ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Збірник завдань
       

   

  Податки, оподаткування
  Податок на прибуток
  Завдання № 1 Особливості обліку податку на прибуток від посередницьких операцій.

  Організація А за договором комісії прийняла комп'ютери від організації В (комітента) для продажу іншим підприємствам у кількості 10 штук. Базова ціна комп'ютера - 1380 рублів. Націнка комісіонера - 5% до ціни комітента, ПДВ - 20%. Організація А відвантажила 8 комп'ютерів покупцеві (організації С). Комітентові надіслано повідомлення про відвантаження. За договором з комітентом комісійні послуги вважаються виконаними після відвантаження продукції покупцеві. Через декілька днів надійшов платіж від покупця за 8 комп'ютерів, прийнятих на комісію, у розмірі 13910 рублів, у т.ч. ПДВ - 2318,4 рублів. Організація А перерахувала комітенту за комп'ютери - 12480 рублів, у т.ч. ПДВ - 2080 рублів. У процесі діяльності організації були нараховані податки - на старе житло, користувачів автодоріг. Визначити податок на прибуток у комісіонера.
  РІШЕННЯ
  1) Визначимо ціну 10 комп'ютерів:

  10 х 1380 = 13800

  Націнка = ---------------------------- = 690

  ПДВ = --------------------------------------- = 2898

  Ціна = 13800 + 690 + 2898 = 17388

  2) Визначимо ціну 8 комп'ютерів:

  8 х 1380 = 11040

  Націнка = ----------------------------- = 552

  ПДВ = ------------------------------------- 2318,4

  Ціна = 11040 + 552 + 2318,4 = 13910,4

  3) Визначимо комісійні винагороди у комісіонера:

  Виручка без ПДВ = 552

  ПДВ = ------------------------------- = 110,4

  Комісійна винагорода = 552 + 110,4 = 662,4

  4) Розрахуємо податки:

  Податок на старе житло = ------------------------- = 3,31

  Податок на користувачів автодоріг = ------------------------------------- = 9,94

  Проведені розрахунки відобразимо на рахунках бухгалтерського обліку:

  Зміст операції Дебет Кредит Сума
  1. Продана продукція 004 17388
  2. Відвантажено продукції покупцеві 004 13910,4
  3. Відображення комісійних винагород у комісіонера 62 46 46 68 662,4 110,4
  4. Поступив платіж від покупця 51 76 13910,4
  5. З отриманої суми комісіонер відображає свої комісійні винагороди 76 62 662,4
  6. Відображено ПДВ 76 19 68 76 2208 2208
  7. Передано сума комітенту за мінусом комісійних винагород 76 51 12480
  8. Списано та сплачений ПДВ 68 19 2080
  9. Нараховано податки: - на старе житло 43 46 67 43 3,31 3,31
  - Автодор 26 46 67 26 9,94 9,94
  10. Визначено фін. результат 11. Нараховано податок на прибуток (43%) 46 81 80 68 538,75 231,66

  Завдання № 2 Особливості розрахунку податку на прибуток у різних сферах діяльності

  Підприємство займається трьома видами діяльності: оптова торгівля, будівництво та посередницька діяльність.
  Дані по оптовій торгівлі: підприємство перепродує продукцію хімічного виробництва. У 1 кварталі було закуплено етилен на суму 5194 р. (в т.ч. ПДВ - 865,8 р.). Він був реалізований на стороні за 6401 р.. Витрати обігу склали 40 р. Місцеві податки за даний квартал - 20 р.


  Дебет Кредит Сума
  41 60 4328 Відображено заборгованість перед постачальником
  19 60 865,8 Сума ПДВ
  60 51 5194 Зарахування грошей на рахунок постачальника
  62 46 6401 Відображено заборгованість нашого покупця
  46 41 5194 Списано собівартість проданого етилену
  46 68 1067 ПДВ, який ми повинні з продажу до бюджету
  46 44 40 списуються витрати обігу
  46 80 100 Наша прибуток з продажу етилену
  80 68 20 Місцеві податки
  81 68 80х0, 35 = 28 Сума податку, що належить до бюджету

  Дані посередницької діяльності: як посередницької діяльності підприємство займається імпортом та експортом товарів. За 1 квартал підприємство експортувало продукцію на основі договору консигнації на суму 50000 $ (курс за 1 $ - 6,0 р.). Комісійна винагорода - 5%. Витрати комісіонера - 4000 р. В день отримання виручки від закордонного покупця курс склав 6,1 р. за 1 $.

  Дебет Кредит Сума
  62 46 50000 $ x 6,0 = 300000 Заборгованість закордонного покупця
  46 40 (50000-50000x0, 05) x6, 0 = 285000 Заборгованість підприємства перед комітентом
  46 68 16,67 x25000 $ x6, 0 = 2500 ПДВ з комісії
  68 51 2500 Перераховано ПДВ у бюджет
  46 44 4000 Списані витрати обігу
  46 80 8500 Фінансовий результат від посередницької діяльності
  52 62 50000 $ x6, 1 = 305000 Поступив платіж від іноземного покупця
  62 80 50000 $ x0, 1 = 5000 Відображено позитивна курсова різниця
  80 68 47500 $ x0, 1 = 4750 Негативна курсова різниця для постачальника
  60 52 47500 $ x6, 1 = 289750 Перераховані кошти постачальника

  Оподатковуваний дохід: 8500 + 2500 $ х 0,1 = 8750 р.
  Податок: 8750 х 0,43 = 3762 р.

  Дані з будівництва: підприємство здійснює будівництво та здає роботи поетапно. У 1 кварталі здається перший етап, вартість якого 5000 р.., Собівартість робіт - 3000 р..

  Дебет Кредит Сума
  46 20 3000 Списується собівартість
  36 46 5000 Вказується виручка від передачі об'єкта
  46 68 833,5 ПДВ від отриманого доходу
  46 80 1166,5 Фін. результат від будівництва
  80 68 1166,5 х 0,35 = 408,3 Податок на прибуток
  62 36

  Для обліку будівельних робіт слід спиратися на «Типові методичні рекомендації з планування та обліку собівартості будівельних робіт (від 4 грудня 1995 р.)».

  Завдання № 3 Облік податку на прибуток при уступку вимоги.

  Торговий дім А відвантажив товар торговому дому Б на суму 72 млн. руб., При цьому А є боржником торговому дому С на суму 90 млн. крб. Торговий дім А передає право вимоги оплати товару свого боржника Б торговому дому С. При цьому зобов'язання перед А С на суму 72 млн. крб. припиняються, і всі подальші розрахунки ведуться між С і Б. Визначити суму податку на прибуток торгового дому А та відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку.
  РІШЕННЯ.
  На схемі відобразимо рух грошових потоків:

   
  Б товар 72 млн. крб. А

  72 90
  млн. млн.
  руб. руб.

  З

  Відобразимо дані операції на рахунках бухгалтерського обліку у всіх членів угоди.
  Торговий дім А
  млн. крб.
  Дебет Кредит Сума
  51 76/1 90 Дана проводка відображає причину уступки вимоги та заборгованість
  62 46 72 Відвантажено товари торговому дому Б
  46 41 50 Списується фактична собівартість товарів
  46 68 12 Відображається ПДВ
  46 44 8 списуються витрати обігу
  46 80 2 Визначається фін. результат
  76/1 62 72 Відображається поступка (реалізація права вимоги)
  76/1 51 18 Перерахування залишку заборгованості
  Податок на прибуток = 2 х 0,35 = 0,7 млн. руб.
  81 68 0,7 Відображається заборгованість перед бюджетом з податку на прибуток
  68 51 0,7 Перераховано податок на прибуток
  Торговий дім З
  млн. крб.
  Дебет Кредит Сума
  76/1 51 90 Дана проводка відображає причину уступки вимоги та заборгованість
  76/2 76/1 72 Відображається поступка вимоги
  51 76/2 72 Відображається надходження коштів від Б
  51 76/1 18 Відображається надходження залишку заборгованості від торгового дому А
  Торговий дім Б
  млн. крб.
  Дебет Кредит Сума
  41 60/А 60 Придбання товарів та заборгованість перед А
  19 60/А 12 Відображається ПДВ
  60/А 60/З 72 Відображається поступка вимоги, тобто, виникнення заборгованості перед З
  60/С 51 72 Перерахування коштів торговому дому С (закриття заборгованості)

  Завдання № 4 Особливості оподаткування прибутку при реалізації майна (порядок індексації)

  Організація купила в липні 1996 р. сировина на суму 120 млн. руб. (в т.ч. 20 млн. руб. - ПДВ), відбивши цю операцію на рахунках бухгалтерського обліку таким чином:
  Д10К60 100 млн. руб. - Вартість придбаного сировини;
  Д19К60 20 млн. крб. - Сума ПДВ, що підлягає сплаті постачальнику;
  Д60К51 120 млн. руб. - Перерахування заборгованості постачальнику;
  Д68К19 20 млн. крб. - Віднесення на рахунок розрахунків з бюджетом суми сплаченого постачальником ПДВ.
  У травні 1997 р. сировину було продано за 180 млн. руб. (в т.ч. 30 млн. руб. - ПДВ).
  При цьому на рахунках бухгалтерського обліку зроблені такі записи:
  Д62К48 180 млн. руб. - Відображення заборгованості покупця (включаючи 30 млн. крб. ПДВ);
  Д48К68 (76) 30 млн. руб. - Сума ПДВ, що підлягає отриманню від покупця;
  Д48К10 100 млн. руб. - Балансова вартість реалізованого сировини;
  Д48К80 50 млн. крб. - Фін. результат від реалізації;
  Д51К62 180 млн. руб. - Отримання грошових коштів від покупця (в т.ч. 30 млн. крб. ПДВ).
  Як розрахувати прибуток для оподаткування від даної угоди?
  Чи зміниться порядок розрахунку у випадку, якщо сировина було придбано:
  а) у грудні 1996 р.;
  б) у 1 кварталі 1997 р.;
  в) в 2 кварталі 1997?
  РІШЕННЯ:
  На підставі чинного положення, при визначенні прибутку від реалізації основних фондів і іншого майна підприємства для цілей оподаткування враховується різниця (перевищення) між продажною ціною і первісною або залишковою вартістю цих фондів і майна з урахуванням їх переоцінки, яка виробляється згідно постанов Уряду РФ, збільшеної на індекс інфляції, обчислений у порядку, що встановлюється Урядом РФ.
  Порядок застосування індексу інфляції для цілей оподаткування викладено в пункті 2.4 Інструкції Державної податкової служби Росії від 10 серпня 1995 р. № 37 «про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій», а також у листі Державної податкової служби Росії від 1 серпня 1997 № ВГ-6-02/562 «Про застосування індексів інфляції у 1997 р.»
  У наведеному прикладі прибуток від реалізації сировини, придбаного в липні 1996 р. за 100 млн. руб. і проданого в травні 1997 р. за 150 млн. руб., склала 50 млн. крб. Для цілей оподаткування зазначена прибуток підлягає коригуванню на твір ланцюгових індексів інфляції за період від моменту формування балансової вартості до моменту угоди, тобто індексів інфляції 4 кварталу 1996 р. і 1 і 2 кварталів 1997 р. У даному випадку 100 млн. руб. * (103,5% * 101,6% * 101,2%) = 106,4 млн. крб., Прибуток підлягає зменшенню для цілей оподаткування на 6,4 млн. крб. (106,4 млн. руб. - 100 млн. крб.) і складе 43,6 млн. крб. (50 млн. руб. - 6,4 млн. крб.).
  Якщо сировина було придбано в грудні 1996 р., в 1 кварталі 1997 р., в 2 кварталі 1997 р., а також реалізовано в травні 1997 р., то в першому випадку застосовуються індекси інфляції 1 і 2 кварталу 1997 р., у другому випадку - індекс 2 кварталу 1997 р., а в третьому випадку індекс інфляції не застосовується, тому що придбання та реалізація сировини вироблені в одному і тому ж кварталі. При цьому індекси інфляції можуть застосовуватися лише тоді, коли фактична ціна реалізації сировини перевищує його початкову вартість.

  Завдання № 5. Галузеві особливості обліку податку на прибуток із страхової діяльності.

  За звітний період у страховій організації сума надходжень по страхових внесках склала 2838500 руб. У тому числі 2050000 рублів - внески від селянсько-фермерських господарств і колгоспів. Надходження з обов'язкового страхування, що здійснюються бюджетними організаціями склали 500000 крб.
  Також були отримані комісійні винагороди за договорами перестрахування в розмірі 1000000 карбованців і відсотки за ризиками, прийнятими у перестрахування 53000 рублів.
  Були проведені відрахування в резерви для фінансування заходів щодо попередження нещасних випадків 483000 руб. і витрати на рекламу 100000 руб. Витрати, що включаються в собівартість, склали 1989000 руб. Також за звітний період були спрямовані кошти на поповнення страхових резервів із страхування життя в межах відсотка в структурі тарифної ставки - 100500 руб.
  Визначити суму податку на прибуток, що направляється у федеральний бюджет і регіональні бюджету, а також загальну суму податку. Завдання вирішити до і після 20 січня 1997 року.
  РІШЕННЯ до 20 січня 1997 року.
  1. Визначення виручки. Віднімаємо 500000 руб. на підставі I.1.а «Положення про особливості визначення оподатковуваної бази для сплати податку на прибуток страховиками» від 16.05.94 № 491
  2838500 - 500000 + 1000000 + 53000 = 3391500
  2. Визначення витрат. Пільга щодо зменшення оподатковуваного прибутку склала 100500 крб. відповідно до ст. 6 п.1 подп.з) Закону РФ про податок на прибуток підприємств та органiзацiй 27 грудня 1991 року і 41 8 Інструкції про порядок нарахування та сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій від 10 серпня 1995 року № 37 в редакції змін. < br /> 4830000 + 1989000 + 100000 = 2572000
  3. Оподатковуваний прибуток
  3391500 - 2572000 - 100500 = 719000
  4. Податок у федеральний бюджет обчислюється за ставкою 8% відповідно до п. 3.2 Інструкції про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток, так як 2050000 руб. склали страхові внески селянсько-фермерських господарств, що понад 50% від загальної суми страхових внесків.
  719000 * 8% = 57520
  5. Податок до бюджетів регіонів 719000 * 30% = 215700
  6. Загальна сума податку 57520 + 215700 = 273220
  РІШЕННЯ після 20 січня 1997 року.
  1. Виручка 3391500 руб.
  2. Витрати 2572000 руб.
  3. Пільга щодо зменшення оподатковуваного прибутку 100500 руб., Отже, оподатковуваний прибуток склав 719000 крб.
  4. Пільга щодо зменшення ставки до федерального бюджету після 20 січня 1997 року була скасована згідно зі змінами і доповненнями Державної податкової служби РФ № 3 від 18.03.97
  719000 * 13% = 93470
  Податок в регіональні бюджети: 719000 * 30% = 215700
  Загальна сума податку: 309170

  У бухгалтерському обліку підприємства використовується рахунок 65 «Розрахунки зі страхування»:
  Д65К51 - відображення страхових платежів
  Д20, 25,26 К65 - списання страхових платежів
  Д65К20, 25,26 - списання втрат по страхових випадках (знищення запасів, псування)
  Д51К65 - отримання страхових відшкодувань

  Завдання № 6 Податок на прибуток бюджетних організацій

  За перший квартал 1998 року за реалізований товар на розрахунковий рахунок установи надійшло коштів про підприємницької діяльності на суму 3000 тис. руб., Бюджетних коштів 4500 тис. руб. Всього надійшло на розрахунковий рахунок 7500 тис. руб. Визначити суму податку на прибуток до сплати.
  РІШЕННЯ
  Кошти від підприємницької діяльності:
  3000 х 100: 7500 = 40%
  Фактичні витрати коштів за цей період склав 6000 тис. руб., У тому числі від підприємницької діяльності:
  6000 х 40: 100 = 2400 УРАХУВАННЯМ
  Перевищення доходів над витратами (прибуток) від підприємницької діяльності становить:
  3000 т.р. - 2400 т.р. = 600 т.р.
  Сума податку на прибуток складає:
  600 т.р. х 35: 100 = 210 т.р.
  Господарські операції:
  Д100К230 4500 т.р. - Надійшло бюджетних коштів
  Д51К46 3000 т.р. - Надійшло від підприємницької діяльності
  Д20К70, 68,69 2400 УРАХУВАННЯМ - витрати
  Д46К80 600 т.р. - Прибуток
  Д46К20 2400 т.р. - Закриваємо рахунок 20
  Д81К68 210 т.р. - 35% податок на прибуток
  Д81К88 390 т.р. - Розподіл до фондів
  Д80К81 600 т.р. - Реформація рахунку 81

  Завдання № 7

  Підприємство приладобудівної галузі 12 жовтня відпустив за договором товарообміну 19 електромеханічних приладів свого виробництва, фактична собівартість яких 1370 рублів, реалізація аналогічної продукції проводилася 2 жовтня по цене1485 руб. в кількості 24 шт., 7 жовтня за ціною 1290 руб. в кількості 18 шт., 10 жовтня за ціною 1420 руб. в кількості 22 шт. 17 листопада цього ж року підприємство з товарообмінної угоді відпустило 4, придбаних раніше за ціною 36800 руб. автомобіля, причому витрати на доставку, зберігання і реалізацію кожного автомобіля склали 430 руб., ринкова ціна, фактично склалася на момент виконання зобов'язань за товарообмінної угоді, аналогічних автомобілів 37150 руб.; 21 грудня цього ж року підприємство освоїло і випустило партію нового виду продукції в кількості 48 шт., яку відпустив за договором товарообміну, фактична виробнича собівартість виробленої продукції склала 637 руб. за одиницю, а фактично склалася на момент виконання зобов'язань за угодою ринкова ціна аналогічної продукції склала 695 рублів. Визначити для цілей оподаткування фінансовий результат по проведених операціях за квартал, яка належить до сплати в бюджет суму податку на прибуток, скласти відповідні проводки.
  РІШЕННЯ
  Для розрахунку фінансового результату для цілей оподаткування за першу операцію необхідно обчислити середню ціну реалізації:
  (24 * 1485 + 18 * 1290 + 22 * 1420)/64 = 1408 рублів,
  а ринкова ціна, що склалася на момент виконання зобов'язань по угоді вище фактичної собівартості, відповідно на підставі п. 2.5 інструкції від 10 серпня 1995 року № 37 за ціну розрахунків фінансових результатів для цілей оподаткування береться ринкова ціна, що склалася на момент виконання зобов'язань за угодою, фінансовий результат дорівнює:
  19 * 1408 - 19 * 1370 = 722 руб.;
  для розрахунків фінансового результату для цілей оподаткування за другу операцію товарообміну необхідно розрахувати повну фактичну собівартість цієї продукції:
  36800 + 430 = 37320 руб.,
  а ринкова ціна на аналогічну продукцію, фактично склалася на момент виконання зобов'язань по угоді - 37150, що нижче фактичної собівартості, відповідно на підставі п. 2.5 інструкції від 10 серпня 1995 року № 37 для цілей оподаткування для розрахунків береться фактична собівартість, звідси фінансовий результат по даній угоді дорівнює 0; для розрахунків фінансового результату для цілей оподаткування за третій операції товарообміну, де фактична собівартість зновуосвоєної продукції дорівнює 637 руб., а ринкова ціна аналогічної продукції, що склалася на момент виконання зобов'язань щодо угоди дорівнює 695 рублів, відповідно на підставі п. 2.5 інструкції від 10 серпня 1995 р. № 37 за ціну розрахунків фінансового результату для цілей оподаткування береться ринкова ціна , звідси фінансовий результат дорівнює:
  (48 * 695 - 48 * 637) = 2784 руб.
  Виходячи з розрахунків сума податку на прибуток, що належить до сплати до бюджету дорівнює:
  (722 + 0 + 2784) * 35% = 1227,1 руб.

  Дебет Кредит Сума
  62 46 26752
  46 20 26030
  46 80 722
  51 62 26752
  62 46 148920
  46 01 148920
  51 62 148920
  62 46 33360
  46 20 30576
  46 80 2784
  51 62 33360
  81 68 1227,1
  68 51 1227,1


  Завдання № 8
  Організація придбала акції, які не обертаються на організованому ринку цінних паперів, на суму 10000 руб. Зазначені акції було реалізовано за 13000 руб. Прибуток від цієї операції склала 3000 руб.
  Надалі організація додатково придбала 30 акцій цього ж емітента за 12000 руб., Які згодом були реалізовані за 7000 руб. Збиток від цієї операції склав 5000 руб.
  Умова: визначити оподатковуваний прибуток по порядку обчислення до і після 31 грудня 1998 року.
  Рішення: збиток від реалізації акцій в межах доходу від операцій з аналогічними цінними паперами (у нашому прикладі - 3000 руб.) Приймається з метою оподаткування. Сума перевищення збитку над прибутком, отриманим від операцій з акціями даного емітента, у розмірі 2000 руб. (5000 - 3000) не зменшує оподатковуваний прибуток і відображається у рядку 3.3 Довідки про порядок визначення даних, що відображаються у рядку 1 «Розрахунку податку від фактичного прибутку»
  Також змінено порядок оподаткування операцій з державними цінними паперами (ДКО і ОФП), випущеними до 17 серпня 1998 року. Тепер прибуток, отриманий організацією в результаті викупу ГКО і ОФЗ, не підлягає оподаткуванню за умови направлення отриманих грошових коштів у знову випускаються цінні папери. Доход, що одержується від погашення ГКО і ОФЗ у вигляді відсотків (накопиченого купонного доходу за ОФЗ і різниці між номінальною та балансовою вартістю по ГКО), не підлягає обкладенню податком на прибуток також за умови інвестування отриманих коштів у нові цінні папери.

  Завдання № 9
  Організація придбала ОФЗ зі змінним купонних доходом номінальною вартістю 1000 руб. в кількості 15 шт. Надалі організацією було прийнято рішення про реалізацію ОФЗ і реінвестування отриманих грошових коштів в нові цінні папери. Продаж облігацій була здійснена за ціною 1100 руб. за штуку, при цьому накопичений купонний дохід, виплачений при реалізації облігацій, склав 1400 руб. Зазначені операції відображаються в обліку записами.
  Умова: визначити оподатковуваний прибуток і відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
  Рішення:
  - При придбанні ОФЗ
  Д08К51 15000 руб. (1000 х 15) - направлені кошти на придбання ОФЗ;
  Д58К08 15000 руб. - Оприбутковані придбані ОФЗ
  - При реалізації ОФЗ
  Д48К58 15000 руб. - Списані реалізовані (викуплені) ОФЗ;
  Д55субсчет «Спеціальний інвестиційний рахунок» К48 17900 руб. (1100 х 15 + 1400) - отримані виручка від реалізації ОФЗ і накопичений купонний дохід на спеціальний рахунок в банку;
  Д48К80 2900 руб. - Відбитий фінансовий результат від реалізації (викупу) ОФЗ;
  Д08К55 Д55субсчет «Спеціальний інвестиційний рахунок» 17900 руб. - Кошти від випуску ОФЗ спрямовані на придбання нових державних цінних паперів;
  Д58К08 17900 руб. - Оприбутковані нові державні цінні папери.
  Якщо раніше прибуток, отриманий від реалізації ОФЗ (без урахування купонного доходу), що в нашому прикладі склала 1500 руб. (2900 - 1400), обкладалася податком на прибуток у загальновстановленому порядку, то тепер зазначена прибуток не підлягає оподаткуванню (за умови направлення отриманих від викупу коштів у нові державні цінні папери).
  На нашу думку, при здійсненні вищевказаних операцій отриманий прибуток у розмірі 1500 руб. необхідно відобразити по вписуваному рядку 5.7 Довідки про порядок визначення даних, що відображаються у рядку 1 «Розрахунку податку від фактичного прибутку».
  З 1 січня 1999 р. Мінфін РФ був змінений порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій по здійсненню спільної діяльності. Якщо раніше у організації, що не веде спільні справи, операції по здійсненню спільної діяльності відбивалися з використанням рахунку 78 «Розрахунки з дочірніми (залежними) товариствами (субрахунок« Розрахунки за договором спільної діяльності »), то тепер їй необхідно використовувати знову введений рахунок 74« Розрахунки по виділеному на окремий баланс майна (субрахунок «Розрахунки за договором простого товариства»).

  Завдання № 10
  Організація отримала дохід від спільної діяльності в сумі 10000 руб. Після закінчення терміну дії договору про спільну діяльність організацією було отримано майно, раніше внесену в якості внеску, вартістю 3000 руб.
  Визначити оподатковуваний прибуток і відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
  Рішення:
  * До січня 1999
  Д78К80 10000 руб. - Відбитий дохід, отриманий від здійснення спільної діяльності;
  Д41К78 3000 руб. - Оприбутковані товари, повернуті після припинення договору про спільну діяльність;
  Д78К06 (58) 3000 руб. - Списана вартість, раніше внесеного як внесок у спільну діяльність.
  * Після 1 січня 1999 годя
  Д74 субрахунок «Розрахунки за договором простого товариства» К80 10000 руб. - Відбитий дохід, отриманий від здійснення спільної діяльності;
  Д41К74 3000 руб. - Оприбутковані товари, повернуті після припинення договору про спільну діяльність;
  Д74 субрахунок «Розрахунки за договором простого товариства» К05 (58) 3000 руб. - Списана вартість майна раніше внесеного як внесок у статутний капітал.
  Також змінено порядок відображення в обліку операцій по здійсненню спільної діяльності в організації, що веде спільні справи. Раніше майно, отримане як внесок у спільну діяльність, відбивалося за дебетом рахунків обліку майна і кредиту рахунку 96 «Цільові фінансування і надходження (субрахунок« Загальна часткова власність по спільній діяльності »). Тепер отримання майна відображається за дебетом рахунків 01,10,12,40 і так далі і кредитом рахунку 74 «Розрахунки по виділеному на окремий баланс майна» (субрахунок «Розрахунки за договором простого товариства»).

  Завдання № 11

  Підприємство, що працює в рамках угоди про розподіл продукції, в результаті видобутку отримало у власність сиру нафту. Вартість нафти, згідно з умовами угоди, склала 100000 крб. Ринкова вартість цього ж кількості нафти склав 120000 крб. Підприємство, що добуває сировину, перерахувало до бюджету регіональні та місцеві податки в сумі 20000 руб. Відповідно до чинного законодавства підприємство отримало у власність видобуту сировину на цю ж суму.
  Підприємство, що працює в рамках угоди про розподіл продукції здійснило оплату робіт, виконаних іноземною юридичною особою на території РФ у сумі 180000 крб.
  Знайти податок на прибуток та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.
  * До 17.02.99
  * Після 17.02.99
  Рішення:
  Раніше різниця між вартістю нафти, визначеної відповідно до умов угоди і її ринковою вартістю, не збільшувала прибуток, що підлягає оподаткуванню. Тепер зазначена різниця в розмірі 20000 руб. підлягає включенню до оподатковуваний прибуток підприємства.
  Згідно з чинним законодавством у разі, якщо підприємство, яке працює відповідно до угоди про розподіл продукції, сплачувала регіональні та місцеві податки, то воно додатково отримувало у власність частину видобутої продукції в розмірі сум податків, перерахованих у місцеві та територіальні бюджети.
  При цьому якщо раніше вартість додатково одержаної продукції збільшувала оподатковуваний прибуток таких підприємств, то тепер вона оподаткуванню не підлягає.
  Необхідно відзначити, що підприємства, що ведуть бухгалтерський облік відповідно до укладеної угоди про розподіл продукції в іноземній валюті, отримали право перераховувати податок на прибуток до бюджету також в іноземній валюті. До 17 серпня 1999 зазначені підприємства повинні були сплачувати податок на прибуток тільки в рублях за курсом ЦБ РФ, що діє на день складання звітності.
  Звертаємо увагу бухгалтерів вищевказаних підприємств на те, що з 17.02.99 при перерахуванні грошових коштів іноземним юридичним особам у рахунок оплати робіт (послуг), наданих на території України та пов'язаних із здійсненням діяльності в рамках угоди, ПДВ із доходів іноземної особи не утримується. < br /> Раніше при перерахуванні коштів зазначеним особам ПДВ утримувався і сплачувався до бюджету у загальновстановленому порядку.
  Вказана операція відображалася в обліку записами:
  * До 17.02.99
  Д20К60 150000 руб. - Включені у собівартість роботи, виконані іноземною організацією;
  Д19К60 30000 руб. - Врахований ПДВ по роботах, виконаним іноземною організацією;
  Д60К52 150000 руб. - Перераховано кошти в оплату робіт, виконаних іноземною організацією;
  Д60К68 30000 руб. - Нарахований ПДВ, що підлягає до сплати в бюджет за іноземну організацію;
  Д68К51 30000 руб. - Перерахований ПДВ у бюджет;
  Д68К19 30000 руб. - ПДВ, сплачений за іноземну організацію, списаний у відшкодування з бюджету;
  * Після 17.02.99
  Д20К60 180000 руб. - Включені у собівартість роботи, виконані іноземною організацією;
  Д60К52 180000 руб. - Перераховано кошти в оплату робіт, виконаних іноземною організацією.

  На додаток необхідно відзначити, що з 17.02.99 реалізація товарно-матеріальних цінностей, призначених для виконання робіт за угодами про розподіл продукції, ПДВ не обкладається.

  До 17.02.99 реалізація таких матеріальних цінностей оподатковувалася в
  загальновстановленому порядку.

  Податок на додану вартість

  Завдання № 1 Визначення ПДВ при іспльзованіі усередині організації товарів, робіт, послуг власного виробництва, витрати по яким не відносяться на витрати виробництва і обігу.

  Фактична собівартість товарів власного виробництва, витрати по яким не відносяться на витрати виробництва і обігу, що використовуються на виробництво якісно нової продукції становить 5000 руб. Ринкова ціна товарів - 6000 руб. Витрати на оплату праці з виробництва даної продукції - 12000 руб. Відсоток прибутку - 10%.
  Визначити суму ПДВ:
  а) за наявності даних про діючі ціни на товари власного виробництва;
  б) при їх відсутності.
  РІШЕННЯ
  а) плановий прибуток складе 1800 р. [(12000 + 6000) x 10%]
  Отже, обсяг реалізації виготовленої продукції буде дорівнювати 19800 р. Сума ПДВ в даному випадку входить до складу обсягу реалізації в розмірі 16,67% і дорівнює 3300 р.
  б) (12000 + 5000) х 10%
  Планова прибуток = ----------------------------- = 1700 р.
  100%

  Тоді, Д62К46 - 18700 + 3740 = 22440 р..
  Д46К68 - 3740 р.
  Ставка податку накручується на вартість у розмірі 20%

  Завдання № 2 Нарахування та облік ПДВ по будівельно-монтажних робіт, виконаних господарським способом.

  Підприємство будує для своїх потреб нове виробниче приміщення господарським способом. При будівництві були проведені наступні витрати:
  * Оплата будівельним робочим та іншого персоналу, що бере участь в будівництві господарським способом - 100 млн. руб.;
  * Проведені обов'язкові відрахування із зарплати;
  * Нарахована амортизація за основними засобами, які використовуються при проведенні будівельних робіт - 25 млн. руб.;
  * Були витрачені матеріали в сумі 20 млн. крб.
  Також підприємство сплатило будівельно-монтажної організації за виробництво окремих видів робіт 96 млн. руб., В т.ч. ПДВ і були придбані нові будівельні матеріали в розмірі 240 млн. руб., В т.ч. ПДВ.
  Визначити суму ПДВ на обсяг витрат з будівництва та відобразити в обліку всі господарські операції.
  РІШЕННЯ

  № Дебет Кредит Сума
  1 08 70 100 Нараховано зарплату робітникам
  2 08 69 40 Зроблені відрахування із зарплати
  3 08 02 25 Нарахована амортизація за основними засобами
  4 08 10 20 Витрачені матеріали
  5 76 51 96 Оплачено будівельно-монтажної організації, в т.ч. ПДВ
  08 76 80
  19 76 16
  6 60 51 240 Придбані і оплачені матеріали для будівництва
  10 60 200 Оприбутковано матеріали
  19 60 40 Відображено ПДВ
  08 10 200 Матеріали передані для будівельних робіт господарським способом

  В кінці звітного періоду ПДВ, сплачений постачальникам і підрядникам при купівлі матеріалів і будівельних робіт, також відноситься на збільшення обсягу капвкладень.
  40 млн. + 16 млн. = 56 млн.
  Д08К19 - 56 млн.

  На іншу частину капвкладень нарахований ПДВ:
  (100 + 40 + 25 + 20) х 20% = 37 млн. крб.
  Д08К68 - 37 млн. крб.

  При введенні побудованого об'єкта в експлуатацію відповідно до Листа Мінфіну РФ від 12 листопада 1996 р. № 96 «Про порядок відображення в б/у окремих операцій, пов'язаних з ПДВ і акцизами» робляться такі бухгалтерські записи на загальний обсяг витрат:

  Д46 К08 - 558 млн. руб.
  Д01 К46 - 558 млн. руб.

  Завдання № 3 Розрахунок ПДВ підприємств, що реалізують ПММ (паливно-
  мазочние матеріали).

  Організація А, що займається постачальницько-збутовою діяльністю, отримала від організації-виробника ПММ, на суму 217500 у.о. Отриманий нафтопродукт організація А реалізує через автозаправну станцію. Продажна ціна організації А складає 190000 у.о. Від автозаправної станції надійшла оплата від покупця за відвантажену продукцію (нафтопродукти) на суму 275500 у.о. Автозаправна станція всього за звітний період реалізує ПММ на суму 289275 у.о. Валовий дохід склав 13775 у.о. Чачть нафтопродуктів реалізовна промишденному підприємству на суму 144638 у.о. (50% реалізованих ПММ) на умови 100% передоплати. Решта придбані нафтопродукти реалізовані через автозаправну станцію на суму 144637 у.о. за готівковий розрахунок.
  РІШЕННЯ
  Особливості обчислення ПДВ підприємствами, що реалізують ПММ, відображені в п.19 Інструкції Державної податкової служби РФ від 11 жовтня 95 р. № 39 «Про порядок обчислення і сплати ПДВ» та листі держподатком служби РФ від 17 липня 95 р. № В3-6-15/386.
  Основною специфікою обчислення податку цими підприємствами є те, що крім ПДВ ними обчислюється податок на реалізацію ПММ.
  1. Сплачено рахунок заводу-виробника:
  Д60 К51 - 217500 у.о.
  2. Оприбутковано ПММ:
  Д41 К60 - 187500 у.о.
  Д19 К60 - 30000 у.о.
  Продажна ціна постачальницько-збутової організації 190000 у.о.
  ПДВ (20%) 38000 у.о. [190000 x 20%]
  ПММ (25%) 47500 у.о. [190000 x 25%]
  До оплати - 275500 у.о. [190000 + 38000 + 47500]
  3. Списані ПММ:
  Д46 К41 - 187500 у.о.
  4. Виписаний рахунок покупця:
  Д62 К46 - 275500 у.о.
  Нарахування ПДВ за дебетом рахунку 46 можливо в сумі, нарахованої не за ставкою 20%, а за середньою розрахунковою ставкою до кінцевої ціни реалізації. Вказана ставка визначається з урахуванням того, що в конечеую ціну реалізації ПММ входять 2 податку: ПДВ (20%) і ПММ (25%).

  Розрахункова ставка по ПДВ = 20%: 145% = 13,79%

  5. Нарахування ПДВ:
  Д46 К76 - 38000 у.о.
  6. Надходження оплати від покупця:
  Д51 К62 - 275500 у.о.
  7. Нарахування ПДВ до бюджету:
  Д76 К68 - 38000 у.о.
  Автозаправні станції забезпечують ПММ кінцевого споживача і розглядаються як роздрібні організації.
  8. Сплачено рахунок постачальницько-збутової організації
  Д60 К51 - 275500 у.о.
  9. Оприбутковано ПММ:
  Д41 К60 - 275500 у.о.
  За наявності продаж ПММ автозаправними станціями фізичним і юридичним особам виникає як роздрібний, так і оптовий оподатковуваний оборот. У такому випадку, реалізація промислового підприємству буде розглядатися в режимі оптової торгівлі, а реалізація за готівку - в режимі роздрібної торгівлі.
  1.Оптовий оборот
  1. Отримана передоплата від промислового підприємства:
  Д51 К64 - 144638 у.о.
  2. Нараховано ПДВ з передоплати (144638 х 13,79%)
  Д64 До 68 - 19950 у.о.
  3. Перекладена покупна вартість ПММ, проданих оптом в рахунок передоплати з рахунку 41 на рахунок 41/1
  Д41/1 К41 - 137750 у.о.
  4. Віднесено на розрахунки з бюджетом ПДВ (137750 х 13,79%):
  Д68 К41/1 - 19000 у.о.
  5. Закриваються аванси в рахунок відвантаженої промисловому підприємству продукції:
  * Списано ПММ (137750 - 19000): Д46 К41/1 - 118750 у.о.
  * Відновлений ПДВ за авансами Д68 К64 - 19950 у.о.
  * Сума реалізації в рахунок передоплати: Д64 К46 - 144638 у.о.
  * Нарахований ПДВ в рахунок відвантаженої продукції (144638 х 13,79%):
  Д46 К68 - 19950 у.о.

  2. Роздрібний оборот
  6. Реалізовано ПММ за готівковий розрахунок у звітному періоді:
  * Всього: Д50 К46 - 144637 у.о., в т.ч. сума націнки - 6887 у.о.
  * Списані ПММ за ціною придбання: Д46 К41 - 137750 у.о.
  * Нараховано ПДВ з суми націнки (6887 х 13,79%): Д46 К68 - 950 у.о.
  *
  Завдання № 4 Особенности урахування ПДВ при розрахунку векселями.

  Підприємство А поставило продукцію підприємству В. Підприємство У розрахувалося за продукцію власним векселем з оплатою через 3 місяці після пред'явлення його до акцепту.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !