ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Оподаткування ПДВ операцій з цінними паперами
       

   

  Податки, оподаткування

  Тольяттінська ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СЕРВІСУ

  Кафедра "Фінанси та кредит».

  Контрольна робота

  За дисципліни «Оподаткування підприємств».

  На тему: «Оподаткування ПДВ операцій з цінними паперами».

  Виконав студент гр. Коз-2С

  Battman

  Шифр № 1003/002

  Перевірив:

  Тихонова Анастасія В'ячеславівна.

  Тольятті

  2004р.

  ЗМІСТ.

  Введення. 3
  Глава 1. Поняття та ознаки векселя. 4
  1.1. Російське вексельне законодавство. 4
  1.2. Поняття та ознаки векселя. 5
  1.3. Види векселів. 5
  1.4. Складання векселя. 7
  Глава 2. Податковий облік операцій з векселями. 8
  2.1. Оподаткування ПДВ операцій з векселями. 8
  2.2. Розрахунок розміру відрахування ПДВ. 10
  2.2. Новий порядок зарахування ПДВ. 10
  Висновок. 12
  Література. 13


  Введення.

  Одним з найважливіших важелів, що регулюють фінансові взаєминипідприємства з державою в умовах переходу до ринкового господарства,стає податкова система. Вона покликана забезпечити державафінансовими ресурсами, необхідними для вирішення найважливіших економічних ісоціальних завдань. За допомогою податків, пільг та фінансових санкцій,що є невід'ємною частиною системи оподаткування, держававпливає на економічну поведінку підприємств, створюючи при цьомурівні умови всім учасникам суспільного виробництва. Податкові методирегулювання фінансово-економічних відносин у народному господарстві впоєднанні з іншими економічними важелями створюють необхідні передумовидля формування та функціонування єдиного цілісного ринку.

  З великої різноманітності об'єктів оподаткування хотілося б виділитиоперації з цінними паперами. У господарській діяльності юридичних осібнайбільш часто зустрічаються векселі, які виступають в якостіплатіжного засобу, гарантії платежу або як цінного паперу. Черезрізних підходів до природи векселя виникають проблеми в бухгалтерськомуобліку і як наслідок в оподаткуванні операцій з векселями. Дляправильного оподаткування та бухгалтерського обліку операцій з векселяминеобхідно грунтуватися на договорі, що послужив підставою видачі чипередачі векселя. Інша річ, що умови угоди не відображаються назверненні векселя, саме в цьому причина і сенс абстрактності векселя.
  Договір ж, як і раніше залишається основним первинним документом.

  У даній контрольної роботи буде розглянуто питання оподаткування
  ПДВ операцій з векселями.

  Глава 1. Поняття та ознаки векселя.


  1.1. Російське вексельне законодавство.

  В даний час основним нормативним актом, який регулює вексельнівідносини в Російській Федерації, є Федеральний закон "Про переказномуі простий вексель ", що вступив в законну силу з 18 березня 1997 р. (змоменту його офіційного опублікування в "Російській газеті" від 18.03.1997
  N 53).

  З одного боку, Законом встановлено, що на території Росіїзастосовується Положення про переказний і простий вексель, затверджене
  Постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 N 104/1341. Дане
  Положення було введено в дію з 25 лютого 1937 р. у зв'язку зприєднанням СРСР до Конвенції від 7 червня 1930 р., що встановлює
  Однаковим законом про переказний і простий векселі.

  З іншого боку, Закон додатково встановив ряд нових ісамостійних норм, що регулюють вексельні відносини:

  . по-перше, за векселями вправі зобов'язуватися тільки громадяни та юридичні особи РФ (організації-резиденти, створені за російським законодавством). Це не означає, що на території РФ забороняється обіг векселів, випущених іноземними емітентами. Проте російське вексельне законодавство до заснованих на таких векселях відносин застосовуватися не повинно;

  . по-друге, Росія, суб'єкти РФ, адміністративно-територіальні утворення вправі зобов'язуватися за векселями лише у випадках, передбачених законом;

  . по-третє, щодо векселя, виставленого до оплати, відсотки і пеня сплачуються в порядку, передбаченому ст.395 Цивільного кодексу РФ (ГК РФ);

  . по-четверте, вексель може бути складений тільки на папері (паперовому носії). Випуск так званих бездокументарних векселів не допускається;

  У зв'язку з прийняттям Закону не підлягає застосуванню Постанова
  Президії Верховної Ради Української РСР від 24 червня 1991 р. N 1451-1 "Прозастосуванні векселя в господарському обороті РРФСР ", яка відіграла великуроль у становленні та розвитку вексельного обігу в країні.

  На території Росії застосовується також Конвенція, що має на метідозвіл деяких колізій законів про переказні та прості векселі,яка набула чинності для СРСР з 25 листопада 1936

  Крім Федерального закону "Про переказний і простий вексель" і
  Положення про переказний і простий вексель (так зване спеціальневексельне законодавство), угоди, пов'язані з векселями, регулюютьсятакож і загальними нормами цивільного законодавства про угоди ізобов'язання (ст.ст.153 - 181, 307 - 419 Цивільного кодексу РФ). Виходячиз цього, в разі відсутності спеціальних норм у вексельномузаконодавстві слід застосовувати загальні норми цивільногозаконодавства з урахуванням особливостей вексельних операцій (п. 1 Постанови
  Пленумів ЗС РФ і ВАС РФ від 04.12.2000 N 33/14 "Про деякі питанняпрактики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів ").

  Крім того, досить цікаві рекомендації з багатьох питаньпорядку використання векселів у господарському обороті викладені в Листі
  Центрального банку РФ (ЦБ РФ) від 9 вересня 1991 р. N 14-3/30 "Про банківськіопераціях з векселями ". Даний документ безпосередньо заснований на нормахчинного вексельного законодавства і досить актуальний не тількидля банків, але і для інших господарюючих суб'єктів.

  1.2. Поняття та ознаки векселя.

  Чинне законодавство не містить легального визначеннявекселя. Разом з тим аналіз тих чи інших правових норм дозволяє,сформулювати поняття векселя таким чином:

  Вексель - це цінний папір (борговий документ), що засвідчує нічимне обумовлене право векселедержателя вимагати від векселедавця (простийвексель) або іншого вказаного у векселі платника (переказний вексель)сплати обумовленої грошової суми при настанні передбаченоговекселем терміну платежу.

  Таким чином, вексель - це документ, що засвідчує майновеправо векселедержателя на отримання зазначеної в ньому суми грошей.
  Зазначений документ має бути складений з дотриманням встановленої формиі містити обов'язкові для векселя реквізити.

  Здійснення майнових прав за векселем, як і з будь-якої іншоїцінним папером, можливе лише шляхом його пред'явлення.

  Предметом вексельного зобов'язання можуть бути виключно гроші.
  Документ, хоч і названий векселем, але що містить зобов'язанняплатника з передачі векселедержателю будь-яких матеріальних цінностей,не має вексельної сили.

  Вексель засвідчує безумовне грошове зобов'язання. Це означає,що зобов'язання здійснити платіж за векселем не може бути поставлено взалежність від настання або ненастання будь-які умови
  (умов).

  Слід зазначити, що на відміну від акцій і облігацій, вексель, неналежить до емісійних цінних паперів. Як наслідок, питання,пов'язані з випуском векселя в обіг, а також зі зверненням векселярегламентуються виключно вексельним законодавством. Положення
  Федерального закону від 22 квітня 1996 р. N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів" вданому випадку застосуванню не підлягають.

  Платіж за векселем може бути забезпечений (повністю або частково)за допомогою авалю - гарантією з вексельного зобов'язання. Аваліствідповідає солідарно з особою, за яку він здійснив аваль, причому передбудь-яким законним векселедержателем.


  1.3. Види векселів.

  Основним є поділ векселів на прості і переказні.
  Різниця між ними в самому загальному вигляді виявляється в тому, що:

  . простий вексель (або "соло-вексель") складається і підписується боржником і містить його безумовне зобов'язання сплатити кредитору певну суму в обумовлений термін і в певному місці;

  . переказний вексель (або "тратта") складається і підписується кредитором (трасантом) і містить "наказ" боржника (трасату) сплатити в зазначений термін зазначену у векселі грошову суму третій особі (ремітенту).

  Крім того, якщо простий вексель повинен мати просте і нічим необумовлена обіцянка (зобов'язання), то переказний вексель - просте інічим не обумовлений наказ (прохання) сплатити певну грошовусуму.

  Таким чином, якщо за простим векселем векселедавець сам зобов'язується
  (обіцяє) зробити платіж, то за переказним векселем він пропонує зробитице вказаною у векселі третій особі (платнику). У цьому й полягаєосновна відмінність простого векселя від переказного. Існувала раніше,точка зору, відповідно до якої переказний вексель відрізняється від простогоможливістю його передачі третім особам, не обгрунтована, тому що ввідповідно до чинного законодавства шляхом вчинення передавальногонапису (індосаменту) можуть бути передані права як за переказним, так іза простим векселем.

  Відносно переказного векселя слід особливо відзначити, що третійособа (платник) стає зобов'язаним за векселем тільки в тому випадку, якщоакцептує його (акцепт означає згоду здійснити платіж). Відповіднозі ст.47 Положення про переказний і простий вексель платник, неакцептований переказний вексель, не несе відповідальності передвекселедержателем.

  У тому випадку, коли мова йде про бухгалтерський облік та оподаткуванняоперацій з векселями, доцільно розглядати два наступнірізновиди векселів (даний поділ не має нормативного закріплення):

  - товарні (розрахункові) векселя - векселя, які використовуються для розрахунківміж підприємствами в реальних угодах, пов'язаних з поставкою товарів
  (виконанням робіт, наданням послуг);

  - фінансові векселі - векселя, які в своїй основі мають позикової -кредитні відносини, тобто позика, що надається однією особою
  (позикодавцем) іншій особі (позичальнику) за рахунок наявних у нього вільнихкоштів. Такі векселі купуються з метою отримання прибутку від зростанняринкової вартості або отримання відсотка.

  Тим часом поділ векселів на товарні та фінансові єдосить умовним, тому що вексель в одній ситуації для підприємства можебути розрахунковим, тобто використовуватися при розрахунках, а в іншій ситуації --фінансовим. Таким чином, той чи інший вид векселя визначається економіко -правовим змістом операції, що здійснюється із застосуваннямвекселя. Залежно від змісту проведеної операції будуть по-різномубудуватися бухгалтерський облік та оподаткування операцій, в якихберуть участь векселя.

  Іншими словами, товарний вексель використовується у відносинах покупця іпродавця, в основі яких лежить або поставка продукції, або виконанняробіт, або надання послуг. Фінансові ж векселя використовуються в такзваних нетоварного операціях, і, як правило, у таких угодах векселясамі виступають як об'єкти купівлі-продажу.

  Якщо вексель надходить для погашення заборгованості (у порядкурозрахунків), то облік слід організовувати відповідно до вимог,що пред'являються до розрахункових операцій. Якщо ж вексель купується з метоюотримання доходу (тобто в якості своєрідного фінансового вкладення),то облік слід вести відповідно до встановленої методології бухгалтерськогообліку цінних паперів.

  Необхідно відзначити, що Міністерством РФ з податків і зборів такожбула визначена класифікація векселів. Згідно з Листом Міністерства зподатків та зборів РФ від 25 лютого 1999 р. "Про податок на доданувартість "векселя умовно були розділені на три види (залежно відекономічної суті):

  - товарні векселі,

  - товарні векселі третіх осіб,

  - фінансові векселі.

  Товарний вексель - це вексель, отриманий в рахунок оплати за товари
  (роботи, послуги) від векселедавця.

  Товарний вексель третьої особи - це вексель, раніше отриманий уоплату за товари (роботи, послуги) від будь-якого іншого підприємства.

  Фінансовий вексель - це вексель, який придбаний у якої-небудьорганізації в якості фінансового вкладення за фактично сплаченігрошові кошти.

  Виходячи з цих положень, Міністерство з податків та зборів РФрекомендувало здійснювати відповідне ведення бухгалтерського обліку.

  Крім того, необхідно враховувати, що, наприклад, гл.21 Податковогокодексу РФ із метою вирахування ПДВ класифікує векселя по двохнапрямках, пов'язаних з використанням векселя як засобу розрахунків
  (припинення зустрічного зобов'язання з оплати товарів, робіт, послуг):

  . перше - видача покупцем-векселедавцем власного векселя

  (що не визнається оплатою товарів, робіт, послуг для цілей оподаткування ПДВ);

  . друге - розрахунки векселями, емітованими третіми особами (що вважається оплатою товарів, робіт, послуг для цілей оподаткування ПДВ).

  Якщо брати до уваги положення гл.25 "Податок на прибутокорганізацій "Податкового кодексу РФ, то крім вищезазначених різновидівв класифікації векселів у господарському обороті для цілей оподаткуванняприбутку вексель може мати і самостійне значення як цінний папір,наприклад, що має певну прибутковість або реалізована з прибутком (абозбитками), а також як форма залучення позикових коштів.

  Іншими словами, порядок оподаткування різних операцій за участювекселів для обчислення різних податків може відрізнятися своїмиособливостями.

  1.4. Складання векселя.

  При складанні векселя необхідно вказати всі його обов'язковіреквізити (їх всього вісім), передбачені в ст.ст.1 і 75 Положення пропереказний і простий вексель (далі - Положення).

  Будь-який вексель, як простий, так і переказний, повинен містити:

  1) найменування "вексель", яке включене до тексту самого документа іподане тією мовою, якою цей документ складено (вексельнамітка). При цьому необхідно враховувати, що текстом векселя є та йогочастину, в якій словами виражена сутність (зміст) даного документа,то є пропозиція або обіцянка сплатити. Тому вексельна мітка (слово
  "вексель", подане тією мовою, якою складено документ) повиннабути включена в пропозицію (обіцянка) сплати певної суми.
  Назва документа "вексель", включене в іншу частину документа, неє вексельної міткою і позбавлено вексельно-правового значення (п.5
  Постанови пленумів ЗС РФ і ВАС РФ від 04.12.2000 N 33/14);

  2) зазначення терміну платежу.

  Положення в п.33 передбачає чотири виняткових способу,за допомогою яких може бути вказаний термін платежу за векселем:

  - за пред'явленням;

  - в стільки-то часу від пред'явлення;

  - в стільки-то часу від складання;

  - на конкретний день.

  У тому випадку, якщо на векселі зазначено строк платежу, що відрізняється відчотирьох перерахованих вище варіантів позначення даного реквізиту, вексельвважається недійсним.

  3) простий і нічим не обумовлена обіцянка (зобов'язання) сплатитипевну грошову суму (для простого векселя) або просте і нічим необумовлений наказ сплатити певну грошову суму (дляпереказного векселя);

  4) найменування платника (для переказного векселя);

  5) найменування того, кому або за наказом кого платіж має бутиздійснений (найменування першого векселедержателя);

  6) Зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;

  7) Зазначення дати і місця складання векселя;

  8 ) Підпис того, хто видає вексель (векселедавця).

  Глава 2. Податковий облік операцій з векселями.

  У даній роботі для зручності аналізу питань, що розглядаютьсявекселя умовно поділені на два види - фінансові та товарні, хочазаконодавством такий розподіл прямо не передбачено. Іншими словами,товарні (розрахункові) векселя - це векселя, що використовуються для розрахунків міжпідприємствами, а фінансові векселі - це векселі, які купуються з метоюотримання прибутку від зростання ринкової вартості або отримання дисконту
  (відсотки).

  При податковому обліку вексельних операцій слід мати на увазі, що немаєєдиної нормативно встановленої методики ведення податкового обліку тих чиінших господарських операцій. Тому підприємству необхідно самостійноразработать методику обліку операцій для цілей оподаткування, спеціальніоблікові податкові регістри і т.д. У будь-якому випадку основою податкового облікуможе виступати бухгалтерський облік. У той же час є ряд загальнихвимог і положень, які слід враховувати при оподаткуванніоперацій із застосуванням векселів.

  2.1. Оподаткування ПДВ операцій з векселями.

  Щодо обчислення податку на додану вартість до такоговимогу, в першу чергу, належить визначення методу обліку виручки вметою оподаткування. Нагадаємо, що для цілей оподаткування ПДВ згідно зст.167 Податкового кодексу РФ момент визначення податкової бази приреалізації (передачі) товарів (робіт, послуг) залежно від обліковоїполітики визначається:

  - або в міру оплати відвантажених товарів (виконаних робіт,наданих послуг);

  - або по мірі відвантаження товарів (виконання робіт, послуг) іпред'явлення покупцеві (замовнику) розрахункових документів.

  При цьому обмежень у прийнятті того чи іншого із зазначених методів уоблікову політику організацій не існує.

  Пунктом 2 ст.167 Податкового кодексу РФ передбачено, що оплатоютоварів (робіт, послуг) визнається припинення зустрічного зобов'язанняпокупця товарів (робіт, послуг) перед платником податку-продавцем,яке безпосередньо пов'язане з поставкою (передачею) цих товарів
  (виконанням робіт, наданням послуг), за винятком припинення зустрічногозобов'язання шляхом видачі покупцем-векселедавцем власного векселя.
  Отже, при отриманні власного товарного векселя покупцятоварів реалізації з метою оподаткування ПДВ не виникає. Згідно з п.4ст.167 Податкового кодексу РФ у даній ситуації податкова база по ПДВвиникне тільки у разі оплати покупцем-векселедавцем або іншою особоювказаного векселя, а також у разі передачі платником податків вказаноговекселя по індосаменту третій особі.

  В аналогічній ситуації, але якщо отриманий товарний вексель третьої особи
  (не покупця-векселедавця), то при методі "з оплати" реалізація маємісце, оскільки при передачі векселя третьої особи в оплату запоставлені товари (виконані роботи, надані послуги) зобов'язанняпокупця перед підприємством з оплати товарів (робіт, послуг) припиняєтьсябез будь-яких застережень, передбачених у гл.21 Податкового кодексу РФ.
  Отже, така передача векселя для цілей оподаткування ПДВвважається оплатою.

  Крім того, при оподаткуванні необхідно враховувати і положенняст.162 Податкового кодексу РФ. Цією статтею встановлено, що податковабаза по ПДВ збільшується на суми, отримані у вигляді відсотка (дисконту)за векселями, відсотки за товарним кредитом в частині, що перевищує розмірвідсотка, розрахованого у відповідності зі ставкою рефінансування ЦБ РФ.
  Оподаткування при отриманні грошових коштів, пов'язаних з оплатою товарів
  (робіт, послуг), передбачених ст.162 Податкового кодексу РФ, виробляєтьсяза розрахунковою податкової ставкою, що визначається відповідно до п.4 ст.164
  Податкового кодексу РФ як процентне відношення 20 до 120 (10 до 110). Данепроцентне відношення відповідає перш застосовувалася розрахунковою ставкою
  16,67% (9,09%), але без округлення знаків після коми.

  При передачі векселя в якості оплати за отримані товари (роботи,послуги) з метою застосування податкових відрахувань по ПДВ необхідно враховуватиряд особливостей, встановлених ст.172 Податкового кодексу РФ. У першучергу, відповідно до п.2 ст.172 Податкового кодексу РФ при використанніплатником податку векселя третьої особи в розрахунках за придбані нимтовари (роботи, послуги) суми ПДВ, фактично сплачені платником податківпри придбанні зазначених товарів (робіт, послуг) і підлягають податковомувідрахування, обчислюються виходячи з балансової вартості зазначеного векселя,переданого в рахунок їх оплати. Як вже зазначалося раніше, фінансові вкладення
  (у тому числі придбання векселів третіх осіб) приймаються добухгалтерському обліку в сумі фактичних витрат для інвестора. У деякихвипадках фактичні витрати з придбання векселя не збігаються зномінальною вартістю цього векселя. При цьому, якщо балансова вартістьвекселя перевищує його номінал, то необхідно враховувати, що в силу п.1ст.169 і п.1 ст.172 Податкового кодексу РФ податкові відрахування по ПДВпроводяться тільки на підставі рахунків-фактур, виставлених продавцями припридбання платником податку товарів (робіт, послуг). Іншими словами,податкові відрахування можуть бути надані тільки в межах суми ПДВ,виділеної в рахунку-фактурі, і не більше суми ПДВ, розрахованої виходячи зпоказників рахунки-фактури і балансової вартості векселя, переданого врахунок оплати цього рахунку-фактури.

  У випадку, якщо платником податку-векселедавцем у розрахунках запридбані їм товари (роботи, послуги) використовується власний вексельабо використовується вексель третьої особи, отриманий в обмін на власнийвексель, то суми ПДВ, фактично сплачені платником податку -векселедавцем при придбанні зазначених товарів (робіт, послуг) іпідлягають податкового відрахування, обчислюються виходячи із сум, фактичносплачених ним за власним векселем. Для коректного застосування зазначеноїнорми необхідно організувати відокремлений облік власних товарнихвекселів у момент їх видачі, фактичну оплату даних векселів, а також увипадку обміну власного векселя на вексель третьої особи простежуватирух останнього (передачу його постачальникам) у взаємозв'язку з фактичнимпогашенням власного векселя, замість якого отримано вексель третійособи. Іншими словами, податкове вирахування з ПДВ, виділений у рахунку-фактуріпостачальника, у зазначених ситуаціях розраховується виходячи з фактичних сумпогашення зобов'язань за власним векселем організації.

  2.2. Розрахунок розміру відрахування ПДВ.

  Відповідно до п.2 ст.172 Податкового кодексу РФ, розмір "вхідного" ПДВ потоварах, оплаченим векселем третьої особи, слід розраховувати за такоюформулою:

  НДСВ = БСВ х 18%: 118%,

  де НДСВ - податок, що підлягає вирахуванню, БСВ - балансова вартістьвекселя третьої особи.

  На думку податківців, Вищого Арбітражного Суду РФ і Конституційного
  Суду РФ, розраховуючи суму податкового відрахування, організація повинна брати забалансову вартість ту суму, яку вона заплатила за вексель.

  Насправді ж правила, за якими визначають балансову вартістьвекселів, залежать від того, як організація отримала цю цінний папір:

  - купила за гроші чи обміняла на товари (роботи, послуги),реалізовані організації, яка не є векселедавцем;

  - обміняла на товари (роботи, послуги), реалізовані векселедавцю.

  2.2. Новий порядок зарахування ПДВ.

  Погана новина для тих, хто розраховується векселями: Конституційний
  Суд РФ в Визначенні N 169-О вказав, що "вхідний" ПДВ по товарах,сплаченим векселем третьої особи, можна прийняти до відрахування тільки післяоплати цього векселя покупцем.

  У п.2 ст.172 Податкового кодексу РФ, де прописані правила вирахування втаких ситуаціях, подібне обмеження не обмовляється. Однак тепер,після того як Конституційний Суд РФ висловив свою, хай і не зовсімсправедливе, думку, навряд чи організація зможе відстояти свої інтереси варбітражних спорах.

  Тому доведеться виконувати вимоги чиновників - щоб уникнутибезнадійних позовах.

  Коли ж брати до відрахування ПДВ?

  За загальним правилом ПДВ вважається сплаченим продавцеві в той момент,коли покупець погасив перед ним свою заборгованість, передавши гроші,майно або зробивши залік зустрічного вимоги (п.2 ст.167 Податковогокодексу РФ). Виняток тут тільки одне - власний вексель покупця.
  При розрахунках таким векселем податкове вирахування можна зробити після погашеннявексельної заборгованості.

  Вексель ж третьої особи стосовно Податкового кодексу РФ вважається таким жезасобом платежу, як гроші або будь-яке інше майно покупця. Причому
  Кодекс не висуває ніяких умов щодо того, як отримавпокупець такий вексель: безоплатно, авансом або за плату. Головне,щоб цінний папір перебувала у власності покупця.

  Незважаючи на це, податківці стверджують, що "вхідний" ПДВ по товарах,сплаченим векселем третьої особи, можна прийняти до відрахування лише поле того,як покупець перерахує гроші або реалізує товари, роботи, послуги тому,від кого отримав свого часу цей вексель. Це прописано в п.46
  Методичних рекомендацій із застосування глави 21 Податкового кодексу РФ,які затверджені Наказом МНС Росії від 20 грудня 2000 р. N БГ-3-03/447
  (далі - Методичні рекомендації).

  Довгий час платникам податків вдавалося в арбітражних судахоскаржувати таку вимогу податківців. Однак ситуація серйознопогіршилася, коли позицію чиновників підтримав ВАС РФ (Рішення від 4 листопада
  2003 р. N 10575/03).

  Аргументація суду була такою. За п.2 ст.172 Податкового кодексу РФрозмір податкового відрахування по товарах, оплаченим векселем третьої особи,потрібно розраховувати виходячи з його балансової вартості. Балансову вартістьвизначають за правилами бухгалтерського обліку, оскільки в податковомузаконодавстві про цю вартості нічого не сказано. Посилаючись на ст.11
  Федерального закону від 21 листопада 1996 р. N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік",
  ВАС РФ вирішив, що балансова вартість векселя визначається за фактичнимивитрат на його придбання. Значить, поки таких витрат немає, немає ібалансової вартості.

  Звичайно, такий висновок абсолютно невірний, оскільки будь-який бухгалтерзнає, що балансову вартість мають і ті цінні папери, які ще несплачені або взагалі отримані безоплатно. У першому випадку їх вартістьдорівнює кредиторської заборгованості, а в другому - ринковою ціною.

  Але вже в першій половині 2004 арбітражні суди, спираючись на Рішення
  ВАС РФ, почали виносити рішення на користь податківців, погоджуючись з тим, що
  ПДВ за товарами, отриманими в обмін на вексель третьої особи, що приймають довідрахування тільки після оплати самого векселя. Прикладом тому Постанова ФАС
  Західно-Сибірського округу від 19 травня 2004 р. N Ф04/2753-569/А46-2004.

  Тепер же, коли вимоги податківців підтримав Конституційний Суд
  РФ, відстояти своє право на відрахування "вхідного" ПДВ по товарах, обмененним нанеоплачений вексель, буде ще складніше. Тому, щоб не вступати в майжезавідомо програшний суперечку з чиновниками, має сенс не приймати ПДВ довідрахування до того, як буде оплачений вексель.

  Висновок.

  У даній контрольній роботі ми розглянули питання поняття і ознакивекселя, питання оподаткування ПДВ операцій з векселями. Ця актуальнатема наших днів, тому що в багатьох регіонах Росії останнім часом отрималашироке поширення практика використання в якості засобу платежупростих безпроцентних (бездісконтних) векселів банку з терміном погашення
  "за пред'явленням".

  Ми з'ясували, що найбільші проблеми, як завжди, можуть виникнутиз вирахуванням ПДВ. І пов'язано це в першу чергу з прийняттям податківцями наозброєння злощасних міркувань з Визначення Конституційного Суду РФвід 8 квітня 2004 р. N 169-О. Ось його основні моменти.

  "Якщо зроблені платником податків видатки на оплату нарахованихсум податку не мають характером реальних витрат, не виникають іоб'єктивні умови для визнання таких сум фактично сплаченимипостачальникам, оскільки, не здійснивши реальні витрати на оплатунарахованих сум податку, платник податку не може мати правозменшувати загальну суму податку, що підлягає сплаті до бюджету, на суму податку,нараховану йому постачальниками.

  має характер реальних і, отже, фактичносплаченими повинні визнаватися суми податку, які оплачуютьсяплатником податку за рахунок власного майна або за рахунок власнихгрошових коштів. При цьому передача власного майна (у тому числіреальних витрат на оплату нарахованих постачальниками сум податку лише в томувипадку, якщо передається майно раніше було отримано платником податкуабо за оплатній угоди і на момент прийняття до відрахування сум податкуповністю їм сплачено, або в рахунок оплати реалізованих (проданих) товарів
  (виконаних робіт, наданих послуг). У разі якщо майно,придбане платником податку за оплатній угоді, до моменту йогопередачі постачальникам у рахунок оплати нарахованих сум податку та прийняття цихсум до відрахування платником податків не сплачено чи сплачено не повністю, топрийнята до відрахування сума податку - чинності вимоги про необхідністьреальних витрат на оплату нарахованих сум податку - має обчислюватисявідповідно тій частці, у якій платником податків сплачено переданемайно ".

  На думку автора, складаючи це Визначення, судді зовсімпроігнорували принципи відображення витрат у бухгалтерському обліку, напідставі якого, до речі, обчислюється ПДВ.

  Література.

  1. А. В. Бризгалін, В. Р. Берник, А. Н. Головкін «Векселі, правове регулювання, оподаткування та бухгалтерський облік», вид. "Податки та фінансове право", 2002

  2. "Бухгалтерський додаток до газети" Економіка і життя ", N 7, 2004

  3." Бухгалтерське додаток до газети "Економіка і життя", N 39, 2004

  4. "Російський податковий кур'єр", N 4, 2004

  5. "Податковий вісник", N 6, 2003

  6. "Аудиторські ведомости", N 3, 2004

  7. Питання теорії та практики обчислення і справляння податків: Учеб.

  Посібник/під ред. А. П. Павлової. - М.: ФА, 1996

  8. Податковий кодекс РФ. Частина 1.2. - Тольятти: ТОВ «Сеан - Издат», 2000.

  - 132с.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !