ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Фінансові основи місцевого самоврядування
       

   

  Муніципальне право

  МОСКОВСЬКА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРИ УРЯДІ Г. МОСКВИ

  БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ ФІЛІЯ

  Юридичний факультет

  Контрольна робота

  По курсу «Муніципальне право »

  Тема:« Фінансові основи місцевого самоврядування »

  Контрольна робота студента

  Заочного відділення

  _________________________

  Група ____

  м. Благовєщенськ, 2003 р.

  План

  1. Поняття фінансових основ місцевого самоврядування.
  2. Муніципальна власність.
  3. Місцевий бюджет та інші місцеві фінанси.

  1. Поняття фінансових основ місцевого самоврядування

  Існування муніципальної власності та місцевих фінансів,безсумнівно, припускає наявність певної самостійності режимурегулювання економічних відносин на місцевому рівні. Відсутністьтрадицій ефективного використання муніципальної власності та місцевихфінансів у підприємницькій діяльності, їх недостатнє правоверегулювання робить складним функціонування муніципального господарства.

  Аналіз сутності поняття економічна основа місцевого самоврядування вйого різних модифікаціях показує, що воно дуже багатогранно, обіймаєсобою масу різних за характером, ступенем значущості і можливості вирішенняпроблем. Позитивну роль в процесі правового регулюванняекономічної основи місцевого самоврядування могла б зіграти планомірнасистематична розробка актів, що стосується господарської діяльності намісцевому рівні в різних сферах: бюджету, податків, банківської справи,інвестицій, зовнішньоекономічних відносин.

  До найважливіших параметрів економічної діяльності на рівні місцевогосамоврядування відносяться: основні принципи організації місцевих фінансів;джерела формування та напрями використання фінансових ресурсівмісцевого самоврядування, основи фінансового і бюджетного планування вмуніципальних утвореннях; взаємовідносини органів місцевого самоврядуванняз фінансовими інститутами; гарантії фінансових прав органів місцевогосамоврядування та їх відповідальність за виконання фінансових зобов'язань.

  Національна програма державної підтримки місцевогосамоврядування, затверджена постановою Уряду Російської
  Федерації від 27 грудня 1995 р., визначає основні підходи до закріпленняфінансово-економічної основи місцевого самоврядування.

  У ній говориться, що з метою забезпечення функцій місцевогосамоврядування відповідними фінансово-економічними ресурсаминеобхідно сформувати муніципальну власність; забезпечити чіткерозмежування доходів і видатків між федеральним бюджетом і бюджетамисуб'єктів Російської Федерації, а також всередині суб'єктів Російської
  Федерації: між республіканськими, крайовими, обласними, міськимиг.г.Москви і Санкт-Петербурга бюджетами, з одного боку, та місцевимибюджетами, з іншого.

  Бюджети кожного рівня повинні відповідати повноважень і функцій,які покладені на органи державної влади суб'єктів Російської
  Федерації та органи місцевого самоврядування.

  Органи державної влади беруть участь у вирішенні фінансово -економічних питань місцевого самоврядування через: 1) розподілкоштів для фінансування федеральних і регіональних програм міжмуніципальними утвореннями; 2) контроль за ефективністю використанняцих коштів; 3) розробку мінімальних державних соціальнихстандартів, соціальних і фінансових норм; 4) організаційно-фінансові таправові заходи щодо складання та виконання місцевих бюджетів, формуваннюмуніципальних позабюджетних фондів.

  Збільшення витрат або зменшення доходів місцевих бюджетів, що виникловнаслідок рішень органів державної влади Російської Федераціїабо її суб'єктів, компенсується органами, що прийняли рішення, за рахуноккоштів федерального бюджету або бюджетів суб'єктів Федерації.

  Указ Президента Російської Федерації від 8 липня 1994 р. "Про порядокнадання фінансової підтримки підприємствам за рахунок коштівфедерального бюджету "встановлює, що муніципальним підприємствамкороткострокова фінансова підтримка може надаватися: на проведенняструктурної перебудови виробництва; для розрахунків за цільовими кредитами,спрямованим на закупівлю обладнання та матеріалів; на розробку, впровадженняі придбання новітніх технологій, обладнання та матеріалів, у тому числіі за кордоном.

  2. Муніципальна власність

  Частина 2 ст.8 Конституції Російської Федерації встановлює, що "в
  Російської Федерації визнаються і захищаються рівним чином приватна,державна, муніципальна та інші форми власності ".

  Такого роду положення дійсно захищає інтереси муніципальноївласності, однак виникає серйозне питання про наслідкисамостійного (незалежного) включення місцевих органів у господарськийоборот. Правовий режим, встановлений цією статтею, не визначає, вЯкою мірою поширюватися на муніципальну власність федеральнийзаконодавство та законодавство суб'єктів Федерації в областіуправління господарською діяльністю. Справа в тому, що у місцевих органівіснує дуже проста легальна можливість обійти пропонованіфедеральним законодавством соціальні гарантії прав трудящих,вимоги до капіталовкладень, фінансів, підприємницької діяльностіна тому лише підставі, що органи місцевого самоврядування самі управляютьмуніципальною власністю.

  Практично органи місцевого самоврядування користуються повноюцивільно-правової свободою і адміністративно-правової самостійністю.
  У зв'язку з цим бажано проявити розумну обережність щодо участімісцевих утворень у господарському обороті і зобов'язати органи владисуб'єктів Федерації посилити контроль за впливом діяльності органівмісцевого самоврядування на соціально-економічну обстановку в регіоні ірозвиток ринкових відносин.

  Стаття 124 Цивільного кодексу Російської Федерації встановлює,що міські, сільські поселення та інші муніципальні освітивиступають у відносинах, регульованих цивільним законодавством, нарівних засадах з іншими учасниками цивільних відносин.

  Стаття 125 конкретизує порядок такої участі, визначаючи, що відімені муніципальних утворень у цивільних правовідносинах набувають іздійснюють права і обов'язки органи місцевого самоврядування в межахїх компетенції, встановленої актами, що визначають статус цих органів.

  Стаття 215 визначає статус муніципальної власності,встановлюючи, що до неї відноситься майно, що належить на правівласності міських і сільських поселень, а також іншим муніципальнимутворень.

  Стаття 217 встановлює, що майно, що перебуває в муніципальнійвласності, може бути передано його власником у власністьгромадян і юридичних осіб у порядку, передбаченому законами проприватизації.

  Кошти місцевих бюджетів, муніципальних позабюджетних фондів, цінніпапери, що належать органам місцевого самоврядування, і інші фінансовіресурси є муніципальною власністю.

  Постанова Уряду Російської Федерації від 29 червня 1995 р. "Пропершочергові заходи щодо зміцнення дохідної частини федерального бюджету іполіпшенню діяльності податкових органів ", Закон Російської Федерації від 3Липень 1991 "Про приватизацію державних і муніципальних підприємств в
  Російської Федерації ", Державна програма приватизаціїдержавних і муніципальних підприємств в Російській Федерації,затверджена Указом Президента Російської Федерації від 24 грудня 1993 N
  2284, Положення про порядок сплати, розподілу, обліку та контролю занадходженням коштів від приватизації державної і муніципальноївласності, розроблене Держкоммайном РФ, Державної податкової служби РФ,
  Мінфіном РФ, Фондом майна РФ від 18 жовтня 1995 р., Основні положеннядержавної програми приватизації державних і муніципальнихпідприємств в Російській Федерації після 1 липня 1994 року, затверджені
  Указом Президента Російської Федерації від 22 липня 1994 р., Указ Президента
  Російської Федерації від 11 травня 1995 р. "Про заходи щодо забезпеченнягарантованого надходження у федеральний бюджет доходів від приватизації ",статті коментованого Федерального закону регулюють порядок та умовиприватизації муніципальної власності, встановлюють режим контролю занадходженням до місцевих бюджетів доходів від приватизованого муніципальногомайна.

  Продавець об'єктів приватизації зобов'язаний за коштами від продажу об'єктівприватизації, що надійшли з 1 по 15 число кожного місяця, проводити завстановленим нормативам перерахування їх не пізніше 25 числа, а покоштів, що надійшли з 16 по 31 число, - не пізніше 10 числа наступногомісяці.

  Кошти, що надійшли від покупців в оплату об'єктів приватизації,по яких не затверджені плани приватизації, мають бути їм повернуті цимпокупцям.

  Якщо покупці об'єктів, що приватизуються перераховують кошти ранішемоменту укладення договору купівлі-продажу, то зазначені кошти залишаютьсяна спеціальному рахунку продавця до укладення договору купівлі-продажу, а змоменту його укладення ці кошти підлягають розподілу в установленомузаконодавством порядку.

  Орган місцевого самоврядування (продавець об'єкта приватизації) зобов'язаний: здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю надходженнякоштів від покупців об'єктів приватизації відповідно до договорівкупівлі-продажу, а також виконанням ними умов по відношенню до об'єктаприватизації, передбачених договорами купівлі-продажу об'єктівприватизації; забезпечувати облік вступників коштів від приватизації по кожномуоб'єкта приватизації; представляти податковому органу за місцем свого знаходження відомості,необхідні для контролю за надходженням до відповідних бюджетів коштіввід приватизації.

  Покупці об'єктів приватизації несуть відповідальність за повноту ісвоєчасність оплати об'єктів приватизації відповідно до чинногозаконодавством, а також за виконання інших умов по відношенню дооб'єкта приватизації, передбачених планом приватизації та договором купівлі -продажу зазначеного об'єкта приватизації.

  У разі несвоєчасного перерахування продавцем коштів у дохідбюджету він несе відповідальність за чинним законодавством.

  Контроль за правильністю розподілу коштів від приватизації,повнотою і своєчасністю перерахування органами приватизації зазначенихплатежів до бюджетів різних рівнів здійснюється відповідно до п.4.9
  Державної програми приватизації, п.9 постанови Уряду
  Російської Федерації від 24 червня 1995 р. "Про підсумки виконання федеральногобюджету в I кварталі 1995 р. та завдання щодо забезпечення виконанняфедерального бюджету в 1995 р. "та постановою Уряду Російської
  Федерації від 29 червня 1995 р. "Про першочергові заходи щодо зміцнення дохідноїчастини федерального бюджету та поліпшення діяльності податкових органів ".

  З цією метою податкових органів за місцем знаходження продавця об'єктівприватизації відкривають на кожного з них облікову картку, в якійвідображаються необхідні відомості про продавця, його банківські реквізити,відомості про належних і фактично перерахованих ним платежах в доходвідповідних бюджетів.

  Фінансові органи здійснюють контроль за цільовим використаннямкоштів від приватизації муніципальних підприємств відповідно дозаконодавством про приватизацію та податковим законодавством.

  Приміром, постановою адміністрації Саратовської області від 29 травня
  1995 р. "Про заходи щодо забезпечення контролю за надходженням до бюджетудивідендів та орендної плати "встановлена єдина політика в забезпеченніконтролю за перерахуванням до бюджету дивідендів по акціях, які належатьмуніципальної власності, та орендної плати від використаннядержавного та муніципального майна. Адміністраціями міст ірайонів області прийняті аналогічні постанови з питань муніципальноївласності.

  Акціонерним товариствам, які мають пакети акцій, закріплені вмуніципальної власності, необхідно забезпечити перерахування до місцевогобюджет міста та району річних дивідендів по цих акціях не пізніше 1 травняроку, наступного за звітним, а при виплаті дивідендів протягом року вавансовому порядку ці кошти підлягають перерахуванню до бюджету не пізніше 10днів з дня їх нарахування.

  Копії платіжних доручень, що підтверджують перерахування до місцевогобюджету сум дивідендів та орендної плати, надаються в органи місцевогосамоврядування для забезпечення контролю за повнотою і своєчасністю їхперерахування до бюджету.

  Сплата орендної плати при здачі в оренду органом місцевогосамоврядування об'єктів нерухомості та інших основних фондів повиннапроводитися самими орендарями у строки, визначені в договорах оренди.

  Органи місцевого самоврядування володіють, користуються, розпоряджаютьсямуніципальними землями та іншими природними ресурсами в інтересах розвиткумуніципального освіти і соціально-економічних інтересів її громадян.

  Для будівництва промислових підприємств та іншихнесільськогосподарських потреб надаються за погодженням з власникомземлі (органом місцевого самоврядування), землевласником,землекористувачем земельні ділянки несільськогосподарського призначення абоне придатні для сільського господарства або сільськогосподарські угіддягіршої якості з кадастрової оцінки. Надання для вказаних цілейземельних ділянок із земель лісового фонду проводиться за рахунок не покритихлісом площ або площ, зайнятих малоцінними насадженнями.

  Орган місцевого самоврядування або за його дорученням місцевий комітет зземельну реформу і земельних ресурсів забезпечує вибір земельноїділянки в натурі (на місцевості). При цьому враховуються екологічні таінші наслідки передбачуваного заняття земель, перспектививикористання даної території та її надр. Результати роботи оформляютьсяактом вибору земельної ділянки для розміщення об'єкта, а в необхіднихвипадках і його санітарної (охоронної) зони. До акту додаютьсякартографічні матеріали, розрахунки збитків власників землі,землевласників, землекористувачів, орендарів і втратсільськогосподарського виробництва, пов'язаних з вилученням земельноїділянки, матеріали інших погоджень та експертиз, проведених з урахуваннямкомплексного розвитку території, передбачених законодавством
  Російської Федерації.

  землеволодіння, безстрокове (постійне) та тимчасове користуванняземельними ділянками та їх оренда є платними, крім випадків,зазначених у ст.51 Земельного кодексу. За земельні ділянки, які перебувають ввласності, справляється земельний податок.

  Органи місцевого самоврядування інформують населення про можливе
  (майбутньому) надання земель для розміщення об'єктів, діяльністьяких зачіпає його інтереси, і з'ясовують думку громадян через місцевіреферендуми, збори, сходи громадян, інші форми безпосередньоїдемократії. Громадяни, громадські організації, об'єднання та органитериторіального громадського самоврядування мають право брати участь урозгляді питань, пов'язаних з вилученням і наданням земельнихділянок, що зачіпають інтереси населення.

  3. Місцевий бюджет та інші місцеві фінанси

  Місцеві фінанси включають: кошти місцевих бюджетів, муніципальнихпозабюджетних (включаючи валютні) фондів, а також відповідно до законуінші фінансові ресурси, що служать задоволенню потреб населеннямуніципального утворення.

  Формування та використання місцевих фінансів грунтується напринципах самостійності місцевих фінансів, державної фінансовоїпідтримки, гласності формування і використання фінансових ресурсів.
  Держава сприяє розвитку місцевих фінансів, гарантує їх захистчерез відповідну систему заходів, у тому числі і через цільові федеральніі регіональні програми.

  Органи місцевого самоврядування здійснюють об'єднання надобровільній основі коштів юридичних та фізичних осіб для фінансуванняпрограм розвитку територій муніципальних утворень.

  Бюджети муніципальних утворень складаються при використанніосновних фінансових і бюджетних понять, встановлені?? законодавством (вЗокрема, статтями чинного частково Закону Російської Федерації від 15квітня 1993 р. "Про основи бюджетних прав і прав формувати івикористання позабюджетних фондів представницьких і виконавчих органівдержавної влади республік у складі Російської Федерації, автономноїобласті, автономних округів, країв, областей, міст Москви та Санкт-
  Петербурга, органів місцевого самоврядування ".

  Консолідований бюджет - зведення бюджетів нижчих територіальнихрівнів і бюджету відповідного національно-державного іадміністративно-територіального утворення, що використовується для розрахунків іаналізу.

  Мінімальний бюджет - розрахунковий обсяг доходів відповідногоконсолідованого бюджету нижчого територіального рівня, бюджетуселища, районного бюджету району в місті, міського бюджету міста безрайонного поділу, що покривають що гарантуються відповідними вищестоящимиорганами влади мінімально необхідні витрати, частка яких у разінедостатності розрахункового обсягу закріплених доходів покриваєтьсявідрахуваннями від регулюючих доходів, дотаціями та субвенціями за рішенняморганів державної влади Російської Федерації і її суб'єктів.

  Мінімальні соціальні та фінансові норми і нормативи - відповіднов натуральному або грошовому вираженні єдині або групові питоміпоказники мінімально необхідної забезпеченості найважливішими житлово -побутовими, соціально-культурними та іншими послугами.

  Закріплені доходи - доходи, які повністю або у твердофіксованій частці (у відсотках) на постійній чи довгостроковій основі вустановленому порядку надходять до відповідного бюджету.

  Регулюючі доходи - доходи, які з метою збалансування доходіві витрат надходять до відповідного бюджету у вигляді процентних відрахуваньвід податків і інших платежів за нормативами, затвердженими в установленомупорядку на наступний фінансовий рік.

  Дотація - сума, що виділяється з бюджету вищого рівня у випадках,якщо закріплених і регулюючих доходів недостатньо для формуваннямінімального бюджету муніципального утворення.

  Субвенція - сума, що виділяється на певний термін з бюджетувищого рівня на конкретні цілі для вирівнювання соціально -економічного розвитку відповідного муніципального утворення.

  Контингент доходу - сума який справляється на території відповідноїмуніципального утворення конкретного виду податку або іншого платежу.

  Середня фінансова забезпеченість - сума бюджетних коштів, коштівпозабюджетних фондів та інших коштів, що спрямовуються на утримання об'єктівсоціальної та виробничої інфраструктури, а також на фінансуваннясоціально-економічного розвитку муніципальної освіти в розрахунку набюджету, у тому числі бюджету поточних витрат і бюджету розвитку;перевищення доходів над витратами або дефіцит бюджету та його граничнийвідсоток по відношенню до витрат; дотації і субвенції бюджетам нижчестоящоготериторіального рівня; розмір нормативів (відсотків) відрахувань відрегулюючих доходів до бюджетів нижчого територіального рівня;перелік доходів і нормативи фіксованих часток доходів (у відсотках),закріплюються за бюджетами нижчого територіального рівня; оборотнакасова готівка.

  При складанні проекту бюджету, уточнення бюджету в ході йоговиконання органи муніципального освіти в межах своєї компетенціїмає право: визначати обсяг фінансування зі свого бюджету заходів щодосоціально-економічного розвитку відповідного муніципальногоосвіти в межах планованих бюджетних доходів, наданихдотацій, субвенцій, а також з урахуванням залучених позикових коштів; визначати напрямки використання коштів бюджету на інвестиції,власні цільові програми, а також на спільні програми з органамидержавної влади або місцевого самоврядування інших адміністративно -територіальних утворень, на зовнішньоекономічну діяльність,заходи з охорони навколишнього середовища (понад асигнувань, що виділяються зекологічних позабюджетних фондів), благоустрій міст, селищ ісіл, утримання і капітальний ремонт житлового фонду, об'єктівкомунального призначення, мережі доріг відповідного значення (понадвиділюваних асигнувань з дорожніх фондів); освітніх закладів,закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення, науки і культури,фізичної культури і спорту, засобів масової інформації, на утриманняорганів місцевого самоврядування і на інші цілі; збільшувати в межах наявних коштів норми витрат на утриманняжитлово-комунального господарства, освітніх установ, установохорони здоров'я і соціального забезпечення, науки і культури, фізичноїкультури і спорту, органів міліції та громадської безпеки, охоронинавколишнього середовища та на інші цілі; визначати в межах наявних коштів додаткові пільги іпосібники, а також в межах наявних коштів виробляти інші витрати нанадання допомоги окремим категоріям населення, які потребують соціальногозахисту; утворювати в межах обсягу доходів свого бюджету резервні тацільові фонди; об'єднувати на договірній основі кошти свого бюджету із засобамиінших бюджетів, а також підприємств, установ, організацій, громадськихоб'єднань та громадян для фінансування будівництва, ремонту іутримання об'єктів виробничого та невиробничого призначення.

  Звіт про виконання бюджету і звіти про використання коштівпозабюджетних і валютного фондів складаються органами місцевогосамоврядування. Звіт про виконання бюджету має складатися з усіхосновними показниками доходів і витрат у встановленому порядку знеобхідним аналізом виконання доходів (у тому числі щодо забезпечення рівнязакріплених доходів та витрачання коштів).

  Рівень закріплених доходів бюджету (за винятком районних бюджетіврайонів у містах) повинен складати не менше 70 відсотків доходної частинимінімального бюджету відповідного національно-державного абоадміністративно-територіального утворення, а за відсутності такоїможливості у зв'язку з недостатністю закріплених і регулюючих доходів
  - Не менше 70 відсотків доходної частини без обліку в ній дотацій і субвенцій.

  Для досягнення цього рівня в процесі бюджетного регулювання
  Державна Дума Російської Федерації, інші державні органивлади закріплюють за бюджетами муніципального освіти повністю або втвердо фіксованій частці (у відсотках) на довгостроковій основі (не меншеніж на п'ять років) будь-які регулюючі доходи, а також можуть передавати в цібюджети свої закріплені доходи. При цьому у разі збільшення мінімальногобюджету на наступний фінансовий рік зазначена фіксована частка (увідсотках) підлягає відповідному коригуванню у бік збільшення.

  Державні органи влади Федерації та її суб'єктів у межахсвоєї компетенції стверджують для бюджетів муніципального освітидиференційовані або єдині нормативи відрахувань від регулюючих доходів.
  Диференційовані і єдині нормативи можуть затверджуватися одночасно порізних видів регулюючих доходів.

  До власних доходів місцевих бюджетів відносяться наступні видидоходів:

  1) місцеві податки і збори (земельний податок, доходи від реалізаціїнерухомості, ліцензійні збори за право виробництва і торгівлі спиртниминапоями та пивом, підакцизними товарами, податок з роздрібних продажів, податокна утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери,транспортний податок, податок на потреби освітніх установ та інші);

  2) податок на майно з юридичних і фізичних осіб, податок намайно, що переходить в порядку спадкування і дарування;

  3) державне мито за окремі види діяльності;

  4) платежі за користування надрами та природними ресурсами ввідповідно до законодавства Російської Федерації;

  5) податок з власників транспортних засобів;

  6) близько 5-10 відсотків від оподатковуваного прибутку підприємств іорганізацій (запланований муніципальний податок на прибуток з частини бюджетусуб'єкта Федерації);

  7) близько 10-15 відсотків від загальної суми ПДВ за товарами вітчизняноговиробництва, за винятком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (планованиймуніципальний податок);

  8) близько 50 відсотків від прибуткового податку з фізичних осіб
  (запланований муніципальний податок з фізичних осіб);

  9) 100 відсотків акцизів, що стягуються на території муніципальногоосвіти (запланований податок);

  10) 100 відсотків доходів від приватизації та реалізації муніципальногомайна і частину від реалізації державного майна відповідно додержавної програми приватизації;

  11) 100 відсотків коштів від здачі в оренду муніципального майна таземлі, що перебуває в муніципальній власності;

  12) інші податки і збори.

  Витрати бюджетів, передбачені бюджетної класифікації,підрозділяються на витрати, які включаються до бюджету поточних витрат і бюджетрозвитку (див. Федеральний закон "Про бюджетну класифікацію Російської
  Федерації "від 15 серпня 1996.

  До бюджету поточних витрат відносяться витрати на поточне утримання такапітальний ремонт (відновлювальний) житлово-комунального господарства,об'єктів охорони навколишнього середовища, освітніх установ, установохорони здоров'я і соціального забезпечення, науки і культури, фізичноїкультури і спорту, засобів масової інформації, органів державноївлади і управління, органів місцевого самоврядування й інші витрати, невключені в видатки розвитку.

  В ході виконання бюджету орган місцевого самоврядування має правоприймати рішення про внесення змін за статтями витрат бюджетноїкласифікації в межах затверджених асигнувань по кожному напрямкувитрачання коштів.

  Вільний залишок коштів бюджету, що утворився на початок поточногофінансового року, доходи бюджету, додатково отримані в ходівиконання бюджету, суми перевищення доходів над видатками, що утворюються врезультаті збільшення надходжень до бюджету або економії у видатках (далі --вільні бюджетні кошти), не підлягають вилученню органом суб'єкта
  Федерації.

  Видаткова частина мінімального бюджету визначається: а) сумою витрат, що включаються до бюджету поточних витрат, яківраховуються вищими органами влади в розрахунках до бюджету року,передує планованому (в порівнянних умовах), з урахуванням збільшення
  (зниження) цих витрат, викликаного:

  - узгодженої з вищим органом влади сумою витрат у зв'язку ззміною складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню;

  - рішеннями вищих органів влади про зміну соціальних тафінансових норм і нормативів;

  - зміною індексу цін і тарифів за розрахунками вищестоящихвиконавчих органів влади, які здійснюють в установленому порядку; б) мінімально необхідною сумою витрат, що включаються до бюджету розвиткуданого національно-державного або адміністративно-територіальногоосвіти.

  Законодавством забезпечуються гарантії гласності при прийняттірішень з питань, пов'язаних з бюджетом, позабюджетними і валютнимфондами.

  Рішення органів місцевого самоврядування про затвердження бюджету, провикористання коштів позабюджетних і валютного фондів, про затвердженнязвіту про виконання бюджету та використання коштів позабюджетних івалютного фондів, а також рішення з інших питань, що стосуються формуваннябюджету або зазначених фондів, підлягають опублікуванню у засобах масовоїінформації у строки, встановлені відповідним органом місцевогосамоврядування, або доводяться до відома населення в інший спосіб виходячи зможливостей відповідного суб'єкта Федерації та муніципальногоосвіти.

  У разі прийняття рішення про відхилення проекту бюджету або пронезатвердження звітів про виконання бюджету та використання коштівпозабюджетних і валютного фондів у засобах масової інформації повинні бутиопубліковані необхідні відомості про причини прийняття такого рішення.

  При недостатності бюджетних коштів для покриття витрат,перевищують мінімальний бюджет, або у випадках тимчасових фінансовихускладнень в процесі виконання затвердженого бюджету органи владимуніципального утворення можуть отримувати процентні або безпроцентніпозички з інших бюджетів, а також у порядку, встановленому органами владисуб'єкта Федерації, випускати позики на інвестиційні цілі на власнійтериторії.

  Органи влади муніципального освіти має право отримувати короткостроковікредити комерційних банків за рахунок їх власних ресурсів за рішеннямпредставницького органу влади, в якому визначаються прийнятні умовиукладення угоди виконавчого органу влади з банком пронадання та погашення кредиту.

  Максимальний розмір співвідношення загальної суми позик, кредитів, іншихборгових зобов'язань відповідного бюджету та обсягу його витратвстановлюється законами Російської Федерації. Вищі органи влади невідповідають за борговими зобов'язаннями нижчестоящого органу влади, завинятком випадків, передбачених законодавчими актами Російської
  Федерації.

  Доходна частина мінімального бюджету повинна повністю покриватизазначені суми витрат. У разі незбалансованості доходів і мінімальнонеобхідних видатків бюджетів сільрад, селищ, районних бюджетіврайонів у містах, міських бюджетів міст без районного поділу,бюджетів міст (крім міст Москви і Санкт-Петербурга), районів органимісцевого самоврядування представляють в органи влади суб'єкта Федераціїнеобхідні розрахунки для обгрунтування розмірів нормативів відрахувань відрегулюючих доходів, дотацій, субвенцій, переліку доходів і витрат,що підлягають передачі з вищих бюджетів, а також дані про змінускладу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню.

  Для повного врахування всіх фінансових ресурсів, а також визначеннясередньої фінансової забезпеченості муніципального утворення його органивправі скласти територіальний зведений фінансовий баланс. Підприємства,установи та організації всіх форм власності, розташовані навідповідній території, включаючи податкові служби та органи статистики,за запитами органів місцевого самоврядування зобов'язані безоплатноподавати їм відомості, необхідні для складання цих балансів.

  Державні органи влади суб'єкта Федерації організують роботу подоведення до початку фінансового року до органів місцевого самоврядуваннянаступних даних:

  - проектованих нормативів (відсотків) відрахувань від регулюючихдоходів і прийнятих в їх розрахунок сум контингентів цих доходів;

  - про дотації і субвенції, що намічаються до надання зреспубліканського бюджету Російської Федерації та бюджету суб'єкта Федерації,та їх цільове призначення;

  - переліку і фіксованих часток (у відсотках) доходів, закріплених забюджетами різних рівнів;

  - переліку витрат, що передаються з республіканського бюджету
  Російської Федерації та бюджету суб'єкта Федерації до бюджету місцевогосамоврядування.

  Державний комітет Російської Федерації по статистиці підвиконання постанови Уряду Російської Федерації від 21 квітня
  1995 р. "Про вдосконалення інформаційної системи поданнябухгалтерської звітності "прийняв положення від 27 вересня 1995 р." Прозатвердження порядку збору та обробки річної бухгалтерської звітностіорганізацій та подання зведеної інформації органам державноївлади та місцевого самоврядування, а також іншим зацікавленимкористувачам ".

  Постановою Уряду Російської Федерації від 21 квітня 1995
  "Про вдосконалення інформаційної системи подання бухгалтерськоїзвітності "на органи державної статистики покладено функції ззбору, обробки річних бухгалтерських звітів організацій, розташованихінформації органам місцевого самоврядування, а також іншим зацікавленимкористувачам.

  При зборі, обробці бухгалтерської звітності та подання органаммісцевого самоуправлен?? я слід керуватися частиною першою
  Цивільного кодексу Російської Федерації, Федеральним законом від 20Лютий 1995 "Про інформації, інформатизації та захисту інформації",
  Федеральним законом від 14 червня 1995 р. "Про державну підтримку малогопідприємництва в Російській Федерації ", постановою Уряду
  Російської Федерації від 21 квітня 1995 р. "Про вдосконаленняінформаційної системи подання бухгалтерської звітності ", Положеннямпро бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації, затвердженого
  Наказом Мінфіну Росії від 26 грудня 1994 р. N 170, Положенням про
  Державному комітеті Російської Федерації за статистикою, затвердженимпостановою Уряду Російської Федерації від 9 липня 1994
  "Питання Державного комітету Російської Федерації по статистиці",спільним Наказом Держкомстату Росії і Державної податкової служби Росії "Проінформаційному взаємодії органів державної статистики іподаткових органів ", затвердженим 25 липня 1995 N 141/ВГ-3-13/49.

  До місцевих податків відносяться: податок на майно фізичних осіб;земельний податок; реєстраційний збір з фізичних осіб, що займаютьсяпідприємницькою діяльністю; податок на будівництво об'єктіввиробничого призначення в курортній зоні; курортний збір; збір заправо торгівлі; цільові збори з громадян і підприємств, установ,організацій на утримання міліції, благоустрій території, на потребиосвіти та інші цілі; податок на рекламу; податок на перепродажавтомобілів, обчислювальної техніки; збір з власників собак; ліцензійнийзбір за право торгівлі винно-горілчаними виробами; ліцензійний збір заправо проведення місцевих аукціонів і лотерей, збір за видачу ордера наквартиру; збір за паркування автотранспорту; збір за використання місцевоїсимволіки; збір за участь у бігах на іподромах; збір за виграш на бігах;збір з операцій на біржах (за винятком операцій, передбаченихзаконодавчими актами про оподаткування операцій з цінними паперами; збірза право проведення кіно-і телезйомок; збір за прибирання територійнаселених пунктів; збір за відкриття грального бізнесу; податок на утриманняжитлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери; податки і збори, непередбачені федеральним законодавством і введені місцевимсамоврядуванням (збір за утримання надлишкового поголів'я дійних корів, збірза проїзд через територію міста, збір за паркування іноземного транспортуі за право проїзду по центральних вулицях міста, збір на утриманняавтобусного парку, податок на утримання суспільного телебачення, збір наутримання футбольної команди, збір на медобладнання, збір за вивіздеревини та інші податки і збори).

  У прийняті рішення про введення місцевих податків і зборів повинні бутичітко визначені:

  - платники;

  - об'єкти оподаткування;

  - розміри ставок;

  - порядок обчислення і строки сплати;

  - джерела сплати податків і зборів (для юридичних осіб);

  - пільги та порядок їх надання;

  - порядок зарахування сплата платником

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !