ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Федеральні податки
       

   

  Податки, оподаткування

  МОСКОВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИКИ

  Контрольна робота

  по курсу

  Оподаткування.

  (МТУЗІ (Дата поверненняк/р на
  Факультет ЗОТФ Гр. № Е89553 факультет _______________< br>Курс IV Шифр ЗЕ896057 Оцінка:
  _____________< br>Толстов Олександр Вікторович Викладач _________

  (прізвище, ім'я, по батькові)

  (підпис)к/р № __________ варіант 57 ______________________з дисципліни: (прізвище,ім'я, по батькові)

  Початок сесії _________< br>___________________________< br>Робота вислана ______________

  Москва - 2000

  Зміст

  Введення 2стр.

  Основи податкової системи 3стр.

  Три групи федеральних податків 4 стор

  Федеральні податки, їх характеристика та склад 4 стор

  . - Податок на додану вартість 4 стор

  . акцизи 7 стор

  . податок на прибуток і дохід підприємств (організацій) 9 стор

  . зовнішньоторговельні мита 11 стор

  . податок на дохід фізичних осіб 12 стор

  . інші податки, збори і відрахування в позабюджетні фонди 13 стор

  Введення.

  Росія є країною з інтенсивно розвиваютьсяподатковим законодавством, але з втраченим досвідом і неординарнимиумовами його використання.

  З 1992 року в Росії діє система фінансових взаєминюридичних і фізичних осіб з державою, заснована на законах проподатках. Вони обов'язкові для всіх незалежно від галузей та специфікиорганізаційно-правової форми підприємств, запроваджують єдині (за задумом)правила конкуренції та рівний фінансову залежність перед державою.

  Податкова система України є однієї з найбільш "молодих" у світовійпрактиці. При її початковому формуванні активно вивчався досвід багатьохзахідних країн (особливо Німеччини, Канади, США, Швеції). Були введеніпрямі податки: податок на прибуток, прогресивний прибутковий податок зфізичних осіб, платежі за використання природних ресурсів, податки намайно. Відповідно до рекомендацій податкової теорії, в чесностікривої А. Лаффера, ставки оподаткування з податку на прибуток буливстановлені на оптимальному рівні - 35% оподатковуваного прибутку.
  Щодо невисокі ставки прибуткового податку з фізичних осіб (до бюджету
  1996 вилучається 9,2% фонду оплати праці). Поки що досить помірніплатежі за використання природних ресурсів, частка яких уконсолідованому бюджеті на 1996 р. 2,8%. Роль податків на майно вподатковій системі також поки незначна - 6,5% консолідованогобюджету в 1996 р.

  Непряме оподаткування зовнішньо відображає західний досвід: у Росіївведені податки на додану вартість, сукупність акцизів, за допомогоюяких держава акумулює в бюджет рентні доходи, особливо за такимитоварах, як нафта і газ. Але на відміну від західної практики, непрямеоподаткування виступає основним джерелом доходних надходжень: у 1995р. на частку непрямих податків доводилося 70,7% податкових надходжень дофедеральний бюджет Росії.

  По бюджету на 1996 р. частка непрямих податків і платежів складе вконсолідованому бюджеті Російської Федерації близько 50%, у тому числі вфедеральний бюджет - 75,3%, в бюджетах суб'єктів Федерації - 20,0%.

  Основи податкової системи.

  За Законом Російської Федерації "Про основи податкової системи в
  Російської Федерації "від 27 грудня 1991 р. за податком, збором, митом ііншим платежем розуміється обов'язковий внесок до бюджету відповідногорівня або в позабюджетний фонд, здійснюваний платниками у порядку іна умовах, що визначаються законодавчими актами. Сукупність податків,зборів, мита та інших платежів, що стягуються в установленому порядку,утворює податкову систему. Платниками податків є юридичні тафізичні особи, на яких відповідно до законодавчих актівпокладено обов'язок сплачувати податки. Об'єктами оподаткування єдоходи (прибуток), вартість певних товарів, окремі видидіяльності платників податків, операції з цінними паперами, користуванняприродними ресурсами, майно юридичних і фізичних осіб, передачамайна, додана вартість продукції, робіт і послуг та ін об'єкти,Один і той самий об'єкт можеобкладатися податком тільки один раз за визначений законом періодоподаткування.

  Платник податків зобов'язаний: своєчасно і в повному розмірі сплачувати податки; вести бухгалтерський облік, складати звіти про фінансово-господарськудіяльності; представляти податковим органам необхідні для обчислення і сплатиподатків документи і відомості; виконувати вимоги податкового органу про усунення виявленихпорушень законодавства про податки, і ін

  Платник податків має право: користуватися пільгами по сплаті податків; знайомитися з актами перевірок, проведених податковими органами; оскаржити рішення податкових органів та дії їх посадових осіб; та інші права.

  Податкова система Росії включає в себе три категорії податків:федеральні, республіканські (країв, областей) та місцеві.

  Три групи федеральних податків.

  Федеральні податки встановлюються Державною Думою Росії істягуються на всій її території. У їхнє число входить п'ятнадцять видівподатків. Сім з них є джерелами формування федеральногобюджету: податок на додану вартість, акцизи, податок на доходи банків,податок на доходи від страхової діяльності, біржовий податок, податок наоперації з цінними паперами та митний збір. Два види федеральнихподатків - відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази івідрахування в дорожні фонди - служать джерелом формування однойменнихпозабюджетних фондів. Кошти від трьох федеральних податків - гербовогозбору, державного мита та податку з майна, що переходить у порядкууспадкування та дарування, - зараховуються до місцевих бюджетів. Два найважливішихподатки - податок на доход (прибуток) підприємств і прибутковий податок зфізичних осіб - служать для регулювання надходжень до республіканські
  (крайові, обласні) та місцеві бюджети. Частка цих податків, відраховується ввідповідного бюджету, встановлюється місцевими органами влади призатвердження цих бюджетів.

  Федеральні податки, їх характеристика та склад.

  Податок на додану вартість.

  Податок на додану вартість застосовується більш ніж в 40 країнахринкової економіки, хоча вперше він був введений відносно недавно - в
  1954 у Франції.

  Податок на додану вартість є непрямим податком. Непряміподатки, якщо так можна висловитися, враховують соціальну психологію, і вцьому сенсі вони більш кращі, ніж прямі податки. Стягуютьсябезпосередньо з доходів або з майна платників податків, прямі податкиз очевидністю демонструють будь-якого з них, наскільки його "оббирає"держава. Саме в цьому коріння невдоволення платників податківдержавою, їх боротьби за зменшення тягаря податків. На відміну від прямихподатків непрямі податки безпосередньо не пов'язані з доходом абомайном платника податків, оскільки встановлюються у вигляді надбавок доціною або до тарифу, за якою виробник згоден виробляти іпродавати товар. Виробник товару або послуги, які обкладаються непрямимиподатком, вносить державі податкову суму за рахунок виручки від їхреалізації. Він виступає своєрідним складальником податку, що представляєсобою, по суті, частина виручки. Зрозуміло, справжнім платником податківє споживач, що купує товар за ціною, що включає непрямийподаток. Якщо кінцевий споживач не знає чи лише смутно уявляє собівеличину непрямого податку, то у нього не виникає негативногосприйняття дій держави щодо оподаткування.

  Податок на додану вартість обкладається не всі вартість (ціна)товару, а - як випливає з назви податку - лише та її частина, якадодана обробкою. Ця частина являє собою ціну товару (без податкуна додану вартість) за вирахуванням витрачених на його виробництвопокупних сировини, палива, матеріалів, комплектуючих виробів.

  У статті 1 Закону "Про податок на додану вартість" міститьсячітке і однозначне визначення цього податку: "Податок являє собоюформу вилучення до бюджету частини доданої вартості, створюваної на всіхстадіях виробництва і визначається як різниця між вартістюреалізованих товарів, робіт і послуг та вартістю матеріальних витрат,віднесених на витрати виробництва та обігу ".

  Гідність податку на додану вартість в тому, що практично всіпідприємства платять його на однакові чи майже однаковими ставками. Цедозволяє в основному виключити викривлення структури попиту.

  Основні відмінні риси ПДВ:

  - в оподатковуваний оборот не включаються суми раніше сплаченогоплатником податку;

  - оподатковуваний оборот і податок враховуються і вказуються у рахункахпідприємств окремо у складі ціни товару;

  - оподаткуванню підлягає весь оборот, але сплачується до бюджету тільки тачастина податку, що відповідає вартості, доданої до ціни закупівельплатником;

  - оподаткування побудовано на системі компенсації, колипідприємець із всієї суми нарахованого за певний період податкувіднімає суми сплаченого ним раніше податку, відкрити виставленогопостачальниками у своїх рахунках.

  Спочатку введена в Росії і що діяла на протязі 1992 ставкаподатку до 28%, безсумнівно, дуже висока. При такій високій ставці фіскальнафункція податку вступає в очевидне протиріччя із завданням стимулюванняпідприємництва та економічної активності в цілому. Крім того, дляокремих категорій платників податків цей рівень податку означаєістотне обмеження споживання. Тенденція наближення ставки податкуна додану вартість в Росії до світового рівня набула закінченого виглядув прийнятому 16 липня 1992 Законі "Про внесення змін і доповнень доподаткову систему Росії ". Цим законом з 1 січня 1993 р. були введенітакі ставки податку: 10% у всіх продовольчих товарів (крім тихвидів продовольства, на які нараховуються акцизи) та товарах для дітей
  (перелік цих товарів затверджений постановою Уряду Росії від 20листопада 1992 р. № 888) та 20% по інших товарах (послуг).

  Зміни, внесені до закону, спрямовані не тільки на посиленнястимулюючої ролі, але і на підвищення ефективності податку на доданувартість, зменшення кількості різного роду "податкових лазівок", за допомогоюяких несумлінні платники податків могли б "уберегти" частину своїхкоштів від обкладення податком.

  У статті 8 Закону "Про податок на додану вартість" визначено термінсплати податку на додану вартість за минулий місяць - не пізніше 15-гочисла наступного місяця. При цьому Міністерство фінансів Росії отрималоправо встановлювати інші податкові періоди і строки сплати податку.

  У випадку, коли суми податку на додану вартість, що відносяться довідпущеним у виробництво матеріальних цінностей, перевищують суми податку,отримані за реалізовані підприємством товари, що виникає різницязараховується в рахунок майбутніх платежів у бюджет або відшкодовуєтьсяпідприємству податковими інспекціями щомісячно на підставі поданихрозрахунків.

  Акцизи.

  На відміну від податку на додану вартість акцизи державоюзастосовувалися здавна.

  В даний час акцизи застосовуються майже в усіх країнах ринковоїекономіки. Вони встановлюються на обмежений перелік товарів і граютьдвояку роль: по-перше, це одна з важливих джерел доходів бюджету, апо-друге - засіб обмеження споживання підакцизних товарів. Якщо бціна товару не включала акциз, то виробники могли б продавати його зазменшеної на величину акцизу ціною виробництва, що включає тількивитрати і прибуток. Споживання товару за такою ціною було б, як правило,більше. Тому акцизи встановлюються перш за все на товари, споживанняяких шкодить здоров'ю, і з цієї причини його бажано обмежити
  (горілку, тютюн, пиво та інші), а крім того, на товари, пропозиція якихнедостатньо в порівнянні з попитом.

  Як і податок на додану вартість, акцизи є непрямимподатком, який збільшує ціну товару і тому оплачуєтьсяспоживачем. Однак якщо податком на додану вартість обкладається лишевартість товару, додана обробкою, то акцизом обкладається всявартість товару, включаючи і матеріальні витрати. Відповідно до Закону
  "Про акцизи" (з урахуванням змін і доповнень) оподаткуванню підлягаєдосить широке коло товарів: вино-горілчані вироби, пиво, готоваделікатесна продукція з цінних видів риб і морепродуктів, тютюновівироби, легкові автомобілі, ювелірні вироби, хутряні вироби (крімвиробів дитячого асортименту), високоякісні вироби з кришталю,килими та килимові вироби, одяг з натуральної шкіри та ін У 1993 р. до нихдодані етиловий спирт з харчової сировини та вантажні автомобілівантажопідйомністю до 1,25 т., а також імпортні товари. Акцизу необкладаються тільки ті підакцизні товари, що експортуються за межі
  СНД, а також шини для легкових автомобілів, що направляються на комплектацію.
  Право встановлювати ставки акцизу передано законодавцем Уряду
  Російської Федерації.

  Ставки акцизів:

  - спирт етиловий з харчової сировини, крім відпускається для виробленнягорілки, лікеро-горілчаних виробів, спирту питного та вино-горілчаної продукції
  50,0%

  - спирт питної 90,0%

  - горілка 80,0%

  - лікеро-горілчані вироби 75,0% < p> - вина виноградні 46,5%

  - коньяк 55,0%

  - шампанське 47,5%

  - пиво 25,0%

  - тютюнові вироби: вироблені із розробок підприємств з іноземними інвестиціями таза ліцензіями 50,0% сигарети 1 класу 50,0% сигарети 2 і 3 класів 25,0% сигарети 4 класу 14,0% цигарки 1 класу 20,0%

  - вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 1, 25т 25,0%

  - легкові автомобілі (крім марки "Ока") 35,0%

  - легкові автомобілі марки "Ока" 25,0%

  - ювелірні вироби 20,0%

  - діаманти 10,0%

  - хутряні вироби (крім виробів дитячого асортименту): пальто, напівпальто, жакети, куртки, палантини, горжети, косинки,пелерини 35,0% головні убори цілісно хутряні 20,0% коміри, манжети, обробки 10,0%

  - вироби з кришталю 20,0%

  - високоякісні вироби з кришталю 45 , 0%

  - килими та килимові вироби машинного виробництва 45,0%

  - одяг з натуральної шкіри 35,0%

  Згідно з даним законом, а також Законом про надра
  Уряд Російської Федерації з 1 листопада 1992 поповнило переліктоварів, які обкладаються акцизами, встановивши акцизний збір також на нафту ігазовий конденсат. Ставки акцизу диференційовані за нафтогазовидобувнимпідприємствам і становлять від 5 до 30% в відпускної ціни на ці види сировини.

  Всі акцизи, крім акцизів від продажу легкових автомобілів в особистекористування громадян, зараховуються до бюджету. Підприємства-виробники,реалізують легкові автомобілі з ринкового фонду, виробляють сплатуакцизів до Федерального дорожнього фонду Російської Федерації.

  Порядок сплати акцизів відмінний від діючого для ПДВ. Акциз навино-горілчані вироби повинні вноситися до бюджету на третій день по їхреалізації. При цьому днем реалізації вважається день надходження грошовихкоштів за підакцизні товари на рахунок підприємства в банку, а при розрахункахготівкою - день надходження виручки до каси.

  Акцизи з інших видів продукції підприємства сплачують щоквартальнов строк не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

  Податки на прибуток і дохід підприємств (організацій).

  Верховна Рада Російської Федерації поклав початок переходу відоподаткування прибутку підприємств до оподаткування їх доходу. З 1 січня
  1992 введені податки на доходи банків і доходи від страхової діяльності.

  Основна перевага доходу підприємств як об'єкта оподаткуванняперед прибутком в тому, що в першому випадку обсяг податкових надходженьабсолютно не залежить від того, яка частина доходу підприємства дістанетьсявласникам капіталу, а яка надійде найманим працівникам. І виходить,державі з точки зору податкових надходжень не потрібно враховуватирозподіл доходу і будь-яким чином впливати на нього. Якщо ж обкладаєтьсяприбуток, то держава з метою поповнення бюджету зацікавлене в тому,щоб вона була можливо більшою. Тоді більшою буде і сума податків.
  Іншими словами, в цьому випадку державі вигідно таке положення, колиприбуток у структурі доходу підприємства зростає за рахунок тієї його частини,яка призначена для оплати праці.

  Держава, перейшовши від податку на прибуток до податку на дохідпідприємства, повною мірою р.еалізует свій інтерес у поповненні бюджету, непороджуючи при цьому додаткової соціальної напруженості.

  Інша перевага податку на дохід - спрощується контроль задостовірністю розрахунку податку. Немає необхідності в регулюванні оплатипраці, оскільки оподатковуваний дохід визначається як валовий дохід завирахуванням матеріальних витрат. Державі залишається лише контролюватиправильність обчислення валового доходу і віднімаються з нього витратматеріальних ресурсів.

  Застосовувані в Росії ставки: 32% з податку на прибуток підприємств (
  45% - бірж, брокерських контор і посередницьких підприємств) і до 18% уподатку на прибуток підприємств (90% - казино, інших гральних будинків, а такожіншого грального бізнесу, 70% - відео салонів, аукціонів, ігрових автоматівз грошовим виграшем; 45 - бірж, посередницьких і торговельно-посередницькихпідприємств, брокерських контор та інвестиційних інститутів; 30 - банків;
  25% - на доходи від страхової діяльності, консультаційних та аудиторськихпослуг) - цілком можна порівняти з середнім рівнем оподаткування внайбільших країнах ринкової економіки.

  По податку на прибуток (доход) для всіх вітчизняних підприємствпередбачено внесення авансових платежів не пізніше 10-го і 25-го числакожного місяця рівними частками в розмірі 1/6 квартальної суми податку,обчисленої виходячи з передбачуваної суми доходу.

  Зовнішньоторговельні мита.

  За допомогою зовнішньоторговельних мит держава вилучає в свою користьчастина того доходу експортерів та імпортерів, який утворюється в силувідмінностей у рівнях зовнішньоторговельних (перелічених в рублі за ринковим курсом
  Центрального Банку Росії) і внутрішніх цін Росії на вивозяться і ввозятьсятовари. Відповідно даний податок сплачують ті підприємства, якіздійснюють зовнішньоторговельні операції.

  Експортні мита встановлені на сировинні товари, енергоносії,метали та вироби з них, сільськогосподарську сировину і продукти. Вониоцінювалися в ЕКЮ за одиницю ваги або об'єму вивозиться товару, однаксплачуються у рублях. Перерахунок ЕКЮ в рублі здійснюється за курсом,що встановлюється Центральним банком Російської Федерації, який дієна дату справляння мита.

  При здійсненні бартерних операцій ставки експортного митазбільшуються на 30% в порівнянні з базовими, встановленими Урядомабо Митним комітетом Росії. А з 1 січня 1993 р. розрив між базовимиставками експортного мита та ставками, що застосовуються до бартерних операцій,становить 50%.

  Імпортні мита, що стягуються на території Росії, обчислюються ввідсотках від митної вартості імпортованих товарів. Для більшостітоварів базові угоди встановлені на рівні 15%. Виняток становлятьлегкові автомобілі та інші моторні транспортні засоби,призначені для перевезення людей, відеоапаратура, стрічки та іншіносії інформації, по яких мита підвищена до 25%, і вино-горілчанівироби, за якими мито встановлене на рівні 20-50% митноївартості.

  Базові ставки імпортних мит застосовуються до товарів, що ввозяться зкраїн, які користуються в Росії режимом найбільшого сприяння.
  Якщо ж товар імпортується з країни, що не користується в Російській
  Федерації таким режимом, то імпортне мито стягується за подвоєноюбазової ставки. Мито зменшується вдвічі, якщо товар ввозиться зкраїн, що розвиваються. Товари, які ввозяться з найменш розвинених країн,звільнені від мита. Імпортні мита не стягуються із ввезених з будь-якоїкраїни книг, газет, іншої поліграфічної продукції, дитячого одягу,медичного обладнання, а також продовольчих товарів та медикаментівза переліком, що визначається Урядом Росії.

  Імпортні мита виплачуються в рублях з перерахуванням митноївартості товару по курсу рубля, котуєме Центральним банком Російської
  Федерації на день митного оформлення. Імпортер може також платитимито у вільно конвертованій валюті.

  Імпортне мито стягується не тільки з підприємств, які ввозять товари в
  Росію, але і з громадян. Безмитно громадянин має право імпортувати товаризагальною вартістю до 10 тис. дол у супроводжуваному багажі (за виняткомтранспортних засобів), а також товари для особистого користування вкількостях, що визначаються Державним митним комітетом Росії.

  Справляння мита здійснюється органами Державного митногоконтролю Росії на основі вантажної митної декларації, що подаєтьсяекспортерами та імпортерами товарів.

  Поряд з митом підприємства при здійсненні експортно-імпортнихоперацій сплачують митним органам збір за здійснення митнихпроцедур.

  Податок на доходи фізичних осіб.

  У Законі України "Про прибутковий податок з фізичних осіб"здійснено перехід до стягування податку не з місячного доходу, а зсукупного річного доходу фізичних осіб (громадян, іноземних громадян,осіб без громадянства), введена єдина шкала ставок прибуткового податку длявсіх видів доходів замість діяли в минулому декількох шкал.
  Застосування єдиної шкали істотно спрощує всю систему оподаткування.
  Всі фізичні особи, які мали крім доходу за місцем основної роботи іншіджерела доходів, зобов'язані щорічно декларувати загальну суму своїхдоходів, включаючи і доходи за місцем основної роботи. Декларацію слідпредставляти до податкової інспекції за місцем постійного проживання. Удекларації повинні бути зазначені всі отримані громадянином доходи за рік,джерела їх отримання та суми нарахованого та сплаченого податку.

  Прибутковий податок з громадян в Росії стягується за прогресивною шкалою.
  За ставкою 12% оподатковуються доходи, які не перевищують 10 млн руб. на рік, заставкою 20% - доходи в межах від 10 до 50 млн руб. на рік, за ставкою 30% --доходи, що перевищують 50 млн руб. на рік.

  Інші податки, збори і відрахування в позабюджетні фонди.

  Крім найважливіших податків (податку на додану вартість, акцизів,податків на прибуток або дохід на майно, зовнішньоторговельних мит, платежівза використання природних ресурсів) податкова система включає в себевелике число інших податків. Вони служать для поповнення місцевих бюджетів.

  Це перш за все державне мито, що являє собоюплатіж державі за здійснення відповідними органами певнихдій на користь платника: розгляд позовних заяв, видачуюридичних документів, реєстрацію актів цивільного стану та ін Сюдине входить, звісно, плата безпосередньо за послуги цих органів, скажімо,нотаріальних контор.

  Державне мито з подаються до суду позовних заявскладає 5-15% від суми платежу залежно від її розміру. Митостягується з позовних заяв про розірвання шлюбу, за договорами найму жилихприміщень, за розгляд скарг на неправомірні дії посадових осіб,за видачу копій судових рішень і документів.

  Громадяни повинні також сплачувати мито за реєстрацію актівгромадянського стану: шлюбів, їх розірвання, зміни прізвища, імені,по батькові; за видачу закордонних паспортів, видачу віз та дозволів на в'їзді виїзд; реєстрацію місця проживання та ін

  Інший вид відрахувань державі - реєстраційний збір з громадян,які вирішили зайнятися підприємницькою діяльністю. Особа, сплатилиреєстраційний збір, отримує свідоцтво про державну реєстраціюзатвердженого зразка.

  Місцеві органи влади мають право стягувати також збір за право торгівлі,сплачується за разовий дозвіл торгувати або за тимчасовий патент наторгівлю.

  Дуже суттєвими для підприємств і населення є відрахуванняв позабюджетні цільові фонди: дорожні, пенсійний, соціальногострахування, медичного страхування, зайнятості.

  Дорожні фонди служать для утримання та розвитку мережі автомобільнихдоріг загального користування. Вони утворюються за рахунок п'яти джерел:федерального (за ставкою 18%) і територіального (за ставкою 7%) податків нареалізацію паливно-мастильних матеріалів; податку на користувачівавтомобільних доріг, що підприємства, установи та організаціїсплачують за ставкою 0,4% обсягу виробництва продукції, а заготівельні,торгують і постачальницько-збутові організації - за ставкою 0,03% до річногообороту; податку на придбання автотранспортних засобів за ставкою 20-40%від продажної ціни; податку на власників транспортних засобів (його величиназалежить від типу і потужності транспортного засобу).

  Дуже велике значення пенсійного фонду, який дозволяє створитидля всіх громадян, які мають право на отримання пенсії, єдині нормипенсійного забезпечення. Головне джерело його формування - обов'язковівідрахування роботодавців - підприємств та організацій - за ставкою 28% фондуоплати праці, роботодавців - колгоспів, радгоспів та іншихсільськогосподарських підприємств - за ставкою 20,6%, а також громадян - заставкою 1% заробітної плати.

  У фонді соціального страхування акумулюються кошти для виплатипрацюючим допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності тапологах, при народженні дитини. Підприємства, організації та установи зобов'язанівідраховувати у цей фонд 5,4% фонду оплати праці.

  З фонду зайнятості населення фінансуються заходи щодо забезпеченнязайнятості населення, що проводяться державою. Роботодавці відраховують уданий фонд 2% фонду оплати праці.

  У 1993 р. перелік виплат підприємств і громадян в позабюджетні фондипоповнився за рахунок внесків на цілі медичного страхування. Загальний обсягвідрахувань в три згаданих вище фонду становить близько 39% до нарахованоїоплаті праці.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !