ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Виробнича потужність. Розрахунки виробничих потужностей. Значення резервних потужностей
       

   

  Менеджмент

  Виробнича потужність. Розрахунки виробничих потужностей. Значення резервних потужностей

  Обгрунтування потенційних та фактичних можливостей підприємства з виробництва продукції, закладених у засобах праці, є основою формування його виробничої програми.

  Виробнича потужність - це показник, що відображає максимальну здатність підприємства (підрозділи, об'єднання чи галузі) щодо здійснення випуску товарної продукції в натуральних ил вартісних одиницях виміру, віднесених до визначеного періоду часу (зміна, добу, місяць, квартал, рік).

  Кількісні значення виробничої потужності зумовлені науково-технічним рівнем технології виробництва продукції, номенклатурою (асортиментом) і якістю продукції, а також особливостями організації праці, наявністю енергетичних, сировинних і трудових ресурсів, рівнем організації праці, спеціалізації та кооперування, пропускною спроможністю транспортних, складських і збутових служб. Нестійкість факторів, що впливають на величину виробничої потужності, породжує множинність цього показника, тому вони підлягають періодичному перегляду. У практиці управління виробництвом розрізняють кілька видів понять, які характеризують виробничі потужності: проектну, пускову, освоєну, фактичну, планову, вхідну і вихідну по періоду, що вводиться, виведену, балансову.

  В загальному вигляді виробничу потужність можна визначити, як максимально можливий випуск продукції у відповідний період часу при визначених умови використання обладнання та виробничих ресурсів (площ, енергії, сировини, живої праці). Провідним фактором, що впливає на виробничу потужність і визначає її назву, є обладнання, тобто засіб зміни матеріальної складової виробничого процесу.

  Найбільш простими і точними вимірниками виробничої потужності є натуральні одиниці:

  Виробничі потужності вимірюються, як правило, в тих же одиницях, в яких планується виробництво даної продукції в натуральному виразі (тоннах, штуках, метрах). Наприклад, виробнича потужність гірничодобувних підприємств визначається в тоннах видобутку корисних копалин, металургійних підприємств - у тоннах виплавки металу і виробництва прокату; машинобудівних заводів - в штуках виготовлених машин; потужність цукрових заводів та інших підприємств харчової промисловості - в тоннах сировини, що переробляється в готову продукцію.

  За продукції, що має широку асортиментну шкалу, виробничі потужності можуть виражатися в умовно-натуральних одиницях. Якщо підприємство випускає кілька видів різної продукції, то виробничі потужності встановлюються по кожному виду окремо.

  Чим повніше в часі використовується виробнича потужність, тим більше продукції виробляється, тим нижче її собівартість, тим в більш короткі терміни виробник накопичує кошти для відтворення продукції та вдосконалення самої виробничої системи: заміни обладнання та технологій, здійснення реконструкції виробництва та організаційно-технічних нововведень.

  Збільшення випуску продукції на наявних обладнанні та виробничих площах шляхом автоматизації та інших засобів інтенсифікації технологічних процесів скорочує потребу в нових капіталовкладеннях, викликає зниження експлуатаційних витрат, економію сировини, дозволяє підвищити екологічну безпеку виробництва.

  Проектна виробнича потужність визначається в процесі проектування і виробництва відображає його можливості для прийнятих у проекті умов функціонування підприємства. Фактично досягнуту для стійкої роботи потужність називають освоєної. В залежності від розвитку та поточного стану виробництва виробнича потужність здобуває свої конкретні значення на період пуску виробництва (пускова), фактично склалася при поточних коливаннях попиту на продукцію (фактична) або в розрахунках обсягів виробництва продукції (планова).

  В протягом кожного планованого періоду виробнича потужність може змінитися. Чим більше планованому періоді, тим вище ймовірність таких змін. Основними причинами змін є:

  установка нових одиниць обладнання, замість застарілих або аварійних;

  знос обладнання;

  введення в дію нових потужностей;

  зміна продуктивності устаткування у зв'язку з інтенсифікацією режиму його роботи або у зв'язку зі зміною якості сировини, терміну дії каталізатора, адсорбентів, очисників, зміни антикорозійного захисту і т.п.

  модернізація обладнання (заміна вузлів, блоків, захоплень, транспортних елементів і т.п.);

  зміни у структурі вихідних матеріалів, складу сировини або напівфабрикатів, прийомах відбору фракцій, способи теплового обміну, дозування, калібрування та ін;

  тривалість роботи обладнання протягом планового періоду з урахуванням зупинок на ремонт, профілактику, технологічні перерви;

  спеціалізація виробництва;

  режим роботи устаткування (циклічний, безперервний);

  організація ремонтів і поточного експлуатаційного обслуговування.

  Істотне значення має приріст виробничої потужності, який досягається шляхом технічного переоснащення і вдосконалення організації виробничого процесу. Виробнича потужність на початок періоду, як правило - року, називають вхідний, а на кінець періоду (року) - вихідний виробничої потужністю.

  В причини того, що частина обладнання може протягом експлуатаційного періоду виводиться з робочого режиму, наприклад, для капітального ремонту або демонтажу, або навпаки вводиться, то їх відповідно враховують у планових розрахунках у як понять що вводиться, що виводиться або середня за період (середньорічна, наприклад) виробнича потужність.

  Балансова виробнича потужність відповідає за своєю кількісною мірою умовами сполучення різних за потужністю одиниць обладнання, сполучених в єдиному технологічному процесі. Важливим є вимога збалансованості всіх видів потужностей обладнання виробничого циклу. Балансова потужність не завжди відповідає оптимальним значенням обладнання.

  Визначення конкретних значень виробничої потужності здійснюється по кожній виробничої одиниці (дільниця, цех, підприємство, галузь), з урахуванням планованих заходів. За потужністю ведучої групи обладнання встановлюється виробнича потужність дільниці, по ведучому дільниці -- виробнича потужність цеху, по ведучому цеху - виробнича потужність підприємства. При установці виробничої потужності управлінці розробляють заходи по "розшивки" вузьких місць з метою досягнення найкращої збалансованості виробничих потужностей виробничих структур підприємства, у тому числі засобами здійснення послідовно-паралельних стадій обробки та розмаїття асортименту продукції (виробів).

  Сума виробничих потужностей окремих підприємств з одного й того ж виду продукції складає виробничу потужність галузі промисловості.

  Для умов ринкової економіки, коли діяльність підприємств орієнтована на задоволення попиту за видами продукції та облік вимог (інтересів) споживачів, планована виробнича потужність визначається, виходячи з портфеля замовлень підприємства, прогнозів споживчого попиту.

  Розрахунки виробничих потужностей виконуються на основі інформації про стан встановленого обладнання. При цьому необхідно керуватися такими положеннями:

  в розрахунках приймається все наявне обладнання ділянки (цеху, підприємства), за винятком резервного;

  в розрахунках приймається ефективний максимально-можливий фонд часу роботи обладнання при заданому режимі змінності;

  в розрахунках приймаються передові технічні норми продуктивності обладнання, трудомісткості продукції, норм виходу продукції із сировини;

  в розрахунках приймаються найбільш досконалі способи організації виробництва і зіставні вимірники роботи обладнання та балансу потужностей;

  при розрахунку виробничих потужностей на планований період необхідно виходити з можливості забезпечення їх повного завантаження. Але разом з тим мають бути передбачені необхідні резерви потужностей, що важливо в умовах ринкової економіки для швидкого реагування на зміни товарного ринкового попиту;

  при розрахунку величини потужності не беруться до уваги простої устаткування, які можуть бути викликані недоліками робочої сили, сировини, палива, електроенергії або організаційними неполадками, а також втрати часу, пов'язані з ліквідацією шлюбу продукції.

  Машини та апарати однакового технологічного призначення, які використовуються для виробництва однорідної продукції, можуть мати загальний натуральний вимірник продуктивності - одиниці тієї продукції, для виготовлення якої вони призначені. Для різнорідних апаратів знайти спільну натуральний вимірник продуктивності буває важко.

  В Як параметри виміру виробничої потужності застосовують ті ж одиниці, що й для обліку і планування вироблення продукції. Наприклад, для сірчаної кислоти - тонни моногідрату, для каустичної соди - тонни соди в перерахунку на 100% лугу, для відділення штампування - тисячі штук виробів.

  Для розрахунку виробничої потужності виробничої одиниці (цеху) необхідно перерахувати продуктивність окремих апаратів в одиниці кінцевої продукції, що випускається виробничою одиницею (цехом). Перерахунок виробляють, виходячи з планових витратних норм напівфабрикатів на одиницю готової продукції.

  За основу розрахунку виробничої потужності приймають проектні або технічні (паспортні) норми продуктивності обладнання та технічно обгрунтовані норми часу (виробітку). Коли встановлені норми перевищені передовиками виробництва, то розрахунок потужності проводиться за передовими досягнутим нормам, враховує стійкі досягнення передовиків виробництва.

  Тривалість зупинок на плановий ремонт (поточний, середній і капітальний) розраховують за передовим нормами витрат часу на ремонт, досягнутим кращими бригадами (з урахуванням збільшення міжремонтних періодів шляхом підвищення якості ремонту та поліпшення експлуатації обладнання); тривалість ремонтів не повинна перевищувати передбачені і затверджені для даного обладнання норми часу.

  Час, необхідне для капітального ремонту обладнання з міжремонтний циклом роботи більше одного року, враховують при розрахунку потужності тільки того року, коли цей ремонт проводиться.

  В виробництвах, де неминучі зупинки обладнання (для чищення, перемикання з одного продукту на іншій, перевантаження каталізатора і т.п.), які за часом неможливо поєднати з простоями на ремонт, тривалість цих зупинок повинна враховуватися в розрахунку екстенсивного навантаження устаткування. Витрати часу на технологічні зупинки встановлюються відповідно до норм в технологічних регламентах або правила експлуатації.

  В практиці розрахунковий фонд робочого часу обладнання виробництва, що працює в безперервно режимі, називають у своєму розпорядженні фонд, або номінальним.

  Річний фонд робочого часу для цехів і виробництв, що діють безперервно, розраховують, виходячи з календарного числа діб на рік за вирахуванням часу на ремонт і технологічні зупинки агрегатів. Для цехів і виробництв, діючих безперервно, річний фонд робочого часу визначають на основі календарного числа днів у році за винятком вихідних та святкових днів. З отриманого фонду часу виключають час на ремонт, який виробляється в робочий час.

  Розрахункова продуктивність обладнання не повинна бути нижчою досягнутої передовиками виробництва, що перевищує паспортні або проектні норми. При визначенні інтенсивного навантаження устаткування вибір одиниці часу залежить від характеру протікання виробничих процесів. Для апаратури цілодобового, безперервної дії за одиницю часу можна прийняти добу, оскільки в межах доби регламентованих простоїв не буває; для машин і апаратури періодичної дії за одиницю беруть час роботи або тривалість операції, циклу (аппаратооборота).

  Для визначення виробничої потужності має значення угруповання апаратів по їх значущості у випуску продукції.

  Апарати, агрегати цехів хімічного підприємства, наприклад, підрозділяються на наступні групи:

  основні, або ведучі, виробничі апарати, в яких здійснюються хімічні, електрохімічні, механічні або інші технологічні процеси (апарати і машини для розділення газів, для очищення газів, дистиляції та ректифікації; хімічні печі; компресори; апаратура для змішування і перемішування та ін);

  апарати, виконують підготовчі функції (машини для дроблення, подрібнення та ін);

  допоміжні виробничі апарати (апарати для транспортування сировини, матеріалів і напівфабрикатів; насоси, вентилятори, ексгаустери; силові установки; генератори, двигуни, трансформатори та ін.)

  Виробнича потужність визначається за потужністю провідних цехів, агрегатів або ділянок. Під провідними цехами, дільницями або агрегатами розуміються ті з них, де виконуються основні і найбільш масові технологічні операції з виготовлення готової (основний) продукції і в яких зосереджена переважна частина обладнання. У чорній металургії - це доменні, мартенівські, сталеплавильні цеху або печі, у кольоровій - електролізних ванни, в текстильній -- прядильне і ткацтво, на машинобудівних заводах - механічні і складальні цехи.

  При розрахунку виробничої потужності підприємства на початок планового року має враховуватися все встановлене обладнання незалежно від його стану (діє чи не діє внаслідок його несправності, знаходиться в ремонті, налагодженню, в резерві, на реконструкції або на консервації, простоює внаслідок відсутність сировини, матеріалів, енергії, а також монтується, якщо введення в експлуатацію передбачено в плані і т.п.). Резервне устаткування, призначене для заміни ремонтується, при розрахунку потужності не враховується.

  При запровадження нових потужностей за планами капітального будівництва та їх освоєння передбачається, що їх експлуатація починається в наступному кварталі після здачі.

  Для розрахунку виробничої потужності використовуються такі вихідні дані:

  перелік виробничого обладнання та його кількість за видами;

  режими використання устаткування та використання площ;

  прогресивні норми продуктивності обладнання та трудомісткості виробів;

  кваліфікація робітників;

  намічувані номенклатура і асортимент продукції, що безпосередньо впливають на трудомісткість продукції при даному складі обладнання.

  Якщо відома продуктивність обладнання, то виробнича потужність визначається, як добуток паспортної продуктивності обладнання в одиницю часу і планового фонду часу його роботи (ТЕФ):

  М = ТЕФ * а * Н,

  де ТЕФ - ефективний фонд роботи одиниці обладнання, год; а - кількість однотипних апаратів, машин, агрегатів, встановлених у відділенні (ділянці, цеху); Н - годинна норма продуктивності одиниці обладнання за паспортом заводу-виробника, виражена в кінцевому продукті (т/год, м3/год, м2/час і ін).

  Якщо відомо, що фактично з обладнання знімається продукції більше, ніж визначено паспортом, то використовувати в розрахунку потужності потрібно технічно обгрунтовану норму продуктивності, яка визначається виробничниками.

  Ефективний фонд робочого часу обладнання визначається залежно від режиму роботи ділянки (відділення, цеху).

  Якщо виробництво працює в безперервному режимі (цілодобово, без зупинок у святкові та вихідні дні), то ефективний фонд розраховується наступним так:

  Тнеф = Ткав * ТППР - Ттехн,

  г?? е Ткав - календарний фонд (тривалість року, 365 днів або 8760 год.); ТППР -- час простоїв в планово-попереджувальних ремонтів, на годину.; Ттехн - час простоїв обладнання з технологічних причин (завантаження, вивантаження, чищення, промивання, продування і т.д.) на годину.

  В умовах безперервного виробничого процесу максимально можливий фонд часу роботи устаткування дорівнює добутку календарних днів і 24 годин у добі

  В безперервно виробництві розраховують располагаеми фонд часу обладнання (в практиці його називають номінальним).

  Пояснимо, що розуміється під своєму розпорядженні фонд часу устаткування.

  Календарний, або максимально можливий, фонд є вихідною величиною в обліку часу роботи і бездіяльності обладнання. На кожному підприємстві діє певний режим роботи (кількість робочих і вихідних днів, число змін та їх тривалість). Тому не весь календарний фонд може бути використаний для цілей виробництва. Якщо з календарного фонду часу виключити частину робочого часу між змінами і час неробочих днів, то вийде режимний фонд часу. Наприклад, для одного верстата календарний фонд часу за рік дорівнює: 24 (365 = 8760 верстато-годин. Для сукупності верстатів фонд часу (календарний, режимний) дорівнює добутку фонду часу одного верстата на число верстатів.

  Располагаеми фонд отримують виключенням з режимного фонду витрат часу на плановий ремонт і часу на знаходження обладнання в резерві.

  При роботі виробництва в періодичному режимі (з зупинками на святкові та вихідні дні) ефективний фонд розраховується на основі режимного фонду часу:

  Тпеф = Треж (ТППР (Ттехн,

  де Треж = ткав (ТВД (ТПД; ТВД, ТПД - час на вихідні та святкові дні.

  режимний фонд часу визначається з урахуванням кількості робочих змін на добу і тривалості змін. Наприклад, при 2-х змінному виробництві з тривалістю зміна 8 часов маємо:

  Треж = (365 (52 (52 (8 (7) (2 (8 + 7 (2 (7 = 4034 години,

  де 52 і 52 - число недільних і суботніх вихідних днів; 8 - число святкових днів; 7 - кількість святкових днів. Тривалість передсвяткових робочих днів при 40-годинного робочого тижня скорочується на одну годину.

  ТППР - Визначається за графіком планово попереджувальних ремонтів підприємства, формується службою головного механіка. При відсутності графіка величину простоїв можна розрахувати, використовуючи ремонтні нормативи, що застосовуються у галузевій практиці;

  Ттехн - Визначаються за даними технологічних регламентів виробництва, в яких вказуються види простоїв, їх тривалість і циклічність.

  В періодичних виробництвах і в безперервних виробництвах з періодично працюючим обладнанням потужність визначається за формулою:

  де ТЕФ - ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання, год; Тц - час виробничого циклу роботи обладнання, год; Зс - обсяг завантаження сировини на один цикл; bгп - вихід готової продукції з одиниці сировини, а - кількість однотипних апаратів, машин, агрегатів, встановлених у відділенні (цеху).

  В умовах багато-номенклатурних виробництва виробнича потужність визначається, як частка від ділення фонду часу роботи обладнання на трудомісткість комплекту виробів (деталей), які виготовляються на даному обладнанні:

  ,

  де - Трудомісткість комплекту виробів, що включають а - видів.

  Вхідна і вихідна виробнича потужність обчислюються щорічно за даними галузевої статистики, як зовнішнє конкурентне характеристика устаткування. Для визначення відповідності виробничої програми наявної потужності обчислюється середньорічна виробнича потужність підприємства (МСГ). При рівномірному нарощуванні потужності протягом року її середньорічна величина визначається, як напівсума вхідний (Мвх) і вихідний (Мвих) потужності:

  .

  В інших випадках середньорічна потужність (МСГ) з урахуванням введення нового обладнання та виведення застарілого обчислюється так:

  ,

  де МНГ - потужність на початок року; МВВ - що вводяться нові потужності; ТВВ - число місяців роботи вводяться потужностей; Мвив - потужності виводяться; Мо - збільшення потужності за рахунок орг-техзаходів; Твив - кількість місяців, коли виводяться потужності не будуть працювати; То - число місяців роботи після впровадження заходи; 12 - число місяців.

  Наявність резервної виробничої потужності обумовлена необхідністю періодичної зупинки частини обладнання для виконання ремонтних і регламентних (профілактичних) робіт, а також для регулювання обсягу виробництва продукції. Найбільш оптимальні навантаження устаткування, як правило, знаходяться в діапазоні 80-90% від їх максимальних значень.

  Методика розрахунку виробничої потужності в безперервних хімічних виробництвах

  Потужність апаратів безперервної дії, що працюють на хімічних підприємствах, розраховують на основі технічних норм використання устаткування в часі і інтенсивності роботи устаткування.

  Загальна формула розрахунку виробничої потужності (М):

  М = А * (Т - Те) * b,

  де а - кількість однорідних апаратів (машин); Т - календарне час, час; То -- регламентовані зупинки одного апарату (машини), час; b -- продуктивність одного апарату (машини) на годину.

  Кількість апарати-і машино-годин Тмч, яке повинно бути використане за рік, розраховують за формулою

  Тмч = (Т - Те) * а.

  При визначенні фонду робочого часу (або кількості апарату-днів роботи в плановому році) можуть передбачатися, як зазначено вище, простої устаткування у зв'язку з поточним і капітальним ремонтами, а також технологічні зупинки.

  Припустимо, що в цеху встановлено п'ять апаратів; в плановому році передбачається зупинка цеху на 10 діб (у зв'язку з ремонтом комунікацій) і час на поточний і капітальний ремонти та технологічні зупинки одного апарата 504 ч, або 21 на добу (504/24). Фонд робочого часу становитиме (365 - 21) * 5 = 1720 апарати-сут. (Ремонт апаратури збігається з ремонтом комунікацій. Тому 10 дн. не включені в розрахунок).

  Після визначення кількості апаратів-днів роботи планового періоду розраховують кількість сировини, що надходить на переробку. Розрахунок можна вести на одиницю часу (годину, добу).

  Якщо показник інтенсивності визначено як кількість сировини, що подається в апарат на одиницю реакційного об'єму в одиницю часу, то для розрахунку потужності необхідно враховувати вихід продукції з одиниці сировини, або видатковий коефіцієнт.

  Виробнича потужність (М) апаратів безперервної дії може бути обчислена за формулами:

  М = (Т - Те) * а * Л * Інi * Вп,

  або

  де Л - корисний об'єм або площа апарату; Інi - нормативна кількість сировини на одиницю об'єму або площі i-го апарату на годину; Вп - коефіцієнт виходу готової продукції із сировини; рк - витратний коефіцієнт.

  Якщо показник продуктивності визначається в одиницях готової продукції (обсяг продукції з одного кубометра обсягу на добу), потужність апарату безперервного дії за плановий період складе:

  М = (Т - Те) * а * Л * ип,

  де Ип - кількість готової продукції з одиниці об'єму.

  Для безперервних процесів можна скористатися такою формулою:

  М = (Т - Те) * а * V * C * 106 * Вп,

  де V - об'ємна швидкість, м3/ч; С * 106 - концентрація в перерахуванні на тонну речовини, що знаходиться в апараті.

  Методика розрахунку виробничої потужності обладнання періодичної дії (загальна схема розрахунку)

  Потужність апаратів періодичної дії залежить від числа обертів, або циклів, за даній фазі виробництва, кількості сировини, що споживається за один оборот або цикл, і виходу готової продукції з одиниці сировини.

  Тривалість циклу, або обороту, включає витрати часу на виконання всіх операцій, починаючи від включення апарату і завантаження сировини і закінчуючи вивантаженням готової продукції. При цьому за операціями, що протікають одночасно, у тривалість циклу не повинні включатися суміщені витрати часу.

  Цикл виробництва зазвичай складається з часу технологічного і часу обслуговування, що витрачається на виконання допоміжних операцій. Для скорочення технологічного часу необхідно удосконалення регламенту виробництва. Скорочення часу обслуговування планується на основі розробки організаційно-технічних заходів, спрямованих зокрема, на суміщення часу обслуговування з часом технологічним.

  Потужність цього виду обладнання періодичної дії розраховується підлогу формулою:

  ,

  де Інj - кількість сировини, що споживається за один j - й цикл; Вп - плановий вихід продукції з одиниці сировини; Тц - тривалість одного циклу (обігу), год.

  Коли в апарат завантажується сировина декількох видів, вихід визначають за основним сировині і у формулу вводять коефіцієнт, що характеризує відношення ваги цього основної сировини до ваги загальної завантаження.

  Потужність обладнання періодичної дії можна також визначати, виходячи з планової норми інтенсивності (або продуктивності), вираженої в одиницях готової продукції.

  Продуктивність обладнання в одиницях готової продукції дорівнює:

  .

  Таким чином, потужність може бути виражена формулою

  М = (Т - Те) * а * Ін * Л.

  Показники потужності апаратів-агрегатів, виражені в одиницях продукції, що випускається цехом, і розташовані в послідовному порядку на діаграмі відповідно проходження виробничого процесу, називають профілем потужності цеху. Складання такого профілю дозволяє наочно виявити "вузькі" місця, ліквідація яких дасть можливість підвищити випуск продукції.

  На основі даних профілю розраховують потужність цеху. Наведемо приклад розрахунку потужності аміачного цеху в умовах ступеневої графіка роботи протягом планового року (табл. 3).

  За наведеними даними розраховуємо потужність цеху. З табл. випливає, що через ремонтів не всі встановлені агрегати будуть одночасно працювати протягом року, на що вказують графи 9, 10 і 11. Агрегати ремонтуватимуться по черги. При встановлену тривалість ремонтів і часовий продуктивності агрегатів виявляється, що найменша продуктивність буде у агрегатів синтезу - 15 т/год аміаку. Цей агрегат є одним з основних.

  На ремонт чотирьох агрегатів синтезу аміаку буде витрачено 28 дн (7 * 4), і в Протягом цього терміну потужність цеху буде дорівнює 15 т/год. Наступне обмеження виникає через ремонт агрегатів очистки; продуктивність 16 т/год. На ремонт агрегатів очищення буде витрачено 60 дн (10 * 6). Тому в наступні 32 дн (60 - 28) продуктивність всього цеху не може бути вище 16 т/год, хоча у агрегатів синтезу потужність після ремонту і зростає до 20 т/год. Далі 36 дн (96 - 60) будуть лімітувати компресорами, на ремонт яких буде витрачено 96 дн (24 * 4) і мінімальна продуктивність яких дорівнює 16,5 т/год аміаку. Після компресорів настає черга ремонту агрегатів розділення повітря. На цей ремонт буде витрачено 205 дн (41 * 5), тому в наступні 109 дн (205 -- 96) можна буде робити тільки 18 т/год аміаку.

  В залишаються 155 дн (360 - 205) потужність цеху лімітується роботою агрегатів очищення, продуктивність яких в період роботи всіх агрегатів є найменшою - 19,2 т/ч.

  Отже, річна потужність цеху складе

  (15 * 28 + 16 * 32 + 16,6 * 36 + 18 * 109 + 19,2 * 155) * 24 = 155 136 т

  Отже, фактична годинна продуктивність - 18 т/год при мінімальній продуктивності одного з агрегатів (очищення) 19,2 т/год. Приклад показує необхідність виробництва і встановлення такої апаратури, для якої терміни міжремонтного циклу збігалися б або, принаймні, були близькі. Виконання цієї вимоги дозволить значно збільшити з'їм продукції і понизити експлуатаційні витрати, що виникають із-за недовикористання виробничої потужності.

  Очевидно, що знизяться не тільки питомі капвкладення на одиницю продукції, а й збільшиться фондовіддача і продуктивність праці.

  Табл. Розрахунок виробничої потужності аміачного цеху (Приклад)        

          

  вироби,         

  тривалий         

  Років.         

  Кол.         

  Продуктивність відділення         

  Потужність цеху,             

          

  води-         

  ність         

  фонд         

  вуст.         

  максимальна         

  мінімальна         

  т/рік             

  Агрегати         

  тельно.         

  остан.         

  робітники.         

  агрег.         

  кол-         

  число         

  про-         

  кол-         

  число         

  про-         

  одн.         

  відділ.             

          

  агрег.,         

  на ремонт         

  врем.,         

          

  під агрега-         

  днів ра-         

  ізво-         

  під агрега-         

  днів         

  ізво-         

  агрег.         

              

          

  т/год         

  протягом         

  дн         

          

  тов в ра-         

  боти в         

  дит., т/год         

  тов в         

  робо-         

  дит.,         

          

              

          

          

  року, дн         

          

          

  Боте         

  протягом         

          

  роботі         

  ти в         

  т/год         

          

              

          

          

          

          

          

          

  року         

          

          

  протягом         

          

          

              

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  року         

          

          

              

  1         

  2         

  3         

  4         

  5         

  6         

  7         

  8         

  9         

  10         

  11         

  12         

  13             

  Переходи         

  3,1         

  27         

  333         

  7         

  7         

  171         

  21,7         

  6         

  189         

  18,6         

  24 775         

  173 425             

  Очищення         

  3,2         

  10         

  350         

  6         

  6         

  300         

  19,2         

  5         

  60         

  16         

  26 880         

  161 280             

  Поділ повітря         

  4,5         

  41         

  319         

  5         

  5         

  155         

  22,5         

  4         

  205         

  18         

  34 452         

  172 260             

  Синтезу         

  5         

  7         

  353         

  4         

  4         

  332         

  20         

  3         

  28         

  15         

  42 360         

  169 440             

  Компресори         

  5,5         

  24         

  336         

  4         

  4         

  264         

  22         

  3         

  96         

  16,5         

  44 352         

  177 408     

  Примітка.

  гр. 4 = 360 дн - гр. 3;

  гр. 8 = гр. 2 * гр. 5;

  гр. 10 = 360 дн - гр. 7;

  гр. 11 = гр. 2 * гр. 9;

  гр. 12 = гр. 2 * гр. 4 * 24;

  гр. 13 = гр. 4 * 24 * гр. 8.

  Розглянемо спрощені приклади розрахунків виробничої потужності для підприємств інших галузей.

  Приклад 1.

  В цеху машинобудівного заводу три групи верстатів: шліфувальні - 5 од., стругальні - 11 од., револьверні - 15 од. Норма часу на обробку одиниці вироби в кожній групі верстатів відповідно: 0,5 год; 1,1 год; 1,5 год.

  Визначте виробничу потужність цеху, якщо відомо, що режим двозмінний, тривалість зміни - 8 год; регламентовані простої устаткування становлять 7% від режимного фонду часу, число робочих днів у році - 255.

  Рішення

  1.

  2. .

  3.

  4.

  5.

  Приклад 2.

  Ткацька фабрика працює у дві зміни, кількість ткацьких верстатів на початок року 500. З 1 квітня встановлено 60 верстатів, а 1 серпня вибули 50 верстатів. Число робочих днів у році - 260, плановий відсоток простоїв на ремонт верстата - 5%, продуктивність одного верстата - 4 м тканини на годину, план випуску продукції -- 7500 тис. м.

  Розрахуйте виробничу потужність фабрики з випуску тканини і коефіцієнт її використання.

  Рішення

  1. .

  2.

  3.

  4. .

  Приклад 3.

  Визначте виробничу потужність цеху і коефіцієнт використання потужності при наступних умовах: кількість однотипних верстатів у цеху 100 од., з 1 листопада встановлено ще 30 од., з 1 травня вибуло 6 од., число робочих днів у році - 258, режим роботи двозмінний, продовжність зміни - 8 год, регламентований відсоток простоїв на ремонт устаткування - 6% продуктивність одного верстата -- 5 деталей за годину; план випуску за рік - 1700000 деталей.

  Рішення

  1.

  2.

  3.

  4.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.cfin.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !