ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Податкова система і платники податків в Росії: варіанти взаємодії
       

   

  Податки, оподаткування


  | Міністерство Освіти Російської Федерації |
  | Тамбовський Державний Університет імені Г. Р. Державіна |
  | |
  | |
  | Економічний факультет |
  | Кафедра бухгалтерського обліку та статистики |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Науковий керівник: Доцент, |
  | кандидат економічних наук |
  | Н. А. Зелепукіна |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | НАУКОВА РОБОТА |
  | |
  | На тему: «Податкова система і платники податків в Росії: варіанти |
  | взаємодії ». |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Виконала студентка: 24 групи |
  | 2-го курсу економічного факультету |
  | Тен Ірина Геннадіївна |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Тамбов |
  | 2001 |

  ЗМІСТ (ПЛАН)

  | | Епіграф | 3 |
  | | ВСТУП | 4 |
  | | ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ | |
  | | | 7 |
  | | КУДИ Подайте бідному АЗАРТНІ | 15 |
  | | Як удосконалити податкову систему КРАЇНИ | |
  | | ВИСНОВКИ | 32 |
  | | ДОДАТОК № 1 | 34 |
  | | ДОДАТОК № 2 | 35 |
  | | ДОДАТОК № 3 | 36 |
  | | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ | 37 |

  Одні намагаються приховати свої недоліки, інші - достатки!

  Автор невідомий.

  ВСТУП

  В даний час назріла необхідність стабілізації фінансовоїсистеми нашої країни, забезпечення сталості і стійкості надходженнябюджетних доходів. Для цього необхідне жорстке дотримання податковоїдисципліни.

  Сьогодні вже опубліковано безліч робіт російських і зарубіжнихвчених, які досліджують тему податків, механізми їх функціонування і значеннядля соціального та економічного розвитку країни. Проте, в публікаціяхміститься в основному багатий теоретичний матеріал, питання ж реальнихвзаємин податкової системи і платників податків, практичніваріанти погашення податкових платежів у Росії, на мій погляд, ще покинедостатньо вивчені. На сьогоднішній день спостерігаються значнірозбіжності між тим як потрібно сплачувати податки і як насправді цероблять платники податків Росії. Ці розбіжності необхідно показати длятого, щоб з'явилася можливість усунення помилок і недоробокподаткового законодавства РФ.

  Також проблема взаємовідносин між податковою системою іплатниками податків є актуальною ще й тому, що близько 80%доходної частини бюджету країни складають податкові надходження і кількістьзасобів, якими буде мати у своєму розпорядженні бюджет РФ, безпосередньо залежить відструктури взаємодії двох вищевказаних суб'єктів.

  Метою даної роботи є вивчення стану нормативно-правовоїбази податкової системи, розгляд деяких можливих легальних інелегальних способів сплати податків і визначення шляхів вдосконаленняорганізації роботи податкової системи в цілому і податкових служб зокрема.

  У зв'язку з поставленою метою в даній роботі будуть вирішені наступнізавдання:

  1. Вивчення податкової ситуації в Росії та регіоні.

  2. Розгляд деяких практичних варіантів погашення податків унашій країні.

  3. Обгрунтування неминучості існування окремих схем сплатиподатків.

  4. Розробка можливих напрямків вдосконалення роботиподаткової інспекції, яка, в свою чергу, є одним з найважливішихланок податкової системи.

  Як предмет наданої роботи можна виділитизаконодавчу та нормативну базу податкової системи РФ, а також можливіна сьогоднішній день способи погашення податкових платежів.

  Об'єктом вивчення даної роботи послужили види взаєминиплатників податків та податкового законодавства з питань сплати податківвсіх рівнів.

  Як джерела інформації використовувалися публікації
  Державної податкової служби РФ, Федеральної служби податкової поліції,
  Державного комітету зі статистики Тамбовської області, законодавчіакти Міністерства з податків та зборів РФ та Міністерства фінансів РФ. Данаробота базується, також, і на матеріалах періодичних виданьекономічної спрямованості.

  Слід також визначити і результати наукового дослідження, середяких можна виділити наступні:

  1. Визначення суті взаємозаліку, як одного з можливих методів
  (а для деяких платників податків єдиного способу) здійсненнярозрахунків з податкових платежів.

  2. Ознайомлення з нелегальною схемою сплати федеральних податків черезнестійкі (проблемні) кредитно-фінансові установи, а також методамиборотьби структур виконавчої влади на різних рівнях з ситуацією, щоситуацією в Росії.

  3. Розробка напрямків вдосконалення податкової системи таподаткових органів.

  На закінчення слід відзначити також, що теоретичні положення іпрактичні результати даного наукового дослідження були представлені вдоповіді на науковій студентській конференції економічного факультету
  Тамбовського Державного університету ім. Г. Р. Державіна 05.04.2001року.

  1.1.

  Формування ринкових відносин в Росії призвело до необхідностістворення цивілізованої податкової системи. Разом з тим, останнім часомвсе більш помітно проявляється тенденція зниження коефіцієнта корисноїдії податкової системи Російської Федерації: відзначається масовеухилення від сплати податків, зростають недоїмки за нарахованими податковимплатежів і т. п. Порушення виявляються у кожного другого перевіряєтьсяплатника податків. У жетіх умовах для упешного проведення податковоїполітики держави необхідна система організаційних заходів, уякій однією з головних складових виступав би податковий контроль.

  В даний час в Україні відбуваються глибокі зміни в системіподаткового контролю за допомогою реформірованічя чинній законодавчійбази. Еффктівность податкового контролю безпосередньо залежить від йогообгрунтованості, чіткості і визначеності. Тому при зміні податковогозаконодавства мають бути враховані як негативні моменти, так іполдожітельние норми чинних податкових законів.

  Проблема контролю в економічній науці висувається на перший план іпотрапляє до числа актуальних у зв'язку з тим, що в даний час відбуваєтьсяперетворення предпріяьтій у самостійно господарюючі суб'єкти, змінивертикальних зв'язків на горизонтальні, зміна ситуації, що (колишній)системи розподільних відносин.

  Як функціональний елемент управління, контроль представлений системою,комплексом заходів з перевірки всиполненія (дотримання) певних рішень.

  проводяться в рамках державної політики, економічні тасроціальние перетворення підкріплюються відповідними рішеннями таправилами. Без їх виконання суспільство не може досягти поставленихцеклей: економічного зростання, фінансровой стабілізації, підвищенняжиттєвого рівня громадян, їх безпеки і т. д. Контроль, будучи формоюзворотного зв'язку одночасно служить каталізатором виконанняупраавленческізх рішень. Отримуючи необхідну інформацію про действітеольномстан керованого об'єкта та аналізуючи її, можна робити висновки пронеобхідності проведення адекватних заходів шляхом прийняття нормативних актів,управлінських рішень, направлненних на виправлення становища.

  Головна фкункція контролю полягає в перевірці дотримання законностіздійснюваних в економічному житті суспільства операцій.

  Одним з ланок системи контролю за станом економіки, розвиткомсоціально-екрономіческіх процесів у суспільстві виступає фінансовийконтроль. Фінансовий контроль, як особлива область контролю, пов'язана звикористанням стоймостних категорій, має певну сферу застосування івідповідну цільову спрямованість. Об'єктом фінансового контролює грошові, розподільчі процеси, що при формуванні тавикористанні фінансових ресурсів на всіх рівня і в усіх ланкахнародного господарства. У такій складній управлінської сістетме, якийє сама фінансова система, контроль можуть здійснювати різнісуб'єкти: держава, сам господарюючий суб'єкт, вищі організації,незалежний орган (наприклад, аудиторська організація). У зв'язку з цимрозрізняються: державний фінасово контроль, внутрішньогосподарський,внутрішньовідомчий і незалежний (аудиторський) контроль.

  Одним з головних умов нормального функціонування економіки іфінансової системи є державний контроль. Державним цейвид фінансового контролю є тому, що здійснюють його ті органи,які діють від імені держави. Проводиться державний контрольпо різних напрямах.

  Однією з областей державного фінансового контролю є сфераподаткових відносин, яка обумовлює наявність державногоподаткового контролю. Останній несе на собі всі риси, властивіфінансовому контролю, але одночасно має і особливостями. Специфікаподаткового контролю в тому, що здійснюється він в більш вузькій сферідії, ніж державний фінансовий контроль: якщо об'єктомдержавного фінансового контролю є грошові відносини,що виникають під час формування та використання фінансових ремсурсов вматеріальному виробництві та нематеріальній сфері, в усіх ланкахфінансової системи, то об'єктом податкового контролю є податковівідносини, їх правоо база. Податкові відносини виникають у держави (вособі суб'єктів податкового контролю) суб'єктами оподаткування --юрідічесікмі і фізічесікмі особами, на яких лежить юридичний обов'язокуплаіти податків за рахунок власних коштів. Податковим відносин можепрекдшествовать система заходів (управлінських, правових), прінінмаемихсуб'єктами податкового контролю щодо створення відповідних передумов дляздійснення контрольних функцій у рамках прийнятих норм, правил.

  Закон «Про державну податкову службу РРФСР» від 21.03.1991 рокузобов'язує суб'єктам податкового контролю (податковим інспекціям)проведення перевірок на предпрічятіях, (незалежно від форм власності) тау громадян різних грошових документів та звітності, пов'язаної з рухом
  (або що характеризує рух) грошових коштів з метою налогооблроженія ізабезпечення своєчасної та повної мобілізації грошових коштів у дохіддержави.

  Слід також лобавіть, що в процесі контролю за правльностьюобчислення і своєчасністю надходження податків, суб'єкти податковогоконтролю, реалізуючи владний характер покладених на них функцій, берутьрішення про фінансову та адміністративну ответственрості юридичних,фізичних та посадових осіб за порушення податкового законодавства.

  Кількість виявлених документальними перевірками порушень податковогозаконодавства в особливо великих розмірах Протягом 1996 року збільшилося.
  Подібні порушення встановлені у 822 платників податків, якимдодатково нарахованих податків та інших платежів з урахуванням фінансовихсанкцій на суму 8,5 трлн. рублів, тобто понад 10 млрд. рублів в розрахунку наодну перевірку (у 1995 році розкрито 651 таке порушення і було джоначісленно
  7,0 трлн. рублів).

  Рассотрім результати контрольної роботи податкових органів Російської
  Федерації в динаміці за ряд років (документальні та камеральні перевірки).

  Таблиця № 1

  Динаміка виявлених порушень податкового законодавства в РФ за 1992 -

  1995 рр.. [1]
  | Показники | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1995 р. |
  | | | | | | У% до |
  | | | | | | 1992 р. |
  | Кількість юридичних | 1 473 | 1 995 | 2 348 | 2 552 | 173,2 |
  | осіб, зареєстрованих в | 294 | 512 | 150 | 866 | |
  | податкових органах | | | | | |
  | Кількість юридичних | 975 223 | 1 688 | 1 571 | 1 326 | 136,0 |
  | осіб, у яких виявлено | | 712 | 232 | 344 | |
  | порушення порезультатам | | | | | |
  | перевірок | | | | | |
  | Питома вага юридичних | 66,2 | 84,6 | 66,9 | 52,0 | 78,5 |
  | осіб, у яких виявлено | | | | | |
  | порушення (у%) | | | | | |

  Як показало проведене нами дослідження, кількість юридичнихосіб, у яких виявлені порушення податкового законодавства, склало в
  1995 1 326,3 млн., або в порівнянні з 1992 р. збільшилося на 36%.
  Причому, виясвляются порушення більш ніж у половини платників податків.

  Податкове законодатенльство, що регулює відносини міжплатниками податків і державою, у Росії склалося порівняно недавно
  - До 1992 року податкові норми носили несистемний характер. Після прийняттяу грудні 1991 року закону Російської Федерації «Про основи податковоїсистеми в Російській Федерації »і ряду законодавчих актів щодо конкретнихподатків податкове право сформувалося в самостійну галузьросійського законодатнельства. Податкове право істотно відрізняється відінших галузей права тим, що в ньому тісно взаємопов'язані не тільки чистоюрідіскчкіе питання, а й питання економіки, економічного аналізу,бухгалтерського обліку і т. д. Однією з особливостей податкового праваявлчяется наявність протиріччя між консерватизмом юрідічесокй формиподаткових норм та широтою економічного змісту господарських відносин,які дані норми покликані регулювати.

  Податкові інспекції будують свої відносини з платниками податків нанаявної законодавчої та нормативної основі, якою б недосконалою вонане була; практика показує, що нечіткі формулювання в законах ідругіхнормативних актів призводить до затягіванібю перевірок, тривалимузгодженнями, розбіжностей, листуванні з Мінфіном і Державної податкової служби Росії.
  Якщо матеріали перевірок розглядаються в судах, то нерідко рішенняяка береться на основі логічних висновків, а не відповідно донормативної базо.

  Недосконале законодавство, що регламентує податковівзаємини суб'єктів оподаткування з державою, а також системузбору податків, робить істотний вплив на збирання податків,породжує як нелегальні способи ухилення від податків, так і легальні.

  Аналіз діючої правової бази податкового контролю та практика роботиподаткових інспекцій в Тамбовської області висвітлили ряд причин, що зумовилиправову неврегульованість. Цими причинами є: 1). недосконалістьсамих законів та окремих їх норм; 2). неузгодженість законів інормативних актів, прийнятих виконавчими олрганамі влади; 3).нечіткість формулювань, що веде до неправильного тлумачення правових норм;
  4). відсутність законів, прийняття яких диктується практикою податковогоконтролю.

  Недостатньо досконалим, на мій погляд, є Закон РФ «Про основиподаткової системи в Російській Федерації »і Закон РФ« Про Державнуподаткову службу РРФСР »в частині застосування заходів відповідальності доплатникам податків, навмисне неуплачівающіх обчислені відповідно дозаконодавством податки. Так, деякі норми заколнодательних актів уінших галузях права принципово видозмінюють відносиниплатників податків з державою з приводу сплати податків на шкодуінтересам «фіску» (при цьому врегулювання протиріч проводиться зпомітним запізненням). Наприклад, ряд підприємств Тамбовської області в 1995 -
  96 рр.. не тільки не знизив, а наростив обсяги виробництва, але при цьому щебільше возхрослі борги бюджету. «Занурившись» в безодню взаємних неплатежів,підприємства змогли швидко перебудуватися, переконавшись, що такому кредитору,як бюджет, можна зовсім не платити. Як правило, це найбільш великіпідприємства, що використовують бартерні операції, які здійснюють розрахункинатуральними поставками, через третіх осіб та ін

  2. Взаємозаліки - добро чи зло?

  2.1. Поняття «взаємозалік».

  Взаємозалік - спосіб здійснення розрахунків між підприємствами,організаціями, фірмами, кожна з яких повинна здійснити платежіінший, тому що має по відношенню до неї заборгованістю. Істотаспособу полягає у взаємному погашення боргів без перерахування грошовихкоштів.

  На приклад: Іванов повинен Петрову 200 рублів і Петров повинен Іванову
  200 рублів. У даному випадку зрозуміло, що борги врівноважуються і немає сенсувіддавати один одному гроші.

  Більш складний приклад: ЗАТ «Факел» має ЗАТ «Град Олегів» 500 тис.рублів, а ЗАТ «Град Олегів» має ВАТ «ГРАЗ» 600 тис. рублів, а ВАТ «ГРАЗ»має ЗАТ «Факел» 700 тис. рублів. Тоді ЗАТ «Факел» може погасити свійборг ЗАТ «Град Олегів» на суму 500 тис. рублів за рахунок ВАТ «ГРАЗ», якемає їй 700 тис. рублів. У свою чергу ЗАТ «Град Олегів» погашає цимиж 500 тис. рублів частину свого боргу ВАТ «ГРАЗ» в 600 тис. рублів шляхомпоставки продукції або погашення будь-яких податків. У результаті безперерахування коштів або відвантаження продукції встановлюється нове, більшпросте стан: ЗАТ «Град Олегів» має ВАТ «ГРАЗ» (600 тис. - 500 тис.
  = 100 тис.), а ВАТ «ГРАЗ» до?? жно ЗАТ «Факел» 200 тис. рублів. Взаємнірозрахунки дозволили, тим самим, спростити загальну ситуацію з платежами (рис.1).

  | | | закривається 500 | | |
  | | | Тис. | | |
  | ЗАТ «Факел» | | | | ЗАТ «Град |
  | | | | | Олегів »|
  | | | 500 тис. | | |
  | | | | | | 600 | |
  | | 700 | | | | тис. | |
  | | Тис. | | | | | |
  | 700-500 = | | | | | | 500-600 = |
  | = 200 тис. | | | ВАТ «ГРАЗ» | | | = 100 тис. |

  | | Рух боргу |
  | | Рух розрахунків за службовим |

  Рис. 1. Схема проведення взаємозаліку.

  2.2. Взаємозалік, як реальний спосіб погашення податків.

  Кожен рік Мінфін проводить роботу над постановою про порядоквиконання федерального бюджету на 1999 рік. Зазвичай, постанова моженабути чинності вже через 2-3 тижні після прийняття закону про федеральнийбюджеті. Як відомо, більшу частину бюджету нашої держави складаютьподатки. Багато підприємств і організації не можуть платити їх, у підсумкунакопичуються величезні суми несплачених податків. Мінфін проводить масовівзаємозаліки підприємств і бюджету для погашення накопичених неплатежів.
  Міністерство готує пропозиції щодо механізмів та схем погашеннякредиторської заборгованості бюджетних організацій і бюджетних підприємств. Узв'язку з цим бюджетні організації повинні надавати звіт до Мінфіну, напідставі якого будуть зроблені вивірки їх заборгованостей.
  Бартер, грошові сурогати, взаємозаліки - безсумнівним злом, на думкуподатківців. Але без них зараз не обійтися ніяк. Це одна з можливостейреального погашення податків. Суми заборгованостей составлюятастрономічні цифри, і взаємозалік - це реальний срособ, якщо непогашення, то хоча б зменшення утворилися неплатежів.

  Ситуацію, що склалася ми можемо розібрати на прикладі окремихрегіонов.2 млрд 600 млн рублів недоїмок накопичили алтайські підприємства, іце - головний біль податківців. Постанова уряду № 1002дозволяє реструктуризувати заборгованість з податків на шість років, а запенями і штрафів на чотири роки. Але за умови жорсткого дотримання поточнихплатежів і графіка виплати заборгованості. Податківці вважають це реальнимвиходом для багатьох підприємств. Однак, лише 136 юридичних осіб до цих пірпобажали пройти через цю очищувальну процедуру. Зрозуміло, ця цифранезначна, якщо врахувати, що кількість боржників досягло майже семи тисяч.

  Як позитивний приклад поведінки боржника можна навестидосвід "Алтайенерго". Ця організація повинна з різних причин до бюджетівсолідні суми, але ось уже протягом двох останніх років дотримується дужежорсткий графік платежів за податковими боргами. Двохтисячний рік, на думкуподатківців, буде не менш складним, ніж попередній. Завдання з федеральноїчастини податків зросло до семи мільярдів рублів, місцеві теж виросли на
  23%. А у підприємств немає грошей заплатити поточні податкові платежі, некажучи про величезні заборгованості, що скупчуються роками. От і залишаєтьсяодин вихід - бартер і взаємозаліки.

  Ще одним яскравим прикладом погашення податків взаємозаліками є
  Рішення Міської думи м. Іжевська, прийняте від 10 квітня 1998 р. N 400 "Пропроведення взаємозаліків по платежах до бюджету міста в 1998 році ". У
  Рішенні сказано, що з метою забезпечення єдиної політики проведеннявзаємозаліків та реалізації Указу Президента Російської Федерації від 7листопада 1997 р. N 1173 "Про додаткові заходи щодо мобілізації касовихнадходжень до федерального бюджету "і постанови Уряду Удмуртської
  Республіки N 36 від 21.01.98 р. "Про проведення взаємозаліків у 1998 році",керуючись Статутом міста Іжевська, Міська дума Іжевська вирішує:
  1. Дозволити Управлінню фінансів адміністрації м. Іжевська проводити в 1998м. заліки по заборгованості платежів до бюджету міста.
  2. Затвердити положення про порядок проведення в 1998 році заліків взаємноїзаборгованості з платежів до бюджету міста (додаток).
  3. Контроль за виконанням рішення Міської думи покласти на контрольнупалату Міської думи Іжевська.

  Рішення багато разів змінювалося, робилися поправки, доповнення, але сутьйого залишилася початкової. Я вважаю, що немає сенсу приводити йогоповністю. У цьому випадку видно, що Адміністрація м. Іжевська дозволилапроблему погашення податків шляхом проведення взаємозаліків.

  2.3. Чи буде жити взаємозалік.

  Проте не слід думати, що взаємозалік є рішенням всіхпроблем. Взаємозалік - це всього лише потворне породження нашоїнедосконалою економіки. Взаємозалік - це явище тимчасове, вже наміченатенденція до відмирання цього виду погашення податків та інших заборгованостей.
  Хоча в багатьох регіонах, в т. ч. і в Тамбовської області, на регіональному тамісцевому рівнях проведення взаємозаліків залишається в силі і є длябагатьох організацій єдиним способом хоч якось розрахуватися зісвоїми боргами.

  В даний час підприємства, здатні платити податки, такзваними, «живими» грошима платять їх. Проте існує масапідприємств, які платять поточні платежі і при цьому мають
  «Законсервовані» (старі, прострочені) борги. Як правило, цепідприємства одного разу збанкрутілі. Багато хто з цих підприємств сподіваються,що їм пробачать їх старі борги. А багато хто згоден віддавати за ці боргисвою продукцію чи продукцію своїх боржників з величезною націнкою. Якправило, податківцям це не цікаво і тут «виходять на сцену» комерційніфірм, які зацікавлені в продукції підприємств-боржників. Вони проводятьвзаємозаліки погашаючи "старі" борги і неплатежі. Іноді проводятьсявзаємозаліки з «грошовим супроводом», тобто частина боргу погашаєтьсявзаємозаліком + якийсь відсоток (залежить від того, наскільки продукціяпідприємства-боржника користується попитом) «живих» грошей.

  Але в даний час, у багатьох регіонах адміністрації забороняютьпроведення взаємозаліків. Як, наприклад, у Владивостоці податки до бюджету
  Приморського краю (Далекий Схід) будуть зараховуватися тільки "живими"грошима. Рішенням губернатора Євгена Наздратенко до 1 серпня припиненооформлення взаємозаліків зі сплати податків у крайовий бюджет. Метою даногокроку є забезпечення своєчасної виплати заробітної платибюджетникам Примор'я, а також "відпускних" вчителям. Аналогічні діїгубернатор рекомендувала вжити головам муніципальних утворень краю.

  Забороняючи взаємозаліки, керівники адміністрацій, податківцісподіваються збільшити грошову складову бюджету регіонів (міст). Однакне слід забувати, що взаємозалік, для багатьох підприємств Росії,є єдиним способом триматися хоч якось на плаву в бурхливомуокеані боргів та податкових неплатежів. Заборона взаємозаліків «смертіподібно »у таких випадках. Тому, перш ніж заборонити взаємозаліки, потрібноподумати чи зможуть підприємства-боржники заплатити величезні суми податковихзаборгованостей іншим способом.

  На ділі взаємозаліки багато разів скасовували і забороняли на федеральному,регіональному (в тому числі і в Тамбовської області), навіть місцевому рівні, алеврешті-решт поверталися до них, як до єдиної, поки що, можливостізбирати податки безболісно для багатьох підприємств і взагалі збирати їх.
  Поза сумнівом, взаємозалік є потворним дітищем сучасноїпохитнувся економіки і здатності Росії знаходити вихід у будь-якийситуації і, можливо, ще довго наші підприємства будуть погашати податковіплатежі взаємозаліком, але вже зараз намітилася тенденція до відмираннябагатьох залікових відносин. Підприємства, що мають гроші приходять до висновку,що платити податки «живими» грошима простіше і краще. Можливо, скоро мивзагалі забудемо поняття «взаємозалік», і коли це відбудеться можна сміливосказати, що наша економіка пішла в гору. Але як це не дивновзаємозаліки багато дали нашій економіці і Росії в цілому. Масакомерційних, організацій завдяки взаємозаліків, сколотила пристойнийкапітал. Взаємозалік - це багаторічна сторінка історії нашої економіки.

  3. Проблемні банки.

  3.1. Про розрахунки з бюджетом через проблемні банки.

  Платники податків і платники зборів зобов'язані сплачувати законновстановлені податки і збори, а податкові агенти утримувати з коштів,виплачуваних платникам податків, і перераховувати до бюджету відповідніподатки.

  Статтею 45 Податкового Кодексу РФ передбачений порядоксамостійного виконання обов'язків зі сплати податків і зборів, вІнакше застосовуються заходи примусового стягнення, причому зюридичних осіб у безспірному порядку.

  Обов'язок зі сплати податку вважається виконаним з моментупред'явлення в банк доручення на сплату податку, за наявності достатньогогрошового залишку на рахунку. Цією нормою закону не забули скористатисянесумлінні банки з похитнувся фінансовим станом.

  Особливо грішать столичні банки, розсилаючи своїх гінців по містах іселах Росії та пропонуючи привабливі схеми гасіння податків.

  "На ловця і звір біжить", та тільки за клятвених обіцянкамикриється одна мета - поліпшити свої справи чи підконтрольних фірм за рахунокнаших підприємств.

  Країна «загрузла» в «трясовині» федеральних податків, які платитинічим. Не кожна фірма має можливість провести взаємозалік пофедеральних податків, а заплатити «живими» грошима або немає можливості,або - бажання.
  | АКБ «Крах» | вексель і п/п [2] | ВАТ «Неплатник» |
  | (проблемний) | | |
  | | Відмітка про прийняття п/п на | |
  | | Сплату федерального податку | |
  | вексель | | вексель |
  | | | |
  | 1 000 тис. рублів | | 30% + 70% |
  | | | (Дисконт [3]) |
  | | 20% 80% (дисконт) | |
  | ТОВ «Продавець» | | ЗАТ «Посередник» |
  | | Вексель | |

  Рух оплати за вексель

  Рух векселя проблемного банку (номінальнавартість [4] 1 000 тис. рублів або 100 %).

  Рис. 3. Схема погашення федеральних податків через проблемні банки.

  Якщо уважно розглянути схему (мал. 3), то видно наступне: ТОВ
  «Продавець» придбало вексель АКБ «Крах» за номінальною вартістю, тобто за
  1 000 тис. рублів. Коли стало зрозуміло, що АКБ «Крах» скоро збанкрутує,вартість його векселя впала до 20% (200 тис. рублів). ТОВ «Продавець»змушене продати вексель за вищезазначеним ціною ЗАТ «Посередник». ЗАТ
  «Посередник, має зв'язок з АКБ« Крах »і пропонує ВАТ« Неплатник »погашення федеральних податків через проблемний банк «Крах» з дисконтом 70
  %, Тобто якщо ВАТ «Неплатник» має заборгованість перед федеральнимбюджетом на суму 1 000 тис. рублів, то для погашення цієї заборгованості вінповинен заплатити всього 30% (300 тис. рублів). Це досить вигідно, тому щобагато великі підприємства повинні до федерального бюджету суми в десятки разівбільші, ніж ВАТ «Неплатник». ВАТ «Неплатник» відкриває рахунок в АКБ
  «Крах» і купує у ЗАТ «Посередник» вексель даного банку за 30% від йоговартості. Потім передає цей вексель в АКБ «Крах» і теоретично на рахунку
  ВАТ «Неплатник» з'являється 1 000 тис. рублів, оскільки банк бере свійвексель за номіналом. Відразу ж ВАТ «Неплатник» дає банку платіжнедоручення на перерахування грошей зі свого рахунку у федеральний бюджет. ВАТ
  «Неплатник» отримує позначку АКБ «Крах» про те, що обов'язок по сплатіподатку виконана (про це говорилося раніше). Але фактично гроші неперераховуються до бюджету, тому що їх немає. У разі пред'явлення державоювимоги про перерахування коштів, банк виставить зустрічна вимога знеоплаченим ДКО [5], які виникли після кризи 1998 року або через тиждень,після проведення подібної операції, банк розвалюється, що трапляється частішевсього. У підсумку виходить, що держава стає має сама собі, ЗАТ
  «Посередник» має 10%, а ВАТ «Неплатник» погашає свої заборгованості поподатків.

  Існують схеми, де немає ТОВ «Продавець», та ініціатором проведенняданої операції є сам банк, різна вартість векселів та інше.
  Варіантів багато, але всі їх розглядати не має сенсу, тому що суть їходнакова. Можна уявити, які кошти пройшли через проблемні банки,і скільки мільйонів недорахувався наш бюджет.

  Сума коштів, списаних тільки з рахунків Волзький підприємств, але неперерахованих до бюджету Московськими банками, наближається до 370 млн.рублів. (А скільки таких підприємств по всій Росії?!) Зарахувати ціплатежі сповненими податковий орган може тільки після перевірки таз'ясування всіх обставин зарахування коштів на рахунок підприємства іподальшого їх руху після списання.

  У разі зарахування на рахунок підприємства коштів від погашення ціннихпаперів (векселів, облігацій банку) за відсутності коштів накореспондентському рахунку банку угода може бути визнана згідно
  Цивільного Кодексу РФ нікчемною, недійсною.

  На практиці все інакше. Схема (рис. 3), ідеально відпрацьована.
  Посередники не тільки «вели» неплатників від податків, але й зароблялина це колосальні кошти.

  3.2. Хто йде від податків через проблемні банки.

  Група, активізувалася напередодні Нового року - платники податківдо бюджетів різних рівнів. Причина цього полягає в наступному.
  Деякий час тому Конституційний суд Росії ухвалив рішення (№ 24-П від
  12.10.98) про те, що відповідальність за перерахування податків до бюджету лежитьне на платника, а на обслуговуючому його банку. Згідно цього рішення,підприємство, що подало платіжне доручення на перерахування податків до бюджетупри достатності коштів на його розрахунковому рахунку вважається такимплатіж, а відповідальність за його подальшу долю лягає на обслуговуючийбанк. Раніше, підприємство вважалося сплатили податки тільки в тому випадку,коли гроші реально надходили на бюджетні рахунки. Таке рішення
  Конституційного суду створило певний попит на залишки з бокупідприємств для здійснення податкових платежів.

  МНС Росії має намір перевірити всі організації, які проводять податковіплатежі через проблемні банки. Зараз, за заявою Міністра РФ з податківі зборам Олександра Починка, МНС Росії веде тотальну перевірку цих фірм,передавальних платіжні доручення на сплату податків в проблемні банки. Якзаявив Олександр Починок, після серпня 1998 року в проблемних банкахскупчилося невиконаних податкових платежів на суму близько 30 млрд. рублів,в тому числі 6 млрд. рублів - платежі до федерального бюджету.

  3.3.літа поточного року завершити роботу з перевірки проблемних банків, повідомивзаступник директора ФСНП Володимир Авдійскій. За його словами, протягомтрьох останніх місяців, коли ФСНП приступила до перевірок, службоюпорушено 42 кримінальні справи відносно проблемних банків. Серед них, якповідомляє Прайм-ТАСС, - Транснаціональний банк, Кредітімпексбанк,
  Мосбізнесбанк, Діалогбанк, Трасткредітбанк. Як повідомив В. Авдійскій, ФСНП розроблена спеціальна методика, що дозволяє на основі чинногозаконодавства притягати до відповідальності як підприємців,працюють через проблемні банки, так і представників цих банків.

  3.4. Податкова поліція буде боротися з проблемними банками та відмиванням грошей.

  Федеральна служба податкової поліції провела операцію, метою якоїє "очищення фінансово-кредитної системи від проблемних банків,оскільки кожен проблемний банк є джерелом для існуваннявеликого числа отмивальних контор ", - заявив сьогодні перший заступникдиректора Служби Володимир Авдійскій. Тут, втім, є деякелінгвістичне протиріччя, тому що без "отмивальних контор" фінансово -кредитна система незабаром знову "засмітиться". За словами Авдійского, заразподаткова поліція займається не тільки виявленням конкретних порушень і їхприпиненням, але і відстежує фінансові потоки цілих галузей.

  На приклад: Більше 600 мільйонів рублів, що належать підприємствам
  Іркутської області, зависли у столичних банках. Як стало відомо, у 11-тиз них були відкликані ліцензії.

  В основному, у проблемних банках зависли податкові платежі. Заросійським законодавством податки вважаються сплаченими, як тількипідприємство дає доручення банку перевести в бюджет кошти зі свогорахунку. Найдивніше те, що якщо гроші надходять внеплатоспроможний банк, який не в змозі їх виплатити, то вони так самозараховуються підприємству як податкові платежі. Але при цьому держава неотримує ні копійки.

  У нашій області близько сотні підприємств, причому багато хто з нихвідомі, скористалися послугами таких сховищ капіталів. Боротьба зпроблемними кредитними установами йде вже не перший місяць. На сьогодні,єдиний ефективний захід - це відкликання ліцензій.

  Ще всічні обласна податкова служба вийшла до міністра Олександру
  Лагодження з ходотайством - зробити таку процедуру відносно 13 банків.
  Як заявив начальник відділу зі стягнення недоїмки управління міністерстваз податків та зборів, "і надалі уряд має намір діяти так саможорстко "Адже мова йде про мільярди рублів, практично втрачені длябюджету країни.

  Крім того, йде робота з підприємствами, які перераховують гроші впроблемні банки. Результати є. У нашій області за січень знайшлася покитільки одна фірма, чиї гроші зависли в Москві. Крім податкової служби дороботі підключені правоохоронні структури.

  Податкова служба сподівається на те, що керівники підприємств будутьвимогливими у виборі банків. Тим більше, що у випадку чергових оглядівліцензій та порушення кримінальних справ відносно банкірів може постраждатирепутація солідних фірм.

  3.5. Проблемні банки додадуть роботи арбітражного суду.

  Схоже, що у багатьох платників податків, які мали справу при сплатіподатків з проблемними банками, настануть важкі часи.

  Податкові органи разом з УВС ведуть тотальні перевірки і самихбанків, та їх клієнтів на предмет законності оформлення платежів до бюджету.
  Перевіряють довго і багатьох. Адже за минулий рік бюджет, наприклад, тільки в
  Приморському краї отримав недоїмку в розмірі 240 млн. руб. (по Росії цяцифра становить 35 млрд. руб.) Все це гроші, списані з рахункуклієнтів, але не дійшли за призначенням. У минулі роки такої проблемипрактично не існувало. Вона виникла з початком дії нового
  Податкового кодексу і виросла в прибутковий бізнес з моменту оголошеннязнаменитого постанови Конституційного суду, що підтвердив наступвиконання зобов'язань платника податків з моменту списання грошей з йогорахунку. До цього часу проблемних банків було предостатньо. Хтось з них,намагаючись утримати клієнтів і вирішити їхні проблеми, брав "гріх" на себе. Дотаких можна віднести Дальриббанк, СБС-АГРО. Хтось шляхом побудовивсіляких схем (у тому числі вексельних) непогано на цьому заробив --список цих фінансових інститутів досить великий і малознаком широкоїпубліці.

  В управлінні Міністерства з податків і зборів надали довгийсписок московських банків, про які, навіть активно цікавлячись банківськоїсистемою, ми й не чули. Про що вам, наприклад, говорить назва ВАТ
  "Комерційний банк" або "Союзавіакосмос", Соцвоенбанк або "Рідест"? І, тимПроте, деякі приморські підприємства в момент кризи примудрилисявідкрити у них рахунку і вирішити свої проблеми з боргами бюджету.

  З моменту введення Податкового кодексу податкова служба втратила праводавати дозвіл на відкриття банківського рахунку. Підприємство і банк зобов'язанілише повідомити податкову про новий рахунку. Податківці, починаючи з літа минулогороку, неодноразово попереджали остерігатися банків, які страждають
  "непрохідністю". Тим часом і ЦБ Росії своїм листом № 182-Т закріпивположення про те, що банк, у якого протягом трьох днів відсутнігроші на ко

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !