ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Податкова перевірка підприємства
       

   

  Податки, оподаткування


  Зміст


  | ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 3 |
  | ПОНЯТТЯ ТА ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ | |
  | ПЕРЕВІРОК, ВИДИ ПЕРЕВІРОК ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 4 |
  | Камеральна перевірка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 4 |
  | ВИЇЗНА ПОДАТКОВА ПЕРЕВІРКА | |
  | Рішення про проведення перевірки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... | 6 |
  | Дії податкових органів у процесі | 8 |
  | проведення податкової перевірки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... | |
  | Терміни проведення та період перевірки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... | 12 |
  | Оформлення результатів | |
  | виїзної податкової перевірки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... | 13 |
  | Проведення перевірки | |
  | підприємства податковою поліцією. | |
  | Про право органів податкової поліції | |
  | здійснювати перевірки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... .. | 17 |
  | Місце і термін проведення перевірки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. | 19 |
  | Права та обов'язки перевіряючих ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .... | 19 |
  | Що перевіряють поліцейські ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... | 20 |
  | Результати перевірки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 21 |
  | ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... | 22 |
  | Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 24 |

  ВСТУП

  Сьогодні питання, що стосуються проведення податкових перевірок єдуже актуальними.

  Жоден платник податків не застрахований від податкової перевірки. І хочавона є нелегким випробуванням для керівництва організацій та бухгалтерів,не слід думати, що ми не в змозі вплинути як на хід самої перевірки,так і на її результати.

  Якщо в організації пройшла перевірка, в результаті якої нарахуваливеликі суми недоїмки, пені і штрафів, не варто відразу ж впадати ввідчай. Практика показує, що великий відсоток винесених порезультатами проведення податкових перевірок рішень можна оскаржити.

  Справжня судова практика показує, що суд при розгляді споруміж платником податків і податковим органом, у тому числі і з питаньщодо результатів податкових перевірок, в більшості випадків виноситьрішення на користь платника податків.

  Будь-який платник податків (організації, підприємства, установи), повинензнати правила і порядок проведення перевірок, оформлення її результатів,права та обов'язки сторін (платника податків і податкового (перевіряючого)органу). Тоді її проведення може і не виявитися таким несподіваним інепередбачених, а результати її проведення такими «жахливими» і зовсім нетакими, якими їх потрібно надати податковому органу.

  Порядок проведення податкових перевірок визначається нормами Податковогокодексу Російської Федерації. Призначення виїзних податкових перевірокрегулюється нормами статей 87 і 89 Податкового Кодексу. На виконання ст.
  89 Податкового Кодексу МНС РФ розробило Порядок призначення виїзнихподаткових перевірок, затверджений Наказом МНС РФ від 08.10.99 № АП-3-16/318,який в даний час застосовується з урахуванням Доповнення № 1 до зазначеноговище Порядку (Додаток № 1 затверджено Наказом МНС РФ від 07. 02.2000 № АП-
  3-16/34).

  Знання його норм дозволяє платникам податків не тільки бачити помилкиінспекторів, а й ефективно захищати свої права, порушені унаслідоктаких помилок.

  ПОНЯТТЯ ТА ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК, ВИДИ ПЕРЕВІРОК

  Однією з умов функціонування податкової системи єефективний податковий контроль, здійснюваний, у тому числі і шляхомпроведення податкових перевірок. Загальні правила проведення податкових перевірок
  (камеральних і виїзних) регламентуються ст. 87 Податкового кодексу
  Російської Федерації (НК РФ), відповідно, з якою перевірка може бутипроведена у платника податків (як юридичного, так і фізичної особи, втому числі здійснює підприємницьку діяльність без утворенняюридичної особи), платника зборів та податкового агента.

  До загальних правил проведення податкових перевірок відносяться:
  . Перевіркою можуть бути охоплені тільки три календарних роки діяльності перевіряються, які безпосередньо передують році перевірки;
  . Забороняється проведення повторних виїзних перевірок (протягом календарного року) за одним і тим же податків, що підлягає сплаті або сплачених платником податку (платником збору) за вже перевірений податковий період;
  . У тому випадку, якщо організація-платник податків реорганізується або ліквідується, правило про обмеження перевірок не застосовується.
  Повторна перевірка може бути проведена також і в порядку контролю за діяльністю податкового органу його вищим податковим органом за мотивованою постановою останнього і з дотриманням вимог, що пред'являються до проведення перевірки.

  Необхідно звернути увагу на те, що обмеження, що стосуєтьсяпроведення повторних виїзних перевірок, відповідно до ст. 87 НК РФзастосовується до платників податків (платників зборів), але не до податковихагентам. До податковим агентам не застосовується і положення цієї статті в частиніпроведення зустрічних перевірок (тобто перевірок документів, що відносяться додіяльності перевіряються) в осіб, пов'язаних з ними, наприклад, у контрагентівза цивільно-правовим договором.

  Податковий кодекс РФ розрізняє два види податкових перевірок:

  . Камеральна податкова перевірка (ст. 88 НК РФ) і

  . Виїзна податкова перевірка (ст. 89 НК РФ).

  Камеральна перевірка.

  Камеральна податкова перевірка проводиться за місцем знаходженняподаткового органу на основі податкових декларацій і документів,представлених платником податків, службовців підставою для обчислення ісплата податку, а також інших документів про діяльність платника податків,наявних у податкового органу. (ст. 87 НК РФ).

  Повірка проводиться уповноваженим посадовими особами податковогооргану відповідно до їх службовими обов'язками (без спеціальногорішення керівника податкового органу) протягом трьох місяців з дняфактичної дати подання перевіряється відповідних документів.
  Зазначена дата є початком перевірки.

  Перевіряється правильність розрахунків представленої звітності
  (декларації), які є підставою для обчислення і сплати податків, повнотаі чіткість заповнення всіх реквізитів, а також дотримання встановленихправил складання форм звітності і зіставлення їх показників. Принедостатності інформації податкові органи мають право вимагати уплатника податків (платника збору, податкового агента) додатковівідомості, отримати пояснення та документи, що підтверджують правильністьобчислення і своєчасність сплати податків. Особа, якій адресовановимога про подання документів, зобов'язана направити або видати їхподатковому органу в 5-ти денний термін (ст. 93 НК РФ). Відмоваплатника податків (платника збору, податкового агента) від поданнянеобхідних документів або непредставлення їх у встановлені термінивизнається податковим правопорушенням і тягне за собою відповідальність,передбачену ст. 126 НК РФ. Відповідно до зазначеної статтінеподання у встановлений термін платником податків документів та (або)інших відомостей тягне за собою стягнення штрафу в розмірі 50 рублів за коженнеподання документів, а відмова організації представити необхіднідокументи тягне за собою стягнення штрафу в розмірі 5000 рублів.

  У ході перевірки податкові органи мають право викликатиплатників податків (платників зборів або податкових агентів) письмовимповідомленням в податкові органи для надання необхідних пояснень (ст. 31 НК
  РФ). Крім того, якщо необхідно отримати інформацію про діяльністьплатника податків (платника збору), пов'язану з іншими особами, податковийорган може зажадати від цих осіб документи, що відносяться до діяльностіперевіряється платника податків або платника збору (зустрічна перевірка).

  Складання акта при камеральної перевірки законодавець не вимагає.
  Якщо в ході перевірки виявляються помилки у заповненні документів абопротиріччя між відомостями, що містяться у поданих документах,то про це повідомляється платникові податків з вимогою внестивідповідні виправлення у встановлений термін.

  На суми доплат за податками, виявленим в ході камеральної перевірки,податковий орган надсилає вимогу про сплату відповідної сумиподатку і пені. У разі невиконання вимоги у встановлений термін у відношенніплатника податків (платника зборів, податкового агента) може бутиприйняти рішення про примусове стягнення сум податку і пені. Рішення простягнення сум податку і пені у безспірному порядку відповідно до ст. 46
  НК РФ приймається не пізніше 60 днів після закінчення строку, встановленогодля виконання обов'язків по сплаті податку. Якщо рішення про стягненняприймається після закінчення зазначеного терміну, то вона вважаєтьсянедійсним і виконанню не підлягає.

  Рішення про стягнення доводиться до відома платника податків
  (податкового агента) в термін не пізніше 5 днів після винесення рішення простягнення необхідних грошових коштів.

  Таким чином, платникам податків слід звернути увагу на рядістотних моментів, що стосуються камеральних податкових перевірок, яківперше знайшли відображення в НК РФ:
  . Перевіркою може бути охоплено не більше трьох років діяльності платника податків, що передували року проведення перевірки;
  . На проведення камеральної перевірки відводиться три місяці. Після закінчення цього терміну податковий орган не має права вимагати від платника податків подання будь-яких документів;
  . Спеціального рішення керівника податкового органу на проведення камеральної перевірки не потрібно;
  . У ході перевірки податкові органи можуть вимагати додаткові документи і відомості від платника податків, а також викликати останнього для отримання пояснень з виникаючих питань;
  . Результатом камеральної перевірки може бути внесення змін до поданої платником податку податковому органу документи; винесення податковим органом рішення про стягнення податкової недоїмки, пені та штрафних санкцій.

  З метою усунення що виникли між податковими органами іплатниками податків (платниками зборів, податковими агентами)розбіжностей, а також з метою одержання більш об'єктивної інформації профінансово-господарської діяльності останніх податковий орган має правоприйняти рішення про проведення виїзної податкової перевірки.

  ВИЇЗНА ПОДАТКОВА ПЕРЕВІРКА

  Рішення про проведення перевірки

  На відміну від камеральної перевірки податковий інспектор не може почативиїзну перевірку з власної ініціативи. Перевірка проводиться напідставі рішення керівника (заступника керівника) податковогооргану. Форма рішення затверджена наказом МНС РФ від 08.10.99 р. № АП-3-
  16/318 «Про затвердження Порядку призначення виїзних податкових перевірок» (вредакції Додатки № 1, затвердженого наказом МНС РФ від 07.02.2000 № АП-3-
  16/34).

  Рішення повинне містити:
  . Найменування податкового органу;
  . Номер рішення та дату її винесення;
  . Найменування платника податку або ПІБ індивідуального підприємця, щодо якої призначається перевірка (у разі призначення податкової перевірки філії або представництва платника податків-організації крім найменування організації вказується найменування філії або представництва, у якого призначається перевірка, а також код причини постановки на облік);
  . Ідентифікаційний номер платника податків;
  . Період фінансово-господарської діяльності платника податків або його філії або представництва, за який проводиться перевірка. Відповідно до ст. 87 НК РФ виїзною податковою перевіркою можуть бути охоплені тільки три календарних роки (платника збору, податкового агента), що безпосередньо передували року проведення перевірки. Не допускається призначення протягом одного календарного року двох і більше перевірок платника податків (податкового агента, платника збору) або його філії за одним і тим же податків і зборів та за той же період.

  Однак при проведенні тематичної перевірки податковий орган має право, не чекаючи річного терміну з дати проведення поточної податкової перевірки, призначити виїзну податкову перевірку за іншими податками або за інший податковий період. При комплексній перевірці право на проведення чергової перевірки у податкового органу виникає тільки після закінчення одного року з моменту проведення зазначеної перевірки.
  . Питання перевірки (види податків, по яких проводиться перевірка). Якщо в рішенні зазначено: «перевірка правильності обчислення податку на додану вартість і податку на користувачів автодоріг» то перевірка буде тематичною, якщо - "перевірка правильності дотримання законодавства про податки та збори», то така перевірка буде бути комплексною і охоплювати питання правильності обчислення і сплати всіх податків зі зборів підприємством або організацією;
  . П.І.Б., посади і класні чини (спеціальні звання) осіб, які входять до складу перевіряє групи, у тому числі співробітників федеральних органів податкової поліції, інших правоохоронних і контролюючих органів (у разі притягнення цих осіб до податкових перевірок);
  . Підпис особи, що виніс рішення, із зазначенням його П.І.Б., посади і класного чину;

  Наявність рішення - єдина підстава для допуску осіб, які проводятьперевірку, до проведення виїзної податкової перевірки.

  Відсутність хоча б одного реквізиту в тексті рішення єпідставою для недопуску перевіряючих до проведення перевірки.

  Необхідно враховувати, що не всі перевірки, що проводяться податковимиорганами з виїздом до платника податків, є податковими в сенсі,зазначеному в НК РФ. Наприклад, перевірка застосування контрольно-касових машинпри розрахунках з населенням хоч і покладено на податкові органи,регулюється не НК РФ, а Законом України від 18.06.93 № 5215-1 «Про застосуванняконтрольно-касових машин при здійсненні грошових розрахунків з населенням »і податковою перевіркою не є.

  Рішення вручається перевіряючим керівникові підприємства або іншомууповноваженій особі платника податків. Відсутність в момент пред'явленнярішення платника податків (його посадових або уповноважених осіб) неє підставою для скасування виїзної податкової перевірки або їїперенесення на більш пізній термін. Рішення може бути вручено секретарю абоіншій уповноваженій особі під розписку. Якщо платник податку ухиляєтьсявід отримання рішення, воно надсилається поштою рекомендованим листом. У цьомувипадку датою вручення рішення буде вважатися шостий день з моментувідправлення листа.

  Фіксація дати вручення дуже важлива, тому що дата вручення рішення, взагальному випадку, є датою початку проведення перевірки.

  У разі якщо в період з моменту винесення рішення про проведеннявиїзної податкової перевірки до моменту її закінчення виникнутьобставини, що викликають необхідність розширення (зміни) складуперевіряє групи, керівником (заступником керівника) податковогооргану, що проводить перевірку, може бути винесено рішення про внесеннявідповідних доповнень (змін) до рішення про проведення виїзноїподаткової перевірки.

  Дії податкових органів у процесі проведення податкової перевірки.

  Одночасно з врученням рішення платнику податку вручаєтьсявимога про подання документів у порядку, передбаченому статтею
  93 НК РФ. У вимозі зазвичай міститься загальний перелік документів,необхідних для проведення перевірки. Наприклад, представити первиннідокументи, журнали-ордери та ін за період 1998-2000 рр.. Зазначені ввимозі документи платник податку зобов'язаний подати протягом п'ятиднів з моменту отримання вимоги. Платник податків має право не пред'являтидокументи, не зазначені у вимозі.

  У разі відмови платника податків представити зазначені у вимозідокументи він може бути притягнутий до відповідальності за статтею 126 НК РФ [1].
  Також відмова в наданні документів може спричинити за собою виїмкунепредставлених документів у порядку, передбаченому ст. 94 НК РФ.
  Кількість вимог, які можуть бути пред'явлені платникові податків, необмежена. Все залежить від цілей і завдань перевірки.

  У процесі проведення перевірки перевіряючі має право вимагати відплатника податків будь-які документи, пов'язані з обчисленням і (або) сплатоюподатків.

  Законодавцем в НК РФ свідомо не обмежений перелік документів,які перевіряльники можуть вимагати для проведення перевірки, хоча загальнийперелік документів, що підлягають перевірці, є - це грошові документи,бухгалтерські книги, звіти, пл?? ни, кошториси, декларації та інші документи,пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів добюджет (ст. 7 Закону РФ «Про Державну податкову службу РРФСР»). Припроведення перевірки заздалегідь передбачити, які документи будуть потрібні дляпідтвердження (спростування) факту несплати (переплати) податку, неможливо.
  У загальному випадку перевіряються всі документи, пов'язані з обчисленням і сплатоюподатків, у тому числі: первинні документи - накладні, шляхові листи іт.д., бухгалтерські документи - оборотні відомості, відомості нарахуваннязарплати і т.д., рух грошових коштів по рахунках підприємства і т.д.
  Причому існує презумпція правоти перевіряючого, тобто вважається, щоінспектором затребувані документи, значить, вони йому необхідні дляпроведення перевірки.

  Якщо платник податків вважає, що витребувані перевіряючим документине пов'язані прямо чи побічно з обчисленням або сплатою податків, він маєправо оскаржити вимогу про надання документів в суді, тому щодана вимога потрапляє під визначення «акт податкового органу» [2].

  Слід зазначити, що є прецеденти, коли податкові органипрограли справи про стягнення податкових санкцій за ст. 126 НК РФ черезнечіткості сформульованих вимог.

  Так, у справі № А42-4625/00-5 від 14.05.01, розглянутому в ФАС Північно-
  Західного округу, зазначається, що «... вимога ІМНС про наданнядокументів не містить вказівки, які саме підлягають поданнямсуспільством. Абстрактно сформульована інспекцією обов'язок представитидокументи не тільки дезорієнтує платника податку при її виконанні, алеі не дозволяє встановити розмір штрафу, що підлягає стягненню за данеподаткове правопорушення, оскільки він визначається залежно відкількості затребуваних, але не представлених документів.

  Відповідальність, передбачена пунктом 1 статті 126 НК РФ,встановлена за відмову або ненадання платником податків документів,запитаних податковим органом.

  Тим часом, відповідальність за пунктом 1 статті 126 НК РФ може бутизастосована тільки в тому випадку, якщо запитані податковим органом документибули у платника податків, але не були ним представлені ... »[3].

  Які дії можуть вживати перевіряючі під час проведеннявиїзної податкової перевірки?

  У ході виїзної перевірки для отримання свідоцтв про проведеніправопорушення податковий орган має право здійснювати наступні дії:

  - викликати і допитувати свідків;

  - проводити огляд приміщень, документів і предметів;

  - робити виїмку документів;

  - проводити експертизу із залученням експертів і спеціалістів.

  Показання свідків.

  На підставі ст. 90 НК РФ свідками можуть виступати будь-які особи,яким відомі факти, що мають відношення до фінансової діяльностіпідприємства, крім:
  - Осіб, які в силу малолітнього віку, свої фізичні або психічні вади не здатні сприймати обставини, що мають значення для здійснення податкового контролю;
  - Осіб, які отримали інформацію, необхідну для проведення податкового контролю, у зв'язку з виконанням ними своїх професійних обов'язків, і подібні відомості відносяться до їх професійної таємниці (наприклад, адвокат, аудитор).

  Фізична особа має право на підставі п.3 ст. 90 НК РФ відмовитися віддачі показань свідків тільки на підставах, передбаченихзаконодавством РФ. У даному випадку слід керуватися загальнимиположень, викладених у ст. 51 Конституції РФ, що передбачає правогромадянина не давати свідчення проти своїх близькихродичів і самого себе. Список близьких родичів наведено у ст. 34
  УПК РФ.

  В даний час ні НК РФ, ні іншими нормативними податковимидокументами не визначено, яким чином викликається свідок: повісткою,телеграмою, телефонним дзвінком або будь-яким іншим чином, не визначеноповноваження органів податкової інспекції з питань дзвінка одного або відразудекількох свідків, а також інші питання організаційного плану. НК РФмістить тільки одне опис процесуальної дії, при якому допитсвідка може проводитись у нього вдома. Також показання свідкаможуть бути отримані за місцем його перебування, якщо він внаслідок хвороби,старості, інвалідності не в змозі з'явиться до податкового органу, а порозсуд посадової особи податкового органу - і в інших випадках.

  Не варто нехтувати відвідинами податкового інспектора абовідмовлятися від надання свідчень на дому, так як в даному випадку до свідкаможе бути застосовано штраф у розмірі 3000 руб. штраф у такому ж розмірізагрожує свідкові і у разі надання свідомо неправдивої інформації, прощо він повинен бути попереджений посадовою особою податкового органу переддачею свідчень.

  Огляд приміщень.

  На підставі статті 92 НК РФ перевіряльники мають право провадити оглядтериторій, приміщень платника податків, щодо яких проводитьсяподаткова перевірка. До таких приміщень і територій відносятьсявиробничі, складські торговельні та інші площі, які використовуються дляотримання доходу або пов'язані з утриманням об'єкта оподаткування.

  Огляд проводиться в присутності понятих та особи (його представника),щодо якого проводиться перевірка, а також фахівців.

  Необхідно пам'ятати, що за незаконне перешкоджання доступуподаткового інспектора в приміщення накладається штраф у розмірі 5 тисячрублів, а на посадових осіб організації-платника податків накладаєтьсяадміністративний штраф у розмірі від 2,5 до 5 мінімальних розмірів оплатипраці. Крім того, у цьому випадку податковий орган має право самостійновизначити суми податків, що підлягають сплаті на підставі оцінки наявних унього даних про платника податків або за аналогією, тобто на підставі данихпро діяльність такої компанії. Практика показує, що визначеннясуми податків за аналогією не завжди вигідно платнику податків. Зазвичайподаткові органи беруть компанію з таким же видом діяльності, але при цьомуне враховують інших факторів, які впливають на фінансовий результат.
  Може вийти, що розмір нарахованих за аналогією сум податків виявитьсянабагато більше, ніж у перевіряється фірми.

  Про виробництво огляду складається протокол, в якому повинні бутинаведені згідно зі ст. 99 НК РФ:
  1. місце і дата виробництва конкретної дії
  2. час початку та закінчення дії
  3. посада, П.І.Б. особи, яка склала протокол
  4. П.І.Б. кожної особи, що брав участь у дії або який був присутній при його проведенні, а в необхідних випадках - його адресу, громадянство, відомості про те, чи володіє він російською мовою.
  5. Зміст дії, послідовність його проведення
  6. Виявлені при виробництві дії істотні для справи факти і обставини.

  Протокол підписується всіма особами, які беруть участь в огляді. До протоколудодаються фотографічні знімки і негативи, кінострічки, відеозаписи іінші матеріали, виконані при виробництві дії.

  Виїмка документів і предметів

  Виїмка документів і предметів здійснюється на підставі статті 94 НК
  РФ.

  Виїмка документів проводиться на підставі мотивованоїписьмового постанови посадової особи податкового органу, що проводитьперевірку, яке повинно бути пред'явлено до початку виїмки. Постановапідлягає затвердженню керівником (його заступником) відповідногоподаткового органу.

  За наявності у перевіряючих осіб достатніх підстав вважати, щодокументи, що свідчать про вчинення правопорушень, можуть бутизнищені, приховані, змінені або замінені, проводиться виїмка оригіналівцих документів. При цьому при вилученні у платника податків залишаютьсязасвідчені посадовою особою податкового органу копії.

  Виїмка документів здійснюється у присутності понятих та осіб (їхпредставників), у яких вона проводиться. Вилучені документиперераховуються в протоколі або в доданих до неї описах з їх точнимвказівкою. Копія протоколу виїмки повинна вручатися перевіряється особі.

  Виїмка предметів проводиться в такому ж порядку, як і виїмкадокументів, - на підставі мотивованої постанови, затвердженогокерівником податкового органу, в присутності понятих, з складаннямпротоколу і докладним описом кожного предмета (назва, кількість,індивідуальні ознаки). По можливості варто вказувати вартістьпредметів. Це особливо стане в нагоді, якщо такі речі будуть згодомзагублені або пошкоджені.

  НК РФ вводить наступні обмеження на процедуру виїмки документів:

  - не допускається виробництво виїмки документів і предметів в нічний час;

  - вилучатися можуть тільки ті предмети і документи, які мають безпосереднє відношення до предмету перевірки (п. 5 ст. 94 НК РФ)

  Інвентаризація майна може здійснюватися представникамиподаткових органів при необхідності. Порядок її проведення регулюється
  Положенням про порядок проведення інвентаризації майна платників податківпри податковій перевірці, затвердженого спільним наказом Мінфіну та МНС РФвід 10.03.99 № 20н/ГБ-3-04/39.

  Всі дії фіксуються у протоколі, що складається в тій жеформі, що й при огляді приміщення.

  Залучення експертів.

  Експертиза призначається постановою посадової особи податковогооргану, що здійснює перевірку, якщо для роз'яснення виникаючих питаньпотрібні спеціальні пізнання в науці, мистецтві, техніці чи ремеслі.
  Експерт запрошується на договірній основі.

  Згідно з п. 7 ст. 95 НК РФ перевіряти особу має право:

  - заявити відвід експерту

  - просити про призначення експерта з числа вказаних ним осіб

  - представити додаткові питання для отримання за ним висновку експерта

  - бути присутнім з дозволу посадової особи податкового органу при проведенні експертизи і давати пояснення експерту

  - знайомиться з висновком експерта.

  За результатами перевірки експерт дає висновок у письмовій формі від свого імені. На відміну від фахівця висновок експерта є джерелом докази протиправних дій платника податків або податкового агента. Закон надає право перевіряється особі вимагати додаткової перевірки (у разі недостатньої ясності або повноти висновку) або нової експертизи (у разі необгрунтованості висновку експерта або сумнівів в її правильності).

  Терміни проведення та період перевірки < p> Перевіркою можуть бути охоплені тільки три календарних роки діяльностіплатника податків, безпосередньо передували року проведенняперевірки (наприклад, у 2001 році податкові органи мають право перевіритиплатника податків за 1998-2000рр.) питання про перевірку платника податків запоточний рік був дискусійним. З точки зору податкових органів, в НК РФ
  (ст.87) визначено тільки нижня межа терміну перевірки і немає перешкод дляперевірки платника податків за період (квартал, півріччя, 9 місяців)поточного року.

  Буквальне прочитання п. 1 ст. 87 НК РФ дозволяє зробити висновок пронеправомірність перевірки податковим органом поточного року, тому що оборот
  «Безпосередньо передують році перевірки» виключає можливістьпроведення перевірки поточного року.

  В даний час пунктом 27 постанови Пленуму ВАС РФ № 5роз'яснено, що при тлумаченні п. 1 ст. 87 НК РФ необхідно виходити зтого, що «вона має на меті встановити давностние обмеження привизначенні податковим органом періоду минулого діяльностіплатника податку, який може бути охоплений перевіркою, і не міститьзаборони на проведення перевірок податкових періодів поточного календарногороку ».

  Забороняється проведення податковими органами повторних податковихперевірок з одним і тим же податків, що підлягає сплаті або сплаченимплатником податку за вже перевірений податковий період, за виняткомвипадків, коли така перевірка проводиться у зв'язку з реорганізацією аболіквідацією організації-платника податку або вищестоящим податковим органомв порядку контролю за діяльністю податкового органу, який проводивперевірку.

  Податковий орган не має права проводити протягом одного календарного рокудві виїзні податкові перевірки і більше за одним і тим же податків за один ітой же період. Фактично законодавець зняв заборону на проведення напроведення податкової перевірки один раз в календарному році. У попереднійредакції ст.89 НК РФ чітко було зазначено, що виїзна податкова перевіркапроводиться не частіше одного разу на рік. Тепер, наприклад, якщо уплатника податків сплата ПДВ проводиться щомісяця, можлива ситуація,коли податковий орган перевірятиме платника податку щомісяця, а такяк термін проведення перевірки два місяці і питання правомірності поточногороку не визначений, то теоретично можливий випадок, що на підприємстві впротягом поточного року одночасно будуть працювати три бригади перевіряючих ікожна буде перевіряти сплату ПДВ за своїм періоду (місяця), періодичнозмінюючись протягом року. Разом 12 виїзних перевірок на рік тільки по ПДВ.

  Перевірка не може тривати більше двох місяців, якщо інше невстановлено законом. У виняткових випадках вищестоящий податковий органможе збільшити тривалість виїзної податкової перевірки до трьохмісяців. При проведенні виїзних податкових перевірок організацій, що маютьфілії та представництва, термін проведення перевірки збільшується на одинмісяць на проведення перевірки кожної філії та представництва. Податковіоргани мають право перевіряти філії та представництва платника податківнезалежно від проведення перевірки самого платника податків. Термін проведенняперевірки включає в себе час фактичного перебування перевіряючих натериторії перевіряється платника податків. У ці терміни не зараховуютьсяперіоди між врученням платнику податків вимоги про пред'явленнядокументів відповідно до статті 93 НК РФ і поданням нимзапитуваних при проведенні перевірки документів.

  Термін два місяці, встановлений для проведення перевірки, не збігається здвома календарними місяцями.

  Після закінчення перевірки перевіряючий складає довідку про проведенуперевірці, у якій фіксуються предмет перевірки та строки її проведення.

  Оформлення результатів виїзної податкової перевірки.

  За результатами виїзної податкової перевірки не пізніше двох місяців (п. 1 ст. 100 НК РФ) після складання довідки про проведену перевіркууповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складенийу встановленій формі акт податкової перевірки, що підписується цими особами таперевіряється керівником організації або її представником. Про відмовупредставників організації підписати акт робиться відповідний запис уакті. У випадку, коли зазначені особи ухиляються від одержання акту податковоїперевірки, це має бути відображено в акті податкової перевірки.

  Вимоги до оформлення акту виїзної податкової перевірки встановлені
  Інструкцією МНС РФ від 10.04.2000 № 60 «Про порядок складання акта виїзноїподаткової перевірки і провадження у справі про порушення законодавства проподатки і збори », затвердженої наказом МНС РФ від 10.04.2000 № АП-3-16/138

  В акті податкової перевірки повинні бути зазначені документальнопідтверджені факти податкових правопорушень, виявлені в ході перевірки,або відсутність таких, а також висновки і пропозиції перевіряючих поусунення виявлених правопорушень та посилання на статті НК РФ,що передбачають відповідальність за даний вид податкових правопорушень.

  Акт податкової перевірки вручається керівнику організації -платника податків або представником під розписку або передається іншимспособом, що свідчить про дату його отримання платником податку або йогопредставником.

  Багато платники податків відмовляються підписувати акт перевірки,мотивуючи це тим, що не згодні з висновками перевіряючих, викладеними вакті, або підписують його із застереженнями. Непідписання акта або підписанняйого із застереженнями не має практичного значення. При непідписання акта віннадсилається платнику податків поштою рекомендованим листом. Датою врученняакту вважається шостий день, починаючи з дати його відправлення. Причому актвідправляється за адресою, вказаною в установчих документахплатника податків. Враховуючи, що місце фактичного розташуванняплатника податку не завжди збігається з місцезнаходженням, зазначеним уустановчих документах, платник податку може взагалі може?? е отриматиакт перевірки. Негативні наслідки неотримання акта очевидні:платник податків не зможе детально ознайомитися з актом і, відповідно,представити заперечення за актом і вплинути на винесення рішення.

  Тому рекомендується платникам податків підписувати акт перевіркинезалежно від наявності заперечень. В акті обов'язково власноручвказати дату отримання акта, інакше датою вручення акту буде вважатисядата, проставлена на титульному аркуші акта, тобто фактично дата йогоскладання.

  Платнику податків надано право у разі незгоди з фактами,викладеними в акті перевірки, а також з висновками та пропозиціямиперевіряючих, в двотижневий термін з дня отримання акта перевіркиподати до відповідного податкового органу письмове пояснення мотивіввідмови підписати акт чи заперечення щодо акту в цілому або за його окремимположенням. При цьому платник податків вправі прикласти до письмовогопояснення (заперечення) або в узгоджений термін передати до податкового органудокументи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість запереченьабо мотиви непідписання акта перевірки.

  Слід звернути увагу на те, що з точки зору обчислення строківостанній день тижня. При цьому тижнем визнається період часу,що складається з п'яти робочих днів, наступних підряд.

  Якщо акт вручається в будь-який день тижня, крім п'ятниці, то вплатника податків на подання заперечень є поточний тиждень плюсще два тижні за умови, що в цих двох тижнях немає святкових днів.
  Термін закінчується о 24 годині в останній день (п'ятницю) останнього тижня строку.

  Після закінчення строку на подання заперечень протягом не більше 14днів керівник (заступник керівника) податкового органурозглядає акт податкової перевірки, а також документи та матеріали,представлені платником податків. Про час і місце розглядуматеріалів перевірки податковий орган зобов'язаний повідомити платника податківзавчасно. Якщо платник податку, незважаючи на повідомлення, не з'явився,то матеріали перевірки, включаючи представлені платником податківзаперечення, пояснення та інші документи розглядаються в його відсутність.

  Необхідно відзначити, що податковий орган зобов'язаний сповіститиплатника податків про час і місце розгляду акту тільки у випадкуподання платником податків заперечень. Якщо заперечення непредставлені, то обов'язки повідомити платника податків про час і місцерозгляду акта перевірки у податкових органів не виникає і,відповідно, можливий розгляд матеріалів перевірки безплатника податків. Така ситуація на практиці зустрічається досить рідко,так як розгляд акта перевірки зазвичай збігається з моментом винесеннярішення. Тоді постає питання про вручення рішення та притягнення посадовихосіб організації-платника податків до адміністративної відповідальності і т.д.

  Вмес

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !