ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Роль податків у формуванні бюджету РФ
       

   

  Податки, оподаткування

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації

  Сібайскій торгово-економічний коледж

  Спеціальність: 0201 «Правознавство»

  Група: 9901б < p> П.І.Б. студента: Мустафин Артур Рафаелевіч

  Дипломна робота
  На тему: «Роль податків у формуванні бюджету Російської Федерації»

  | Допущений до захисту :___________ | Керівник :_______________ |
  | Директор Стек :______________ | Дипломат :___________________ |
  |____________________________ | Рецензент :__________________ |
  | С.М. Хайбулліна | |
  | |
  | |
  | Розглянуто на засіданні циклової комісії загальних |
  | гуманітарних і соціально-економічних дисциплін |
  |«_____»______________ 2002р. |
  | голова ПЦК _______( Нігматулліна Р.М.) |

  Сібай-2002

  ЗМІСТ:

  | | | Стор. |
  | | Введення; | 3 |
  | 1. | Соціально-економічна суть бюджету Російської | 5 |
  | | Федерації; | |
  | 2. | Бюджетний устрій Російської Федерації; | 12 |
  | 3. | Бюджетне планування та бюджетний процес; | 19 |
  | 4. | Надходження до бюджету. Порядок формування бюджету; | 32 |
  | 5. | Класифікація доходів бюджетів Російської Федерації; | 33 |
  | 6. | Порядок планування доходів федерального бюджету | 41 |
  | | Російської Федерації; | |
  | | Висновок | 56 |
  | | Список використаної літератури | 58 |
  | | Програми | 60 |

  ВСТУП

  Провідну, визначальну роль у формуванні і розвитку економічної структури будь-якого сучасного суспільства грає державне регулювання, що здійснюється в рамках обраною владою економічної політики. Одним з найбільш важливих механізмів, що дозволяють державі здійснювати економічне і соціальне регулювання, є фінансовий механізм - фінансова система суспільства, головним ланкою якої є державний бюджет. Саме за допомогою фінансової системи держава утворює централізовані і впливає на формування децентралізованих фондів грошових коштів, забезпечуючи можливість виконання покладених на державні органи функцій і завдань.

  Економічні та політичні реформи, що проводяться в Росії з початкудев'яностих років, також не могли не торкнутися сферу державнихфінансів, і, в першу чергу, бюджетну систему.

  Державний бюджет, будучи головним засобом мобілізації тавитрачання ресурсів держави, дає політичної влади реальнуможливість впливати на економіку, фінансувати її структурнуперебудову, стимулювати розвиток пріоритетних секторів економіки,забезпечувати соціальну підтримку найменш захищеним верствам населення.

  Очевидно, що успіх економічного реформування в нашій країні ввеликою мірою залежить від того, в яких напрямках піде перетворенняфінансової системи суспільства, наскільки бюджетна політика держави будевідповідати вимогам часу.

  Вдосконалення механізму правового регулювання оподаткування в умовах ринкової економіки досягається через розвиток конституційних засад оподаткування, встановлення все більш чітких умов справляння податків та інших обов'язкових платежів, реалізації правових заходів щодо здійснення податково-бюджетного федералізму.

  1. Соціально-економічна суть бюджету Російської Федерації

  Державний бюджет є основним фінансовим планом країни,забезпечує освіту, розподіл і використання централізованогофонду грошових коштів як обов'язкової умови функціонування будь-якогодержави.

  Державний бюджет забезпечує для органів державногоуправління можливість виконання ними своїх функцій, включаючи вплив нафункціонування ринків товарів і послуг, фінансових ринків і розподілдоходів у секторах економіки. Бюджет є інструментом мобілізаціїкоштів усіх секторів економіки для проведення державної внутрішньої ізовнішньої політики. За допомогою бюджету здійснюється міжсекторальне,міжгалузеве і міжтериторіальне перерозподіл ВВП, державнерегулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальноїполітики з урахуванням довгострокових інтересів країни.

  Таким чином, у бюджеті відображаються фінансові взаєминидержави з платниками податкових і неподаткових коштів до бюджету іодержувачами бюджетних коштів, тобто взаємовідносини держави знаселенням та господарюючими суб'єктами з приводу формування тавитрачання бюджетних коштів.

  Акумуляція коштів у бюджеті дозволяє державі здійснюватисоціальні програми, спрямовані на розвиток культури, охорони здоров'я,освіти, підтримку сімей з низькими доходами, вирішення житлової проблеми.

  При розгляді державних фінансів необхідно мати на увазі, щофункція сектора державного управління відмінна від функцій іншихсекторів економіки і полягає в наданні неринкових послуг населенню,суспільству в цілому і перерозподілу доходів і власності. Сектордержавного управління відрізняється від інших секторів економіки такожза способами фінансування витрат - за допомогою податків та інших обов'язковихплатежів інших секторів економіки.

  Ринкові умови господарювання передбачають вільний рухкапіталів і товарів, стихійне формування відносин між учасникамивідтворювального процесу, натуральних і вартісних пропорцій. Прице приватний капітал не в змозі вирішити багато проблем соціально -економічного розвитку. У зв'язку з цим держава здійснює пряме (здопомогою законодавчих та інших нормативних актів) і непряме соціально -економічне регулювання.

  Непряме регулювання здійснюється через фінансову та кредитнуполітику, у реалізації якій головну роль грає державнийбюджет. Важелями державного впливу при оподаткуванні єподаткові ставки та пільги, що роблять вплив на обсяг виробництва,пропозиція і попит на окремі види товарів і послуг.

  При витрачання коштів держава здійснює фінансуваннядержавних програм спрямованих на сприяння розвитку тих чи іншихгалузей і виробництв, зміна структури виробництва, субсидіюєокремі галузі і підприємства, ні державного впливу єтакож пільгові і безвідсоткові і гарантії за банківськими позиками.

  Сприятливий вплив бюджету на економіку припускаєформування ефективного механізму утворення доходів та витрачаннябюджетних ресурсів відносно економіки в цілому на основі раціональногооподаткування населення і прийняття, обсягу і структури державнихвитрат, що забезпечують умови для економічного зростання, стабільностівиробництва і підвищення матеріального рівня і умов життя населення.

  Держава використовує різні економічні, фінансові, кредитно -грошові та адміністративні методи впливу на економіку.

  Одним з них є фіскальна політика.

  Під фіскальною політикою держави розуміється сукупність заходів усфері оподаткування та урядових витрат, спрямованих назміна реального обсягу виробництва, контроль над інфляцією ізбільшення зайнятості.

  Великим напрямком бюджетної політики і, відповідно, функційбюджету є використання бюджетних коштів для економічної тасоціальної стабільності, створення умов економічного зростання, згладжуваннянаслідків економічних і фінансових криз. При цьому все більшеувага приділяється проблемам довгострокового характеру, пов'язаних з науково -технічним прогресом, структурною перебудовою економіки, накопиченнямкапіталу, ефективним економічним зростанням. Державні інвестиціїстановлять від 20 до 40% загального обсягу інвестицій.

  Державні фінанси та їх серцевина - бюджет країни надаютьвплив на основні економічні показники в силу того, що сектордержавного управління є сектором економіки, що беруть участь вЗагалом кругообігу доходів, витрат і випуску продукції. Його витратипоряд з інвестиційним і споживчим попитом є складовою частиноюсукупного попиту, а чисті податки характеризують реальне зменшення сумприватного сектору, які можуть бути використані для витрат. Зміницих величин справляють істотний вплив на економічну ситуацію вкраїні. У США державний сектор закуповує близько 1/5 виробляється вкраїні продукції, а чисті податки становлять близько 20% ВВП.

  Щодо впливу державних фінансів загальновизнанимиє два основних положення. Згідно з першим збільшеннядержавних витрат веде до зростання сукупного попиту в економіці івідповідно до зростання випуску продукції і зайнятості. Вплив змінидержавних витрат в деякій мірі аналогічно впливуінвестиційного попиту. Згідно з другим положенням збільшенняоподаткування (чистих податків, тобто сум, що стягуються державою, замінусом соціальних трансфертів тощо) веде до скорочення особистихнаявних доходів домашніх господарств, скорочення витрат, випускупродукції і зайнятості.

  Фіскальна політика держави, яка визначається його діями в областіотримання доходів, обсягу і напрямів державних витрат, можебути націлена на стабілізацію, економічне зростання або обмеження діловоїактивності. Політика стабілізації передбачає використання фіскальних ікредитно-грошових заходів для максимального наближення ВВП до йогопотенційного рівня, забезпечення повної зайнятості і стабільного рівняцін.

  Під політикою економічного зростання розуміють реалізацію заходів длязбільшення ВВП, а під політикою обмеження ділової активності --здійснення заходів щодо зменшення ВВП порівняно з потенційним рівнем.

  При економічний спад може здійснюватися стимулююча фіскальнаполітика, заснована на зростанні державних витрат, зниження податків івідповідно збільшення дефіциту бюджету, а в умовах інфляції,спричиненої надлишковим попитом, може проводитися обмежувальна фіскальнаполітика, спрямована на зменшення державних витрат, збільшенняподатків з орієнтацією на зменшення дефіциту бюджету або його позитивнесальдо. Оскільки стимулюючу або обмежує вплив фіскальноїполітики пов'язане із змінами бюджетного дефіциту та профіциту, то цевплив залежить від методів фінансування дефіциту і напрямківвикористання бюджетного надлишку.

  Покриття дефіциту бюджету може здійснюватися шляхом позик абогрошової емісії. Позики, які здійснюються шляхом випуску державнихцінних паперів, збільшують існуючий попит на гроші і ведуть до підвищеннярівноважної величини процентної ставки. Оскільки величина інвестицій ззростанням процентних ставок зменшується, конкуренція державних ціннихпаперів на грошовому ринку веде до скорочення інвестицій.

  Випуск нових грошей для покриття дефіциту бюджету не пов'язаний ззменшенням інвестицій і в цьому сенсі надає більш істотневплив на сукупний попит, ніж збільшення державних позик.

  У разі спричиненої надлишковим попитом інфляції уряд моженацілити свої зусилля на освіту бюджетного надлишку. Антиінфляційнівплив цього надлишку залежить від того, чи буде він використаний напогашення державної заборгованості або відповідні грошовікошти будуть вилучені з обігу. Використовуючи профіцит бюджету на погашеннязаборгованості, уряд знову направляє грошові кошти взвернення, збільшуючи грошову масу, і знижує антиінфляційнівплив бюджетного надлишку. Однак побічним наслідком єстимулювання зниження процентних ставок і відповідно збільшенняінвестицій. У разі якщо уряд вилучить надлишок доходів бюджету ззвернення, воно досягне більш істотного антиінфляційного ефекту попорівняно з варіантом використання надлишку для погашення державногоборгу, тому що в цьому випадку гроші не повертаються в оборот.

  Зміна чистих податків також може бути використана державою длявпливу на обсяг виробництва. Зростання оподаткування веде до скороченнявипуску продукції, тому що зменшує величину наявних доходів іспоживчих витрат. Величина впливу залежить від масштабузміни податків і мультиплікатора, що відображає вплив граничноїсхильності до споживання. Зниження податків збільшує сукупніспоживчі витрати і одночасно заощадження.

  Величина стягнутих податків і соціальних виплат залежить від рівнядоходів. У періоди зростання ВВП розміри податків, що стягуються, ставки яких узначною пропорційні одержуваних доходів, зростають, а соціальнівиплати, у яких значну частку складають допомоги з безробіття,скорочуються. У результаті разом зі зростанням доходів збільшується величиначистих податків, а зростання наявного доходу і відповідноспоживчого попиту відстає від зростання BВП періоди економічного спадучисті податки зменшуються, що сприяє збільшенню сукупного попиту.

  2. Бюджетний устрій Російської Федерації

  Відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації бюджетнеустрій країни характеризується бюджетною системою та бюджетноїкласифікацією.

  Бюджетна система являє собою сукупність усіх бюджетів,що функціонують на території країни. Разом з системою позабюджетних фондіввона утворює систему державних фінансів.

  Структура бюджетної системи визначається структурою державногоуправління. Сектор державного управління в Росії, як в республіці зфедеральним устроєм, охоплює федеральний, регіональний (республіки,краю, області, Москва, Санкт-Петербург) і місцевий (муніципальний) рівні. Уунітарних (єдиних) державах існує два рівні управління:центральний і місцевий (муніципальний).

  Основні типи інституційних одиниць, що відносяться до сектору органівдержавного управління, такі: федеральні органи управління: Федеральних Зборів, апарат Президента
  Російської Федерації, апарати федеральних міністерств та відомств;державні установи охорони здоров'я, освіти, культури тамистецтва, науки, які фінансуються, як правило, з федерального бюджету;державні позабюджетні фонди; установи (посольства,представництва, консульства) Російської Федерації за кордоном; регіональні органи управління: органи законодавчої
  (представницької) влади суб'єктів Російської Федерації, апаратипрезидентів республік у складі Російської Федерації, апаративиконавчої влади Російської Федерації; державні установиохорони здоров'я, освіти, культури і мистецтва, науки, що фінансуються зарахунок бюджету суб'єктів Російської Федерації; позабюджетні фонди,створювані суб'єктами Російської Федерації; представництва суб'єктів
  Російської Федерації; місцеві (муніципальні) органи управління: органи законодавчої
  (представницької) влади, апарати місцевої адміністрації, апарати місцевоївиконавчої влади; державні установи охорони здоров'я,освіти, культури і мистецтва, науки, що фінансуються з місцевогобюджету; позабюджетні фонди, що створюються місцевою адміністрацією.

  Різні державні одиниці повинні об'єднуватися з тим рівнемдержавного управління, за рахунок якого в основному здійснюється їхфінансування і який контролює їхню діяльність. Наприклад, операціїіз соціального страхування розглядаються як частина того рівняуправління, на якому вони здійснюються.

  Відповідно бюджетна система Російської Федерації за своєюструктурі складається з трьох рівнів.

  До перших відносяться федеральний бюджет і бюджети державнихпозабюджетних фондів.

  До другого - бюджети суб'єктів Федерації і бюджети територіальнихпозабюджетних фондів.

  До третього - місцеві бюджети.

  Федеральний бюджет, бюджети державних позабюджетних фондів,бюджети суб'єктів Федерації і територіальних позабюджетних фондіврозробляються і затверджуються відповідно у формі федеральних законівабо законів суб'єктів Федерації. Місцеві бюджети затверджуються нормативнимиактами представницьких органів місцевого самоврядування.

  Федеральному бюджету до бюджетів інших рівнів управління належитьцентральна роль в системі державних фінансів. У той же часістотну роль у державних фінансах виконують різнідержавні фонди на Федераль?? му чи місцевому рівнях, що акумулюютьгрошові ресурси, що мають цільове призначення. Як правило, такі фондистворюються для вирішення великих проблем, які потребують спеціального уваги збоку органів державної влади. Джерелами коштів для такихфондів є цільові податки і збори, перерахування з бюджету,капіталізація доходів і позики.

  Найбільш значущими є соціальні позабюджетні фонди. У Росії доних відносяться Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фондобов'язкового медичного страхування, Державний фонд зайнятостінаселення, Фонд соціальної підтримки населення.

  Позабюджетні фонди є автономними організаціями, які управляютьвступниками в них засобами.

  Річний фінансовий бюджет і позабюджетні фонди в Росії складаються ізатверджуються на один фінансовий рік, що відповідає календарному року. Прицьому фінансові операції відносяться до того періоду часу, коли вонидійсно мали місце, а не до бюджетного періоду, для якого вони булизатверджені. У цьому випадку загальні суми доходів і витрат за бюджетнимизобов'язаннями будуть відображати фактичний стан бюджету.

  Поряд із самостійними бюджетами кожного рівня управління з метоюотримання узагальнених даних складаються консолідовані бюджети. Бюджетсуб'єкта Федерації разом зі склепінням бюджетів муніципальних утворень,що знаходяться на його території, утворює консолідованого бюджету суб'єкта
  Федерації. Федеральний бюджет разом зі склепінням бюджетів суб'єктів Федераціїутворює консолідований бюджет Російської Федерації. Якщо до ньогоприєднати позабюджетні соціальні фонди, то вийде консолідованийбюджет органів державного управління в цілому.

  У російській практиці у складі бюджетів формуються цільові бюджетніфонди. Вони утворюються за рахунок доходів цільового призначення або в порядкувідрахувань від конкретних видів доходів і використовуються на цілі ввідповідно до призначення фонду.

  У федеральний бюджет Росії на 1998 р. були включені: федеральний
  Дорожній фонд РФ, федеральний Екологічний фонд РФ, федеральний Фонддержавної податкової служби та податкової поліції, Фонд розвиткумитної системи, Державний фонд боротьби зі злочинністю, Фондвідтворення мінерально-сировинної бази. Ці фонди, так само як іпозабюджетні, є самостійними юридичними особами, маютьцентральні і територіальні органи управління та самостійні джереланадходжень за рахунок податків і зборів поряд із асигнуваннями з бюджетів.
  Включення їх до бюджету веде до повторного рахунку доходів: у складісамостійних податкових надходжень і у складі фондів.

  Бюджетний устрій Російської Федерації, як це передбачено
  Бюджетним кодексом, базується на наступних принципах:
  V принцип єдності бюджетної системи, що передбачає єдність правової бази, грошової системи, форм бюджетної документації, принципів бюджетного процесу, санкцій за порушення бюджетного законодавства, а також єдиний порядок фінансування видатків бюджетів та ведення бухгалтерського обліку коштів бюджетів усіх рівнів;
  V принцип розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи, що означає закріплення відповідних видів доходів (повністю або частково) і повноважень щодо здійснення видатків за органами державної влади різних рівнів;
  V принцип самостійності бюджетів, що означає :
  V право законодавчих (представницьких) органів всіх рівнів самостійно здійснювати бюджетний процес;
  V наявність власних джерел доходів бюджетів кожного рівня; законодавче закріплення регулюючих доходів бюджетів та повноважень з формування доходів відповідних бюджетів;
  V право органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно визначати напрями витрачання коштів відповідних бюджетів;
  V неприпустимість вилучення доходів, додатково отриманих у ході виконання законів про бюджет сум перевищення доходів над витратами і сум економії за витратами бюджетів;
  V неприпустимість компенсації за рахунок бюджетів інших рівнів бюджетної системи втрат у доходах і додаткових витрат;
  V принцип повноти відображення доходів і витрат бюджетів та позабюджетних фондів;
  V принцип збалансованості бюджету, що означає, що обсяг передбачених бюджетом видатків має відповідати сумарному обсягу доходів бюджету та джерел фінансування його дефіциту;
  V принцип ефективності та економності використання бюджетних коштів, що означає необхідність досягнення заданих результатів при мінімальному витраті коштів або досягнення найкращого результату з використанням визначеного бюджетом обсягу коштів;
  V принцип загального (сукупного) покриття витрат, що означає, що всі витрати повинні покриватися загальною сумою доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його дефіциту. Доходи і надходження із джерел фінансування не можуть бути пов'язані з певними витратами, за винятком доходів цільових бюджетних фондів;
  V принцип гласності, згідно з яким бюджети та звіти про їх виконання підлягають обов'язковій публікації у відкритій пресі, а також що означає відкритість для суспільства і засобів масової інформації процедур розгляду і прийняття рішень по проектах бюджетів;
  V принцип достовірності бюджету, що означає надійність показників прогнозу соціально-економічного розвитку та реалістичність розрахунків доходів і видатків бюджетів;
  V принцип адресності і цільового характеру бюджетних коштів, що означає, що бюджетні кошти виділяються в розпорядження конкретних одержувачів з позначенням спрямування їх на фінансування конкретних цілей.

  3. Бюджетне планування та бюджетний процес

  Бюджетне планування здійснюється відповідно до соціально -економічною політикою держави і включає складання бюджету начерговий фінансовий рік і перспективного фінансового плану.

  У процесі бюджетного планування визначаються фінансова політика,обсяг фінансових ресурсів, акумульованих в бюджеті на черговий фінансовийрік, джерела надходжень коштів, обсяг і напрямки витрат, величинадефіциту бюджету, обсяги та джерела зовнішніх і внутрішніх запозичень дляйого покриття, величина державного боргу та витрати на йогообслуговування.

  Бюджетне планування багато в чому зумовлює розподільніпроцеси в економіці. Зокрема, визначаються масштаби і пропорціїперерозподілу чистого доходу підприємств різних форм власності,секторів і галузей економіки, вони впливають на розміри їхнакопичень, частка прибуткового податку в доходах населення, частка участіпідприємств і населення у формуванні надходжень до бюджету.

  Однією з гострих проблем фінансової політики та бюджетного плануванняє визначення пропорцій федерального бюджету та бюджетів суб'єктів
  Федерації в загальному обсязі доходів і витрат консолідованого бюджету.

  Перспективний фінансовий план у Росії формується на три роки (включаючичерговий фінансовий рік) на основі середньострокового прогнозу соціально -економічного розвитку і містить прогнозні оцінки можливостей бюджетуз мобілізації доходів і залучення коштів для фінансування дефіцитубюджетів. Складання перспективного плану дозволяє пов'язувати річнепланування з середньострокових і, зокрема, визначати тенденції розвиткуфінансово-економічної ситуації, прогнозувати фінансові наслідкипрогнозованих реформ, програм, законів, виявляти необхідність іможливість здійснення в перспективі заходів з проведення фінансовоїполітики, виявляти негативні тенденції для своєчасного їх прийняття.

  Головною формою бюджетного планування є бюджетний процес,що представляє собою діяльність зі складання проекту бюджету, йогорозгляду, затвердження, виконання, складання звіту про виконання ійого затвердження.

  Бюджетний процес в Російській Федерації регламентується Бюджетнимкодексу, у якому визначені учасники бюджетного процесу та їхповноваження, порядок складання проектів бюджету, його розгляду ізатвердження; встановлений порядок складання, затвердження та виконаннязвіту про виконання та фінансового контролю.

  Учасниками бюджетного процесу є: президент Російської
  Федерації, органи законодавчої (представницької) влади, органивиконавчої влади всіх рівнів, фінансові органи, органи,що здійснюють збір доходів бюджетів, органи кредитно-грошовогорегулювання, органи фінансового контролю, державні позабюджетніфонди, головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів.
  Одержувачами бюджетних коштів є бюджетні установи,державні та муніципальні унітарні підприємства, інші організації,а також кредитні організації, які виконують окремі операції з бюджетнимизасобами.

  Загальна тривалість одного циклу бюджетного процесу складає дваз половиною роки, у тому числі близько року займають складання проектубюджету, його розгляд і затвердження, рік - виконання бюджету і близькопівроку - складання звіту про виконання бюджету та його затвердження.

  Складання проектів бюджетів. Складанню проектів бюджетівпередує розробка прогнозів соціально-економічного розвитку країни,регіонів, муніципальних утворень, галузей економіки, а також,складання зведених фінансових балансів, на підставі яких органивиконавчої влади здійснюють розробку проектів бюджетів.

  Складання та подання проектів бюджетів до законодавчих
  (представницькі) органи є прерогативою уряду Російської
  Федерації, органів виконавчої влади регіонів і муніципальнихутворень. Безпосередніми укладачами бюджетів є фінансовіоргани на відповідних рівнях управління.

  Основні документи та матеріали, що використовуються при складанні проектівбюджетів. Проекти бюджетів складаються виходячи з діючих на початокрозробки правових норм податкового законодавства, нормативів відрахуваньвід власних і регулюючих доходів бюджетів інших рівнів бюджетноїсистеми, нормативів фінансових витрат на надання державних імуніципальних послуг, нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості, атакож на основі передбачуваних обсягів фінансової допомоги (трансфертів) відбюджетів інших рівнів та видів і обсягів видатків, що передаються з одногорівня бюджетної системи на інший. Нормативи фінансових витрат нанадання державних послуг розробляються і затверджуютьсяфедеральними органами на одиницю послуг і використовуються для оцінки обсягунадаваних послуг, який визначається в процесі складання бюджету.

  При складанні проекту бюджету враховуються наступні документи:

  . бюджетне Послання президента РФ;

  . прогноз соціально-економічного розвитку на черговий фінансовий рік;

  . основні напрями бюджетної та податкової політики на черговий фінансовий рік;

  . прогноз зведеного фінансового балансу;

  . план розвитку державного або муніципального сектору відповідній території.

  Бюджетне Послання президента містить намічувану бюджетну політикукраїни на фінансовий рік. Воно направляється Федеральним Зборам не пізнішеберезня року, що передує планованому.

  Прогноз соціально-економічного розвитку складається до початку роботинад проектом бюджету на основі підсумків соціально-економічного розвитку заостанній минулий рік, оцінки розвитку до кінця базового року і тенденційрозвитку економіки і соціальної сфери на проектований фінансовий рік.
  Основними вихідними показниками для розробки проекту бюджету єобсяг валового внутрішнього продукту в проектований фінансовому році, темпйого зростання та передбачуваний рівень інфляції.

  Баланс фінансових ресурсів (прогноз зведеного фінансового плану)являє собою баланс всіх доходів і витрат Російської Федерації,суб'єктів Федерації, муніципальних утворень і господарюючих суб'єктів напевній території.

  План розвитку державного або муніципального сектору територіївключає зведені плани фінансово-господарської діяльності федеральнихказенних і унітарних підприємств, програму приватизації (продажу) тапридбання майна у державну або муніципальну власність,відомості про граничну штатної чисельності державних і муніципальнихслужбовців та військовослужбовців за головним розпорядникам бюджетних коштів, атакож план надання державних або муніципальних послугбюджетними установами.

  Одночасно з проектом бюджету на черговий фінансовий рікскладається перспективний фінансовий план.

  Склад показників проекту бюджету. Основними показниками проектубюджету є загальний обсяг доходів, загальний обсяг витрат і дефіцитбюджету. Поряд із загальним обсягом доходів в проекті бюджету маютьміститися доходи бюджету за групами, підгрупами і статтями класифікаціїдоходів. Загальний обсяг витрат бюджету має бути розподілений по головниходержувачам бюджетних коштів відповідно до відомчоїкласифікацією, а також за розділами та підрозділами функціональної таекономічної класифікацій. У витратах виділяються також кошти цільовихбюджетних фондів та обсяги фінансової допомоги бюджетам інших рівнівуправління.

  Відносно дефіциту федерального бюджету, крім його загального розміру, впроекті визначаються джерела фінансування за рахунок внутрішніхзапозичень, верхню межу державного боргу на 1 січня наступногоза запланованим року, межа державних зовнішніх запозичень, обсяги іперелік зовнішніх запозичень, верхня межа державного зовнішньогоборгу. У проекті бюджету визначаються також обсяги кредитів,що надаються Російською Федерацією іноземним державам,міжнародним організаціям та іноземним юридичним особам.

  Одночасно з проектом бюджету представляються основні документи іматеріали, використані при його складанні: прогноз соціально -економічного розвитку, основні напрямки податкової та бюджетноїполітики, прогноз зведеного фінансового балансу та ін Представляються такожпрогноз консолідованого бюджету (федерального та суб'єктів Федерації),оцінка виконання бюджету поточного року та інші документи, передбачені
  Бюджетним кодексом Російської Федерації.

  Разом з тим було б корисним подання додаткових матеріалів,характеризують ефективність передбачених бюджетом заходів, втратибюджету від наданих їм пільг, докладну інформацію про державнийборг, потреби в коштах на його погашення та обслуговування на кількароків вперед, заборгованість держави з виплати заробітної плати, оплатідержавних замовлень і контрактів, не облікованої у видатках бюджетупоточного року, фінансові порогові значення економічної безпеки іін

  Порядок і строки складання проекту федерального бюджету і порядокроботи над документами і матеріалами, обов'язковими для поданняодночасно з проектом федерального бюджету, визначаються урядомвиходячи з Бюджетного кодексу РФ.

  Міністерство фінансів РФ на основі прогнозу соціально-економічногорозвитку на черговий фінансовий рік і уточненого середньострокового прогнозусоціально-економічного розвитку організує розробку проектуваньосновних показників федерального бюджету на середньострокову перспективу іпроекту закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік.

  Першим етапом формування федерального бюджету є розробкавиконавчими органами влади та вибір урядом плану прогнозуфункціонування економіки на черговий рік. На основі обраногоурядом варіанту прогнозу Міністерство фінансів розробляєосновні характеристики федерального бюджету і розподіл витратбюджету відповідно до функціональної класифікації видатків намайбутній рік, а також проектування основних доходів і видатків бюджетуна середньострокову перспективу. Одночасно урядом РФрозглядаються пропозиції про збільшення (збереження) мінімального розміруоплати праці, мінімального розміру державних пенсій, пропорядкуіндексації заробітної плати працівників бюджетної сфери та державнихпенсій.

  Після прийняття урядом основних характеристик федеральногобюджету та розподілу його витрат відповідно до функціональноїкласифікацією Міністерство фінансів направляє проектування федеральниморганам виконавчої влади для розподілу по конкретним одержувачамбюджетних коштів та інформує органи виконавчої влади суб'єктів
  Федерації про методику формування міжбюджетних відносин Російської
  Федерації та її суб'єктів на планований рік.

  На другому етапі формування проекту федерального бюджету федеральнимиорганами виконавчої влади здійснюється розподіл граничнихобсягів бюджетного фінансування відповідно до функціональної таекономічної класифікації видатків і щодо одержувачів бюджетних коштів.
  Одночасно органи виконавчої влади формують перелік федеральнихцільових програм і погоджують ці програми та обсяги їх фінансуванняна майбутній рік і середньострокову перспективу.

  Відповідно до Бюджетного кодексу РФ розробка та узгодженняфедеральними органами виконавчої влади проекту річного бюджету таподаються одночасно з ним документів і матеріалів повиннізакінчуватися до 15 липня. З 15 липня по 15 серпня уряд повиненрозглянути представлені уточнені проекти прогнозу соціально -економічного розвитку, проекту бюджету, інших документів і матеріалів, атакож пропозиції про скасування діючих законодавчих актів або прийняттянових законів, пов'язаних зі складанням федерального бюджету.

  Розгляд та затвердження закону про федеральний бюджет

  Відповідно до Бюджетного кодексу прийняті урядом проектбюджету та інші документи і матеріали вносяться ним на розгляд ізатвердження в Державну Думу не пізніше 15 серпня. Одночасно вонипредставляються також президентові Російської Федерації.

  Основними документами і матеріалами, що подаються одночасно зпроектом федерального бюджету, є наступні: попередні підсумкисоціально-економічного розвитку за минулий період поточного року, прогнозсоціально-економічного розвитку на черговий рік, основні напрямкибюджетної та податкової політики на черговий рік, план розвиткудержавного та муніципального сектору економіки, проекти федеральнихцільових програм, прогноз зведеного фінансового балансу, прогнозконсолідованого бюджету Російської Федерації, основні принципи ірозрахунки по взаємовідносинах федерального бюджету з консолідованимибюджетами суб'єктів Федерації, проект програми державних внутрішніхі зовнішніх запозичень, проект структури державного внутрішнього ізовнішнього боргу.

  Проект федерального бюджету та інші документи, отримані
  Державною Думою, направляються до її комітети з питань бюджету, податків,банкам, фінансів, а також іншим комітетам для розгляду, підготовкипропозицій та висновків

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !