ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Контрольна робота з муніципального праву Варіант 2
       

   

  Муніципальне право

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Новокузнецький філія-інститут

  Кемеровського Державного університету

  юриспруденція

  Контрольна робота < p> ПЗ Муніципальне право

  ВАРІАНТ № 2

  Виконав: студентка 5 курсу гр. С-982

  Пушкіна М.М.

  Перевірив:

  г.Новокузнецк - 2003 р.

  О Г Л А В Л Е Н И Е:

  1. Види муніципальної-правових норм 3
  2. Схема «Система територіального громадського самоврядування». 7
  3. Завдання 10
  Використана література 12

  1. Види муніципальної-правових норм

  Муніципальне-правові норми - правові норми, що закріплюють і регулюють відносини, що виникають в процесі організації та діяльності місцевого самоврядування.

  Муніципальне-правові норми мають специфічні риси:

  1. Якщо звичайні правові норми, з'являються в результаті діяльності держави, то муніципальної-правові норми поряд з цим, в результаті, у тому числі правотворчої діяльності органів місцевого самоврядування.

  2. Кожного муніципального-правова норма одночасно є і нормоюбудь-якій іншій галузі права.

  Класссіфікація муніципальної-правових норм:

  1. По об'єкту правового регулювання, тобто по колу регульованихвідносин:
  . норми, що регулюють суспільні відносини у галузі основ місцевого самоврядування, принципів і функцій місцевого самоврядування;
  . норми, що регулюють територіальні основи місцевого самоврядування;
  . норми, що регулюють фінансово-економічні основи місцевого самоврядування;
  . норми, що регулюють організаційні засади місцевого самоврядування;
  . норми, що регулюють гарантії місцевого самоврядування;
  . норми, що регулюють відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
  . норми, що регулюють повноваження місцевого самоврядування (муніципальних утворень) в окремих галузях і сферах місцевого життя.

  2. За характером що містяться в них приписів муніципальної-правовінорми поділяються на:
  . управомочівающіе норми (норми-дозволи, які встановлюють, що можна робити). Управомочівающіе норми, наприклад, визначають предмети відання місцевого самоврядування;
  . зобов'язують норми (норми, що містять приписи, що потрібно робити).

  Так, органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити кожному можливість ознайомлення з документами і матеріалами, що безпосередньо зачіпають права і свободи людини і громадянина. Дані норми встановлюють також обов'язки державних органів по відношенню до муніципальним органам, обов'язки інших суб'єктів муніципального права;
  . заборонні норми (норми-заборони, що встановлюють, що не можна робити).

  Це норми, що закріплюють те чи інше правило заборонного характеру, забезпечують, зокрема, недоторканість прав місцевого самоврядування. Наприклад, забороняється обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених Конституцією Російської Федерації, федеральними законами.

  3. За ступенем визначеності (категоричності) що містяться в нихприписів норми муніципального права поділяються на імперативні ідиспозитивні.
  . Імперативна норма, наприклад, встановлює порядок вступу в силу нормативних правових актів органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, які зачіпають права, свободи, обов'язки людини і громадянина (потрібно їх офіційне опублікування (оприлюднення).
  . Прикладом диспозитивних норм можуть служити норми , що встановлюють порядок розгляду і вирішення законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єкта Російської Федерації питання про припинення повноважень відповідного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування (ст.49 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в

  Російської Федерації »).

  4. По території дії норми муніципального права можуть бути:
  . федеральними діють на всій території Росії);
  . муніципальної-правові норми суб'єктів РФ;
  . локальні муніципальної-правові норми, що діють в межах території муніципальних утворень

  5. За джерелами, тобто за характером актів, в яких міститьсянорми муніципального права:
  . муніципальної-правові норми, що містяться в Конституції Російської

  Федерації, конституціях та статутах суб'єктів Російської Федерації; у федеральних законах, законах суб'єктів Російської Федерації в актах

  Федеральних Зборів РФ;
  . в указах Президента Російської Федерації, актах Уряду

  Російської Федерації, актах органів виконавчої влади суб'єктів

  Російської Федерації;
  . в постановах Конституційного Суду;
  . в рішеннях, які приймаються шляхом прямого волевиявлення громадян, рішення органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування (статути муніципальних утворень, загальнообов'язкові правила з предметів ведення муніципального освіти).

  6. Крім того, норми муніципального прав можуть бути поділені на нормиматеріально-правові та процесуальні.
  . Матеріально-правові норми закріплюють повноваження органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, права і обов'язки громадян, інших суб'єктів муніципального права.
  . Процесуальні норми муніципального права визначають порядок

  (процедуру) виборів і діяльності органів місцевого самоврядування, порядок прийняття рішень безпосередньо населенням муніципальних утворень, процедуру реалізації права населення на правотворчу ініціативу в питаннях місцевого значення і т.д.

  7. Класифікація норм муніципального права можлива не тільки за їхвидів, а й по муніципальних-правовим інітітутам.

  Правовий інститут в муніципальному праві представляє сукупністьмуніципальної-правових норм, що регулюють певне коло взаємопов'язанихсуспільних відносин, які утворюють в рамках предмета муніципальногоправа самостійну, відокремлену групу.

  до муніципальної-правовим інститутам належать, наприклад, основидіяльності місцевого самоврядування. Це досить складний інститут,що складається з більш простих інститутів: інституту територіальноїоснови місцевого самоврядування, інституту муніципальної власності,інституту муніципальної служби та ін

  2. Схема «Система територіального громадського самоврядування».

  Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевогосамоврядування "розглядає територіальне громадське самоврядуванняяк одну з форм місцевого самоврядування. Одночасно, територіальнегромадське самоврядування - це змішана форма участі населення вмісцеве самоврядування, що здійснюється за допомогою як безпосередніх, такі представницьких форм участі.

  Територіальне громадське самоврядування населення --самоорганізація громадян за місцем їх проживання на території муніципальногоосвіти для самостійного і під свою відповідальність здійсненнявласних інтересів в питаннях місцевого значення безпосередньонаселенням або через створювані ним органи територіального громадськогосамоврядування [1].

  Відповідно до ст.80 Закону «Про місцеве самоврядування в РФ» систематериторіального громадського самоврядування населення включає в себезагальні збори (сходи), конференції громадян, місцеві референдуми, іншіформи безпосередньої демократії; органи територіального громадськогосамоврядування населення (поради або комітети мікрорайонів, житловихкомплексів, селищ, сільських населених пунктів), а також інші органисамоврядування населення за місцем проживання (ради або комітети вулиць,кварталів, будинків тощо).

  Система територіального громадського самоврядування населення


  | Загальні збори (сходи), конференції | Органи територіального |
  | громадян, місцеві референдуми, інші | громадського самоврядування |
  | форми безпосередньої демократії | населення (поради або комітети |
  | (звернення громадян, нормотворча | мікрорайонів, житлових комплексів, |
  | ініціатива) | селищ, сільських населених |
  | | Пунктів; ради або комітети вулиць, |
  | | Кварталів, будинків та ін |
  | Загальні збори (сходи), конференції | Органи територіального |
  | громадян скликаються місцевими Радами | громадського самоврядування |
  | та органами територіального | населення створюються за ініціативою |
  | громадського самоврядування | громадян на основі їх добровільного |
  | населення в міру необхідності. | волевиявлення. |
  | До компетенції загальних зборів | Компетенція органів територіального |
  | (сходів), конференцій громадян | громадського самоврядування |
  | належить: | населення визначається їх |
  | - Обрання органів територіального | положеннями (статутами) з урахуванням |
  | громадського самоврядування | повноважень, переданих їм місцевими |
  | населення та прийняття положень | Радами і місцевою адміністрацією. |
  | (статутів) про них; | Місцеві Ради і місцева |
  | - Затвердження програм діяльності | адміністрація можуть встановлювати |
  | органів територіального | сфери спільної компетенції з |
  | громадського самоврядування | органами територіального |
  | населення з соціально - | громадського самоврядування |
  | економічного розвитку | населення за погодженням з ними, а |
  | відповідній території та звітів | також перелік питань, рішення по |
  | про їх виконання; | яким не можуть бути прийняті без |
  | - Вирішення інших питань, | узгодження з органами |
  | що відносяться до компетенції органів | територіального громадського |
  | територіального громадського | самоврядування населення. |
  | самоврядування населення, | |
  | зачіпають інтереси населення | |
  | відповідній території. | |

  | Інші форми безпосереднього | |
  | самоврядування: | |
  | 1.Обращенія громадян - ця форма | |
  | досить детально регламентована | |
  | в законодавстві, виділяють два | |
  | виду звернень: індивідуальні та | |
  | колективні. За функціональним | |
  | критерієм: пропозиції, заяви і | |
  | скарги. Відповідно до ст.33 | |
  | Конституції РФ, правом на звернення | |
  | до органів місцевого самоврядування | |
  | мають виключно громадяни РФ. | |
  | У регіональному законодавстві це | |
  | право, як правило, надається | |
  | також іноземцям та особам без | |
  | громадянства. | |
  | 2.Нормотворческая ініціатива - під | |
  | цією формою розуміється право | |
  | внесення проекту нормативного акту в | |
  | представницький орган місцевого | |
  | самоврядування. Регіональне | |
  | законодавство закріплює | |
  | різний кворум для такої | |
  | ініціативи: | |
  | А.1% підписів від усіх що володіють | |
  | виборчим правом і проживають | |
  | на даній території; | |
  | в.1000 підписів на підтримку | |
  | нормативного акта громадян, | |
  | проживають на даній території. | |

  3. Завдання

  Визначте з урахуванням ознак муніципального службовця які з ніженазванних працівників не є такими:

  . Мер міста,

  . Прокурор,

  . Суддя,

  . Нотаріус,

  . Завідувач юридичного відділу міської адміністрації,

  . Депутат міської Ради,

  . Начальник відділу торгівлі та побутових послуг районної адміністрації,

  . Начальник цеху,

  . Стенографістка,

  . Адвокат

  П.1 ст.2 ФЗ «Про основи муніципальної служби в Російській Федерації»дає поняття муніципальної служби.

  Муніципальна служба - професійна діяльність, яказдійснюється на постійній основі на муніципальної посади, нещо є виборною.

  Згідно ст.7 ФЗ «Про основи муніципальної служби в Російській
  Федерації »муніципальним службовцям є громадянин Російської Федерації,що досяг віку 18 років, виконуючий в порядку, визначеному статутоммуніципального освіти відповідно до федеральних законів ізаконами суб'єкта Російської Федерації, обов'язки з муніципальноїпосади муніципальної служби за грошову винагороду, що виплачується зарахунок коштів місцевого бюджету.

  Особи, які не заміняють муніципальні посади муніципальної служби тавиконуючі обов'язки з технічного забезпечення діяльності органівмісцевого самоврядування, не є муніципальними службовцями.

  На підставі цих ознак муніципальними службовцями є:

  . Завідувач юридичного відділу міської адміністрації,

  . Начальник відділу торгівлі та побутових послуг районної адміністрації,

  Не є муніципальними службовцями:

  . Мер міста,

  . Прокурор,

  . Суддя,

  . Нотаріус,

  . Депутат міської Ради,

  . Начальник цеху,

  . Стенографістка,

  . Адвокат

  Використана література

  1. Федеральний закон від 28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. від 21.03.2002) «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській

  Федерації»

  2. Федеральний закон від 08.01.1998 N 8-ФЗ (ред. від 25.07.2002) «Про основи муніципальної служби в Російській Федерації»

  3. Закон РФ від 06.07.1991 N 1550-1 (ред. від 21.03.2002) «Про місцеве самоврядування в Російській Федерації»

  4. Игнатов В.Г., Рудсет В.В. Місцеве самоврядування в сучасній Росії.

  - Ростов-на-Дону, 2001. - 416 с.

  5. Кутафін О.Е., Фадєєв В.І. Муніципальне право Російської федерації. -

  М., 2001. - 552 с.

  -----------------------< br>[1] О. Е. Кутафін, В. І. Фадєєв. Муніципальне право РФ. - М., 2001. - С.82


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !