ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Податкова перевірка організацій
       

   

  Податки, оподаткування
  Г Л А В Л Е Н Н Я

  Вступ 3

  I. Теоретична і методологічна частина 5
  1.1.Порядок призначення виїзних податкових перевірок 5
  1.2.Порядок складання акту виїзної податкової перевірки 6
  1.3.Порядок підписання, вручення, реєстрації акта 12
  виїзної податкової перевірки та його розгляду
  керівником податкового органу
  1.4.Порядок винесення рішення за результатами розгляду 13
  матеріалів перевірки

  II.Учетная частина 15
  2.1.Постановленіе про проведення виїзної податкової перевірки 15
  2.2.Перечень питань, що підлягають документальної перевірки 16
  2.3.Акт виїзної податкової перевірки 18
  2.4.Постановленіе про залучення до податкової відповідальності 38
  за скоєння податкового правопорушення
  2.5.Требованіе про сплату податків і зборів 41

  Висновок 43

  Список літератури 46

  Програми 48  - 3 -

  2Введеніе

  Виконуючи завдання щодо попередження, виявлення та припинення податко-
  вих правопорушень, фахівці податкової інспекції часто стикаються
  з тим, що досить складно довести і відновити всю картину податко-
  вих порушень. Тому зміст головного докази, розкриваю-
  ного об'єктивну сторону податкового порушення, - акта виїзної податко-
  вої перевірки - повинно бути орієнтоване на документально обгрунтоване
  висновок про виявлене механізмі податкового правопорушення. Отсутст-
  віє такого висновку тягне за собою призначення додаткових або
  повторних перевірок дотримання господарюючим суб'єктом податкового зако-
  нодательства, що негативно впливає на результативність роботи.
  Аналізуючи проблему закріплення результатів документальних прове-
  рок, можна зробити висновок, що акт виїзної податкової перевірки - це
  систематизований виклад виявлених у процесі перевірки фактів
  порушень платником податків норм податкового законодавства, а також
  фактів невиконання ним законних вимог посадових осіб податкових
  органів (наприклад, неподання документів і відомостей, необхідних
  для обчислення і сплати податків, перешкоджання доступу перевіряю-
  щих на територію або в приміщення платника податків і т.д.).
  В акті виїзної податкової перевірки підлягають відображенню все сущест-
  ються для прийняття юридично правильного рішення за результатами про-
  верки обставини фінансово-господарської діяльності платника
  тельщіка, що мають відношення до фактів виявлених порушень. Факти нару-
  шеній податкового законодавства повинні бути викладені в акті виїзної
  податкової перевірки ясно, повно й послідовно з посиланням на доказів-
  тва, достовірно підтверджують наявність зазначених фактів. До доку-
  зательствам, який використовується для підтвердження встановлених перевіркою
  фактів податкових порушень, відносяться:
  - Письмові докази (первинні документи, звіти, розрахунки і
  інші документи, в яких викладені або засвідчені обставини,
  що мають значення для правильного ухвалення рішення за результатами про-
  верки);
  - Оформлені у письмовій формі пояснення посадових осіб та інших ра-
  ками перевіряється організації;
  - Письмові висновки фахівців, залучених у ході перевірки;
  - Речові докази.
  Значення акту виїзної податкової перевірки визначається його про-
  цессуальним статусом. У процесуальному плані акт перевірки є
  також доказом, на підставі якого можуть бути виявлені наяв-
  чіе або відсутність фактів, що обгрунтовують вимоги і заперечення сто-
  рон, а також інші обставини, що мають значення для правильного
  вирішення справи. При цьому акт виїзної податкової перевірки може бути
  використаний як доказ як в кримінальному, так і в арбіт-
  ражном та цивільному процесах.
  Враховуючи, що доказами можуть бути тільки ті документи,


  - 4 -

  які отримані (створені) з дотриманням встановленого порядку для
  виконання функції докази, акт виїзної податкової перевірки
  повинен відповідати наступним вимогам:
  1) акт повинен бути правильно оформленим;
  2) факти, покладені в основу акту, мають бути отримані у відповідних
  вії до закону;
  3) акт повинен містити всі необхідні для доказування відомості.
  [1, 19, 20, 22]  - 5 -

  2I.Теоретіческая і методологічна частина

  21.1.Порядок призначення виїзних податкових перевірок

  Відповідно до статті 89 Податкового кодексу Російської Феде-
  рації виїзна податкова перевірка організацій (у тому числі їх філій
  і представництв) та індивідуальних підприємців проводиться на
  підставі рішення керівника (його заступника) податкового органу.
  Рішення керівника податкового органу (його заступника) про проведення
  виїзної податкової перевірки приймається у вигляді постанови. Вказано-
  ве постанова повинна містити: найменування податкового органу,
  номер постанови та дату її винесення, найменування налогоплатель-
  щіка (П.І.Б. індивідуального підприємця), ідентифікаційний номер
  платника податків, у якого призначається перевірка, період фінансово -
  господарської діяльності платника податку, за який проводиться
  перевірка, питання перевірки (види податків, за якими проводиться про-
  верка), П.І.Б., посади і класні чини (спеціальні звання) осіб,
  що входять до складу перевіряє групи, у тому числі співробітників Феде-
  ральних органів податкової поліції, інших правоохоронних і контро-
  лірующіх органів (у разі залучення цих осіб), підпис особи, виніс-
  шего постанову, із зазначенням його П.І.Б., посади і класного чину.
  Форма цієї постанови наведена у додатку N 1.
  При ухваленні рішення про призначення виїзної податкової перевірки
  керівник податкового органу (його заступник) має враховувати сле-
  дмуть обмеження, встановлені статтями 87 і 89 Податкового кодексу
  Російської Федерації:
  а) не допускається призначення виїзної податкової перевірки органи-
  зації (її філії або представництва) або індивідуального підпри-
  німателя з тих видів податків, питання правильності обчислення, сплати,
  утримання та (або) перерахування яких були охоплені попередньої виїзд-
  ною податковою перевіркою відповідної організації (її філії або
  представництва) або індивідуального підприємця, з дня закінченні
  ня якої пройшло менше одного року.
  Виїзна податкова перевірка, що здійснюється у зв'язку з реорганізацію-
  єю або ліквідацією організації - платника податків, а також вишес-
  тоящім податковим органом у порядку контролю за діяльністю податково-
  го органу, який проводив перевірку, може призначатися незалежно від вре-
  мени проведення попередньої перевірки;
  б) забороняється призначення повторних виїзних податкових перевірок
  по одних і тих же податків, що підлягає сплаті або сплаченим платників
  тельщіком за вже перевірений податковий період, за винятком випадків,
  коли така перевірка призначається у зв'язку з реорганізацією організації
  - Платника податків або в порядку контролю вищестоящого податкового ор-
  гана за діяльністю податкового органу, що проводив перевірку;
  в) виїзною податковою перевіркою можуть бути охоплені не більш ніж
  три календарних роки діяльності платника податків, що передували
  року проведення перевірки.


  - 6 -

  У разі призначення повторної виїзної податкової перевірки у зв'язку
  з ліквідацією або реорганізацією організації - платника податків при-
  приймаються постанову за формою, наведеною у додатку N 2. Названий-
  ве постанова повинна додатково містити посилання на причину
  проведення виїзної податкової перевірки (реорганізація (ліквідація)).
  Повторна виїзна податкова перевірка в порядку контролю за діяль-
  ності податкового органу призначається на підставі мотивованого
  постанови керівника вищестоящого податкового органу (його заміс-
  тітеля).
  Постанова керівника (його заступника) вищого податко-
  вого органу про проведення повторної виїзної податкової перевірки повинне
  містити посилання на обставини, що стали підставами для призна-
  ня зазначеної перевірки. Форма зазначеної постанови наведена в
  додатку N 3. [1, 14, 15]

  21.2.Порядок складання акту виїзної податкової перевірки

  За результатами виїзної податкової перевірки уповноваженими поса-
  ностнимі особами податкових органів складається акт податкової перевірки
  за формою, наведеною у додатку N 4, що підписується цими особами і
  керівником (особою, яка виконує його обов'язки) перевіряється органи-
  зації або індивідуальними підприємцем.
  Акт виїзної податкової перевірки повинен містити систематизує-
  ванне виклад документально підтверджених фактів податкових право-
  порушень, виявлених в процесі перевірки, або вказівка на відсутність
  таких, а також висновки і пропозиції перевіряючих щодо усунення виявив-
  лених порушень і застосування санкцій за порушення законодавства про
  податки та збори.
  В акті виїзної податкової перевірки підлягають відображенню все виявив-
  лені в процесі податкової перевірки факти порушень законодавства
  про податки і збори та пов'язані з ними обставини, що мають значення
  для прийняття правильного рішення за результатами перевірки.
  Акт виїзної податкової перевірки повинен бути складений на паперовому
  носії, російською мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.
  В акті виїзної податкової перевірки не допускаються виправлення, під-
  чищення та інші виправлення, за винятком виправлень, обговорених і
  завірених підписами осіб, які підписують акт.
  Всі вартісні показники, виражені в іноземній валюті, під-
  лежать відображення в акті виїзної податкової перевірки з одночасним
  зазначенням відповідно до чинного порядку їх рубльового еквів-
  стрічка за курсом, котуєме Банком Росії для відповідної іност-
  ранной валюти по відношенню до рубля.
  У разі необхідності використання в тексті акта скорочених
  найменувань і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні соот-
  відповідне словосполучення наводиться повністю з одночасним указу-
  ням в дужках його скороченої назви або абревіатури, викорис-
  зуемих далі за текстом.
  Акт виїзної податкової перевірки складається у двох примірниках,


  - 7 -

  один з яких залишається на зберіганні в податковому органі, інший - пе-
  реда керівнику (особі, виконуючому його обов'язки) перевіряється
  організації або індивідуальному підприємцю. При виявленні пору-
  говим органом обставин, що дозволяють припускати вчинення нару-
  ня законодавства про податки і збори, що містить ознаки прес-
  тупленія, акт перевірки складається в трьох примірниках. У зазначеному
  випадку третій примірник акта долучається до матеріалів, які направляються у
  органи податкової поліції для вирішення питання про порушення кримінальної
  справи відповідно до пункту 3 статті 32 частини першої Податкового ко-
  Декс Російської Федерації.
  Що містяться в акті виїзної податкової перевірки відомості, відносячи-
  щіеся до податкової таємниці, не підлягають розголошенню податковими органами і
  їх співробітниками, а також передачі в інші органи, за винятком слу-
  чаїв, передбачених федеральними законами.
  Акт виїзної податкової перевірки повинен складатися з трьох частин:
  вступної, описової та підсумкової.
  Вступна частина акта виїзної податкової перевірки є
  загальні відомості про проведену перевірку та перевіряється платника податку.
  Вступна частина акта виїзної податкової перевірки повинна містити: номер
  акта перевірки (присвоюється акту при його реєстрації в податковому ор-
  Гані); повне і скорочене найменування перевіряється організації СОГ-
  ласно установчих документів або прізвище, ім'я та по батькові індивіду-
  ального підприємця; ідентифікаційний номер платника податків
  (ІПН); найменування місця проведення перевірки (населеного пункту, на
  території якого проводилася перевірка); дату акта перевірки. Під
  вказаною датою розуміється дата підписання акту особами, які проводили
  перевірку; прізвища, імена, по батькові, посади, класні чини (при їх
  наявності) осіб, які проводили перевірку із зазначенням найменування податкового
  органу, який вони представляють. У разі залучення до проведення
  податкової перевірки співробітників органів податкової поліції під вступної
  частині акта вказуються прізвища, імена, по батькові, посади, спеціальні
  звання цих осіб, а також найменування органу податкової поліції, який
  вони представляють; дату і номер постанови керівника (заступника
  керівника) податкового органу на проведення виїзної податкової про-
  верки; вказівка на питання перевірки: "перевірка з питань дотримання
  законодавства про податки і збори "(у випадку, якщо перевірка обхвати-
  кість питання правильності обчислення, утримання, сплати і (або) пере-
  чисельності всіх видів податків, обов'язок сплати (утримання і перечіс-
  лення) яких покладена на перевіряється платника податків) або "про-
  верка з питань правильності обчислення, утримання, сплати і пере-
  числення ____________________" (у випадку, якщо перевірка охоплює
  питання правильності обчислення, утримання, сплати і (або) перерахував-
  ня окремих видів податків); період діяльності організації (інді-
  виділеного підприємця), за який проведена перевірка; дати на-
  чала та закінчення перевірки. При цьому датою початку перевірки є
  дата пред'явлення керівнику (особі, виконуючому його обов'язки)
  перевіряється організації або індивідуальному підприємцю постанов-
  лення керівника (заступника керівника) податкового органу на


  - 8 -

  проведення виїзної податкової перевірки, а датою закінчення перевірки -
  дата, визначена абзацом шостим цього підпункту; прізвища, імена
  та по батькові посадових осіб перевіряється організації-керівника, глав-
  ного бухгалтера або осіб, які виконують їх обов'язки в перевіряється пе-
  періоди. У випадку, якщо протягом періоду, що перевіряється відбувалися вимірюв-
  вання у складі вищеназваних осіб, то перелік цих осіб наводиться з
  одночасним зазначенням періоду, протягом якого ці особи займали
  відповідні посади відповідно до наказів, розпоряджень, протоколів
  зборів засновників або інших документів про призначення та звільнення з
  займаної посади; адреса місця знаходження організації (постійного
  місця проживання індивідуального підприємця), а також місця здій-
  ществленія її (його) господарської діяльності (вказується в разі
  здійснення організацією (індивідуальним підприємцем) своєї
  діяльності не за місцем державної реєстрації організації (пос-
  тоянного місця проживання індивідуального підприємця)); відомості
  про наявність ліцензованих видів діяльності (номер та дата видачі ліцензій-
  зії, найменування органу, що видав ліцензію, терміни початку та закінчення
  дії ліцензії); відомості про фактично здійснюваних організацією
  (індивідуальним підприємцем) видах фінансово - господарської діяль-
  ності, в т.ч. про види діяльності, заборонених чинним зако-
  нодательством або здійснюються без наявності необхідної ліцензії;
  відомості про метод проведення перевірки за ступенем охоплення нею первинних
  документів (суцільний, вибірковий) з вказівкою на те, які розділи до-
  кімнатці були перевірені суцільним, а які-вибірковим методом. У слу-
  чаї неповного подання платником податків необхідних для перевірки
  ки документів за запитом посадової особи податкового органу, проводячи-
  ного перевірку, наводиться перелік непредставлених документів; відомостей-
  ня про зустрічні податкові перевірки, про виробництво виїмки (вилучення)
  документів і предметів, проведення експертизи, інвентаризації імущест-
  ва платника податків, огляду його територій та приміщень та інших дію-
  віях, вироблених при здійсненні податкової перевірки; інші необ-
  дімие відомості.
  Описова частина акта виїзної податкової про?? Єрки містить сис-
  тематізірованное виклад документально підтверджених фактів податко-
  вих правопорушень, виявлених в ході перевірки, або вказівка на відсутність про-
  ствие таких, і пов'язаних з цими фактами обставин, що мають зна-
  чення для прийняття правильного рішення (постанови) за результатами
  перевірки. У разі виявлення в ході перевірки фактів порушень дію-
  діючого законодавства, що не відносяться до податкових правопорушень
  (порушення порядку ведення касових операцій і умов роботи з грошово-
  ної готівкою, порушення валютного законодавства та ін), зазначені
  факти також підлягають відображенню в описовій частині акта виїзної на-
  ковій перевірки.
  Зміст описовій частині акта виїзної податкової перевірки
  повинно відповідати таким вимогам:
  а) Об'єктивність і обгрунтованість. Відображаються в акті факти повинні
  бути результатом ретельно проведеної перевірки, виключати факти-
  орієн неточності, забезпечувати повноту висновку про невідповідність зако-


  - 9 -

  нодательству про податки і збори здійснених платником податків діянь
  (дій або бездіяльності). За кожним відображеним в акті фактом подат-
  гового правопорушення мають бути чітко визначені: вид податкового пра-
  вонарушенія, спосіб та інші обставини його вчинення, податковий
  період, до якого дане правопорушення відноситься; оцінка кількісних-
  венного і сумового розбіжності між заявленими в податкових декларує-
  ціях організацією (індивідуальним підприємцем) даними, пов'язані-
  ми з обчисленням і сплатою податків, і фактичними даними, установ-
  леннимі під час перевірки. Відповідні розрахунки мають бути включені
  до акта виїзної податкової перевірки або приведені у складі додатків до
  нього; посилання на первинні бухгалтерські документи (із зазначенням у разі
  необхідності бухгалтерських проводок по рахунках і порядку відображення
  відповідних операцій в регістрах бухгалтерського обліку) та інші до-
  казательства, що підтверджують наявність факту порушення; кваліфікація з-
  вершенного правопорушення з посиланнями на відповідні норми податко-
  вого кодексу Російської Федерації, законодавчих та інших нормативних
  правових актів про податки і збори, які порушені платником податків;
  посилання на висновки експертів (у разі проведення експертизи), про-
  токоли опитування свідків, а також інші протоколи, складені за
  виробництві необхідних дій по здійсненню податкового контролю
  Акт не повинен містити суб'єктивних припущень перевіряючого (їх), не
  заснованих на достатніх доказів.
  б) Повнота і комплексність відображення в акті всіх істотних
  обставин, що мають відношення до фактів податкових правопорушень.
  Кожен встановлений в ході перевірки факт податкового правопорушення
  повинен бути перевірений повно і всебічно. Виклад в акті йдуть-
  нізацією допущеного платником податків порушення повинно грунтуватися
  на результати перевірки всіх документів, які можуть мати відношення
  до викладати факти, а також на результатах проведення всіх інших необ-
  ходимо дій щодо здійснення податкового контролю. В акті повинно
  забезпечуватися відображення всіх суттєвих обставин, що відносяться
  до виявлених правопорушень, у тому числі інформації про непредставлен-
  них до податкового органу податкових деклараціях; правильності та повноті
  відображення фінансово - господарських операцій у бухгалтерському обліку; про
  джерелах оплати зроблених витрат; про обставини, що виключають
  застосування заходів відповідальності за вчинення платником податків право-
  порушення, а також обставин, що пом'якшують або обтяжуючих відпові-
  ності платника податків за вчинення податкового правопорушення і
  т.д. У випадку, якщо до моменту вручення акту податкової перевірки подат-
  гоплательщік вніс у встановленому порядку доповнення і зміни до на-
  ковій декларації, а також сплатив відсутню суму податку і пені, то
  зазначені доповнення та зміни повинні бути враховані податковим органом
  при підготовці акту виїзної податкової перевірки. При цьому в акті про-
  верки слід вказати дату подання до податкового органу заяви про
  додаток і зміну податкової декларації, суть внесених доповнень
  і змін, період, до якого вони належать, а також дані про сплату
  належних сум податків та пені.
  в) Чіткість, лаконічність і доступність викладу. Містяться в


  - 10 -

  акті формулювання повинні виключати можливість двоякого тлумачення;
  виклад повинен бути коротким, чітким, ясним, послідовним і, за
  можливості, доступним для осіб, які не мають спеціальних знань в об-
  ласти бухгалтерського обліку.
  г) Системність викладу. Виявлені в процесі перевірки наруше-
  ня повинні бути згруповані в акті за розділами, пунктами і підпунктами
  відповідно до характеру порушень і видами податків, на несплату
  (неповну сплату) яких ці порушення вплинули, в розрізі відпо-
  ціалу податкових періодів. Виявлені факти однорідних масових на-
  рушення можуть бути згруповані у відомості, таблиці та інші мате-
  ріал, що додаються до акта (програми). В даному випадку в тексті акта
  наводиться виклад істоти цих порушень, з посиланням на конкретні
  норми Податкового кодексу Російської Федерації чи інших нормативних
  правових актів, що порушені платником податків, а також загальне кількісних-
  дарське (сумовий) вираз наслідків зазначених порушень і робиться
  посилання на відповідні додатки до акту. При цьому дані Програми
  ня повинні містити повний перелік однорідних податкових правонаруше-
  ний із зазначенням: звітного (податкового) періоду, до якого вони відно-
  сятся; найменування, дати і номера документа, за яким здійснена
  відповідна операція; сутність операції; розмір наслідків нару-
  ності. Кожна із зазначених програм має бути підписана перевіряю-
  ські, а також керівником (особою, яка виконує його обов'язки) про-
  вірить організації (індивідуальним підприємцем).
  Підсумкова частина акта виїзної податкової перевірки (висновок) з-
  тримає: відомості про загальні суми виявлених при проведенні перевірки
  несплачених (не повністю сплачених) податків в результаті заниження
  оподатковуваної бази чи неправильного обчислення податку за підсумками
  податкового періоду та (або) обчислених у завищених розмірах податків з
  розбивкою за видами податків і податкових періодів, а також узагальнені
  відомості про інших встановлених перевіркою фактів податкових та інших пра-
  вонарушеній; пропозиції перевіряючих щодо усунення виявлених наруше-
  ний. Зазначені пропозиції повинні містити перелік конкретних заходів,
  спрямованих на припинення виявлених в результаті перевірки порушень
  і повне відшкодування шкоди, завданої державою в результаті їх
  здійснення платником податку (стягнення податкової недоїмки, пені за
  несвоєчасну сплату податків (з доданням розрахунку пені), приведе-
  ня платником податків обліку своїх доходів (витрат) та об'єктів подат-
  гообложенія у відповідність із встановленим законодавством порядком
  і т.д.); висновки перевіряючих про наявність в діях платника податків (його
  представників) ознак податкового (их) правопорушення (й) та запропоновано-
  ня із залучення платника податків до відповідальності за порушення
  законодавства про податки та збори. Дані висновки і пропозиції поса-
  ни містити виклад складу здійснених платником податків податко-
  вих правопорушень з посиланням на відповідні норми Податкового ко-
  Декс Російської Федерації, а також передбачені цими нормами раз-
  заходи штрафів.
  За наявності обставин, що пом'якшують або обтяжуючих відповідальність-
  ність платника податків за вчинення податкового правопорушення, вони


  - 11 -

  також підлягають відображенню у підсумковій частині акта з одночасним указу-
  ням остаточного розміру штрафу, розрахованого з урахуванням зазначених
  обставин.
  До акту виїзної податкової перевірки повинні бути включені: поста-
  Постановою керівника (заступника керівника) податкового органу на
  проведення виїзної податкової перевірки (до акта, що вручається платнику по-
  тельщіку, додається копія зазначеної постанови); уточнені рас-
  подружжя за видами податків, складені перевіряючими у зв'язку з виявленням
  податкових правопорушень (за винятком випадків, коли зазначені рас-
  подружжя наведені в тексті акта). Розрахунки повинні бути підписані перевіряю-
  щим (и), керівником (особою, яка виконує його обов'язки) організації
  або індивідуальним підприємцем; акти інвентаризації майна ор-
  ганізації (індивідуального підприємця) (для цієї програми прива-
  диться, якщо при перевірці було проведено інвентаризацію); матеріали
  зустрічних перевірок (у разі їх проведення); висновок експерта (в
  разі проведення експертизи); протоколи опитування свідків, огляду
  (обстеження) виробничих, складських та торгових та інших приміщень,
  використовуються платником податку для отримання прибутку чи пов'язані з
  утриманням об'єктів оподаткування і т.д.), а також протоколи, сос-
  тавленние при виробництві інших дій по здійсненню податкового
  контролю (у разі виробництва відповідних дій).
  До акту виїзної податкової перевірки також можуть додаватися: ко-
  ПІІ (у випадках виробництва виїмки або вилучення у платника податків до-
  кументи - оригінали) документів, що підтверджують наявність фактів нару-
  ня законодавства про податки та збори. При викладі фактів нару-
  шеній законодавства про податки і збори в описовій частині акта
  робиться запис про програму, вилучених справжніх документів або їх
  копій, що підтверджують наявність відповідних порушень; довідка про на-
  лічіі розрахункових, поточних та інших рахунків у банках (інших кредитних уч-
  нов), підписана перевіряючим (и) і керівником (особою, використан-
  няющім його обов'язки) перевіряється організації або індивідуальним
  підприємцем; довідка про розмір статутного капіталу на момент обра-
  тання (перереєстрації) організації і на дату початку перевірки, а так-
  ж про повноту його формування; складі засновників із зазначенням частки
  участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, гро-
  ських і релігійних організацій (об'єднань), благодійних та
  інших фондів, іноземних юридичних і фізичних осіб і т.д., підписаний-
  ва перевіряючим (и) і керівником (особою, яка виконує його обов'язки)
  перевіряється організації або індивідуальним підприємцем; довідка про
  місце знаходження філій та інших відокремлених підрозділів, предста-
  вітельств (їх адреси, ІПН), дислокації виробничих і складських
  приміщень, торгових точок, розташованих за межами основної терри-
  торії організації, наявності у власності платника податків земельних
  ділянок, підписана перевіряючим (и) і керівником (особою, виконую-
  щим його обов'язки) перевіряється організації або індивідуальним припускає-
  рінімателем; інші матеріали, що мають значення для підтвердження відпрацьовано-
  дені у акті фактів податкових правопорушень і для прийняття пра-
  ного рішення (постанови) за результатами перевірки. [1, 14, 15]


  - 12 -

  21.3.Порядок 0 2подпісанія, вручення, реєстрації акта виїзної
  2налоговой перевірки та його розгляду керівником
  2налогового органу

  Акт виїзної податкової перевірки повинен бути підписаний брав участь-
  шими у перевірці уповноваженими посадовими особами податкового органу,
  а також керівником (особою, яка виконує його обов'язки) перевіряється
  організації або індивідуальним підприємцем.
  Підписаний уповноваженими посадовими особами податкового органу
  акт виїзної податкової перевірки вручається керівнику (особі, виконую-
  щему його обов'язки) організації - платника податків (індивідуальному
  підприємцю), про що на останній сторінці примірника акта, залишаюся-
  щегося на зберіганні в податковому органі, робиться запис: "Примірник акта
  з ... (вказується кількість додатків) додатками на ____ аркушах
  отримав "за підписом керівника (особи, яка виконує його обов'язки)
  організації або індивідуального підприємця, що отримав акт, з
  зазначенням його прізвища та ініціалів, а також дати вручення акта. У слу-
  чаї, коли зазначені вище особи ухиляються від одержання акту податкової
  перевірки, посадовими особами податкового органу складається уівідповідності-
  твующій акт, дата складання якого визнається датою вручення акту
  податкової перевірки.
  Акт податкової перевірки може бути направлений платнику податку
  поштою або іншим способом, що свідчить про дату його отримання. В
  цьому випадку до примірника акта, що залишається на зберіганні в податковому
  органі, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлений-
  ня чи іншого способу передачі акта платнику податку.
  При відмові керівника (особи, яка виконує його обов'язки) орга-
  ціями-платника податків (індивідуального підприємця) від підписуватиму-
  Санія акта посадовою особою податкового органу, який очолює перевіряю-
  щую групу, на останній сторінці акта робиться запис: "подат-
  гоплательщік від підпису відмовився ", завірена підписом зазначеного
  посадової особи.
  Після закінчення виїзної податкової перевірки акт перевірки не пізніше
  наступного дня після прибуття перевіряючого (їх) до податкового органу під-
  лежить реєстрації в спеціальному журналі, сторінки якого повинні бути
  пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою податкового органу.
  У разі незгоди з фактами, викладеними в акті перевірки, а також
  з висновками та пропозиціями перевіряючих платник податків має право у двох-
  тижневий термін з дня отримання підписаного перевіряючими акта пере-
  ки представити у відповідний податковий орган письмово пояснити-
  ня мотивів відмови підписати акт чи заперечення за актом в цілому або по
  його окремих положень. При цьому платник податків має право додати до
  письмового пояснення (заперечення) або в узгоджений термін, що не переви-
  шує двох тижнів з дня отримання акта перевірки, передати податкового
  органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтований-
  ність заперечень або мотиви непідписання акта перевірки.
  Після закінчення двотижневого терміну, встановленого для пред-


  - 13 -

  ня платником податків до податкового органу письмового пояснення моти-
  вов відмови підписати акт чи заперечень по акту, протягом не більше 14
  днів керівник (заступник керівника) податкового органу рас-
  матрівает акт податкової перевірки, документи, вилучені у налогоплатель-
  щіка, а також документи та матеріали, представлені платником податків.
  У разі подання платником податків письмових пояснень
  або заперечень по акту податкової перевірки матеріали перевірки повинні
  розглядатися у присутності посадових осіб організації - платника
  тельщіка або індивідуального підприємця або їх представників. Про
  час і місце розгляду матеріалів перевірки податковий орган обя-
  зан сповістити платника податків завчасно. Якщо налогоплатель-
  щик, не дивлячись на повідомлення, не з'явився, то матеріали перевірки, включаючи
  представлені платником податків заперечення, пояснення, інші доку-
  менти і матеріали, розглядаються за його відсутності. [1, 14, 15]

  21.4.Порядок винесення рішення 0 2по результатами розгляду
  2матеріалов перевірки

  За результатами розгляду матеріалів перевірки керівник
  (заступник керівника) податкового органу протягом не більше десяти
  днів з дня закінчення розгляду зазначених матеріалів виносить рі-
  ня, оформлене у вигляді постанови:
  1) про залучення платника податків до податкової відповідальності за
  вчинення податкового правопорушення;
  2) про відмову в залученні платника податків до відповідальності за
  вчинення податкового правопорушення;
  3) про проведення додаткових?? них заходів податкового контролю.
  Перед прийняттям керівником (заступником керівника) податкового
  органу постанови за результатами розгляду матеріалів перевірки
  його проект візується юристом податкового органу.
  За актами податкових перевірок, в яких вказано на відсутність виявив-
  лених в ході перевірки податкових правопорушень, постанова не вино-
  сітся.
  Постанова податкового органу про залучення платника податків до
  податкової відповідальності за здійснення податкового правопорушення
  має складатися з трьох частин: вступної, описової та резолютивної.
  Вступна частина постанови повинна містити: номер постановлено-
  ня, дату його винесення; найменування населеного пункту; наіменова-
  ня податкового органу, класний чин (при його наявності), прізвище, ім'я та
  по-батькові керівника (заступника керівника) податкового органу, від
  імені якого винесено постанову, дату та номер акта виїзної на-
  ковій перевірки, за матеріалами якої виноситься постанова; пів-
  ве найменування організації (прізвище, ім'я та по батькові індивідуального
  підприємця), ідентифікаційний номер платника податків, у ставлення-
  ванні якого винесено постанову.
  В описовій частині постанови викладаються обставини з-
  вершенного платником податків податкового правопорушення, як вони уста-
  новлено проведеною перевіркою, документи та інші відомості, які


  - 14 -

  підтверджують зазначені обставини, а також обставини, смяг-
  чающіе у нетверезому стані тощо; оцінка представлених платників
  тельщіком доказів, що спростовують факти, виявлені перевіркою,
  або свідчать про наявність обставин, що пом'якшують відповідальність-
  ність.
  Резолютивна частина постанови повинна містити: посилання на
  статті 31 і 101 частини першої Податкового кодексу Російської Федерації,
  надають право керівнику (заступнику керівника) податко-
  вого органу виносити постанову про залучення платника податків до
  податкової відповідальності за здійснення податкового правопорушення;
  суми податків, що підлягають сплаті до бюджету; суми нарахованих пені за
  несвоєчасну сплату податків; суми обчислених у завищених розмі-
  рах податків; вказівки на статті Податкового кодексу Російської Федеративної-
  ції, що передбачають заходи відповідальності за конкретні податкові
  правопорушення і застосовуються міри відповідальності, а також пропозиції
  щодо усунення виявлених податкових правопорушень. Примірна форма
  постанови наведена у додатку N 5.
  Постанова податкового органу про відмову в залученні налогоп-
  лательщіка до відповідальності за вчинення податкового правопорушення
  повинно містити: виклад виявлених у ході перевірки обставин,
  які містили ознаки податкових правопорушень, а також установ-
  лених в процесі провадження у справі про податкове правопорушення
  грунтовний
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !