ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Навіщо нам потрібні податки
       

   

  Податки, оподаткування


  Введення

  В умовах ринкових відносин і особливо в перехіднийдо ринку період податкова система є одним з найважливіших економічнихрегуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державногорегулювання економіки. Від того, наскільки правильно побудована системаоподаткування, залежить ефективне функціонування всього народногогосподарства.
  Саме податкова система на сьогоднішній день оказ -лась, мабуть, головним предметом дискусій про шляхи і методиреформування, так само як і гострої критики.
  На даний момент існує маса всілякої літера -тури по оподаткуванню в західних країнах, накопичений величезний багаторічнийдосвід з оподаткування. Але у зв'язку з тим, що податкова система
  Казахстану створюється практично заново сьогодні дуже мало монографійвітчизняних авторів з оподаткування, в яких можна було б знайтиграмотні, глибоко продумані, прораховані пропозиції по створеннюсаме Казахстанської податкової системи, що відповідає нашим казахстанськимреаліям.В даній роботі зроблена спроба виділити основні протиріччядіючої нині у Казахстані податкової системи Також тут наведенодумки деяких казахстанських вчених-економістів щодо вирішенняцих проблем і певний практичний досвід у вирішенні подібних проблем українах з розвиненою ринковою економікою.

  I. Оподаткування - один з найважливіших факторів розвитку ринкової економіки

  Податкова система Казахстану.

  Сукупність податків, зборів, мита та інших платі-жей, що стягуються в установленому порядку, утворює податкову систему. "( Закон РК "Про основи податкової системи в

  Казахстані)

  | ПОДАТКОВА СИСТЕМА В КАЗАХСТАНІ |

  | ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО |
  | МІСЦЕВІ |


  До загальнодержавних належать:
  . ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК;
  . ПДВ;
  . АКЦИЗИ;
  . ЗБІР ЗА РЕЄСТРАЦІЮ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

  До місцевих належать:
  . Земельна;
  . На майно юр. І фіз. Осіб;
  . На транспорт.

  Крім того, до бюджетів сплачуються збори:
  - за реєстрацію юридичних осіб;
  - фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю;
  - за право на заняття окремими видами діяльності;
  - з аукціонних продажів.

  Сутність податку

  Перш за все зупинимося на питанні про необхідність податків. Як відомо, податки з'явилися з поділом суспільством на класи і виникненням держави, як "внески громадян, необхідні для утримання ... публічної влади

  ..." (К. Маркс, Ф. Енгельс. , 2-е изд., т.21, С.171). В історії розвитку суспільства ще жодна держава не змогла обійтися без податків, оскільки для виконання своїх функ-цій по задоволенню колективних потреб йому требу-ється певна сума грошових коштів, які можуть бути зібрані тільки за допомогою податків. Виходячи з цього мінімальний розмір податкового тягаря визначається сумою витрат держави на виконання мінімуму його функцій: управління, оборона, суд, охорона порядку, - чим більше функ-цій покладено на державу, тим більше воно повинно соби-рать податків. < p> Закон Республіки Казахстан "Про основи податкової системи в Республіці Казахстан" визначає загальні принципи побудови податкової системи в Російській Федерації, подат-ги, збори, мита та інші платежі, а також права, зобов'язаний-ності та відповідальність платників податків і податкових ор-ганів . У ньому зокрема говориться, що "під податками, сбо-ром, митом і іншим платежем розуміється обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або в позабюджетний фонд, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами."

  Таким чином, податки виражають обов'язок усіх юриди-чеських та фізичних осіб, які отримують доходи, брати участь у формуванні державних фінансових ресурсів.

  Закон також визначає коло платників податків: "платника податків є юридичні особи, інші кате - горіі платників і фізичні особи.

  - 5 -
  Державне регулювання економіки (регулюю-щая функція).

  В усіх державах, при всіх суспільних формаціях податки, в першу чергу виконували фіскальну функцію, тобто забезпечували фінансування суспільних витрат, у першу чергу витрат держави.

  Основні принципи побудови податкової системи в економіці з розвиненим ринком

  Протягом всієї історії людства жодна дер - дарства не могло існувати без податків. Податковий досвід підказав і головний принцип оподаткування: "Не можна різати курку, яка несе золоті яйця", тобто як б великими не були потреби у фінансових коштах на покриття мислимих і немислимих витрат, податки не повинні підривати зацікавленість - ванность платників податків в господарській діяльності.

  Для того щоб більш глибоко вникнути в суть податкових платежів, важливо визначити сновном принципи налогообложе-

  ня. "Якості, з економічної точки зору бажані в будь-якій системі оподаткування, - зазначав Дж. Мілль (1), - сформульовані Адамом Смітом в формі чотирьох положень, че-тирех основоположних, можна сказати, що стали класично-ми принципів, з якими, як правило, погоджувалися останнім ющіе автори, і навряд чи можна почати наші міркування краще, ніж процитувати ці положення ". Вони зводяться до Наст-му:

  " 1. Піддані держави повинні брати участь у покриття-ні витрат уряду, кожний по можливості, тобто пропорційно до доходу, яким він користується під охороною прави-тва. Дотримання цього положення або нехтування ним веде до так званого рівності або нерівності обкладений-ня.

  2. Податок, який зобов'язаний сплачувати кожен, повинен бути точно визначений, а не зроблений. Розмір податку, час та спосіб його сплати повинні бути зрозумілі і відомі як самому платнику, так і всякому іншому ...

  3. Кожен податок має стягуватися у такий час і таким способом, які найбільш зручні для платника ...

  4. Кожен податок повинен бути влаштований так, щоб він изв-лекал з кишені платника якомога менше понад те, що надходить до каси держави ". (2)

  Принципи Адама Сміта, завдяки їх простоті і ясності, не вимагають ніяких інших роз'яснень та ілюстрацій, крім тих, що містяться в них самих, вони стали "аксіомами" податкової політики.

  Сьогодні ці принципи розширені і доповнені в відповідної до духу нового часу.

  Сучасні принципи оподаткування такі:

  1. Рівень податкової ставки повинен встановлюватися з урахуванням можливостей платника податків, тобто рівня дохо-дів. Податок з доходу повинен бути прогресивним. Принцип цей дотримується далеко не завжди, деякі податки у багатьох країнах розраховуються пропорційно.

  2. Необхідно докладати всіх зусиль, щоб оподатковуванню ються доходів носило одноразовий характер. Багаторазове про-ложении доходу або капіталу неприпустиме. Прикладом здійснювала-тичних цього принципу є заміна в розвинених країнах на - логу з обороту, де обкладання обороту відбувалося за на-розтане кривої, на ПДВ, де новостворений чистий про-дукти обкладається податком усього один раз аж до його реалі-зації.

  3. Обов'язковість сплати податків. Податкова система не повинна залишати сумнівів у платника податків в неминуче-ності платежу.

  4. Система і процедура виплати податків повинні бути простими, зрозумілими і зручними для платників податків і економічними для установ, що збирають податки. < p> 5. Податкова система повинна бути гнучкою і легко АДАП-тіруемой до мінливих суспільно-політичних потреб-ності.

  6. Податкова система повинна забезпечувати перераспреде-ня створюваного ВВП і бути ефективним інструментом державної економічної політики.

  Висновок

  Під податком, митом, збором розуміється обов'язковий внесок до бюджету або до позабюджетного фонду, який здійснюється в порядку, визначеному законодавчими актами. Податки бував-ють прямими та непрямими вони розрізняються по об'єкту податко - оподаткування і щодо механізму розрахунку і стягнення, за їх ролі у формуванні дохідної частини бюджету.

  Одним з головних елементів ринкової економіки є податкова система. Вона виступає головним інструментом віз-дії держави на розвиток господарства, визначення пріоритетів економічного і соціального розвитку. У зв'язку з цим необхідно, щоб податкова система Казахстану була адаптована до нових суспільних відносин, соотв-тство валу світового досвіду.

  Нестабільність наших податків, постійний перегляд ставок, кількості податків, пільг і т. д. безсумнівно відіграє негативну роль, особливо в період переходу Казахської економікік до ринкових відносин, а також перешкоджає ін-вестіціям як вітчизняним, так і іноземним. нестабільний-ність податкової системи на сьогоднішній день - головна проб-лема реформи оподаткування.

  Життя показало неспроможність зробленого упору на чисто фіскальну функцію податкової системи: обірая налогоп-лательщіка, податки душать його, звужуючи тим самим налогооблага-емую базу і зменшуючи податкову масу.

  Аналіз реформаторських ідей в області податків в основ-ному показує, що висуваються пропозиції стосуються в луч-шем випадку окремих елементів податкової системи (насамперед розмірів ставок, наданих пільг та привілеїв; об'єктів оподаткування; посилення або заміни одних податків на інші). Пропозицій ж про принципово інший податковій системі, відповідної нинішній фазі перехідного до ринкові-вим відносинам періоду, практично немає. І це не випадково, бо оптимальну податкову систему можна розгорнути тільки на серйозній теоретичній основі коей у нас в Росії ще немає.

  На сьогоднішній день існує величезний, причому Теорія-тічеськи узагальнений і осмислений, досвід справляння і вико-вання податків у країнах Заходу. Але орієнтація на їх практи-ку дуже ускладнена, оскільки було б зовсім нерозумно-но не приділяти першорядну увагу специфіці економічних, соціальних та політичних умов сьогоднішний

  Росії, що шукає кращі шляхи реформування свого народного господарства.

  На Заході, в більшості країн з розвиненим ринком основним джерелом формування бюджету є оподатковуванню ються фізичних осіб і податковий тягар більшою мірою лежить на громадян, тим самим стимулюючи виробництво. Це положення для нас сьогодні надзвичайно актуально.

  У ситуації здійснення серйозних і рішучих пре-утворень і відсутність часу на рух "від теорії до практики" побудова податкової системи методом "проб і оші-пліч "виявляється вимушеною. Але необхідно думати і про завтрашній день, коли в країні утвердяться ринкові ставлення-ня. Тому видається дуже важливим, щоб науч-но-дослідні та навчальні інститути, які мають кадрами висококваліфікованих фахівців у галузі фі-нанси та оподаткування , серйозно зайнялися розробкою тео-рії оподаткування, використовуючи досвід країн з розвиненою ринкові ною економікою і пов'язуючи його з російськими реаліями.

  Підкреслимо, що поки не буде вироблено авторитетної цілісної концепції реформування оподаткування та його правової форми, результати будь-яких досліджень у цій сфері залишаться не більш ніж точкою зору окремих колективів і фахівців.

  Проблем у сфері оподаткування накопичилося надто багато, щоб їх можна було викласти в рамках однієї курсо-вої роботи. Незначна їх частина буде так чи інакше ре-Шена в недалекому майбутньому. Але більша їх частина знову буде відкладена до кращих часів, мабуть, до прийняття податко-вого кодексу.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !