ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Командоутворення: основні характеристики та особливості формування
       

   

  Менеджмент

  Командоутворення: основні характеристики та особливості формування

  Людмила Євгенівна Чeрeднікoвa, проректор з наукової роботи Сибірського інституту фінансів і банківської справи, кандидат економічних наук.

  Ефективний процес побудови команди заснований на розумінні цілей, для яких потрібна команда, регулярній оцінці професіоналізму персоналу, а також зміцненні навичок вирішення та попередження конфліктів. Керівникам, які розпочинають процес розвитку команд в організації, важливо позбутися деяких стереотипів і помилок щодо командного стилю роботи, динаміки взаємин в команді, колективної відповідальності і згуртованості.

  Розвиток командного стилю роботи в компанії можливо при дотриманні трьох умов:

  формування управлінської команди;

  розвиток функціональних команд;

  розвиток міжфункціональних взаємодії (рівень всієї організації, тобто метакоманди).

  Керівникам, починаючим процес розвитку команд в організації, важливо позбутися деяких стереотипів і помилок, які представлені в таблиці.

  Таблиця 1. Команда: стереотипи й омани.        

  зустрічаються стереотипи та омани         

  Як реалізується у професійній команді         

  Що необхідно зробити             

  У нашій команді всім комфортно, завжди панує дружня   приємна обстановка         

  Учасники команд, що діють в ситуації невизначеності,   випробовують у процесі рішення задачі дискомфорт частіше і сильніше, ніж у   індивідуальної діяльності. Стан комфорту у членів команди настає в   момент досягнення результату і припиняється діями лідера, що веде   команду до нової мети         

  Сформувати у співробітників готовність до змін,   здатність прийняти дискомфорт як атрибут розвитку. Така готовність до нових   викликам багато в чому грунтується на довірі до своїх колег, перш за все   лідерам             

  У нашій команді не буває конфліктів         

  Конфлікт - це джерело розвитку, необхідний для створення   енергії та визначення проблемних областей у роботі         

  Навчити персонал правилам конструктивної конфронтації,   створити процедури вирішення спірних ситуацій, виробити стандарти   взаємодії             

  У команді завжди висока згуртованість         

  Професійні команди підтримують середній рівень   згуртованості на основі узгодженої єдиної мети і правил взаємодії,   які приймаються всіма. У той же час присутній і середній рівень   конфліктності, заснований на відмінності в індивідуальних особливостях учасників,   амбітності та послідовності лідерів         

  Навчити персонал орієнтуватися на завдання. Усвідомити і   сформулювати єдину філософію. Зжити подвійні стандарти, які підривають   повагу і довіру один до одного             

  Лідери - це ті, кого вважають «своїми» в команді         

  Лідер - це той, хто найбільш відповідає філософії   компанії, є прикладом для всіх членів команди і відрізняється своєю   цілеспрямованістю, послідовністю, ініціативою, відповідальністю і   результативністю         

  Контрастно виділити центри влади, створити лідерську   позицію для всіх керівників, оскільки в нашому культурному середовищі формальний   менеджмент і адміністративна влада малоефективні без неформального   авторитету             

  У команді завжди вислуховують і враховують думку всіх         

  В умовах дефіциту часу це неможливо. У першу   чергу вислуховуються ті, хто володіє найбільшою компетентністю у відношенні   актуального завдання. Саме так будуються процедури взаємодії. Ті, кого немає   можливості вислухати, повністю поділяють прийняте рішення і вважають його   своїм         

  Визначити процедури прийняття рішення для різних   варіантів завдань. Сформувати довіру до лідерів-керівників. Навчити   лідерів приймати рішення за процедурою, найбільш відповідною до умов   завдання, а не їх особистими перевагами             

  У команді рішення приймаються більшістю         

  Більшість приймає зручні, що влаштовують всіх рішення.   Незалежно від процедури прийняття рішення (консенсус, більшістю,   меншістю, на основі експертної думки, авторитарно), остаточне   рішення - рішення лідера, а всі члени команди після його прийняття вважають його   своїм, безумовно довіряючи тому, хто несе відповідальність за досягнення   результату (лідеру)         

  Навчити персонал активно брати участь у процесі прийняття   рішення (створити процедури обговорень, залучити персонал до процесу вироблення   рішень), а прийняті рішення сприймати як даність, як керівництво до   дії. Навчити персонал навичкам «неформального» прийняття думок своїх   лідерів             

  У команді переважає колективна відповідальність         

  Колективна відповідальність в команді грунтується перш   всього на високої особистої відповідальності відповідно до вимог робочих   місць і стандартів взаємодії, а також встановлення на взаємодопомогу і   підтримку         

  Сформувати у персоналу навички ефективного планування   процесу, формування структури, яка враховує індивідуальні особливості   складу, створення процедур. Головне - навчити відповідати взятим на себе   зобов'язаннями             

  Лідерів призначають або вибирають         

  Лідери з'являються перш за все самі як найбільш   цілеспрямовані, відповідальні та ініціативні учасники команди, яким все   інші довіряють право приймати рішення, у тому числі і непопулярні.   Адміністративний ресурс (призначення) передається лідерам як визнання їх   авторитету менеджментом компанії         

  Формувати кадровий резерв менеджменту з   людей-«переможців», що володіють пристрастю «жити», відповідних   корпоративної філософії, що відрізняються високою критичністю по відношенню до   собі, відповідальністю і результативністю             

  Для команди найбільш важливо зберегти цілісність, склад         

  Якщо це стає самоціллю, то команда втрачає свою   конкурентоспроможність і поступово стає не здатною вирішувати завдання в   відповідно до вимог зовнішнього середовища (клієнтів, конкурентів,   державних органів), вимог корпоративної культури         

  Навчитися приймати можливість зміни складу в   відповідно до вимог мети. Спонукати себе до розвитку шляхом постановки   амбітних цілей та високої вимогливості до особистої результативності.   Навчити лідерів приймати стратегічні, а не зручні рішення             

  Команду можна сформувати шляхом проведення корпоративного   свята, спортивних змагань, туристичного походу і т.п.   неформальними заходами         

  Неформальні заходи безумовно пов'язані з   тимбілдинги, але вносять швидше додатковий внесок і особливо ефективні в   випадку вбудовування їх у єдину систему процесу розвитку командних ефектів в   організації. При проведенні активних і екстремальних форм навчання навичкам   командної роботи найбільша віддача і довгострокове закріплення знань і навичок   досягається при поєднанні і переплетенні «теоретичних» і «активних» форм         

  Формування професійної команди - це шлях, повний   можливостей для прояву лідерами, орієнтованими на досягнення самих   амбітних цілей, своєї управлінської волі. Необхідно поставити   довгострокову мету та спланувати процес побудови команди організації   (метакоманди)             

  Сформувати команду можливо шляхом проведення   короткострокового курсу навчання, наприклад командного тренінгу         

  Навчання технологіям формування команди та командної   роботи використовується для початку і подальшого підвищення ефективності процесу   командоутворення в організації         

  Разом із співробітниками усвідомити існуючі проблеми   ефективності, визначити, які знання і вміння були б корисні для їх   рішення, організувати навчання як один з етапів загального процесу розвитку   командних ефектів в організації     

  Для розвитку командних ефектів використовуються комплексні методи, спрямовані на розвиток командного духу та розвиток навичок командної роботи.

  Дії, спрямовані на розвиток командного духу, спрямовані на вирішення таких завдань:

  підвищення лояльності персоналу до організації;

  створення неформальних змістовних і корисних для компанії відносин між співробітниками;

  посилення неформального авторитету керівників;

  створення досвіду високоефективних спільних дій;

  підвищення мотивації на спільну роботу;

  більше глибоке розуміння індивідуальних особливостей одне одного, підвищення ступеня прийняття один одного, розвиток довіри між співробітниками;

  створення яскравою спільної історії, що підсилює усвідомлення і прийняття філософії компанії.

  Для того щоб дії організації з розвитку командного духу були ефективними, необхідна:

  зв'язок з поточною результативністю та оперативними цілями організації;

  активну участь співробітників організації різних рівнів (особливо членів управлінської команди і керівників середньої ланки).

  До методів розвитку командного духу слід віднести проведення проблемних нарад, круглих столів і конференцій, видання корпоративної газети, спільний активний відпочинок і багато іншого. Необхідно зробити акцент на тому, що подібні заходи лише розвивають і зміцнюють командний дух, але не формують його. Якщо ні командної взаємодії, почуття належності співробітників до єдиного цілого, то корпоративними святами і відпочинком побудувати його не вдасться.

  Таким чином, ефективний процес побудови команди заснований на розумінні цілей, для яких потрібна команда, регулярній оцінці професіоналізму персоналу, а також зміцнення навичок вирішення та попередження конфліктів.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.elitarium.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !