ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  характиристики оподаткування Казахстану
       

   

  Податки, оподаткування

  Введення


  Податкова система кожної держави відображає його специфічні умови.
  У світі немає держав з однаковими податковими системами. Однак це неозначає, що створення податкової системи і податкова політика ведутьсяспонтанно, як кому хочеться.
  Серед численних проблем, що виникли перед Казахстаном в періодпереходу від командно-адміністративної системи господарювання до ринковоїформі господарювання чільне місце посідає створення ефективної системиоподаткування юридичних і фізичних осіб. У цьому зацікавлена якдержава, так і платники податків.
  Податкова система Казахстану будується на принципах стимулювання науково -технічного прогресу, виведення вітчизняного виробника на світовийринок високотехнологічної продукції, стимулювання підприємницькоївиробничої діяльності та інвестиційної активності, рівнозначності іпропорційності стягнення податків як з юридичних так і фізичних осіб,недопущення податкової дискримінації, соціальної справедливості,економічної ефективності та інших важливих принципах.

  1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН


  В даний час в Казахстані (з 25 лютого 1999р.) Функціонує
  Міністерство державних доходів РК, основними завданнями якогоє:

  - участь у формуванні, реалізації фіскальної та митної політики;

  - організація і вдосконалення митної справи;забезпечення надходження податків, платежів до бюджету та інших фінансовихзобов'язань перед державою;державний контроль над виробництвом і оборотом алкогольноїпродукції.

  У відповідності з перерахованими задачами у складі міністерства створені ідіють Податковий та Митний комітети, Комітет податкової поліції,
  Комітет з державного контролю над виробництвом та обігомалкогольної продукції, Агентство з ліквідації та реорганізації підприємств.

  Податки, збори та інші обов'язкові платежі обчислюються і сплачуються у національній валюті «тенге», надходять в доходи відповідних бюджетів у порядку, визначеному Законом «Про бюджетну систему». Виключенням є випадки, коли законодавчими актами та положеннями контрактів на користування надрами передбачена натуральна форма сплати або в іноземній валюті.

  Звільнення від податку або зменшення податкової ставки здійснюється в порядку внесення змін і доповнень до Закону, а також на підставі контракту відповідно до Закону «Про державну підтримку прямих інвестицій».
  Відповідно до податкового законодавства в Казахстані діють податки, які є регулюючими джерелами державного бюджету (суми відрахувань з них надходять в доходи відповідних бюджетів у порядку, встановленому законом про республіканський бюджет на черговий рік), збори, плати та митні платежі, які є прибутковими джерелами як республіканського, так і місцевих бюджетів. До податків відносяться:
  1) корпоративний прибутковий податок;
  2) індивідуальний прибутковий податок;
  3) податок на додану вартість;
  4) акцизи;
  5) податки і спеціальні платежі надрокористувачів;
  6) соціальний податок;
  7) земельний податок;
  8) податок на транспортні засоби;
  9) податок на майно;

  Збори включають в себе:
  1) збір за державну реєстрацію юридичних осіб;
  2) збір за державну реєстрацію індивідуальних підприємців;
  3) збір за державну реєстрацію прав на нерухоме майно таугод з ним;
  4) збір за державну реєстрацію радіоелектронних засобів івисокочастотних пристроїв;
  5) збір за державну реєстрацію механічних

  транспортних засобів і причепів;
  6) збір за державну реєстрацію морських, річкових і маломірних суден;
  8) збір за державну реєстрацію лікарських

  засобів;
  9) збір за проїзд автотранспортних засобів по території Республіки
  Казахстан;
  10) збір з аукціонів;
  11) гербовий збір;
  10) ліцензійний збір за право заняття окремими видами діяльності;
  11) збір за видачу дозволу на використання радіочастотного спектрутелерадіоорганізації;
  Плати стягуються:
  * За користування земельними ділянками;за користування водними ресурсами поверхневих джерел;
  * За забруднення навколишнього середовища;
  * За користування тваринним світом;
  * За лісові користування;за використання особливо охоронюваних природних територій;
  * За використання радіочастотного спектра;
  * За користування судноплавними водними шляхами;
  * За розміщення зовнішньої (візуальної) реклами.
  Митні платежі поділяються на:
  1. Митні збори.
  2. Митні збори.
  3. Плати.
  4. Збори.
  Виходячи з об'єктивної доцільності, у січні 2000 р. були створені
  Міжвідомча комісія, Міжвідомча робоча група і Експертний
  УВідповідно до прийнятої концепції Податковий кодекс складається з трьох частин:загальної, особливої та податкового адміністрування.

  2. Основних бюджетоутворюючих податків

  2.1. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
  Податок на додану вартість являє собою відрахування до бюджетучастини вартості оподатковуваного обороту з реалізації, доданої в процесівиробництва і обігу товарів (робіт, послуг), а також відрахування приімпорті товарів на територію Республіки Казахстан. Податок на доданувартість, що підлягає сплаті до бюджету з оподатковуваного обороту, визначаєтьсяяк різниця між сумами податку на додану вартість, нарахованими зареалізовані товари (роботи, послуги), і сумами податку на доданувартість, що підлягають сплаті за отримані товари (роботи, послуги).

  Об'єктами обкладення податком на додану вартість є: оподатковуваний оборот; оподатковуваний імпорт.

  Відповідно до ст. 208 платниками податку на додану вартість є юридичні та фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а також нерезиденти
  Казахстану, що здійснюють діяльність через постійне представництво, що мають об'єкти оподаткування.

  У Казахстані, як і у всіх країнах, які застосовують податок на додану вартість, існують два об'єкта оподаткування ПДВ: обороти по реалізації товарів (робіт, послуг) та їх імпорт. Механізм справляння податку в обох випадках різний. Крім того, якщо в першому випадку стягнення податку на додану вартість покладено на податкові органи, то збором податку на додану вартість на імпортовані товари займаються митні органи.

  Розмір оподатковуваного обороту визначається на основі вартості реалізованихтоварів, робіт, або послуг. Встановлено особливості визначення оподатковуваногообороту при здійсненні будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно -будівельних робіт, при здійсненні перевезень, при наданні туристськихпослуг, при виготовленні продукції з давальницької сировини і матеріалів, завикористанні багатооборотної тари, при реалізації заставного майна, запослугах по виробництву, розподілу і транспортування тепла,електроенергії, води і газу, а також з виробництва та реалізації продукціїмашинобудування, хімічної промисловості та виробництва гумових тапластмасових виробів.
  Визначено обороти і імпорт, звільнені від податку на доданувартість, наприклад:

  - продаж і/або оренда будівель і приміщень;

  - продаж права володіння та користування землею;

  - фінансових послуг, за винятком сейфових операцій, пересиланнябанкнот і монет та цінностей, а також послуг із зберігання цінних паперів;
  * внески до статутного капіталу;
  * геологорозвідувальні та геолого-пошукові роботи;
  * Послуги, що виконуються уповноваженими державними органами, у зв'язку зякими стягується державне мито;
  * деякі інші.
  Також встановлено порядок оподаткування податком на додану вартість приекспорті та імпорті товарів (робіт, послуг). Експорт товарів обкладається занульовою ставкою, за винятком випадків наявності міжнародних договорів,учасником якого є Казахстан, а також випадків експорту товарів удержави, які під час експорту товарів до Казахстану застосовують ціни зурахуванням податку на додану вартість.
  У Податковому кодексі докладно описаний порядок віднесення до заліку сум податкуна додану вартість. При цьому сумою податку на додану вартість,відносять до заліку, є сума податку, що підлягає сплаті платникамиподатку постачальникам, за виставленими рахунками-фактурами за фактичнонадійшли товарах, включаючи основні засоби (за винятком будинків талегкових автомобілів), виконані роботи або надані послуги. Заімпортованих товарів, включаючи основні засоби (за винятком легковихавтомобілів), сумою податку на додану вартість, що відносяться до заліку,є сума податку, вказана в митній декларації, оформленої ввідповідно до митного законодавства Казахстану.
  У податковому законодавстві встановлена ставка ПДВ у 16%.
  Визначено порядок віднесення до заліку податку на додану вартість принаявності оборотів по реалізації, які звільнені від податку на доданувартість і оподатковуються. Також визначено порядок віднесення до заліку податкупри реалізації посередницьких послуг.
  Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету заоподатковуваного обороту, визначається як різниця між сумою нарахованогоподатку за оподатковуваним оборотами і сумою податку, що відносяться до заліку.
  Податковим кодексом встановлено, що платник податків зобов'язаний представлятидекларацію за кожен звітний період. Звітним періодом за фактичнимирозрахунків з бюджетом з податку на додану вартість є календарниймісяць. Якщо середньомісячні платежі за квартал з податку на Доданувартість складають менше 500 місячних розрахункових показників, то звітнимперіодом є квартал.
  Платники податків, які мають середньомісячний платіж з податку на доданувартість більше 1 000 місячних розрахункових показників за квартал, вносятьпоточні платежі 25 числа місяця і 5 числа місяця, наступного за звітним.

  2.2 АКЦИЗИ

  Акцизи є непрямим податком, що стягуються з підакцизних товарів, івключається у вартість реалізації.
  Акцизами обкладаються товари, вироблені на території Казахстану таімпортовані на територію Казахстану. Не обкладаються акцизамиекспортуються підакцизні товари за умови підтвердженнятоваровиробника вивезення товарів на експорт, за винятком випадків,передбачених міжнародними договорами, учасником яких є
  Казахстан.
  Платниками акцизів є юридичні та фізичні особи:

  - що виробляють підакцизні товари на території Казахстану;

  - що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю бензином (за виняткомавіаційного), дизельним паливом;
  * Імпортують підакцизні товари на територію Казахстану;
  * Здійснюють гральний бізнес на території Казахстану.
  На всій території Казахстану діють єдині ставки акцизів. Ставкиакцизів на підакцизні товари, вироблені на території Казахстану абоімпортовані на територію Казахстану, затверджуються Урядом
  Казахстану у відсотках до вартості товару або в установленому розмірі дофізичного обсягу в натуральному вираженні.
  підакцизними товарами є:
  1) усі види спирту;
  2) алкогольна продукція;
  3) тютюнові вироби;
  4) інші вироби, що містять тютюн;
  5) ікра осетрової і лососевою риби;
  6) ювелірні вироби із золота, платини або срібла;бензин (за винятком авіаційного), дизельне паливо;легкові автомобілі (крім автомобілів з ручним

  керуванням, спеціально призначених для інвалідів);вогнепальну та газову зброю (крім пріобретаемо

  го для потреб органів державної влади);
  10) сира нафта, включаючи газовий конденсат. Підакцизними видами діяльності є:
  * ігорний бізнес;
  * організація та проведення лотерей.
  Ставки акцизів затверджуються Урядом Республіки Казахстан івстановлюються у відсотках (адвалерні) до вартості товару і (або) уабсолютній сумі на одиницю виміру (тверді) в натуральному вираженні.
  Ставки акцизів на алкогольну продукцію затверджуються відповідно до
  Податковим Кодексом Казахстану або в залежності від об'ємного вмісту вній безводного (100%) спирту.
  На всі види спирту ставки акцизу диференціюються в залежності від цілейподальшого використання спирту. На спирт, реалізується для виробництваалкогольної продукції, ставка акцизу може бути встановлена нижче базовоїставки, яка встановлюється на спирт, що реалізовується особами, які не використовують йогодля виробництва алкогольної продукції.
  На об'єкти грального бізнесу Урядом Казахстану встановлюютьсямаксимальний і мінімальний межі базової ставки акцизу з розрахунку на рік.
  У межах встановлених базових ставок на об'єкти грального бізнесумісцеві представницькі органи встановлюють єдину ставку акцизу для всіхплатників податків, які здійснюють діяльність на території однієїадміністративно-територіальної одиниці.
  Об'єктом обкладання акцизом є такі операції, здійснюваніплатником акцизу, зі зробленими, здобутими і розлити їм підакцизнимитоварами:

  - реалізація підакцизних товарів;

  - передача підакцизних товарів на переробку на давальницькійоснові;

  - передача підакцизних товарів, що є продуктом переробки давальницьких сировини і матеріалів, в тому числі підакцизних;
  - внесок у статутний капітал;

  - використання підакцизних товарів при натуральній оплаті ;
  - відвантаження підакцизних товарів, що здійснюється товаровиробником своїмструктурним підрозділам;
  - використання товаровиробниками вироблених добутих і розлитапідакцизних товарів для власних виробничих потреб;
  - оптова реалізація бензину (за винятком авіаційного) і дизельногопалива;
  - роздрібна реалізація бензину (за винятком авіаційного) і дизельногопалива;
  - реалізація конфіскованих і (або) безхазяйне, що перейшли по правууспадкування до держави та безоплатно переданих у власністьдержаві підакцизних товарів;
  - здійснення діяльності у сфері грального бізнесу;
  - організація та проведення лотерей;
  Не підлягають обкладенню акцизом:експорт підакцизних товарів, якщо він відповідає вимогам, встановленимподатковим законодавством;спирт етиловий в межах квот, що визначаються уповноваженим державниморганом по контролю за виробництвом та обігом спирту етилового,відпускається для виготовлення лікарських і фармацевтичних препаратів принаявності у товаровиробника ліцензії Республіки Казах -стан на право виробництва зазначеної продукції і державниммедичним закладам;

  3) спиртовмісна продукція медичного призначення (крім бальзамів),розлита в споживчу тару місткістю не більше 0,1 літра ізареєстрована відповідно до законодавства Республіки Казахстаняк лікарський засіб.
  Об'єктом оподаткування для товарів вітчизняного виробництва євартість, яка визначається за цінами, що не включає акцизи, за якимивиробник постачає товар або фізичний обсяг готовоїпродукції. Об'єктом оподаткування щодо грального бізнесу (крім лотерей) євиручка від грального бізнесу, об'єктом оподаткування згідно Лотереї (незалежно відїх типу і виду) - заявлена виручка від проведення лотерей. Об'єктомоподаткування при виробництві та реалізації електроенергії є весь обсягвиробленої електроенергії, за винятком фактично використаного втехнологічному процесі на вироблення самої електроенергії у звітномуперіоді. Об'єктом оподаткування по імпортованих підакцизних товарів ємитна вартість, що визначається відповідно до митногозаконодавством Республіки Казахстан, або фізичний обсяг у натуральномувираженні.
  Сума акцизів визначається платником самостійно, виходячи звартості реалізованих товарів і встановлених ставок.
  Звітним періодом по розрахунках з бюджетом по акцизах є календарниймісяць.
  Підприємства, які виробляють і реалізують вино-горілчані вироби, бензин (завинятком авіаційного), дизельне паливо сплачують до бюджету акцизи непізніше, ніж на десятий день після дня, протягом якого зроблений?? ареалізація товарів. З інших підакцизних товарів акцизи підлягаютьперерахуванню за кожну минулий декаду: 13-го числа поточного місяця - запершу декаду; 23-го числа поточного місяця-за другу декаду; 3-го числанаступного місяця - за решту днів звітного місяця.
  Відповідальність за правильне обчислення та своєчасну сплату акцизівпокладається на платників податків. Контроль за правильністю обчислення ісвоєчасністю сплати акцизів здійснюються податковими та митнимиорганами відповідно до законодавства.

  2.3. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (ДОХОД) ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
  Порядок обчислення і сплати прибуткового податку з юридичних осібвизначається Податковим кодексом.
  Платниками прибуткового податку з юридичних осіб є юридичніособи крім Національного банку Казахстану, а також юридичні особи --нерезиденти, їх філії, представництва та інші відокремлені структурніпідрозділи, що мають оподатковуваний дохід у податковому році.
  Об'єктом оподаткування прибутковим податком є оподатковуваний дохід,обчислений як різниця між сукупним річним доходом і відрахуваннями,передбаченими законодавством.
  Під сукупним річним доходом платника податку-резидента розуміютьсядоходи юридичної особи, отримані (що підлягають до одержання) з різнихджерел у Казахстані і за межами республіки. Сукупний річний дохідплатника податку-нерезидента складається з доходів, отриманих зказахстанських джерел.
  Ставки прибуткового податку встановлені в наступних розмірах:
  - Для юридичних осіб - 30% від оподатковуваного доходу;
  - Для юридичних осіб, які зареєстровані і здійснюють діяльність натериторії спеціальної економічної зони, - 20% від оподатковуваногодоходу;
  - Для юридичних осіб, для яких земля є основним засобомвиробництва, - 10% від доходів, отриманих від безпосереднього їївикористання.
  Дохід від реалізації частки участі у юридичній особі-резидента,виплачується юридичним особам, підлягає оподаткуванню у джерелавиплати за ставкою 15% і подальшого оподаткування, що не підлягає за наявностідокументів, що підтверджують утримання цього податку джерелом виплати.

  Крім того, винагорода (інтерес), що виплачується юридичним особам,оподатковується у джерела виплати за ставкою 15% від належної суми. Прицьому сума утриманого податку за наявності документів, що підтверджуютьутримання цього податку джерелом виплати, відноситься до заліку прибутковогоподатку, нарахованого за податковий рік.
  Чинним податковим законодавством республіки передбачені пільгиокремим юридичним особам - некомерційним організаціям та державнимустановам, а також міжнародним організаціям, перелік яких визначений
  Урядом Казахстану, і т. д.
  Звільняються від оподаткування доходи (крім доходів від виробництва тареалізації підакцизних товарів, а також торгово-посередницькоюдіяльності) добровільних товариств інвалідів Казахстану, Республіканськоготовариства жінок-інвалідів, які мають на утриманні дітей та підлітків зпорушенням розумового та фізичного розвитку, Товариства Червоного Хреста і
  Червоного Півмісяця Казахстану, Союзу «Чорнобиль» Казахстану, а також їхвиробничих організацій, якщо такі організації відповідаютьтаким умовам:інваліди становлять не менш 51% від загального числа працівників такихвиробничих організацій;фонд оплати праці інвалідів становить не менше 51% від загального фонду оплатипраці;є власністю товариств (Союзу, Центру) і повністю створені за рахунокїх коштів;отримані доходи спрямовуються для реалізації статутних цілей товариств
  (Союзу, Центру), їх створили.
  Платникам податків відповідно до контракту з уповноваженим органомз інвестицій може бути надано звільнення від сплати прибутковогоподатку на строк до 5 років з моменту отримання оподатковуваного доходу, але не більше
  8 років з моменту укладення контракту.
  Конкретні строки надання пільг з прибуткового податкувстановлюються по кожному платнику податку у контракті і залежно відпріоритету, часу та умов окупності проекту. При розірванніконтракту, відповідно до якого була надана зазначена пільга,прибутковий податок підлягає обчислення та внесення до бюджету за весь періоддіяльності платника податку із застосуванням відповідних штрафнихсанкцій, передбачених податковим законодавством.
  Декларацію про сукупний річний дохід і вироблених відрахуванняхплатники податків подають податковим органам за місцем податковоїреєстрації до 31 березня року, наступного за звітним.
  Платник податку проводить остаточний розрахунок та сплачує прибутковийподаток після закінчення 10 днів з дня подання Декларації про сукупнийрічний дохід і вироблених відрахування за звітний рік, але не пізніше 10квітня року, наступного за звітним.

  3. ІНШІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

  3.1.ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

  Обчислення земельного податку здійснюється з урахуванням видів правземлекористування, категорій земель та інших норм, встановлених чинним вреспубліці земельним законодавством.

  Земельний податок не залежить від результатів господарської та іншої діяльності землевласника і землекористувача і обчислюється щорічно шляхом застосування встановлених податковим законодавством ставок податку до площі земельної ділянки.

  Особливістю при обчисленні земельного податку є ставки податку, які встановлені в залежності від приналежності земельних ділянок до наступних категорій земель, визначених земельним законодавством:
  * землі сільськогосподарського призначення;
  * землі населених пунктів;
  * Землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення;
  * землі особливо охоронюваних природних територій;
  * землі лісового фонду;
  * землі водного фонду.

  Законодавством встановлені наступні базові ставки податку:
  * На землі сільськогосподарського призначення - ставки податку встановлені на
  1 га і залежать від показника якості грунту землі (бал бонітету);
  * На землі населених пунктів-ставки податку встановлені в розрахунку на один квадратний метр площі і диференціюються по земельних ділянках, зайнятих житловим фондом (включаючи будівлі та споруди при них) і земельних ділянок, зайнятим нежитловими будівлями, споруди

  ми , ділянками, необхідними для їх утримання, а також санітарно-захисними зонами об'єктів, технічними та іншими зонами;
  У зв'язку з тим що базові ставки податку встановлені в тенге, щорічно
  Уряд Казахстану встановлює коефіцієнт до зазначених ставок,що враховує інфляцію.
  Крім того, місцевим представницьким органам в межах їх компетенціїподатковим законодавством надано право в залежності відмісцезнаходження земельної ділянки, її водозабезпеченості,виробничих та інших умов господарювання знижувати або підвищуватибазові ставки земельного податку, але не більше ніж на 20%.

  Обчислення земельного податку проводиться юридичними особами самостійно, а громадянам не пізніше першого серпня територіальні податкові органи вручають платіжні повідомлення про сплату податку.

  Земельний податок вноситься до відповідного місцевого бюджету за місцем розташування земельних ділянок у такі терміни:
  1) фізичними особами та сільськогосподарськими землі

  власниками та землекористувачами-не пізніше 1 жовтня

  поточного року;
  2) інші юридичні особи - рівними частками 20 лютого,

  20 мая, 20 серпня і 20 листопада поточного року.

  Декларацію щодо земельного податку представляють тільки юридичні особи, щорічно не пізніше 1 липня поточного року. Декларація подається до територіальних податкових органів за місцем знаходження юридичної особи.

  3.2. ПОДАТОК НА ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
  Податок на транспортні засоби сплачують всі фізичні та юридичніособи незалежно від форм власності, якщо вони мають транспортні засобина праві власності, довірчого управління власністю,господарського відання або оперативного управління, що складаються надержавному обліку.
  Податок на транспортні засоби сплачується один раз на рік за місцемреєстрації автотранспортного засобу в органах дорожньої поліції.
  Ставки податку встановлені в місячних розрахункових показниках (МРП) ідиференціюються в залежності від виду транспортних засобів:
  - по легкових автомобілях - залежно від робочого об'єму двигуна вкубічних сантиметрах;з вантажних автомобілів - залежно від вантажопідйомності;з вантажних автомобілів, отриманих в якості паю в результаті виходуз сільськогосподарського формування, - 4% від МРП з кожного кіловатапотужності;по самохідних машин і механізмів на пневматичному ходу (крімщо знаходяться на гусеничному ходу) -3 МРП

  з кожного об'єкта;по автобусах - залежно від кількості посадочних місць;мотоцикли, моторолери, мотосанях, маломірні судна (потужністю двигунаменше 55 кВт) - 1 МРП з кожного об'єкта;
  - катери, судна, буксири, баржі, яхти - залежно від кінських силдвигуна;

  - по літальних апаратів - 8% від МРП з кожного кіловати потужності.
  При цьому до встановлених вище ставок застосовуються поправочнікоефіцієнти. Так, по легкових автотранспортних засобів, у яких заСтаном на 1 липня поточного року термін експлуатації перевищує 6 років,застосовуються понижуючі коефіцієнти. Понижуючі коефіцієнти такожзастосовуються до літальних апаратів, придбаним до 1 квітня 1999 р., а допридбаних після зазначеної дати - підвищують.
  У зв'язку з тим, що протягом року юридичні особи можуть набувати упротягом року автотранспортні засоби, в декларації з податку натранспортні засоби проводиться перерахунок суми податку. Деклараціяє юридичними особами не пізніше 31 березня року, наступного зазвітним.
  Слід пам'ятати, що транспортні засоби, що не підлягають обкладеннюподатком на транспортні засоби, є об'єктами оподаткування податком намайно.

  3.3.НАЛОГ НА МАЙНО

  Об'єктами обкладення податком на майно є:

  - у громадян - що знаходяться в їх особистому користуванні житлові приміщення,дачні будівлі, гаражі, інші будівлі, споруди, приміщення, нещо використовуються у підприємницькій діяльності;

  - у юридичних осіб та фізичних осіб, які займаються підприємницькоюдіяльністю,
  - амортизуються активи (згідно з чинним законодавством угалузі бухгалтерського обліку активами, що підлягають амортизації, вважаютьсяосновні засоби та нематеріальні активи).
  Юридичні і фізичні особи, які мають вказані вище об'єкти на правівласності, довірчого управління власністю, а також на правахгосподарського чи оперативного управління, зобов'язані сплачувати податок намайно. У випадку, якщо нерезиденти Казахстану мають на території
  Казахстану зазначені вище об'єкти оподаткування, вони зобов'язані обчислювати ісплачувати податок у загальновстановленому порядку. Самостійнимиплатниками податку на майно також визнаються філії,представництва та інші структурні підрозділи юридичних осіб, що маютьоб'єкти оподаткування на вказаних вище права.
  Ставки податку на майно також різні:
  - на майно громадян застосовуються прогресивні ставки (в мірузбільшення вартості об'єкта ставка податку прогресує);

  - на об'єкти оподаткування юридичних осіб (у тому числі нерезидентів), їхфілій та інших структурних підрозділів, а також фізичних осіб,займаються підприємницькою діяльністю, - ставка податку 1%.
  Звітним періодом за фактичними розрахунками з бюджетом з податку намайно є календарний рік.
  Для обчислення податку, що підлягає сплаті громадянами за майно,що знаходиться в особистому користуванні і не використовується у підприємницькійдіяльності, щорічно не пізніше 15 квітня органи з оцінки та реєстраціїнерухомості та правління садівничих товариств (товариств) подають дотериторіальні податкові комітети списки знаходяться у власностігромадян об'єктів, їх оціночної вартості та інші відомості. Зазначенідані складаються за станом на 1 січня звітного року.
  На основі цих даних територіальні податкові комітети визначають сумуподатку шляхом застосування прогресуючих ставок податку до оціночної вартостіоб'єктів. Громадяни отримують від територіальних податкових комітетівплатіжні повідомлення про сплату податку не пізніше 1 серпня поточного року,суму податку вони повинні сплатити не пізніше 1 жовтня цього ж року. Податоксплачується до відповідного місцевого бюджету за місцем знаходження об'єктів.

  Юридичні особи (у тому числі нерезиденти), їх філії та інші структурніпідрозділи, а також фізичні особи, які займаються підприємницькоїдіяльністю, самостійно обчислюють податок на майно і сплачують йогоза місцем знаходження об'єктів.

  3.4. Спеціальні податкові режими
  У Республіці Казахстан спеціальні податкові режими передбачаються ввідношенні:
  1) суб'єктів малого бізнесу;
  2) селянських (фермерських) господарств;
  3) юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції;
  4) окремих видів підприємницької діяльності.
  Документом, що засвідчує право застосування спеціального податковогорежиму є разовий талон, що підтверджує факт розрахунку з бюджетоміндивідуальним прибуткового податку. А патент засвідчує право застосуванняспеціального податкового режиму та підтверджує факт сплати до бюджету сумподатків.

  Селянські (фермерські) господарства та юридичні особи-виробники сільськогосподарської продукції, можуть здійснювати розрахунки з бюджетом у спеціальному податковому режимі для суб'єктів малого бізнесу.

  Спеціальний податковий режим встановлює для суб'єктів малого бізнесуспрощений порядок обчислення і сплати соціального податку і корпоративногоабо індивідуального прибуткового податку, за винятком індивідуальногоприбуткового податку, що утримується у джерела виплати.
  Об'єктом оподаткування є дохід за податковий період, що складається з усіхвидів доходів, отриманих (підлягають отриманню) на території Республіки
  Казахстан і за її межами.
  Не є об'єктом обкладення майновий дохід та інші доходиіндивідуального підприємця, що не обкладаються у джерела виплати.
  Податковим періодом для індивідуального підприємця, що здійснюєрозрахунки з бюджетом на основі патенту, є календарний рік; длясуб'єкта малого бізнесу, що здійснює розрахунки з бюджетом на основіспрощеної декларації - квартал.
  У разі здійснення суб'єктами малого бізнесу, що застосовуютьспеціальний податковий режим, кількох видів підприємницькоїдіяльності дохід визначається сумарно від здійснення всіх видівдіяльності.
  Для суб'єктів малого бізнесу, які застосовують спеціальний податковий режим іякі є платниками податку на додану вартість, у дохід заподатковий період сума податку на додану вартість не включається.
  Суб'єкти малого бізнесу вправі самостійно вибрати лише один з нижчеперерахованих порядків обчислення і сплати податків, а також поданняподаткової звітності по них:
  1) загальновстановлений порядок;спеціальний податковий режим па основі разового талону;
  3) спеціальний податковий режим на основі патенту;спеціальний податковий режим на основі спрощеної декларації.

  Обчислення вартості патенту здійснюється індивідуальним підприємцем шляхом застосування ставки в розмірі 3% до заявленого доходу.
  Вартість патенту підлягає сплаті до бюджету рівними частками у вигляді індивідуального прибуткового і соціального податків .

  Для переходу на спеціальний податковий режим на основі спрощеної декларації до початку податкового періоду суб'єкти малого бізнесу подають до податкового органу за місцем здійснення діяльності заяву за формою.

  Висновок.


  З початку 90-х років в Казахстані була прийнята класична системаоподаткування з сукупністю податків, характерних для розвиненої ринковоїекономіки. Але застосування такої податкової системи в економіці неринковоготипу призвела до виникнення значних проблем.
  Існуюча в Казахстані система має досить багато недоліків, асаме:

  1. Близько третини всіх доходів у формі податків, які надходять у розпорядження держави, стягуються шляхом непрямих податків, тобто об'єктом оподаткування є не тільки до?? од або прибуток, але й витрати суб'єктів господарювання.

  2. Податкова система не стимулює підприємницькі структури всіх форм власності накопичувати фінансовий капітал і інвестувати його в основні та оборотні активи.

  3. Податкова система нестабільна, як за видами податків, бази оподаткування, податкових ставок, так і в методиці обчислення податків, термінів і порядку введення їх у дію.
  Існує ще досить багато недоліків податкової системи, видно, щопринципи, закладені в законах реалізуються погано.
  Тому головними напрямками податкової політики повинні стати створенняумов для динамічного розвитку підприємств та галузей народногогосподарства, які мають тенденцію швидкого обігу фінансового капіталу,максимального зростання обсягів виробництва та прибутку; розширення сфери малогобізнесу; збільшення добробуту населення за рахунок соціальноїспрямованості бюджетних видатків; збільшення ролі прямих податків, і вЗокрема податків на прибуток.

  Список використаної літератури:

  1. Податкові системи зарубіжних країн: Співдружність незалежних держав.
  М.Р. Бобоєв, Н.Т. Мамбеталіев, М.М. Тютюрюков.
  2. Кодекс Республіки Казахстан «Про податки та інші обов'язкові платежі вбюджет »Алмати: БАСПи, 2001 р.
  3. 10 років Співдружності Незалежних Держав М: Статкомітет СНД, 2001р

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !