ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Звіт з переддипломної практики ТОВ «Астон» 2
       

   

  Менеджмент

  Звіт з переддипломної практики ТОВ «Астон» 2

  з 19.01.06 по 08.03.06

  Ростовський державний університет шляхів сполучення (РГУПС)

  Ростов-на-Дону

  2006

  Характеристика організаційної структури турфірми

  Фірма «Астон» професійно займається туризмом, починаючи з 2001 року. Менеджери мають досвід роботи або вищу освіту в сфері туризму. Є ліцензії на туроператорську і турагентську діяльність видані Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Уже в 2001р туристам пропонувалися тури в Фінляндію, Болгарію, Кіпр, Іспанію, Тайланд та круїзи по Чорному і Середземному морів. 2002р - «Астон» відправляє туристів до Франції, Єгипет і на Кріт. 2003р - Поповнюється список країн, які пропонуються для автобусних турів - тепер це Чехія, Польща, Австрія, Італія, Бельгія, Голландія, Німеччина, Данія, Норвегія, Швеція; організуються тури на узбережжі Хорватії. На даний момент фірма працює по таких країнах, як Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Німеччина, Англії, Франція, Іспанії, Туніс, Єгипет, Болгарія, Хорватія, Греція (о. Кріт), Кіпр, Туреччина, Ізраїль, Чехія, Таїланд, Італія, а також організовує індивідуальні тури в будь-яку точку світу.

  В сфері туризму якість пропонованого турпродукту значною мірою залежить від ефективності роботи персоналу. У зв'язку з цим, у зазначеній сфері основним інструментом стимулювання роботи персоналу повинна стати взаємозалежна система економічних і соціальних методів, що дозволить: підвищити ефективність використання кадрового потенціалу, здійснювати професійне і соціальний розвиток персоналу, уникнути значної плинності кадрів у рамках підприємства в силу їхньої економічної зацікавленості, змінити мотиваційні характеристики персоналу. Вищим органом управління фірмою є генеральний директор. Генеральний директор вирішує питання зміни статуту, затверджують річні результати діяльності, а також вирішує питання по ліквідації та реорганізації фірми. Працівників фірма набирає з біржі праці в Відповідно і їх кваліфікацією і розрядом. Також можливе залучення молодих працівників з незакінченою вищою або середньою спеціальною освітою для проходження практики. Взаємовідносини генерального директора з підлеглими, охорона праці, соціальний розвиток регулюється законодавством РФ.

  Структура ТФ «Астон»

  Санкт-Петербург, вул. Салова, 63, оф. 322

  тел./факс: (812) 449-75-30

  Кожен з працівників турфірми виконує певні функції, керуючись посадовими інструкціями.

  На турагента покладаються такі функції:

  1. Встановлення ділових контактів між покупцями і продавцями товарів.

  2. Забезпечення виконання умов, передбачених укладеними угодами.

  3. Надання комерційних послуг.

  4. Оформлення документації.

  5. Супровід груп туристів до місця призначення.

  В відповідно до функцій у турагента є посадові обов'язки:

  1. Брати участь у роботі з установлення необхідних ділових контактів між покупцями і продавцями товарів, а також надання різних комерційних послуг.

  2. Сприяти купівлі та продажу групових турів і турів за системою «все включено ».

  3. Забезпечувати належне оформлення укладених договорів і контрактів, інших необхідних документів, у тому числі страхових документів.

  4. Організовувати надання транспортних засобів і забезпечення виконання інших умов, передбачених укладеними угодами, договорами і контрактами.

  На бухгалтера покладаються такі функції:

  1. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності.

  2. Твір нарахувань і перерахувань податків і зборів до бюджетів різних рівнів, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи.

  3. Розрахунки всіх видів виплат працівникам.

  4. Методична допомога співробітникам з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

  Посадові інструкції бухгалтера:

  1. Виконувати роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій (облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реаліза-ції, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунки з постачальниками і замовниками, а також за надані послуги і т. п.).

  2. Брати участь у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.

  3. Здійснювати прийом і контроль первинної документації за відповідними ділянках бухгалтерського обліку та готувати їх до рахункової обробки.

  4. Відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.

  5. Складати звітні калькуляції собівартості послуг, виявляти джерела освіти втрат і непродуктивних витрат, готувати пропозиції щодо їх попередження.

  6. Проводити нарахування та перерахування податків і зборів до місцевого бюджету, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати робітників і службовців, інших виплат і платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників.

  7. Забезпечувати керівників, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівнянної і достовірної бухгалтерської інформацією з відповідними напрямами (учас-кам) обліку.

  8. Розробляти робочий план рахунків, форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, брати участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації.

  9. Брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу, у розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, у проведенні інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

  10. Готувати дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності, стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформляти їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву.

  11. Виконувати роботи з формування, ведення і зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносити зміни до довідкової та нормативної інформації, використовується під час оброблення даних.

  12. Брати участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки.

  На головного бухгалтера покладаються такі функції:

  1. Керівництво здійсненням бухгалтерського обліку та звітності.

  2. Формування облікової політики з розробкою заходів щодо її реалізації.

  3. Надання методичної допомогу працівникам підрозділів з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

  4. Забезпечення складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості послуг, розрахунків по зарплаті, нарахувань і перерахувань податків і зборів до бюджетів різних рівнів, платежів у банківські установи.

  5. Виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.

  6. Впровадження сучасних технічних засобів та інформаційних технологій

  7. Контроль за своєчасним і правильним оформленням бухгалтерської документації.

  8. Забезпечення здорових і безпечних умов праці для підлеглих виконавців, контроль за дотриманням ними вимог законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці. Посадові обов'язки головного бухгалтера:

  1. Здійснювати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності фірми.

  2. Формувати у відповідності до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи із структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

  3. Очолити роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.

  4. Забезпечувати раціональну організацію бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт та застосування сучасних технічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.

  5. Організовувати облік майна, зобов'язань і господарських операцій, вступників основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт послуг.

  6. Забезпечувати законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості послуг, розрахунки із заробітної плати, правильне нарахування та перерахування податків і зборів, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників фірми.

  7. Здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності.

  8. Брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.

  9. Вживати заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

  10. Брати участь в оформленні матеріалів щодо недостач і розкрадання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролювати передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.

  11. Вживати заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

  12. Здійснювати взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами.

  13. Вести роботу щодо забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості і інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх в встановленому порядку в архів.

  14. Брати участь у розробці і впровадженні раціональної планової та облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.

  15. Забезпечувати складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи та витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку в відповідні органи.

  16. Надавати методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

  17. Керувати працівниками бухгалтерії.

  18. При відсутності на підприємстві юридичних служб безпосередньо здійснювати цю функцію. На генерального директора фірми покладаються такі функції:

  1.Загальні керівництво діяльністю фірми.

  2.Організація взаємодії всіх структурних підрозділів.

  3. Забезпечення виконання всіх прийнятих фірмою зобов'язань, включаючи зобов'язання перед бюджетами різних рівнів і позабюджетними фондами.

  4. Створення умов для впровадження новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління та організації праці.

  5. Прийняття заходів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці.

  6. Контроль за дотриманням законності в діяльності всіх служб.

  7. Захист майнових інтересів підприємства в суді, арбітражі, органах державної влади.

  Посадові обов'язки генерального директора:

  1. Керувати відповідно до чинного законодавства діяльністю фірми, несучи всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна організації, а також фінансово-господарські результати її діяльності.

  2. Організовувати роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення якості послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи, зростання обсягів реалізації та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності виробленої продукції, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб населення у відповідних видах послуг.

  3. Забезпечувати виконання фірмою всіх зобов'язань перед федеральним, регіональним і місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, включаючи установи банку, а також трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів.

  4. Організовувати діяльність на основі широкого використання новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління та організації праці, науково-обгрунтованих нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду (вітчизняного і зарубіжного) в з метою підвищення технічного рівня і якості послуг, економічної ефективності їх виробництва, раціонального використання та економного витрачання всіх видів ресурсів. 5. Вживати заходи по забезпеченню підприємства кваліфікованими кадрами, раціонального використання і розвитку їх професійних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих для життя і здоров'я умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

  6. Забезпечувати правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні та вирішенні питань, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності робіт, застосування принципу матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати у встановлені терміни.

  7. Забезпечувати на основі принципів соціального партнерства розробку, укладання і виконання колективного договору, дотримання трудової дисципліни, сприяти розвитку трудової мотивації, ініціативи та активноості службовців.

  8. Вирішувати питання, що стосуються діяльності фірми в межах наданих йому законодавством, доручати ведення окремих функцій іншим посадовим особам.

  9. Забезпечувати дотримання законності в діяльності фірми і здійсненні її господарсько-економічних зв'язків, активне використання правових засобів фінансового управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин, забезпечення інвестиційної привабливості фірми з метою підтримки і розширення масштабів підприємницької діяльності.

  10. Захищати майнові інтереси підприємства в суді, арбітражі, органах державної влади і управління.

  На касира покладаються такі функції:

  1. Здійснення операцій з грошовими коштами та цінними паперами.

  2. Ведення касової книги.

  3. Складання касової звітності.

  Посадові обов'язки касира:

  1. Здійснювати операції по прийому, обліку, видачі та зберігання грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження. 2. Отримувати за оформленими відповідно до встановленого порядку документами грошові кошти та цінні папери в установах банку для виплати службовцям заробітної плати, премій, оплати відряджень і інших витрат.

  3. Вести на основі прибуткових і витратних документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів з книжковим залишком.

  4. Складати касову звітність.

  На менеджера з реклами покладаються такі функції:

  1. Організація роботи з рекламування пропонованих послуг.

  2. Здійснення взаємодії з діловими партнерами, консультантами, експертами, популярними особами з метою вдосконалення рекламної діяльності.

  3. Організація навчання персоналу, підвищення кваліфікації співробітників.

  4. Контроль за дотриманням норм трудового законодавства у роботі з персоналом.

  Посадові обов'язки менеджера з реклами:

  1. Організовувати роботу з рекламування послуг з метою їх просування на ринки збуту, інформуючи споживачів про переваги якості і відмінні властивості рекламованих послуг.

  2. Здійснювати керівництво, планування і координацію робіт з проведення рекламних кампаній.

  3. Розробляти плани рекламних заходів по одному виду або групі товарів (послуг) і визначає витрати на їх проведення.

  4. Брати участь у формуванні рекламної стратегії, що базується на перспективних напрямах подальшого організаційного розвитку, інноваційній та інвестиційної діяльності.

  5. Здійснювати вибір форм і методів реклами в засобах масової інформації, їх текстового, колірного й музичного оформлення.

  6. Визначати конкретних носіїв реклами (газети, журнали, рекламні ролики і тощо) та їх оптимальне поєднання.

  7. Вивчати ринок збуту й купівельний попит з метою визначення найкращого часу і місця розміщення реклами, масштабів та термінів проведення рекламних кампаній, кола осіб, на яких має бути спрямована реклама, орієнтуючи її на цільові групи за професією, віком, купівельної спроможності, підлозі. 8. Організовувати розробку рекламних текстів, плакатів, проспектів, каталогів, буклетів, контролювати їх якість, забезпечуючи наочність і доступність реклами, дотримання норм суспільної моралі, не допускаючи порушень правил конкурентної боротьби.

  9. Здійснювати контроль за розробкою та реалізацією договорів і контрактів з рекламування продукції або послуг.

  10. Організовувати зв'язку з діловими партнерами, систему збору необхідної інформації та розширення зовнішніх зв'язків з метою вдосконалення рекламної діяльності.

  11. Аналізувати мотивацію попиту на вироблену продукцію або що робляться послуги, організовувати вивчення потреб покупців і визначати спрямованість проведення рекламних кампаній.

  На секретаря керівника покладаються такі функції:

  1. Здійснення роботи з організаційно-технічного забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника.

  2. Ведення діловодства.

  3. Організація прийому відвідувачів.

  Посадові обов'язки секретаря:

  1. Здійснювати роботу з організаційно-технічного забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника.

  2. Приймати що поступає на розгляд керівника кореспонденцію, передавати її відповідно до ухваленого рішення в структурні підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей.

  3. Вести діловодство, виконувати різні операції із застосуванням комп'ютерної техніки, призначеної для збору, обробки і представлення інформації при підготовці та прийнятті рішень.

  4. Приймати документи і особисті заяви на підпис керівника.

  5. Готувати документи та матеріали, необхідні для роботи керівника.

  6. Стежити за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надійшли на виконання, перевіряти правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються керівнику на підпис, забезпечувати якісне їх редагування. 7. Організовувати проведення телефонних переговорів керівника, записувати за його відсутності одержану інформацію і доводити до його відома її зміст, передавати і приймати інформацію.

  8. За дорученням керівника складати листи, запити, інші документи, готувати відповіді авторам листів.

  9. Виконувати роботу з підготовки засідань і нарад, проведених керівником (збір необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце проведення, порядок денний.

  10. Здійснювати контроль за виконанням працівниками виданих наказів і розпоряджень, а також за дотриманням термінів виконання вказівок і доручень керівника, взятих на контроль.

  11. Вести контрольно-реєстраційну картотеку.

  12. Забезпечувати робоче місце керівника необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям, створювати умови, що сприяють його ефективній роботі.

  13. Друкувати за вказівкою керівника службові матеріали, необхідні для його роботи або вводити поточну інформацію в банк даних.

  14. Організовувати прийом відвідувачів, сприяти оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників.

  15. Формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури.

  На адміністратора баз даних покладаються такі функції:

  1.Поддержаніе в актуальному робочому стані повного обсягу оперативної і накопичуваної інформації, а також захист інформації від несанкціонованого доступу;

  2.Обмен інформацією відповідно до встановленого порядку (у тому числі з використанням електронних мереж телекомунікацій).

  Посадові обов'язки адміністратора:

  1. Аналізувати інформаційні потреби структурних підрозділів підприємства;

  2. Погоджувати з керівником питання з вдосконалення процесу зберігання і обробки інформації з метою забезпечення необхідної достовірності результатів і мінімізації часу розрахунків;

  3. За запитами зацікавлених підрозділів організації спільно з відділом інформатизації складати технічні завдання на розробку програмного забезпечення нових завдань;

  4. Здійснювати комплекс робіт з впровадження програмних засобів; 5. Здійснювати систематичне навчання службовців прийомам і навичкам роботи на комп'ютерах, а також роботі з запроваджуються програмними засобами;

  6. Здійснювати контроль за роботою комп'ютерів і своєчасно повідомляти про збої та неісправ-ності;

  7. Здійснювати облік і зберігання документів, що мають відношення до автоматизованої обробці інформації на комп'ютерах;

  8. Узагальнювати і аналізувати зауваження користувачів за результатами експлуатації завдань і передавати інформацію про зазначені недоліки;

  9. Слідкувати за забезпеченням цілісності, достовірності та збереження циркулюючих в автоматизованій інформаційній системі даних;

  На юриста покладаються функції:

  1. Участь у розробці документів правового характеру.

  2. Методичне керівництво правовою роботою.

  3. Участь у розробці та здійсненні заходів щодо зміцнення договірної фінансової і трудової дисципліни.

  4. Консультація працівників підприємства з юридичних питань, надання сприяння в оформленні документів і актів майново-правового характеру.

  Посадові обов'язки юриста:

  1. Розробляти або брати участь у розробці документів правового характеру.

  2. Здійснювати методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надавати правову допомогу при підготовці та оформленні різного роду правових документів, брати участь у підготовці обгрунтованих відповідей при відхиленні претензій.

  3. Готувати матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, порушення екологічного законодавства та про інші правопорушення для передачі їх в арбітражний суд, слідчих і судових органів, здійснювати облік і зберігання знаходяться в виконанні або закінчені судових і арбітражних справ.

  4. Брати участь у розробці і здійсненні заходів щодо зміцнення договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення збереження майна фірми.

  5. Проводити вивчення, аналіз та узагальнення результатів розгляду претензій, судових та арбітражних справ, практики укладання та виконання договорів з метою розробки пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності фірми. 6. Відповідно до встановленого порядку оформляти матеріали про залучення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

  7. Брати участь у роботі з укладення господарських договорів, проведення їх правової експертизи, розробці умов колективних договорів та галузевих, тарифних угод, а також розгляді питань про дебіторську та кредиторську заборгованості.

  8. Контролювати своєчасність подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії.

  9. Вести роботу з питань обліку та зберігання діючих законодавчих нормативних актів, робити позначки про їх скасування, зміни і доповнення, готувати довідника-ву документацію на основі застосування сучасних інформаційних технологій та обчислювальні-них коштів.

  10. Брати участь у підготовці висновків щодо правових питань, що виникають в діяль-ності фірми, проектів нормативних актів, які надходять на відгук.

  11. Здійснювати інформування співробітників про чинне законодавство і зміни в ньому, ознайомлення посадових осіб підприємства з нормативними правовими актами, относящі-міся до їхньої діяльності.

  12. Консультувати службовців з організаційно-правових та інших юридичних питань, готувати висновки, надавати сприяння в оформленні документів і актів майново-право-вого характеру.

  2. Характеристика діяльності турфірми при формуванні туристичного продукту (на прикладі ТФ «Астон»)

  Туроператори виконують функції організаторів та творців комплексного продукту для групового туризму. Туроператор пропонує подорожі різної вартості і тривалістю-ності за різними напрямками та в різні пори року.

  Споживач платить за поїздку фіксовану ціну. Початок маршруту попередньо обмовляється і є місцем збору групи. У вартість поїздки може включатися і послуги гіда-перекладача, який, залежно від умов може супроводжувати групу протягом всієї або частини поїздки. Турагент - це фізичне або юридична особа, яка виступає посередником у продажу сформованих туроператором турів. За наявного попиту на який-небудь тур клієнта ретельно інформують про ціни, умови проживання, особливості країни, дають інформацію про готелі, дають рекомендації та слушні поради, надають брошури та рекламні проспекти. Цю роботу виконує менеджер з продажу або генеральний директор, в залежності від напрямку, також туриста знайомлять з правилами надання послуг. Менеджери ТОВ «Астон» працюють з клієнтами безпосередньо, через посередника або самі є посередниками будь-якої фірми. В останніх 2-х випадках при клієнта робиться заявка туроператору для отримання інформації про наявності місць. При позитивному відповіді клієнт повинен зробити передоплату або ж оплатити путівку цілком. Передоплата, найчастіше складає 50% і більше. Але можливі варіанти. Для постійних клієнтів, наприклад, або в інших випадках турфірма варіює суму передоплати. Решту суми клієнтові необхідно внести до визначеного терміну, який вказується в договорі. Генеральний директор або менеджер, кожен по своєму напрямку, посилає оператору заявку на бронювання і отримує підтвердження туру. Гроші за тур відправляються оператору після підтвердження туру, за ціною представленої у прайс-листі, за мінусом відсотка комісійних. Часто ціни вказані в у.о., хоча оплата послуг приймається в рублях за курсом ЦБ на день оплати або за іншим курсом, який заздалегідь обмовляється. Зараз велика увага приділяється страхуванню, особливо при поїздках за кордон. Збираючись у поїздку, мало хто замислюється, про неприємності, які можуть трапитися: затримали рейс, захворів зуб, переплутали багаж, пропали документи. Такі, здавалося б, дрібниці здатні затьмарити будь-який подорож. Про це теж повинна піклуватися фірма, а не клієнт. Що стосується стандартних турів за кордон, «Астон» успішно працює зі страховою фірмою «Сфінкс». При продажу турів «Астон» вирішує питання проїзду за допомогою турфірм «Рів'єра» або «Нева». Якщо ж це групова поїздка, то краще зв'язатися безпосередньо з адміністрацією залізниці, автовокзалу, аеропорту. При роботі за країною Скандинавії часто співпраця підтримує турфірма «Скандинавія-Петербург».

  В випадку турагентської діяльності, схема приблизно така: надсилається конверт, який містить ваучер на проживання, авіаквитки (ж/д квитки, залежно від обраного туру), медична страховка. Конверт можна також отримати перед відправленням. У такому випадку представник від тур оператора приходить до призначеного часу в призначене місце (наприклад: перед вильотом з аеропорту представники турфірм зустрічають туристів під табло). Також видається путівка, укладається договір між туристичним агентством і клієнтом. Договором на туристичне обслуговування та путівкою регламентуються основні туристичні послуги. До таких послуг, як правило, відносяться: розміщення, харчування, транспортні послуги (включаючи трансферт), екскурсійні послуги. Додаткові послуги мають досить широкий спектр. Сюди можна віднести:

  -- додаткові екскурсії, що не увійшли до переліку основних послуг;

  -- фізкультурно-оздоровчі послуги;

  -- медичні послуги;

  -- культурно-видовищні та ігрові заходи.

  Формування маршрутів, турів, екскурсійних програм, надання основних і супутніх послуг складають технологію туристського обслуговування, тобто це формування конкретного туристичного продукту для задоволення потреби в туристської послуги.

  Заявку, як правило, роблять заздалегідь, але безпосередньо перед подорожжю проводитися інструктаж, якщо клієнт цього потребує (митні та візові формальності), пропонується придбати спеціальну літературу (карти, путівники, розмовники, словники і т.д.).

  При роботі без допомоги оператора, менеджер сам бронює номер, контролює оформлення документів (візи, паспорти, квитки, страховки), домовляється про трансфер, складає програму можливих екскурсій. Консультації та рекомендації клієнтам щодо передбачуваних маршрутів і видів обслуговування, пов'язаних з цими маршрутами. Консультації дуже важливі, якщо клієнт планує далеку поїздку й не знайомий з маршрутом чи бажає відвідати певні місця і не знає, яким видом транспорту можна скористатися. Агентство не поділяє клієнтів на консультуються і оформляють поїздку, оскільки вважається, що клієнт має право получіть об'єктивну інформацію по всім, що цікавлять його питань, якщо вони зачіпають його інтереси, пов'язані з подорожжю. Крім того, менеджер з продажу може займатися рекламою продукту. Напередодні свят, канікул, відпусток складаються і поширюються комерційні пропозиції, з огляду на специфіку компанії. Менеджер по зв'язках з громадськістю, у свою чергу, займається TV, Internet і рекламу в ЗМІ, участь у виставках. За час роботи у ТФ «Астон», що природно, з'явилися фірми - партнери. Це, наприклад, «Аліса», «Амалм Тур», «Інтер-Т», «Престиж», «Юнона», «Ельф-СПб». Зарекомендував себе з позитивного боку, співробітники фірм починають вірити один одному «на слово» іноді підкріплюючи усну домовленість письмовим підтвердження. З фірмами «Рів'єра», «Нева», «Салон подорожей »відносини більш офіційні. Що стосується зв'язків із зарубіжними фірмами, то «Орбіта» співпрацює з «Norvica».

  Що стосується стажистів, то є можливість відчути роль менеджера на всіх стадіях роботи. Досвідчені співробітники пояснюють «новачкам» тонкощі професії.

  В Як засоби розміщення в Санкт-Петербурзі найбільш популярні готелі, міні-готелі. За даними Комітету із зовнішніх зв'язків кількість підприємств, пропонують гості-нічний сервіс, складає 134 одиниці. Проведені маркетингові дослідження показують, цієї кількості недостатньо для Санкт-Петербурга. На даний момент в місті 27 готелями катего-рії 3 * і 4 * (кількість номерів - 6574, кількість місць - 11920). В економ-клас входять 36 об'єктів рівня 1 * і 2 *, гуртожитки готельного типу, "хостели". У місті спостерігається явний дефіцит готелів рівня 2-3 зірок. А саме вони так затребувані серед російських туристів, але ціни на обслуговування в таких готелях явно завищені. Вже зараз в період туристичного сезону попит на готельні місця в готелях цієї категорії значно перевищує пропозицію. У місті є невелика кількість готелів високого класу, значне кількість нижчої категорії, а готелів середньої категорії мало. Проблеми готельного сектора є основними для розвитку туризму, і вирішення їх залежить від успішного залучення інвестицій. Дефіцит готелів призводить до завищення вартості проживання, часто на шкоду якості сервісу. За прогнозами між-народних експертів на період до 2008 р., щорічне збільшення попиту на місця в готелях високого класу складе 9,5%, середнього - 9% і економічного - 5%. Простіше кажучи, в Петербурзі попит може вирости на 11370 номерів. Поки ж мала кількість готелів в Петербурзі призводить до того, що петербурзькі готелі бізнес-класу дорожче московських. У Москві в зниження цін не останню роль зіграла конкуренція. У Північній столиці вона відсутня, через обмеженої кількості готелів, які мають відому торгову марку, а також через дефіциту висококласних номерів.

  Що Щодо розподілу потоку туристів по пори року, то, природно, попит зростає під час «білих ночей». Тобто турресурси затребувані дуже короткий про

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !