ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розрахунок затвердіння плоскою виливки
       

   

  Металургія
  РОЗРАХУНОК затвердіння ПЛОСКИЙ Відлиття
  В масивних ФОРМІ
  ЗМІСТ
  Зміст
  Завдання
  Постановка завдання
  1. Графічне подання
  2. Математичне формулювання задачі
  Метод розрахунку
  Схема апроксимації
  Алгоритм розрахунку
  Ідентифікатори
  Блок-схема
  Програма
  Порівняння з інженерними методами розрахунку
  Результати розрахунку


  ЗАВДАННЯ
  Відливання у вигляді нескінченної плити товщиною 2Lo = 30 мм
  Сплав: Латунь (10% Zn).
  Форма: Піщано-глиниста об'ємна сира (ПГФ).
  Індекси: 1-Метв, 2 - Між, 4-форма.
  а1 = 3,6? 10-5 м2/с
  а2 = 2,1? 10-5 м2/с
  ? 1 = 195 Вт/м? До
  ? 2 = 101 Вт/м? До
  ? 1 = 8600 кг/м3
  ? 2 = 8000 кг/м3
  L = 221000 Дж/кг
  b4 = 1300 Вт? з1/2/(м2? К)
  Tф = 293 До
  Ts = 1312,5 До
  Tн = 1345 До
  N = 100
  et = 0,01 c
  eТ = 0,01 oC

  ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
  1. Графічне подання

  Приймаються наступні умови:
  Відливання у вигляді нескінченної плити товщиною 2Lo твердне в об'ємній масивної піщано-глинистої формі. Приймаємо, що теплофізичні характеристики форми і металу постійні і однакові за всім обсягом, системи зосереджені, геометрична вісь збігається теплової і тому можна розглядати тільки половину виливки. Lo (21)
  Умова ідеального контакту на кордоні відливання форма
  (22)
  Розрахунок тимчасового кроку:
  Величина-varрассчітивается з умови, що за проміжок временіфронт перейде з точки nf в точку nf 1
  Розрахунок ведуть ітераційним (покроковими) методами
  Будуємо процедуру розрахунку наступним чином:
  Обчислюємо нульове наближене для кожного кроку,
  За крок ітерації приймемо S,
  Нульове наближення S = 0.
  (23)
  Уточнюємо крок: S 1
  (24)
  d - параметр ітерації від 0 до 1
  для розрахунку візьмемо d = 0.
  Число S ітерацій визначається заданою точністю:
  Тимчасового кроку (25)
  І по температурі (26)
  etі eT - задані точності за часом і температурі
  et = 0,01 c, eT = 0,1? C
  ? tI = 0,01 c - час за який утворилася скоринка.
  Описаний ітераційний процес називають''Ловом фазового фронту у вузол''.
  Можна задати? Х,? TK = const, тоді невідомо буде положення фронту, за допомогою лінійної інтерполяції.

  Розрахунок температурних полів:
  Метод «прогону»:
  Вважається найбільш ефективним для неявно заданих кінцево-різницевих задач.
  Суть методу:
  Запишемо в загальному вигляді неявно заданий конечноразностное рівняння другого порядку (14) в загальному вигляді:
  AiTi-1 - BiTi + CiTi 1 + Di = 0; i = 2, 3, 4, ... n-1 (27)
  дійсно для всіх j і k.
  і крайові умови для нього:
  T1 = p2T2 + q2 (28 а)
  Tn = pnTm-1 + qn (28 б)
  Ti = f (Ai; Xi; tk) - сіткове рішення.
  Ai, Bi, Ci, Di - відомі коефіцієнти, визначені їх умов однозначності і дискретизації задачі.
  Рішення рівняння (27) - шукаємо в тому ж вигляді, в якому задано крайове умова (28 а)
  Ti = АI 1 Ti 1 + bi 1; i = 2, 3, 4, ... n-1 (29)
  Ai 1, bi 1 - поки не певні «прогоночние» коефіцієнти (або коефіцієнти різницевої факторизації)
  Запишемо рівняння (29) з кроком назад:
  Ti-1 = аiTi + bi (30)
  Підставимо рівняння (30) в рівняння (27):
  Ai (aiTi + bi) - BiTi + CiTi 1 + Di = 0
  Рішення потрібно отримати у вигляді (29):
  (31)
  Знайдемо метод розрахунку прогоночних коефіцієнтів.
  Порівняємо рівняння (29) та (31):
  (32)
  (33)
  (32), (33) - рекурентні прогоночние відносини дозволяють обчислити прогоночние коефіцієнти точці (i +1) якщо відомі їх значення в точці i.
  Процедура визначення коефіцієнтів АI 1 і bi 1 називається прямим прогонкою або прогонкою вперед.
  Знаючи коефіцієнти кінцевих точок і температуру в кінцевій точці Тi 1 можна обчислити всі Тi.
  Процедура розрахунку температур називається зворотним прогонкою. Тобто, щоб обчислити всі Т поля для будь-якого tk потрібно обчислити процедури прямої та зворотньої прогону.
  Щоб визначити початкові а2і b2, порівняємо рівняння (29) і рівняння (28 а):
  a2 = p2; b2 = q2

  Запишемо рівняння 29 з кроком назад:
   Tn = pnTn-1 + qn
  Tn-1 = qnTn + bn
  (34)
  Нове завдання визначити pn, qn

  Висновок розрахункових формул:
  Перетворимо конечноразностное рівняння (14) у вигляді (27)
  , J = 1,2 (35)
  ставитися до моменту часу k
  З (35) => Ai = Ci = Bi = 2Ai + Di = (36)
  Визначимо значення коефіцієнтів для граничних умов:
  на межі розділу відливання-форма
  (37)
  наведемо цей вираз до виду (28 а)
   звідси (38)
  b2 = q2 = a2 = p2 = 1 (39)
  на межі розділу Meтв - Між
  з (29), Tnf = Tn => anf 1 = 0, bnf +1 = Ts (40)
  умова на осі симетрії
  Tn-1 = Tn відповідно до (21)
  pn = 1, qn = 0 (41)
  підставивши (41) в (34) отримаємо
  (42)
  АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ
  1) Визначити теплофізичні характеристики середовищ, що беруть участь в тепловому взаємодії? 1, № 2, № 1, № 2, L, а1, а2, ТS, Тн, Тф.
  2) Визначити розміри виливки, параметри дискретизації і точність розрахунку
  2l0 = 30 мм, l0 = R = 15 мм = 0,015 м
  n = 100,
  перший крок за часом:? t1 = 0,01 с, t = t +? t
  еt = 0,01 с, et = 0,1 оC
  3) Прийняти, що на першому часовому кроці к = 1, t1 =? T1, nf = 1, Т1 = Т3, Тi = Тн,, i = 2, ..., n, Т4 = Тф
  4) Величина щільності теплового потоку на межі розділу відливання - форма
  (43)
  , S = 0, (нульове наближення)
  к = 2, (44)
  5) Знайти нульове наближення? Tк, 0 на к-тому кроці
  переходnf? i? i +1 за формулою (23)

  6) Знайти коефіцієнти Ai, Сi, Вi, Di за відповідними формулами для середовищ Метв. і Меж. У нульовому наближенні при s = 0
  7) Розрахувати прогоночние коефіцієнти ai 1, bi 1 для Метв. і Меж., s = 0 з урахуванням що Тnf = Тз.
  Т1 = р2Т2 + g2
  Тi = а2Т2 + В2
  Знайти а2 і В2:
  а2 = 1, (45)
  (46)

  ПРОГРАМА
  CLEAR,, 2000
  DIM T (1000), T1 (1000), AP (1000), BP (1000), Vox (1000), N $ (50)

  2 CLS
  N = 100: KV = 50: N9 = 5: L = .015
  TM = 293: TI = 1345: TS = 1312.5
  BM = 1300: a1 = .000036: a2 = .000021
  TA0 = .01: ETA = .01: E = .01
  l1 = 195: l2 = 101
  R0 = 8600: LS = 221000
  AF = 0: Pi = 3.14159265359 #

  3 PRINT "Кількість кроків N, штук"; N
  PRINT "Довжина виливки L, м"; L
  PRINT "Температура форми Tf, К"; TM
  PRINT "Початкова температура сплаву tн, К"; TI
  PRINT "Температура затвердіння Tz, К"; TS
  PRINT "Bф"; BM
  PRINT "Перший крок за часом, Tk0"; TA0
  PRINT "Точність за часом, еt"; ETA
  PRINT "Точність по температурі, ЕТ"; E
  PRINT "температуропроводності Ме твердого, а1"; a1
  PRINT "температуропроводності Ме рідкого, а2"; a2
  PRINT "LS ="; LS
  PRINT "Коеф. Теплопровідності, l1"; l1
  PRINT "Коеф. Теплопровідності, l2"; l2
  PRINT "Щільність Ме твердого, р1"; R0
  INPUT "Змінити дані"; QV $
  IF QV $ = "Y" THEN GOSUB 222
  48N1 = N - 1
  DX = L/(N - 1)
  A = a1/DX ^ 2
  B1 = 2 * A
  RL = R0 * LS * DX
  NF = 1
  B2 = l1/DX
  KV1 = 1
  AL = a2/DX ^ 2
  BL1 = 2 * AL
  BL2 = l2/DX

  T (1) = TS
  T1 (1) = TS
  FOR i = 2 TO N
  T (i) = TI
  T1 (i) = TI
  NEXT i
  TA = TA0
  K = 1
  dta = .01
  GOTO 103

  101 K = K + 1
  NF = NF + 1
  B3 = SQR (Pi * TA)
  q = BM * (T (1) - TM)/B3
  dta = RL/(AF + q)
  B5 = BM * TM/B3
  B3 = BM/B3
  B4 = B2 + B3
  AP (1) = B2/B4
  BP (1) = B5/B4
  T (NF) = TS
  NF1 = NF - 1
  NF2 = NF + 1
  K1 = 0

  102 K1 = K1 + 1
  Et = 0
   
  B3 = SQR (Pi * (TA + dta))
  q = BM * (T (1) - TM)/B3
  B5 = BM * TM/B3
  B3 = BM/B3
  B4 = B2 + B3
  AP (1) = B2/B4
  BP (1) = B5/B4
   
  DTA1 = 1/dta
  IF NF1 = 1 THEN GOTO 23

  FOR i = 2 TO NF1
  B = B1 + DTA1
  f = DTA1 * T1 (i)
  B4 = B - A * AP (i - 1)
  AP (i) = A/B4
  BP (i) = (A * BP (i - 1) + f)/B4
  NEXT i

  23FOR i = NF1 TO 1 STEP -1
  TC = AP (i) * T (i + 1) + BP (i)
  B = ABS (TC - T (i))/TC
  IF B> Et THEN Et = B
  T (i) = TC
  NEXT i

  AP (NF) = 0
  BP (NF) = TS
  B = BL1 + DTA1
  FOR i = NF2 TO N
  f = DTA1 * T1 (i)
  B4 = B - AL * AP (i - 1)
  AP (i) = AL/B4
  BP (i) = (AL * BP (i - 1) + f)/B4
  NEXT i

  IF NF = N THEN GOTO 34
  TC = BP (N)/(1 - AP (N))
  B = ABS (TC - T (N))/TC
  T (N) = TC
  IF B> Et THEN Et = B
  IF NF> = N1 THEN GOTO 34
  FOR i = N1 TO NF2 STEP -1
  TC = AP (i) * T (i + 1) + BP (i)
  B = ABS (TC - T (i))/TC
  IF B> Et THEN Et = B
  T (i) = TC
  NEXT i

  34P = AF + q
  P1 = 1/P
  TM2 = BL2 * (T (NF2) - TS)
  IF NF = N THEN GOTO 80
  TM1 = B2 * (TS - T (NF1))
  DTF = P1 * (RL + dta * (TM2 - TM1 + P))
  P3 = ABS (DTF - dta)/DTF
  dta = DTF


  IF (P3> ETA) OR (Et> E) THEN GOTO 102
  80TA = TA + dta

  IF NF = 1 THEN dta = TA0
  Vox = (T1 (NF) - TS)/dta
  FOR i = 1 TO N
  Vox (i) = (T1 (i) - T (i))/dta
  T1 (i) = T (i)
  NEXT i

  VS = DX/dta
  Xf = (K - 1) * DX
  IF K KV1 + 1 THEN GOTO 33
  KV1 = KV1 + KV
  GOSUB 777
  33GOTO 105
  103 PRINT "РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ": CLS: GOSUB 777
  105 IF K
  GOSUB 777
  Vz = 1000 * L/TA
  Voxl = (TI - TS)/TA
  PRINT "Повне час затв. Отл. TA ="; TA; "с."
  PRINT "Ср швидкість охл. На осі отл. Voxl ="; Voxl; "K/с"
  PRINT "Ср швидкість затв. Отл. Vz ="; Vz; "мм/с"
  END

  777 PRINT "К ="; K; "DTA ="; dta; "VS ="; VS * 1000; "мм/с XF ="; Xf; "мм"
  PRINT "T ="; T (1);: FOR i = 1 TO 10: PRINT T (i * 10);: NEXT i: PRINT "K"
  PRINT "Vox ="; Vox (1);: FOR i = 1 TO 10: PRINT Vox (i * 10);: NEXT i: PRINT "K/c"
  RETURN

  222 CLS
  INPUT "Кількість кроків N, штук"; N
  INPUT "Довжина виливки L, м"; L
  INPUT "Температура форми Tf, К"; TM
  INPUT "Початкова температура сплаву tн, К"; TI
  INPUT "Температура затвердіння Tz, К"; TS
  INPUT "Bф"; BM
  INPUT "Перший крок за часом, Tk0"; TA0
  INPUT "Точність за часом, еt"; ETA
  INPUT "Точність по температурі, ЕТ"; E
  INPUT "температуропроводності Ме твердого, а1"; a1
  INPUT "температуропроводності Ме рідкого, а2"; a2
  INPUT "LS ="; LS
  INPUT "Коеф. Теплопровідності, l1"; l1
  INPUT "Коеф. Теплопровідності, l2"; l2
  INPUT "Щільність Ме твердого, р1"; R0
  CLS
  GOTO 3
  RETURN


  ПОРІВНЯННЯ З інженерних методів розрахунку
  Г. Ф. Баландин для розрахунку тривалості твердіння виливки евтектичного сплаву запропонував наступні вирази:
  -час заливки
  -час зняття перегріву
  -час затвердіння
   Приймаються Tзал = TL 70, Тн = 1/2 (Tзал + ТL)

  Розрахунок:
  з
  з
  c

  Швидкість затвердіння в часі характеризується наступним виразом:
  , Де? Е = (ТЕ-Тф)  РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ
  К = 1DTA = 0 VS = 0мм/с XF = 0мм
  К = 2DTA = 5.293057 VS = 2.862526E-02мм/с XF = .1515152 мм
  К = 3DTA = 2.12601 VS = 7.126739E-02мм/с XF = .3030303 мм
  К = 4DTA = 1.877406 VS = 8.070453E-02мм/с XF = .4545455 мм
  К = 5DTA = 1.782276 VS = 8.501218E-02мм/с XF = .6060606 мм
  К = 6DTA = 1.751907 VS = 8.648586E-02мм/с XF = .7575758 мм
  К = 7DTA = 1.744036 VS = 8.687617E-02мм/с XF = .9090909 мм
  К = 8DTA = 1.781516 VS = 8.504844E-02мм/с XF = 1.060606мм
  К = 9DTA = 1.785084 VS = 8.487842E-02мм/с XF = 1.212121мм
  К = 10DTA = 1.842864 VS = 8.221721E-02мм/с XF = 1.363636мм
  К = 11DTA = 1.90608 VS = 7.949042E-02мм/с XF = 1.515152мм
  К = 12DTA = 1.943668 VS = 7.795321E-02мм/с XF = 1.666667мм
  К = 13DTA = 1.992883 VS = .0760281 мм/с XF = 1.818182мм
  К = 14DTA = 2.077702 VS = 7.292438E-02мм/с XF = 1.969697мм
  К = 15DTA = 2.122164 VS = 7.139654E-02мм/с XF = 2.121212мм
  К = 16DTA = 2.2275 VS = 6.802025E-02мм/с XF = 2.272727мм
  К = 17DTA = 2.298877 VS = 6.590833E-02мм/с XF = 2.424242мм
  К = 18DTA = 2.341448 VS = 6.471001E-02мм/с XF = 2.575758мм
  К = 19DTA = 2.423752 VS = 6.251264E-02мм/с XF = 2.727273мм
  К = 20DTA = 2.485048 VS = 6.097072E-02мм/с XF = 2.878788мм
  К = 21DTA = 2.587401 VS = 5.855883E-02мм/с XF = 3.030303мм
  К = 22DTA = 2.708696 VS = 5.593657E-02мм/с XF = 3.181818мм
  К = 23DTA = 2.666805 VS = 5.681523E-02мм/с XF = 3.333333мм
  К = 24DTA = 2.704505 VS = 5.602324E-02мм/с XF = 3.484848мм
  К = 25DTA = 2.863065 VS = 5.292061E-02мм/с XF = 3.636364мм
  К = 26DTA = 2.975841 VS = 5.091507E-02мм/с XF = 3.787879мм
  К = 27DTA = 3.114344 VS = 4.865074E-02мм/с XF = 3.939394мм
  К = 28DTA = 3.144243 VS = 4.818812E-02мм/с XF = 4.090909мм
  К = 29DTA = 3.190864 VS = 4.748405E-02мм/с XF = 4.242424мм
  К = 30DTA = 3.175513 VS = .0477136 мм/с XF = 4.393939мм
  К = 31DTA = 3.389869 VS = 4.469646E-02мм/с XF = 4.545455мм
  К = 32DTA = 3.432597 VS = 4.414009E-02мм/с XF = 4.69697мм
  К = 33DTA = 3.494103 VS = .0433631 мм/с XF = 4.848485мм
  К = 34DTA = 3.509593 VS = 4.317171E-02мм/с XF = 5мм
  К = 35DTA = 3.836676 VS = 3.949126E-02мм/с XF = 5.151515мм
  К = 36DTA = 3.635523 VS = 4.167631E-02мм/с XF = 5.30303мм
  К = 37DTA = 3.73634 VS = 4.055175E-02мм/с XF = 5.454545мм
  К = 38DTA = 3.738327 VS = .0405302 мм/с XF = 5.606061мм
  К = 39DTA = 3.985773 VS = 3.801399E-02мм/с XF = 5.757576мм
  К = 40DTA = 3.940797 VS = 3.844784E-02мм/с XF = 5.909091мм
  К = 41DTA = 3.992233 VS = 3.795248E-02мм/с XF = 6.060606мм
  К = 42DTA = 4.489356 VS = 3.374986E-02мм/с XF = 6.212121мм
  К = 43DTA = 4.140764 VS = 3.659111E-02мм/с XF = 6.363636мм
  К = 44DTA = 4.25704 VS = 3.559167E-02мм/с XF = 6.515152мм
  К = 45DTA = 4.390319 VS = 3.451119E-02мм/с XF = 6.666667мм
  К = 46DTA = 4.416203 VS = 3.430892E-02мм/с XF = 6.818182мм
  К = 47DTA = 4.198481 VS = 3.608809E-02мм/с XF = 6.969697мм
  К = 48DTA = 4.386362 VS = 3.454233E-02мм/с XF = 7.121212мм
  К = 49DTA = 4.594102 VS = 3.298036E-02мм/с XF = 7.272727мм
  К = 50DTA = 5.105144 VS = 2.967892E-02мм/с XF = 7.424242мм
  К = 51DTA = 4.779973 VS = 3.169791E-02мм/с XF = 7.575758мм
  К = 52DTA = 5.038644 VS = 3.007062E-02мм/с XF = 7.727273мм
  К = 53DTA = 5.035177 VS = 3.009133E-02мм/с XF = 7.878788мм
  К = 54DTA = 4.718354 VS = 3.211187E-02мм/с XF = 8.030303мм
  К = 55DTA = 5.019757 VS = 3.018376E-02мм/с XF = 8.181818мм
  К = 56DTA = 4.759093 VS = 3.183698E-02мм/с XF = 8.333333мм
  К = 57DTA = 5.686769 VS = 2.664345E-02мм/с XF = 8.484849мм
  К = 58DTA = 5.281692 VS = 2.868686E-02мм/с XF = 8.636364мм
  К = 59DTA = 5.195514 VS = 2.916269E-02мм/с XF = 8.787879мм
  К = 60DTA = 5.730412 VS = 2.644053E-02мм/с XF = 8.939394мм
  К = 61DTA = 5.444514 VS = 2.782896E-02мм/с XF = 9.090909мм
  К = 62DTA = 6.055304 VS = 2.502189E-02мм/с XF = 9.242424мм
  К = 63DTA = 5.745428 VS = 2.637143E-02мм/с XF = 9.393939мм
  К = 64DTA = 6.167727 VS = .0245658 мм/с XF = 9.545455мм
  К = 65DTA = 6.239411 VS = 2.428357E-02мм/с XF = 9.69697мм
  К = 66DTA = 6.51199 VS = 2.326711E-02мм/с XF = 9.848485мм
  К = 67DTA = 6.397292 VS = 2.368427E-02мм/с XF = 10мм
  К = 68DTA = 6.57639 VS = 2.303926E-02мм/с XF = 10.15152мм
  К = 69DTA = 6.007806 VS = 2.521971E-02мм/с XF = 10.30303мм
  К = 70DTA = 5.742147 VS = .0263865 мм/с XF = 10.45455мм
  К = 71DTA = 6.647415 VS = 2.279309E-02мм/с XF = 10.60606мм
  К = 72DTA = 7.110333 VS = 2.130915E-02мм/с XF = 10.75758мм
  К = 73DTA = 7.32001 VS = 2.069876E-02мм/с XF = 10.90909мм
  К = 74DTA = 7.206269 VS = 2.102547E-02мм/с XF = 11.06061мм
  К = 75DTA = 6.652145 VS = 2.277688E-02мм/с XF = 11.21212мм
  К = 76DTA = 6.866203 VS = .0220668 мм/с XF = 11.36364мм
  К = 77DTA = 6.80113 VS = 2.227794E-02мм/с XF = 11.51515мм
  К = 78DTA = 6.100481 VS = 2.483659E-02мм/с XF = 11.66667мм
  К = 79DTA = 6.114481 VS = 2.477972E-02мм/с XF = 11.81818мм
  К = 80DTA = 6.5455 VS = 2.314799E-02мм/с XF = 11.9697мм
  К = 81DTA = 7.995783 VS = 1.894938E-02мм/с XF = 12.12121мм
  К = 82DTA = 6.699785 VS = 2.261493E-02мм/с XF = 12.27273мм
  К = 83DTA = 8.772509 VS = 1.727159E-02мм/с XF = 12.42424мм
  К = 84DTA = 6.788969 VS = 2.231785E-02мм/с XF = 12.57576мм
  К = 85DTA = 8.536396 VS = 1.774931E-02мм/с XF = 12.72727мм
  К = 86DTA = 8.794793 VS = 1.722782E-02мм/с XF = 12.87879мм
  К = 87DTA = 8.84897 VS = 1.712235E-02мм/с XF = 13.0303мм
  К = 88DTA = 7.511879 VS = 2.017007E-02мм/с XF = 13.18182мм
  К = 89DTA = 9.843055 VS = .0153931 мм/с XF = 13.33333мм
  К = 90DTA = 9.162516 VS = 1.653641E-02мм/с XF = 13.48485мм
  К = 91DTA = 7.599952 VS = 1.993633E-02мм/с XF = 13.63636мм
  К = 92DTA = 6.998695 VS = 2.164906E-02мм/с XF = 13.78788мм
  К = 93DTA = 8.27722 VS = 1.830508E-02мм/с XF = 13.93939мм
  К = 94DTA = 9.549227 VS = 1.586675E-02мм/с XF = 14.09091мм
  К = 95DTA = 7.63567 VS = 1.984307E-02мм/с XF = 14.24242мм
  К = 96DTA = 9.736031 VS = 1.556231E-02мм/с XF = 14.39394мм
  К = 97DTA = 7.966977 VS = .0190179 мм/с XF = 14.54545мм
  К = 98DTA = 7.350914 VS = 2.061174E-02мм/с XF = 14.69697мм
  К = 99DTA = 9.471897 VS = 1.599628E-02мм/с XF = 14.84848мм
  К = 100DTA = 8.533805 VS = .0177547 мм/с XF = 15мм

  Повний час затв. отл. TA = 497.1866 с.
  Ср швидкість охл. на осі отл. Voxl = 6.536781E-02K/с
  Ср швидкість затв. отл. Vz = 3.016976E-02мм/с

  K = 1
  T (10) = 1345 Vox = 0
  T (20) = 1345 Vox = 0
  T (30) = 1345 Vox = 0
  T (40) = 1345 Vox = 0
  T (50) = 1345 Vox = 0
  T (60) = 1345 Vox = 0
  T (70) = 1345 Vox = 0
  T (80) = 1345 Vox = 0
  T (90) = 1345 Vox = 0
  T (100) = 1345 Vox = 0
  K = 10
  T (10) = 1312.5 K Vox = 1.132695E-02 K/c
  T (20) = 1312.652 K Vox = 4.159837E-02 K/c
  T (30) = 1312.797 K Vox = 7.286339E-02 K/c
  T (40) = 1312.933 K Vox = .1022737 K/c
  T (50) = 1313.054 K Vox = .1295644 K/c
  T (60) = 1313.159 K Vox = .1536093 K/c
  T (70) = 1313.242 K Vox = .1736798 K/c
  T (80) = 1313.303 K Vox = .1881863 K/c
  T (90) = 1313.341 K Vox = .1965987 K/c
  T (100) = 1313.354 K Vox = .1992483 K/c
  K = 20
  T (10) = 1311.603 K Vox = 2.421711E-02 K/c
  T (20) = 1312.5 K Vox = 6.38585E-04 K/c
  T (30) = 1312.495 K Vox = 7.859508E-03 K/c
  T (40) = 1312.492 K Vox = 1.291907E-02 K/c
  T (50) = 1312.489 K Vox = 1.630848E-02 K/c
  T (60) = 1312.487 K Vox = 1.817511E-02 K/c
  T (70) = 1312.485 K Vox = 1.945228E-02 K/c
  T (80) = 1312.484 K Vox = 1.979613E-02 K/c
  T (90) = 1312.483 K Vox = 1.925579E-02 K/c
  T (100) = 1312.483 K Vox = 1.886282E-02 K/c
  K = 30
  T (10) = 1311.093 K Vox = 2.279559E-02 K/c
  T (20) = 1311.792 K Vox = 2.387194E-02 K/c
  T (30) = 1312.5 K Vox = 1.153234E-04 K/c
  T (40) = 1312.513 K Vox =- 2.806202E-03 K/c
  T (50) = 1312.521 K Vox =- 4.612935E-03 K/c
  T (60) = 1312.528 K Vox =- 5.996816E-03 K/c
  T (70) = 1312.531 K Vox =- 6.842521E-03 K/c
  T (80) = 1312.534 K Vox =- 7.342256E-03 K/c
  T (90) = 1312.536 K Vox =- 7.611343E-03 K/c
  T (100) = 1312.537 K Vox =- 7.726667E-03 K/c
  K = 40
  T (10) = 1310.788 K Vox = 2.487376E-02 K/c
  T (20) = 1311.353 K Vox = 2.419229E-02 K/c
  T (30) = 1311.923 K Vox = 2.053712E-02 K/c
  T (40) = 1312.5 K Vox =- 6.504969E-04 K/c
  T (50) = 1312.517 K Vox =- 1.050088E-02 K/c
  T (60) = 1312.529 K Vox =-. 0177183 K/c
  T (70) = 1312.538 K Vox =- 2.298423E-02 K/c
  T (80) = 1312.543 K Vox =- 2.679428E-02 K/c
  T (90) = 1312.547 K Vox =- 2.921041E-02 K/c
  T (100) = 1312.548 K Vox =- 3.004676E-02 K/c
  K = 50
  T (10) = 1310.654 K Vox =- 1.673787E-02 K/c
  T (20) = 1311.12 K Vox =-. 0125534 K/c
  T (30) = 1311.584 K Vox =- 6.719058E-03 K/c
  T (40) = 1312.044 K Vox = 6.456035E-04 K/c
  T (50) = 1312.5 K Vox = 6.934259E-04 K/c

  T (60) = 1312.529 K Vox = 9.325384E-04 K/c
  T (70) = 1312.552 K Vox = 1.315118E-03 K/c
  T (80) = 1312.568 K Vox = 1.769432E-03 K/c
  T (90) = 1312.577 K Vox = 2.152011E-03 K/c
  T (100) = 1312.58 K Vox = 2.295479E-03 K/c
  K = 60
  T (10) = 1310.483 K Vox =- 7.690089E-03 K/c
  T (20) = 1310.888 K Vox =- 5.794195E-03 K/c
  T (30) = 1311.294 K Vox =- 3.621372E-03 K/c
  T (40) = 1311.698 K Vox =- 7.455765E-04 K/c
  T (50) = 1312.1 K Vox = 3.067515E-03 K/c
  T (60) = 1312.5 K Vox =- 1.917197E-04 K/c
  T (70) = 1312.512 K Vox =- 4.111322E-03 K/c
  T (80) = 1312.52 K Vox =- 6.752793E-03 K/c
  T (90) = 1312.524 K Vox =- 8.329155E-03 K/c
  T (100) = 1312.526 K Vox =- 8.819105E-03 K/c
  K = 70
  T (10) = 1310.231 K Vox = 1.985558E-02 K/c
  T (20) = 1310.595 K Vox = .0195367 K/c
  T (30) = 1310.965 K Vox = 1.845251E-02 K/c
  T (40) = 1311.339 K Vox = 1.677308E-02 K/c
  T (50) = 1311.72 K Vox = .0142433 K/c
  T (60) = 1312.106 K Vox = 1.096946E-02 K/c
  T (70) = 1312.5 K Vox =- 1.700692E-04 K/c
  T (80) = 1312.511 K Vox =- 3.571454E-03 K/c
  T (90) = 1312.517 K Vox =- 5.591026E-03 K/c
  T (100) = 1312.52 K Vox =- 6.483889E-03 K/c
  K = 80
  T (10) = 1310.199 K Vox =- 1.605722E-02 K/c
  T (20) = 1310.521 K Vox =- 1.469581E-02 K/c
  T (30) = 1310.844 K Vox =- 1.286816E-02 K/c
  T (40) = 1311.171 K Vox =- 1.066751E-02 K/c
  T (50) = 1311.499 K Vox =- 7.664945E-03 K/c
  T (60) = 1311.829 K Vox =- 3.74855E-03 K/c
  T (70) = 1312.163 K Vox = 7.08681E-04 K/c
  T (80) = 1312.5 K Vox = 1.86495E-04 K/c
  T (90) = 1312.496 K Vox = 2.275239E-03 K/c
  T (100) = 1312.495 K Vox = 3.058518E-03 K/c
  K = 90
  T (10) = 1310.395 K Vox = 9.206051E-03 K/c
  T (20) = 1310.673 K Vox = 9.379247E-03 K/c
  T (30) = 1310.946 K Vox = 9.39257E-03 K/c
  T (40) = 1311.216 K Vox = 9.072823E-03 K/c
  T (50) = 1311.48 K Vox = 8.593203E-03 K/c
  T (60) = 1311.741 K Vox = 7.727221E-03 K/c
  T (70) = 1311.999 K Vox = 6.328328E-03 K/c
  T (80) = 1312.251 K Vox = 4.649655E-03 K/c
  T (90) = 1312.5 K Vox =- 5.329118E-05 K/c
  T (100) = 1312.503 K Vox =- 6.528169E-04 K/c
  K = 100
  T (10) = 1310.187 K Vox = 9.684027E-03 K/c
  T (20) = 1310.446 K Vox = 9.884289E-03 K/c
  T (30) = 1310.703 K Vox = 1.009885E-02 K/c
  T (40) = 1310.96 K Vox = 9.869983E-03 K/c
  T (50) = 1311.217 K Vox = 9.211984E-03 K/c
  T (60) = 1311.474 K Vox = 8.425247E-03 K/c
  T (70) = 1311.731 K Vox = 7.495466E-03 K/c
  T (80) = 1311.988 K Vox = 6.293903E-03 K/c
  T (90) = 1312.244 K Vox = 4.734731E-03 K/c
  T (100) = 1312.5 K Vox = 1.430432E-05 K/c


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !