ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Спрощена система оподаткування
       

   

  Податки, оподаткування

  ЗМІСТ РОБОТИ:

  ВСТУП. 2
  1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 4
  Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО
  ПІДПРИЄМНИЦТВА. 4
  1.1 СУТНІСТЬ Спрощена система 5
  1.1.2 ДОКУМЕНТАЦІЯ 7
  1.1.3 Умови переходу на спрощену систему обліку та звітності 7
  1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ при спрощеній системі 10
  1.2.1. ВЕДЕННЯ КНИГИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 11
  1.2.2 ОБЛІК ДОХОДІВ 13
  1.2.3 ОБЛІК ВИТРАТ 14
  1.3 ЗВІТНІСТЬ І ПОРЯДОК СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ 16
  1.4. Повернення до колишніх (ТРАДИЦІЙНОЇ) СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ 16
  1.5.УЧЕТНАЯ ПОЛІТИКА 17
  2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 18
  2.1 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМЦЯ 18
  2.2. ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ПБОЮЛ ІВАНОВА А.К. За спрощеною системою
  ОПОДАТКУВАННЯ 18
  3. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ Спрощена система оподаткування 20
  4. ПРОПОЗИЦІЇ 23
  ВИСНОВОК. 24
  Список використаних джерел: 26
  ДОДАТКИ 27

  ВСТУП.

  В даний час Росія стоїть на шляху створення і розвитку ринковоїекономіки. Це неможливо без розвитку малого бізнесу в країні.
  Малий бізнес - це підприємницька діяльність, що здійснюєтьсясуб'єктами ринкової економіки при певних, встановлених законом,державними органами та іншими представницькими організаціямикритеріях (показниках), констітуціірующіх сутність даного поняття.

  Отже, як показує досвід країн з високорозвиненою економікою,малий бізнес - це базова складова ринкового господарства.
  Особливостями малого бізнесу є: діяльність в господарській сфері зметою отримання прибутку, економічна свобода, інноваційний характер,реалізація товарів і послуг на ринку, гнучкість.

  Малий бізнес складається із сукупності малих підприємств. Форми їхорганізації вельми різноманітні. Вони розрізняються за формою власності, заорганізаційно-правову форму, за розмірами, з територіальноїприналежності, по відношенню до закону, по використовуваних технологій, загалузях. Основним критерієм виділення малого підприємства в нашій країніє чисельність працівників у галузевому розрізі, тобто від 30 до 100чоловік.

  Важлива роль малого бізнесу полягає в тому, що він забезпечуєзначну кількість нових робочих місць, насичує ринок новими товарамиі послугами, задовольняє численні потреби великих підприємств,випускає спеціальні товари і послуги.

  У Росії сьогодні налічується близько 1 млн малих підприємств. Алеосновна їх кількість зосереджена в Москві і Санкт-Петербурзі --відповідно 22 і 11%. 40% малих підприємств працює у сферігромадського харчування та роздрібної торгівлі, 16% - у будівництві, 15% - упромисловості. Створена правова основа малого бізнесу - ряд законів,указів, статей кодексів, документів міністерств. З 1996 р. існує Фондпідтримки малого підприємництва.

  Метою моєї курсової роботи є розгляд особливостейоподаткування суб'єктів малого підприємництва в Росії за спрощеноюсистемі оподаткування. У своїй роботі я постаралась висвітлити всідостоїнства і недоліки даної системи оподаткування. Також постараласявисловити пропозиції щодо вдосконалення системи.

  Виконання поставленої мети досягається шляхом:
  - Розкриття поняття спрощеної системи оподаткування;
  - Порядок ведення документації та звітності, методів обліку доходів івитрат.
  - Виявлення специфіки оподаткування ПБОЮЛ Іванова А.К., що застосовуєспрощену систему оподаткування.

  1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


  Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО
  ПІДПРИЄМНИЦТВА.

  У Російській Федерації спрощена система оподаткування, обліку тазвітності для суб'єктів малого підприємництва введена Федеральнимзаконом № 222-ФЗ від 29.12.95р. «Про спрощену систему оподаткування, облікуі звітності для суб'єктів малого підприємництва »(прийнятий ГД ФС РФ
  08.12.95г .).

  В Сахалінської області діє Закон № 88 від 22 жовтня 1988 року "Проспрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малогопідприємництва в Сахалінської області », прийнятий Сахалінської Думою
  22.10.1988 року, в редакції від 1 січня 1999 року.

  Спрощена система оподаткування, обліку та звітності длясуб'єктів малого підприємництва - організацій і індивідуальнихпідприємців застосовується поряд з прийнятої раніше системоюоподаткування, обліку та звітності, передбаченої законодавством
  Російської Федерації. Право вибору системи оподаткування, включаючи перехіддо спрощеної системи або повернення до прийнятої раніше системі, представляєтьсясуб'єктам малого підприємництва на добровільній основі.

  1.1 СУТНІСТЬ Спрощена система

  Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітностіорганізаціями, які підпадають під дію цього Закону,передбачає заміну сплати сукупності встановлених законодавством
  Російської Федерації федеральних, регіональних та місцевих податків і зборівсплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарськоїдіяльності організацій за звітний період.

  З огляду на викладене та відповідно до Закону Російської Федерації від 27.12.91 N
  2118-1 "Про основи податкової системи в Російській Федерації", маліпідприємства, які сплачують єдиний податок, звільняються від: 1. Федеральнихподатків, до яких відносяться:

  - податок на додану вартість;

  - податок на операції з цінними паперами;

  - відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази, зараховуються вспеціальний позабюджетний фонд Російської Федерації;

  - платежі за користування природними ресурсами, що зараховуються до федеральногобюджет, до республіканського бюджету республіки у складі Російської Федерації,в крайові, обласні бюджети країв і областей, обласний бюджет автономноїобласті, окружні бюджети автономних округів і районні бюджети районів упорядку і на умовах, передбачених законодавчими актами Російської
  Федерації;

  - прибутковий податок (податок на прибуток) з підприємств;

  - податки, службовці джерелами утворення дорожніх фондів, які зараховуються вці фонди в порядку, що визначається законодавчими актами про дорожні фондив Російській Федерації;

  - збір за використання найменувань "Росія", "Росія" іутворених на їх основі слів і словосполучень;

  - податок на купівлю іноземних грошових знаків і платіжних документів,виражених в іноземній валюті.

  2. Регіональних податків, до яких відносяться наступні податки:

  - податок на майно підприємств;

  - лісовий дохід;

  - плата за воду, що забирається промисловими підприємствами зводогосподарських систем;

  Від місцевих податків, до яких, зокрема, відносяться:

  - податок з продажу;

  - податок на рекламу;

  - земельний податок;

  - податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурноїсфери.

  Не сплачуються малими підприємствами, які перейшли на спрощенусистему оподаткування, податки, встановлені ст.9 Закону Російської
  Федерації від 27.12.91 N 2116-1 "Про податок на прибуток", з наступних видівдоходів:

  - доходів у вигляді дивідендів, отриманих по акціях, які належать

  підприємству-акціонеру і задовольняє право власниками цих цінних паперівна участь у розподілі прибутку підприємства-емітента, а також доходів увигляді відсотків, отриманих власниками державних цінних паперів
  Російської Федерації, державних цінних паперів суб'єктів Російської
  Федерації і цінних паперів органів місцевого самоврядування;

  - доходів від дольової участі в інших підприємствах, створених натериторії Російської Федерації;

  - доходів з інших цінних паперів.

  Це означає, що ці види доходів включаються до складу валової виручкималого підприємства та обкладаються єдиним податком у порядку, встановленомучинним законодавством.

  Для організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування,обліку та звітності, зберігається діючий порядок сплати митнихплатежів, державних мит, ліцензійних зборів, ЕСН. Крім того,платники єдиного податку, зобов'язані вносити до бюджету орендну плату заземлю і за майно, що перебувають у державній власності. Даніобов'язкові платежі не включаються до переліку витрат при визначеннісукупного доходу суб'єкта спрощеної системи. Поняття "митніплатежі "означає всі види платежів, контроль за справлянням яких покладенона митні органи, і включає податок на додану вартість заімпортних товарів та послуг, акцизи на імпортну підакцизну продукцію,ввізне і вивізне мито, всі інші обов'язкові збори,що стягуються митними органами.

  1.1.2 ДОКУМЕНТАЦІЯ

  Організаціям, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку тазвітності, надається право оформлення первинних документівбухгалтерської звітності та ведення книги обліку доходів і витрат заспрощеній формі, у тому числі без застосування способу подвійного запису, планурахунків та дотримання інших вимог, передбачених чинним положеннямпро ведення бухгалтерського обліку та звітності.

  Спрощена форма первинних документів бухгалтерської звітності таведення книги обліку доходів і витрат встановлюється Міністерствомфінансів Російської Федерації і є єдиною на всій території
  Російської Федерації.

  Для організацій і індивідуальних підприємців, що застосовуютьспрощену систему оподаткування, обліку та звітності, зберігаєтьсядіючий порядок ведення касових операцій та подання необхідноїстатистичної звітності.

  Малі підприємства, що перейшли на спрощену систему оподаткування,обліку та звітності та не є платниками податку на доданувартість, рахунки - фактури оформляти не повинні.

  1.1.3 Умови переходу на спрощену систему обліку та звітності

  Умовою переходу на спрощену систему є відповідністьвимогам закону РФ № 222 від 29.12.95р., а саме:
  1. Гранична чисельність до 15 чоловік (середньооблікова чисельність працюючих, включаючи працівників за договорами цивільно-правового характеру і за сумісництвом, за звітний період не повинна перевищувати

  14 осіб);
  2. Сукупний розмір валової виручки не більше 100000 МРОТ
  3. Не потрапляють під дію спрощеної системи організації, що виробляють підакцизну продукцію; організації, створені на базі ліквідованих структурних підрозділів діючих підприємств; кредитні організації; страховики; інвестиційні фонди; професійні учасники ринку цінних паперів; підприємства грального та розважального бізнесу; господарюючі суб'єкти інших категорій, для яких Мінфіном РФ встановлений особливий порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також некомерційні організації.
  4. Отримання дозволу (патенту) регіональної ДПІ. Патент організаціям видається за умови, що

  -загальна кількість працівників не перевищує граничної чисельності;

  -організація не має простроченої заборгованості;

  -якщо здані всі декларації і бухгалтерська звітність.

  Для переходу на спрощену систему, крім перерахованих вище умов,необхідно подати заяву на видачу патенту у встановленій формі непізніше, ніж за один місяць до початку чергового кварталу, в той податковийорган, в якому організація або підприємець зареєстровані якплатник податків. Патент видається на один календарний рік. При отриманніпатенту організація або підприємець повинні також представити книгуобліку доходів і витрат, у якій зазначаються найменування організації
  (ПІБ підприємця), вид здійснюваної діяльності (тільки дляпідприємців), місцезнаходження, номери розрахункових та інших рахунків,відкритих у банках.

  Відмова від застосування спрощеної системи і перехід до прийнятої раніше, можездійснюватися малими підприємствами та підприємцями, тільки з початкучергового календарного року, за умови подання заяви до податковогоорган, в строк не пізніше, ніж за 15 днів до завершення року. Можна такожперейти на звичайну систему обліку, якщо не подати заяву на видачупатенту на черговий календарний рік у встановлений законом термін, тодісуб'єкт малого підприємництва втрачає право на застосуванняспрощеної системи автоматично. І ще, якщо підприємство хоче відмовитисявід спрощеної системи в середині року, то достатньо в звіті за черговийквартал показати середньооблікова чисельність працівників у кількості 15чоловік і більше (організацію позбавлять патенту).

  Об'єктом оподаткування організацій у спрощеній системі єсукупний дохід, отриманий за звітний період (квартал), або виручка,отримана за звітний період.

  Згідно п.3 ст.3 Закону від 29.12.95 N 222-ФЗ валовийвиручка обчислюється як сума виручки, отриманої від реалізації товарів,
  (робіт, послуг), ціни продажу майна, реалізованого за звітнийперіод, і позареалізаційних доходів.

  Сукупний дохід обчислюється як різниця між валовою виручкоюі строго встановленими витратами (витратами). Перелік витрат, які виключаютьсяпри визначенні сукупного доходу організацій, які застосовують спрощенусистему оподаткування, визначено п.2 ст.3 Федерального закону від 29.12.95
  N 222-ФЗ "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності длясуб'єктів малого підприємництва ". Цей перелік видів витратє вичерпним і зміні не підлягає.

  Річна вартість патенту для підприємців встановлюється взалежно від виду діяльності в наступних розмірах:

  - викладацька, наукова, культурно-масова діяльність,здійснення виставок-продаж авторських художніх робіт (творівживопису, графіки, акварелі, бліц портретів) - 15 МРОТ

  - торгова, посередницька діяльність - 400 МРОТ

  - надання юридичних послуг - 300 МРОТ

  - рекламна , оформлювальна, аудиторська діяльність - 40 МРОТ

  - інші види діяльності - 50 МРОТ

  Якщо в патенті зазначені види діяльності, які мають різний розміррічної вартості патенту, оплата патенту здійснюється по тому видудіяльності, якому відповідає максимальна вартість. Виплатавартості патенту здійснюється щоквартально до 15 числа першого місяцякварталу, наступного за звітним, у розмірі 25% від вартості патенту.
  Річна вартість патенту, сплачена підприємцем, повністюнаправляється в бюджет суб'єкта РФ

  Доходи підприємців, отримані від не зазначених у патенті видівдіяльності, обкладаються прибутковим податком у встановленому порядку.

  Для малих підприємств, що застосовують спрощену систему, Федеральнимзаконом РФ № 222-ФЗ від 29.12.95р. встановлені такі ставки єдиногоподатку на сукупний дохід:

  - 10% від сукупного доходу - у федеральний бюджет

  - не більше 20% від сукупного доходу - в сумарному розмірі до бюджетусуб'єкта РФ і місцевий бюджет.

  У випадку, коли об'єктом оподаткування є валовий виторг,встановлюються такі ставки:

  - 3,33% від валової виручки - у федеральний бюджет
  - 6,67% від валової виручки - в бюджет суб'єкта РФ і місцевий бюджет.

  В Сахалінської області регіональна ставка для організацій, які перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку тазвітності, встановлюється ставка єдиного податку в розмірі 10відсотків від суми валової виручки за звітний період, що підлягаєзарахування:

  - у федеральний бюджет - 3,33 відсотка від валової виручки;

  - до обласного бюджету - 3 відсотки від валової виручки;

  - до місцевих бюджети - 3,67 відсотка від валової виручки.

  1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ при спрощеній системі

  Існують наступні вимоги з організації та ведення обліку, а такожскладання звітності при застосуванні спрощеної системи:
  1. Підприємствам надається право оформлення первинних документів і ведення книги обліку доходів і витрат за спрощеною формою, у тому числі без застосування подвійного запису, плану рахунків та дотримання інших вимог до ведення бухгалтерського обліку та звітності.
  1. Зберігається діючий порядок ведення касових операцій та подання необхідної статистичної звітності.
  2. Мінфіном РФ встановлюються форма книги обліку доходів і витрат і порядок відображення в ній господарських операцій.
  3. Зберігається діючий порядок сплати митних платежів, державних мит, податку на придбання автотранспортних засобів, ліцензійних зборів, відрахувань до державних соціальних позабюджетних фондів.
  4. За підсумками діяльності за звітний період (квартал) організаціянадає до податкового органу у термін до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом:
  - розрахунок належного до сплати єдиного податку із заліком вартості патенту
  - витяг з книги обліку доходів і витрат (за станом на останній робочий день звітного періоду) із зазначенням сукупного доходу (валової виручки), отриманого за звітний період
  - при наданні зазначених документів організація пред'являє для перевірки патент, книгу обліку доходів і витрат, касову книгу, платіжні доручення про сплату єдиного податку (з відміткою банку про виконання платежу)

  1.2.1. ВЕДЕННЯ КНИГИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

  Форма книги доходів і витрат і порядок її ведення затверджені наказом
  МФ РФ № 18 від 22.02.96г. Відповідно до цього наказу книга повинна матинаступний вигляд:

  Книга обліку доходів і витрат відкривається організацією на одинкалендарний рік і повинна бути прошита і пронумерована. На останнійсторінці записується кількість містяться в ній сторінок, що засвідчуєтьсяпідписом керівника організації та відбитком печатки податкового органу.

  Порядок заповнення Книги обліку доходів і витрат затверджено Наказом
  Мінфіну Росії від 22.02.96 N 18 "Про форму Книги обліку доходів і витрат іпорядку відображення в ній господарських операцій суб'єктами малогопідприємництва, що застосовують спрощену систему оподаткування, облікута звітності "(далі -).

  Книга обліку доходів і витрат ведеться у хронологічнійпослідовності, в ній на основі первинних документів позиційнимспособом відображаються господарські операції, здійснені в звітномуперіоді.

  Усі надходження суб'єкту виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт,послуг), майна, реалізованого за звітний період, і позареалізаційнихдоходів у вигляді грошових коштів, цінних паперів та іншого майна відображаютьсяу графі 4 разд.I "Доходи і витрати" Книги ".

  При розрахунку єдиного податку в графі 5" У тому числі не приймаються длярозрахунку податку "Книги відображаються доходи, які не повинні враховуватися прирозрахунку бази оподаткування.

  Наприклад, суми авансів і передоплат враховуються у зазначеній Книзіза графами 4 і 5. У міру відпуску продукції (надання послуг) здійснюєтьсязменшення сум по графі 5 (тобто, зі знаком).

  Аналогічно, у разі здійснення дій по договорах дорученняабо комісії платник податку може відобразити в графі 4 "Доходи - всього"весь обсяг товарообігу, а в графі 5 "У тому числі не приймаються длярозрахунку податку "- вартість товару, що належить довірителю абокомітенту. (При розрахунку бази оподаткування виручкою для повіреного абокомісіонера є різниця між підсумками граф 4 і 5 (в даномувипадку - сума винагороди). Це підтверджено Листом Міністерства
  Російської Федерації з податків і зборів від 05.07.99 N ВГ-6-02/531).

  У графі 6 цієї Книги відображається сума всіх витрат, виробленихза звітний період, як враховуються, так і не враховуються при обчисленнієдиного податку.

  Витрати, які не зазначені в п.2 ст.3 Закону від 29.12.95 N
  222-ФЗ, відображаються в графах 6 "витрати всього" та 7 "в т.ч. не приймаютьсядля розрахунку податку "Книжки і не приймаються при визначенні оподаткуваннябази по єдиному податку.

  Так, витрати з придбання товарів, не реалізованих на звітнудату, для цілей оподаткування з валової виручки організації невиключаються, а відображаються за графі 7 Книги обліку доходів і витрат.

  Списання на витрати сировини та матеріалів проводиться на підставіакта виконаних робіт. Витрати з придбання товарів для цілейоподаткування враховуються в такому порядку. Наприклад, підприємствопридбало 100 комп'ютерів, реалізувало 80, залишилося 20. У цьому випадку вграфі 6 "витрати всього" Книги обліку доходів і витрат відображаються витративід придбання 100 комп'ютерів, у графі 7 "в т.ч. не приймаються длярозрахунку податку "відображаються витрати від придбання 20 комп'ютерів.

  У графі 7 показуються, зокрема: витрати на оплату праці,амортизаційні відрахування з основних засобів, нематеріальних активів імалоцінних і швидкозношуваних предметів, витрати на придбанняосновних засобів (балансова або залишкова вартість), а також витрати,пов'язані з їх реалізацією.

  Виправлення в книгу обліку доходів і витрат, так як це звітнийдокумент, вносяться за правилами внесення доповнень та змін дозвітність, то є в книзі:
  - не повинно бути ніяких підчисток і помарок. У разі виправлення помилок робляться відповідні застереження, які підтверджують особи, що ведуть книгу, із зазначенням дати виправлення;
  - виправлення виявлених помилок, до проставлення підсумків, здійснюється в наступному порядку: помилковий запис закреслюється червоним чорнилом, а правильна записується над закресленою - чорними чорнилом. Якщо помилка виявлена після проставляння в них підсумків, але до внесення їх у розрахунок єдиного податку, виправлення повинно бути внесено після підсумків у вільних рядках або графах;
  - після запису підсумків у форму розрахунку єдиного податку ніякі виправлення в книзі не допускаються. Необхідні уточнення оформляються спеціально яка складається довідкою. На її підставі складається уточнений розрахунок.

  1.2.2 ОБЛІК ДОХОДІВ

  Доходами визнаються всі надходження суб'єкту виручки, отриманої відреалізації товарів (робіт, послуг), майна, реалізованого за звітнийперіод, і позареалізаційних доходів у вигляді грошових коштів, цінних паперів ііншого майна.

  Надходження, які не є виручкою (доходами), не повиннівраховуватися при розрахунку бази оподаткування. До таких надходжень, взокрема відносяться:

  - суми, отримані за продукцію, відвантажену до переходу на спрощенусистему оподаткування, обліку та звітності, якщо підприємство до переходуна спрощену систему оподаткування враховувало при оподаткуванні виручкувід реалізації товарів (робіт, послуг) по мірі відвантаження товарів (виконанняробіт, надання послуг) та пред'явлення покупцеві (замовнику) розрахунковихдокументів;

  - отримані суми авансів і передоплат (при цьому суми авансів іпередоплат, в рахунок яких відвантаження товарів або надання послуг так і не булизроблені, слід розглядати як кредиторську заборгованість, якупісля закінчення строку позовної давності слід включити в оподатковуванийбазу);

  - суми, що надходять організації по отриманих позиках (позиками);

  - вартість товару, що належить довірителю або комітенту, від імені абоза рахунок яких здійснювалися певні дії.

  1.2.3 ОБЛІК ВИТРАТ

  До видатків, що приймається для оподаткування, відносяться:

  - вартість використаних у процесі виробництва товарів ( робіт, послуг)сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, придбаних товарів, паливавартість формується виходячи з цін їх придбання без урахування податку надодану вартість).

  - експлуатаційні витрати (До експлуатаційних витрат слід відноситивитрати на утримання і експлуатацію обладнання та інших робочих місць,будівель та споруд, приміщень, що використовуються для виробничої ікомерційної діяльності).

  Ні Федеральний закон, ні Порядок детально не розкривають поняття
  "витрати на утримання та експлуатацію". Можливо, під витратами наексплуатацію розуміються витрати, що виникають у процесі безпосередньоїексплуатації засобів праці, без яких їх функціонування стаєнеможливим. Виходячи з економічного сенсу, витрати на утриманняобладнання та інших робочих місць являють собою витрати, пов'язані ззмістом засобів праці, без яких вони не можуть бути приведені уробочий стан (наприклад, енергоресурси, газ, вода і пр.) івідповідно не можуть бути використані.

  - поточний ремонт (витрати на поточний ремонт обладнання та інших робочихмісць, будівель та споруд, приміщень, що використовуються для виробничої ікомерційної діяльності);

  - витрати на оренду приміщень, що використовуються для виробничої ікомерційної діяльності,

  - витрати на оренду транспортних засобів,

  - витрати на сплату відсотків за користування кредитними ресурсами банків (умежах діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської
  Федерації плюс 3 відсотки),

  - надані послуги (можна застосовувати перелік послуг, що включаються дособівартість продукції (робіт, послуг), що враховуються при оподаткуванніприбутку, відповідно до Постанови 552 - ЛИСТ МФ РФ від 3 липня 1998 р. N 04 -
  02-10/1).

  - суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам,

  - податок з продажу, сплачений постачальникам;

  - ЕСН і інші відрахування в державні позабюджетні фонди,

  - сплачені митні платежі,

  - державні мита і ліцензійні збори.

  Перераховані у Федеральному законі витрати приймаються при розрахункубази оподаткування тільки тоді, коли вони відносяться безпосередньо доздійснення процесу виробництва, включаючи витрати на оренду, сплатувідсотків за кредитами (у тому числі пов'язаних з капітальними витратами іпрострочених) і вартість наданих послуг.

  З валової виручки виключаються зроблені витрати, встановленізаконодавством, у фактичних суми витрат. Їх не слід розподілятиміж відвантаженої та сплаченої продукцією (ЛИСТ МФ РФ від 3 липня 1998
  N 04-02-10/1).

  Спірним є включення у витрати витрат на придбанняканцтоварів і ряду інших, традиційно відносяться до загальногосподарських, алепрямо не зазначених у переліку.

  До переліку не включені такі види витрат, як витрати накапітальні вкладення і придбання нематеріальних активів (включаючи їхзнос), а також витрати з оплати праці працівників у будь-якій формі, оренднаплата за землю, витрати на відрядження.

  Витрати, не наведені в цьому переліку, покриваються за рахунок тієїчастини доходу, що залишається в розпорядженні організацій.

  1.3 ЗВІТНІСТЬ І ПОРЯДОК СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

  За підсумками господарської діяльності за звітний період (квартал)організація представляє до податкового органу у термін до 20-го числа місяця (тотобто не пізніше 19-го), наступного за звітним періодом, розрахунок підлягаєсплату єдиного податку, а також виписку з книги доходів і витрат (застаном на останній робочий день звітного періоду) із зазначеннямсукупного доходу (валової виручки), отриманого за звітний період. Приподанні до податкового органу вказаних документів організаціяпред'являє для перевірки патент, книгу обліку доходів і витрат, касовукнигу, а також платіжні доручення про сплату єдиного податку за звітнийперіод (з відміткою банку про виконання платежу).

  У разі перевищення сплаченої суми патенту над сумою єдиногоподатку, що підлягає сплаті за розрахунком за звітний період, сума цьогоперевищення може бути зарахована до подальшої сплати або повернутаплатнику за його заявою

  1.4. Повернення до колишніх (ТРАДИЦІЙНОЇ) СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

  При перевищенні визначеної Федеральним законом граничної чисельностіпрацюючих чи суми валової виручки платники податків переходять наприйняту раніше систему оподаткування, обліку та звітності починаючи зкварталу, наступного за кварталом, в якому має бути, представленийзвіт. Платники єдиного податку в цих випадках рішенням територіальноїподаткової інспекції переводяться на загальноприйняту систему оподаткування,обліку та звітності починаючи з кварталу, наступного за кварталом, в якомуповинен бути, представлений звіт.

  Таким чином, якщо перевищення граничного рівня середньосписковоїчисельності або розміру виручки відбулося в I кварталі, то повернення наприйняту раніше систему оподаткування здійснюється, починаючи з IIIкварталу. При цьому останній звіт за спрощеною системою видається за
  I півріччя.

  1.5.УЧЕТНАЯ ПОЛІТИКА

  Відображення виручки (доходів) малим підприємством, що перейшли на спрощенусистему оподаткування, для цілей оподаткування проводиться тільки заміру оплати, тобто касовим методом. При цьому в розрахунок повинні прийматисяфактично надійшли кошти, що відображаються у Книзі обліку доходів івитрат. (ЛИСТ МФ РФ від 29 жовтня 1997 р. N 04-02-11/1 та іншіроз'яснення)

  Що стосується включення до складу валової виручки сум з операцій приздійсненні товарообмінних (бартерних операцій), то зазначені суми маютьвраховуватися організацією в складі валової виручки того звітного періоду,в якому здійснена зазначена угода.

  При касовому методі під витратами маються на увазі фактичновироблені витрати по оплаті вартості матеріалів, товарів, сировини та інвикористаних у виробничій діяльності. Відповідно, якщо упідприємства виникає різниця в часі між датою придбання товару ідатою їх оплати, то при розрахунку єдиного податку вартість придбанихтоварів, матеріалів, робіт, послуг, використаних у виробничомудіяльності, буде прийматися, тільки якщо вона фактично сплаченапостачальнику.

  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


  15 СУЧАСНИЙ СТАН ПІДПРИЄМЦЯ

  Підприємець без створення юридичної особи Іванов Андрій
  Костянтинович зареєстрований в органах виконавчої влади 14 червня
  2001року. (свідоцтво № 15005 від 14.06.2001г., виданий Адміністрацією р.
  Південно-Сахалінська) (Додаток 1).
  Підприємець здійснює наступні види діяльності: торгово -закупівельна, комерційно-посередницьких, транспортні послуги з перевезеннявантажів, продаж, встановлення, обслуговування та ремонт систем кондиціонування.
  Причому, основним видом діяльності є встановлення, обслуговування таремонт систем кондиціонування. Отримано ліцензію в Департаментібудівництва Сахалінської області, на здійснення даного видудіяльності. (СХ2642-С від 25 квітня 2002р.)

  Розрахунки з покупцями за надані послуги ведуться тільки безготівковимспособом.
  Рахунки та рахунки-фактури, виписуються у встановленому порядку.

  Господарські кошти утворюються за рахунок власних і позикових коштів.
  До джерел позикових засобів належать позикові кошти короткострокового ісередньострокового характеру, а також кредиторська заборгованість.

  2.2. ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ПБОЮЛ ІВАНОВА А.К. За спрощеною системою
  ОПОДАТКУВАННЯ

  Підприємець без створення юридичної особи Іванов А.К. потрапляєпід дію Федерального Закону «Про спрощену систему оподаткування,обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва ».
  Гранична чисельність працюючих складає 4 людини.
  Простроченої заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежівнемає (додаток 2).

  Всі необхідні розрахунки по податках і бухгалтерська звітність здавалисяі здаються до податкових органів своєчасно. Всі умови для переходу наспрощену систему оподаткування дотримані.

  Підприємець подав заяву на видачу патенту в I кварталі
  2002року. (за місяць до початку II кварталу 2002р.), в якому просивперевести його на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 1квітня 2002р.
  Після закінчення 15-денного терміну на дану заяву підприємець отримаврішення Інспекції МНС по м. Южно-Сахалінськ про видачу патенту.

  При отриманні патенту в податковому органі ПБОЮЛ Іванов А.К. пред'явивдля реєстрації книги обліку доходів і витрат (далі-Книга), в якійвказується ім'я, місце знаходження, номери розрахункових та інших рахунків, відкритихв установах банку.

  Податковий орган на першій сторінці Книги фіксує реєстраційний номерпатенту і дату його видачі (АС-65 895598, додаток 3). При видачі патентузаповнюється його дублікат, який зберігається в податковому органі і видаєтьсярішення про видачу патенту (додаток 4).

  У патенті вказується річна вартість патенту, терміни її сплати. Унашому випадку річна вартість патенту склала 15000 рублів. Річнавартість патенту для індивідуальних підприємців встановлюється
  Адміністрацією Сахалінської області на підставі наданих фінансовимиорганами спільно з податковими органами розрахунків вартості патентів завидів підприємницької діяльності, що здійснюється на території
  Сахалінської області.

  30% від річної вартості патенту погашається одразу при його отриманні
  (4500 рублів), інша частина сплачується рівними частками щоквартально втермін до 1 числа 1 місяця поточного кварталу. (3500 рублів)

  Відповідно до закону «Про спрощену систему оподаткування, обліку тазвітності для суб'єктів малого підприємництва Сахалінської області »,прийнятого Сахалінської Думою 22 жовтня 1998 об'єктом оподаткуванняєдиним податком встановлюється валова виручка, отримана за звітнийперіод (квартал).

  Підприємство ж за підсумками господарської діяльності за звітний кварталнадає до податкового органу у термін до 20 числа, наступного за звітнимперіодом, розрахунок що підлягає до сплати єдиного податку з урахуванням сплаченоївартості патенту, а також виписку з книги доходів і витрат (застаном на останній робочий день звітного періоду з зазначенням валовоївиручки, отриманої за звітний період). Розрахунки складаються наростаючимпідсумком з початку року.

  Для індивідуальних підприємців сплачується річна вартістьпатенту є фіксованим платежем і звітність не передбачена, алеведення книги обліку доходів і витрат у підприємця обов'язково маєбути присутнім. (Додаток 5).

  Якщо валовий виторг, як у моєму випадку склала 215 005-80, то повстановленою ставкою 10%, сума єдиного податку становитиме 21 500 рублів,яка підлягає зарахуванню у федеральний бюджет 3,33%, до обласного бюджету
  3%, і до місцевого 3,67%. На моєму прикладі річна вартість патенту 15 000рублів, є фіксованою, і донарахування не підлягає. А порядокзвітності та оплати річної вартості патенту для підприємств, що працюютьна патенті описано вище.

  ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ Спрощена система оподаткування

  Останнім часом багато говориться про необхідність зниження податковоготягаря на малий бізнес. Ось уже і уряд взявся за підготовкунового законопроекту, покликаного привести до реального скорочення стягуютьсяподатків. Що ж, почекаємо - побачимо. Зараз же я хочу ще раз оглянутикритичним поглядом спрощену систему оподаткування малого бізнесу,виділити її недоліки і підкреслити достоїнства.

  ПЕРЕВАГИ:

  За процедурою ведення

  1. Максимально спрощується ведення бухгалтерського обліку: скасовуються спосібподвійного запису, обов'язковість застосування плану рахунків і безліч іншихвимог, які ускладнюють роботу. Тобто весь бухоблік зводиться до ведення
  Книги обліку доходів і витрат.

  2. Полегшується документообіг за рахунок значного скорочення формзвітності.

  3. Спрощується порядок відображення господарських операцій у Книзі облікудоходів і витрат. Вони фіксуються у міру здійснення в хронологічнійпослідовності на основі первинних документів.

  У сфері оподаткування

  1. Юридичні особи (далі юрособи.) Платять один податок замість сукупностіфедеральних, регіональних та місцевих податків і зборів. Розмір податкувизначається за результатами господарської діяльності організації зазвітний період.

  2. Індивідуальні підприємці (далі ІП) не платять податок на доходифізосіб (п. 3 ст. 1 ФЗ № 222 від 29.12.95). Для них сплата податку на доходифізосіб замінюється вартістю патенту на заняття підприємницькоюдіяльністю, в якій уже закладено ставка єдиного податку (розмір залежитьвід виду діяльності).

  3. Суб'єктам федерації надається право вибору об'єкта оподаткування
  - Це може бути або сукупний дохід (який визначається як різницяміж валовою виручкою і конкретним переліком витрат), чи

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !