ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Способи надання податкових пільг
       

   

  Податки, оподаткування

  Інститут економіки та фінансів

  РЕФЕРАТ

  Тема: способи надання податкових пільг

  По курсу: оподаткування

  © виконав: студент очного відділення

  211 групи

  Павлов П.С. перевірив: Перевалова Ж.А.

  Санкт-Петербург

  2003 г.

  Зміст:

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
  1. Повне звільнення від сплати податку:
  1.1.НДС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
  1.2.Акцізи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
  1.3.Налог на майно (НД) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
  1.4.Налог на користувачів автомобільних доріг (НПАД) ... ... ... ... 9
  1.5.Налог з продажів (НСП) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
  1.6.Налог на прибуток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
  1.7.Налог на доходи фізичних осіб ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
  1.8.Едіний соціальний податок (ЕСН) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
  2. Зниження ставки:
  ПДВ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
  3. Податкові відрахування:
  3.1.НДС ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
  3.2.Налог на доходи фізичних осіб ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
  4. Повернення раніше сплаченого податку:
  Акцизи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
  5. Зміна строку сплати податку:
  5.1. відстрочення/розстрочення, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
  5.2. податковий кредит ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
  5.3. інвестиційний податковий кредит ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
  Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18

  * * *

  Введення

  Податки є основним джерелом надходження коштів до бюджету
  Російської Федерації, а пільги зменшують податковий тягар юридичних осіб тадозволяють більш ефективно організувати роботу підприємства, а такожзбільшують реальний дохід фізичних осіб. Справляння податків інадання пільг передбачено законодавством про податки і збори.
  Воно складається з податкового кодексу і федеральних законів про податки ізборах.

  Провідне місце у формуванні доходів бюджету займає податок надодану вартість. Це приблизно 45% надходжень федеральногобюджету і 22% консолідованого бюджету. Друге місце займає податок наприбуток. Він складає більше 20% консолідованого бюджету.

  Податок [1] - обов'язковий, індивідуально безоплатний платіж,що стягується з організацій і фізичних осіб у формі відчуженнящо належать їм на праві власності, господарського відання абооперативного управління грошових коштів з метою фінансуваннязабезпечення діяльності держави і (або) муніципальних утворень.
  Податок як фінансово-економічна категорія виражає грошовівідносини між державою і фізичними/юридичними особами з приводуформування бюджетів та позабюджетних фондів.

  Збір - обов'язковий внесок, що стягується з організацій і фізичних осіб,сплата якого є однією з умов вчинення відносноплатників зборів державними органами, органами місцевогосамоврядування, іншими уповноваженими органами і посадовими особамиюридично значимих дій.

  Учасниками відносин, регульованих законодавством про податки ізборах, є організації і фізичні особи.

  У Російській Федерації встановлюються такі види податків ізборів:
  -федеральні податки і збори,
  -податки і збори суб'єктів РФ,
  -місцеві податки і збори.

  Податок вважається встановленим лише в тому випадку, коли визначеніплатники податків і елементи оподаткування, а саме:
  . об'єкт оподаткування, податкова база,
  . податковий період,
  . податкова ставка,
  . порядок обчислення податку,
  . порядок і терміни сплати податку.

  У необхідних випадках при встановленні податку в актізаконодавства про податки і збори можуть також передбачатися податковіпільги та підстави для їх використання платником податків.

  Пільги з податків і зборів - надаються окремим категоріямплатників податків передбачені законодавством переваги впорівнянні з іншими платниками податків, включаючи можливість не сплачуватиподаток або сплачувати його у меншому розмірі.

  У зв'язку з цим велике значення має винятковий характер [2]податкових пільг. Податкова пільга завжди має на увазі, що поряд із загальнимпорядком оподаткування існує і спеціальний, в результаті якогорозмір податкових вилучень для плетник знижується або пом'якшується.
  Скористатися пільговим порядком оподаткування платники податків можутьпри строго певних умовах, передбачених податковимзаконодавством.

  Норми законодавства про податки і збори, що визначають підстави,порядок і умови застосування пільг, не можуть носити індивідуальногохарактеру.

  Платник податків має право відмовитися від використання пільги, абопризупинити її використання на один або кілька податкових періодів,тому що не завжди застосування тієї чи іншої пільги є благом дляплатника податків.

  * * *

  Способи надання податкових пільг:

  1) повне звільнення від сплати податку;
  2) зменшення податкової бази (на суму доходів і витрат);
  3) Зниження ставки;
  4) податкові відрахування;
  5) неоподатковуваний податком мінімум;
  6) повернення раніше сплаченого податку;
  7) податкові канікули:
  8) зміна строку сплати податку:а) відстрочення/розстрочення;б) податковий кредит;в) інвестиційний податковий кредит.

  * * *
  Провідне місце у формуванні доходів бюджету займає податок на додану вартість. Це приблизно 45% надходжень федерального бюджету і 22% консолідованого бюджету. Друге місце займає податок на прибуток. Він складає більше 20% консолідованого бюджету.

  1. Повне звільнення від сплати податку

  1.1. Повне звільнення від ПДВ

  здійснюється трьома способами.

  Перший [3] полягає в тому, що організації та індивідуальніпідприємці мають право на звільнення від обчислення і сплати податку,якщо за три попередніх послідовних календарних місяця сумавиручки від реалізації товарів (робіт, послуг) без урахування ПДВ і НВВ НЕперевищить 1 мільйона рублів.

  Особи, які використовують право на звільнення, повинні представитивідповідне письмове повідомлення і документи, що підтверджують право навизволення, до податкового органу за місцем обліку.

  Документами, що підтверджують право на звільнення (або продовження йоготерміну), є:
  -виписка з бухгалтерського балансу (надають організації),
  -виписка з книги продажів,
  -виписка з книги обліку доходів і витрат господарських операцій
  (надають індивідуальні підприємці).

  Другий спосіб. Законодавством визначені операції, що не визнаютьсяреалізацією (передача безоплатно об'єктів соціально-культурної сфери тажитлового фонду муніципальним органам, внески в статутний капітал, внески впросте товариство; виконання ремонтно-реставраційних робіт,які виконуються при реставрації пам'яток історії та культури, що охороняютьсядержавою, виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторськихробіт за рахунок коштів бюджетів, та інші операції).

  Третій спосіб. Звільнення від оподаткування окремих операцій,таких, як реалізація життєво важливих лікарських препаратів, послугимедичної сфери, послуги з утримання дітей в дошкільних установах,передача в користування житлових приміщень, продаж лотерейних квитків іпоштових марок, послуги в сфері освіти, послуги страхування, банківськіоперації, послуги з догляду за хворими, інвалідами та людьми похилого віку та іншіоперації.

  Приклад надання податкової пільги з ПДВ

  I. Ст. 149, п. 2, п.п. 15) НК РФ.

  Загальний обсяг виконаних робіт за 2002 рік ЗАТ «Будівельник» - 27,7 млн. руб.,в тому числі ремонтно-реставраційних робіт - 5,2 млн. руб. (реставраціяфасаду пам'ятки історії та культури федерального значення).

  ПДВ = (27,7 - 5,2) * 20% = 4,5 млн. руб.
  Неоподатковуваний оборот - 5,2 млн. руб.
  Пільгованих ПДВ = 5,2 * 20% = 1,04 млн. руб.

  II. Ст. 149, п. 3, п.п. 16) НК РФ.

  Загальний обсяг виконаних робіт за 2002 рік ТОВ «Імпульс» - 7,8 млн. руб., Втому числі НДДКР у рамках договору з РКК «Енергія», за яким відкритобюджетне фінансування, - 3,0 млн. руб.

  ПДВ = (7,8 - 3,0) * 20% = 0,96 млн. руб.
  Неоподатковуваний оборот - 3,0 млн. руб.
  Пільгованих ПДВ = 3,0 * 20% = 0,6 млн. руб.

  1.2. Повне звільнення від сплати акцизів

  I. Ряд товарів не визнається підакцизними (ліки, лікувально -профілактичні препарати, що пройшли державну реєстрацію,ветеринарні препарати, парфюмерно-косметична продукція).
  II. У податковому кодексі визначені операції, що не підлягають оподаткуванню:
  1) передача підакцизних товарів одним структурним підрозділом, що не є самостійним платником податків, для виробництва підакцизних товарів іншому такому ж підрозділу цієї організації;
  2) реалізація організаціями денатурованого етилового спирту з усіх видів сировини;
  3) реалізація організаціями денатурований спиртовмісної продукції;
  4) реалізація природного газу для особистого вжитку фізичними особами, житловими кооперативами;
  5) реалізація нафтопродуктів платником податків.
  III. Звільнення від оподаткування експортерів. Відбувається за наявностіпоручительства банку. Експортери акцизи не нараховують і не сплачують.

  При відсутності поруки сума акцизів нараховується та сплачуєтьсядо бюджету, але підлягає відшкодуванню. Це відшкодування фактично є такимвидом пільги, як повернення раніше сплаченого податку.

  Історичний приклад [4].

  Як і інші податки, акцизи є потужним важелем регулюванняекономіки, звертатися з якими варто дуже обережно і вміло, заможливості прогнозуючи наслідки вводяться змін. Так, всім зрозуміло,до чого призвело в середині 90-х років збільшення акцизу на алкогольнупродукцію. Акциз був збільшений, здавалося б, зовсім незначно, всього на
  5% (з 85 до 90%). Однак і фінансові, і загальноекономічні, і соціальнінаслідки виявилися дуже серйозними. Зростання акцизів викликав миттєвепідвищення цін на вітчизняну алкогольну продукцію. Далі попит на неївпав, - спочатку магазини, а потім і підприємства стали затоварюватися, набільшості з них виробництво зупинилося. Утворилася «ніша» буланегайно заповнена. У комерційних кіоски великих міст ринув потікдешевих, але (вірніше, «а отже ...») недоброякісних спиртнихнапоїв з-за кордону, які заповнили ринок. Підсумок такого підвищення акцизів:помітне зниження податкових доходів замість очікуваного підвищення, зниженняприбутку на лікеро-горілчаних заводах, погіршення фінансового становища,низькосортна продукція для споживачів, гроші почали йти за кордон наїї покупку. Однак уряд зорієнтуватися в обстановці оперативно,знизивши акциз до колишнього рівня.

  Цей приклад яскраво демонструє вплив податкового навантаження напріозводітеля.

  * * *

  1.3. Звільнення від сплати податку на майно

  Застосовується два способи надання пільг з податку на майно:
  I. За видами організацій і за видами діяльності.

  Окремі види організацій повністю звільнені від сплати податку намайно. Це бюджетні організації, органи законодавчої івиконавчої влади, пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фондмедичного страхування, колегії адвокатів, підприємства з переробкисільгосппродукції, риби і морепродуктів (якщо виторг від цих видівдіяльності перевищує 70% усієї виручки), установи культури імистецтва, релігійні об'єднання та організації, підприємства народно -художніх промислів, установи кримінально-виправної системи іінші організації.

  II. По об'єктах. Не обкладаються податком окремі види майна,що знаходиться на балансі платника податку: земля, супутники зв'язку, шляхиповідомлення, лінії електропередач, майно для потреб освіти, для охорониприроди, пожежної безпеки, цивільної оборони, страхові резерви,майно соціально-культурного та житлово-комунальної сфери та інші видимайна.

  * * *

  1.4. Звільнення від сплати податку на користувачів автодоріг

  Повністю звільняються від сплати податку колгоспи, радгоспи, фермерськігосподарства, інші об'єднання та організації, що займаються виробництвомсельхозпродкуціі, якщо питома вага доходів від її реалізації перевищує 70%від загальної суми доходів.

  Звільняються від сплати податку також організації, що здійснюютьутримання автодоріг загального користування, професійні аварійно -рятувальний служби, пожежна служба; організації, що працюють в спрощенихподаткових режимах.

  1.5. Звільнення від сплати податку з продажу

  Законодавством визначені операції, що не підлягають оподаткуванню:операції з реалізації фізичним особам наступних товарів, робіт, послуг:
  . хліб, хлібобулочні вироби, молоко, молочні вироби; рослинна олія, маргарин, борошно, яйця, птиці, крупи, цукор, сіль, картопля, продукти дитячого харчування діабетичного;
  . дитячий одяг, взуття;
  . ліки, протезно-ортопедичні вироби;
  . житлово-комунальні послуги, послуги з найму житла;
  . будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомості, земельні ділянки, цінні папери;
  . путівки до санаторно-курортних оздоровчих закладів;
  . товари, роботи, послуги, пов'язані з навчально-науково-виробничим процесом;
  . послуги у сфері культури, мистецтва;
  . послуги з утримання дітей в дошкільних установах;
  . ритуальні послуги;
  . послуги, що надаються кредитними організаціями, страховиками, професійними учасниками ринку цінних паперів, навчальна та наукова книжкова продукція, періодичні друковані видання, послуги органів державної влади (за які стягуються мита).

  Приклад надання податкової пільги з податку з продажів

  Ст. 4, п.1, п.п. 1) Закону С-Пб від 26. 12. 2001 № 906-14 «Про податок зпродажів ».

  Вид діяльності ТОВ« Вояджер »- роздрібна торгівля продуктамихарчування. Загальний товарообіг (валова виручка) ТОВ «Вояджер» за 2002 рік -
  15,2 млн. руб., У тому числі виручка від реалізації хліба та хлібобулочнихвиробів - 4,7 млн. руб.

  Податок з продажів = (15,2 - 4,7) * 5% = 0, 525 млн. руб.
  Неоподатковуваний оборот = 4,7 млн. руб.
  Пільгованих податок з продажу = 4,7 * 5% = 0,235 млн. руб.

  * * *

  1.6. Звільнення від сплати податку на прибуток

  25 голова податкового кодексу пільг з оподаткування прибутку непередбачає, однак у перехідний період залишається можливістьвикористовувати пільги, передбачені законом 2116-1 і 110 ФЗ. (Пільги малимпідприємствам, які не застосовують спрощену систему звітності; пільгиорганізаціям, що здійснюють пріоритетні інвестиційні проекти та інші).

  Перехідний період мав на увазі пільги малим підприємствам на 4 роки,підприємствам з пріоритетними інвестиційними проектами - не більше трьох років.

  Пільга малим підприємствам, які не використовують спрощену систему,надавалася таким способом:
  -перше 2 року малі підприємства не сплачують податок на прибуток.
  -В 3-й рік сплачують 25% податку;
  -В 4-й рік - 50%.

  При цьому повинні виконуватися наступні умови:
  1) підприємство відповідає критеріям, встановленим для віднесення до суб'єктів малого підприємництва: а) чисельність, б) формування статутного капіталу;
  2) підприємство має бути знову створено не на базі ліквідованого/реорганізованого;
  3) підприємство здійснює виробництво товарів народного споживання, медичних ліків, товарів будівництва;
  4) виторг від зазначених видів діяльності у 1-й і 2-й рік повинна перевищувати

  70% суми виручки, в 3-й і 4-й рік - 90%;
  5) мале підприємство не має припинити діяльність до закінчення 5-и років.
  Пільга застосовується протягом 4-х років. Якщо мале підприємство припиняєдіяльність до закінчення 5-и років, податок на прибуток розраховується в повномуобсязі і вноситься до бюджету з урахуванням коректування за ставкоюрефінансування.

  1.7. Звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб

  Не підлягають оподатковуванню (звільняються від оподаткування)наступні види доходів фізичних осіб:
  . державну допомогу, за винятком допомоги з тимчасової непрацездатності, безробіття, вагітності, пологів;
  . державні пенсії;
  . всі види компенсаційних виплат (у межах норм), пов'язаних з:
  - відшкодуванням шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
  -безкоштовним наданням житлових приміщень і комунальних послуг, паливаабо відповідного грошового відшкодування;
  -оплатою вартості харчування та спорядження працівників фізкультурно-спортивнихорганізацій;
  . винагороди донорам;
  . аліменти;
  . гранти;
  . міжнародні (російські) премії за досягнення у встановлених областях;
  . одноразова матеріальна допомога;
  .стипендії та інші передбачені законодавством доходи.

  Зазначені доходи звільняються від оподаткування за умовинадання платником податків документа, виданого відповідниморганом місцевого самоврядування.
  . доходи, які не перевищують 2000 рублів, отримані за зазначеними у НК підставах.

  1. 8. Звільнення від сплати єдиного соціального податку

  Від сплати ЕСН звільняються:
  . організації будь-яких організаційно-правових форм - з сум виплат, що не перевищують протягом податкового періоду 100000 рублів на кожного працівника-інваліда I, II, III групи.
  . громадські організації інвалідів;
  . організації, статутний капітал яких складається з внесків організацій інвалідів і в яких чисельність інвалідів становить не менше 50%;
  . установи, створені для досягнення освітніх, культурних, лікувально-оздоровчих та інших подібних цілей;
  . російські фонди підтримки освіти і науки;

  * * *

  2. Зниження ставки

  3-й пункт статті 164 передбачає ставку 20% на всі товари, що обкладаються
  ПДВ, однак на реалізацію товарів для дітей, деяких харчових продуктів,друкованих видань і книжкової продукції, медичних товарів вітчизняного тазарубіжного виробництва (перелік встановлений урядом) ставказнижена до 10% (2-й пункт ст. 164).

  * * *

  3. Податкові відрахування

  3.1. ПДВ

  ПДВ, сплачений постачальниками за придбані цінності, за операціями,оподатковуваним ПДВ, на витрати не відноситься, а підлягає відшкодуванню з бюджету.

  Платники податків з придбаних матеріалів, товарів, робіт,послуг мають право на відрахування, якщо виконуються наступні умови:
  1) матеріали, роботи, послуги мають виробниче призначення; товари дляпродажу.
  2) усі ці матеріальні цінності використовуються по операціях, оподатковуваним ПДВ.
  3) товарно-матеріальні цінності повинні бути оприбутковані, основнізасоби введені в експлуатацію, нематеріальні активи прийняті на облік.
  4) цінності повинні бути сплачені постачальникам.
  5) наявність рахунку-фактури постачальника, оформленого відповідно довстановленого порядку.

  податковими відрахуваннями підлягають суми ПДВ за витратами на відрядження
  (проїзд, житло) і ПДВ з представницьких витрат (ПДВ виділяють порозрахунковим ставок і тільки в частині нормованих витрат); суми ПДВ,сплачені на митниці по ввезених товарах; ПДВ, сплачений з авансів; ПДВ,що відноситься до повернення товарів; ПДВ по об'єктах будівництва, виконанимгосподарським способом на момент введення в експлуатацію.

  3.2. Податок на доходи фізичних осіб

  При визначенні розміру податкової бази платник податків має право на отримання таких відрахувань:

  Стандартні відрахування:
  1) у розмірі 3000 рублів за кожний місяць податкового періоду

  (поширюється на осіб, що одержали або перенесли променеву хворобу та інші захворювання, пов'язані з катастрофою на Чорнобильській АЕС);
  2) податкове вирахування в розмірі 500 рублів за кожний місяць податкового періоду

  (поширюється на Героїв Радянського Союзу та Героїв Російської

  Федерації, на осіб, нагороджених орденом Слави трьох ступенів, учасників

  Великої Вітчизняної війни);
  3) податкове вирахування в розмірі 400 рублів за кожний місяць податкового періоду

  (поширюється на осіб, перелічених вище і діє до місяця, в якому дохід цих осіб, що обчислюється наростаючим підсумком з початку податкового періоду, перевищив 20000 рублів) .

  Соціальні відрахування:
  1) у сумі доходів, що перераховуються платником податку на благодійні цілі у вигляді грошової допомоги організаціям науки, культури, освіти, соціального забезпечення та інші подібні цілі;
  2) у сумі, сплаченої платником податків у податковому періоді за своє навчання в освітніх установах, а також за навчання своїх дітей у віці до 24 років на денній формі навчання;
  3) в сумі, сплаченої за послуги з лікування платника податку, а також його дружини (чоловіка), батьків і (або) дітей у віці до 18 років;

  Майнові відрахування:
  1) у сумах, отриманих від продажу житлових будинків, квартир, дач ..., що знаходилися у власності не менше п'яти років, але не перевищують 1000000 рублів, а також від продажу іншого майна, що перебуває у власності не менше трьох років, але не перевищує 125000 рублів .
  2) у сумі, витраченої на будівництво (придбання) житлового будинку/квартири, у розмірі фактичних витрат.

  Професійні відрахування:
  1) доходи від виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру;
  2) для платників податків, які одержують авторські та інші подібні винагороди, у сумі фактичних витрат.

  * * *

  4. Повернення раніше сплаченого податку

  Звільнення від оподаткування експортерів підакцизної продукціївідбувається при наявності поручительства банку. Експортери акцизи не нараховуютьі не сплачують.

  При відсутності поруки сума акцизів нараховується та сплачуєтьсядо бюджету, але підлягає відшкодуванню.

  * * *

  5. Зміна строку сплати податку

  Зміною строку сплати податку визнається перенос встановленого строкусплати податку на більш пізній термін.
  Термін сплати може бути змінений у відношенні до всього що підлягає сплаті сумиподатку або її частини з нарахуванням відсотків на несплачену суму податку.

  Зміна строку сплати податку здійснюється у формі:
  . відстрочки,
  . розстрочки,
  . податкового кредиту,
  . інвестиційного податкового кредиту.

  5.1.Отсрочка/рассрочка

  Відстрочка або розстрочка податку являє собою зміну термінусплати податку за наявності відповідних підстав, на термін від одного дошести місяців з одноразової або поетапної сплатою суми заборгованості.

  Відстрочка або розстрочка податку можуть бути наданізацікавленій особі за наявності хоча б однієї з таких підстав:
  . заподіянні цій особі збитку в результаті стихійного лиха або інших подібних причин (відсотки на суму заборгованості при цьому не нараховуються);
  . затримки фінансування з бюджету або оплати виконаного державного замовлення (відсотки не нараховуються);
  . загрози банкрутства у випадку одноразової виплати податку (при цьому на суму заборгованості нараховуються відсотки виходячи зі ставки, що дорівнює Ѕ ставки рефінансування, що діяла за період відстрочки/розстрочки);
  . майновий стан фізичної особи виключає можливість одноразової сплати податку (відсотки нараховуються);
  . якщо виробництво і (або) реалізація товарів, робіт, послуг носить сезонний характер (відсотки нараховуються);
  . інших підстав, передбачених Митним кодексом РФ.
  Відстрочка або розстрочка може надаватися за одним або декількомаподатків.

  5.2. Податковий кредит

  Податковий кредит являє собою зміну строку сплати податку настрок від трьох місяців до одного року за наявності хоча бодного з перерахованих вище підстав.

  Податковий кредит також може надаватися за одним або декількомаподатків. При цьому відсотки нараховуються, якщо причиною наданнякредиту є загроза банкрутства і не нараховуються внаслідок заподіяннязбитків або затримки фінансування з бюджету.

  5.3. Інвестиційний податковий кредит

  Інвестиційний податковий кредит є така змінастроку сплати податку, при якому організації за наявності відповіднихпідстав надається можливість протягом певного терміну і впевних межах зменшувати свої платежі з податку з подальшоюпоетапної сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків.

  Інвестиційний податковий кредит може бути наданий з податку наприбуток (дохід) організації, а також у регіональних і місцевих податків настрок від одного року до п'яти років.

  Організація, яка отримала інвестиційний податковий кредит, має правозменшувати свої платежі за відповідним податку протягом терміну діїдоговору. Зменшення проводиться по кожному платежу відповідногоподатку, по якій надано кредит, за кожний звітний період до тихпір, поки сума, не сплачена організацією в результаті всіх такихзменшень, не стане рівною сумі кредиту, передбаченої відповіднимдоговором. Конкретний порядок зменшення платежів визначається договором.

  Якщо організацією укладено більше одного такого договору, строкдії яких не закінчився до моменту чергового платежу, накопичена сумакредиту визначається окремо по кожному з цих договорів. При цьомузбільшення накопиченої суми кредиту відбувається відносно першого потерміну договору, а за досягнення цією сумою розміру, зазначеного вдоговорі, організація може збільшувати накопичену суму кредиту знаступним договором.

  Інвестиційний податковий кредит може надаватися організації принаявності хоча б однієї з таких підстав:
  . ця організація проводить науково-дослідні або дослідно-конструкторські роботи, технологічне переозброєння виробництва;
  . здійснює впроваджувальні та інноваційну діяльність;
  . виконує особливо важливий замовлення по соціально-економічному розвитку регіону.
  Дія відстрочки, розстрочки, податкового кредиту або інвестиційного податкового кредиту припиняється після закінчення терміну дії договору або достроково у разі сплати всієї належної суми податку і відповідних відсотків.

  * * *

  Висновок

  Таким чином, ми розглянули основні способи наданняподаткових пільг у загальних рисах і на прикладі конкретних податків дляфізичних та юридичних осіб. Податкові пільги є найважливішимінструментом державного регулювання діяльності великих і малихпідприємств, приватних підприємців та реальних доходів фізичних осіб.
  Тому все, на кого поширюється дія податкових пільг,зацікавлені в знанні законів, своїх прав та обов'язків.

  Список літератури:

  1. «Податковий кодекс Російської Федерації».
  2. «Податки та податкове право», навчальний посібник. М., «Аналітика-прес», 1997.
  3. «Податкова адвокатура», навчальний посібник.
  4. «Податки: теорія і практика», В.В. Глухів, І.В. Дольде.
  5. «Керівні, нормативні і правові акти», довідник. В. Корольов, В.

  Курпін.
  6. «Основи податкової системи», Д.Т. Черник, А.П. Починок, В.П. Морозов,

  «Юнити», М., 2000 р.

  Нормативні акти:
  1. Податковий кодекс Російської Федерації;
  2. Закон С-Пб від 26.12.2001 № 906-114 «Про податок з продажів»;
  3. Закон № 2116-1 та № 110 ФЗ.

  * * *

  -----------------------
  [1] Ст. 8 НК.
  [2] «Податки та податкове право», навчань. посібник. М., «Аналітика-прес», 1997.
  [3] Ст. 145 НК.
  [4] «Основи податкової системи», Д.Т. Черник та інші. «Юнити», М., 2000р.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status