ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Порядок обчислення і сплати до бюджету податку на майно підприємств
       

   

  Податки, оподаткування

  ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

  при уряді Російської Федерації

  Кафедра бухгалтерського обліку

  Доповідь на тему:

  Порядок обчислення і сплати до бюджету податку на майно підприємств

  Студент групи К 2-6

  Данилов Е. Е.

  Науковий керівник доц. Бруснецова В. І.

  Москва

  1996

  Зміст

  I. Платники податку 3

  II. Об'єкт оподаткування 3

  III. Ставки податку 5

  IV. Порядок обліку і сплати податку до бюджету 6

  Список використаних законодавчих актів 8

  Приклади 9

  Програми 10

  I. Платники податку

  Платниками податку на майно є:підприємства, установи (включаючи банки та інші кредитні організації) та організації, у тому числі з іноземними інвестиціями,що вважаються юридичними особами за законодавством Російської Федерації;філії і інші аналогічні підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, що мають окремий баланс і розрахунковий (поточний)рахунок;компанії, фірми, будь-які інші організації (включаючи повнітовариства), утворені відповідно до законодавстваіноземних держав, міжнародні організації та об'єднання, а такожїх відокремлені підрозділи, що мають майно на території
  Російської Федерації, континентальному шельфі Російської Федерації та ввиключній економічній зоні Російської Федерації (порядокобчислення і сплати податку регулюється Інструкцією, виданою
  Державною податковою службою Російської Федерації).

  II. Об'єкт оподаткування

  Об'єктом оподаткування є основні засоби,нематеріальні активи, запаси і витрати, що знаходяться на балансіплатника. Основні засоби, нематеріальні активи, малоцінні ташвидкозношувані предмети для цілей оподаткування враховуютьсяза залишковою вартістю.

  Для цілей оподаткування визначається середньорічна вартістьмайна підприємства.

  Середньорічна вартість майна підприємства за звітний період
  (квартал, півріччя, 9 місяців та рік) визначається шляхом ділення на 4суми, отриманої від складання половини вартості майна на 1 січнязвітного року і на перше число наступного за звітним періодом місяця,а також суми вартості майна на кожне перше число всіх іншихкварталів звітного періоду.

  Якщо підприємство створено з початку будь-якого кварталу, крімперше, середньорічна вартість майна визначається як часткавід ділення на 4 суми, отриманої від складання половини вартостімайна на перше число кварталу створення (1 квітня, 1 липня, 1жовтня), половини вартості на перше число наступного за звітнимперіодом місяця і вартості майна на перше число всіх іншихкварталів звітного періоду.

  Якщо підприємство створене в першій половині кварталу (до 15числа другого місяця кварталу включно), то при обчисленнісередньорічної вартості майна період створення приймається за повнийквартал; якщо підприємство створено в другій половині кварталу,середньорічна вартість розраховується починаючи з першого числа кварталу,наступного за кварталом створення.

  Для визначення бази оподаткування податку на майноприймаються що відображаються в активі балансу залишки за такими рахункамибухгалтерського обліку:а) по підприємствах, що застосовують План рахунків бухгалтерського облікуфінансово-господарської діяльності підприємств, затверджений
  Наказом Міністерства фінансів СРСР від 1 листопада 1991 р. N 56 ззмінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів Російської
  Федерації від 28 грудня 1994 р. N 173:
  01 "Основні засоби" і 03 "Довгостроково орендовані основні засоби" (замінусом суми зносу, враховується на рахунку 02 "Знос основнихзасобів ");
  04" Нематеріальні активи "(за мінусом суми зносу, враховуєтьсяна рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів");
  10 "Матеріали";
  11 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі";
  12 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (за мінусом сумизносу, враховується на рахунку 13 "Знос малоцінних ішвидкозношуваних предметів ");
  15" Заготівельні і придбання матеріалів ";
  20" Основне виробництво "[1];
  21" Напівфабрикати власного виробництва ";
  23" Допоміжні виробництва ";
  29 "Обслуговуючі виробництва і господарства";
  30 "некапітальні роботи";
  31 "Витрати майбутніх періодів";
  36 "Виконані етапи по незавершених робіт" 1;
  40 "Готова продукція"; < br> 41 "Товари" (купівельна ціна). Підприємства роздрібної торгівлі тагромадського харчування (і при аукціонний продаж товарів) вартістьтоварів, що надійшли від постачальників, враховують в розрахункахоподатковуваної бази без податку на додану вартість і спеціальногоподатку для фінансової підтримки найважливіших галузей народного господарства
  Російської Федерації та забезпечення стабільної роботи підприємств цихгалузей (порядок обчислення сум податків, що підлягають виключенню зоподатковуваної бази, регулюється Інструкцією, виданої Державноюподатковою інспекцією України);
  44 "Витрати обігу".

  У оподатковуваного базі враховуються також залишок по рахунку 16
  "Відхилення у вартості матеріалів" та інші запаси і витрати,відображаються за статтею "Інші запаси і витрати" розділу II активу балансу;

  б) по банкам і іншим кредитним організаціям, що мають ліцензію набанківську діяльність і застосовують план рахунків бухгалтерськогообліку банків:
  920 "Будинки та споруди", 921 "Господарський інвентар" і 924 "Машини,обладнання, транспортні та інші засоби для здачі в оренду
  (лізинг) "(за мінусом суми зносу, враховується на балансовому рахунку 015
  "Знос основних засобів");
  925 "Нематеріальні активи";
  940 "Господарські матеріали";
  941 "Витрати майбутніх періодів";
  942 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (за мінусом суми зносу , враховується на окремому особовому рахунку балансового рахунку 012 "Спеціальніфонди ");

  У розрахунках бази оподаткування залишкова вартість основних фондів
  (коштів) обчислюється платниками з відновної вартостіпочинаючи з дати переоцінки, що встановлюється постановою
  Уряду Російської Федерації.

  Цим податком не оподатковується майно:а) бюджетних установ та організацій, органів законодавчої
  (представницької) та виконавчої влади, органів місцевогосамоврядування, Пенсійного фонду України, Фондусоціального страхування Російської Федерації, Державного фондузайнятості населення Російської Федерації, Федерального фонду обов'язковогомедичного страхування;колегій адвокатів та їх структурних підрозділів;б) підприємств з виробництва, переробки та зберіганнясільськогосподарської продукції, вирощування, лову та переробки риби таморепродуктів і т.д. (див. Інструкцію "Про порядок ісч. та сплати до бюджетуподатку на майно підприємств "від 8 червня 1995 р. № 33, ст.5, пп. (а) -
  (р))

  Для цілей оподаткування вартість майна підприємствазменшується на балансову вартість (за вирахуванням суми зносу завідповідним об'єктам):а) об'єктів житлово-комунальної і соціально-культурної сфери, повністюабо частково перебувають на балансі платника податків.б) об'єктів, що використовуються виключно для охорони природи,пожежної безпеки або цивільної оборони;в) майна, що використовується для виробництва, переробки та зберіганнясільськогосподарської продукції, вирощування, лову та переробки риби тат.д. (див. Інструкцію "Про порядок ісч. та сплати до бюджету податку на майнопідприємств "від 8 червня 1995 р. № 33, ст.6, пп. (а) - (і))

  III. Ставки податку

  Граничний розмір податкової ставки на майно підприємства не може перевищувати 2 відсотків від бази оподаткування.

  Конкретні ставки податку на майно підприємств,що визначаються в залежності від видів діяльності підприємств,встановлюються законодавчими (представницькими) органамисуб'єктів Російської Федерації.

  Встановлювати ставку податку для окремих підприємствнеобмежувальні.

  При відсутності рішень законодавчих (представницьких)органів суб'єктів Російської Федерації про встановлення конкретних ставокподатку на майно підприємств застосовується максимальна ставка податку.

  IV. Порядок обліку і сплати податку до бюджету

  Визначену суму податку вноситься у вигляді обов'язкового платежудо бюджету в першочерговому порядку і відноситься на фінансовірезультати діяльності підприємства, а по банкам та іншим кредитниморганізаціям - на операційні і різні витрати.

  Сума податку обчислюється платниками самостійнощоквартально наростаючим підсумком з початку року виходячи зяка визначається за звітний період фактичної середньорічноївартості майна, розрахованої з урахуванням зменшення вартостімайна відповідно до пункту 6 цієї Інструкції та ставки податку.

  Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, визначається з урахуваннямраніше нарахованих платежів за звітний період.

  Розрахунки податку та середньорічної вартості майна за звітнийперіод за формою згідно з додатком 1 і 2 представляютьсяпідприємствами в податкові органи за місцем перебування разом збухгалтерським звітом у строки, встановлені для поданняквартальної та річної бухгалтерської звітності.

  Підприємство, що здійснює ведення бухгалтерського облікуцінностей і операцій, пов'язаних із здійсненням спільноїдіяльності, повідомляє учасникам договору про спільнудіяльності відомості про вартість майна, створеного
  (придбаного) в результаті її здійснення і що є об'єктом оподаткування, до терміну, встановленого дляподання податкових розрахунків.

  1. Облік розрахунків підприємств з бюджетом (крім банків та іншихкредитних організацій) з податку на майно підприємств ведеться набалансовому рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" на окремому субрахунку "Розрахункиз податку на майно ". Сума податку, розрахована у встановленомупорядку, відображається за кредитом рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом" і дебетомрахунку 80 "Прибутки та збитки".

  Перерахування суми податку на майно в бюджет відображається вбухгалтерському обліку за дебетом рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом" і кредитомрахунку 51 "Розрахунковий рахунок".

  2. Облік розрахунків банків з бюджетом з податку на майно ведеться набалансовому рахунку 904 "Інші дебітори і кредитори" на окремому субрахунку
  "Розрахунки з податку на майно". Сума податку, розрахована ввстановленому порядку, щоквартально відображається банками за дебетомбалансового рахунку 970 "Операційні і різні витрати" по статті
  "Інші витрати" і кредитом балансового рахунку 904 "Інші дебітори ікредитори ".

  Перерахування суми податку на майно до бюджету відображається банкамив бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 904 "Інші дебітори і кредитори"і кредитом рахунка 161 "Рахунки комерційних, кооперативних та іншихкредитних установ ".

  Сплата податку провадиться за квартальними розрахунками уп'ятиденний строк з дня, встановленого для представленнябухгалтерського звіту за квартал, а за річними розрахунками - удесятиденний строк з дня, встановленого для представленнябухгалтерського звіту за рік.

  З метою забезпечення повного надходження платежів добюджетпредпріятіе зобов'язане до настання терміну платежу здати платіжнедоручення відповідній установі банку на перерахування податку ввідповідних бюджетів, яке виконується банком упершочерговому порядку.

  Сума платежів з податку на майно підприємствзараховується рівними частками до республіканського бюджету республіки у складі
  Російської Федерації, крайової, обласної бюджети краю, області,обласний бюджет автономної області, окружний бюджет автономногоокругу, до районного бюджету району або міського бюджету міста за місцемзнаходження підприємства.

  Зайве внесені суми податку зараховуються в рахунок черговихплатежів або повертаються підприємству - платнику у десятиденнийтермін з дня отримання податковим органом його письмової заяви.

  Список використаних законодавчих актів

  - Закон РФ від 13 грудня 1991 р. N 2030-1 "Про податок на майно підприємств (з изм . і доп. від 16 липня, 22 грудня 1992 р., від 6 березня, 3 червня 1993 р., 11 листопада 1994, 25 квітня, 23 червня, 22 серпня 1995 р.)
  - Постанова ВР РРФСР від 13 грудня 1991 р. N 2031-1 "Про порядок введення в дію Закону Української РСР" Про податок на майно підприємств "
  - Інструкція Державної податкової служби РФ від 8 червня 1995 р. N 33 "Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на майно підприємств" (із зм. І доп. Від 12 липня, 9 жовтня 1995 р.)
  - Зміни і доповнення N 2 інструкції Державної податкової служби
  Російської Федерації від 8 червня 1995 р. N 33 "Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на майно підприємств" від 9 жовтня 1995
  - Зміни та доповнення N 1 Інструкції Державної податкової служби
  Російської Федерації від 8 червня 1995 р. N 33 "Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на майно підприємств" від 12 липня 1995
  - Інструкція Державної податкової служби РФ від 15 вересня 1995 р. N 38 "Про порядок обчислення і сплати податку на майно іноземних юридичних осіб у
  Російської Федерації"

  Приклади

  Приклад 1

  (розрахунок середньорічної вартості оподатковуваного іущества за звітний період)

  Нехай оподатковуваний база складе (в млн. р.):
  | на | на | на | на | на |
  | 1.01.95 | 1.04.95 | 1.07.95 | 1.10.95 | 1.01.96 |
  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |

  Тоді середньорічна вартість оподатковуваного іущества за 4 квартали =
  50 + 200 + 300 + 400 + 250 = 300

  4

  Приклад 2

  (розрахунок суми з податку на майно, що підлягає до сплати за 4 квартал)

  Середньорічна вартість оподатковуваного іущества за 4 квартали =
  300 (див. прімер1), тоді -// - за 3 квартали = 50 +200 +300 +200 = 187,5.

  4

  Отже, податок складе 6 млн. р. (2% від 300 млн. р.), Проте
  3,75 млн. р. вже перераховано до податкових органів в 3 кварталі (2% від
  187,5), тому сплату підлягають тільки 2,25 млн. р. (6 - 3,75).


  -----------------------< br>[1] При визначенні бази оподаткування, слід залишки по рахункубухгалтерського обліку 20 "Основне виробництво" та (або) 36 "Виконаніетапи по незавершених робіт "зменшувати на незавершеневиробництво продукції і виконані етапи робіт з державногооборонним замовленням, подальше виробництво яких припинено черезза відсутності бюджетного фінансування.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !