ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Оцінка кон'юнктури ринку
       

   

  Менеджмент

  Оцінка кон'юнктури ринку

  Кон'юнктура ринку характеризується певним співвідношенням попиту та пропозиції на товари даного типу, а також співвідношенням цін.

  Основною метою вивчення товарного ринку - це встановлення, якою мірою діяльність промисловості і торгівлі впливає на складання ринку, на його розвиток в найближчому майбутньому.

  Результати вивчення кон'юнктури ринку призначені для прийняття оперативного рішення з управління виробництвом і збутом товарів.

  Збір інформації є найважливішим етапом вивчення кон'юнктури ринку.

  При дослідженні, використовуються різні види інформації, отриманої з різних джерел. Розрізняють загальну, комерційну та спеціальну інформацію.

  Загальна включає в себе дані хар-і ринкової ситуації в цілому, в пов'язанні з розвитком галузі або даного виробництва. Джерелом інформації є дані державної і галузевої статистики. А також офіційні форми обліку і звітності.

  Комерційна інформація - це дані які добуваються з ділової документації підприємства з питань збуту продукції та отриманої від партнерів в порядку інф-го обміну.

  До них відносяться: заявки і замовлення, торгові органи-ії, і заклади торгівлі (матеріали про рух товарів в оптових і роздрібних організаціях). Також використовуються кон'юнктурні огляди.

  Спеціальна инфа є дані, отримані в рез-ті спеціальних заходів щодо вивчення ринку (опитування населення, покупців, фахівців торгівлі, виставок-продажів, кон'юнктурних нарад), а також матеріали науково-дослідних робіт. До спец. інфе відноситься инфа, яку не можна отримати іншим шляхом.

  Головною метою інформаційного забезпечення досліджень кон'юнктури ринку - це створення системи показників, які дозволяють отримати кількісну та якісну характеристики щодо конкретних видів товарної пропозиції (вироби, товарів в асортименті).

  Оновлення товарного асортименту забезпечується матеріалом і сировиною, виробничими потужностями, запаси товарів, величина незадовільного попиту.

  За своїм характером прогноз показників кон'юнктури явл-ся короткостроковим.

  Результати дослідження кон'юнктури ринку м/б представлені у вигляді різних аналітичних доповідей:

  зведений - огляд, який являє собою узагальнені пок-ли ринку, товари народного споживання аналізують динаміку змін в масштабі галузі, проводиться ретроспектива.

  Тематичний огляд кон'юнктури

  Оперативна (сигнальна) инфа, яка відбувається за окремих видів продукції. Основним джерелом є опитування населення, експертної оцінки і т.д.

  Кон'юнктура дослідження проводиться в рамках маркетингової діяльності підприємства. Для цього потрібно мати на ринку або залучати спеціалізовані організації.

  Ціна в умовах ринку

  У ринкових умовах на ц/о впливає множ-во факторів, в тому числі і ті фактори, які до маркетингу не мають ніякого відношення.

  Однак у визначення цінової політики фірми, планування цін явл-ся найважливішою складовою частиною маркетингу.

  Цінова політика - це процес встановлення і регулювання цін на продукцію підприємства відповідно до цілей і умовами його функціонування на ринку під впливом різних факторів:

  фінансові чинники - маса прибутку, дохідність інвестицій, норма прибутку;

  нефінансові чинники - частка ринку;

  фактори мех-ма ц/о - тип ринку, продукту конкурента, еластичності попиту, структури витрат;

  вибір цінової стратегії - ставлення споживачів до рівню цін, система знижок, стратегія ц/о на існуючі продукти/на нові продукти.

  Мех-зм ц/о є формування ціни під впливом попиту та пропозиції продукту. Модель визначення ринкової ціни будується на основі рівноваги попиту та пропозиції на ринку.        

  Ціна   товару, млн. руб.         

  Величина   пропозиції, т         

  Величина   попиту, т                

  10         

  10000         

  4000             

  9         

  9000         

  5000             

  8         

  8000         

  6000             

  7         

  7000         

  7000             

  6         

  6000         

  8000             

  5         

  5000         

  9000             

  4         

  4000         

  10000             

  3         

  3000         

  11000     

  Як видно з табл. за найнижчою ціною 3 млн. руб./т потенційна місткість ринку становить 11000 т, але пропозиція товару при такій ціною - 3000 т. При підвищенні ціни до 10 млн. руб/т попит падає до 4000 т, зате пропозиція підвищується до 10000 т, тобто кожному значенню ціни відповідають свої значення попиту і пропозиції.

  Для вибору стратегії цінової політики д/б виявлені і проаналізовано чинники, які впливають на ціни.

  У Більшою мірою це причини зовнішнього характеру і як правило не можуть їй контролюватися.

  Це споживачі, д-е регулювання, учасники каналів руху товарів, конкуренти, витрати.

  Споживачі товарів роблять не малий вплив на прийняття фірмою рішення за цінами.

  Прийнято розрізняти категорії покупців на 4 групи:

  Ощадливі покупці (якості та асортименту товарів). Особливий вплив на них справляє реклама.

  Персонофіцірованние пок-ли, які чутливо реагують на товар, основну увагу звертають на обслуговування і ставлення до себе продавця.

  етичні покупці. Вони підтримують своїми покупками невеликі фірми і готові заради них заплатити більш високу ціну за товар.

  апатичні пок-ли. Вони віддають перевагу зручності, комфорту і не звертають увагу на ціну.

  Вплив держави на ціни

  Уряд законодавчим шляхом обмежує спроби змови про ціни і встановлення фіксованих цін між виробником оптовими і роздрібними торговцями. Особливо це - хліб, молоко, спиртні напої.

  Важливим інструментом, що впливає на рівень цін, явл-ся конкуренція.

  З позиції маркетингу аналізується середу в якій фірма здійснює свою діяльність.

  Залежно від середовища розрізняють 3 види конкурентної середовища:

  1. Середа, де ціни контролюються ринком

  2. Середа, де ціни контролюються фірмою і при підвищення та зниження цін фірми знаходять своїх покупців.

  3. Ціни контролюються д-вою.

  На кінцеву ціну великий вплив мають витрати. Подібні витрати пов'язані з придбанням сировини, робочої сили, транспорту, захисту навколишнього середовища.

  Як правило ці витрати не можуть контролюватися самою фірмою.

  Вид конкуренції за допомогою зміни цін на товари. Фірми - продавці в залежності від попиту можуть або підвищувати або знижувати ціни. Цінову конкуренцію можуть розпочати не тільки фірми, які займають чільне місце на ринку, але і невеликі підприємства з метою вижити в умовах конкуренції.

  Основна умова підвищення конкурентної боротьби - це постійне вдосконалення виробництва та собівартості продукції.

  При нецінової конкуренції роль ціни використовують так само ефективно, але на 1-ий план виступають унікальні властивості товару.

  Саме це привертає покупців придбати вашу продукцію і тим самим підвищити її конкурентоспроможність.

  Торгові знижки

  Знижки відіграють велику роль у стимулюванні збуту, особливо коли мова йде про еластичному попиті. Однак, чим довше на певному ринку застосовуються знижки і чим вони різноманітніші, тим менше вплив вони роблять на покупця.

  Види знижок:

  Знижка за платіж готівкою. Зазвичай виражається у% від ціни.

  Знижка за кількість товару, що купується. Для продавця зростання обсягів продажів - це економія у витратах і зростання обсягів продажу.

  Бонус - це різновид кількості знижок що надаються покупцю, якщо він за певний пріод закуповує певний обсяг товару. Бонуси стимулюють покупця купувати товари у 1 продавця, концентрують замовлення. Вони заважають конкурентам переманювати клієнта до себе.

  Функціональні знижки. Це дилерські знижки, вони надаються дилерам для покриття витрат на рекламу, підтримка збуту товарів.

  Сезонні знижки - зниження ціни на сезонні товари, для покупця, який здійснює покупку поза сезоном. Сезонні знижки дозволяють підприємству підтримувати рівень виробництва товару протягом всього року на прийнятним рівні.

  Заліки. Часто в практиці використовуються товарообмінні заліки. Це зменшення ціни нового товару за умови повернення старого.

  Спеціальні сідкі, пропонуються тим покупцям у яких фірма зацікавлена. Це великі оптові організації та підприємства у яких склалися довірчі відносини з продавцем. Ці знижки носять комерційний характер.

  Надбавка м/б встановлена в тому випадку, якщо замовлення або покупка прийнятного для продавця обсягу (вирішення проблеми - встановлення мінімальної ціни замовлення).

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !