ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Митний кодекс
       

   

  Податки, оподаткування

  1 Оглавление документа

  КОДЕКС

  Розділ I. Загальні положення

  Глава 1. Митна справа в Російській Федера-ції ст. 1 - 6

  Глава 2. Організація митної справи ст. 7 - 18

  Розділ II. Переміщення через митний кордон Російської Федер-

  ЦИИ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. МИТНІ РЕЖИМИ

  Глава 3. Основні принципи переміщення това-рів і транспортних засобів ст. 19 - 29

  Глава 4. Випуск товарів для вільного обра-вання ст. 30 - 31

  Глава 5. Реімпорт товарів ст. 32 - 34

  Глава 6. Транзит товарів ст. 35 - 40

  Глава 7. Митний склад ст. 41 - 51

  Глава 8. Магазин безмитної торгівлі ст. 52 - 57

  Глава 9. Переробка товарів на митній території ст. 58 - 64

  Глава 10. Переробка товарів під митним контролем ст. 65 - 67

  Глава 11. Тимчасове ввезення (вивезення) ст. 68 - 74

  Глава 12. Вільна митна зона. Вільний склад ст. 75 - 86

  Глава 13. Переробка товарів за межами митної території ст. 87 - 96

  Глава 14. Експорт товарів ст. 97 - 99

  Глава 15. Реекспорт товарів ст. 100 - 101

  Глава 16. Знищення товарів ст. 102 - 104

  Глава 17. Відмова від товару на користь держави ст. 105 - 106

  Глава 18. Переміщення через митний кордон

  Російської Федерації транспортних засобів та окремих видів товарів ст. 107 - 109

  Розділ III. МИТНІ ПЛАТЕЖІ

  Глава 19. Основні положення ст. 110 - 116

  Глава 20. Обчислення та сплата митних пла-тежей ст. 117 - 125

  Розділ IV. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

  Глава 21. Загальні положення ст. 126 - 136

  Глава 22. Попередні операції ст. 137 - 144

  Глава 23. Тимчасове зберігання ст. 145 - 156

  Глава 24. Митний брокер ст. 157 - 163

  Глава 25. Митний перевізник ст. 164 - 167

  Глава 26. Декларування ст. 168 - 179

  Розділ V. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

  Глава 27. Загальні положення ст. 180 - 190

  Глава 28. Додаткові положення, які відносять-ся до митного контролю за товару-ми і транспортними засобами, пере-міщан через митний кордон

  Російської Федерації ст. 191 - 197

  Розділ VI. ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

  Глава 29. Валютний контроль митними орга-нами Російської Федерації ст. 198 - 201

  Розділ VII. МИТНІ пільг окремим категоріям ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

  Глава 30. Митні пільги представництвам іноземних держав та їх працівни-кам ст. 202 - 207

  Глава 31. Митні пільги іншим іноземним особам ст. 208 - 211

  Розділ VIII. ВЕДЕННЯ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ І товарної НОМЕНКЛАТУРИ

  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Глава 32. Ведення митної статистики ст. 212 - 215

  Глава 33. Ведення товарної номенклатури внеш-неекономічній діяльності ст. 216 - 218

  Розділ IX. КОНТРАБАНДА ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ МИТНОГО ДЕ-

  ЛА. ДІЗНАННЯ І Оперативно-розшукова діяльність тамо-

  дені ОРГАНІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Глава 34. Контрабанда та інші злочини в сфері митної справи ст. 219 - 221

  Глава 35. Митні органи Російської Федеративної-ції як органи дізнання ст. 222 - 223

  Глава 36. Оперативно-розшукова діяльність митних органів Російської Феде-рації ст. 224 - 226

  Глава 37. Контрольовані поставки ст. 227 - 229

  Розділ X. ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦІ НА-

  рушення. ВИРОБНИЦТВО У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ

  ПРАВИЛ ТА ЇХ РОЗГЛЯД

  Глава 38. Загальні положення ст. 230 - 248

  Глава 39. Види порушень митних правил та відповідальність за ці порушення ст. 249 - 288

  Глава 40. Загальні умови провадження у справах про порушення митних правил та їх розгляду ст. 289 - 305

  Глава 41. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про порушення митних правил і в його розгляді, їх права та обя-занності ст. 306 - 315

  Глава 42. Обставини, що виключають можли-ність участі у виробництві у справі про порушення митних правил або у його розгляді. Відводи ст. 316 - 319

  Глава 43. Докази у справі про порушення митних правил ст. 320 - 329

  Глава 44. Заходи щодо забезпечення провадження у справі про порушення митних правил ст. 330 - 331

  Глава 45. Порядок виробництва конкретних про-цессуальних дій ст. 332 - 352

  Глава 46. Витрати у справі про порушення тамо-дені правил ст. 353 - 355

  Глава 47. Направлення справи про порушення тамо-дені правил на розгляд ст. 356 - 357

  Глава 48. Розгляд справи про порушення тамо-дені правил ст. 358 - 369

  Глава 49. Оскарження постанови митно-го органу Російської Федерації у справі про порушення митних правил ст. 370 - 377

  Глава 50. Виконання постанови митного органу про подат-жении стягнення за порушення тамо-дені правил ст. 378 - 382

  Глава 51. Спрощена форма застосування визиску-ня за порушення митних правил ст. 383 - 386

  Розділ XI. ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ. ПОПЕРЕДНІ РЕ-

  ня

  Глава 52. Забезпечення зацікавлених осіб ін-формацією і консультування з та-моженним питань ст. 387 - 392

  Глава 53. Попереднє рішення ст. 393 - 396

  Розділ XII. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ і транспортних засобів та ІС-

  КОРИСТУВАННЯ ОТРИМАНИХ ЗАСОБІВ

  Глава 54. Розпорядження товарами і транспортно-ми засобами ст. 397 - 400

  Глава 55. Використання коштів, отриманих відповідно до Кодексу ст. 401 - 403

  Розділ XIII. ОСКАРЖЕННЯ І РОЗГЛЯД РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ НЕ-

  ДІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЇХ

  ПОСАДОВИХ ОСІБ

  Глава 56. Загальні положення про оскарження ст. 404 - 406

  Глава 57. Первісне оскарження ст. 407 - 415

  Глава 58. Вторинне оскарження ст. 416 - 417

  Глава 59. Розгляд рішень, дій або бездіяльності митних органів

  Російської Федерації та їх посадових осіб у зв'язку з протестом прокурений-ра, а також у порядку контролю ст. 418 - 419

  Розділ XIV. ПОСАДОВІ ОСОБИ МИТНИХ ОРГАНІВ РОСІЙСЬКОЇ Федер-

  ЦИИ

  Глава 60. Правовий статус посадових осіб та-моженних органів Російської Федеративної-ції ст. 420 - 422

  Глава 61. Застосування фізичної сили, спеці-альних засобів і вогнепальної ору-жія ст. 423 - 427

  Глава 62. Оплата праці, матеріально - побутове забезпечення та соціальний захист дол-жностних осіб митних органів

  Російської Федерації ст. 428 - 435

  Глава 63. Адміністративні правопорушення, по-сягали на нормальну діяльність митних органів Російської Феде-рації, відповідальність за такі пра-вонарушенія, провадження у справах про них і розгляд цих справ ст. 437 - 454

  Глава 64. Відповідальність митних органів

  Російської Федерації та їх посадових осіб ст. 455 - 456

  КонсультантПлюс, (095) 956-8283, www.consultant.ru, contact@consultant.ru

  18 червня 1993 N 5221 -1

  ----------------------------------------- -------------------------

  МИТНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  (в ред. Федеральних законів від 19.06.1995 N 89-ФЗ, від 27.12.1995 N 211-ФЗ, від 21.07.1997 N 114-ФЗ, від 16.11.1997 N 144-ФЗ, від 10.02.1999 N 32-ФЗ)

  Цей Кодекс визначає правові, економічні та організаційні основи митної справи і спрямований на захист економічного суверенітету та економічної безпеки

  Російської Федерації, активізацію зв'язків російської економіки зі світовим господарством, забезпечення захисту прав громадян, господарюючих суб'єктів і державних органів і дотримання ними обов'язків у галузі митної справи.

  Розділ I. Загальні положення

  Глава 1. МИТНЕ СПРАВА В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Стаття 1. Митна справа в Російській Федерації

  Митна справа в Російській Федерації складають митна політика Російської Федерації, а також порядок і умови переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, стягнення митних платежів, митного оформлення, митний контроль та інші засоби проведення митної політики в життя.

  Митна справа відноситься до ведення федеральних органів державної влади.

  Стаття 2. Митна політика Російської Федерації

  У Російській Федерації здійснюється єдина митна політика, яка є складовою частиною внутрішньої і зовнішньої політики Російської Федерації.

  Цілями митної політики Російської Федерації є забезпечення найбільш ефективного використання інструментів митного контролю та регулювання товарообміну на митній території Російської Федерації, участь у реалізації торговельно - політичних завдань із захисту російського ринку, стимулювання розвитку національної економіки, сприяння проведенню структурної перебудови та інших завдань економічної політики Російської Федерації, інші цілі, що визначаються Верховним

  Радою Російської Федерації, Президентом Російської Федерації і

  Кабінетом Міністрів України відповідно до цього

  Кодексом та іншими законодавчими актами Російської Федерації.

  Росія прагне до активної участі в міжнародне співробітництво у галузі митної справи.

  Митна справа в Російській Федерації розвивається у напрямі гармонізації та уніфікації з загальноприйнятими міжнародними нормами і практикою.

  Стаття 3. Митна територія і митний кордон

  Російської Федерації

  Митну територію Російської Федерації складають сухопутна територія Російської Федерації, територіальні та внутрішні води і повітряний простір над ними.

  Митна територія Російської Федерації включає в себе також знаходяться в морській винятковій економічній зоні

  Російської Федерації штучні острови, установки і споруди, над якими Росія має виняткову юрисдикцію щодо митної справи.

  На території Російської Федерації можуть бути вільні митні зони і вільні склади. Території вільних митних зон і вільних складів розглядаються як знаходяться за межами митної території Російської Федерації, за винятком випадків, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами Російської Федерації у митній справі.

  Межі митної території Російської Федерації, а також периметри вільних митних зон і вільних складів є митним кордоном Російської Федерації.

  Стаття 4. Митна справа та міжнародна економічна інтеграція

  В інтересах розвитку і зміцнення міжнародної економічної інтеграції Росія створює з іншими державами митні союзи, зони вільної торгівлі, укладає угоди з митних питань відповідно до норм міжнародного права.

  Стаття 5. Законодавство України про митну справу

  Законодавство України про митній справі складається з цього Кодексу, Закону Російської Федерації "Про митний тариф", інших актів законодавства Російської

  Федерації, прийнятих відповідно до цим Кодексом.

  У митній справі застосовуються акти законодавства, що діють на день прийняття митної декларації та інших документів митним органом Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими актами законодавства Російської Федерації. При незаконному переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської

  Федерації таким днем вважається день фактичного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської

  Федерації.

  Стаття 6. Дія міжнародних угод при здійсненні митної справи

  Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом та іншими актами законодавства Російської Федерації у митній справі, то застосовуються правила міжнародного договору.

  Глава 2. ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОЇ СПРАВИ

  Стаття 7. Керівництво митною справою

  Загальне керівництво митною справою здійснюють Президент

  Міністрів України та Уряд Російської Федерації.

  Центральним органом федеральної виконавчої влади

  Російської Федерації, що здійснює безпосереднє керівництво митною справою в Російській Федерації, є Державний митний комітет Російської Федерації.

  Стаття 8. Митні органи Російської Федерації

  Митне справу безпосередньо здійснюють митні органи

  Російської Федерації, які є правоохоронними органами і становлять єдину систему, в яку входять:

  Державний митний комітет Російської Федерації; регіональні митні управління Російської Федерації; митниці Російської Федерації; митні пости Російської Федерації.

  Положення про Державний митний комітет Російської

  Федерації затверджується Президентом Російської Федерації або за його дорученням Кабінетом Міністрів України.

  Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митних управлінь і митниць здійснюються Державним митним комітетом Російської Федерації.

  Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюються регіональними митними управліннями.

  Регіональні митні управління, митниці і митні пости діють на підставі положень, що затверджуються Державним митним комітетом Російської Федерації.

  Ніякі державні органи, крім Верховної Ради

  Російської Федерації, Президента Російської Федерації і

  Уряду Російської Федерації, не мають права приймати рішення, що стосуються компетенції митних органів Російської Федерації, виконувати без відповідного допуску або змінювати їхні функції, покладати на них додаткові завдання або іншим чином втручатися у діяльність цих органів, яка відповідає положенням цього Кодексу та інших актів законодавства

  Російської Федерації.

  Стаття 9. Митні лабораторії, науково - дослідні установи та навчальні заклади, підприємства і організації, підвідомчі Державному митному комітету Російської

  Федерації

  Для проведення експертиз і досліджень товарів в митних цілях Державний митний комітет Російської Федерації створює митні лабораторії.

  З метою проведення науково - дослідницьких робіт в галузі митної справи, підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації в системі Державного митного комітету Російської Федерації діють науково - дослідні установи та навчальні заклади професійної та додаткової освіти.

  Державний митний комітет Російської Федерації створює обчислювальні центри, поліграфічні, будівельно - експлуатаційні й інші підприємства та організації, діяльність яких сприяє вирішенню завдань митних органів Російської

  Федерації.

  Майно митних органів Російської Федерації, митних лабораторій, науково - дослідних установ і навчальних закладів, підприємств і організацій, підвідомчих

  Державному митному комітету Російської Федерації, є федеральною державною власністю. Правомочності власника з управління цим майном здійснює

  Державний митний комітет Російської Федерації. Вказане майно приватизації не підлягає.

  При приватизації об'єктів державної власності майно, що використовується виключно для митних цілей, відокремлюються і передається на баланс митних органів Російської

  Федерації.

  Якщо майно не може бути відокремлено у складі приватизованого об'єкта, воно передається в безстрокове і безоплатне користування митним органам Російської Федерації.

  Власник майна не має права змінювати умови користування цим майном митним органом Російської Федерації.

  Стаття 10. Основні функції митних органів Російської

  Федерації

  Митні органи Російської Федерації виконують наступні основні функції:

  1) беруть участь в розробці митної політики Російської

  Федерації і реалізують цю політику;

  2) забезпечують дотримання законодавства, контроль за виконанням якого покладений на митні органи Російської

  Федерації; вживають заходів щодо захисту прав та інтересів громадян, підприємств, установ та організацій при здійсненні митної справи;

  3) забезпечують у межах своєї компетенції економічну безпеку Російської Федерації, що є економічною основою суверенітету Російської Федерації;

  4) захищають економічні інтереси Російської Федерації;

  5) застосовують засоби митного регулювання торгово - економічних відносин;

  6) стягують митні збори, податки та інші митні платежі;

  7) беруть участь в розробці заходів економічної політики відносно товарів, що переміщуються через митний межіцу

  Російської Федерації, реалізують ці заходи;

  8) забезпечують дотримання дозвільного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської

  Федерації;

  9) ведуть боротьбу з контрабандою, порушеннями митних правил і податкового законодавства, що відноситься до товарів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації, припиняють незаконний обіг через митний кордон

  Федерації наркотичних засобів, зброї, предметів художнього , історичного та археологічного надбання народів України та зарубіжних країн, об'єктів інтелектуальної власності, видів тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення, їхніх частин і дериватів, інших товарів, а також сприяють у боротьбі з міжнародним тероризмом і припиненні незаконного втручання в аеропортах Російської Федерації в діяльність міжнародної цивільної авіації;

  10) здійснюють і удосконалюють митний контроль і митне оформлення, створюють умови, що сприяють прискоренню товарообігу через митний кордон Російської Федерації;

  11) ведуть митну статистику зовнішньої торгівлі і спеціальну митну статистику Російської Федерації;

  12) ведуть товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності;

  13) сприяють розвитку зовнішньоекономічних зв'язків республік у складі Російської Федерації, автономної області, автономних округів, країв, областей, міст Москви та Санкт - Петербурга, а також підприємств, установ, організацій та громадян;

  14) сприяють здійсненню заходів по захисту державної безпеки, громадського порядку, моральності населення, життя і здоров'я людини, захист тварин і рослин, охорони навколишнього природного середовища, захисту інтересів вітчизняних споживачів товарів, що ввозяться;

  15) здійснюють контроль за вивезенням стратегічних та інших життєво важливих для інтересів Російської Федерації матеріалів;

  16) здійснюють валютний контроль в межах своєї компетенції;

  17) забезпечують виконання міжнародних зобов'язань

  Російської Федерації в частині, що стосується митної справи, бере участь у розробці міжнародних договорів України

  Федерації, які зачіпають митна справа; здійснюють співпрацю з митними та іншими компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями, що займаються питаннями митної справи;

  18) проводять науково - дослідні роботи та консультування в галузі митної справи; здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у цій області для державних органів, підприємств, установ і організацій;

  19) забезпечують в установленому порядку Верховна Рада

  Російської Федерації, Президента Російської Федерації і

  Уряд Російської Федерації, інші державні органи, підприємства, установи, організації та громадян інформацією з митних питань;

  20) реалізують єдину фінансово - господарську політику, розвивають матеріально - технічну і соціальну базу митних органів, створюють необхідні умови праці для працівників цих органів.

  Стаття 11. Нормативні акти Державного митного комітету Російської Федерації

  У випадках, передбачених цим Кодексом, іншими актами законодавства Російської Федерації, Державний митний комітет Російської Федерації видає в межах своєї компетенції нормативні акти з митної справи, обов'язкові для виконання всіма митними органами Російської Федерації та іншими державними органами Російської Федерації, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, а також посадовими особами та громадянами. Зазначені нормативні акти підлягають реєстрації відповідно до законодавства Російської Федерації.

  Нормативні акти Державного митного комітету

  Російської Федерації загального характеру набирають чинності після закінчення тридцяти днів після їх опублікування цим комітетом, за винятком випадків, коли ці акти встановлюють більш пільгові правила, ніж ті, що діють, або якщо акти законодавства

  Російської Федерації зобов'язують Державний митний комітет

  Російської Федерації ввести нормативні акти з митної справи в дію в більш короткі терміни.

  Стаття 12. Прапор та розпізнавальний знак митних органів

  Російської Федерації

  Митні органи Російської Федерації і що знаходяться в їх розпорядженні морські та річкові судна мають прапор. Автотранспортні засоби і повітряні судна, що знаходяться у розпорядженні митних органів Російської Федерації, мають розпізнавальний знак.

  Опис прапора і розпізнавального знака затверджується Верховною

  Радою Російської Федерації.

  Стаття 13. Взаємодія митних органів Російської

  Федерації з іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами

  Митні органи Російської Федерації з метою вирішення завдань митної справи взаємодіють з іншими правоохоронними та іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

  Державні органи та їх посадові особи зобов'язані сприяти митним органам Російської Федерації у вирішенні покладених на них завдань, у тому числі шляхом створення належних умов для цього. < p> Згідно з законодавчими актами Російської Федерації митні органи вправі допускати виконання під своїм контролем окремих дій, що відносяться до їх компетенції, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями.

  Стаття 14. Надання службових і побутових приміщень, обладнання та засобів зв'язку митним органам Російської

  Федерації

  Підприємства, установи, організації та громадяни, зацікавлені в тому, щоб митне оформлення проводилося безпосередньо на їх територіях або в їхніх приміщеннях, а не в місцях знаходження митних органів Російської Федерації, надають цим органам необхідні службові та побутові приміщення, обладнання і засоби зв'язку в безоплатне користування.

  Стаття 15. Надання земельних ділянок митним органам Російської Федерації

  Земельні ділянки для митних цілей надаються в безстрокове (постійне) користування. Митні органи Російської

  Федерації повністю звільняються від плати за землю.

  Стаття 16. Ставлення до інформації, наданої митним органам Російської Федерації державними органами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами для митних цілей

  Інформація, надана митним органам Російської

  Федерації державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства Російської Федерації у митній справі, може використовуватися виключно в митних цілях.

  Інформація, яка становить державну, комерційну, банківську або іншу охоронювану законом таємницю, а також конфіденційна інформація (інформація, яка не є загальнодоступною і яка може завдати шкоди правам і охоронюваним законом інтересам надав її особи) не повинна розголошуватися, використовуватися посадовими особами митних органів Російської

  Федерації в особистих цілях, передаватися третім особам, а також державним органам, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами Російської Федерації.

  Стаття 17. Оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів та їх посадових осіб

  Рішення, дії або бездіяльність митних органів

  Російської Федерації та їх посадових осіб можуть бути оскаржені в порядку, встановленому цим Кодексом .

  Стаття 18. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі

  У цьому Кодексі використовуються основні поняття в таких значеннях:

  1) товари - будь-яке рухоме майно, у тому числі валюта, валютні цінності, електрична, теплова , інші види енергії і транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, зазначених у пункті 4 цієї статті;

  2) російські товари - товари, що походять з Російської

  Федерації, або товари, випущені у вільний обіг на території Російської Федерації;

  3) іноземні товари - товари, не зазначені в пункті 2 цієї статті;

  4) транспортні засоби - будь-які засоби, що використовуються для міжнародних перевезень пасажирів і товарів, включаючи контейнери та інше транспортне устаткування;

  5) переміщення через митний кордон держави - здійснення дій з ввезення на митну територію Російської

  Федерації або вивезення з цієї території товарів або транспортних коштів будь-яким способом, включаючи пересилання в міжнародних поштових відправленнях, використання трубопровідного транспорту та ліній електропередач. До вказаних дій відносяться: при ввезенні товарів або транспортних засобів на митну територію Російської Федерації і при ввезенні з території вільних митних зон і з вільних складів на іншу частину митної території Російської Федерації - фактичний перетин митного кордону Російської Федерації; при вивозі товарів або транспортних засобів з митної та території Російської Федерації при ввезенні товарів або транспортних засобів з іншої частини митної території

  на територію Російської Федерації вільних митних зон і на вільні склади - подача митної декларації або інша дія, безпосередньо спрямована на реалізацію наміри відповідно вивезти або ввезти товари або транспортні засоби;

  6) особи - підприємства, установи та організації, а також фізичні особи, за винятком випадків, коли з положень цього Кодексу випливає інше;

  7) російські особи - підприємства, установи та організації з місцезнаходженням в Російській Федерації, створені відповідно до законодавства Російської Федерації; особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, зареєстровані на території Російської Федерації; громадяни Російської Федерації, що мають постійне місце проживання в Російській Федерації;

  8) іноземні особи - особи, не зазначені в пункті 7 цієї статті;

  9) особи, що переміщують товари, - особи, які є власниками товарів, їх покупцями, власниками або виступають у іншій якості , достатній відповідно до законодавства Російської Федерації для здійснення з товарами дій, передбачених цим Кодексом, від власного імені;

  10) декларант - особа, що переміщує товари, і митний брокер

  (посередник ), які декларують, представляють і пред'являють товари і транспортні засоби від власного імені;

  11) перевізник - особа, що фактично переміщує товари або є відповідальною за використання транспортного засобу;

  12) митний режим - сукупність положень, що визначають статус товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон держави, для митних цілей;

  13) випуск - передача митними органами Російської

  Федерації товарів або транспортних засобів після їх митного оформлення в повне розпорядження особи;

  14) умовний випуск - випуск товарів і транспортних засобів, пов'язаний із зобов'язаннями особи про дотримання встановлених обмежень, вимог або умов;

  15) митне оформлення - процедура розміщення товарів і транспортних засобів під визначений митний режим та завершення дії цього режиму відповідно до вимог і положень цього Кодексу;

  16) митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами Російської Федерації з метою забезпечення дотримання законодавства Російської Федерації про митній справі, а також законодавства Російської Федерації та міжнародних договорів України, контроль за виконанням яких покладено на митні органи Російської

  Федерації;

  17) заходи економічної політики - обмеження на ввезення в

  Російську Федерацію та вивезення з Російської Федерації товарів і транспортних засобів, встановлені виходячи з міркувань економічної політики Російської Федерації, що можуть включати в себе квотування, ліцензування, встановлення мінімальних і максимальних цін, а також інші заходи регулювання взаємодії російської економіки зі світовим господарством;

  18) митні платежі - мито, податки, митні збори, збори за видачу ліцензій, плата та інші платежі, що стягуються у встановленому порядку митними органами

  Російської Федерації;

  19) мито - платіж, що стягується митними органами при ввезенні товару на митну територію України або вивезення товару з цієї території і є невід'ємною умовою такого ввезення або вивезення;

  20) податки - податки, стягнення яких покладено на митні органи.

  Розділ II. Переміщення через митний кордон

  РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.

  МИТНІ РЕЖИМИ

  Глава 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ

  І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

  Стаття 19. Право на ввезення до Російської Федерації та вивезення з

  Російської Федерації товарів і транспортних засобів

  Всі особи на рівних підставах мають право на ввезення до Російської

  Федерацію і вивіз з Російської Федерації товарів і транспортних засобів, у тому числі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, в порядку, передбаченому цим Кодексом.

  Ніхто не може бути позбавлений права або обмежений у праві на ввезення до Російської Федерації та вивезення з Російської Федерації товарів і транспортних засобів, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами Російської

  Федерації.

  Стаття 20. Заборона ввезення до Російської Федерації та вивезення з

  Російської Федерації товарів і транспортних засобів

  Ввезення до Російської Федерації та вивезення з Російської Федерації окремих товарів і транспортних засобів можуть бути заборонені виходячи з міркувань державної безпеки , захисту громадського порядку, моральності населення, життя і здоров'я людини, захисту тварин і рослин, охорони навколишнього природного середовища, захисту художнього, історичного та археологічного надбання народів України та зарубіжних країн, захисту права власності, у тому числі на об'єкти інтелектуальної власності, захисту інтересів вітчизняних споживачів товарів, що ввозяться і виходячи з інших інтересів Російської Федерації на підставі актів законодавства Російської Федерації та міжнародних договорів України.

  Зазначені товари і транспортні засоби підлягають відповідно негайного вивезення за межі території

  Російської Федерації або поверненню на територію Російської

  Федерації, якщо не передбачена конфіскація цих товарів і транспортних засобів.

  Вивіз або повернення товарів і транспортних засобів здійснюється особою, що переміщує товари, або перевізником за власний рахунок.

  При неможливості або у випадку нездійснення негайного вивезення або повернення товари та транспортні засоби передаються на зберігання на склади тимчасового зберігання, власниками яких є митні органи. Граничний термін зберігання таких товарів і транспортних засобів на зазначених складах становить три доби.

  Стаття 21. Обмеження на ввезення до Російської Федерації та вивезення з Російської Федерації товарів і транспортних засобів

  На ввезення до Російської Федерації та вивезення з Російської Федерації товарів і транспортних засобів можуть встановлюватися обмеження виходячи з міркувань економічної політики, виконання міжнародних зобов'язань Російської Федерації , захисту економічної основи суверенітету Російської Федерації, захисту внутрішнього споживчого ринку, в якості міри у відповідь на дискримінаційні або інші ущемляють інтереси російських осіб акції іноземних держав та їх спілок та з інших досить важливих підстав відповідно до актів законодавства

  Російської Федерації та міжнародними договорами Російської

  Федькові?? родної асоціації.

  При встановленні зазначених обмежень випуск підпадають під їх дію товарів і транспортних засобів здійснюється митними органами Російської Федерації тільки за умови дотримання вимог, встановлених актами законодавства

  Російської Федерації та міжнародними договорами Російської

  Федерації.

  Акти законодавства Російської Федерації, що встановлюють обмеження, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають офіційному опублікуванню не менш ніж за десять днів до їх введення в дію, за винятком законів Російської Федерації, щодо яких передбачено інший порядок набуття нею чинності.

  Витрати, що виникли в особи, що переміщує товари, або в перевізника у зв'язку з введенням зазначених обмежень, державними органами Російської Федерації не відшкодовуються. < p> Стаття 22. Порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації

  Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється відповідно до їх митними режимами в порядку, передбаченому цим

  Кодексом.

  Стаття 23. Види митних режимів товарів і транспортних засобів

  З метою митного регулювання встановлюються наступні види митних режимів товарів і транспортних засобів:

  1) випуск для вільного обігу;

  2 ) реімпорт;

  3) транзит;

  4) митний склад;

  5) магазин безмитної торгівлі;

  6) переробка на митній території;

  7) переробка під митним контролем;

  8) тимчасове ввезення (вивезення);

  9) вільна митна зона; < p> 10) вільний склад;

  11) переробка за межами митної території;

  12) експорт;

  13) реекспорт;

  14) знищення;

  15) відмова на користь держави.

  Стаття 24. Особливості правового регулювання митних режимів

  У випадку, якщо цим Кодексом не передбачені положення, які регулюють окремі питання застосування митних режимів,

  Уряд України та Державний митний комітет Російської Федерації в межах своєї компетенції має право надалі до прийняття відповідних законодавчих актів

  Російської Федерації визначати особливості правового регулювання митних режимів, а також встановлювати митні режими, не передбачені цим Кодексом.

  Стаття 25. Вибір та зміна митного режиму

  Особа має право у будь-який час вибрати будь-який митний режим або змінити його на інший, незалежно від характеру, кількості, країни походження або призначення товарів і транспортних засобів, якщо інше не передбачено цим Кодексом та іншими актами законодавства Російської Федерації у митній справі.

  Стаття 26. Митне оформлення та митний контроль

  Товари і транспортні засоби підлягають митному оформленню і митному контролю в порядку і на умовах, передбачених цим Кодексом.

  Стаття 27. Місце і час перетину товарами і транспортними засобами митної

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !