ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Податки, їх склад і структура
       

   

  Податки, оподаткування

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ

  ПІВДЕННИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Адигейський Державний Університет

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  на тему:

  «ПОДАТКИ, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА»

  Виконала: Іванова О.В.

  На тему: «ПОДАТКИ, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА»

  Сочі 2004

  СОЧІ 2003 г.

  ЗМІСТ

  ЗМІСТ

  ВСТУП 4

  1. ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 7

  2. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 25

  ПАНСІОНАТ «БУРЕВЕСТНИК» 25

  3. ПОДАТКИ З ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ СКЛАД 47

  3.1. Характеристика прямих податків, що сплачуються підприємством 47

  3.2. Характеристика непрямих податків, що сплачуються підприємством 62

  3.3. Цільові федеральні податки 67

  3.4. Платежі підприємства в позабюджетні соціальні фонди 74

  3.5. Податки і платежі, що перераховуються підприємством з доходів його працівників 78

  3.6. Автоматизована обробка фінансової інформації 81

  4. ПОДАТКИ, ПЛАТЕЖІ І збору, що сплачується 84

  ПІДПРИЄМСТВОМ У бюджет і позабюджетні фонди 84

  4.1. Структура податків і зборів за рівнем формування бюджетів 84

  4.2. Пільги з податків для підприємства 89

  4.3.Контроль за сплатою податків 94

  ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 100

  Посібник/За ред 105

  ПРОГРАМИ 108

  Додаток А. Фінансова звітність підприємства за 1999р. 109

  Додаток Б. Фінансова звітність підприємства за 2000р. 110

  Додаток В. Фінансова звітність підприємства за 2001р. 111

  Додаток Г. Податок на прибуток підприємства 1999-2001р. 112

  Додаток Д. Податок на додану вартість 1999-2001р. 113

  Додаток Е. Податок на майно підприємства 1999-2001р. 114

  ВСТУП 3
  Розділ 1. ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 6
  Розділ 2. КОРОТКА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ПАНСІОНАТ
  «БУРЕВЕСТНИК» 23
  Розділ 3. ПОДАТКИ З ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ СКЛАД 47
  3.1. Характеристика прямих податків, що сплачуються підприємством 47
  3.2. Характеристика непрямих податків, що сплачуються підприємством 52
  3.3. Місцеві податки і збори 55
  3.4. Цільові федеральні податки 56
  3.5. Платежі підприємства в позабюджетні соціальні фонди 56
  3.6. Податки і платежі, що перераховуються підприємством з доходів його працівників
  56
  Розділ 4. СТРУКТУРА ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ПЛАТЕЖІВ, сплачують підприємства до
  Бюджет і позабюджетні фонди 57
  4.1. Структура податків за джерелом виплати 57
  4.2. Структура податків і зборів за рівнем формування бюджетів 57
  4.3. Пільги з податків для підприємства 57
  4.4. Податки в фінансові результати підприємства 57
  4.5.Контроль за сплатою податків 57
  ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 58
  Посібник/За ред 61

  ВСТУП

  Стягнення податків - найдавніша функція й одне з основних умовіснування держави, розвитку суспільства на шляху до економічного ісоціальному процвітанню. Як відомо, податки з'явилися з поділомсуспільства на класи і виникненням державності, як внески громадян,необхідні для утримання публічної влади. В історії розвитку суспільстваще жодна держава не змогла обійтися без податків, оскільки длявиконання своїх функцій по задоволенню колективних потреб йомупотрібна певна сума грошових коштів, які можуть бути зібранітільки за допомогою податків. Виходячи з цього мінімальний розмір податковоготягаря визначається сумою витрат держави на виконання мінімуму йогофункцій: управління, оборона, суд, охорона порядку, - чим більше функційпокладено на державу, тим більше воно повинно збирати податків.

  В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний до ринку періодподаткова система є одним з найважливіших економічних регуляторів,основою фінансово-кредитного механізму державного регулюванняекономіки [i]. [24]

  Від того, наскільки правильно побудована система оподаткування,залежить ефективне функціонування всього народного господарства. Самеподаткова система на сьогоднішній день виявилася, мабуть, головним предметомдискусій про шляхи і методи реформування, так само як і гострої критики.

  Протягом останніх років Росія переживаєнайбільший економічний експеримент - перехід від планового управліннянародним господарством до використання ринкових механізмів економічногорозвитку. Нові економічні інструменти співіснують із залишковимиелементами попередньої економічної системи і вкоріненими традиціями всвідомості суб'єктів економічних відносин. Процес ускладнюється тимобставиною, що в країні з перехідною економікою необхідноодночасно здійснювати реформи в галузі права, політики і економіки. Уданий час практично всіма визнається, що ефективна реформаподаткової політики та системи податкових органів у країні - ключовий факторуспіху в справі переведення економіки на ринкові рейки.

  Проблема податків - один з найбільш складних у практиці здійсненнящо проводиться в нашій країні економічної реформи. Мабуть, немає сьогоднііншого аспекту реформи, який піддавався б такою ж серйозної критикиі був би предметом таких самих палких дискусій і об'єктом аналізу тасуперечливих ідей щодо реформування. З іншого боку, податкова система
  - Це найважливіший елемент ринкових відносин і від неї багато в чому залежить успіхекономічних перетворень в країні. Тому до висувається пропозиційпро серйозну зламу створеної до теперішнього часу податкової системинеобхідно підходити дуже обережно, прораховуючи не тільки миттєвувіддачу від цих перетворень, але і їх вплив на всі сторони економіки іфінансів.

  За роки функціонування податкової системи було внесено значнукількість різних змін до податкового законодавства, з метою йогоприведення у відповідність з протікають у житті суспільства процесами.

  Мета даної роботи - розробити пропозиції щодо вдосконаленняобчислення і перерахування податків підприємством.

  Для досягнення поставленої мети в цій дипломній роботі булисформульовані наступні завдання:

  1)
  Завдання дипломної роботи:ппроаналізіровать теоретичні основи оподаткування та поспостерігати їхпрактичну реалізацію на прикладі конкретного підприємства;
  2) 2);
  3) дати характеристику фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства;
  4)

  3) вивчити порядок обчислення і перерахування податків на підприємстві;

  4) проаналізувати структуру податків, що сплачуються підприємством убюджет і позабюджетні соціальні фонди.

  Щоб розкрити тему дипломної роботи не можна обійти стороноюнедосконалість податкової системи. Тому в теоретичній частинірозглядається будова податкової системи, де особливу значимістьнабуває новий Податковий кодекс РФ - систематизованийзаконодавчий акт, покликаний забезпечити комплексний підхід до вирішеннянасущних проблем податкового права. Він виступає, як інструмент реалізаціїосновних завдань в галузі податкової політики.

  Особлива увага приділяється податковому навантаженні, різних видів податків,застосовуваних у російському оподаткування.

  Ця дипломна робота присвячена аналізу податків, їх складу таструктури. Необхідно розглянути розрахунки та взаємини окремогопідприємства з податковими органами.

  Об'єктом дослідження є підприємство пансіонат «Буревісник»,предлагающейе рідкісний для Росії продукт - рекреаційні послуги.

  Період дослідження склав три роки: з 1999р. по 2001р.

  При написанні цієї дипломної роботи нами були використанінаступні матеріали: нормативно-правові документи в галузіоподаткування; праці вітчизняних економістів, матеріали періодичноїдруку і форми бухгалтерскаяой звітності досліджуваного підприємства. ,податкові відомості, статистична звітність та оперативна інформація,отримана від відповідальних працівників пансіонату «Буревісник» за 1999 -
  2001 рр..

  Розділ 1. ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  У широкому сенсі під податками розуміються обов'язкові табезеквівалентние платежі, що сплачуються платниками податків до бюджетувідповідного рівня і державні позабюджетні фонди на підставіфедеральних законів про податки і актах законодавчих органів суб'єктів
  Російської Федерації, а також за рішенням органовм місцевого самоврядування ввідповідно до їх компетентністю [ii]. [25]

  Податки - це один з економічних важелів, за допомогою якихдержава впливає на ринкову економіку. В умовах ринковоїекономіки будь-яка держава широко використовує податкову політику в якостівизначеного регулятора впливу на негативні явища ринку. Податки,як і вся податкова система, є потужним інструментом управлінняекономікою в умовах ринку.

  Застосування податків є одним з економічних методів управлінняі забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів із комерційнимиінтересами підприємців, підприємств незалежно від відомчоїпідпорядкованості, форм власності та організаційно-правової формипідприємства. За допомогою податків визначаються взаємовідносинипідприємців, підприємств усіх форм власності з державними імісцевими бюджетами, з банками, а також з вищестоящими організаціями. Придопомогою податків регулюється зовнішньоекономічна діяльність, включаючизалучення іноземних інвестицій, формується госпрозрахунковий доход іприбуток підприємства.

  В умовах переходу від адміністративно-директивних методів управліннядо економічних різко зростають роль і значення податків як регулятораринкової економіки, заохочення і розвитку її пріоритетних галузей. Черезподатки держава може проводити енергійну політику у розвиткунаукомістких виробництв і ліквідації збиткових підприємств.

  Соціально-економічна сутність, внутрішній зміст податківпроявляється через їх функції. Податки виконують три найважливіші функції [iii]
  . [34]:

  1. Забезпечення фінансування державних витрат (фіскальна функція).

  2. Підтримка соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між доходами окремих соціальних груп з метою згладжування нерівності між ними (соціальна функція).

  3. Державне регулювання економіки (регулююча функція).

  В усіх державах, при всіх суспільних формаціях податки, в першучергу виконували фіскальну функцію, тобто забезпечували фінансуваннясуспільних витрат, насамперед витрат держави.

  Податкова система - сукупність передбачених податків іобов'язкових платежів, що стягуються в державі, а також принципів, форм іметодів встановлення, зміни, скасування, сплати, стягування, контролю.

  Податкова система базується на відповідних законодавчих актахдержави, якими встановлюються конкретні методи побудови істягування податків, тобто визначаються елементи податку.

  Всі податки містять такі елементи:

  - об'єкт податку - це майно або доходи, що підлягають оподаткуванню;

  - суб'єкт податку - це платник податку, тобто фізична або юридична особа;

  - джерело податку - тобто дохід, з якого сплачується податок;

  - ставка податку - величина податку з одиниці об'єкта податку;

  - податкова пільга - повне або часткове звільнення платника від податку.

  Все різноманіття податків може бути згруповано. При цьому слідрозрізняти податки прямі і непрямі [iv].

  Прямі податки стягуються державою безпосередньо з доходів імайна платника податків: прибутковий податок, податок на прибуток, податок зспадщини і дарування і деякі інші.

  Непрямі податки - це податки на товар або послуги, що встановлюються ввигляді надбавки до ціни і тарифу. На відміну від прямих податків непряміподатки не пов'язані з доходом і майном платника податків. Власніпідприємства, що виробляють товари або надають послуги, належніобкладенню вносить державі податкову суму за рахунок виручки від реалізаціїтоварів і послуг, тобто по суті є збирачем податків. До цієїгрупи відноситься ПДВ, податок з продажу податок з обігу в акцизної його частини.

  Перший вид - податки на доходи і майно: прибутковий податок і податок наприбуток корпорацій (фірм); на соціальне страхування і на фонд заробітноїплати і робочу силу (так звані соціальні податки, соціальні внески);майнові податки, у тому числі податки на власність, включаючи землюта іншу нерухомість; податок на переклад прибутку і капіталів за кордон іінші. Вони стягуються з конкретної фізичної або юридичної особи.

  Другий вид - податки на товари та послуги: податок з обороту - вбільшості розвинених країн замінений податком на додану вартість; акцизи
  (податки, прямо що включаються в ціну товару або послуги); на спадщину; наоперації з нерухомістю та цінними паперами та інші. Це - непрямі податки.
  Вони частково або цілком переносяться на ціну товару або послуги.

  Прямі податки важко перенести на споживача. З них прощелегче всьогосправа йде з податками на землю і на іншу нерухомість: вони включаються ворендну і квартирну плату, ціну сільськогосподарської продукції.

  Непрямі податки переносяться на кінцевого споживача в залежності відступеня еластичності попиту на товари і послуги, оподатковувані цими податками.
  Чим менш еластичний попит, тим більша частина податку перекладається наспоживача. Чим менш еластична пропозиція, тим менша частина податкуперекладається на споживача, а велика сплачується за рахунок прибутку. Удовгостроковому плані еластичність пропозиції зростає, і на споживачаперекладається все більша частина непрямих податків.

  У випадку високої еластичності попиту збільшення непрямих податківможе привести до скорочення споживання, а при високій еластичностіпропозиції - до скорочення чистого прибутку, що викличе скороченнякапіталовкладень або перелив капіталу в інші сфери діяльності.

  Розрізняють, тверді, пропорційні, прогресивні і регресивніподаткові ставки [24 ]:.

  1. Тверді ставки встановлюються в абсолютній сумі на одиницюобкладання, незалежно від розмірів доходу (наприклад, на тонну нафти абогазу).

  2. Пропорційні - діють в однаковому процентному відношенні дооб'єкта податку без обліку диференціації його величини.

  3. Прогресивні - середня ставка прогресивного податку підвищується вміру зростання доходу. При прогресивній ставці оподатковуванняплатник податків виплачує не тільки велику абсолютну суму доходу, алеі більшу його частку.

  4. Регресивні - середня ставка регресивного податку знижується вміру зростання доходу. Регресивний податок може приносити більшу абсолютнусуму, а може і не приводити до зростання абсолютної величини податку призбільшення доходів.

  Загалом видно, що прогресивні податки - це ті податки, тягаряких найбільше сильно давить на осіб з великими доходами, регресивніподатки найбільш важко вдаряють по фізичним і юридичним особам,що володіють незначними доходами.

  Податки можуть стягуватися наступним чином:

  1. 1) Кадастровий - (від слова кадастр - таблиця, довідник), колиоб'єкт податку диференційований на групи за певною ознакою.
  Перелік цих груп і їх ознаки заносяться у спеціальні довідники.
  Для кожної групи встановлена індивідуальна ставка податку. Такий методхарактерний тим, що величина податку не залежить від прибутковості об'єкта.
  Прикладом такого податку може служити податок на власників транспортнихкоштів (з 01.01.2003р. - транспортний податок). Він стягується завстановленою ставкою від потужності транспортного засобу, не залежно відтого, використовується цей транспортний засіб чи простоює.

  2. 2) На основі декларації. Декларація - документ, в якомуплатник податку приводить розрахунок доходу та податку з нього. Характерноюрисою такого методу є те, що сплата податку здійснюється післяотримання доходу та особою, які отримують дохід. Прикладом може служити податокна прибуток.

  3. По3) У джерела уплатиа. Цей податок вноситься особою, які виплачуютьдохід. Поетомy оплата податку здійснюється до отримання доходу, причомуодержувач доходу отримує його зменшеним на суму податку. Наприклад,прибутковий податок з фізичних осіб. Цей податок сплачується підприємствомабо організацією, на якій працює фізична особа. Тобто до виплати,наприклад, заробітної плати з неї віднімається сума податку і перераховується добюджет. Решта суми виплачується працівнику.

  Один з найважливіших аспектів функціонування російської податковоїсистеми - це проблема податкової навантаж?? і та її впливу на господарськуактивність підприємства. І головним завданням всіх податкових реформ служитьзниження податкового навантаження за умови компенсації випадають доходів, алене визначені ні часові, ні нормативні рамки цього процесу.

  Потребує уточнення і саме поняття «податкове навантаження». Одне здумок полягає в тому, що це комплексна характеристика, якавключає такі елементи:кількість податків та інших обов'язкових платежів;структуру податків;механізм справляння податків;показник податкового навантаження на підприємство.

  Для характеристики податкового навантаження має значення не тількикількість, а й структура податків, що сплачуються. Найбільш «важкими»є податкові платежі, що обчислюються незалежно від отриманого доходу ілише частково перекладати на кінцевого споживача. Це податки,сплачуються як відрахування від обороту і майнові податки [v]. [32].

  У Податковому кодексі деякі з цих податків припиняють своєіснування (податки, які зараховуються в дорожні фонди, збір на потребиосвітніх установ тощо), але різко зростає роль ще більшеважких «майнових» податків.

  Податкове навантаження на підприємство значною мірою визначається самиммеханізмом стягування податків. Так, в умовах безперервного платіжногокризи в РФ дуже болючим виявився перехід до міжнародної практикивизначення реалізованої продукції за фактом її відвантаження покупцеві. Цяпрактика, безсумнівно, посилює податковий режим.

  Але всі дискусії про податкове навантаження на підприємства залишатьсябезпредметним до тих пір, поки не буде досягнуто згоди в питанні прометодиці розрахунку зведеного показника, що характеризує цю навантаження.

  Існує кілька методик розрахунку податкового навантаження дляпідприємства. Одна з найбільш поширених методик припускаєвикористання формули (1):

  (1)

  де НН - податкове навантаження, (%);

  СН - сума податків, що сплачуються підприємством;

  Вр - виручка від реалізації продукції (робіт) та надання послуг.

  Також Ддля окремого платника показник податкового навантаження можебути обчислений за такою формулою:

  (2)

  де НН - податкове навантаження, (%);

  СН - сума податків, що сплачуються підприємством;

  СІ - сума джерел коштів для сплати податків.

  До переліку податків, що сплачуються входять всі без винятку податки іобов'язкові платежі підприємства до бюджету і в позабюджетні фонди. Інодіпропонують виключити з розрахунку податкового навантаження такі платежі, як ПДВ,акцизи, відрахування в позабюджетні соціальні фонди. Аргументом тутслужить характеристика цих податків як транзитних, нейтральних дляпідприємства. Але абсолютно нейтральних для підприємства податків просто неіснує: вони реально сплачуються за рахунок поточних грошових надходжень,а ступінь їх «перелагаемості» непостійна і здійснюється не в повномуобсязі. Ця «перелагаемость», як відомо, залежить від еластичності попитуна відповідну продукцію. За стійкого рівні цін і високих ставкахнепрямого оподаткування їх подальше підвищення призведе до істотнихвтрат доходів у товаровиробників.

  Розглядаючи склад джерел коштів для сплати податків, необхідно,перш за все, відзначити їх можлива розбіжність з оподатковуваного базою
  (наприклад, з майнових податків). Джерелом сплати може бути тількидохід підприємства в його різних формах, а саме:
  . виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) - для ПДВ і акцизів;
  . собівартість продукції з наступним покриттям витрат з виручки від реалізації - для земельного та соціального податків;
  . прибуток підприємства в процесі її формування - для податку на майно і податків з обороту;
  . прибуток підприємства в процесі його розподілу - для податку на прибуток;
  . чистий прибуток підприємства - для економічних санкцій, що вносяться до бюджету, деяких місцевих податків і ліцензійних зборів.

  Окремі показники податкового навантаження для окремих податківдоцільно розраховувати за названими групами податків до відповідногоджерела коштів за формулою (2).

  Для розрахунку загального показника податкового навантаження для всіх податковихплатежів слід застосовувати формулу (1). Цей показник не тільки підсумовуєдоходи підприємства, але й можна порівняти з валовим внутрішнім продуктом країни,на основі якого визначається загальне податкове навантаження.

  Отже, податки є обов'язковими платежами (внесками) на користьдержавної або муніципальної скарбниці. Обов'язковий їх характервизначається тим, що внески здійснюються незалежно від бажання суб'єктаплатежу (платника податків). Однак це зовсім не означає, що коженплатник сплачує всі встановлені державою податки, бо вонистягуються в порядку та на умовах, що визначаються законодавчими актами.

  Основною умовою, що породжує для конкретної особи обов'язокплатити той чи інший передбачений законом податок, є наявністьоб'єкта оподаткування. Це - головний юридичний факт, що породжуєподаткову обов'язок. І хоча такі обставини пов'язані зволевиявленням платника (отриманням доходу, реалізацією товарів,володінням майном і т.д.), у той же час фізичні особи та організаціїне створюють їх спеціально, для виникнення податкового правовідносини [vi],навпаки, як відомо, у носіїв податкового обов'язку єпрагнення, якщо не до ухилення від неї, то до максимально можливогозниження обсягу податкового платежу. [31

  Це настійно вимагає чіткого і повного викладу в податковомузаконодавстві тих самих умов та порядку, відповідно до якихстягуються податки.

  Отже, основне правове значення об'єкта оподаткування полягає вте, що він породжує податкові правовідносини і податкову обов'язок,є фактичною підставою для стягнення податку. Саме тому податкинайчастіше отримують своє найменування від об'єкта оподаткування
  (прибутковий, на майно, земельний і т.д.), що, втім, може бутинехарактерним для цільових податків, найменування яких нічого не скаже прооб'єкті (податок на користувачів автодоріг). Законодавство в рамкахподаткового виробництва встановлює необхідність обліку об'єктівоподаткування, відображення їх у відповідних документах самимплатником податку, податковим агентом, або податковим органом.

  Але об'єкт оподаткування, крім того, поряд з іншим елементомподаткового складу - ставкою податку, визначає також і обсяг податковоїобов'язки (розмір податкового платежу). Чим більше кількісніхарактеристики (прояви) об'єкта податку, тим кращий обсягподаткового обов'язку. У цьому виявляється облік можливостейплатника податків, що в свою чергу висловлює одна з істотнихознак податків (або принципів оподаткування).

  Для цілей оподаткування об'єкт підлягає виміру. Одиницеювиміри можуть обиратися різні, наприклад: дохід - рублі або мінімальнийрозмір оплати праці, транспортні засоби - карбованці (коли враховуєтьсявартість) або кінські сили (з урахуванням потужності двигуна) і т.д. Урезультаті формується оподатковуваний база, яка поряд зі ставкоювизначає розмір податкового платежу.

  Протягом всієї історії людства жодна держава не змоглаіснувати без податків. Податковий досвід підказав і головний принципоподаткування: «Не можна різати курку, яка несе золоті яйця», тобто якб великими не були потреби у фінансових коштах на покриття мислимих інемислимих витрат, податки не повинні підривати зацікавленістьплатників податків в господарській діяльності.

  Для того, щоб глибоко вникнути в суть податкових платежів, важливовизначити основні принципи оподаткування. Якості, з економічноїпогляду будь-бажані в системі оподаткування, булисформульовані Адамом Смітом у формі чотирьох положень, що сталикласичними принципами, з якими, як правило, погоджувалися наступніавтори. [13,14,16]. Вони зводяться до наступного:

  1. Піддані держави повинні брати участь у покритті витрат уряду, кожний по можливості, тобто пропорційно доходу, яким він користується під охороною уряду. Дотримання цього положення або нехтування ним веде до так званого рівності або нерівності оподаткування.

  2. Податок, який зобов'язаний сплачувати кожен, повинен бути точно визначений, а не довільний. Розмір податку, час та спосіб його сплати повинні бути зрозумілі і відомі як самому платнику, так і всякому іншому.

  3. Кожен податок має стягуватися у такий час і таким способом, які найбільш зручні для платника.

  4. Кожен податок повинен бути влаштований так, щоб він витягав з кишеніплатника якомога менше понад те, що надходить до каси держави.

  Принципи Адама Сміта, завдяки їх простоті і ясності, не вимагаютьніяких інших роз'яснень та ілюстрацій, крім тих, що містяться в нихсамих, вони стали «аксіомами» податкової політики.

  Сьогодні ці принципи розширені і доповнені у відповідності з духомнового часу.

  Сучасні принципи оподаткування такі:

  1. Рівень податкової ставки повинен встановлюватися з урахуванням можливостей платника податків, тобто рівня доходів. Податок з доходу повинен бути прогресивним. Принцип цей дотримується далеко не завжди, деякі податки в багатьох країнах розраховуються пропорційно.

  2. Необхідно докладати всіх зусиль, щоб оподаткування доходів носило одноразовий характер. Багаторазове оподаткування доходу чи капіталу неприпустиме. Прикладом здійснення цього принципу є заміна в розвинених країнах податку з обороту, де обкладання обороту відбувалося по висхідній кривій, на ПДВ, де новостворений чистий продукт обкладається податком усього один раз аж до його реалізації.

  3. Обов'язковість сплати податків. Податкова система не повинна залишати сумнівів у платника податків у неминучості платежу.

  4. Система і процедура виплати податків повинні бути простими, зрозумілими і зручними для платників податків і економічними для установ, що збирають податки.

  5. Податкова система повинна бути гнучкою і легко адаптується до мінливих суспільно-політичним потребам.

  6. Податкова система повинна забезпечувати перерозподіл створюваного ВВП і бути ефективним інструментом державної економічної політики.

  Існує два основних види податкової системи: шедулярная іглобальна.

  У шедулярной податковій системі весь дохід, що отримуєтьсяплатником податку, ділиться на частини - шедули. Кожна з цих частиноподатковується особливим чином. Для різних шедул можуть бути встановленірізні ставки, пільги та інші елементи податку, перераховані вище.

  У глобальній податковій системі всі доходи фізичних та юридичних осібоподатковуються однаково. Така система полегшує розрахунок податків і спрощуєпланування фінансового результату для підприємців.

  Глобальна податкова система широко застосовується в західних країнах.

  Відповідно до закону під податком, збором, митом та іншимиплатежами розуміється обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівняабо в позабюджетний фонд, здійснюваний платниками у порядку і наумовах, визначених законодавчими актами. Сукупність податків,зборів, мита та інших платежів, що стягуються в установленому порядку,утворюють податкову систему.

  Очолює податкову систему Державна податкова служба РФ,яка входить до системи центральних органів державного управління
  Росії, підкоряється Президентові і Уряду РФ і очолюєтьсякерівником в ранзі міністра.

  Під терміном «податкове законодавство» розуміються лише закони
  видані на основі Конституції і федеральних законів і в межах повноважень,наданих цим органам Конституцією Російської Федерації.

  Поняття «законно встановлений» включає в себе і вид правового акта,на підставі якого стягується податок і збір. Таким актом може бути тількизакон. Конституція РФ не допускає стягнення податку або збору на основіукази, постанови, розпорядження і т.п.

  Встановити податок не значить дати йому назву. Не можна виконатиобов'язок по сплаті податку, якщо не відомі зобов'язана особа, розмірподаткового зобов'язання та порядок його виконання.

  Встановити податок - значить встановити і визначити всі істотніелементи його конструкції (платник податку, об'єкт і предмет податку,податковий період і т.д.). Згідно з ч. 1 ст. 11 Закону «Про основи податковоїсистеми в Російській Федерації », з метою визначення обов'язківплатника податків законодавчі акти встановлюють і визначаютьплатника податків (суб'єкта податку), об'єкт і джерело податку, одиницюоподаткування, податкову ставку, терміни сплати податку, бюджет абопозабюджетний фонд, до якого зараховується податковий оклад [vii]. [1].

  У Росії була введена трирівнева система оподаткування.

  1. Федеральні податки стягуються по всій території Росії. При цьому всі суми зборів від 6 з 14 федеральних податків повинні зараховуватися до федерального бюджету Російської Федерації.

  2. Республіканські податки є загальнообов'язковими. При цьому сума платежів, наприклад, з податку на майно підприємств, рівними частками зараховується до бюджету республіки, краї, автономного утворення, а також до бюджетів міста та району, на території якого знаходиться підприємство.

  3. З місцевих податків загальнообов'язкові тільки трі3 - податок на майно фізичних осіб, земельний, а також реєстраційний збір з фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.

  У Податковому кодексі РФ приведена наступна класифікація податків [6,7]:
  1. Федеральні податки і збори:

  - податок на додану вартість;

  - акцизи на окремі види товарів;

  - податок на прибуток (доход) організацій;

  - податок на дохід від капіталу;

  - прибутковий податок з фізичних осіб;

  - внески в державні соціальні позабюджетні фонди;

  - державна мито і митні збори;

  - податок на користування надрами;

  - податок на відтворення мінерально-сировинної бази;

  - податок на додатковий прибуток від видобутку вуглеводнів;

  - лісовий податок;

  - водний податок;

  - екологічний податок;

  - федеральні ліцензійні збори.
  2. Регіональні податки і збори:

  - податок на майно організацій;

  - податок на нерухомість;

  - дорожній податок;

  - транспортний податок;

  - податок з продажу;

  - податок на гральний бізнес;

  - регіональниеместние ліцензійні збори.
  3. Місцеві податки і збори:

  - земельний податок;

  - податок на майно фізичних осіб;

  - податок на рекламу;

  -- податок на успадкування та дарування;

  - місцеві ліцензійні збори.

  Зараз в Україні діє три десятки податків і зборів, не рахуючирізних мит .. ВВ тому числі податки, введені другою частиною НК РФ [30]:
  ПДВ, акцизи, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний податок, податокна прибуток організацій, податок на видобуток корисних копалин, податок з продажу
  (до 1.01.2004 р.), транспортний податок [6,7].

  Крім цього, встановлено спеціальні податкові режими: спрощенасистема оподаткування, система оподаткування у вигляді єдиного податку напоставлений дохід для окремих видів діяльності.

  Не всі з діючих сьогодні податків, витримають випробування часом, алев цілому нинішня система оподаткування найбільш близька до прийнятої на
  Заході, враховуючи, що і там є істотні відмінності по країнах.
  Багато податки і сам склад системи оподаткування можуть і повинні мінятисяразом із змінами економічної ситуації в країні і в громадськомувиробництві.

  податків властива одночасно стабільність і рухливість. Чимстабільніша система оподаткування, тим впевненіше почуваєтьсяпідприємець: він може заздалегідь та досить точно розрахувати, якийбуде ефект здійснення того чи іншого господарського рішенняпроведеної операції, фінансової операції і т.п.

  Невизначеність - ворог підприємництва. Підприємницькадіяльність завжди пов'язана з ризиком, але ступінь ризику принаймніподвоюється, якщо до нестійкості ринкової кон'юктури додаєтьсянестійкість податкової системи, нескінченна зміна ставок, умовоподаткування та самих принципів оподаткування. Стабільність податковоїсистеми не означає, що склад податків, ставки, пільги, санкції можуть бутивстановлені р.аз і назавжди. Застиглих систем оподаткування немає і бути неможе.

  Багато сучасні рішення в області податків диктуються конкретноїобстановкою, що склалася в економіці країни після кризи 17 серпня 1998року.

  У перехідний період податкова система не може бути ні застиглої, нівідірваною від усього ходу економічного процесу. Звідси і нестабільність,частині зміни та доповнення протягом усіх останніх років.

  У цих умовах при здійсненні податкової реформи доводиться вирішувативідразу два головні завдання, причому такі, що суперечать один одному. З одногосторони. потрібно зменшити податковий тиск на підприємства та організації,особливо на вітчизняних виробників.

  Необхідно створити їм передумови для відновлення оборотних фондів.
  У перспективі потрібно домогтися підвищення конкурентоспроможності російськихтоварів на внутрішньому та світовому ринках.збалансування поточного бюджету по доходах і видатках, скорочення йогодефіциту, зниження зовнішнього боргу, забезпечення фінансування федеральнихрегіональних та місцевих потреб. Її решеніея вимагає зростання податковихнадходжень, включаючи і митні збори, бо інших реальних джерелпросто немає.

  Саме несочетаемостью двох основних завдань можна пояснити повільнепросування майбутніх податкових змін.

  Та все ж основний курс ясний. Це зниження федеральних податків,перенесення їхнього центру тяжіння з виробників на споживачів, упорядкуваннявзаємин між платниками податків і державою. [1,3,6]. (НК № 4,99
  Черник)

  В останні два-три роки здійснення податкової реформи пов'язувалосявиключно із застосуванням Податкового Кодексу РФ. На жаль, по незалежних від уряду прічінамой прінятіея цього важливого документа вповному обсязі, а значить і проведення повно масштабної податкової реформи вкраїні, неприпустимо затягнувся.

  Поки прийнята і вступила в дію з 1 січня 1999г.ода, тільки частинаперший (Загальна частина) Податкового Кодексу РФ, що стало першим реальнимрезультатом більш ніж трирічної спільної роботи Державної Думита Уряду РФ з вироблення концепції майбутньої податкової системи
  Росії. Цей документ вирішує найбільш назрілі проблеми податковоїсистеми, виправляє що існує певний перекіс в обсязі прав іобов'язків платників податків і податкових органів; чітко визначаєзакритий перелік федеральних, місцевих і регіональних податків та ін, [6].

  На думку провідних економістів країни ВВ Податковому кодексі проголошенийряд цілком розумних постулатів, наприклад, такі:
  - законодавство про податки і збори грунтується на принципі загальності й рівності оподаткування виходячи з принципу справедливості;
  - податки не можуть мати дискримінаційний характер;
  - податки повинні мати економічне підгрунтя і не можуть бути довільні;
  - не допускається встановлювати податки, що порушують дане економічний простір Росії, прямо або побічно обмежують вільне переміщення товарів,

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !