч параметрів об'єктів;

  ОС -порядок, визначений на множині об'єктів споживачами;

  Про - Порядок, визначений на множині об'єктів особою, яка приймає рішення (ОПР).

  Очевидно, що розглянута проблема відноситься до предметної області складних систем. Очевидно також, що всі множини, представлені у виразі (2.1), містять у себе елементи різної фізичної природи, порівняння з якими ускладнене методологічно. Отже, необхідно враховувати, що результат рішення проблеми (2.1) в значній мірі буде суб'єктивним.

  Крім того, елементний склад цих множин в загальному випадку точно визначений бути не може в силу різних причин - наприклад, обмеженості ресурсів, відведених ОПР на аналіз ситуації.

  В загальному випадку всі зазначені безлічі слід відносити до класу розмитих. Охарактеризуємо коротко основні компоненти проблеми. Безліч S включає в себе як об'єкти, які реально існують на ринку, так і ті об'єкти, які, на думку ОПР, на ньому можуть з'явитися в період, що враховується в аналізі. Оскільки частина елементів цієї безлічі відноситься до конкуруючих, тобто до супротивника в конкурентному конфлікті, інформація про них у ОПР обмежена і може бути виражена навіть в імовірнісних категоріях. Безліч D є слабкоструктурованих. Воно принципово не може бути сформовано детермінованими методиками, оскільки будується на основі вибірки. Теоретичні основи побудови безлічі D досить добре розроблені.

  Безліч А будується на основі вже згадуваних мікроекономічних методик. Цей розділ економічного аналізу в даний час дуже популярний в практичному плані. Методичні основи формування множини А в значній мірі відносяться до емпіричним.

  Безліч ОС, як і безліч D, є слабкоструктурованих. Фактично воно формується за принципом групового рішення, причому в якості експертів виступають споживачі. Можна стверджувати, що ОС визначається відомими аксіомами Ерроу:

  -- універсальністю, тобто визначеністю для всіх можливих наборів індивідуальних переваг;

  -- позитивної зв'язком, тобто незмінністю відносини переваги в тих випадках, коли збільшується кількість індивідуальних переваг деякої альтернативи;

  -- незалежністю несуттєвих альтернатив, тобто збігом індивідуальних переваг і групових рішень, якщо вони не суперечать один одному;

  -- суверенністю споживачів, тобто принциповою можливістю будь-якого варіанту індивідуальних переваг;

  -- відсутністю диктатора, тобто неможливістю для будь-якого споживача визначати групове рішення.

  Перше умова, незважаючи на те, що воно визначене як аксіома, може бути, безумовно, ослаблене. Споживачі можуть висувати будь-які вимоги, однак, у силу закономірностей споживчого поводження з плином часу уподобання споживачів змінюються таким чином, що їх можна об'єднати в кілька груп з однаковими вподобаннями.

  Представляється, що друга аксіома стосовно до розглянутої проблеми є безперечною, чого не можна сказати про третій. Думки з її приводу розділяються, причому аргументація сторін представляється більш-менш переконливою у Залежно від завдання, стосовно якої ця аксіома розглядається.

  Аксіоми суверенності і відсутності диктатора з інтуїтивно точки зору заперечень не викликають. Відсутні також практичні приклади, що спростовують їх.

  Очевидно, що порядок, заданий споживачами або експертами на безлічі ОС, не визначає кількісної заходи переваг між двома довільними альтернативами. Проте, можливий розвиток порядкової шкали для ОС до інтервального. При цьому в якості емпіричної системи, що лежить в основі такої шкали, може бути прийнята частка ринку, яка припадає на кожен елемент безлічі ОС.

  Безліч Про формується на основі безлічі S в частині елементного складу. Упорядкування його виробляється на основі принципу економічної доцільності і з урахуванням інформації про витрати ресурсів, пов'язаних з кожним елементом множини S.

  Формування безлічі Про виробляється на основі виміру по інтервального шкалою, тобто на порядкової шкалою вводиться метрика, яка визначає відстань між елементами. Наявність невизначеності інформації, наявної в розпорядженні ОПР щодо елементів множини О і відносин на ньому неминуче, однак, слід визнати, що в розпорядженні ОПР є набагато більш розвинені засоби зниження невизначеності на безлічі О, ніж на інших компонентах розглянутої моделі (2.1). Завдання полягає в тому, щоб на основі наявної інформації вибрати з безлічі S підмножина R (RS) таке, що сумарна відстань від його елементів до елементів множини ОС було мінімальним і мінімальним був би сумарний ранг цих елементів в упорядкованому безлічі О.

  Беручи до уваги викладене вище, поняття конкурентоспроможності може бути сформульовано таким чином: конкурентоспроможність як узагальнена економічна категорія характеризує економічну ситуацію, включаючи проектні, виробничі, розподільні та споживчі аспекти результатів економічної діяльності. Конкурентоспроможність притаманна всім елементів економічної системи, однак, виявляється в ситуаціях конфлікту, результатом якого має стати перерозподіл ринку.

  Аналіз відомих визначень конкурентоспроможності, частина з яких тут вже згадувалася, і наші уявлення про предмет дослідження дозволяють виділити цілий ряд моментів, безумовно важливих для експлікації даного поняття і визначення його місця серед інших економічних категорій:

  1. Конкурентоспроможність продукції - це міра її привабливості для споживача;

  2. Привабливість продукції визначається ступенем задоволення сукупності різнопланових, іноді суперечливих вимог;

  3. Склад пропонованих вимог, їх пріоритетність залежить як від виду продукції, так і типу її споживача;

  4. Конкурентоспроможність як економічна категорія має релятивістську природу, тому що розглядається щодо конкретного ринку і конкретного аналога;

  5. Конкурентоспроможності властивий динамічний характер - її має сенс розглядати лише стосовно до конкретного моменту часу, з урахуванням змін у часі ринкової кон'юнктури;

  6. Проблема конкурентоспроможності відноситься лише до нестаціонарному недефіцитних ринку, який знаходиться у нерівноважних стані;

  7. Конкурентоспроможність залежить від стадії життєвого циклу, на якому знаходиться розглянутий товар;

  8. Має сенс говорити про конкурентоспроможність лише того товару, який вже володіє якоюсь часткою ринку, причому показник конкурентоспроможності істотно залежить від передісторії, тобто частки ринку в попередній період.

  Резюмуючи сказане, можна запропонувати наступне визначення:

  "Конкурентоспроможність - Це властивість об'єкта, що має певну частку відповідного релевантного ринку, яке характеризує ступінь відповідності техніко-функціональних, економічних, організаційних та інших характеристик об'єкта вимогам споживачів, визначає частку ринку, що належить даному об'єкту, і перешкоджає перерозподілу цього ринку на користь інших об'єктів ".

  Наслідками наведеного визначення є наступні досить очевидні твердження:

  -- повністю конкурентоспроможною може бути визнана лише така продукція, яка володіє різними за своєю природою показниками, які не поступаються (по принаймні) відповідним показникам проданого товару в умовах конкретного ринку;

  -- основою для оцінки конкурентоспроможності будь-якого виду продукції повинно бути комплексне дослідження ринку методами сучасного маркетингу, що дозволить не просто визначити деякий абстрактний "базовий зразок", а й правильно оцінити місце аналізованого об'єкта на даному ринку в зіставленні з аналогічними оцінками реальних і можливих суб'єктів ринку;

  -- при придбанні товару споживач зупиняє свій вибір на тому зразку серед аналогічних, який найбільше задовольняє його потребу. Кожна потреба, незалежно від того, чи належить вона до сфери виробництва, або до сфери особистого користування, характеризується сукупністю параметрів, описують область її існування та утримання необхідного корисного ефекту. Для того, щоб даний вид продукції був придатний для задоволення даної потреби і представляв інтерес для покупця, він також повинен володіти комплексом відповідних параметрів. Можна вважати ідеальним випадок, коли сукупності параметрів товару і параметрів потреб збігаються. Тому для виготовлення конкурентоспроможної продукції продуцент повинен прагнути максимально точно прогнозувати потреби потенційного покупця;

  -- для покупця товару винятково важливе значення має розмір витрат, необхідних для задоволення відповідних потреб. При цьому у випадку наукомісткої продукції покупець зазвичай несе витрати як при придбанні товару, так і при його експлуатації. Загальну суму витрат при аналізі конкурентоспроможності називають "ціною споживання";

  -- частка фірми на ринку залежить від її частки в попередній період і потенціалу конкурентоспроможності товару в даний момент часу: високий потенціал здатний порушити існуючий на ринку рівновагу або змінити характер протікання перехідних процесів перерозподілу на свою користь; низький потенціал не здатний вплинути на ринкові процеси.

  Як уже зазначалося, в літературі можна зустріти трактування конкурентоспроможності як синонім якості продукції. З наведеного вище визначення виходить некоректність такого ототожнення понять навіть у першому наближенні.

  По-перше, конкурентоспроможність будь-якого товару визначається сукупністю тільки тих його властивостей, які становлять інтерес для покупця і забезпечують задоволення цієї потреби, а інші показники, що виходять за вказані рамки, при оцінці враховуватися не повинні, тобто показники продукції, що відображають її ефект для виготовлювача, часто не представляють інтерес для споживача. Таким чином, у найбільш загальному випадку можна стверджувати, що споживача не цікавлять умови проектування, виробництва і транспортування товару до надходження його на ринок, а безпосередню цінність представляють лише споживчі властивості, яким би шляхом вони не були досягнуті. Наприклад, якщо при тих же усіх інших характеристиках виробнику вдалося знизити матеріаломісткість і трудомісткість виробництва датчика, то якість даного виробу безумовно зросте, але привабливість з точки зору споживача не зміниться, якщо не знизяться ціна виробу внаслідок зменшення виробничих витрат і маса в зв'язку зі зменшенням витрат матеріалів.

  По-друге, необхідним елементом визначення рівня якості продукції є порівняння з базою, вибір якої буває досить проблематичним. Якщо ж говорити про конкурентоспроможності, то для її оцінки необхідно порівняти параметри аналізованого вироби і товару-конкурента з рівнем, заданими запитами і перевагами покупця, а потім порівняти отримані показники.

  В - третє, з позиції якості можна порівнювати лише однорідні об'єкти з точки зору не тільки призначення та області застосування, а й основних конструктивних і технологічних особливостей. З позицій же конкурентоспроможності, де за базу береться задоволення конкретної потреби, можливо зіставлення і неоднорідних зразків, що розрізняються по елементної бази, принципу функціонування, технології виготовлення, але представляли різні способи задоволення однієї і тієї ж потреби. Наприклад, при порівнянні датчиків для роботів не має значення фізичний ефект, закладений у принцип дії пристрою, його схема і конструкція, а цікаві лише технічні характеристики, ціна і т.д.

  В - четверте, аналіз якості, виконаний відповідно до чинних нормативними документами, ще не дає оцінки ступеня конкурентоспроможності продукції. Остання визначається в процесі збуту, тобто залежить від реакції покупця. Модель купівельної поведінки може бути представлена деякій функцією реакції покупців Z від уподобань (іноді нераціональних) покупців D, безлічі факторів зовнішнього середовища (економічних, науково-технічних, політичних) X, характеристик покупця Y, значення невизначеного фактора Q:

  Z = F (D, X, Y, Q). (2.2)

  Можна стверджувати, що для споживача якість є обов'язковою характеристикою, але недостатньою для прийняття рішення про придбання даного товару. Іншими словами, конкурентноздатність визначається не просто відмінними характеристиками товару, а його привабливістю для клієнта, націленого на покупку. У цьому полягає суверенітет споживача: вирішальне слово залишається за ним навіть у тих випадках, коли він об'єктивно не прав. В історії бізнесу чимало прикладів, коли товари, що одержали найвищі оцінки експертів, залишали байдужими споживачів.

  Відзначимо також, що визначаються сукупністю властивостей товару його якість і конкурентоспроможність виявляються в різних сферах. Якість продукції закладається в сфері проектування та виробництва і виявляється в процесі її використання, тобто у сфері споживання. Конкурентоспроможність продукції може бути встановлена лише в результаті її продажу, тобто в сфері обігу. Таким чином, у категорії?? "якість" і "конкурентоспроможність" мають місце різні сфери прояви.

  Нарешті, конкурентоспроможність - це важлива ринкова категорія, що відображає одне з найважливіших властивостей ринку - його конкурентність. При незмінних якісних характеристики виробу його конкурентоспроможність може змінюватися в досить широких межах, реагуючи на різні чинники, які визначаються конкурентної середовищем підприємства.

  Таким чином, видається, що проблема конкурентоспроможності є комплексною, що лежить на стику двох наукових дисциплін:

  -- технічної дисципліни кваліметрії;

  -- економічної дисципліни маркетингу.

  Відповідно проблема аналізу та оцінки конкурентоспроможності продукції повинна вирішуватися на основі узгодженого застосування теоретичного та прикладного апарату, створеного в рамках цих двох наукових напрямків і включати вирішення наступних проблем:

  -- вивчення запитів та вподобань потенційних покупців продукції;

  -- організація моніторингу ринку з метою збору інформації про умови збуту продукції, фірмах і товарах - конкурентів;

  -- розробка єдиної системи показників якості продукції, що використовується як її виробником, так і споживачем;

  -- конструювання узагальненої моделі досліджуваної проблеми, у тому числі формування безлічі факторів, що впливають на конкурентоспроможність і визначення їх взаємозв'язків;

  -- формування загальних підходів до кількісної оцінки конкурентоспроможності продукції, розробка приватних методів, алгоритмів і процедур вирішення завдань, що відносяться до даної проблеми;

  -- аналіз динаміки конкурентоспроможності продукції в цілому і факторів, що її визначають;

  -- визначення рівня конкурентоспроможності продукції, що забезпечує заданий обсяг прибутку або необхідну частку ринку.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.marketing.spb.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !