ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік нарахування податків і платежів в не бюджетні фонди
       

   

  Податки, оподаткування

  Прийняті два федеральних закону вносять зміни та доповнення до Зкон
  України від 27 грудня 1991 р. № 2116-1 "Про податок на прибуток підприємств іорганізацій ".

  Федеральний закон від 14 грудня 1996 р. № 151-ФЗ" Про внесеннязмін до Закону України "Про налолге на прибуток підприємств і організацій"набув чинності з 1 січня 1997 р. Внесено поправки до пункту 7 статті 6.

  Згідно з цим пунктом при обчисленні податку на прибуток обкладаєтьсяприбуток зменшується на фактично зроблені витрати і витрати за рахунокпрбилі, що залишається в розпорядженні підприємства, по яких надаютьсяльгти, але не більше ніж на 50% фактичної суми податку, обчисленої безобліку пільг. У загальну суму пільг, що підлягає такому огруніченію, входитьтакож пільга, що передбачає звільнення від сплати податку частиниприбутку, спрямованого на покриття збитку, отриманого в попередньому році, вПротягом наступних п'яти років. Раніше виключення було зроблено тільки длядержавних і муніципальних установ, а також недержавнихосвітніх установ, що отримали ліцензії в установленому порядку,що направили свої кошти безпосередньо на потреби забезпечення, рзвітія івдосконалення освітнього процесу (включаючи оплату праці) у даномуосвітній установі.

  З 1 січня 1997 зазначене обмеження знято при наданніпільги підприємствам за рахунок власного прибутку витрати на розвитоксоціальної та комунально-побутової сфери для утримання спецконтингенту,харчування і речове постачання спецконтингенту, зміцнення бази виробництвасільськогосподарської продукції для спецконтингенту і ліічного складу. Цяпільга, як і пільга для освітніх установ, може бутинадана в розмірі фактичних витрат без обмеження.

  Федеральний закон від 10 січня 1997 р. № 13-ФЗ "Про внесення ізменєїе ідополененій до Закону РФ "Про податок на прибуток підприємств і організацій"набув чинності з дня його офіційного опублікування, за винятком пункту
  4 статті 1, який набрав чинності з 1 січня 1997 р.

  Цей закон порушує ряд важливих положень статей основного закону ів першу чергу суттєво змінює порядок сплати до бюджету податку наприбуток.

  При збереженні основної норми - сплати податку у вигляді авансовихплатежів з подальшими щоквартальними перерахунку за фактичноотриманого прибутку - всім підприємствам, за винятком бюджетнихорганізацій, малих підприємств та іноземних юридичних осіб наданоправо прийняти рішення про перехід з 1 січня 1997 р. (ст.2 Федеральногозакону від 10 січня 1997 р. № 13-ФЗ) на щомісячну сплату до бюджету податкуна прибуток, виходячи з фактично отриманого прибутку за попередній місяцьі ставки податку. Цей порядок має діяти без зміни до кінцякалендарного року.

  Підприємства, що перейшли на знову передбачений порядок розрахунків збюджетом, повинні складати розрахунки податку з фактично отриманого прибуткущомісячно наростаючим підсумком з початку року і подавати їх до податковихорганів за місцем свого знаходження не пізніше 20-го числа місяця. наступногоза звітним.

  Одночасно із зазначеними податковими розрахунками повинні представлятисяобосновванние розрахунки з податкових пільг і додаткові матеріали покоректірованію для цілей оподаткування прибутку, визначеного згідно збухгалтерського обліку, зокрема, на суми: перевищення фактичних витратпідприємств, які повинні враховуватися при оподаткуванні виходячи здіючих норм та нормативів; коштів, отриманих безоплатно від іншихпідприємств; збитків, отриманих від реалізації і безоплатній передачіосновних фондів та іншого майна; відхилень від ринкових цін прріреалізації продукції (робіт, послуг) за цінами не вище фактичноїсобівартості і т.д.

  Сплата наллога повинна проводитися за місячними розрахунками не пізніше
  25-го числа місяця, наступного за звітним.

  Бюджетні організації, що мають прибуток від підприємницькоїдіяльності, малі підприємства, як і раніше, сплату до бюджету податку наприбуток здійснюють щокварталу, виходячи з фактично отриманого прибуткуза попередній звітний період.

  Для підприємств, що добувають дорогоцінні метали, дорогоцінні камені,встановлений інший, ніж у минулому році, порядок сплати до бюджету податку наприбуток. Якщо раніше ці підприємства відповідно до законодавстваосвуобождалісь від сплати авансових платежів і рассчітиваліст з бюджетомфактичного прибутку за минулий квартал, то з 1 січня 1997 р. для нихвстановлено загальний режим сплати податку.

  Всі підприємства. як рассчітиающіеся з бюджетом щомісячно виходячи зфактично отриманого прибутку, так і сплачують авансові платежі,представляють у податкові органи квартальну і річну бухгалтерськузвітність, додаткові матеріали за визначенням оподатковуваногоприбутку, обгрунтовані розрахунки з податкових пільг.

  Сплата податку за квартальними розрахунками проводиться у п'ятиденний термінз дня, встановленого для подання бухгалтерського звіту за квартал,а за річними розрахунками - у десятиденний строк з дня, встановленого дляподання бухгалтерського звіту за минулий рік. Сума податку наприбуток, що підлягає внеску до бюджету, визначається з урахуванням ранішенарахованих платежів.

  По підприємствах, які є платниками авансових внесків податку,зберігається положення про уточнення різниці між сумою. що підлягаєвнесенню до бюджету з фактично отриманого прибутку, і авансовими взнолсаміподатку за минулий квартал, на суму, розраховану виходячи зі ставкирефінансування Банку Росії, що діяла в минулому кварталі.

  У 1997 р. ставка податку на прибуток підприємств і орнганізацій,зараховуються до федерального бюджету, не змінилася і склала 13%. Збереженотакож порядок встановлення і граничні ставки податку, які зараховуються убюджетів суб'єктів Російської Федерації.

  Зокрема, з основного законад іісключено положення,що передбачає коригування для цілей оподаткування валового прибуткуна суми позитивних (негативних) курсових різниць, що утворилися ввнаслідок зміни курсу рубля по відношенню до котируваних ЦБ РФiноземних валют, що діяв на день надходження валютних коштів навалютний сччет підприємства (або на дату останнього звіту), і курсу рубляпо відношенню до котируваних ЦП ри тномтрпннві аплютпі нп день визначенняпідприємством суми оподатковуваного прибутку з метою розрахунків з бюджетом. Узв'язку з цим позитивні курсові різниці будуть обкладатися податком наприбув у складі загального прибутку, негативні курсові різниці будутьзменшувати базу оподаткування.

  Валовий прибуток не повинна зменшуватися на суму відрахувань до резервногота інші аналогічні по призначенню фонди, створювані акціонернимитовариствами та підприємствами з іноземними інвестиціями.

  Передбачена нова пільга для товариств власників житла,житлово-будівельних, житлових споживчих кооперативів. Звільнені відоподаткування направляються ними власні кошти на обслуговування іремонт житлових та нежитлових приміщень, інженерного обладнання житлових будинків, вцілях управління якими і експлуатації яких ці організації булистворені.

  Викладена в новій редакції пільга, пов'язана з направленням коштів нафінансування капітальних вкладень.

  При обчисленні податку на прбиль обкладається прибуток при фактичновироблених витрати і витрати за рахунок прибутку, що залишається врозпорядженні підприємства, має зменшитися на суми, спрямовані нафінансірованміе капітальних вкладень виробничого призначення (у томучислі в порядку пайової участі), а також на погашення кредитів банків,отриманих і використаних на ці цілі, включаючи відсотки за фкредітам,тільки підприємствами галузей сфери матеріального виробництва.

  Водночас пільгою з напрямку прибутку на фінансуванняжитлового будівництва (в ТМО числі в порядку пайової участі), а такожна погашення кредитів банків, отриманих і використаних на ці цілі,включаючи відсотки по кредитах, можуть скористатися підприємства всіх безвиключення галузей народного господарства.

  При цьому збережено положення, при якому ехті пільгипредоставлчяются підприємствам за умови повного використання ними сумнарахованого зносу (амортизації) на останню звітну дату.

  Змінилася пільга, пов'язана з направленням прибутку протягом п'ятироків на покриття збитків. Соглавно нової редакції закону при визначеннірозміру зазначеної пільги в податковому розрахунку приймаються понесеніпідприємством за рік збитки тільки від реалізації продукції (робіт, послуг).
  До цього пільга надавалася на покриття всієї суми отриманого впопередньому році збитку за даними річного бухгалтерського звіту.

  Якщо раніше не підлягала оподаткуванню весь прибуток громадськихорганізацій інвалідів, підприємств, установ і організацій, що знаходяться вїх власності, та господарських товариств, статутний капітал яких складаєтьсяповністю із внеску громадських організацій інвалідів, то по новомузаконодавству застосування цієї пільги обмежена. Пільга непоширюється напрібиль, отриману від виробництва і реалізаціїпідакцизних товарів, мінеральної сировини, інших корисних копалин, атакож інших товарів у відповідності з переліком, затвердженим Урядом
  РФ за поданням загальноросійських громадських організацій інвалідів.

  Істотні поправукі внесено до статті закону, що регулюєоподаткування окремих видів доходів підприємств.

  Так, скасовано пільгова ставка податку по доходах, отриманих закорпоартівним цінних паперів. Замість податкової ставки в розмірі 15% доходивід цих цінних паперів будуть обкладатися в складі загального прибутку позагальновстановленому ставкою, що не перевищує соотвветственно 35% або 43% узалежно від категорії платників податків.

  Раніше діяв порядок оподаткування за ставкою 15% збереженийтільки за доходами у вигляді дивідендів, отриманих по акціях, які належатьпідприємству-акціонеру і засвідчує право власника цих цінних паперів научасть у розподілі прибутку підприємства-емітента, у джерела виплатицих доходів.

  Аналогічний порядок оподаткування доходів у вигляді відсотківвстановлений по державних цінних паперів РФ, державних ціннихпаперів суб'єктів РФ і цінних паперів органів місцевого самоврядування,емітованими з моменту вступу в силу Федерального закону від 10 січня
  1997 р. № 13-ФЗ, і відповідно не підлягають оподаткуванню такі дозодиза цінними паперами, емітованими до вступу в силу цього закону.

  Цікавим є проведення паралелі в отноношеніі порядкунарахування та сплати до бюджету податку на прибуток за російськими іміжнародним (а також американським) стандартами бухгалтерського обліку
  (МБСХ). Так, наприклад, згідно МБСУ по відношенню до підприємствплатникам податку на прибуток застосовується метод відкладеногооподаткування. Стандарт 12 МБСУ розглядає податки на прибуток (доходи),зокрема, відкладені податки. Даний стандарт допускає використанняабо методу відстрочення податкових платежів (при цьому резерв створюється заставкою податку на момент виникнення тимчасових розбіжностей), або методуподаткових зобов'язань (при цьому створюється резерс за очікуваної ставкианулювання розходжень).

  Відповідно до Стандарту 12 відкладений податок повинен, як правило,розраховуватися за всіма тимчасовим відмінностей. Однак підприємство можевиключити вплив певних часових відмінностей за податками, якщоіснує достатня доказатеьство того, що ці тимчасові розбіжності небудуть усунені протягом подальшого значного періоду часу (попринаймні протягом трьох років). Для цього також необхідно, щоб не буловказівки ознак того, що останнім даного періоду ці тимчасовірозбіжності, ймовірно, будуть усунені. Необхідно расчшіфровать суммму,пов'язану з тимчасовими розбіжностями, але не оформлена в обліку як поточному,так і кумулятивний.

  Дебетові залишки по відкладеними податків не повинні бути перенесеніза відсутності достатньої впевненості в тому, що вони будуть виплачені.

  Потенційна економія по податках, пов'язана з відкладеними податковимизбитками, може бути включена в чистий дохід за звітний період, якимбув відображений збиток, за наявності розумної впевненості в тому, що майбутнійдохід, що підлягає оподаткуванню, буде достатній для реалізаціїподаткових пільг по відбитому збитку. Якщо ця умова незадовольняється, то економія по податках, пов'язана з відкладеними податковимизбитками, повинна бути включенга в чистий дохгод в розмірі чистих кредитовихпозицій по відкладеного податкового сальдо, які будуть або можуть бутиусунені протягом періоду, під час котолрого можна скористатисяподатковими пільгами по збитках.

  У фінансовій звітності відкладений податковий платіж знаходить відображенняу формі "Звіт про фінансові результати" по рядку "Податок на прибуток" ззнаком "мінус", а в бухгалтерській звітності за міжнародними стандартами --у графі "Income profit tax".

  Російськими стандартами бухгалтерського обліку використання методувідкладеного оподаткування при обчисленні податку на прибуток недозволяється.

  Облік розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами

  Склад податків, що сплачуються предпріяятіем, визначається законом РФ
  "Про основи податкової системи в РФ". Відповідно до цього закону зпідприємств стягуються федеральні, республіканські і місцеві податки.

  До федеральних податків відносяться: податок на додану вартість;акцизи на окремі групи і види товарів; податок на операції з ціннимипаперами; мито; відрахування на відтворення мінерально -сировинної бази; платежі за користування природними ресурсами; податок наприбуток підприємств; прибутковий податок з фізіческіхх осіб; податки,перераховуються в дорожні фонди; гербовий збір; держмито; збір завикористання назви "Росія"; транспортний податок з підприємств; збір зареєстрацію банків та їх філій.

  Федеральні податки і порядок їх зарахування до бюджетів різних рівнівабо вов позабюджетні фонди встановлюється законодавчими актами РФ і їстягуються на всій її території.

  До республіканських податків, податків країв, областей, автономних країві областей відносяться: податок на майно підприємств; лісовий податок; платаза воду; збір на потреби освітніх установ; збір за реєстраціюпідприємства.

  Ці податки встановлюються законодавчими актами РФ і стягуються навсій території. При цьому конкретні ставки цих податків визначаютьсязаконами республік у складі РФ або рішеннями органів держ. влади країв іобластей.

  До місцевих податків належать: земельний податок; налон на будівництвооб'кектов виробничого призначення в курорнтной зоні; збір за правоторгівлі; цільові збори; податок на рекламу; податок на перепродажавтомобілів, обчислювальної техніки і персональних комп'ютерів;ліцензійний збір за право торгівлі вино-горілчаними виробами; ліцензійнийзбір за право проведення місцевих аукціонів і лотерей, збір за паркуванняавтотранспорту; збір за право використання місцевої символіки; збір заучасть у перегонах на іподромах; збір з операцій, що здійснюються на біржах; збірза право проведення кіно-і телезйомок; збір за прибирання територійнаселених пунктів; збір за відкриття грального бізнесу; податок на утриманняжитлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери.

  Частина місцевих податків (земельний податок) встановлюється законами РФ,частина районними і міськими органами влади.

  Характеристика основних податків, які стягуються з підприємства, наведено втабл.

  6.1. Розрахунки з позабюджетних платежів

  Рахунок 67 "Расччети з позабюджетних платежів" призначений дляузагальнення інформації з державними органами по платежах, що сплачуютьсяпідприємством у різні позабюджетні фонди (крім розрахунків із соціальногострахування і забезпечення і медичного страхування).

  Розмір і порядок обчислення внесків регламентуються законодавчимиі нормативними актами.

  До рахунку 67 "Розрахунки з позабюджетних платежів" можуть бути відкритісубрахунки:
  67-1 "Розрахунки з податку на користувачів автодоріг"
  67-2 "Розрахунки з податку з власників транспортних засобів"
  67-3 "Розрахунок з податку на придбання автотранспортних засобів"
  67-4 "Податок на реалізацію ПММ"
  67-5 "Акциз з продажу легкових автомобілів в особисте користування з громадян"
  67-6 "Розрахунки з фондом майна"
  67-7 "Розрахунки по фонду научно-дослідних, дослідно-конструкторськихробіт і освоєння нових видів наукомісткої продукції "
  67-8 "Розрахунки по фонду сприяння конверсії військового виробництва".

  На субрахунках 67-1, 67-2, 67-3 обліковуються розрахунки за податками,передбаченим Законом Української РСР "Про дорожніх фондах в Українській РСР" від 18.10.91 р. №
  1759-1 з урахуванням доповнень і змін.

  Нарахування податку відображається за дебетом рахунків: 26 "охр" або 44
  "Витрати звернення", а з податку на придбання автотранспортних засобів
  - За дебетом рахунка 08 "Капітальні вкладення" і кредиту рахунку 67 повідповідним субрахунками.

  На рахунку 67-6 "Розрахунки з фондом майна" відображаються розрахунки з
  Фондом майна при приватизації підприємств. На суму пралежей,належних до перерахування Фанд майна, створюється заборгованість покредиту рахунку 67-4 у кореспонденції з рахунком 96-2 "Розрахунки з фондом заакції ". У міру перерахування платежів робиться запис за дебетом рахунка 67,кредиту рахунків 51 або 55-3 "Депозит учасників передплати".

  На субрахунку 67-7 "Розрахунки по фонду наукових досліджень, дослідно -конструкторських робіт і освоєння нових видів наукомісткої продукції "враховуються розрахунки з нарахування і витрачання цього фонду.

  Згідно з Постановою Уряду РФ від 24.12.91 р. № 60 дозволеностворювати міжгалузеві позабюджетні фонди в розмірі 1,5% від собівартостітоварної продукції (робіт, послуг), що випускається підприємствами оборонногокомплексу.

  На субрахунку 67-8 "Розрахунки по фонду сприяння конверсії військовоговиробництва "враховуються розрахунки з нарахування і витрачання цього фонду.

  Згідно з вищевказаною Постановою, дозволено створювати фонд урозмірі 3% від собівартості товарної продукції (робіт, послуг), що випускаєтьсяпідприємствами оборонного комплексу.

  Аналітичний облік за рахунком 67 "Розрахунки з позабюджетних платежів"ведеться по кожному позабюджетні фонди, платником до якого єпідприємство.

  Зупинимося докладніше на деяких податках, що відображаються на даномурахунку.

  Податок на користувачів автодоріг

  Податок на користувачів автодоріг услачівают всі підприємства іорганізації, які є юридичними особами, включаючи і підприємства зіноземними інвестиціями.

  Об'єктом оподаткування є:
  . виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (ставка податку - 0,4%);
  . заготівельний, постачальницько-збутової і торговий оборот (ставка податку -
  0,03 %).

  Ставки податку можуть змінюватися місцевими органами влади.

  Порядок розрахунків податку при цьому не змінюється .

  Розмір податку на користувачів автодоріг (Ндор) розраховується:

  Ндор = СДОР: 100 * (В-ПДВ-А),

  де В - виручка від реалізації продукції, робіт, послуг, тис. руб.

  С - ставка податку на користувачів автодоріг,%

  Для заготівельних, постачальницько-збутових організацій розмір податкувизначається:

  Ндор = СДОР: 100 * (Від-ПДВ),де Від - заготовітельинй, постачальницьке, торговий оборот.

  Сума платежі з податку на користувачів автодорогш включається досклад витрат по виробництву і реалізації продукції. робіт, послуг (Д26
  К67авт).

  Податок на реалізацію ПММ

  Платниками податку є підприємства, що реалізують даніматеріали.

  Ставка податку на реалізацію ПММ дорівнює 25%.

  За підприємствам-виробникам податок на ПММ визначається:

  Нгсм = Сгсм/100 * (В - ПДВ),

  За нормативних актів, які перепродують ПММ:

  Нгсм = Сгсм/100 * (ЦР-Цпок),де ЦР - виручка від реалізації ПММ без ПДВ, Цпок - вартість придбання
  ПММ без ПДВ.

  По підприємствах, що здійснюють обмін ГСМ на який-небудь товар,роботи, послуги:

  Нгсм = Сгсм/100 * Црин,де Црин - ринкова ціна товару, робіт, послуг, на які зроблений обмін
  ПММ.

  Дані за розрахунками повинні бути занесені в спеціальну форму (табл.)

  Податок на придбання автотранспортних засобів

  Плательщікаі податку на придбання автотранспортних засобів єпідприємства, які купують автотранспортні засоби шляхом купівлі-продажу,міни, лізингу та внесків до КК.

  Ставка податку залежать від виду транспортних засобів:
  . вантажні автомобілі, пікапи та легкові фургони, автобуси, спеціальні автомобілі та легкові автомобілі - 20%;
  . причепи та напівпричепи - 10%.

  Розрахунок податку на придбання автотранспортних засобів здійснюєтьсянаступним чином:
  1 - при придбанні автотранспортних засобів шляхом міни на який-небудьтовар: Нпріоб = Срин * Спріоб/100,
  2 - при придбанні автотранспортного засобу, що був у використанні:

  Нпріоб = Спрод * Спріоб/100
  3 - при придбанні автотранспортних засобів шляхом лізингу:

  Нпріоб = Сост * Спріоб/100,де Сост - балансова вартість автотранспортного засобу
  4 - при придбанні автотранспортного засобу за валюту:

  Нпріоб = Спрод * Kб * Спріоб/100,де Спрод - продажна вартість автотранспортного засобу, інвалюта;кб - курс рубля, що котируються ЦБ РФ на день придбання автотранспортногокошти.
  5 - при придбанні автотранспортного засобу за межами РФ:

  Нпріоб = Стам * Спріоб/100,де Стам - митна вартість автотранспортного засобу

  Податок на придбання автотранспортних засобів в обліку отраждаетсянаступним чином:

  А. Податок включається до складу капітальних додавань:

  Д08 К67пріоб

  Б. При введенні в експлуатацію автотранспортного засобу податок включається дойого первісної вартості:

  Д01 К08

  В. Податок включається у витрати на виробництво через нарахування е зносуавтотранспортного засобу:

  Д25, 26 К02

  Дані за розрахунками заносяться в спецуіальную форму (табл.)

  Податок з власників транспортних засобів

  Податок з власників транспортних засобів сплачують усі підприємства,мають транспортні засоби.

  Розмір податку з власників транспортних засобів (Нвл) визначається:

  Нвл = Мдв * Свл,де Мдв - потужність транспортного засобу, к.с., Свл - розмір річногоподатку з цього виду транспортного засобу.

  Ставки податку залежать від виду і потужності транспортного засобу івстановлюються місцевими органами влади.

  Суми платежів з владелеьцев транспортних засобів включаються до складувитрат про виробництву й реалізації продукції, робіт, послуг (Д26 К67).

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !