ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Податкова система держави, податки та їх види
       

   

  Податки, оподаткування

  Державний Комітет

  Російської Федерації з вищої освіти

  Російської економічної академії ім. Г. В. ПЛЕХАНОВА

  Кафедра економічної теорії

  Курсова робота з економічної теорії на тему:

  "Податкова система держави, податки та їх види"

  Виконав студент

  II курсу денного відділення

  ОЕФ групи 9206

  Паршенцев Артем Олександрович.

  Науковий керівник:

  Москва, 1996.

  ПЛАН

  1. Введення.
  2. Поняття податкової системи.

  3. Загальні поняття.

  4. Сутність та принципи оподаткування.

  5. Елементи податку.

  6. Способи стягнення.

  7. Види податкової системи.

  8. Функції податку.

  9. Види податку.

  10. Стабільність і рухливість податків.

  11. Система оподаткування в Росії.

  12. Класифікація податків в російській економіці.

  13. Основні податки в Росії.

  14. Особливості оподаткування в Росії.
  15. Висновок.

  1. Введення.

  Право оподатковувати ... - Це не тільки право знищувати, але й право творити.

  Верховний суд США

  Серед безлічі економічних важелів, за допомогою яких держававпливає на ринкову економіку, важливе місце займають податки. Уумовах ринкових відносин, і особливо в перехідний до ринку період,податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів,основою фінансово-кредитного механізму державного регулюванняекономіки. Держава широко використовує податкову політику в якостівизначеного регулятора впливу на негативні явища ринку. Податки,як і вся податкова система, є потужним інструментом управлінняекономікою в умовах ринку. Від того, наскільки правильно побудована системаоподаткування, залежить ефективне функціонування всього народногогосподарства.

  На Заході податкові питання давно вже займають почесне місце вфінансовому плануванні підприємств. В умовах високих податкових ставокнеправильний або недостатній облік податкового фактора може призвести довельми несприятливих наслідків або навіть викликати банкрутствопідприємства. З іншого боку, правильне використання передбаченихподатковим законодавством пільг і знижок може забезпечити не тількизбереження та отриманих фінансових накопичень, а й можливостіфінансування розширення діяльності, нових інвестицій за рахунок економіїна податках або навіть за рахунок повернення податкових платежів з казни.

  Застосування податків є одним з економічних методів управління тазабезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів із комерційнимиінтересами підприємців і підприємств, незалежно від відомчоїпідпорядкованості, форм власності та організаційно-правової формипідприємства. За допомогою податків визначаються взаємовідносинипідприємців, підприємств усіх форм власності з державними імісцевими бюджетами, з банками, а також з вищестоящими організаціями. Придопомогою податків регулюється зовнішньоекономічна діяльність, включаючизалучення іноземних інвестицій, формується госпрозрахунковий доход іприбуток підприємства. За допомогою податків держава отримує в своєрозпорядження ресурси, необхідні для виконання своїх суспільнихфункцій. За рахунок податків фінансуються також витрати по соціальномузабезпечення, які змінюють розподіл доходів. Система податковогооподаткування визначає кінцевий розподіл доходів між людьми.

  В умовах переходу від адміністративно-директивних методів управління доекономічним різко зростають роль і значення податків як регулятораринкової економіки в заохоченні і розвитку пріоритетних галузей народногогосподарства, через податки держава може проводити енергійну політику врозвитку наукомістких виробництв і ліквідації збиткових підприємств. Самеподаткова система на сьогоднішній день виявилася, мабуть, головним предметомдискусій про шляхи і методи реформування, а також гострої критики. Заразіснує маса всілякої літератури по оподаткуванню в західнихкраїнах, накопичений величезний багаторічний досвід. Але у зв'язку з тим, щоподаткова система Росії створюється практично заново, сьогодні дуже маломонографій вітчизняних авторів по оподаткуванню, в яких можна булоб знайти грамотні, глибоко продумані, прораховані пропозиції щодостворення саме російської податкової системи, що відповідає нашим російськимумов.

  Податкова система в Російській Федерації практично була створена в
  1991 році, коли в грудні цього року був прийнятий пакет законопроектів проподатковій системі. Серед них: "Про основи податкової системи в Російській
  Федерації "," Про податок на прибуток підприємств і організацій "," Про податок надодану вартість "та інші.

  2. Поняття податкової системи.

  2.1. Загальні поняття.

  Сутність та принципи оподаткування

  Перш за все зупинимося на необхідності податків. Податки з'явилися зподілом суспільства на класи і виникненням держави, як "внескигромадян, необхідні для утримання ... публічної влади ... "(К. Маркс, Ф.
  Енгельс, Соч., 2-е изд., Том 21, стор.171). В історії розвитку суспільства щежодне держава не змогла обійтися без податків, оскільки длявиконання своїх функцій по задоволенню колективних потреб йомупотрібна певна сума грошових коштів, які можуть бути зібранітільки за допомогою податків. Виходячи з цього, мінімальний розмір податковоготягаря визначається сумою витрат держави на виконання мінімуму йогофункцій: управління, оборона, суд, охорона порядку, - чим більше функційпокладено на державу, тим більше воно повинно збирати податків.

  Отже, оподаткування - це система розподілу доходів міжюридичними або фізичними особами і державою, а податки представляютьсобою обов'язкові платежі до бюджету, що стягуються державою на основізакону з юридичних і фізичних осіб для задоволення суспільнихпотреб. Податки виражають обов'язки юридичних та фізичних осіб,що одержують доходи, брати участь у формуванні фінансових ресурсівдержави. Будучи інструментом перерозподілу, податки покликані гаситивиникають збої в системі розподілу і стимулювати (або стримувати)людей у розвитку тієї чи іншої форми діяльності. Тому податки виступаютьнайважливішою ланкою фінансової політики держави в сучасних умовах.
  Головні принципи оподаткування - це рівномірність і визначеність.
  Рівномірність - це єдиний підхід держави до платників податків з точкизору загальності, єдності правил, а так само однаково збитку,який понесе платник податків. Сутність визначеності полягає в тому,що порядок оподаткування встановлюється заздалегідь Законом, щоб розмірі термін сплати податку відомий завчасно. Держава так самовизначає заходи стягнення за невиконання цього закону.

  Грошові кошти, що вносяться у вигляді податків не мають цільовогопризначення. Вони надходять до бюджету і використовуються на потреби держави.
  Держава не надає платнику податку який або еквівалент защо вносяться до бюджету кошти. Безоплатність податкових платежів єоднією з рис складових їх юридичну характеристику.

  Для того щоб більш глибоко вникнути в суть податкових платежів, важливовизначити основні принципи оподаткування, які сформулював Адам
  Сміт у формі чотирьох положень, чотирьох основоположних, можна сказати,які стали класичними принципів, з якими, як правило, погоджувалисянаступні автори. Вони зводяться до наступного:

  "1. Піддані держави повинні брати участь у покритті витратуряду, кожен по можливості, тобто пропорційно до доходу, яким вінкористується під охороною уряду. Дотримання цього положення абонехтування ним веде до так званого рівності або нерівностіобкладання.

  2. Податок, який зобов'язаний сплачувати кожен, повинен бути точновизначений, а не зроблений. Розмір податку, час та спосіб його сплати повиннібути зрозумілі і відомі як самому платнику, так і всякому іншому ...

  3. Кожен податок має стягуватися у такий час і таким способом, якінайбільш зручні для платника ...

  4. Кожен податок повинен бути влаштований так, щоб він витягав з кишеніплатника якомога менше понад те, що надходить до каси держави ".

  Принципи Адама Сміта, завдяки їх простоті і ясності, не вимагаютьніяких інших роз'яснень та ілюстрацій, крім тих, що містяться в нихсамих, вони стали "аксіомами" податкової політики.

  Сьогодні ці принципи розширені і доповнені у відповідності з духомнового часу. Сучасні принципи оподаткування вийшли такі:

  1. Рівень податкової ставки повинен встановлюватися з урахуваннямможливостей платника податків, тобто рівня доходів. Податок з доходу повиненбути прогресивним (тобто чим більший дохід, тим більший відсоток від ньогосплачується у вигляді податку). Принцип цей дотримується далеко не завжди,деякі податки в багатьох країнах розраховуються пропорційно (ставкаподатку однакова для всіх оподатковуваних сум).

  2. Необхідно докладати всіх зусиль, щоб оподаткування доходівносило одноразовий характер. Багаторазове оподаткування доходу чи капіталунеприпустимо. Прикладом здійснення цього принципу є заміна в розвиненихкраїнах податку з обороту, де обкладання обороту відбувалося по висхіднійкривої, на ПДВ, де новостворений чистий продукт обкладається податком усьогоодин раз аж до його реалізації.

  3. Обов'язковість сплати податків. Податкова система не повинна залишатисумнівів у платника податків у неминучості платежу.

  4. Система і процедура виплати податків повинні бути простими, зрозумілимиі зручними для платників податків і економічними для установ, що збираютьподатки.

  5. Податкова система повинна бути гнучкою і легко адаптується домінливих суспільно-політичним потребам.

  6. Податкова система повинна забезпечувати перерозподіл створюваного
  ВВП і бути ефективним інструментом державної економічної політики.

  Крім того, схема сплати податку повинна бути доступна для сприйняттяплатника податків, а об'єкт податку повинен мати захист від подвійного абопотрійного оподаткування.

  Елементи податку

  Податкова система базується на відповідних законодавчих актахдержави, які встановлюють конкретні методи побудови і стягненняподатків, тобто визначають конкретні елементи податків, до якихвідносяться:
  . об'єкт податку - це майно або доходи, що підлягають оподаткуванню, вимірювані кількісно, які служать базою для обчислення податку;
  . суб'єкт податку - це платник податку, тобто фізична або юридична особа, яка зобов'язана відповідно до законодавства сплатити податок;
  . джерело податку, тобто дохід з якого виплачується податок;
  . ставка податку - величина податкових відрахувань з одиниці об'єкта податку.

  Ставка визначається або у вигляді твердої ставки, або у вигляді відсотка і називається податкової квотою;
  . податкова пільга - повне або часткове звільнення платника від податку;
  . термін сплати податку - термін в який має бути сплачений податок і який обумовлюється в законодавстві, а за його порушення, не залежно від вини платника податків, пені стягується в залежності від простроченого терміну.
  . правила обчислення і порядок сплати податку; штрафи та інші санкції за несплату податку.

  Способи стягування податків
  Податки можуть стягуватися наступним чином:

  1. Кодастровий - (від слова кодастр - таблиця, довідник) коли об'єктподатку диференційований на групи за певною ознакою. Перелік цихгруп і їх ознаки заносяться у спеціальні довідники. Для кожної групивстановлена індивідуальна ставка податку. Такий метод характерний тим, щовеличина податку не залежить від прибутковості об'єкта. Прикладом такого податкуможе служити податок на власників транспортних засобів. Він стягується завстановленою ставкою від потужності транспортного засобу, не залежно відтого, використовується цей транспортний засіб чи простоює.

  2. На основі декларації. Декларація - документ, в якому платникподатку приводить розрахунок доходу та податку з нього. Характерною рисою такогометоду є те, що сплата податку відбувається після отримання доходута особою які отримують дохід. Прикладом може служити податок на прибуток.

  3. Біля джерела. Цей податок вноситься особою виплачує дохід. Томуоплата податку здійснюється до отримання доходу, причому одержувач доходуотримує його зменшеним на суму податку. Наприклад, прибутковий податок зфізичних осіб. Цей податок сплачується підприємством або організацією, наякій працює фізична особа. Тобто до виплати, наприклад, заробітноїплати з неї віднімається сума податку і перераховується до бюджету. Рештасума виплачується працівнику.

  Види податкової системи

  Існують два види податкової системи - шедyлярная і глобальна.

  У шедyлярной податковій системі весь дохід, що отримуєтьсяплатником податку, ділиться на частини - шедyли. Кожна з цих частиноподатковується особливим чином. Для різних шедyл можуть бути встановленірізні ставки, пільги та інші елементи податку, перераховані вище. Углобальній податковій системі всі доходи фізичних та юридичних осібоподатковуються однаково. Така система полегшує розрахунок податків і спрощуєпланування фінансового результату для підприємців. Глобальнаподаткова система широко застосовується в Західних державах.

  Функції податків
  Соціально-економічна сутність, внутрішній зміст податківпроявляється через їх функції. Податки виконують чотири найважливіші функції:
  Забезпечення фінансування державних витрат (фіскальна функція).
  Державне регулювання економіки (регулююча функція).
  Підтримка соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення міждоходами окремих соціальних груп з метою згладжування нерівності міжними (соціальна функція).
  Стимулююча функція.

  В усіх державах, при всіх суспільних формаціях податки, в першучергу виконували фіскальну функцію - вилучення частини доходів підприємств ігромадян для утримання державного апарату, оборони стани і тієї частининевиробничої сфери, яка не має власних джерел доходів
  (багато установ культури, бібліотеки, архіви тощо), або вонинедостатні для забезпечення належного рівня розвитку - фундаментальнанаука, театри, музеї та багато навчальних закладів і т. п.

  податкам належить вирішальна роль у формуванні доходної частинидержавного бюджету. Але не це головне. Державний бюджет можнасформувати і без них. Важлива роль грає функція, без якої векономіці, що базується на товарно-грошових відносинах, не можна обійтися --регулююча. Ринкова економіка в розвинених країнах - це регульованаекономіка. Уявити собі ефективно функціонуючу ринкову економіку,які не регулюються державою, неможливо. Інша річ - як вона регулюється,якими способами, у яких формах. Тут можливі варіанти, але які б небули ці форми і методи, центральне місце в самій системі регулюванняналежить податкам. Розвиток ринкової економіки регулюється фінансово -економічними методами - шляхом застосування налагодженої системиоподаткування, маневрування позиковим капіталом і процентними ставками,виділення з бюджету капітальних вкладень і дотацій і т. п. Центральнемісце в цьому комплексі економічних методів займають податки. Маневруючиподатковими ставками, пільгами і штрафами, змінюючи умови оподаткування,вводячи одні і скасовуючи інші податки, держава створює умови дляприскореного розвитку певних галузей і виробництв, сприяєвирішенню актуальних для суспільства проблем.

  Соціальна або перерозподільна функція податків. За допомогоюподатків у державному бюджеті концентруються кошти, що направляютьсяпотім на вирішення народногосподарських проблем, як виробничих, так ісоціальних, фінансування крупних міжгалузевих, комплексних цільовихпрограм - наyчно-технічних, економічних та ін За допомогою податківдержава перерозподіляє частину прибутку підприємств і підприємців,доходів громадян, спрямовуючи її на розвиток виробничої і соціальноїінфраструктури, на інвестиції в капіталомісткі і фондомісткі галузі зтривалими термінами окупності витрат (залізниці, автостради,видобувні галузі, електростанції тощо). У сучасних умовахзначніе кошти з бюджету повинні бути спрямовані на розвитоксільськогосподарського виробництва, відставання якого найбільш болісновідображається на всьому стані економіки та життя населення.
  Перерозподільна функція податкової системи носить яскраво вираженийсоціальний характер. Відповідним чином побудована податкова системадозволяє надати ринковій економіці соціальну спрямованість, як цезроблено в Німеччині, Швеції, багатьох інших країнах. Це досягається шляхомвстановлення прогресивних ставок оподаткування, напрямки значноючастини бюджету коштів на соціальні потреби населення, повного або частковогозвільнення від податків громадян, які потребують соціального захисту.

  Остання функція податків - стимулююча. За допомогою податків, пільг ісанкцій держава стимулює технічний прогрес, збільшення числаробочих місць, капітальні вкладення в розширення виробництва та ін
  Дійсно, грамотно організована податкова система припускаєстягування податків тільки з коштів, що йдуть на споживання. А кошти,вкладаються в розвиток (юридичною або фізичною особою - байдуже)звільняються від оподаткування повністю або частково. У нас це правилоне виконується. Стимулювання технічного прогресу за допомогою податківпроявляється насамперед у тому, що сума прибутку, спрямована натехнічне переозброєння, реконструкцію, розширення виробництва товарівнародного споживання, устаткування для виробництва продуктів харчування іряду інших звільняється від оподаткування. Ця пільга, звичайно, дужеістотна. У багатьох розвинених країнах звільняються від оподаткуваннявитрати на наyчно-дослідні та дослідно-констрyкторскіе роботи.
  Робиться це по-різному. Так, у Німеччині зазначені витрати включаються дособівартість продукції і тим самим автоматично звільняються від податків.
  В інших країнах ці витрати повністю або частково виключаються зоподатковуваного прибутку. Було б доцільно встановити, що до складувитрат, що звільняються від податку, повністю або частково, входять витрати на
  НДДКР. Інший шлях - включати ці витрати в витрати на виробництво.

  Зазначене розмежування функцій податкової системи носить умовнийхарактер, тому що всі вони переплітаються і здійснюються одночасно.

  Види податків

  Податки бувають двох видів. Перший вид - податки на доходи і майно:прибутковий податок і податок на прибуток корпорацій (фірм); на соціальнестрахування і на фонд заробітної плати і робочу силу (так званісоціальні податки, соціальні внески); майнові податки, у тому числіподатки на власність, включаючи землю й іншу нерухомість; податок напереклад прибутку і капіталів за кордон та інші. Вони стягуються з конкретноїфізичної або юридичної особи, їх називають прямими податками. Другий вид
  - Податки на товари та послуги: податок з обороту - у більшості розвинених країнзамінений податком на додану вартість; акцизи (податки, прямо що включаютьсяв ціну товару або послуги); на спадщину; на угоди з нерухомістю тацінними паперами та інші. Це непрямі податки. Вони частково або повністюпереносяться на ціну товару або послуги.

  Прямі податки важко перенести на споживача. З них легше всього справайде з податками на землю і на іншу нерухомість: вони включаються ворендну і квартирну плату, ціну сільськогосподарської продукції.
  Непрямі податки переносяться на кінцевого споживача в залежності відступеня еластичності попиту на товари і послуги, оподатковувані цими податками.
  Чим менш еластичний попит, тим більша частина податку перекладається наспоживача. Чим менш еластична пропозиція, тим менша частина податкуперекладається на споживача, а велика сплачується за рахунок прибутку. Удовгостроковому плані еластичність пропозиції зростає, і на споживачаперекладається все більша частина непрямих податків. У разі високоїеластичності попиту збільшення непрямих податків може призвести доскорочення споживання, а при високій еластичності пропозиції - доскорочення чистого прибутку, що викликає скорочення капіталовкладень абоперелив капіталу в інші сфери діяльності.

  Розрізняють також тверді, пропорційні, прогресивні і регресивніподаткові ставки. Тверді ставки встановлюються в абсолютній сумі наодиницю обкладання, незалежно від розмірів доходу. Пропорційні --діють в однаковому процентному відношенні до об'єкта податку без облікудиференціації його величини. Прогресивні ставки припускають зростаннявеличини ставки в міру зростання доходу. Прогресивні податки - це ті податки,тягар яких сильніше давить на осіб з великими доходами. Регресивні ставкиприпускають зниження величини ставки в міру зростання доходу. Регресивнийподаток може й не приводити до зростання абсолютної суми надходжень до бюджетупри збільшенні доходів платників податків.

  Залежно від використання податки поділяються на загальні та специфічні.
  Загальні податки використовуються на фінансування поточних та капітальних витратдержавного та місцевих бюджетів без закріплення за яким абопевним видом витрат. Специфічні податки мають цільове призначення
  (наприклад, відрахування на соціальне страхування або відрахування на дорожніфонди).

  Стабільність і рухливість податків

  податків властива одночасно стабільність і рухливість. Чим стабільнішесистема оподаткування, тим впевненіше почувається підприємець: вінможе заздалегідь та досить точно розрахувати, який буде ефектздійснення того чи іншого господарського рішення, проведеної операції,фінансової операції. Невизначеність - ворог підприємництва.
  Підприємницька діяльність завжди пов'язана з ризиком, але ступінь ризикупринаймні подвоюється, якщо до нестійкості ринкової кон'юнктуридодається нестійкість податкової системи, нескінченні зміниставок, умов оподаткування, а тим більше - самих принципівоподаткування. Не знаючи твердо, які будуть умови і ставкиоподаткування в майбутньому періоді, неможливо розрахувати, яка жчастину очікуваного прибутку піде до бюджету, а яка дістанеться підприємцю.

  Стабільність податкової системи не означає, що склад податків, ставки,пільги, санкції можуть бути встановлені раз і назавжди. "Застій" системоподаткування немає і бути не може. Будь-яка система оподаткування відображаєхарактер суспільного ладу, стан економіки країни, стійкістьсоціально-політичної ситуації, ступінь довіри населення до уряду
  - І все це на момент її введення в дію. У міру зміни зазначених таінших умов податкова система не відповідає висунутим до неївимогам, що вступає в протиріччя з об'єктивними умовами розвиткународного господарства. У зв'язку з цим у податкову систему в цілому абоокремі її елементи (ставки, пільги і т. п.) вносяться необхіднізміни.

  Поєднання стабільності і динамічності, рухливості податкової системиможливою завдяки тому, що протягом року ніякі зміни (за виняткомусунення очевидних помилок) не вносяться; складу податкової системи
  (перелік податків і платежів) повинен бути стабільний протягом декількохроків. Систему оподаткування можна вважати стабільною і, відповідно,сприятливого для підприємницької діяльності, якщо залишаютьсянезмінними основні принципи оподаткування, склад податкової системи,найбільш значимі пільги і санкції (якщо, звичайно, при цьому ставкиподатків не виходять за межі економічної доцільності). Приватнізміни можуть вноситися щорічно, але при цьому бажано, щоб вони буливстановлені і були відомі підприємцям хоча б за місяць до початкунового господарського року. Наприклад, стан бюджету на черговий рік,наявність бюджетного дефіциту і його очікувані розміри можуть визначитидоцільність зниження на 2-3 пункту або необхідність підвищення на 2-3пункту ставок податку на прибуток або дохід. Такі приватні зміни непорушують стабільності системи господарювання, але разом з тим неперешкоджають ефективної підприємницької діяльності.

  Стабільність податків означає відносну незмінність протягом рядуроків основних принципів системи оподаткування, а також найбільш значущихподатків і ставок, що визначають взаємини підприємців іпідприємств з державним бюджетом. Якщо мати на увазі сьогоднішній день,то мова повинна йти про податок на додану вартість, акцизи, на податокприбуток і доходи. І багато-хто інші податки і сам склад системиоподаткування можуть і повинні змінюватися разом із зміною економічноїситуації в країні і в суспільному виробництві.

  2.2. Система оподаткування в Росії.

  У законі Російської Федерації від 27 грудня 1991 N2118-1 "Про основиподаткової системи в Російській Федерації "дається таке поняття податку:
  "Під податком, збором, митом і іншим платежем розуміється обов'язковийвнесок до бюджету відповідного рівня або до позабюджетного фонду,здійснюваний платниками у порядку і на умовах, визначенихзаконодавчими актами ". У цьому ж законі дається визначення і податковоїсистеми: "Сукупність податків, зборів, мита та інших платежів, що стягуютьсяу встановленому порядку, утворюють податкову систему ". Закон такожвизначає коло платників податків: "Платниками податків єюридичні особи, інші категорії платників і фізичні особи, наяких згідно з законодавчими актами покладено обов'язоксплачувати податки. "

  На додаток до всього необхідно виділити об'єкти оподаткування,пільги з податків згідно із законом. "Об'єктами оподаткування єдоходи (прибуток), вартість окремих товарів, окремі види діяльностіресурсами, майна юридичних та фізичних осіб, передача майна,додана вартість продукції, робіт і послуг та інші об'єкти,встановлені законодавчими актами. "

  " За податками можуть встановлюватися в порядку і на умовах,законодавчими актами, такі пільги:
  . неоподатковуваний мінімум об'єкта податку;
  . вилучення з обкладення визначених елементів об'єкта податку;
  . звільнення від сплати податку окремих осіб або категорії платників;
  . зниження податкових ставок;
  . відрахування з податкового окладу (податкового платежу за розрахунковий період);
  . цільові податкові пільги, включаючи податкові кредити (відстрочення стягнення податків);
  . інші податкові пільги. "

  Податкова система Росії будується на основі єдиних принципів для всіхпідприємців і підприємств незалежно від відомчої підпорядкованості,форм власності та організаційно-правової форми підприємства. Основнимипринципами є:
  . равнонапряженность податкового вилучення;
  . однократність оподаткування, недопущення подвійного оподаткування;
  . стабільність, гнучкість, простота, доступність, визначеність;
  . заздалегідь встановленої ставок і правил обчислення податку та його сплати.

  Очолює податкову систему Державна податкова служба РФ,яка входить до системи центральних органів державного управління
  Росії, підкоряється Президентові і Уряду РФ і очолюєтьсякерівником в ранзі міністра. Головним завданням Державної податковоїслужби РФ є контроль за дотриманням законодавства про податки,правильністю їх обчислення, повнотою і своєчасністю внесення довідповідні бюджети державних податків та інших платежів,встановлених законодавством.

  Класифікація податків в російській економіці

  З 1992 року в нашій країні діє нова податкова система. Основніпринципи її побудови визначив закон про "Основи податкової системи в РФ"від 28.12.91 (введено з 01.01.92). Він встановив перелік йдуть у бюджетнусистему податків, зборів, мита та інших платежів, визначає платників,їх права та обов'язки, а також права та обов'язки податкових органів.
  Встановлення і скасування податків, зборів, мита та інших платежів, а такожпільг їх платникам здійснюється вищим органом законодавчої владита у відповідності з вищезгаданим законом.

  Податкова система Російської Федерації розділяє податки на 3 види:
  Федеральні;
  Республіканські податки і збори республік у складі РФ, національно -госyдарственних та адміністративних утворень, що встановлюються законамицих республік і рішеннями державних органів цих утворень;
  Місцеві податки і збори, що встановлюються місцевими органами державноївлади відповідно до законодавства РФ і республік у складі РФ;

  До федеральних податків відносяться:
  1) податок на додану вартість;
  2) акцизи на окремі групи і види товарів;
  3) податок на доходи банків,
  4) податок на доходи від страхової діяльності;
  5) збір за реєстрацію банків та їх філій;
  6) податок на операції з цінними паперами;
  7) митні мита;
  8) відрахування на відтворення матеріально-сировинної бази, що зараховуються вспеціальний позабюджетний фонд РФ;
  9) платежі за користування природними ресурсами;прибутковий податок з фізичних осіб;податок на прибуток з підприємств (прибутковий податок);
  12) податки, що служать джерелом утворення дорожніх фондів;
  13) гербовий збір;
  14) державне мито;
  15) податок з майна, що переходить у порядку спадкування і дарування;збір за використання найменувань "Росія", "Росія" іутворюється на їх основі слів і словосполучень;транспортний податок з підприємств.

  Усі суми надходжень від податків зазначених у підпунктах 1 - 7 і 16зараховуються до федерального бюджету. Податки, зазначені у підпунктах 10 і 11є регулюючими доходними джерелами, а суми відрахувань по них,зараховуються безпосередньо до республіканського бюджету республіки у складі
  РФ, в крайові, обласні бюджети країв і областей, обласний бюджетавтономної області, окружні бюджети автономних округів і бюджети інрівнів, визначаються при затвердженні республіканського бюджету республіки вскладі РФ, крайового, обласного бюджету автономної області, окружнихбюджетів автономних округів.

  Федеральні податки (у тому числі розміри їх ставок), об'єктиоподаткування, платники податків і порядок зарахування їх до бюджету абодо позабюджетного фонду встановлюються законодавчими актами РФ і стягуютьсяна всій її території.

  Всі республіканські податки є загальнообов'язковими.

  До податків республік у складі Російської Федерації, країв, областей, автономної області,автономних округів відносяться наступні податки:

  1) податок на майно підприємств, сума платежів з податку рівнимичастками зараховується до республіканського бюджету республіки у складі РФ,крайові, обласні бюджети країв і областей, обласний бюджет автономноїобласті, окружні бюджети автономних округів і до районних бюджетів районів,міські бюджети міст за місцем знаходження платників;

  2) лісовий податок;

  3) плата за воду, що забирається промисловими підприємствами зводогосподарських систем;

  4) республіканські платежі за користування природними ресурсами.

  Податки встановлюються законодавчими органами (актами) РФ істягуються на всій її території. При цьому конкретні ставки визначаютьсязаконами республік у складі РФ або рішеннями органів державноївлади країв, областей, автономної області, автономних округів, якщо іншене встановлено законодавчими актами РФ.

  З місцевих податків (всього 22) загальнообов'язкових тільки 3: податок намайно з фізичних осіб, земельний, а також реєстраційний збір зфізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.

  До місцевих належать такі податки:

  1) податок на майно фізичних осіб. Сума платежів з податкузараховується до місцевого бюджету за місцем знаходження (реєстрації) об'єктаоподаткування;

  2) земельний податок. Порядок зарахування надходжень з цього податку увідповідного бюджету визначається законодавством про землю;

  3) реєстраційний збір з фізичних осіб, що займаютьсяпідприємницькою діяльністю, сума збору зараховується до бюджету замісцем їх реєстрації;

  4) податок на будівництво об'єктів виробничого призначення вкурортній зоні;

  5) курортний збір;

  6) збір за право торгівлі: збір встановлюється районними, міськими,колективними, сільськими органами виконавчої влади. Збір сплачуєтьсяшляхом придбання разового талона або тимчасового патенту і повністюзач?? сляются до відповідного бюджету;

  7) цільові збори з громадян і підприємств, установ, організацій,незалежно від їх організаційно-правових форм, на утримання міліції, наблагоустрій територій та ін мети. Ставки встановлюютьсявідповідними органами державної влади. При цьому річні ставкизборів з фізичних та юридичних осіб мають певні обмеження;

  8) податок на рекламу: сплачують юридичні та фізичні особи,рекламують свою продукцію за ставкою, що не перевищує 5% вартості послугз реклами;

  9) податок на перепродаж автомобілів, обчислювальної техніки таперсональних комп'ютерів. Податок встановлюють юридичні та фізичніособи, що перепродують зазначені товари за ставкою, що не перевищує 10% сумиугоди;

  10) збір з власників собак. Збір вносять фізичні особи, які мають умістах собак (крім службових), у розмірі, що не перевищує 1/7встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці на рік;

  11) ліцензійний збір за право торгівлі винно-горілчаними виробами. Збірвносять юридичні і фізичні особи, що реалізують вино-горілчані виробинаселенню;

  12) ліцензійний збір за право проведення місцевих аукціонів і лотерей.
  Збір вносять їх організатори в розмірі, що не перевищує 10% вартостізаявлених до аукціону товарів або суми, на яку випущено лотерейніквитки;

  13) збір за видачу ордера на квартиру, збір вноситься фізичними особамипри отриманні права на заселення окремої квартири, в розмірі, що неперевищує 3/4 встановленого законом розміру мінімальної місячної оплатипраці в залежності від загальної площі і якості житла;

  14) збір за паркування автотранспорту. Збір вносять юридичні іфізичні особи за паркування автомашин у спеціально обладнаних для цьогомісцях в розмірі, встановленому місцевими органами влади;

  15) збір за право використання місцевої символіки. Збір вносятьвиробники продукції, на якій використовується місцева символіка (герби,види міст і інше) в розмірі, що не перевищує 0.5% вартості реалізованоїпродукції;

  16) збір за участь у бігах на іподромах. Збір вносять юридичні іфізичні особи, що виставляють своїх коней на змагання комерційногохарактеру, у розмірах, що встановлюються місцевими органами влади, натериторії яких знаходиться іподром;

  17) збір за виграш на бігах. Збір вносять особи, які виграли в грі натоталізаторі на іподромі в розмірі, що не перевищує 5% суми виграшу;

  18) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі. Збірвноситься у вигляді процентної надбавки до плати, встановленої за участь угрі, у розмірі, що не перевищує 5% цієї плати;

  19) збір з операцій, що здійснюються на біржах, за винятком операцій,передбачених законодавчими актами про оподаткування операцій зцінними паперами. Збір вносять учасники угоди в розмірі, що не перевищує
  0.1% суми угоди;

  20) збір за право проведення кіно-і телезйомок. Збір вносятькомерційні кіно-і телеорганізацій, що проводять зйомки, що вимагають відмісцевих органів управління здійснення

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !