ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Податкова система України
       

   

  Податки, оподаткування

  План КОНТРОЛЬНОйЇРаБОТИ

  1. Основні обов'язки платників податків 3
  2. Класифікація податкових ставок 5
  3. Порядок розрахунку і сплати акцизного збору 7
  4. Поняття «подвійне оподаткування» 8
  5. Завдання 11
  6. Література 12

  1. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ

  ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

  Обов'язки платника податків установлюються тільки сукупністюелементів закону про податок. Можна виділити істотні і факультативніелементи закону про податок.

  Істотними елементами закону про податок є ті елементи, безяких податкове зобов'язання і порядок його виконання не можуть вважатисявизначеними. До них відносяться: платник податків (суб'єкт податку), об'єктподатку, предмет податку, масштаб податку, метод обліку податкової бази,податковий період, одиниця оподатковування, податкова ставка і методоподаткування, порядок обчислення податку, звітний період, терміни сплатиподатку, способи і порядок сплати податку.

  Факультативними елементами закону про податок можуть вважатися ті,відсутність яких не впливає на ступінь визначеності податковогозобов'язання, однак істотно знижує гарантії належного виконанняцього зобов'язання. До них відносяться: порядок утримання і поверненнянеправильно утриманих сум податку, відповідальність за податковіправовідносини, податкові пільги.

  Встановити елемент закону про податок - значить прийняти (затвердити,узаконити) що-небудь у якості однієї з підстав виникнення податковогозобов'язання або способу його виконання. Визначити елемент закону проподаток - значить описати фактичну сторону елемента, виділити його зінших подібних явищ (предметів, обставин) на основі яких-небудьознак, даних.

  Суб'єкт оподатковування - це особа, на якій лежить юридичнийобов'язок сплатити податок за рахунок власних коштів.

  З поняттям "суб'єкт оподатковування" тісно зв'язане поняття "носійподатку "- особа, яка несе тягар оподатковування в підсумку.

  Податок сплачується за рахунок власних коштів суб'єктаоподаткування. Однак, від імені платника податків податок може бутисплачений і іншими особами (представником).

  Платники податків зобов'язані:
  . сплачувати законно встановлені податки;
  . встати на облік в органах Державної податкової служби України;
  . вести в установленому порядку бухгалтерський облік і вносити виправлення в звітність;
  . надавати до податкового органу за місцем обліку у встановленому порядку податкові декларації по тим податкам, що вони зобов'язані сплачувати;
  . надавати податковим органам і їх посадовим особам документи, необхідні для обчислення і сплати податків;
  . виконувати законні вимоги податкового органу про усунення виявлених порушень законодавства про податки і збори, а також не перешкоджати законній діяльності посадових осіб податкових органів при виконанні ними своїх службових обов'язків;
  . надавати податковому органу необхідну інформацію і документи у випадках і порядку, передбаченому Законом України;
  . протягом установленого терміну забезпечувати схоронність даних бухгалтерського обліку та інших документів, необхідних для обчислення і сплати податків, а також документів, що підтверджують отримані доходи (для організацій - також і зроблені витрати) і сплачені (утримані) податки;
  . нести інші обов'язки, передбачені законодавством про податки і збори.

  Платники податків - організації й індивідуальні підприємці --крім обов'язків, передбачених ст.9 Закону України від 2 лютого 1994року, зобов'язані повідомляти в податковий орган за місцем обліку:
  . про відкриття або закриття рахунків;
  . про всі випадки участі в українських і іноземних організаціях;
  . про усі відособлені підрозділи, створених на території України, - в 20-денний термін після включення до ЄДРПОУ України;
  . про припинення своєї діяльності, оголошення неспроможності
  (банкрутство), ліквідації чи реорганізації - у термін не пізніше трьох днів з дня прийняття такого рішення;
  . про зміну свого місця знаходження.

  2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКОВИХ СТАВОК

  Податкова система базується на відповідних законодавчих актахдержави, якими встановлюються конкретні методи побудови істягування податків, тобто визначаються елементи податку.

  До них відносяться: а) суб'єкт податку чи платник податків - особа, на яку закономпокладено обов'язок сплачувати податок. Однак через механізм цін податковийтягар може перекладатися на іншу особу; розглядають і б) носій податку - особа, що фактично сплачує податок; в) об'єкт податку - доход чи майно, з якого нараховується податок
  (заробітна плата, цінні папери, прибуток, нерухоме майно, товари іт.д.); г) джерело податку - доход, за рахунок якого сплачується податок; д) ставка податку - важливий елемент податку, що визначає величинуподатку на одиницю обкладання (грошова одиниця доходу, одиниця земельноїплощі, одиниця виміру товару і т.д.).

  Податкова ставка - це законодавчо встановлений розмір податку наодиницю обкладання. Існують два підходи до встановлення податкових ставок:універсальний і диференційований. При універсальному - установлюєтьсяєдина для всіх платників ставка, при диференційованому - декілька.
  Диференціація ставок може відбуватися в двох напрямках. Перше - врозрізі платників, коли для більшості платників виділяєтьсяосновна ставка, а також знижені і підвищені ставки для окремихплатників. Другий - у розрізі різних характеристик і оцінок об'єктаоподаткування. Мета встановлення як єдиних, так і диференційованихставок одна - створення або однакових, або різних умов оподаткуваннядля всіх платників.

  Розрізняють фіксовані, пропорційні, прогресивні і регресивніподаткові ставки.

  1. Фіксовані ставки встановлюються в абсолютній сумі на одиницюобкладання, незалежно від розмірів доходу (наприклад, на тонну нафти абогазу).

  2. Пропорційні - діють в однаковому процентному відношенні дооб'єкта податку без обліку диференціації його величини (наприклад,що діяв у СРСР до 1 липня 1990 р. податок на заробітну плату в розмірі
  13%).

  3. Прогресивні - середня ставка прогресивного податку підвищується вміру зростання доходу. При прогресивній ставці оподатковуванняплатник податків виплачує не тільки велику абсолютну суму доходу, алеі більшу його частку.

  4. Регресивні - середня ставка регресивного податку знижується вміру зростання доходу. Регресивний податок може приносити більшу абсолютнусуму, а може і не приводити до зростання абсолютної величини податку призбільшення доходів.

  Загалом видно, що прогресивні податки - це ті податки, тягаряких найбільше сильно давить на осіб з великими доходами, регресивніподатки найбільш важко вдаряють по фізичним і юридичним особам,що володіють незначними доходами.

  3. Порядок розрахунку і сплати акцизного збору

  Акцизний збір - це непрямий податок, який встановлюється нависокорентабельні і монопольні товари та включається в їх ціну.

  Платниками податків у бюджет є суб'єкти підприємницькоїдіяльності - виробники або імпортери підакцизних товарів.

  Об'єктами оподаткування є:

  1) оборот по реалізації зроблених в Україні підакцизних товарів.
  При цьому оборотом від реалізації є продаж, обмін на інші товари,безкоштовна передача. В оподатковуваний обіг включається реалізаціятоварів для власного споживання, промислової переробки, а також длявласних працівників;

  2) обороти по реалізації конфіскованого і безхазяйного або закладеногомайна;

  3) митна вартість імпортних товарів, придбаних за іноземнувалюту, в порядку товарообмінних операцій, отриманих без оплати;

  Платниками акцизного збору в бюджет є кілька видівсуб'єктів підприємницької діяльності:

  1) Підприємства, організації, установи як юридичні особи, якізнаходяться на території України та мають рахунки в банках.

  2) Міжнародні об'єднання, включаючи міжнародні неурядовіорганізації, іноземні юридичні особи та громадяни, які маютьрозрахункові рахунки в банках України.

  3) Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю безстворення юридичної особи.

  Акцизний збір обчислюється за ставками, які визначаються в двохваріантах:
  . у фіксованих ставках (сумах) на одиницю реалізованих, завезених, переданих товарів;
  . у відсотках з обороту з реалізації (передачі) товарів.

  Фіксовані ставки акцизного збору встановлені в євро на одиницюреалізованих товарів.

  Строки сплати акцизного збору в бюджет залежать від виду підакцизнихтоварів, суми податку, виду діяльності господарюючого суб'єкта.

  Негативний вплив податку "акцизний збір" на фінансово-господарськудіяльність підприємств має місце тоді, коли встановлення непрямихподатків тягне за собою підвищення цін, обмежує обсяг виробництва іреалізації товарів, приводить до нагромадження нереалізованих товарів.

  Стягування акцизного збору припускає вирішення фінансових проблемдержави за рахунок забезпечених верств населення. Воно пом'якшуєрегресивність податків на споживання в цілому. Перелік товарів, за якимистягується цей податок, в основному відповідає цій меті. Виняток становлятьалкогольні та тютюнові вироби. Включення їх в об'єкт оподаткуванняакцизним збором обумовлено насамперед дуже високою рентабельністю цихтоварів. При відсутності податку їх виробники одержували б надвисокідоходи.

  4. Поняття «подвійне оподаткування»

  У випадку ведення міжнародної торгівлі уряди обох торгуючихсторін можуть побажати стягувати податок з доходів від цієї торгівлі.

  Міжнародне подвійне оподаткування - це оподаткування одного ітого самого об'єкта (доходу, майна, угоди і т.д.) в один і той же періодчасу аналогічними видами податків у двох, або більш країнах.

  Потенційний подвійне оподатковування виникає тому, що одна країнапретендує на право оподатковування на підставі факту проживання (абогромадянства) платника податків, а інша - на підставі місця одержаннядоходу. Подвійне оподатковування може також виникати, коли обидві країнистверджують, що платник податків є їхнім резидентом, або коли кожназ двох країн стверджує, що доход отриманий саме в ній.

  Стаття 18, яка регулює усунення подвійного оподаткування,зараховує суму доходу, отриману за кордоном у загальну суму доходу,який підлягає оподаткуванню в Україні, і зараховується привизначенні розміру податку. При цьому розмір розрахований сум не можеперевищувати суму податку, що підлягає до сплати в Україні. При цьомуобов'язково письмове підтвердження податкового органу відповідноїіноземної держави щодо факту сплати податку та наявності міжнароднихдоговорів про усунення подвійного оподаткування та запобігання ухиленнювід сплати податку.

  Питання подвійного оподатковування виникає в декількох випадках:
  1. При оподаткуванні доходів, одержуваних нерезидентами за кордоном. У даній ситуації вирішення протиріччя можливо в рамках спеціальних міжнародних угод, відповідно до яких оподатковування відбувається в одній з держав. Або регулюється в рамках національного законодавства. Суми податків на прибуток або доходи, отримані за межами території, зараховуються при сплаті ними податків із прибутку або доходу в Україні.
  2. При змішаному порядку сплати податку. Подібна ситуація виникає при оподатковуванні осіб, які сплачують податок і подають декларацію про доходи в різних місцях.
  3. При оподаткуванні розподіленою частини прибутку підприємств. Проблема полягає в тому, що прибуток, що підлягає розподілу, обкладається податком два рази: перший - при нарахуванні податку на прибуток (доход) підприємства; друге - при оподаткуванні дивідендів. Такий механізм підриває стимули до зростання прибутку або його розподіленої частини. У даному випадку можливе використання різних ставок для розподіленого і нерозподіленого прибутку, повне або часткове звільнення від оподатковування дивідендів або розподіленого прибутку.

  5. ЗАВДАННЯ

  Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, або сумубюджетного відшкодування, при наступних умовах:
  1) відвантажено продукції за контрактом № 1 на суму 5000 грн. (з ПДВ) з оплатою в звітному кварталі;
  2) перераховано постачальнику за отриману в звітному кварталі продукцію 1200 грн. (з ПДВ);
  3) отримано передоплату за експортним контрактом - 7000 грн;
  4) відвантажено продукції за бартерним контрактом на суму 200 тис. грн.

  Зустрічна поставка у звітному кварталі 180 тис. грн.

  Рішення:

  ПДВ = ПДВ - ПДВ в бюджет отриманийсплачений

  ПДВ = грн.отриманий

  ПДВ = грн.сплачений


  ПДВ = грн.

  до бюджету

  Відповідь: сума бюджетного відшкодування складає 3966,67 грн.

  6 . ЛІТЕРАТУРА
  1. Кучерявенко Н.П. Основи податкового права. - Харків, Вид. Константа,

  1996р.
  2. В. М. Федосов, В. Ш. Опарін, В.О. П'ятаченко та ін. "Податкова система

  України". Підручник, К.-1994.
  3. В. В. Буряковская, Б. Я. Кармазин, С. В. Каламбед "Налоги", Пороги

  Дніпропетровськ-1998.
  4. С. Терехін "Фіскальна політика України: під тягарем пережитків планової економіки»// журнал «Фінансові ризики», 1996, № 3.
  5. В. М. Опарін "Фінансова сістема, теоретичні засади та практичні аспекти її розбудови в Україні", журнал "Фінанси України" № 9, 1998р.
  6. Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Податкова система України:

  Учеб. Посібник. - К.: МАУП, 2000.
  7. Дернберг Р.Л. Міжнародне оподаткування. - М.: ЮНИТИ Будапешт:

  COLPI, 1997.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !