ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління термічним цехом
       

   

  Металургія

  УПРАВЛІННЯ Термічна цехом

  На чолі цеху стоїть начальник, безпосередньо підпорядкований директорупідприємства. За допомогою цехового апарату начальник цеху здійснюєадміністративне, технічне та господарське керівництво, підбирає кадри.
  Він несе персональну відповідальність за якість продукції, виконанняпрограми, збереження матеріальних цінностей, дотримання технікибезпеки, впровадження нової техніки.

  У великих термічних цехах начальник цеху керує виробництвомчерез заступників і цехові служби; в невеликих цехах - через старших ізмінних майстрів

  Схема управління великим термічним цехом

  Для систем. Покращення якості продукції та прискорення технічногопрогресу виробництва в структурі управління сучасним термічним цехомпередбачає спеціальну службу технологічної підготовки виробництва.
  Служби ТПП цеху займається впровадженням нових технологічних пресів,забезпеченням виробничих ділянок сучасними засобамитехнологічного обладнання, розробкою заходів з наукової організаціївиробництва, розробкою і впровадженням раціоналізаторських пропозицій,забезпеченням робочих місць необхідною документацією, реконструкцієютермічних відділень і ділянок.

  Особлива увага приділяється ТПП на сучасному виробництві у зв'язку звпровадженням САПР і ГПС.

  Багато хто з цих функцій виконують чи технологічне бюробезпосередньо підпорядковане ОГмет, або воно ж спільно зі службою ТППтермічного цеху.

  Заступник начальника цеху з виробництва здійснює оперативнекерівництво виробництвом. Він стежить за своєчасністю запуску деталей уобробку і за часом їх здачі споживачеві, за розподілом виробів поділянках і робочих місцях, несе перед начальником цеху відповідальність завиконання програми. Йому підкоряються планово-оперативні бюро, начальникивідділень і ділянок.

  Планово-оперативне бюро складає календарні плани і графікизапуску і здачі продукції всіма відділеннями та ділянками цеху по місяцях,діб і змінах (змінно-добові завдання), веде оперативне регулюванняі контроль виконання програми, забезпечує робочі місця всімнеобхідним для безперебійної роботи.

  Обов'язки диспетчера складаються: в оперативному циркулювання ходувиробництва, в координації діяльності взаємозв'язаних підрозділів іділянок, в усуненні виникаючих порушень і відхилень.

  При наявності в термічному цеху пункту управління із засобамидиспетчеризації (телефон, радіо, магнітофон, телевізори і т.д.), а так самозасобів обчислювальної техніки для збору, накопичення, обробки і передачіпервинної інформації є можливість більш оперативно здійснюватиконтроль за ходом виробництва і своєчасно приймати рішення.

  Для контролю якості проекції в термічних цехах та відділенняхорганізують бюро технічного контролю (БТК), підпорядковане загальнозаводського
  ВТК. У функції БТК входять: перевірка властивостей готових виробів; контрольтехнологічних режимів; перевірка стану засобів технологічногообладнання та вимірювальних приладів, контроль за дотриманням технологічноїдисципліни, систематизація та аналіз шлюбу та розробка рекомендацій щодо йогопопередження, своєчасне виконання контрольних операцій, забезпеченнянадійності результатів перевірки, а також високої продуктивності праціконтролерів. Свою діяльність БТК має узгоджувати з іншими службамитермічного цеху.

  Начальник БТК зобов'язаний своєчасно повідомляти адміністраціютермічного цеху про всі випадки масового шлюбу і порушенняхтехнологічної дисципліни.

  компановки Термічна ПІДРОЗДІЛІВ

  1. Склад термічних підрозділів
  Склад термічних підрозділів на заводах і у виробничихоб'єднаннях обумовлюється спеціалізацією підприємств, характером іповнотою технологічних процесів виготовлення, специфікою термообробки,зв'язком термічних підрозділів із суміжними цехами та рівнем розвиткудопоміжного виробництва.

  Роботи з визначення складу термічних підрозділів терміти ведутьспільно з проектувальниками суміжних виробництв, причому ці завдання нерідко вирішуються в кілька етапів. Спочатку у відповідності з характеромзагальнозаводського виробничого процесу виготовлення та обробки
  (расцеховкі) намічають склад і первісну схему розташуваннятермічних підрозділів на підприємстві. Далі при розробці проекту зкожному термічному підрозділу в цю схему вносять корективи.

  За основу при проектуванні складу термічних підрозділів берутьобсяг і стабільність вантажопотоків виробів.

  Розміщення термічних підрозділів на заводі маєвідповідати прийнятої виробничій структурі і схемою компонуванняцехів і служб, характеру загальнозаводського вантажопотоку та видами наявноготранспорту.

  Кожне термічне підрозділ територіально наближають до тихсуміжних цехів, з якими вони мають найбільш тісні зв'язки, або розміщують наїх території.

  При обслуговуванні групи суміжних цехів, дане термічнепідрозділ у своєму розпорядженні ближче до тих цехах, продукція яких займаєнайбільший обсяг в його програмі обробки.

  Основні термічні цехи на деяких заводах організують разом зковальським, ливарних та ін гарячими цехами у вигляді т.п. групи гарячих цехів,наявних територіально з подветренной сторони. Таке об'єднаннядозволяє зменшити пожежну небезпеку і поліпшити гігієнічні умови дляінших цехів, більш раціонально організовувати склади палива,енергетичні станції та ін однак принцип зонування не повинен вступатив протиріччя з вимогою забезпечення раціональних загальнозаводськихвантажопотоків. Допоміжні термічні підрозділи найчастішерозташовуються у відповідних цехах або коло них.

  Термічні підрозділи повинні бути розташовані так, щоб принеобхідності в майбутньому їх можна було розширити, зберігши при цьомунаявні інженерні комунікації та транспортні шляхи.

  Розміщення термічних підрозділів у цехах машинобудівного заводу

  . Організація термічних підприємств у виробничих об'єднаннях

  До складу об'єднання входить головне підприємство, ряд заводів -філій, проектно-технологічні інститути, науково досліднілабораторії, дослідні цехи і заводи, а також різні служби і господарства.
  Наявність у виробничих об'єднаннях величезних матеріальних,енергетичних і трудових ресурсів забезпечує широкі можливості поприскоренню технічного процесу всіх виробництв, включаючи термічне. Наоснові поглиблення специфікації підприємств і цехів у виробничихоб'єднаннях поглиблюється і спеціалізація, наприклад: на автобудівному
  (виробництво колінчатих валів, ресор, пружин, клапанів), формуютьвузькоспеціалізовані термічні цехи та відділення масового абовеликосерійного виробництва з обробки зазначених деталей і заготівель. Напідприємствах технологічної спеціалізації (ковальських, штампувальних,ливарних заводах), формують спеціалізовані термічні підрозділиз обробки поковок або виливків з широким впровадженням суміщаютьсяпроцесів. При організації в рамках об'єднання заводів або цехівфункціональної спеціалізації в них створюють термічне підрозділ здосить високим рівнем серійності обробки виробів допоміжногопризначення.

  РОЗМІЩЕННЯ Термічна ПІДРОЗДІЛІВ

  Термічні цехи можуть розташовуватися в окремих будівлях, разом зіншими цехами, на площах суміжних цехів.
  Відповідно до класифікації з пожежної небезпеки будівлі длятермічних підрозділів відносяться до категорії Г, в яких обробляютьнегорючі матеріали (метали) в гарячому або розпеченому стан, а так самоспалюються як паливі тверді, рідкі та газоподібні речовини,причому сам процес обробки супроводжується виділенням променевої теплоти,іскор і полум'я.

  Окремі будинки коли характер виробництва або пожежнабезпека вимагає територіального відділення термообробки від суміжнихбудівлях. Відокремлення від інших цехів може викликатися або великимирозмірами термічного обладнання, наприклад баштових печей, для якихпередбачають висоту будівлі до підкранових шляхів 24-30 м., абонеобхідністю обробки довгомірних виробів (авіа деталей, стовбурів, трубтощо) у вертикальному положенні.

  Блокові будівлі

  Взаємозалежні цехи заводу, в тому числі і термічні, часторозміщують у багатопролітних будівлях.

  Схема розміщення термічних підрозділів у багатопрольотні блоковому будівлі

  (заштрихована)

  При цьому поліпшуються виробничі зв'язки, знижується вартість питомоїплощі, скорочуються транспортні шляхи і протяжність енергетичнихкомунікацій. Для організації термічних цехів у зазначених приміщеннях частішевсього відводять крайні вогнестійкі прольоти.

  Двупролетное будинок

  Кожна будівля має наступні елементи

  1-колона
  2-поздовжня разгібочная ось

  Розбивочні осі (позначені літерами і цифрами в гуртках - взаємноперпендикулярні прямі лінії, що зображують на плані розбивочних сітку;
  Сітка колон (чорні жирні крапки) показують схему розміщення колон наплані цеху і визначається разбивочными осями;
  Проліт - частина будівлі між двома суміжними колонами і торцевими стінами;
  Ширина прольоту - L відстань між двома поздовжніми разбивочными осями;
  Крок колон - відстань t між осями 2-х суміжних колон одного ряду вздовжосі будівлі (для зручності планування ділянок крок колон середніх рядівзвичайно приймають 12 м, а по крайніх рядах - крок колон 6, рідше 12 м.)

  У будівлях, що мають значну протяжність, передбачаютьтемпературні шви ТШ, для обмеження сил, що виникають від перепадутемператури.

  Четирехпролетное будинок

  Для зручності переміщення людей і вантажів підлоги в термічних підрозділахповинні бути на одному рівні з підлогою суміжних виробництв. Підлоги повиннібути стійкими (не слизькі), міцними, вогнестійкими, водонепроникні,виготовляються з недорогих матеріалів, наприклад з металевих
  (чавунних) рифлених плит, цементобетону, клінкеру, керамічних плит і ін
  На ділянках травлення, промивання підлоги іноді роблять з невеликим ухилом ілотками для стоку рідини. В даний час використовують переважностандартні багатопрольотні будівлі з min числом перегородок.
  Краща конфігурація будівель з широтою прольотів 18,24,30 м. Принеобхідності використовуються більш широкі прольоти їх виконують кратними 6 м.
  Будинки з прольотами 12, 9 м і менше застосовують для організації невеликихтермічних підрозділів з обробки, наприклад інструментів. До складукожного поверху, багатоповерхових будівель, можуть включатися напівпідвальніприміщення і перекриття, що підносяться над планувальної відміткою на 2 м ібільше.

  Підвальний вважається поверх, підлога якого розташований нижчепланувальної позначки землі більш ніж на половину висоти цього поверху.
  Повалій в термічних відділеннях передбачають лише в тому випадку, якщо безних не можна обійтися, воно використовуються для встановлення високих шахтних печей,вертикальних забитим блоків (висотою 15м і більше), а також розміщеннямасло охолоджувальних систем, димососних станцій, складів вогнетривів та ін

  Більшість термічних підрозділів розміщують в одноповерховихприміщеннях, які більш зручні для розташування в них громіздкого іважкого обладнання, перевезення важких вантажів, пристрої приймачів,фундаментів і т.п. в таких будівлях з верхніми ліхтарями забезпечуєтьсякраща вентиляція. Висоту приміщення в термічних цехах та відділенняхвстановлюють рівній 8,10,12 м і більше, але кратною 2м.

  Якщо обробляти легкі вироби та будуть використані невеликіобладнання (навантаження на перекриття не перевищує 20 кН/м2), тотермічні підрозділи можуть розміщуватися в багатоповерхових будинках, звичайнона верхніх поверхах. Це підвищує концепцію виробництва і скорочуєпротяжність комунікацій.
  Площа приміщення кожного термічного підрозділи поділяють на:

  1) виробничу

  2) Допоміжну

  3) службово-побутові

  До складу виробничих входять площі, які займає виробничим обладнанням, робочими місцями термістів, транспортними засобами, робочою виробами, пунктами контролю, проходами і проїздами між ділянок (за винятком магістральних проїздів).

  До допоміжних відносять площі для ремонту обладнання та оснащення, приміщення для обслуговування персоналу, ділянки для приготування карбюрізатора, місця розташування маслоохлаждающіх систем, приміщення ВТК, магістральні проїзди (шириною не менше 4 м) для руху автомашин і автонавантажувачів.

  До службово-побутової площі відносять кабінети керівного складу, а також приміщення для технологічного, конструкторського, лічильно-конторського персоналу. У приміщеннях термічних підрозділів або біля них можуть передбачатися наступні будівельні споруди:
  1) Майданчики - плоскі пристрої, що спираються на самостійні опори;
  2) Антресолі - майданчики всередині будівлі, що використовуються для допоміжного складського чи іншого призначення;
  3) Галереї - повністю або частково закриті надземні або наземні споруди елементи будинків
  4) Тунелі - закриті горизонтальні або похилі споруди, елементи будинків висотою (1,8 м;
  5) Естакади - відкриті горизонтальні або похилі споруди, що складаються з ряду опор, що перебувають на певній висоті над підлогою, що допускають проїзд і прохід під ними;
  6) Етажерки - 2-х або багатоярусні пристрої з самостійними опорами;
  7) Тамбур-шлюзи - пристрої у вигляді тамбура, що запобігають можливість проникнення полум'я, газів, пари та ін речовин з одного приміщення в інше.


  -----------------------< br>

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !