ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Адміністративна відповідальність за податкові правопорушення в Республіці Білорусь
       

   

  Податки, оподаткування

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Іркутський державний університет

  Юридичний інститут

  АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ < p> В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

  Курсова робота

  За податкового права

  Студента 3 курсу

  Денного відділення

  Групи 9311

  Пустоводова Арсенія Андрійовича

  Науковий керівник

  Викладач

  Колосов Микола Вікторович

  ІРКУТСЬК

  2003

  Зміст.

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
  Об'єктивні ознаки складу податкового правопорушення 2-6
  Суб'єктивні ознаки податкових правопорушень 7-14
  Заходи адміністративно-правової податкової відповідальності і порядок їхнакладення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17-19

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

  Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21-22

  Введення

  Мінливі політичні та економічні умови, реформазаконодавчої бази зробили вплив і на становлення податковогозаконодавства.

  Так як галузь податкового права знаходитися в стадія формування, наданий період найбільш затребувані знання з правозастосування норм цієїгалузі. Процес формування норм податкового законодавства виявивособливу важливість встановлення відповідальності за податкові порушення.
  Залежність бюджету Республіки Білорусь від податкових надходжень, специфікаподаткового регулювання на етапі переходу до ринкової економіки, вимагаютьрозробку даного виду відповідальності, а саме адміністративної,виступає в ролі однієї з важливих частин податкової системи.

  Необхідність розвитку податкового законодавства і системного підходудо застосування норм про адміністративну відповідальність за податковіпорушення як не можна актуально в даний період розвитку республіки
  Білорусь.

  Також важливість даного питання підтверджується тим, що податковіправовідносини втручаються у сферу конституційних прав громадян.

  Так як в будь-якій державі податки - основа державного бюджету,,отже, без податків не може функціонувати ні одна держава.
  Саме важливість своєчасної і повної сплати податків, важлива роль їхправильного справляння, відвели інституту адміністративної відповідальності заподаткові правопорушення найважливіше місце в системі регулювання податковихправовідносин.

  У рамках моєї роботи я спробував дати аналіз підстав та умовнастання адміністративної відповідальності за правопорушення у сферіподаткових правовідносин, розглянути питання накладення стягнень заподаткові порушення

  Об'єктивні ознаки складу податкового правопорушення.

  Підставою адміністративної відповідальності є вчиненняадміністративного правопорушення. Крім того Д. Н. Бахрах виділяє трипідстави адміністративної відповідальності:

  1. нормативне підгрунтя.

  2. фактична підстава.

  3. процесуальне підставу [1].

  Під нормативною основою адміністративної відповідальності розумієтьсясистема правових норм, що регулюють застосування адміністративних стягнень.
  Їх можна підрозділити на матеріально-правові, адміністративно -процесуальні та організаційні. Вони закріплюють: а) загальні питання адміністративної відповідальності (завдання і системазаконодавства про адміністративні правопорушення, підстави і суб'єктивідповідальності, система адміністративних стягнень та ін); б) склади адміністративних проступків; в) провадження у справах про адміністративні правопорушення; г) порядок утворення, правове становище, підвідомчістьсуб'єктів адміністративної юрисдикції.

  Д. Н. Бахрах під фактичною підставою адміністративної відповідальностірозуміє вчинення адміністративного проступку [2]. Проте в республіці
  Білорусь, можливе настання адміністративної відповідальності і завчинення діянь, що містять ознаки кримінального злочину. УЗокрема, у статті 86 Кримінального кодексу Республіки Білорусь міститьсянаступна норма: «Особа, яка вперше вчинила злочин, не являєвеликої суспільної небезпеки, і відшкодувати збиток або іншим чиномзагладиш завдані злочином шкоду, може бути звільнена судом відкримінальної відповідальності з притягненням до адміністративноївідповідальності, якщо буде визнано, що його виправлення можливе беззастосування покарання або інших заходів кримінальної відповідальності [3] »дана нормаправа є винятком із загального правила тому вона не підлягаєрозширеного тлумачення. Отже, лише суд може звільнити відкримінальної відповідальності за цим пунктом, проте переліку складівзлочинів, які не становлять великої суспільної небезпеки неіснує і існувати не може. Тому це питання можерозглядатися тільки в загальнотеоретичному аспекті.

  За загальним правилом фактичною підставою адміністративноївідповідальності є вчинення адміністративного проступку. Згідночастини 1 статті 9 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративніправопорушення [4] «адміністративним правопорушенням (проступком)визнається посягає на державний або громадський порядок,соціалістичну власність, права і свободи громадян, на встановленийпорядок управління протиправне, винна (умисна або необережна)дія або бездіяльність, за яке законодавством передбаченаадміністративна відповідальність ».

  Можна виділити такі ознаки адміністративного проступку:

  1. антигромадського.

  2. протиправність.

  3. винність.

  4. встановлена законодавством можливість застосування адміністративних стягнень (адміністративна караність) [5].

  антигромадського виражаеться в суспільної небезпеки скоєногопроступку.

  Протиправність є правове відображення суспільної шкідливості,несприятливість настання шкідливих наслідків для суспільства.

  Винність - обов'язкова підстава для настання адміністративноївідповідальності. У визначенні адміністративного проступку, даному в
  Кодексі Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення містятьсявимоги до вини особи, яка вчинила адміністративне правопорушення.
  Вина може бути як навмисною, так і необережної.

  Якщо всі перераховані ознаки адміністративного проступку ставилисядо визначення наявності складу адміністративного проступку, то ознакакараності є однією з важливою частин механізму застосування інститутуадміністративної відповідальності. Також, говорячи про караності, слідсказати, що за вчинення адміністративних проступків законодавствомвстановлена саме адміністративна відповідальність, оскількиадміністративна відповідальність за правопорушення, передбаченістаттями Особливої частини Кодексу Республіки Білорусь про адміністративніправопорушення, настає, якщо ці правопорушення за своїм характером нетягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальноївідповідальності. [6]

  Процесуальним підставою настання адміністративної відповідальностіє дотримання певної процедури розгляду адміністративногопроступку, накладення адміністративного стягнення, дотримання правил пропідвідомчості. Без дотримання певної процедури, неможливонакладення адміністративного стягнення. Особливо цей аспект актуальне вразі вчинення податкових правопорушень.

  Різновидом адміністративних правопорушень, які не включені до Кодексу
  Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення, єадміністративні правопорушення - порушення податкового законодавства,або податкові правопорушення.

  Таким чином, податкове правопорушення є протиправна, виннадіяння, у вигляді умисного або не умисного дії або бездіяльностісуб'єкта податкових правовідносин, що порушує права та інтереси учасниківданого виду суспільних відносин, за яке законодавствомвстановлено певну відповідальність адміністративного, кримінального,або іншого характеру [7]. У цій роботі буде дано аналіз самеадміністративної відповідальності.

  Податкові відносини регулюються не тільки податковим законодавством,але й іншими галузями, такими як адміністративне,, цивільне,,митне, кримінальне та інше.

  Податкове законодавство постійно розвивається галузь права,тому нормативних актів дуже велике.

  При аналізі змісту правопорушення виділяють дві основні групиознак - об'єктивні і суб'єктивні.

  Об'єктивні ознаки складу правопорушення описують зовнішнє вираженнядій правопорушника. Серед об'єктивних ознак правопорушеннярозглядають ознаки, що визначають об'єктивну сторону правопорушення іознаки, що визначають об'єкт посягання. Об'єктивна сторонаправопорушення описує ті діяння, які вчинив правопорушник, аоб'єкт - ті суспільні відносини, на які посягає правопорушниксвоїм діянням.

  Суб'єктивні ознаки складаються з двох груп - ознаки, що характеризуютьсуб'єктивну сторону правопорушення, і ознаки, що характеризують суб'єктаправопорушення.

  Суб'єктом правопорушення є особа, яка вчинила це правопорушення.

  Суб'єктивна сторона включає в себе суб'єктивне ставленняправопорушника до вчиненого ним правопорушення. До цієї групи ознакприйнято включати провину, яка може виявлятися в кількох формах. Винаможе бути навмисного і необережної. Необережна вина в свою чергуможе бути у вигляді недбалості і легковажності. Поряд з виною прийнятовиділяти намір і мета вчинення податкового правопорушення. Але ці вжевеликого значення для характеристики адміністративної відповідальності немають так як є факультативними.

  Відмежування адміністративно-правової податкової відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

  Адміністративна відповідальність є одним з видів юридичноївідповідальності тому слід вказати на характерні риси, що дозволяютьвідмежовувати цей вид відповідальності від інших видів відповідальності.
  Критерій віднесення до тієї чи іншої відповідальності це розходження підставвиникнення цих видів відповідальності. Наприклад, кримінальнавідповідальність настає тільки з тих підстав, що містяться в
  Кримінальному Кодексі Республіки Білорусь, також вона настає тільки зарішенням суду. Можна провести розмежування і за санкціями. Кримінальнавідповідальність тягне за собою накладення санкцій кримінально-правовогохарактеру, які суттєво відрізняються від санкцій адміністративно -правового характеру за своїм змістом і тяжкості стягнень. Сучаснезаконодавство республіки Білорусь передбачає принцип пріоритетунорм кримінального права перед нормами адміністративного права тавинятковості кримінальної відповідальності: «Адміністративнавідповідальність за правопорушення, передбачені статтями Особливої частиницього Кодексу, настає, якщо ці правопорушення за своїм характеромне тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальноївідповідальності »[8].

  Як правило податкові правопорушення, що тягнуть кримінальнувідповідальність відрізняються від тягнуть за собою адміністративну відповідальністькваліфікуючими ознаками, такими як розмір збитку. Зокрема, длянастання кримінальної відповідальності за статтею 243 Кримінального кодексу
  Республіки Білорусь «Ухилення від сплати податків», необхідно, щоб данадіяння спричинило заподіяння шкоди у великому, або особливо великому розмірі. Упримітці до Глави 25, що містить дану статтю, вказується, що «великимрозміром у статтях цього розділу визнається розмір на суму, що у двістіп'ятдесят разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати,встановленої на день скоєння злочину, особливо великим розміром - утисячу і більше разів перевищує розмір такої мінімальної заробітної плати,якщо інше не обумовлено в примітці до статей цієї глави [9] ». Тому,правопорушення за формальними ознаками може бути адміністративнимправопорушенням, однак за ознакою великого або особливо великого розмірубути кримінальним злочином. У силу пріоритету норм кримінального правачинного в республіки Білорусь, особа в такому випадку буде підлягатикримінальної відповідальності.

  Відмінність же цивільно-правової відповідальності від адміністративно -правової податкової відповідальності полягає в їх характері, а також урізних правових статуси суб'єктів цих відносин. Цивільно-правовавідповідальність за своєю сутністю відновлювальна, тоді якадміністративно-правова податкова відповідальність за своєю сутністюкаральна відповідальність. Хоча і в адміністративно-правових податковихсанкції можна виділити деяку схожість з цивільно-правовимисанкціями. Зокрема, деякі адміністративно-правові податковісанкції не містяться в Кодексі Республіки Білорусь про адміністративніправопорушення та їх розмір безпосередньо пропорційний нанесеномузбитку. Але адміністративно-правова податкова відповідальність, на відміну відцивільно-правової відповідальності, яка наступає в результаті нанесеннязбитку, є каральної і тому настає за специфічнимипідставах.

  У випадку з адміністративною відповідальністю правовий статус суб'єктіврізний. Для адміністративних відносин характерний владний методрегулювання, на відміну від цивільно-правових відносин, дерегулювання здійснюється на основі рівності сторін. Відносини міжорганом чи посадовою особою, що розглядають адміністративнеправопорушення та накладати адміністративні стягнення, та суб'єктомадміністративної відповідальності виникають тільки в результаті і з приводуздійснення цим суб'єктом адміністративного правопорушення.

  Стосовно до даної тематики цивільно-правова відповідальністьза податкові порушення виражається тільки у відшкодуванні завданої шкоди,адміністративна ж відповідальність настає з підстав, зазначених узаконодавстві.

  Також в целах розгляду питання про відмежування адміністративно -правової податкової відповідальності від інших видів відповідальності слідвказати ознаки адміністративної відповідальності в цілому.

  Так, Д. Н. Бахрах виділяє наступні ознаки адміністративноївідповідальності:

  1. Підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення (проступок). Єдиний виняток

  - притягнення до адміністративної відповідальності у випадку, передбаченому статтею 86 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

  2. Адміністративна відповідальність полягає в застосуванні до винних адміністративних стягнень.

  3. До адміністративної відповідальності приваблюють багато державні органи. Їхній повний перелік міститься в Кодексі

  Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення. Всі вони є суб'єктами функціональної влади, реалізуючи яку, вони накладають адміністративні стягнення на винних.

  4. Законодавством встановлено особливий порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

  5. Адміністративна відповідальність врегульована нормами адміністративного права, які містять вичерпні переліки адміністративних проступків, адміністративних стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати, детально регулюють цей вид виробництва і в сукупності утворюють її нормативну основу.

  Таким чином, під адміністративною відповідальністю Д . Н. Бахрахрозуміє застосування, реалізацію адміністративних стягнень заадміністративні правопорушення суб'єктами функціональної влади на основіі в порядку, встановленому адміністративним правом [10].

  Однак, на адміністративно-правової податкової відповідальності слідзупинитися детальніше. Адміністративно-правова податковавідповідальність є різновидом адміністративної відповідальності і,отже, має ознаки адміністративної відповідальності, завинятками, встановленими спеціальним законодавством. Так, підставоюадміністративно-правової податкової відповідальності також єадміністративне податкове правопорушення, але в Кодек?? е Республіки Білорусьпро адміністративні правопорушення таких складів майже не міститься,основному вони знаходяться в спеціальному податковому законодавстві.

  Що стосується санкцій, то це питання потребує спеціального розгляду.
  Більшість санкцій, передбачених спеціальним податковимзаконодавством за адміністративні податкові правопорушення, немістяться в Кодексі Республіки Білорусь про адміністративніправопорушення у Главі 3 «Адміністративне стягнення». У цьому розділіміститься вичерпний перелік адміністративних стягнень, що не підлягаєрозширеного тлумачення. Отже, за загальним правилом, стягнення, нещо містяться в Кодексі Республіки Білорусь про адміністративніправопорушення, адміністративними стягненнями не є. Однакспецифіка податкового регулювання наводить на думку внести певнікорективи. Адміністративні податкові стягнення володіють всіма рисами заходівадміністративної відповідальності, отже адміністративні податковістягнення можна віднести до особливого виду адміністративної відповідальності іцей факт наштовхує на недосконалість білоруського законодавства танеобхідності розробки поправок. Що ж стосується органів, повноважнихрозглядати адміністративні податкові правопорушення, то Кодексом
  Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення передбачено двавиду органів: Державний Податковий Комітет, його органи на місцях,
  Комітет Державного Контролю і його органи на місцях, що відповідаютьпосадові особи.

  Ознака урегульованості порядку розгляду адміністративнихподаткових правопорушень і накладення адміністративно-правової податковоївідповідальності слід уточнити. Тобто ці питання врегульованічастково нормами адміністративного права і частково нормами спеціальногоподаткового законодавства. Це стосується як віднесення тих або іншихдіянь до адміністративних податковим правопорушенням та встановленняадміністративно-правової податкової відповідальності за ці діяння, так іокремих питань процесуального характеру. У даному випадку на моюдумку немає колізії адміністративного та податкового права, оскількиспеціальне законодавство (податкове) всього лише доповнює загальні нормиадміністративного права (Кодекс Республіки Білорусь про адміністративніправопорушення).

  Об'єкти адміністративних податкових правопорушень.

  Об'єктом регулювання податкового права є ті суспільнівідносини, що складаються з приводу своєчасного і повного обчислення ісплати податків суб'єктами господарювання та громадянами [11]. Загальним об'єктомбудь-яких адміністративних правопорушень є за статтею 9 Кодексу
  Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення єсуспільні відносини у галузі регулювання державного абогромадського порядку, охорони власності, захисту прав і свободи громадян,встановленого порядку управління. Є й інші точки зору з цьогоприводу. Так, Д.М. Бахрах визначає об'єкт адміністративного правопорушенняяк «суспільні відносини, врегульовані правовими нормами та охоронюваніадміністративними санкціями [12] »

  Поряд із загальним об'єктом адміністративних правопорушень прийнятовиділяти родовий, видовий і безпосередній об'єкти адміністративнихправопорушень.

  родовим об'єктом адміністративних правопорушень визнається одноріднагрупа суспільних відносин, що складають невід'ємною і самостійнучастина загального об'єкта. Для виділення родового об'єкта необхідна наявністьдостатніх підстав і точно визначити зміст правовідносин.

  Як правило, адміністративні правопорушення, об'єднані родовимоб'єктом, поміщаються в окрему главу особливої частини Кодексу Республіки
  Білорусь про адміністративні правопорушення, але можуть міститися і в іншихнормативних актах. Мабуть це зроблено для більш повного визначеннянаявності того або іншого складу адміністративного правопорушення в діяхсуб'єкта. При складності у кваліфікації дій суб'єкта доситьвизначити об'єкт посягання, а також визначити родових об'єкт,.

  Поряд з видовим суб'єктом прийнято виділяти видовий. Видовий об'єкт --різновид родового, відокремлена група суспільних відносин, загальнихдля певного ряду адміністративних правопорушень. Для видовогооб'єкта властива більш глибока і детальна структуризація суспільнихвідносин. Також виділяють безпосередній об'єкт адміністративногоправопорушень - то конкретне правовідносини, що охороняється адміністративноїсанкцією, якому завдає шкоди це адміністративне правопорушення.

  У науці адміністративного права також виділяється предметпосягання. Предмет посягання - те, безпосередньо на щонаправлено діяння. Предмет посягання - елемент суспільних відносин,його складова частина.

  Всі склади адміністративних податкових правопорушень, що містяться в
  Кодексі Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення, зібрані водного голову - розділ 12 - «Адміністративні правопорушення в галузі торгівліі фінансів, підприємницької та іншої господарської діяльності », щоговорить про віднесення об'єктів цих правопорушень до одного родовомуоб'єкту.

  родовим об'єктом адміністративних правопорушень у сфері податковогоправа є відносини з дотримання правил господарської тапідприємницької діяльності, правильного обчислення і сплати податків,а отже, і виконання доходної частини бюджету, інші нормзаконодавства, що регулюють фінансову, господарську,підприємницьку діяльність.

  Суб'єктивні ознаки адміністративних податкових правопорушень.

  Основними суб'єктивними ознаками адміністративного правопорушенняє ознаки, що характеризують суб'єкт адміністративного правопорушенняі ознаки, що характеризують вину суб'єкта адміністративного правопорушення.

  Суб'єктивні ознаки харктерізуют безпосередньо суб'єктаадміністративного правопорушення, його внутрішнє ставлення до содеяному. Увідміну від об'єктивних ознак, що характеризують діяння в його об'єктивномувираженні суб'єктивні ознаки характеризують саме ця особа, йогомотивацію, мету, провину.

  Суб'єкти адміністративної податкової відповідальності.

  Характеризуючи суб'єктивні ознаки адміністративного правопорушення,слід звернути увагу на суб'єкт адміністративного правопорушення.

  Поряд з терміном «суб'єкт адміністративного правопорушення» існуєтермін «суб'ет адміністративно-правової відповідальності». Поняття суб'єктаадміністративної відповідальності та суб'єкта адміністративногоправопорушення, незважаючи на позірну схожість неоходимо розрізняти.
  Суб'єктом адміністративного правопорушення є особа, яка вчиниладаний проступок. Суб'єктом же адміністративної відповідальності єособа, яка підлягає відповідальності за скоєний проступок. Суб'єктадміністративного правопорушення може і не відповідати вимогам,пред'являються до суб'єктів адміністративної відповідальності, таким якосудність, досягнення певного віку. Так, несамовитий абонеповнолітня особа може вчинити діяння, що з об'єктивнихознаками хоча і є адміністративним правопорушенням, ця особа непідлягатиме адміністративної відповідальності. Вимоги, що пред'являютьсядо загального суб'єкту адміністративної відповідальності містяться в статті 12
  Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення:
  «Адміністративної відповідальності підлягають особи, які досягли до моментувчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічноговіку [13] ». Вимоги до загального суб'єкту адміністративноївідповідальності також містяться в статті 19 Кодексу Республіки Білорусь проадміністративні правопорушення: «Не є адміністративнимвідповідальності особа, яка під час вчинення протиправної діїабо бездіяльності знаходилося в стані неосудності, тобто не моглоусвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідокхронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевноїдіяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану [14 ]».

  Крім загального суб'єкта адміністративної відповідальності прийнято виділятиспеціальний суб'єкт адміністративної відповідальності. Спеціальний суб'єкт --це суб'єкт, до якого пред'являються спеціальні вимоги. Ціспеціальні вимоги містяться в конкретних статтях особливої частини
  Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення ..

  Суб'єктивна сторона адміністративних податкових правопорушень.

  Характеризуючи адміністративні правопорушення, не можна не відзначити важливуроль ознак, що визначають суб'єктивну сторону цих правопорушень.

  Відповідно до статті 9 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративніправопорушення наявність вини є важливою обставиною настаннявідповідальності. Законодавець визнає наявність вини необхідною умовоюнастання адміністративної відповідальності - conditio sine qua non.

  Вина може бути у двох формах - умисна і необережна.

  «Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, колиособа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї діїабо бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх абосвідомо допускав настання цих наслідків [15 ]».

  «Адміністративне правопорушення визнається вчиненим знеобережності, якщо особа, яка його вчинила, передбачала можливістьнастання шкідливих наслідків своєї дії або бездіяльності, алелегковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачаламожливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їхпередбачати [16 ]».

  У більшості складів адміністративних правопорушень у сферіподаткового права необхідна наявність умисної вини. Однак є йвинятку. Зокрема, у статті 151-3 Кодексу Республіки Білорусь проадміністративні правопорушення міститься норма, відповідно до якої вина вскоєнні цього правопорушення може бути як у формі умислу, так і вформі необережності.

  Заходи адміністративно-правової податкової відповідальності і порядок їх накладення.

  Якщо все, про що йшлося до цього моменту, відноситься до визначеннянаявності або відсутності в діяннях суб'єкта складу адміністративногоправопорушення, а також хто є суб'єктом адміністративноївідповідальності, і яким умовам він повинен задовольняти, щоб підлягатиадміністративної відповідальності, то зараз я переходжу безпосередньо домеханізму реалізації норм Кодексу Республіки Білорусь про адміністративніправопорушення щодо адміністративної відповідальності, а саме до накладанняадміністративних стягнень.

  Адміністративні стягнення накладаються за вчинення адміністративнихправопорушень.

  При розгляді цього питання не можна упустити такий важливий аспект, якоргани, уповноважені розглядати адміністративні правопорушення інакладати адміністративні стягнення.

  Оскільки адміністративні правопорушення в галузі податкового праває особливим видом адміністративних правопорушень, то й органи,уповноважені розглядати ці правопорушення та накладати стягнення тежспеціальні. Зокрема, в Кодексі Республіки Білорусь про адміністративніправопорушення містяться такі норми з приводу розгляду зазначенихсправ: «Органи державної податкової інспекції Міністерства фінансів
  Республіки Білорусь розглядають справи про адміністративні правопорушення,передбачених частиною першою статті 154 (крім порушення умов і правил,передбачених спеціального дозволу (ліцензії), статтею 154-1цього Кодексу.

  Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладатиадміністративні стягнення від імені органів державної податковоїінспекції вправі начальники цих інспекцій та їх заступники [17] ». Тобтовказані правопорушення підвідомчі податковим органам. Податковиморганам підвідомчі також податкові адміністративні правопорушення,що містяться в законі «Про податки і збори, що стягуються до бюджету Республіки
  Білорусь ».

  Також розглядаються правопорушення підвідомчі та іншим органам:
  «Органи Комітету державного контролю Республіки Білорусьрозглядають справи про адміністративні правопорушення, передбаченістаттями 89-1, 89-4, 144, 144-1, 145, 147, 148, 151-1, 151-2, 151-3, 151-6,
  151-9, 151-10, 151-11, 151-12, 152, 154, 154-1, 155-3, 155-4, 155-5, 155-6,
  155-7, 155-8, 155-13, 155-14, 166-8, 166-13, 170-1 і 171 цього
  Кодексу.

  Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладатиадміністративні стягнення від імені органів Комітету державногоконтролю Республіки Білорусь має право Голова Комітету державногоконтролю Республіки Білорусь і його заступники, начальники головнихуправлінь (управлінь) та інспекцій Комітету державного контролю
  Республіки Білорусь, голови комітетів державного контролюобластей та їх заступники [18 ]».

  Зазначені особи розглядають ці правопорушення і накладаютьадміністративні стягнення.

  Висновок.

  У висновку можна зробити висновок: на сьогоднішній день система податківне настільки добре розвинена і продумана однак законодавець йде шляхомспрощення податкової системи, зменшення кількості податків. Однакіснують особи, які не бажають сплачувати податки. Система адміністративнихстягнень за вчинення правопорушень у сфері податкового права покликанастимулювати платників податків до сплати податків, частково шляхомзалякувань, частково шляхом переконання.

  У цій роботі я спробував розглянути правові аспекти адміністративно -правової відповідальності за податкові правопорушення в республіці Білорусь.

  т.к Білорусь стоїть на новому етапі реформуванняекономічного ладу в ній як ніколи актуально дотриманнязаконодавства, особливо податкового усіма суб'єктамихозяйствованія.Поетому відповідальність за податкові порушення займаєважливе місце в механізмі податкового регулювання. Оскільки інститутвідповідальності за податкові правопорушення є порівняно новим,відповідно є деякі різночитання при застосуванні загальних норм провідповідальності і норм спеціального податкового законодавства. Данаробота присвячена саме проблемам податкового регулювання.

  Список використаної літератури.

  1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами тадоповненнями). Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 і вВідповідно до статті 1 Закону Республіки Білорусь "Про порядок вступучинності Конституції Республіки Білорусь "набула чинності з дня їїопублікування.

  2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь, Відомості Національногозборів Республіки Білорусь, 1999 р., N 7 - 9, стаття 101.

  3. Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення, СЗ
  УРСР, 1984 р., N 35, ст.505. Із змінами і доповненнями станом на 9червня 1999 року.

  4. Кримінальний кодекс Республіки Білорусь. Офіційне видання. Мн.:
  Національний центр правової інформації Республіки Білорусь, 1999.

  5. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 20 січня 1999р. N 87 «Про затвердження положення про стягнення податків, зборів та іншихобов'язкових платежів ». «БелТА», 1999 р., № 24-25.

  6. Альохін А.П. «Відповідальність за порушення податковогозаконодавства », М.: Аудит, 1992.

  7. Бахрах Д.Н. «Адміністративна відповідальність громадян в СРСР».
  Свердловськ, Видавництво Уральського університету, 1989.

  8. Веремеенко І.І. «Адміністративно-правові санкції». М., 1975.

  9. Гуреєв В.І. «Податкове право», М.: Економіка, 1995 р.

  10. Кузнецова Н.Ф. «Теоретичні основи кваліфікації злочинів».
  М., 1970.

  11. «Податкові органи і платники податків», Пермь, 1992 р.

  12. «Податки та податкове право: навчальний посібник». Под ред.
  А. В. Бризгаліна. М., 1997 р.

  13. Петрова Г.В. «Відповідальність за порушення податковогозаконодавства », М.: Инфра-М, 1995.

  14. Строгович М.С. «Основні питання радянської соціалістичноїзаконності ». М., 1966.

  15. Юткіна Т.Ф. «Податки й оподатковування: Підручник», М.: Инфра-М, 1998р.

  16. Яни П. «Податкове законодавство: проблеми відповідальності»//
  Законність, 1993, № 3, с.5-10.

  17. Якуба О.М. «Адміністративна відповідальність». М., 1972.

  18. Якуба О.М. «Советсдещо адміністративне право: загальна частина ». Київ,
  1975.

  19. www.ncpi.gov.by/ - Національний центр правової інформації
  Республіки Білорусь

  20. www.ncpi.gov.by/minfin/ - Міністерство фінансів РБ

  21. www.president.gov.by/ - Президент РБ
  -----------------------

  [1] Бахрах Д.Н. «Адміністративна відповідальність громадян в СРСР».
  Свердловськ, Видавництво Уральського університету, 1989. с. 24.

  [2] Див там же, с. 24.

  [3] Відомості Національних Зборів Республіки Білорусь, 1999, № 4,ст.16, с.30.

  [4] «Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення».
  ЗП УРСР, 1984 р., N 35, ст.505, с.332.

  [5] Бахрах Д.Н. «Адміністративна відповідальність громадян в СРСР».
  Свердловськ, Видавництво Уральського університету, 1989. с. 28.

  [6] Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення,ст.9.

  [7] Альохін А.П. «Відповідальність за порушення податковогозаконодавства », М.: Аудит, 1992. С.14.

  [8] Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення,ст.9.

  [9] Кримінальний кодекс Республіки Білорусь. Офіційне видання. Мн.:
  Національний центр правової інформації Республіки Білорусь, 1999. З 123.

  [10] Бахрах Д.Н. «Адміністративна відповідальність громадян в СРСР».
  Свердловськ, Видавництво Уральського університету, 1989. с. 24.

  [11] Гуреєв В.І. «Податкове право», М.: Економіка, 1995 р. С.56.

  [12] Бахрах Д.Н. «Адміністративна відповідальність громадян в СРСР».
  Свердловськ, Видавництво Уральського університету, 1989. С. 47.

  [13] Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення,ст.12.

  [14] Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення,ст.19.

  [15] Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення,ст.10.

  [16] Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення,ст.11.

  [17] Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення,ст.224-3.

  [18] Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення,ст.224-9.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !