ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Оподаткування операцій з цінними паперами (Україна )
       

   

  Податки, оподаткування

  Міністерство освіти України

  Державний Дніпропетровський Університет

  Інститут довузівської підготовки і післядипломної освіти

  Факультет перепідготовки спеціалістів

  спеціальність "Банківська справа "

  РЕФЕРАТ

  З дисципліни: Фінансове право

  Тема: Правове регулювання оподаткування операцій з цінними паперами в
  Україні.

  виконав: слухач групи БС-98з

  канд.техн.наук Шеєнко М.І. залікова книжка № 98-24-21 перевірив: ст. викладач

  Мізіна І.В.

  м. Дніпропетровськ

  2000 р.

  Введення 2
  ОПОДАТКУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 3
  ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ФІЗИЧНИХ ОСІБ 4
  ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 8
  Держмито 9

  СПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА ЗА ОПЕРАЦІЇ, здійснювати на фондовій

  Біржі, А ТАКОЖ ЗА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ З ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО

  МАЙНА 10

  СПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА ЗА ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 12
  ПДВ 16
  Висновки 17
  Список літератури 17

  Введення

  Податкова система в кожній країні є однією із стрижневихоснов економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансовубазу держави, а з іншого - виступає головним знаряддям реалізації їїекономічної доктрини. Податки - це об'єктивне суспільне явище,тому при побудові податкової системи необхідно виходити з реальностейсоціально-економічного стану країни, а не керуватисяпобажаннями, можливо, найкращими, але нездійсненними.

  Податки є однією з найважливіших фінансових категорій. Історичноце найбільш древня форма фінансових відносин між державою ічленами суспільства. Саме виникнення держави сприяло появіплатежів і внесків до державної скарбниці для фінансового забезпеченнявиконання державних функцій. Спочатку ці внески проводились унатуральній формі, потім, з розвитком товарно-грошових відносин, бувздійснено перехід до грошової форми внесків.

  У системі оподаткування виділяють дві групи податків: прямі податкиі непрямі податки. Прямі податки направлені безпосередньо наплатника, і їх розмір прямо залежить від об'єкта оподаткування.
  Непрямі податки виражаються в цінах вироблених товарів, виконанихробіт, наданих послуг, і, хоча їх виплачують до бюджету господарюючісуб'єкти, основний тягар непрямих податків несе на собі споживач цихтоварів, робіт і послуг.

  В умовах нестабільної економіки, підвищення цін, інфляції непряміподатки становлять особливий інтерес як засіб впливу на рівень цін україні, як регулятор споживання.

  У наш час розширилася сфера функціонування податків, зросло їхзначення в перерозподілі національного доходу, вони стали важливимспособом впливу на процес споживання, а звідси і на процесвиробництва. Прямі і непрямі податки відіграють дуже важливу роль уформуванні доходів бюджету.

  Предмет даної роботи - аналіз оподаткування операцій з ціннимипаперами в Україні, на сучасному етапі.

  ОПОДАТКУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  Україна значно відстає від європейських країн в частині наявностізаконодавства, що стосується ринку цінних паперів. Навіть у Росії прийнятийокремий нормативний акт, що регулює певною міроювзаємовідносини між податківцями та професійними учасникамифондового ринку. В Україні, на жаль, до цих пір податки на ринку ціннихпаперів регулюються окремими законодавчими актами, що охоплюютьконкретні податки і часто суперечать один одному. От і виникаютьрізні неприємні ситуації, затьмарюють життя фінансовим інститутам іщо ставлять під сумнів відродження фондового ринку України.

  При формуванні податкового законодавства люди, які його розробляють,мабуть не врахували факт можливості функціонування в Україні ринку ціннихпаперів, оскільки були проблемної ситуації практично з усімаосновними податками - прибутковим з фізичних осіб, на прибуток підприємств,збір і, нарешті, податком на додану вартість.

  ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ФІЗИЧНИХ ОСІБ

  До останнього часу, основним і мабуть єдиним спірним (з точкизору податкової) питанням з приводу оподаткування фізичних осіб,було питання - хто і коли повинен сплачувати податок на доходи фізичнихосіб отримані в результаті продажу фізичною особою цінних паперівюридичній особі. З точки зору податкової адміністрації податок маєутримувати юридична особа (у розмірі 20%) і сплачувати його до бюджету.
  Професійні учасники ринку цінних паперів вважають, що даний податокфізична особа має сплачувати самостійно. З приводу його справляння
  (або не стягнення) було вже достатньо публікацій у ЗМІ, які доводять, щосплата його фінпосреднікамі неспроможна, і маса листів ДПАУ, що стверджуютьзворотне. Причому, трактування податкової даного питання зазнаєзміни протягом одного місяця. Як приклад наведемо двалисти ДПАУ з цього питання:
  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

  Л И С Т

  N 17-0117/10-10885 від 31.12.97 м.Київ

  vd971231 vn17-0117/10 -10885

  Державній податковій адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, мм.Кієву та Севастополю

  Про особливості оподаткування прибутку громадян, отриманих від продажу юридичним особам цінних паперів

  Державна податкова Адміністрація України начисленні запити платників податків та Державнихподаткових адміністрацій щодо механізму оподаткуваннядоходів громадян, отриманих від продажу юридичним особам ціннихпаперів, зокрема акцій, повідомляє наступне.

  Відповідно до п. 5.13 Інструкції "Про прибутковий податок згромадян "(z0064-93) суми доходів, що направляються у джерелаїх одержання на придбання акцій, та суми, які інвестованіна реконструкцію і розширення виробництва суб'єктівпідприємницької діяльності не включаються до сукупногооподатковуваний дохід. Підставою для виключення зоподатковуваного доходу таких сум є письмова заяваграджаніна в бухгалтерію підприємства, установи чи організаціїза місцем основної роботи з проханням направити частину заробітку назазначені цілі. Доходи отримані від продажу акцій обкладаютьсяприбутковим податком на загальних підставах.

  Крім того, згідно з п. "е" статті 5 Декрету "Про прибутковийподаток з громадян "(13-92) до сукупного оподатковуваного доходугромадян не включаються суми одержувані ними внаслідок відчуженнятільки того майна, що належить їм на праві власності,в тому числі й права власності на акції, за нотаріальнепосвідчення якого сплачується державне мито.

  У випадку, якщо громадянин продає акції, придбані завласні кошти, то оподаткуванню підлягає різницяміж ціною попереднього придбання і ціною продажу акційабо їх номінальною вартістю. Вказаний дохід оподатковуєтьсяза ставкою 20 відсотків відповідно до п.3 статті 7 Декрету "Проприбутковий податок з громадян ".

  Зазначений механізм оподаткування діє і для громадян,які не мають постійного місця проживання в Україні. Якщоакції продані юридичній особі за місцем основної роботигромадянина, то сума зазначеної різниці включається до його сукупногооподатковуваний місячний дохід, в якому вона виплачується, іоподатковується у порядку і за ставками п.1 статті 7 зазначеного Декрету.

  Що стосується доходу громадян від продажу акцій, отриманих нимив обмін на майнові компенсаційні сертифікати, то в даномувипадку оподаткування підлягає вся сума дохда за мінусомвартості компенсаційного сертифікату.

  Після закінчення календарного року фізичні особи зобов'язаніподавати до податкового органу за місцем проживання декларацію просукупному доході, плученном протягом звітного року.

  На додаток до викладеного слід зазначити, що зазначеним
  Декретом передбачено, що юридичні особи, які виплачуютьгрошові кошти суб'єктам оподаткування, зобов'язані в 30-деннийтермін після виплати громадянам доходів за куплені у них цінніпапери подати до податкового органу за місцем проживання громадяндовідку за формою N 2, які використовують її для перевіркипред'явлених громадянами декларацій та обчислення сукупноїрічної суми податку.

  Одночасно статтею 19 Декрету (13-92) встановлено, щоособи, які отримують доходи не тільки за місцем основної роботи,зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язаних з їх одержанням, заформою, наведеною у додатку N 4 Інструкції "Про прибутковийподаток з громадян "(z0064-93). Це стосується також громадян,які отримують доходи від продажу цінних паперів.

  Зазначене лист необхідно довести до відома податковихадміністрацій всіх рівнів для керівництва і застосування впрактичній роботі.

  Заступник Голови Г. І. Бондаренко

  Як видно з наведеного листа тут відсутня вимогаутримувати податок за місцем виплати, але вже наступний лист за тією жпідписом змінює позицію ДПАУ:
  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

  Л И С Т

  N 376/11/17-0116 від 15.01.98 м.Київ

  vd980115 vn376/11/17 -0116
  Інвестіційнокомерційна фірма "Октепес" ЛТД
  257006, м.Черкаси вул.Хрещатик, 195

  Про особливості оподаткування доходів громадян, отриманих від продажу юридичним особам цінних паперів

  Державна податкова адміністрація України на ваш запит щодо механізмуоподаткування доходів громадян, отриманих від продажу юридичним особамцінних паперів, зокрема акцій, повідомляє наступне.
  Згідно з п. "е" статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Проприбутковий податок з громадян "(13-92) до сукупного оподатковуваногодоходу громадян не влючаються суми, одержані ними внаслідок відчуженнямайна, що належить їм за правом власності, в тому числі і права власностіна акції, як одного об'єкту права приватної власності, за нотаріальнепосвідчення якого сплачується державне мито.
  Відповідно до п.5.13 Інструкції "Про прибутковий податок з громадян" (z0064-93) суми доходів, що направляються у джерела їх одержання напридбання акцій, та суми. які інвестовані на реконструкцію і розширеннявиробництва суб'єктів підприємницької діяльності не включаються досукупного оподатковуваного доходу. Підставою для виключення зоподатковуваного доходу таких сум є письмова заява громадянина вбухгалтерію підприємства, установи чи організації за місцем основної роботиз проханням направити частину заробітку на зазначені цілі. Доходи, одержанівід подальшого продажу акцій, оподатковуються прибутковим податком назагальних підставах.
  У разі, якщо громадянин продає акції, придбані за власні кошти, юридичнимособам не за місцем його основної роботи, то оподаткуванню підлягає різницяміж їх номінальною вартістю або ціною попереднього придбання (якщо вонаможе бути підтверджена документально) і ціною продажу акцій. За відсутностідокументального підтвердження - між номінальною вартістю та ціною продажу.
  Зазначений дохід оподатковується у джерела виплати за ставкою 20 відсотківвідповідно до п.3 статті 7 "Про прибутковий податок з громадян". Згаданиймеханізм діє і для громадян, які не мають постійного місця проживання в
  Україні.
  Якщо акції подані юридичній особі емітенту цих акцій за місцем основноїроботи громадянина, то сума різниці вартості їх придбання та ціною продажувключається до його сукупного оподатковуваного місячного доходу, в якомувона виплачується, і оподатковується в порядку і за ставками п.1 статті 7зазначеного Декрету.
  Що стосується доходу громадян від продажу акцій, отриманих ними в обмін намайнові компенсаційні сертифікати, то оподаткуванню підлягає вся сумадоходу за мінусом вартості компенсаційного сертифікату.
  Після закінчення календарного року фізичні особи зобов'язані подати доподаткового органу за місцем проживання декларацію про сукупний дохід,отриманий протягом звітного року.
  В доповнення до наведеного слід зазначити, що згаданим Декретомпередбачено, що юридичні особи, які виплачують кошти суб'єктамоподаткування, зобов'язані у 30 - денний термін після виплати громадянамдоходів за куплені у них цінні папери надіслати до податкового органу замісцем проживання громадян довідку за формою N 2, які використовують їх дляперевірки поданих громадянами декларацій та обчислення сукупної річної сумиподатку.
  Водночас статтею 19 Декрету встановлено, що особи, які одержують доходи нетільки за місцем основної роботи, зобов'язані вести облік доходів і витрат,пов'язаних з їх одержанням, за формою, наведеною у додатку N 4 до
  Інструкції "Про прибутковий податок з громадян" (z0064-93). Це стосуєтьсятакож громадян, які одержують доходи від продажу цінних паперів.

  Заступник Голови Г. І. Бондаренко

  Має місце достатня кількість рішень арбітражних судів на користьторговців цінними паперами. Але проблема полягала в тому, що ні перше, нідругий не мають юридичної сили, а арбітражні рішення стосуються кожногоконкретного випадку. Виходячи з інструкції про прибутковий податок і листів ДКЦПФРі Мін'юсту, стягувати прибутковий податок при скуповуванні цінних паперів у фізичнихосіб торговцям цінними паперами не треба. Але податкові адміністрації, дожаль, листи вищевказаних організацій не читають, а інструкцію вже неберуть до уваги. Більшість представників професійнихучасників ринку цінних паперів були впевнені, що питання вирішиться для ринкупозитивно. Тому, що якщо рішення буде негативним для них, податковавізьме на себе обов'язки похорону українського фондового ринку. А цедуже серйозний крок. І їхні очікування виправдалися - Законом «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН
  ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ »від 23 березня 1999 р. N 539-XIV додекрету кабінету міністрів «Про прибутковий податок з громадян" буливнесені зміни згідно з якими: «Прибуток, отриманий громадянином відоперацій купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав, за результатамизвітного року включається до складу його сукупного річного оподатковуваногодоходу та вноситься ним до бюджету у встановлені строки. При цьому особою,відповідальною за внесення податку до бюджету, є такий громадянин. "Ввнаслідок чого обговорюваний питання було остаточно вирішено.

  Крім того, цим же законом був змінений п. "з" статті 5 цього декрету,згідно з якими:
  "з) проценти, дисконтні доходи і виграші по облігаціях державних позик,грошових вкладах, іменних ощадних сертифікатах, виграші за державнимилотереями та державними казначейськими зобов'язаннями;доходи, одержані від відчуження громадянами акцій та інших корпоративнихправ, які були набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін наїх приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також в межах їхпільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, щоприватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону України "Проприватизацію майна державних підприємств "

  Крім того, відповідно до прикінцевих положень цього закону:« Діяположень підпункту "е" і другої частини підпункту "з" пункту 1 статті 5
  Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Проприбутковий податок з громадян "(в редакції цього Закону) поширюється направовідносини, які виникли з дня набрання чинності зазначеним Декретом
  Кабінету Міністрів України. "

  Тобто всім громадянам, які сплатили з 1992 р. прибутковий податок відреалізації акцій отриманих в результаті приватизації, ДПАУ повинна йогоповернути?

  ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

  З ним виникають, в основному, три негативних моменти. Перший: припроведення комісійної діяльності, коли перераховуються кошти накупівлю цінних паперів в які входить і винагороду торговця, податковацілком може зажадати (і вимагає) сплати податку на прибуток (і ПДВ) знього. Незалежно від того, чи виконав він свої зобов'язання і отримаєЧи свої комісійні в принципі. Так що при укладанні договорів комісіїкраще вказати, що винагорода буде отримано тільки після завершенняугоди. Другий момент носить приватний характер, але досить важливий. Припридбання цінних паперів безпосередньо в емітента за ціною, що перевищуєномінал, різницю між ним і ціною придбання (емісійний дохідемітента) посередник не може віднести до валових витрат. Виходу з цієїситуації немає, вона детально прописана в законі. Третій момент - відділеннядилерської діяльності від інших: витрати по ній вважаються окремо і неможуть перекриватися доходами від інших операцій. Ось такий подарунокстратегічному інвесторові.

  І, нарешті, компенсаційні сертифікати. Вкладення їх в українськіпідприємства на аукціо?? оне, виявляється, є їх продажем, і з різниціміж ціною придбання і ціною відчуження (номіналом) треба заплатити 30%.
  Вирішення цієї проблеми можливе лише через арбітраж.

  Держмито

  Сформована в Україні система оподаткування цінних паперіввизначає, що одним з обов'язкових платежів, що стягуються на користьдержави при укладанні угод з цінними паперами, є такийнеподаткових платежів, як державне мито.

  З розвитком в Україні фондового ринку цінні папери активно залучаютьсяв цивільний оборот, стаючи об'єктами різних угод.

  Деякі положення прийнятого ще в початку 1993 року Декрету Кабінету
  Міністрів України "Про державне мито", що регулюють порядоксправляння та сплати державного мита (в тому числі і за операції зцінними паперами) не відповідають вимогам, що розвивається фондового ринку
  України.

  Внесення змін до Декрету "Про державне мито", спрямованихна вдосконалення механізму оподаткування цінних паперів, булотільки питанням часу.

  День 2 червня 1999 ознаменував собою нову еру в порядкуоподаткування (вірніше, справляння державного мита) за операціями зцінними паперами.

  саме 2 червня 1999 року в сотому номері газети "Урядовий кур'єр"опубліковано Закон України від 23 березня 1999 року N 539-XIV "Про внесеннязмін до деяких законодавчих актів України "(далі - Закон N 539),яким внесені суттєві зміни до порядку справляння державногомита за операціями з цінними паперами.

  Закон N 539 набув чинності з дня опублікування. Цим законом внесенозміни до трьох чинних законодавчих актів, і присвячені вони не тількипитань оподаткування цінних паперів.

  Однак у даній випадку будуть розглянуті тільки ті питання, якістосуються змін у сплату державного мита за операціями з ціннимипаперами.

  СПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА ЗА ОПЕРАЦІЇ, здійснювати на фондовій
  Біржах, а також ЗА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ З ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
  МАЙНА

  Порядок справляння державного мита щодо цінних паперіввизначався наступними пунктами статті 2 Декрету Кабінету Міністрів Українивід 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито":

  - пунктом 9 (справляння державного мита за операції з ціннимипаперами);

  - пунктом 10 (справляння державного мита за операції,здійснюються на товарних, сировинних та інших біржах, крім валютної).
  Вказана норма Декрету зобов'язувала платників - учасників фондового ринку
  - Сплачувати державне мито при укладенні угод щодо ціннихпаперів на фондовій біржі;

  - пунктом 11 (справляння державного мита за проведення аукціону),який зобов'язував стягувати державне мито при проведенні аукціону.
  Вказана норма Декрету застосовується в процесі приватизаціїдержавного майна через мережу центрів сертифікатних аукціонів шляхомпродажу акцій приватизованих підприємств за приватизаційні такомпенсаційні сертифікати.

  Законом N 539 внесені суттєві зміни в усі перераховані вищепункти статті 2 Декрету "Про державне мито".

  Розглянемо зміни, внесені в пункт 10 і пункт 11 статті 2 даного
  Декрету.

  Новою редакцією пункту 10 статті 2 Декрету "Про державне мито"визначено, що тепер державне мито стягується тільки на товарнихбіржах і лише за операції з об'єктами нерухомого майна. Вказананорма діє, починаючи з 2 червня 1999 року.

  Отже, з 2 червня 1999 операції з укладання угод зцінними паперами, які здійснюються на фондовій біржі, не є об'єктамисправляння державного мита.

  Новою редакцією пункту 11 статті 2 Декрету "Про державне мито"визначено, що тепер державне мито стягується тільки запроведення публічних торгів (аукціону, тендера) об'єктами нерухомогомайна. Вказана норма діє, починаючи з 2 червня 1999 року.

  Отже, з 2 червня 1999 року не стягується державне митопри проведенні аукціонів в процесі приватизації державного майна
  (при обміні приватизаційних і компенсаційних сертифікатів на акції, паїприватизованих підприємств).


  Справляння державного мита ЗА ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

  Більш докладно зупинимося на змінах, внесених до пункту 9 статті 2
  Декрету "Про державне мито", які виникають при сплатідержавного мита за операції з цінними паперами.

  Позитивним результатом внесених Законом N 539 змін єте, що тепер більш чітко визначено коло операцій, по яких сплачуєтьсядержавне мито з цінних паперів.

  Так, якщо пунктом 9 статті 2 колишньої редакції Декрету "Продержавне мито "було дано визначення об'єкта справляннядержавного мита, а саме що "державне мито стягується заоперації з цінними паперами ", то в новій редакції пункт 9 статті 2 Декретувизначений більш вузько і конкретно.

  Тепер державне мито за операції з цінними паперами будесплачуватися тільки у двох випадках:

  1) при видачі приватизаційних паперів;

  2) при емісії цінних паперів, крім облігацій державних і місцевихпозик.

  Крім того, знижені ставки державного мита (підпункт "п")пункту 6 статті 3 Декрету "Про державне мито":

  1) при видачі приватизаційних паперів - розмір ставки державногомита становить 0,2 відсотка номінального значення приватизаційнихпаперів (у попередній редакції підпункту "п" пункту 6 статті 3 Декрету "Продержавне мито "ставка державного мита становила 0,3відсотка номінального значення приватизаційних паперів). Однак слідвідзначити, що зазначене зміна незначно напередодні закінчення масовоїсертифікатної приватизації майна державних підприємств;

  2) при реєстрації інформації про емісію цінних паперів ставкадержавного мита становить 0,1 відсотка номінальної вартостіемісії цінних паперів (у попередній редакції підпункту "п" пункту 6 статті 3
  Декрету "Про державне мито" ставка державного митастановила 0,2 відсотка номінальної вартості емісії цінних паперів).

  Найбільш значною подією для учасників фондового ринку ємито "норми, відповідно до якої державний збір у розмірі
  0,2 відсотка суми, зазначеної в угоді, сплачується у разі укладенняоперації з цінних паперів.

  Згадана норма Декрету "Про державне мито" була найбільш спірноюдля учасників ринку цінних паперів, викликала найбільшу кількістьрізночитань і, як наслідок, розбіжності з контролюючими органами.

  Так, наприклад, державне мито треба було платити під часукладення договору, а не під час його виконання. Якщо потім сторони поряду причин розривали укладений договір, повернення державноїмита, сплаченої по цій угоді, був досить проблематичним.

  Багато непорозумінь виникало і при обміні цінних паперів, у тому числі іпри обміні приватизаційних паперів на інвестиційні сертифікати. Черезнечітко сформульованої законодавчої норми випливало, що приукладанні договору міни цінних паперів державне мито треба булоплатити в подвійному розмірі.

  Також було незрозуміло, чи повинні сплачувати державне митофізичні особи, що беруть участь в процесі купівлі та продажу цінних паперів. Якрезультат - в більшості випадків фізичні особи самостійно взагалі несплачували державне мито.

  І, нарешті, сплата державного мита при операціях з ціннимипаперами суперечила загальним принципам Декрету "Про державне мито".

  Так, платниками державного мита на території України вВідповідно до статті 1 цього Декрету є юридичні та фізичніособи, за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що маютьюридичне значення, уповноваженими на це органами.

  В угодах з цінними паперами (наприклад, договір купівлі-продажу ціннихпаперів або договір міни цінних паперів) беруть участь тільки дві рівноправністорони: продавець і покупець, і немає ніякого державного чи іншогоуповноваженого органу, який здійснював би відносно цих осіб будь-якідії, що мають юридичне значення.

  Новий порядок сплати державного мита з цінних паперіввиробляє в цілому приємне враження.

  Зіпсувати настрій могла б тільки одна норма Закону України від 6Березень 1992 "Про приватизаційні папери", а саме останній абзацпункту 3 статті 4 зазначеного Закону, згідно з яким за обмінприватизаційних паперів на паї, акції, інші свідоцтва про правовласності на придбані в процесі приватизації державногомайна об'єкти сплачується державне мито.

  Однак застосувати на практиці зазначену норму Закону "Про приватизаційніпаперах "не можна на тій підставі, що Законом N 539 (стаття 3 розділу II
  Прикінцевих положень) чітко визначено: до приведення у відповідність з
  Законом N 539 нормативно-правові акти діють в частині, що не суперечитьнормам зазначеного Закону.

  Не діють також деякі положення Інструкції про порядок застосуваннята справляння державного мита, затвердженої наказом Головноїдержавної податкової адміністрації України від 22 квітня 1993 N
  15, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 червня 1993 N
  50, які суперечать положенням Закону N 539. Суперечать положенням
  Закону N 539 пункти 73, 74, 75 і 76 цієї Інструкції.

  Таким чином, зміни, внесені Законом N 539 в порядок сплатидержавного мита, можуть надати позитивний вплив на розвитокфондового ринку України.

  Податкове законодавство повинно забезпечувати збільшення надходжень додержавного бюджету не за рахунок оподаткування коштів для інвестицій уекономіку, а шляхом оподаткування фінансових результатів (прибутків) відздійснення інвестицій.

  Не стягується державне мито, починаючи з 2 червня 1999 року:

  1) При укладанні будь-яких угод з цінними паперами;

  2) При укладанні операцій з цінними паперами на фондових біржах;

  3) При проведенні аукціонів у процесі приватизації державногомайна (при обміні приватизаційних і компенсаційних сертифікатів наакції, паї приватизованих підприємств).

  З 2 червня 1999 розмір ставки державного мита складає:

  1) 0,1 відсотка номінальної вартості емісії цінних паперів приреєстрації інформації про емісію цінних паперів (підпункт "п" пункту 6статті 3 Декрету "Про державне мито";

  2) 0,2 відсотка номінального значення приватизаційних паперів - привидачі приватизаційних паперів (підпункт "п" пункту 6 статті 3 Декрету "Продержавне мито ").

  ПДВ

  Цей бич фондового ринку до недавнього часу стягувався лише звинагороди за комісійної діяльності на позабіржовому ринку. Але влисті ДПАУ за підписом Олексія Шитрі написано, що ПДВ сплачується звинагороди за послуги при проведенні брокерської і дилерськоїдіяльності. Так що при комерційної діяльності, як не парадоксальноце звучить, у договорі краще було вказувати, що ніякої платністорони не отримують. Що стосується власне сплати ПДВ, то по всьомувиходить, що платити його з комісійної винагороди було треба.
  Логічно, звичайно, зрозуміло, що доданої вартості фінпосреднікі НЕстворюють, вони перерозподіляють фінансові потоки, але ні законотворці, ніподаткова про це не знають. Закон суворий, але це закон, і ніякий арбітражне вирішить цю справу на вашу користь - треба змінювати законодавство. Що й булозроблено. У 1999 р. був прийнятий закон «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ
  УКРАЇНИ З метою стимулювання інвестиційної діяльності »(від 15 липня 1999р. N 977-XIV), цього закону, були внесені зміни до п. 3.2.7 закону «Проподаток на додану вартість ":у підпункті 3.2.7 слова "надання брокерських, дилерськихпослуг з укладання договорів (контрактів) на торгівлю цінними па -перами та деривативами на фондових і товарних біржах, створениху порядку, передбаченому законами України "Про цінні папери іфондову біржу "та" Про товарну біржу ", замінити словами" наданнякомісійних (брокерських) та дилерських послуг з торгівлі або уп -равління цінними паперами, у тому числі пріватізаційнімі та ком -пенсаційнімі паперами (сертифікатами), інвестиційними сертіфіка -тами, житловими чеками, земельними бонами та деривативами на рин -ку цінних паперів України, а також деривативами на фондових, ва -лютні і товарних біржах, створених у порядку, передбаченому від -повіднімі законами "

  Таким чином послуги вона ринку цінних паперів перестали бути предметомоподаткування ПДВ.

  Висновки

  Минулий 1999 можна вважати переломним роком у формуваннінормативної бази оподаткування на ринку цінних паперів. Крім перерахованихвище, був прийнятий ряд інших змін (оподаткування коштів спільногоінвестування, випуску боргових цінних паперів) в результаті якихподаткове законодавство з цього питання набуло цілком
  «Цивілізований» характер. Справа залишилося за іншою частиною економіки
  Україну, яку повинні обслуговувати цінні папери.

  Список літератури

  1. ПРО ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. Закон України від 3 квітня 1997 р.. N

  168/97-ВР

  2. ПРО ДЕРЖАВНЕ МИТО. Декрет Кабінету міністрів України від 21 січня

  1993 року N 7-93

  3. ПРО прибутковий податок з громадян. Декрет Кабінету Міністрів

  України від 26 грудня 1992 року N 13-92

  4. ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ. Закон України від 22 травня

  1997 р. N 283/97-ВР

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !