ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Законодавче забезпечення місцевого самоврядування
       

   

  Муніципальне право

  ЗМІСТ

  ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

  1 . Законодавче забезпечення місцевого самоврядування ... ... ... ... ... .. 6

  1.1 Федеральний рівень ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

  1.2 Рівень суб'єкта Російської Федерації ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9

  1.3 Місцевий рівень ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
  2. Проблеми і перспективи російського законодавства про місцевесамоврядування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19
  3. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства у галузі місцевогосамоврядування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
  ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
  Посібник/За ред ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31

  ВСТУП

  У даній роботі мова піде про законодавче забезпечення місцевогосамоврядування, про проблеми та перспективи його розвитку. Про необхідністьвдосконалення правового регулювання у сфері місцевого самоврядуванняяк одному з актуальних напрямків державної політики йдеться в
  Указі Президента РФ "Про затвердження основних положень державноїполітики в галузі розвитку місцевого самоврядування в Російській Федерації "від 15 жовтня 1999 року N 1370. У ньому наголошується неузгодженість інесістематізірованность законодавства Російської Федерації про місцевесамоврядування, неповне і непослідовний законодавче регулюваннябагатьох питань організації та діяльності місцевого самоврядування.

  Питання неузгодженості та несістематізірованності, а також іншінедоліки в законодавчому регулюванні місцевого самоврядування єпредметом обговорення науково-практичної конференції "Місцевесамоврядування: стратегічні напрямки розвитку ", проведеної
  Московським громадським науковим фондом спільно з Конгресом муніципальнихутворень РФ та Радою з місцевого самоврядування при Президентові РФ 12-13Квітень 2000; парламентських слуханнях "Проблеми законодавства угалузі місцевого самоврядування "19 січня 2001 року;" круглому столі ",організованому Конгресом муніципальних утворень РФ по тих же проблем
  16 січня 2001, спільному засіданні VII сесії Конгресумуніципальних утворень РФ, зборів Союзу російських міст, з'їзду
  Російського союзу місцевої влади 18 січня 2001 і на інших форумах.

  Існує велика кількість публікацій про проблеми місцевогосамоврядування, і лише невелика частина з них присвячена проблемамзаконодавчого забезпечення місцевого самоврядування.

  Метою написання даної роботи є дослідження проблем іперспектив розвитку російського законодавства у галузі місцевогосамоврядування, а також підготовка пропозицій щодо вдосконалення даногонапрямки законодавства.

  Для досягнення зазначеної мети необхідно:

  - по-перше, вивчити чинні нормативні акти у галузі місцевогосамоврядування. Це необхідно для визначення рівня законодавчогозабезпечення місцевого самоврядування на даному етапі розвитку держави.
  Про це піде мова у першому розділі «Законодавче забезпечення місцевогосамоврядування ». Структурно цей розділ складається з трьох частин. Цеобумовлено тим, що питання місцевого самоврядування регулюються і нафедеральному рівні і на рівні суб'єкта, і на місцевому рівні.

  - по-друге, виявити існуючі проблеми російськогозаконодавства про місцеве самоврядування і визначити перспективнінапрямки його розвитку. Розділ другий буде присвячений цього питання.

  - по-третє, шляхом аналізу літератури виявити і сформулюватипропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері місцевогосамоврядування. Пропозиції будуть укладені в третьому розділі.

  Для досягнення мети і рішення задач даного курсового проекту будутьвикористані такі нормативні акти. Перш за все, необхідно назвати
  Конституцію РФ як основоположний нормативно-правовий акт. У нійзакріплені основні положення про місцеве самоврядування. Наступним заважливості можна по праву вважати Федеральний закон Російської Федерації «Прозагальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації »від 28 серпня 1995 р. № 154-ФЗ (далі - ФЗ про загальні принципи), оскількив п. 3 ст. 7 цього закону сказано: «Федеральні закони, закони суб'єктів
  Російської Федерації, що встановлюють норми муніципального права, не можутьсуперечити Конституції Російської Федерації та справжньому Федеральномузакону ». Це формулювання поставила ФЗ про загальні принципи в один ряд з
  Конституцією РФ.

  У роботі будуть використані і інші федеральні закони: "Прозабезпечення конституційних прав громадян України обирати ібути обраними до органів місцевого самоврядування "від 26 листопада 1996 N
  138-ФЗ; "Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській
  Федерації "від 25 вересня 1997 р. N 126-ФЗ;" Про основи муніципальноїслужби в Російській Федерації "від 8 січня 1998 р. N 8-ФЗ.

  Важливе місце в законодавстві про місцеве самоврядування займаютьзакони суб'єктів. Як приклад будуть використані закони Ростовськоїобласті: «Про місцеве самоврядування в Ростовській області», «Про порядокдержавну реєстрацію статутів муніципальних утворень в Ростовськійобласті »,« Про порядок здійснення права законодавчої ініціативиорганами місцевого самоврядування в Законодавчих зборах Ростовськоїобласті »та деякі інші.

  Також в роботі буде приділено увагу і нормативним правовим актаммуніципальних утворень, зокрема, міста Новочеркаська. Це, першза все, Статут міста та Положення про міську Думу.

  Зазначена нормативна база дозволяє описати станзаконодавчого забезпечення місцевого самоврядування.

  1. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування

  1.1 Федеральний рівень

  Конституція РФ, федеральні закони займають особливе місце у правовійоснові місцевого самоврядування, що визначається наступними факторами:

  1. На федеральному рівні закріплюються загальні принципи побудови тафункціонування муніципальної влади, єдині для всієї системи місцевогосамоврядування в Російській Федерації.

  Стаття 72 Конституції РФ відносить встановлення загальних принципіворганізації місцевого самоврядування до спільного ведення РФ і їїсуб'єктів. За предметами спільного ведення згідно зі ст. 76 Конституції РФвидаються федеральні закони і прийняті відповідно до них закони іінші нормативні акти суб'єктів Федерації.

  Основоположні початку організації та діяльності місцевогосамоврядування, його місце і роль у системі народовладдя, що закріплюються
  Конституцією РФ, отримали розвиток у Законі «Про загальні засадиорганізації місцевого самоврядування в РФ »від 28.08 1995 р.

  Відповідно до Конституції РФ даний Федеральний закон визначаєєдині принципи формування і розвитку основ місцевого самоврядування внашій країні: правових, територіальних, організаційних та фінансово -економічних.

  Конституція РФ, ФЗ «Про загальні принципи організації місцевогосамоврядування в РФ »становлять, таким чином, юридичну базу дляправового регулювання місцевого самоврядування суб'єктами РФ.

  2. Значення Конституції РФ і ФЗ про загальні принципи у розвиткуправової основи місцевого самоврядування визначається також і тим, що вонирозмежовують повноваження федеральних органів державної влади таорганів державної влади суб'єктів РФ в галузі місцевогосамоврядування.

  Повноваження органів державної влади РФ встановлює ст. 4 ФЗпро загальні принципи.

  На федеральному рівні здійснюється законодавче регулювання загальних принципів організації та діяльності місцевого самоврядування, контроль за дотриманням федеральних законів. Мова в даному випадку йдеться не тільки про Конституцію РФ, ФЗ про загальні принципи, а й про інших федеральних законах, що регулюють окремі питання побудови та функціонування місцевого самоврядування, зокрема, питання відповідальності органів місцевого самоврядування за порушення законів; організації місцевого самоврядування в прикордонних територіях , закритих адміністративно-територіальних утвореннях; основ муніципальної служби; фінансових основ місцевого самоврядування і т. д. До цих законів відносяться: Федеральний закон від 26 листопада 1996 р. N 138-ФЗ "Про забезпечення конституційних прав громадян України обирати і бути обраними до органи місцевого самоврядування "; Федеральний закон від 25 вересня 1997 р. N 126-ФЗ" Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації ";
  Федеральний закон від 8 січня 1998 р. N 8-ФЗ" Про основи муніципальної служби в Російській Федерації ".

  Федеральні органи державної влади зобов'язані також забезпечувативідповідність законодавства суб'єктів РФ про місцеве самоврядування
  Конституції РФ і федеральному законодавству.

  До повноважень органів державної влади РФ ФЗ про загальні принципивідносить встановлення та забезпечення федеральних гарантій місцевогосамоврядування, державних мінімальних соціальних стандартів;федеральних програм розвитку місцевого самоврядування; федеральних гарантійвиборчих прав громадян під час виборів органів місцевого самоврядування тапосадових осіб місцевого самоврядування; порядку судового захисту правмісцевого самоврядування і т. д.

  Органи місцевого самоврядування можуть наділятися Федеральним закономокремими повноваженнями РФ. При цьому їм передаються матеріальні іфінансові кошти, необхідні для здійснення зазначених повноважень іздійснюється контроль за їх реалізацією.

  До відання РФ в галузі місцевого самоврядування в особі відповіднихорганів належить також здійснення прокурорського нагляду за дотриманнямзаконності в діяльності органів і посадових осіб місцевогосамоврядування.

  3. Конституція РФ, ФЗ про загальні принципи, визначаючи роль місцевогосамоврядування у здійсненні народовладдя, встановлюючи загальні принципиорганізації муніципальної влади, водночас закріплюють державнігарантії здійснення місцевого самоврядування.

  Система федеральних гарантій місцевого самоврядування покликаназабезпечити його організаційну і фінансово-економічну самостійністьсамоврядування від довільного втручання з боку державних іінших органів і посадових осіб.

  Ст. 113 Конституції РФ встановлює заборону на обмеження тих правмісцевого самоврядування, які закріплені в Конституції РФ і федеральнихзаконах. При цьому слід враховувати особливу роль ФЗ про загальні принципи всистемі федеральних законів. Відповідно до ст. 7 цього закону, йому не можутьсуперечити інші федеральні закони, що встановлюють нормимуніципального права. У випадку ж протиріччя норм муніципального права,що містяться в законах, положенням Конституції РФ і ФЗ про загальні принципи,повинні застосовуватися положення Конституції РФ і названого Федеральногозакону. При цьому положення поширюються на всі суб'єкти РФ.

  4. Федеральне законодавство про місцеве самоврядування, забезпечуючизагальні для всіх суб'єктів РФ підходи до питань формування та розвиткуправової основи місцевого самоврядування, дає визначення основних понятьі термінів, які використовуються при правовому регулюванні муніципальнихвідносин: муніципального освіти; питань місцевого значення; органівта посадових осіб місцевого самоврядування; муніципальної служби та ін

  Таким чином, на федеральному рівні в законодавстві про місцевесамоврядування опрацьовуються наступні питання: забезпечення основмісцевого самоврядування; забезпечення гарантій місцевого самоврядування;забезпечення прав місцевого самоврядування; регулювання відносин міждержавною владою і місцевим самоврядуванням; нагляду і контролю задіяльністю органів місцевого самоврядування. В основному, в усьомунапрямками в РФ прийняті федеральні закони. Але, оскільки питаннямісцевого самоврядування знаходяться в спільному веденні РФ і її суб'єктів,то необхідно розглянути і законодавче забезпечення місцевогосамоврядування на рівні суб'єктів РФ.

  1.2 Рівень суб'єкта Російської Федерації

  РФ складається з її рівноправних суб'єктів: республік, країв, областей,міст федерального значення, автономної області, автономних округів.
  Республіка, будучи державою, має свою конституцію, а інші суб'єкти
  РФ - статут. Конституції і статути суб'єктів повинні відповідати
  Конституції РФ і федеральних законів, які маю верховенство на всійтериторії РФ. Тому що містяться у конституціях та статутах суб'єктів РФположення про місцеве самоврядування не повинні суперечити основоположнимзасадам і принципам організації місцевого самоврядування, закріпленим в
  Конституції РФ і ФЗ про загальні принципи.

  Встановлення загальних принципів організації місцевого самоврядуваннявідноситься до предметів спільного ведення РФ і її суб'єктів, за якимивидаються федеральні закони, і прийняті відповідно до них закони іінші нормативні правові акти суб'єктів РФ.

  ФЗ про загальні принципи закріпив перелік повноважень органівдержавної влади суб'єктів РФ в галузі місцевого самоврядування.

  1. Відповідно до Закону органи державної влади суб'єктів
  РФ здійснюють правове регулювання місцевого самоврядування. Вониприймають і змінюють закони суб'єктів РФ про місцеве самоврядування, промуніципальних виборах, про місцевий референдум, про муніципальної службі. УЗокрема, у Ростовській області прийняті наступні закони: Обласний закон
  Ростовської області від 15 січня 1996 р. N 9-ЗС "Про місцеве самоврядування в
  Ростовської області "; Обласна закон Ростовської обл. Від 14 лютого 1996
  N 14-ЗС "Про порядок здійснення права законодавчої ініціативи органамимісцевого самоврядування в Законодавчих зборах Ростовської області ";
  Обласна закон Ростовської області від 17 серпня 2000 р. N 100-ЗС "Провибори депутатів представницьких органів місцевого самоврядування в
  Ростовської області; Обласна закон Ростовської області від 17 серпня 2000р. N 99-ЗС "Про вибори Глав муніципальних утворень у Ростовській області";
  Обласна закон Ростовської області від 29 грудня 1997 р. N 56-ЗС "Про реєстрімуніципальних посад, посад муніципальної служби в Ростовськійобласті ".

  Федеральний закон про загальні принципи відносить до повноважень органівдержавної влади суб'єктів РФ вирішення питань про передачувласності суб'єктів РФ в муніципальну власність (наприклад,
  Постанова Глави адміністрації Ростовської області від 15 січня 1999 N
  15 "Про передачу в муніципальну власність об'єктів державноївласності "), регулювання відносин між бюджетами суб'єктів РФ імісцевими бюджетами (наприклад, обласні закони Ростовської області про бюджетна відповідний рік). У віданні суб'єктів РФ знаходяться встановлення ізміна порядку утворення, об'єднання, перетворення або скасуваннямуніципальних утворень, їхніх меж і найменувань, а також встановленняпорядку реєстрації статутів муніципальних утворень (Обласна закон
  Ростовської області від 15 січня 1996 р. N 10-ЗС "Про порядок державноїреєстрацію статутів муніципальних утворень у Ростовській області "). Крімтого, суб'єкти РФ має право регулювати законами відповідно до ФЗособливості організації місцевого самоврядування з урахуванням історичних іінших місцевих традицій (Обласна закон Ростовської області від 29 вересня
  1999 р. N 47-ЗС "Про муніципальних козачих дружини"). Суб'єкти РФ можутьприймати закони про адміністративні правопорушення з питань, пов'язанихіз здійсненням місцевого самоврядування.

  2. Важлива роль належить органам державної влади суб'єктів
  РФ у створенні і функціонуванні системи гарантій місцевого самоврядування.
  Вони покликані забезпечити: гарантії фінансової самостійності місцевогосамоврядування; збалансованість мінімальних місцевих бюджетів на основінормативів мінімальної бюджетної забезпеченості; державнімінімальні соціальні стандарти; компенсацію місцевому самоврядуваннюдодаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органамидержавної влади суб'єктів РФ; захист прав громадян на здійсненнямісцевого самоврядування. Органи державної влади суб'єктів РФприймають регіональні програми розвитку місцевого самоврядування. Вонитакож здійснюють контроль за дотриманням законодавства про місцевеса?? оуправленіі, забезпечують відповідність законів суб'єктів РФ про місцевесамоврядування Конституції РФ і федеральних законів.

  Крім того, органи державної влади суб'єктів РФ вправінаділяти органи місцевого самоврядування законом, окремими повноваженнямисуб'єктів РФ з одночасною передачею матеріальних і фінансових коштів,необхідних для здійснення переданих повноважень і здійснювати контрольза їх реалізацією.

  3. Державна Дума Федеральних Зборів РФ, даючи оцінкунормативними правовими актами суб'єктів РФ, прийнятим з жовтня 1993 року,відзначала в своїй Постанові «Про забезпечення конституційних правнаселення на місцеве самоврядування в нормативних правових актах суб'єктів
  Федерації »від 10 червня 1994 р., що ці акти зіграли певну роль уформування правової основи місцевого самоврядування. Разом з тим у рядіконституцій республік, статутів, законів та інших нормативних правових актівсуб'єктів РФ з питань місцевого самоврядування є невідповідностіположенням Конституції РФ.

  Створення ефективної системи місцевого самоврядування в РФ - процесдосить тривалий. Але можна сказати, що на сьогоднішній день вже зробленосерйозні кроки в законодавчому забезпеченні місцевого самоврядування нарівні суб'єктів РФ, зокрема в Ростовській області опрацьовано в тих чиінших нормативних актах практично всі аспекти місцевого самоврядування. Тимне менше, щоб діяла вся система законодавства про місцевесамоврядування необхідно опрацювати законодавчу базу в муніципальнихутвореннях.

  1.3 Місцевий рівень

  Необхідний елемент правової основи місцевого самоврядування - статутимуніципальних утворень, у яких на основі федеральногозаконодавства, законодавства суб'єктів РФ про місцеве самоврядуваннявизначаються організації і форми здійснення місцевого самоврядування вданих муніципальних утвореннях, їх територіальна, фінансово -економічна основи, а також містяться інші положення про організаціюмісцевого самоврядування, про компетенцію і порядок діяльності органів іпосадових осіб місцевого самоврядування.

  визнані та гарантовані Конституцією РФ організаційнавідособленість органів місцевого самоврядування в системі управліннядержавою, самостійність населення у вирішенні питань місцевогозначення, включаючи вибір конкретних організаційних форм здійсненнямісцевого самоврядування, визначення структури органів місцевогосамоврядування - все це зумовило необхідність появи в системінормативних правових актів про місцеве самоврядування статутів муніципальнихутворень.

  Відповідно до ФЗ статут муніципального освіти розробляєтьсямуніципальним освітою самостійно. Порядок його розробки, прийняттяі зміни знаходиться у веденні муніципального освіти. ФЗ про загальніпринципах передбачає два шляхи прийняття статуту муніципальногоосвіти: представницьким органом місцевого самоврядування і населеннямбезпосередньо, тобто місцевим референдумом або на сході громадян. Дожаль, в Статуті міста Новочеркаська з подивом можна прочитати зацього приводу лише те, що ухвалення і зміну Статуту міста відноситься допитань міського самоврядування (п. 1 ст. 10 Статуту) і, якщо внесеннязмін до Статуту присвячена ст. 72 Статуту, то про прийняття Статуту нічогобільше не сказано.

  Органи державної влади суб'єктів РФ встановлюють порядокреєстрацію статутів муніципальних утворень. Так, відповідно дозаконом Ростовської області від 15 січня 1996 р. N 10-ЗС "Про порядокдержавну реєстрацію статутів муніципальних утворень в Ростовськійобласті "державну реєстрацію статутів муніципальних утвореньздійснює відділ юстиції Ростовської області. Статут муніципальногоосвіти направляється у відділ юстиції адміністрації Ростовської області вчотирьох примірниках головою відповідного муніципального утворення, аза відсутності в муніципальній освіті даній посаді - керівникомпредставницького органу місцевого самоврядування. [1] Статут муніципальногоосвіти реєструється відділом юстиції адміністрації Ростовської областів місячний термін з дня надходження необхідних документів. У двотижневийтермін після реєстрації статуту муніципального утворення посадовій особі,який звернувся з питання реєстрації статуту, видається свідоцтво прореєстрації статуту муніципального освіти і повертається один екземплярстатуту. По одному примірнику статуту муніципального утворення та копійсвідоцтва про його реєстрацію направляється в Законодавчі збори іадміністрації Ростовської області. Четвертий примірник статуту муніципальногоосвіти залишається у відділі юстиції адміністрації Ростовської області.
  Реєстрація змін і доповнень, що вносяться до статуту муніципальногоосвіти, здійснюється в порядку, встановленому цим Обласнимзаконом [2].

  ФЗ про загальні принципи встановлює, що підставою для відмови удержавної реєстрації статуту муніципального утворення може бутитільки протиріччя його Конституції РФ, законам РФ. При цьому відмова вдержавної реєстрації може бути оскаржена в судовому порядкугромадянами та органами місцевого самоврядування (ст. 8).

  Статут муніципального освіти набуває чинності після йогоофіційного опублікування (оприлюднення).

  Статут муніципального освіти повинен містити, по-перше,найменування муніципального освіти із зазначенням її меж і складутериторії. Території міста Новочеркаська присвячена ст. 5 його Статуту.
  Можливо також закріплення в статуті символіки муніципального утворення,відображає історичні, культурні, соціально-економічні, національніта інші місцеві традиції, тому що відповідно до ст. 11 ФЗ про загальні принципимуніципальні освіти має право мати власну символіку: герб, емблемиі т. п. У Статуті міста Новочеркаська положення про міські атрибутах ісимволах закріплені в ст. 8.

  По-друге, в статуті вказуються питання місцевого значення,які належать до відання муніципального освіти. Їх перелік міститься вст. 6 ФЗ про загальні принципи. Цей перелік повністю відтворено у п. 1 ст.
  10 Статуту міста Новочеркаськ без будь-яких змін, хоча муніципальніосвіти має право розширити цей перелік за рахунок питань, віднесених допитань місцевого значення законами суб'єктів РФ, а також питань, невиключених з їх ведення і не віднесених до відання інших муніципальнихутворень та органів державної влади.

  По-третє, статут муніципального освіти визначаєорганізаційну структуру місцевого самоврядування, правовий статус органівта посадових осіб місцевого самоврядування, умови і порядок організаціїмуніципальної служби.

  У статуті закріплюються структура та порядок формування органівмісцевого самоврядування, їх найменування та повноваження. Статутоммуніципального утворення можуть бути передбачені посаду головимуніципального освіти, а також посади інших виборних посадових осібмісцевого самоврядування. При цьому слід мати на увазі, що згідно зі ст. 14
  ФЗ про загальні принципи наявність виборних органів місцевого самоврядуваннямуніципальних утворень є обов'язковим.

  Органи місцевого самоврядування повинні бути наділені статутоммуніципального утворення власної компетенції у вирішенні питаньмісцевого значення.

  Статут муніципального освіти закріплює статус та соціальнігарантії депутатів, членів інших виборних органів місцевого самоврядування,виборних посадових осіб місцевого самоврядування, а також гарантії правпосадових осіб місцевого самоврядування. При цьому термін повноваженьдепутатів, членів інших виборних органів місцевого самоврядування тавиборних посадових осіб місцевого самоврядування не може бути менше двохроків. Крім того, статут повинен визначати підстави та порядок припинення їхполномочій1.

  Відповідно до закону суб'єкта РФ статут муніципального освітивстановлює найменування та види правових актів органів та посадових осібмісцевого самоврядування, порядок їх прийняття і вступу в силу.

  Статутом муніципального утворення визначаються виборні та іншіоргани місцевого самоврядування, які є юридичними особами.

  По-четверте, в статуті муніципального освіти повинні бутизакріплені форми, порядок і гарантії безпосередньої участі населення ввирішенні питань місцевого значення. Мова йде про такі інститутимуніципальної демократії, як місцевий референдум (ст.ст. 41 і 42 Статутуміста Новочеркаська); муніципальні вибори (ст.ст. 30-35 Статуту м.
  Новочеркаська); збори (сход) громадян (ст. 64 Статуту Новочеркаська);народна правотворча ініціатива (у відповідність до п. 2 ст. 6 Статуту
  Новочеркаська, громадяни міста мають право на здійснення нормотворчоїініціативи з питань місцевого значення, але механізму здійснення цьогоправа не передбачено); звернення громадян до органів місцевогосамоврядування, а також територіальне громадське самоврядування (Розділ
  5 Статуту Новочеркаська) та інші форми участі населення в здійсненнімісцевого самоврядування.

  По-п'яте, статут муніципального освіти встановлює підстави івиди відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування
  (Розділ 7 Статуту Новочеркаська). Статутом муніципального утворення ввідповідно до закону суб'єкта Федерації може бути передбаченаможливість відкликання населенням депутата, члена виборного органу місцевогосамоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування. Відкликаннювиборних осіб міського самоврядування присвячено підрозділ 10 Статуту
  Новочеркаська та ст. 19 Положення про Міський Думі Новочеркаська.

  По-шосте, статутом муніципального утворення визначаєтьсяекономічна і фінансова основа здійснення місцевого самоврядування,загальний порядок володіння, користування і розпорядження муніципальноївласністю (Розділ 4 Статуту Новочеркаська).

  По-сьоме, в статуті муніципального утворення можуть регулюватисяпитання організації місцевого самоврядування, обумовлені компактнимпроживання на території муніципального утворення національних груп іспільнот, корінних (аборигенних) народів, козацтва з урахуванням історичнихта інших місцевих традицій. Про козацтво, об'єднаннях козаків і провзаємодії органів місцевого самоврядування та органів козачихоб'єднань йдеться в ст. ст. 65, 66 Статуту Новочеркаська.

  Статут муніципального освіти може містити й інші положенняпро організацію місцевого самоврядування, про компетенцію та порядокдіяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування ввідповідно до законів РФ і законами суб'єктів РФ. Крім статуту намуніципальному рівні приймаються і інші нормативні правові актищо регламентують окремі питання організації та діяльності місцевогосамоврядування: регламенти представницьких органів, положення протериторіальному громадському самоврядуванні та ін Зокрема в
  Новочеркаську прийняті наступні нормативні правові акти: Положення про
  Міський Думі р. Новочеркаська; Регламент Міської Думи; Положення проадміністрації м. Новочеркаська і т. д.

  Таким чином, можна говорити про те, що на місцевому рівні насьогоднішній день прийнято достатню кількість нормативних правових актів,що регулюють питання організації та діяльності місцевого самоврядування.

  Підводячи підсумок першого розділу, можна сказати, що в області місцевогосамоврядування проведена велика законотворча робота на всіх рівнях:на Федеральному, рівні суб'єктів Федерації і на місцевому рівні. Урезультаті проведеної роботи прийняті закони та інші нормативні правовіакти по всіх сферах діяльності місцевого самоврядування. Таким чином,створюється враження повного врегулювання діяльності місцевогосамоврядування, але при уважному вивченні та аналізі діючихнормативних актів виявляються суперечності законодавства, що регулюєокремі аспекти місцевого самоврядування. Ці протиріччя розкриваютьпроблеми законодавчого забезпечення місцевого самоврядування. Про них підемова в наступному розділі.

  2. Проблеми і перспективи російського законодавства про місцеве самоврядування

  Минуло більше семи років з того моменту, коли був прийнятий нинідіючий Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевогосамоврядування в Російській Федерації ". Він зіграв позитивну роль упроцесі становлення найважливішого інституту народовладдя. Конкретизувавшиконституційні норми, що цей законодавчий акт заклав правову базуформування демократичної місцевої влади. Разом з тим практика показалаі його слабкі сторони, перш за все приблизність, нечіткість ряду йогонорм.

  Перш за все, слід звернути увагу на відсутність чіткогоуявлення про сутність, мету та завдання місцевого самоврядування в
  Російської Федерації на сучасному етапі її розвитку. Конституція РФвизначає місцеве самоврядування як форму народовладдя, складовуодну з основ конституційного ладу. У силу даних конституційнихположень необхідно говорити про місцеве самоврядування як елементдержавного устрою, самостійному рівні здійснення публічноївлади в державі, оскільки і державна влада, і муніципальнавлада є різновиди єдиної публічної влади, що має своїм джереломнарод. Норма, закріплена ст. 12 Конституції РФ, про те, що органимісцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади,означає лише організаційне відокремлення даного рівня влади,необхідність врахування специфіки її реалізації, що полягає у праві жителівсамостійно вирішувати місцеві справи, але аж ніяк не місцевого відділеннясамоврядування від держави.

  Дана концепція природи влади місцевого самоврядування притаманнабільшості сучасних цивілізованих країн, в яких воно визнаєтьсяневід'ємною властивістю демократичної держави, через який народбере участь в управлінні його справами. Проте ні Конституція РФ, ні ФЗ про загальніпринципах не визначають досить чітко і однозначно роль і місце місцевогосамоврядування в системі державного устрою, а також основивзаємодії державної влади і місцевого самоврядування.

  Не вирішені повною мірою питання компетенції місцевого самоврядування.
  Закріплення місцевого самоврядування в РФ в якості особливого рівняпублічної влади неминуче передбачає визначення її цілей, завдань,функцій, компетенції. Іншими словами, законодавчо має бути визначено,які саме питання публічного характеру вирішуються на рівні місцевогосамоврядування, якими повноваженнями наділяються його органи. Для формуваннязаконодавства про місцеве самоврядування це питання є найважливішим,оскільки, не визначивши компетенцію місцевого самоврядування, неможливовідповісти на інші нагальні питання: який варіант організаційноїструктури місцевого самоврядування в тому чи іншому муніципальній освітінайбільш оптимальний, щоб ефективно впоратися до встановлених для ньогоповноваженнями; який обсяг матеріальних і фінансових ресурсів необхідний дляїх реалізації; в чому може і повинна складатися підтримка місцевогосамоврядування з боку держави і т.п.

  Проте чинне законодавство про місцеве самоврядування недозволяє отримати чітку відповідь на жоден із зазначених питань. Так ст. 6
  ФЗ про загальні принципи, що закріплює в 30-ти пунктах питання місцевогозначення, не визначає, як необхідно розуміти це формулювання, ніжпитання місцевого значення відрізняються від питань державного значення,що з переліченого в цій статті спочатку входить в компетенціюмісцевого самоврядування, а які питання належать до державнихповноважень, закріплених за органами місцевого самоврядування у зв'язку з тимичи інших обставин. Ця стаття - одна з найважливіших - потребуєкардинальну зміну. Вже понятійний лад її важко визнати логічним.
  Називається стаття "Предмети ведення місцевого самоврядування", але в самому їїнормативному тексті предмети ведення замінюються "питаннями місцевогозначення "- терміном, який, судячи з переліку цих питань, включає всебе і предмети ведення, тобто напрямки або сфери діяльності, іповноваження місць?? ої влади. Наприклад, до питань місцевого значення віднесенокомплексний соціально-економічний розвиток (предметна характеристика) іприйняття і зміна статутів муніципальних утворень (конкретнеповноваження).

  Окремі проблеми пов'язані з нечіткістю визначення системи місцевогосамоврядування та її елементів як передумови системності законодавствапро місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування, будучи частиною системидержавного устрою, в свою чергу, також являє собоюпевну систему взаємодіючих елементів, які потребують в адекватномувідображенні в комплексі нормативних правових актів. Тому необхіднорозглянути питання про те, що являє собою система місцевогосамоврядування. Єдиного підходу до її визначення поки не склалося. Так,
  О.Е. Кутафін і В.І. Фадєєв визначають систему місцевого самоврядування яксукупність організаційних форм у рамках відповідних муніципальнихутворень, за допомогою якої забезпечується вирішення питань місцевогозначення, місцевої жізні1. Аналогічне визначення дає і Е.С. Шугріна: "Підсистемою місцевого самоврядування розуміється сукупність форм прямоговолевиявлення громадян, органів місцевого самоврядування, територіальногогромадського самоврядування, інших організаційно-правових формздійснення місцевого самоврядування, через які населеннямуніципального освіти реалізує визнається та гарантовані
  Конституцією Російської Федерації влада, вирішує, виходячи зі своїхвласних інтересів, історичних та інших традицій, питання місцевогозначення "1. Фактично система місцевого самоврядування в даному випадкурозуміється як система організаційних форм його здійснення, що не однеі те ж.

  Н.В. Постовий, не даючи формального визначення системи місцевогосамоврядування, перераховує елементи цієї системи, відносячи до них все ті жформи прямого волевиявлення населення та органи місцевого самоврядування. Зайого думку, організація і функціонування кожного з елементів системирегулюється в загальних рисах федеральними законами, зокрема, "Профінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації "," Прооснови муніципальної служби в Російській Федерації ". По кожному зелементів системи місцевого самоврядування суб'єкти Російської Федераціїприйняли спеціальні нормативні правові акти. Норми муніципального прававибудовуються в певну систему, узгоджуючи з елементами системимісцевого самоуправленія2. Тим самим фактично автор визнає, щоелементами системи місцевого самоврядування є не тількиорганізаційні форми його здійснення, а й, наприклад, місцеві фінанси,муніципальна власність.

  Дещо інший підхід до визначення системи місцевого самоврядуванняспостерігається у І.В. Видріна і А.Н. Кокотова. На їхній погляд, це сукупністьмісцевих співтовариств мешканців, муніципальних утворень, їх внутрішніхсуб'єктів та інститутів, що взаємодіють між собою та із зовнішнім середовищем впроцесі відправлення

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !