ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Система інформаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю
       

   

  Менеджмент

  Cистема інформаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю

  С. Г. Светуньков

  Теоретичні висновки та пропозиції, сформульовані в попередніх параграфах даної роботи, дозволяють зробити висновок про те, якого типу інформація повинна бути використана в регіональних системах інформаційного забезпечення конкурентоспроможності. Ця інформація може бути представлена у вигляді окремих блоків.

  1-й блок. Опис споживчої товарної лінії.

  Споживчу товарну лінію слід описувати, використовуючи комплексні числа. У загальному випадку модель споживчої товарної лінії, що описує всю номенклатуру товарів, задовольняють певну потребу (чи їх сукупність), буде мати вигляд:

  . (9.1)

  Тут Пі - споживчі властивості ідеального товару,

  П і Ц - споживчі властивості і ціна конкретного товару,

  i - Уявна одиниця.

  Дане опис споживчий товарної лінії ринку кожного конкретного регіону дозволяє визначити за яких цінах які споживчі властивості товару віддають перевагу споживачі. Ця інформація дуже важлива для розробки та вибору конкурентних стратегій.

  Для розрахунку моделі слід зібрати дані про рівноважних цінах на даному регіональному ринку по товарах вивчається споживчої товарної лінії та оцінці їх споживчих властивостей з боку учасників регіонального ринку. Опрацювати ці дані та представити їх у вигляді моделі (9.1) слід з допомогою методів математичної статистики, в основному - регресійної-кореляційного аналізу.

  2-й блок. Опис характеристик восьми сегментів ринку, що споживає даний товар.

  Це опис включає в себе, по-перше, упорядковану послідовність сегментів ринку та їх нумерацію, яка повинна бути здійснена за структурою таблиці 4. Як випливає з висновків цієї таблиці, віднесення сегмента до того чи іншого номеру є принципово важливим для вибору відповідної конкурентної стратегії.

  Сегментування ринку здійснюється за доходами споживачів, причому важливо чітко визначити межі кожного з восьми сегментів.

  По-друге, до найважливішою характеристикою кожного сегмента слід віднести середній для сегмента коефіцієнт еластичності обсягів за ціною.

  До третій найважливішою характеристикою кожного сегмента відноситься кількість споживачів даного сегменту і середній рівень доходів у даному сегменті.

  3-й блок. Рівень інтенсивності конкурентної боротьби на ринку в залежності від числа учасників ринку.

  Як було показано вище, інтенсивність конкурентної боротьби визначається двома складовими, однією з яких є число і характеристика учасників ринку. У загальному випадку економічна теорія виділяє дев'ять типів ринку в Залежно від кількості продавців і покупців на ринку. Для кожного з типів ринку відповідає свій рівень і особливості конкурентної боротьби - від чистої конкуренції до повного її відсутності.

  Для визначення рівня інтенсивності саме таким чином слід визначити частки і число учасників ринку і за цими даними дати його характеристику. Розрахунковим коефіцієнтом, що дозволяє визначити формалізованим шляхом рівень інтенсивності конкурентної боротьби, є коефіцієнт, що представляє собою ставлення математичного очікування ринкової частки на даному конкурентному ринку до максимальної частки на цьому ринку:

  (9.2)

  При значеннях цього показника, близьких до нуля, інтенсивність конкуренції найвища, а при значеннях показника, близьких до одиниці, інтенсивність конкуренції мінімальна, тому що ринок жорстко контролюється.

  4-й блок. Етап життєвого циклу попиту на товар.

  В залежно від того, на якому етапі життєвого циклу попиту на товар знаходиться регіональний ринок, істотно змінюється рівень інтенсивності конкурентної боротьби на ньому. Якщо попит на товар тільки з'явився - це означає один рівень інтенсивності конкурентної боротьби; якщо життєвий цикл попиту знаходиться на етапі падіння - рівень конкурентної боротьби зовсім інший.

  Для визначення того, на якому саме етапі життєвого циклу попиту на товар знаходиться ринок і подальшого визначення рівня інтенсивності конкурентної боротьби, необхідно зібрати дані про динаміку споживання товару даної споживчої товарної лінії. Аналіз цих даних слід здійснювати у вигляді графіка зміни обсягу попиту на товар у часі. Це - найбільш наочний і ефективний спосіб визначення етапу життєвого циклу попиту на товар.

  Таким чином, регіональна система інформаційного забезпечення конкурентоспроможності являє собою розрахункові моделі, що описують споживчу товарну лінію; таблиці баз даних з восьми сегментів споживачів даної товарної лінії; коефіцієнт, що характеризує ступінь мнополізірованності ринку; графік з зображенням життєвого циклу попиту на товари даної споживчої товарної лінії.

  Ця система з одного боку є цілком достатньою для прийняття рішення про роботі на тому чи іншому ринку в умовах конкуренції, а з іншого боку -- є дуже компактною і може використовуватися у підприємницькій практиці будь-якої організації.

  Конкуренція є найважливішим елементом ринкової економіки, які забезпечують її ефективне функціонування. У той же час, форми і методи конкурентної боротьби беруть самі різні відтінки, що часто призводить до необхідності державного втручання та державного контролю над конкуренцією.

  Підприємства, які припускають вийти на конкретний регіональний ринок з власним товаром, готові до конкуренції. При цьому, звичайно, було б дуже до речі, якщо б підприємство заздалегідь знала і про рівень конкуренції на цьому регіональному ринку, і про те, які конкурентні стратегії дотримується його застосувати.

  Для цього підприємство повинно володіти відповідною інформацією, зібрати і обробити яку на практиці виявляється непросто.

  Причиною тому - складність такого явища як конкуренція і конкурентоспроможність. Конкуренція кожного ринку визначається тим, наскільки ринок монополізований; наскільки ринок розвинений; як реагують споживачі на товар та конкурентні стратегії. Центральним об'єктом конкуренції є товар, споживчі властивості якого приймаються або відштовхуються ринком.

  Всі ці обставини призвели до того, що проблема розробки та реалізації регіональних систем інформаційного забезпечення конкурентоспроможності продукції є нагальною практичним завданням сучасної економіки.

  Тут слід виділити декілька форм організації цих систем. Перша -- інформаційна система підприємства, за допомогою якої дане підприємство вирішує що виникають перед ним проблеми. Запропонована в даній роботі система показників, розрахункових коефіцієнтів і баз даних дозволяє побудувати інформаційну систему, функціонування якої буде здійснюватися раціонально - значна частина показників є агрегованої формою представлення даних. У той же час, витрати на збір, обробку, оновлення та зберігання інформації в цій системі вимагають значних матеріальних, грошових і трудових витрат. Тому мати подібну інформаційну систему може собі дозволити не кожне підприємство.

  Друга форма організації - інформаційна система регіональних структур: статистичних управлінь; торгово-промислових палат; комітетів адміністрацій регіонів. Ця форма організації, на відміну від першого, передбачає можливість відкритого платного використання інформації з боку будь-якого охочого це зробити. Можливість концентрації зусиль і спеціалізації роботи в даному напрямі дозволить такій формі організації регіональної системи інформаційного забезпечення конкурентоспроможності працювати більш ефективно. Витрати на функціонування даної системи при правильному її управлінні будуть рознесені за рахунок користувачів системи і не ляжуть важким тягарем на одну організацію. Крім того, послугами такої інформаційної системи можуть скористатися всі бажаючі, у тому числі і підприємства малого і середнього бізнесу, що слід визнати суспільно значущим явищем.

  Звичайно, запропонована в роботі система далека від досконалості і являє собою лише черговий крок у галузі розробки теорії і практики конкуренції і конкурентної боротьби.

  Cистема інформаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю

  Теоретичні висновки та пропозиції, сформульовані в попередніх параграфах даної роботи, дозволяють зробити висновок про те, якого типу інформація повинна бути використана в регіональних системах інформаційного забезпечення конкурентоспроможності. Ця інформація може бути представлена у вигляді окремих блоків.

  1-й блок. Опис споживчої товарної лінії.

  Споживчу товарну лінію слід описувати, використовуючи комплексні числа. У загальному випадку модель споживчої товарної лінії, що описує всю номенклатуру товарів, задовольняють певну потребу (чи їх сукупність), буде мати вигляд:

  . (9.1)

  Тут Пі - споживчі властивості ідеального товару,

  П і Ц - споживчі властивості і ціна конкретного товару,

  i - Уявна одиниця.

  Дане опис споживчий товарної лінії ринку кожного конкретного регіону дозволяє визначити за яких цінах які споживчі властивості товару віддають перевагу споживачі. Ця інформація дуже важлива для розробки та вибору конкурентних стратегій.

  Для розрахунку моделі слід зібрати дані про рівноважних цінах на даному регіональному ринку по товарах вивчається споживчої товарної лінії та оцінці їх споживчих властивостей з боку учасників регіонального ринку. Опрацювати ці дані та представити їх у вигляді моделі (9.1) слід з допомогою методів математичної статистики, в основному - регресійної-кореляційного аналізу.

  2-й блок. Опис характеристик восьми сегментів ринку, що споживає даний товар.

  Це опис включає в себе, по-перше, упорядковану послідовність сегментів ринку та їх нумерацію, яка повинна бути здійснена за структурою таблиці 4. Як випливає з висновків цієї таблиці, віднесення сегмента до того чи іншого номеру є принципово важливим для вибору відповідної конкурентної стратегії.

  Сегментування ринку здійснюється за доходами споживачів, причому важливо чітко визначити межі кожного з восьми сегментів.

  По-друге, до найважливішою характеристикою кожного сегмента слід віднести середній для сегмента коефіцієнт еластичності обсягів за ціною.

  До третій найважливішою характеристикою кожного сегмента відноситься кількість споживачів даного сегменту і середній рівень доходів у даному сегменті.

  3-й блок. Рівень інтенсивності конкурентної боротьби на ринку в залежності від числа учасників ринку.

  Як було показано вище, інтенсивність конкурентної боротьби визначається двома складовими, однією з яких є число і характеристика учасників ринку. У загальному випадку економічна теорія виділяє дев'ять типів ринку в залежності від кількості продавців і покупців на ринку. Для кожного з типів ринку відповідає свій рівень і особливості конкурентної боротьби - від чистого конкуренції до повного її відсутності.

  Для визначення рівня інтенсивності саме таким чином слід визначити частки і число учасників ринку і за цими даними дати його характеристику. Розрахунковим коефіцієнтом, що дозволяє визначити формалізованим шляхом рівень інтенсивності конкурентної боротьби, є коефіцієнт, що представляє собою ставлення математичного очікування ринкової частки на даному конкурентному ринку до максимальної частки на цьому ринку:

  (9.2)

  При значеннях цього показника, близьких до нуля, інтенсивність конкуренції найвища, а при значеннях показника, близьких до одиниці, інтенсивність конкуренції мінімальна, тому що ринок жорстко контролюється.

  4-й блок. Етап життєвого циклу попиту на товар.

  В залежно від того, на якому етапі життєвого циклу попиту на товар знаходиться регіональний ринок, істотно змінюється рівень інтенсивності конкурентної боротьби на ньому. Якщо попит на товар тільки з'явився - це означає один рівень інтенсивності конкурентної боротьби; якщо життєвий цикл попиту знаходиться на етапі падіння - рівень конкурентної боротьби зовсім інший.

  Для визначення того, на якому саме етапі життєвого циклу попиту на товар знаходиться ринок і подальшого визначення рівня інтенсивності конкурентної боротьби, необхідно зібрати дані про динаміку споживання товару даної споживчої товарної лінії. Аналіз цих даних слід здійснювати у вигляді графіка зміни обсягу попиту на товар у часі. Це - найбільш наочний і ефективний спосіб визначення етапу життєвого циклу попиту на товар.

  Таким чином, регіональна система інформаційного забезпечення конкурентоспроможності являє собою розрахункові моделі, що описують споживчу товарну лінію; таблиці баз даних з восьми сегментів споживачів даної товарної лінії; коефіцієнт, що характеризує ступінь мнополізірованності ринку; графік з зображенням життєвого циклу попиту на товари даної споживчої товарної лінії.

  Ця система з одного боку є цілком достатньою для прийняття рішення про роботі на тому чи іншому ринку в умовах конкуренції, а з іншого боку -- є дуже компактною і може використовуватися у підприємницькій практиці будь-якої організації.

  Конкуренція є найважливішим елементом ринкової економіки, які забезпечують її ефективне функціонування. У той же час, форми і методи конкурентної боротьби беруть самі різні відтінки, що часто призводить до необхідності державного втручання та державного контролю над конкуренцією.

  Підприємства, які припускають вийти на конкретний регіональний ринок з власним товаром, готові до конкуренції. При цьому, звичайно, було б дуже до речі, якщо б підприємство заздалегідь знала і про рівень конкуренції на цьому регіональному ринку, і про те, які конкурентні стратегії дотримується його застосувати.

  Для цього підприємство повинно володіти відповідною інформацією, зібрати і обробити яку на практиці виявляється непросто.

  Причиною тому - складність такого явища як конкуренція і конкурентоспроможність. Конкуренція кожного ринку визначається тим, наскільки ринок монополізований; наскільки ринок розвинений; як реагують споживачі на товар та конкурентні стратегії. Центральним об'єктом конкуренції є товар, споживчі властивості якого приймаються або відштовхуються ринком.

  Всі ці обставини призвели до того, що проблема розробки та реалізації регіональних систем інформаційного забезпечення конкурентоспроможності продукції є нагальною практичним завданням сучасної економіки.

  Тут слід виділити декілька форм організації цих систем. Перша -- інформаційна система підприємства, за допомогою якої дане підприємство вирішує що виникають перед ним проблеми. Запропонована в даній роботі система показників, розрахункових коефіцієнтів і баз даних дозволяє побудувати інформаційну систему, функціонування якої буде здійснюватися раціонально - значна частина показників є агрегованої формою представлення даних. У той же час, витрати на збір, обробку, оновлення та зберігання інформації в цій системі вимагають значних матеріальних, грошових і трудових витрат. Тому мати подібну інформаційну систему може собі дозволити не кожне підприємство.

  Друга форма організації - інформаційна система регіональних структур: статистичних управлінь; торгово-промислових палат; комітетів адміністрацій регіонів. Ця форма організації, на відміну від першого, передбачає можливість відкритого платного використання інформації з боку будь-якого бажає це зробити. Можливість концентрації зусиль і спеціалізації роботи в даному напрямку дозволить такій формі організації регіональної системи інформаційного забезпечення конкурентоспроможності працювати більш ефективно. Витрати на функціонування даної системи при правильному її управлінні будуть рознесені за рахунок користувачів системи і не ляжуть важким б?? Ємен на одну організацію. Крім того, послугами такої інформаційної системи можуть скористатися всі бажаючі, у тому числі і підприємства малого і середнього бізнесу, що слід визнати суспільно значущим явищем.

  Звичайно, запропонована в роботі система далека від досконалості і являє собою лише черговий крок у галузі розробки теорії і практики конкуренції і конкурентної боротьби.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.marketing.spb.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !