ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Система ціноутворення і податкова система
       

   

  Податки, оподаткування

  План:

  1.Система ціноутворення

  2.Задачі, цілі та функції ціноутворення

  3.Общіе підходи до ціноутворення

  4.Види стратегій ціноутворення

  5.Налоговая система

  6.Заключеніе

  7.Спісок використаної літератури

  Система ціноутворення

  Питання стратегії і тактики прийняття цінових рішень, постійнозаймають розуми менеджерів західних і вітчизняних фірм, що ведутьвиробничу діяльність. У сучасних умовах актуальність питаньціноутворення експортних та імпортних операцій істотно зростає.
  Підвищення точності розрахунків цін в контрактах, сприятимеефективності угод. Від правильності встановлення цін учому залежать рентабельність підприємств, його конкурентоспроможність, обсягреалізації продукції і багато інших показників господарської діяльності.
  Особливу роль ціна грає в ринковій економіці. Ціноутворення складниймеханізм кон'юнктури торговельного ринку, його барометр. У ціні, відбивається всясистема ціноутворюючих факторів (інфляція, попит, пропозиція та ін.) У чомуполягають основні принципи ринкового ціноутворення? Це постійнаорієнтація цін на купівельний попит, на зниження їх рівня вконкурентній боротьбі, що підсилює зв'язок цін з якістю продукції таможливістю післяпродажного сервісного обслуговування споживачів,маневрування цінами.

  Завдання, цілі та функції ціноутворення

  Ціна - найбільш важливий економічний параметр ринкового середовищадіяльності підприємства. Ціна виступає грошовим вираженням вартостітовару. Її основна функція полягає в забезпеченні виторгу від продажутовару. Ціна є фактором, що представляє велике значення дляспоживачів товарів, тому вона дуже важлива для установлений відносинміж підприємством і товарними ринками.

  Ціноутворення - комплексний і суперечливий процес.

  У ході його доводиться враховувати велику кількість чинників і вдаватисядо компромісів: враховувати завдання виробництва і маркетингових досліджень,фінансові результати, дії конкурентів, психологію споживачів,чинне законодавство. Процес ціноутворення повинен чіткорегламентувати етапи збору та підготовки інформації, прийняттяостаточного рішення. Його ефективність залежить від розробкидійсних методів збору і перевірки інформації про конкурентів,спостереження над поведінкою споживача, аналізу результатів внутрішньоїдіяльності. У загальному вигляді порядок ціноутворення можна представитинаступним чином.

  Визначення цілей ціноутворення-> Розробка цінової політики->

  Розробка цінової стратегії-> Вибір методу ціноутворюючий (реалізаціяцінової стратегії) -> Пристосування ціни-> Встановлення остаточної ціни.

  Загальна політика формує загальні підходи в ціноутворенні підприємства,які обумовлюють вибір прикладної маркетингової моделіціноутворення, тобто цінової стратегії. Можливість оптимізації ціновоїполітики полягає в варіюванні різними ціновими стратегіями іметодами в залежності від поточних умов на конкретному ринку. Такимчином, визначимо ціну і стратегію на конкретний товар на певномуринку, треба спиратися на вже існуючу цінову політику, яка неповинна мати жорстких часових рамок короткострокового і довгостроковогоперіодів.

  Ціноутворення - частина господарського механізму.

  Ціноутворення - складова частина господарського механізму. Воно граєважливу роль в адміністративній економіці, але незмірно зростаєйого значення в ринковій. У першому з них від економічно обгрунтованоїсистеми планово-адміністративних цін багато в чому залежала дієвістьпланових показників, розрахунків і економічних важелів (фінансових, оплатапраці, виробничого та соціального розвитку колективу), а такожстан загальної та структурної збалансованості в народному господарстві. Уринковому господарстві при усуненні директивного планування виробництва ірозширення суспільного продукту ціна стає найважливішим регуляторомвідтворювального процесу як на мікро-, так в істотній мірі і намакрорівні народногосподарського управління.

  У процесі переходу від адміністративної до ринкової економікиактивізується роль ціни як інструменту економічної та соціальноїполітики, і її положення в перехідному механізмі господарювання, депоєднуються адміністративні та економічні методи управління,характеризуються чималими труднощами в зв'язку з умовами їїфункціонування, специфікою перехідного періоду.

  Завдання ціноутворення

  Основні завдання, які вирішуються на підприємствах з ціноутворення:

  1. Забезпечення виживаності підприємства. Це завдання виходить на перший план в умовах гострої конкуренції або різко мінливих потреб покупців. Стратегія підприємства в таких умовах - зниження ціни на продукцію.

  2. Максимізація поточного прибутку. Застосовуються тими підприємствами, для яких поточні фінансові показники важливіше довгострокових.

  Підприємство оцінює попит і витрати виробництва стосовно до різних рівнів цін і вибирає таку ціну, що забезпечить максимальне надходження поточної прибутку і готівки і максимальне відшкодування витрат.

  3. Завоювання лідерства за показниками частки ринку. Пов'язано з довгостроковою стратегією фірми, тому її дотримуються ті, які впевнені у високому попиті на свою продукцію. При цьому початкова ціна на товар може бути нижче ціни конкурентів. Як правило, при зниженні ціни частка ринку збільшується.

  4. Завоювання лідерства за показниками якості. Підприємство, що вирішило робити ставку на якість своїх товарів, несе великі витрати, пов'язані з поведінкою науково-дослідних та конструкторських робіт, але і ціни, як правило, встановлює більш високі, ніж ціни конкурентів.

  Необхідними умовами ринкового ціноутворення є:економічна самостійність і свобода вибору поведінки підприємств,комерційна основа відносин суб'єктів господарювання, сприяння та захистдоговірно-контактних відносин, наявність конкурентного середовища та пропозиціяврівноважується за допомогою ціни.

  Цілі ціноутворення

  Стратегія ціноутворення повинна бути пов'язана із загальними цілями фірми ввідповідно до системи маркетингу і відображати їх. Природно, щостратегії можуть бути різні в широкому діапазоні. Існують три основніцілі ціноутворення:

  1. Основна - на збуті;

  2. на прибутку;

  3. на істотному положенні.

  У першому випадку підприємство зацікавлене в зростанні реалізації абомаксимізації частки на ринку. У другому - в максимізації прибутку, оптимізаціїдоходу від інвестицій, або забезпеченням швидкого надходження готівковихкоштів. У третьому випадку підприємству важливо уникати впливунесприятливих урядових дій, розробляти ***,сприяє мінімізації результатів дій конкурентів, підтриманнядобрих стосунків з учасниками каналів збуту, протидіївиникнення конкуренції, стабілізації цін.

  Ціноутворення є складовою частиною загальної системи маркетингупідприємства - виробника продукції.

  Треба врахувати всі фактори, що впливають на цінові рішення - витративиробництва, конкуренти, споживачі, уряд. Вирішальним єрівень витрат виробництва і реалізації. Але не можна забувати, щовитратна цільове поведінка підприємства хоча й допомагає їм триматися наплаву, але недалекоглядно, не відповідає ринковій перспективі, оскільки вкінцевому підсумку веде до загального зростання цін, тим самим до банкрутства багатьохпідприємств.

  Типи ринків

  Істотний вплив на ціноутворення надає тип ринку, на якомупрацює фірма.

  Ринок чистої конкуренції складається з безлічі продавців будь-якогосхожого товару. Ні один з продавців не робить великого впливу нарівень цін при здійсненні операцій. Його прикладом є ринокпродовольчих товарів, текстильних волокон.

  Ринок монополістичної конкуренції складається з безлічі покупців іпродавців, що робить угоди в широкому діапазоні цін. На такому ринку,виступають, як правило, фірми, що пропонують покупцям однорідні товари,розрізняються варіантами і якістю виконання - досить часто їхвідрізняють навіть не якість, а торгова марка.

  олігополістичних ринок - складається з невеликого числа продавців,вельми чутливих до політики ціноутворення і маркетинговимистратегіями один одного. Олігополіст ніколи не впевнений, що може домогтисядовготривалого успіху за рахунок зміни рівня цін.

  Ринок чистої конкуренції - складається з одного продавця, диктує своїумови покупцеві. Продавці, які не завжди можуть встановлювати максимальноможливу ціну через острах уведення державного регулювання,небажання залучати конкурентів високою ціною і високим прибутком,прагненням проникнути на всю глибину ринку.

  Загальні підходи до ціноутворення

  Проводячи певну політику в галузі ціноутворення організаціяактивно впливає як на обсяг продажів, так і на величину отримуваноїприбутку. Як правило, організація не керується отриманням сьогочасноївигоди, реалізуючи продукт за максимально вигідною ціною, а проводить гнучкуцінову політику.

  На величину ціни впливають внутрішні фактори (ціліорганізації, стратегії комплексу маркетингу, витрати, організаціяціноутворення) і зовнішні фактори (тип ринку, конкуренції, економічнаситуація, державне регулювання цін).

  Можливими загальними цілями організації, що впливають на процесціноутворення, є: виживання, максималізація поточного прибутку,максималізація ринкової частки, лідерство в області якості продукції.

  Ціна є одним з елементів комплексу маркетингу, томувизначається з урахуванням вибору стратегій щодо елементів комплексумаркетингу. Наприклад, ціна залежить від якості продукту, витрат на йогопросування, від стадії життєвого циклу продукту.

  Організація ціноутворення включає наявність певних фахівцівабо підрозділів усередині організації, що встановлюють ціни.

  Види стратегій ціноутворення

  В основу визначення базових, вихідних цін можуть бути покладенівитрати, думка покупців, ціни конкурентів. Найпростіший методвизначення ціни на основі витрат - їх встановлення шляхом простогододавання до собівартості продукту певних націнок, що характеризуютьвитрати, податки і норми прибутку на шляху руху продукту від виробникадо споживача.

  Далі до цієї групи слід віднести розрахунок ціни на «беззбитковості»,тобто положення кульової прибутку або кульових збитків.

  На політику ціноутворення сильний вплив роблять конкуренти і їхможлива реакція на зміну цін на ринку. Тому вивчення цінконкурентів, важливий елемент діяльності в області ціноутворення. Якщо воснову ціни кладеться ціна конкурентів, витрати або попит перестають гративирішальну роль, особливо коли можна виміряти еластичність останнього, тобтовизначити вплив зміни ціни на попит.

  Підхід до ціноутворення змінюється, якщо продукт є частиноюпродуктової номенклатури. У цьому випадку організація прагне встановитиціни, максімалізірующіе сумарну прибуток. Для даної ситуації виділяютьп'ять стратегій ціноутворення:

  1. встановлення цін для різної продуктової номенклатури з урахуванням відмінностей в їх собівартості, в оцінках їх властивостей покупцями і цін конкурентів;

  2. одночасне встановлення цін як на основний продукт, так і на доповнюють продукти;

  3. встановлення низької ціни на основний продукт і завищення ціни на обов'язковий супутній продукт;

  4. встановлення гранично низькою, безприбутковою ціни на малоцінні побічні продукти, що дає можливість зменшити ціну на основний продукт;

  5. пакетне ціноутворення, коли продавець об'єднує кілька продуктів, пропонуючи їх за сумарною зменшеною ціною.

  Базові ціни зазвичай змінюють з урахуванням відмінностей між клієнтами іумов продажу. У зв'язку з цим використовують наступні стратегії адаптації цін:цінові знижки та заохочення, дискримінаційне ціноутворення попсихологічному принципом, що стимулює ціноутворення, ціноутворенняза географічним принципом.

  Цінова знижка надається виробником оптовим покупцям іроздрібним торгівцям, іншим клієнтам протягом певного часу.

  Використовують наступні види цінових знижок: знижки за платіж готівкою;знижка за кількість товару, що купується; функціональні знижки - зниженняціни для організацій системи руху товару, що виконують певніфункції з продажу товару, його зберігання; сезонні знижки. Заохоченнявикористовуються ними у вигляді зменшення роздрібної ціни на новий товар приумов здачі старого.

  дискримінаційне ціноутворення - продаж товару по двох або більшерізними цінами незалежно від витрат. Встановлення дискримінаційнихцін здійснюється в різних формах:

  . в залежності від сегменту покупців - різні покупці платять за один і той же товар різні ціни;

  . залежно від варіанту товару різні версії товару продаються за різними цінами, без урахування різниці у витратах;

  . з урахуванням місцезнаходження товару - товар продається за різною ціною в різних місцях, хоча витрати для цих місць однакові;

  . з урахуванням часу - ціни змінюються в залежності від сезону.

  Ціноутворення за психологічним принципом заснований на тому, що привизначенні ціни враховуються не тільки економічні, але й психологічніфактори. Наприклад, дослідження показали, що потреби сприймаютьдорожчі товари як більш високоякісні.

  Стимулюючі ціноутворення - тимчасове зниження ціни нижчіпрейскурантної, іноді нижче собівартості, з метою активізації продажу накороткому інтервалі часу. Здійснюється для зниження товарних запасів.

  Ціноутворення за географічним принципом - припускає встановленнярізних цін для споживачів в різних частинах країни. Доцільні дляпокриття більш високих транспортних витрат.

  Податкова система

  Очевидно, що будь-якій державі для виконання своїх функцій необхідніфонди грошових коштів. Очевидно також, що джерелом цих фінансовихресурсів можуть бути тільки кошти, які уряд збирає зсвоїх "підданих" у вигляді фізичних і юридичних осіб. Тому податкивиступають найважливішою ланкою фінансової політики держави в сучаснихумовах. Скільки століть існує держава, стільки ж існують іподатки і стільки ж економічна теорія шукає принципи оптимальногооподаткування.

  До теперішнього часу склалися два реальних принципу (концепції) оподаткування:

  Перший, фізичні та юридичні особи мають сплачувати податки,пропорційно тим вигод, які вони отримали від держави. Логічно,що ті, хто отримав більшу вигоду від пропонованих урядом товарів іпослуг повинні платити податки, необхідні для фінансування виробництвацих товарів і послуг. Деяка частина суспільних благ фінансуєтьсяголовним чином на основі цього принципу. Наприклад, податки на бензин зазвичайщо призначені для фінансування і будівництва і ремонту автодоріг.
  Таким чином, ті, хто користується хорошими дорогами, оплачують витрати напідтримання та ремонт цих доріг.

  Але загальне застосування цього принципу пов'язане з певнимитруднощами. Наприклад, у цьому випадку неможливо визначити, яку особистувигоду, в якому розмірі і т.д. отримує кожен платник податків від витратдержави на національну оборону, охорону здоров'я, освіта. Навіть упіддається на перший погляд оцінці випадку фінансування автодоріг мивиявляємо, що оцінити ці вигоди дуже важко. Окремі власникиавтомобілів отримують користь із автодоріг хорошої якості не в однаковійступеня. І ті, хто не має машини, також отримують вигоду. Підприємці,безумовно, значно виграють від розширення ринку у зв'язку з появоюхороших доріг. Крім того, услід за цим принципом необхідно було бобкладати податком, наприклад, тільки малозабезпечених, безробітних, дляфінансування допомог, які вони отримують.

  Другий принцип передбачає залежність податку від розміру одержуваногодоходу, тобто фізичні та юридичні особи, які мають більш високі доходи,виплачують і великі податки і навпаки.

  Раціональність данногпро принципу полягає в тому, що існує,природно, різниця між податком, який стягується з витрат наспоживання предметів розкоші, і податком, який хоча б навіть у невеликійступеня утримується з витрат на предмети першої необхідності. Братищомісячно по 5000 руб. в особи одержує 50 тис. руб. доходу зовсім незначить позбавляти його джерела коштів для існування і певних зручностейжиття. І хіба можна порівняти цей ефект з тим, коли беруть 50 руб. улюдину з доходом у 500 руб. Жертва останнього не тільки більше, але йвзагалі непорівнянна з жертвою перших. Справа в тому, що ми, споживачідіємо завжди раціонально, тобто в першу чергу ми витрачаємо свої доходина товари і послуги першої необхідності, потім на нестоль необхіднітовари і т.д.

  Даний принцип є справедливим і раціональним, протепроблема полягає в тому, що поки немає суворого наукового підходу ввимірі будь-якої можливості платити податки. Податкова політикауряду будується відповідно до соціальної-економічної сутністюдержави, в залежності від поглядів правлячої політичної партії,вимог моменту і потреби уряду в доходах.

  Сучасні податкові системи використовують обидва принципи оподаткування, узалежно від економічної і соціальної доцільності.

  В умовах ринкової економіки будь-яка держава широко використовуєподаткову політику в якості визначеного регулятора впливу нанегативні явища ринку.

  Податки, як і вся податкова система, є потужним інструментомуправління економікою в умовах ринку.

  Застосування податків є одним з економічних методівуправління і забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів зкомерційними інтересами підприємців, підприємств незалежно відвідомчої підпорядкованості, форм власності та організаційно --правової форми підприємства.

  За допомогою податків визначаються взаємовідносини підприємців,підприємств усіх форм власності з державними та місцевимибюджетами, з банками, а також з вищестоящими організаціями

  За допомогою податків регулюється зовнішньоекономічна діяльність,включаючи залучення іноземних інвестицій, формується госпрозрахунковий дохіді прибуток підприємства.

  Податкова система в Російській Федерації практично буластворена в 1991 р., коли в грудні цього року був прийнятий пакетзаконопроектів про податкову систему.

  Серед них: "Про основи податкової системи в Російській
  Федерації "," Про податок на прибуток підприємств і організацій "," Про податок надодану вартість "та інші.

  Податки являють собою обов'язкові платежі, що стягуються державою на основі закону з юридичних і фізичних осіб для задоволеннясуспільних потреб.
  У законі України від 27 грудня 1991 р. № 2118-1 "Про основи податкової системив Російській Федерації "дається таке поняття податку:

  " Під податком, збором, митом і іншим платежем розумієтьсяобов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або до позабюджетногофонд, здійснюваний платниками у порядку на умовах, визначенихзаконодавчими актами ".

  У цьому ж законі дається визначення та податкової системи:

  " Сукупність податків, зборів, мита та інших платежів, що стягуються в установленому порядку, утворюють податкову систему ".

  Податкова система включає такі елементи:
  -суб'єкт оподаткування (платник);
  -об'єкт оподаткування прибуток (доход), оборот або майноплатника податків, які служать основою для обчислення податку;
  -податкові пільги - повне або часткове звільнення від податку;
  -правила обчислення і порядок сплати податку; штрафи та інші санкції занесплату податку;
  - Ставка податку - величина податку на одиницю об'єкта оподаткування.

  Розрізняють, тверді, пропорційні, прогресивні і регресивніподаткові ставки.

  1. Тверді ставки встановлюються в абсолютній сумі на одиницюобкладання, незалежно від розмірів доходу (наприклад, на тонну нафти абогазу).

  2. Пропорційні - діють в однаковому процентному відношенні дооб'єкта податку без обліку диференціації його величини (наприклад,що діяв у СРСР до 1 липня 1990 р. податок на заробітну плату в розмірі
  13%).

  3. Прогресивні - середня ставка прогресивного податку підвищується вміру зростання доходу. При прогресивній ставці оподатковуванняплатник податків виплачує не тільки велику абсолютну суму доходу, алеі більшу його частку.

  4. Регресивні - середня ставка регресивного податку знижується вміру зростання доходу. Регресивний податок може приносити більшу абсолютнусуму, а може і не приводити до зростання абсолютної величини податку призбільшення доходів.

  Загалом видно, що прогресивні податки - це ті податки, тягаряких найбільше сильно давить на осіб з великими доходами, регресивніподатки найбільш важко вдаряють по фізичним і юридичним особам,що володіють незначними доходами.

  Податкова система Росії будується на основі єдиних принципівдля всіх підприємців і підприємств незалежно від відомчоїпідпорядкованості, форм власності та організаційно-правової формипідприємства.

  Основними принципами є:

  - равнонапряженность податкового вилучення;

  - однократність оподаткування, недопущення подвійного оподаткування;

  - стабільність, гнучкість, простота, доступність, визначеність;

  - завчасне встановлення ставок і правил обчислення податку та його сплати.

  Очолює податкову систему Державна податкова служба РФ, яка входить до системи центральних органівдержавного управління Росії, підкоряється Президентові і Уряду
  РФ і очолюється керівником в ранзі міністра.

  Головним завданням Державної податкової служби РФ єконтроль за дотриманням законодавства про податки, правильністю їхобчислення, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджетидержавних податків та інших платежів, встановлених законодавством.

  Висновок

  Створена цілісна система оподаткування чітко і недвозначновстановлює перелік податків, які можуть застосовуватися на території РФ,права та обов'язки платників податків і податкових органів, розмежованіповноваження органів державної влади різного рівня щодо введенняподатків на відповідній території, встановлення ставок податків і пільгпо них.

  Податкова система в нашій країні створюється практично заново. Томув ході реалізації податкових законів виникає безліч найгостріших проблем,що стосуються взаємин платників податків і держави,відповідальності юридичних та фізичних осіб за виконання податковогозаконодавства, прав та обов'язків податкових органів.

  Список використаної літератури

  1. Клоненко В.І. Функції цін.

  2. Калашнікова І.О. Ціноутворення та цінова політика.

  3. Чубаков Г.М. Стратегія ціноутворення.

  4. Дж. Еванс, Берман Б. Маркетинг .5.

  5. Податки та звітність у нормативних документах. М.: Інтеко ЛТД; Нолидж-

  1997. (Довідник бухгалтера 97р.)

  6. Мамедов О. Ю. Сучасна економіка. 1995р

  7. Черник Податки. Навчальний посібник. 1995р.
  -----------------------

  Визначення цілей ціноутворення

  Розробка цінової політики

  Розробка цінової стратегії

  Вибір методу ціноутворення (реалізація цінової стратегії)

  Пристосування ціни

  Встановлення остаточної ціни

  ???


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status