ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Податки та податкова система в сучасній Росії
       

   

  Податки, оподаткування
  Серед економічних важелів, за допомогою яких держава
  впливає на ринкову економіку, важливе місце відводиться подат-
  гам. В умовах ринкової економіки будь-яка держава широко ис-
  користь податкову політику в якості визначеного регулятора
  впливу на негативні явища ринку. Податки, як і вся подат-
  говая система, є потужним інструментом управління економі-
  кой в умовах ринку.
  Застосування податків є одним з економічних методів
  управління і забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інте-
  сов з комерційними інтересами підприємців, підприємств не-
  організаційно - правової форми підприємства. За допомогою податків
  визначаються взаємовідносини підприємців, підприємств усіх
  форм власності з державними та місцевими бюджетами, з
  банками, а також з вищестоящими організаціями. За допомогою подат-
  гов регулюється зовнішньоекономічна діяльність, включаючи прив-
  лікування іноземних інвестицій, формується госпрозрахунковий дохід і
  прибуток підприємства.
  В умовах переходу від адміністративно - директивних мето-
  дів управління до економічних різко зростають роль і значення
  податків як регулятора ринкової економіки, заохочення і розвитку
  пріоритетних галузей народного господарства, через податки держ-
  ство може проводити енергійну політику в розвитку наукомістких
  виробництв і ліквідації збиткових підприємств.
  Податкова система в Російській Федерації практично була
  створена в 1991 р., коли в грудні цього року був прийнятий пакет
  законопроектів про податкову систему. Серед них: "Про основи подат-
  говой системи в Російській Федерації "," Про податок на прибуток
  підприємств і організацій "," Про податок на додану вартість "
  та інші.

  СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ПОБУДОВИ. Податки
  являють собою обов'язкові платежі, що стягуються державою
  на основі закону з юридичних і фізичних осіб для удволетворе-
  ня суспільних потреб. У законі України від 27 лекабря 1991
  N2118-1 "Про основи податкової системи в Російській Федерації"
  дається таке поняття податку: "Під податком, збором, митом
  і іншим платежем розуміється обов'язковий внесок до бюджету соот-
  відповідне рівня або в позабюджетний фонд, здійснюваний
  платниками у порядку на умовах, визначених законодавець-
  нимі актами ". У цьому ж законі дається визначення та податкової
  системи: "Сукупність податків, зборів, мита та інших платі-
  жей, що стягуються в установленому порядку, утворюють податкову сис-
  тему ". Податкова система включає такі елементи: суб'єкт
  оподаткування (платник); об'єкт оподаткування прибуток (до-
  хід), оборот або майно платника податків, які служать ос-
  нової для обчислення податку, ставка податку - величина податку на
  одиницю об'єкта оподаткування; податкові пільги - повне або
  часткове звільнення від податку; правила обчислення і порядок
  сплати податку; штрафи та інші санкції за несплату податку. Подат-
  говая система Росії будується на основі єдиних принципів для
  всіх підприємців і підприємств незалежно від відомчої
  підпорядкованості, форм власності та організаційно-правової фор-
  ми підприємства. Основними принципами є:
  - Равнонапряженность податкового вилучення;
  - Однократність оподаткування, недопущення подвійного обло-
  вання;
  - Стабільність, гнучкість, простота, доступність, визначено-
  ність;
  - Завчасне встановлення ставок і правил обчислений-
  ня податку та його сплати.
  Очолює податкову систему Державна податкова
  служба РФ, яка входить до системи центральних органів дер-
  ного управління Росії, підкоряється Президентові і Правитель-
  ству РФ і очолюється керівником в ранзі міністра.
  Головним завданням Державної податкової служби РФ являє-
  ся контроль за дотриманням законодавства про податки, пра-
  ністю їх обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до со-
  Відповідаю бюджети державних податків та інших платежів,
  встановлених законодавством.

  ВИДИ ПОДАТКІВ І ПЛАТЕЖІВ. У РФ вперше всі податки розділені
  на три групи: федеральні податки; податки республік у складі
  РФ, країв, областей, автономних утворень; місцеві податки.
  До федеральних податків відносяться: податок на додану вартість-
  тість; акцизи на окремі групи і види товарів; податок на дохо-
  ди банків; податок на доходи від страхової діяльності; податок з
  біржової діяльності (біржовий податок); податок на операції з цін-
  нимі паперами; мито (всі суми надходжень від цих
  податків зараховуються до федерального бюджету); відрахування на програванні-
  ізводство мінерально-сировинної бази, що зараховуються до спеціального
  позабюджетний фонд РФ; платежі за користування природними ресурса-
  ми, що зараховуються до федерального бюджету, в республіканський, краї-
  вої, обласний, місцевий в порядку і на умовах, передбачених
  законодавчими актами Росії; податок на прибуток з підприємств
  (прибутковий податок); прибутковий податок з фізичних осіб.
  Податок на прибуток з підприємств і прибутковий податок з фізичних чи-
  чеських осіб є регулюючими доходними джерелами, суми
  відрахувань по них зараховуються безпосередньо до республіканського
  бюджет, крайові, обласні та бюджетів інших рівнів у розмірах,
  що визначаються при затвердженні республіканського бюджету в складі
  Росії і бюджетів інших рівнів.
  До федеральних податків відносяться: податки, службовці Істочна-
  ками освіти дорожніх фондів, що зараховуються до цих фондів на ос-
  ліна; податок з майна, що переходить в порядку спадкування і
  дарування.
  Федеральні податки, розміри їх ставок, об'єкти оподатковуванню
  вання, платники податків та порядок їх зарахування до бюджету або
  до позабюджетного фонду регламентуються законодавчими актами РФ
  і діють на всій території Росії.
  До податків республік у складі Росії, країв, областей і ок-
  Ругова відносяться наступні: податок на майно підприємств. Суми
  платежів з цього податку рівними частками зараховуються в республі-
  канський бюджет і бюджети інших рівнів за місцем знаходження пла-
  тельщіка; лісовий дохід; плата за воду, що забирається промисловими
  підприємствами з водогосподарських систем.
  До цієї групи податків відносяться республіканські платежі за
  користування природними ресурсами.
  Перераховані податки встановлюються законодавчими акта-
  ми РФ і стягуються по всій її території, а конкретні ставки
  цих податків визначаються законами республік у складі Росії
  або рішеннями органів державної влади країв і областей.
  До місцевих податків відносяться:
  - Податок на майно фізичних осіб. Сума платежів за це-
  му податку зараховується до місцевого бюджету за місцем знаходження (ре-
  гістраціі) об'єкта оподаткування;
  - Земельний податок. Порядок зарахування надходжень з цього
  податку до відповідного бюджету визначається законодавством про
  землі;
  - Реєстраційний збір з фізичних осіб, що займаються перед-
  підприємницької діяльності. Сума збору зараховується до бюджету
  за місцем їх реєстрації;
  - Податок на будівництво об'єктів виробничого призначають-
  чення в курортній зоні; курортний збір;
  - Збір за право торгівлі. Цей збір встановлюється місцевими-
  ми органами влади і сплачується шляхом придбання разового
  талона або тимчасового патенту і повністю зараховується до відпо-
  ціалу бюджет;
  - Цільові збори з громадян і підприємств, установ, орга-
  ціями незалежно від їх організаційно-правових форм на содер-
  жаніе міліції, на благоустрій територій та інші цілі.
  Ставки встановлюються відповідними органами державної
  влади. При цьому річні ставки зборів з фізичних та юрідічес-
  ких осіб мають певні обмеження;
  - Податок на рекламу. Цей податок сплачують юридичні та фі-
  зіческіе особи, але не більше 5% від вартості послуг з реклами;
  - Податок на перепродаж автомобілів, обчислювальної техніки
  і персональних комп'ютерів. Податок сплачують юридичні та фізичним
  орієн особи, що перепродують зазначені товари, за ставкою, не пре-
  вишающей 10% суми угоди;
  - Збір з власників собак. Збір вносять фізичні особи,
  що мають у містах собак (крім службових), у розмірі, що не переви-
  шує 1/7 встановленого законом розміру мінімальної місячної
  оплати праці на рік;
  - Ліцензійний збір за право торгівлі винно-горілчаними виро-
  ліямі. Збір вносять юридичні і фізичні особи;
  - Ліцензійний збір за право проведення місцевих аукціонів і
  лотерей. Збір вносять їх організатори в розмірі, що не перевищує 10%
  вартості заявлених до аукціону товарів або суми, на яку
  випущено лотерейні квитки;
  - Збір за видачу ордера на квартиру вносять фізичні особи
  при отриманні права на заселення окремої квартири в розмірі,
  що не перевищує 3/4 мінімальної місячної оплати праці в залежність для
  мости від загальної площі і якості житла;
  - Збір за паркування автотранспорту в спеціальних місцях вно-
  сят юридичні та фізичні особи в розмірах, встановлених міс-
  тнимі органами влади;
  - Збір за право використання місцевої символіки. Збір вно-
  сят виробники продукції, на якій використана місцева
  символіка (герби, види міст, історичних пам'яток), в раз-
  мірою, що не перевищує 0,5% вартості реалізованої продукції;
  - Збір з операцій, що здійснюються на біржах (за винятком за-
  конодательно оформлених операцій з цінними паперами). Збір вно-
  сят учасники угоди в розмірі не більше 0,1% суми угоди;
  - Збір за право проведення кіно-і телезйомок. Вносять ком-
  мерческіе кіно-і телеорганізацій, які проводять зйомки з здійснюва-
  ленням організаційних заходів, у розмірах, встановлених
  місцевими органами влади;
  - Збір за прибирання території населених пунктів. Збір вносять
  юридичні та фізичні особи (власники будівель) у розмірі,
  встановленому місцевою владою.
  До цієї групи податків відносяться і знову введені податки на
  утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери
  (1,5% від вартості робіт і послуг) та податок на потреби освіти
  (1% фонду оплати праці).
  Більшість місцевих податків встановлюється законодавчо-
  ми актами РФ і стягується на всій її території. Конкретні став-
  ки податків визначаються законодавчими актами республік або
  рішенням органів державної влади країв, областей і т.д.
  Окремі з місцевих податків можуть вводитися регіональними
  і міськими органами влади і зараховуються до місцевих бюджетів.
  У 1993 році в бюджетну систему РФ надійшло податків і дру-
  гих обов'язкових платежів більше 38 трлн.руб. Крім того, від на-
  платником податку, які сплачують податки в іноземній валюті, було
  отриманої 340 млн.дол. США. Середньомісячний темп приросту податко-
  вих зборів перевищив у минулому році 17%.
  Основна маса доходів бюджетної системи була отримана за
  рахунок податку на прибуток (16,8 трлн.руб.) і непрямих податків
  (12,1 трлн.руб.), На частку яких сумарно припало понад 75%
  всіх надходжень. З числа інших федеральних податків стійкі-
  ми темпами в минулому році поступав прибутковий податок з фізичних
  осіб. Більш помітну роль у формуванні доходної частини бюджету
  стали грати ресурсні платежі та майнові податки.

  ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ПОДАТКІВ. Серед великої ко-
  лічества податків, передбачених законом РФ "Про основи податко-
  вої системи в Російській Федерації "(федеральні податки - 15 ви-
  дів, республіканські - 4 види, місцеві податки - 23 види), основ-
  нимі є:
  податок на прибуток підприємств і організацій; податок на добав-
  ленну вартість, акцизи, податок на майно підприємств; податок
  для утворення дорожніх фондів, податок для утворення пенсіон-
  ного фонду; державні мита; прибутковий податок з фізічес-
  ких осіб; податок на майно фізичних осіб; реєстраційні сбо-
  ри з фізичних осіб; плата за землю.

  ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ - основний вид
  податку юридичних осіб. Платниками податку на прибуток є
  підприємства та організації, в тому числі бюджетні, які представляють
  собою юридичні особи, незалежно від підпорядкування, форми собс-
  твенності та організаційно-правової форми підприємства, їх філії-
  ли, а також створені на території Росії підприємства з іност-
  раннимі інвестиціями, міжнародні об'єднання, компанії, фір-
  ми, будь-які інші організації, утворені відповідно до за-
  законодавство іноземних держав і здійснюють підпри-
  заперечення до акта перевірки.
  Законодавство "Про податок на прибуток підприємств і органи-
  зацій "не поширюється на банки, кредитні установи в годину-
  ти доходів від здійснення окремих банківських операцій і сде-
  лок; підприємства - за доходами страхової діяльності; підприєм-
  буття будь-яких організаційно-правових форм - в частині прибутку, напів-
  ченной від реалізації виробленої ними сільськогосподарської про-
  дукції. Від інших видів діяльності названі підприємства, кро-
  ме банків, сплачують податки відповідно до цього закону.
  Об'єктом оподаткування є валовий прибуток. У цій
  зв'язку важливим моментом є правильне визначення витрат,
  що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг).
  Якщо підприємство отримує доходи в іноземній валюті, то
  вони також підлягають оподаткуванню в сукупності з виручкою,
  одержуваної в рублях. У цьому випадку доходи у валюті перераховуючи-
  ются в рублі за курсом Центрального банку Росії на момент пос-
  тупленія доходів на валютний рахунок.
  Оподатковуваний прибуток зменшується з урахуванням пільг, преус-
  мотренним законодавством при фактично зроблених затру-
  тах і витрати за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні припускає-
  ріятія на суми:
  - Спрямовані на фінансування капітальних вкладень про-
  виробничій та невиробничого призначення за умови пів-
  ного використання підприємствами сум нарахованого зносу (амор-
  тізаціі) на останню звітну дату;
  - У розмірі 30% від капітальних вкладень на пріродоохрані-
  тільні заходи;
  - Витрат (за нормативами місцевих органів влади) на утримуючи-
  ня що знаходяться на балансі підприємств об'єктів охорони здоров'я,
  народної освіти, культури і спорту, дитячих дошкільних уч-
  нов, таборів відпочинку, будинків для людей похилого віку та інвалідів, жител-
  ные фонди, а також витрат на ці цілі при участі на паях;
  - Внесків на благодійні цілі, в різні фонди з-
  соціальне-культурні й оздоровчі, на відновлення об'єктів
  культурної та природної спадщини, перекваліфікацію військовослужбовців-
  щих та інші з урахуванням встановлених обмежень по відношенню до
  оподатковуваної прибилі.
  Особливі пільги крім загальних встановлені для малих підприєм-
  тий, що не перевищують 200 осіб:
  - Виключається з податкової бази прибуток, яка спрямована-
  ється на будівництво, реконструкцію і відновлення основних про-
  виробничій фондів, освоєння нової техніки і технології, але не
  більше 50% суми податку, обчисленого за повною ставкою;
  - Звільнення на перші два роки роботи від сплати податку
  на прибуток підприємств з виробництва і переробки сільськог-
  зяйственной продукції, виробництва товарів народного споживан-
  ня, будівельних, ремонтно-будівельних та з виробництва будів-
  ітельних матеріалів - за умови, якщо виторг від зазначених ви-
  дів діяльності перевищує 70% загальної суми виручки від реалізації
  продукції (робіт, послуг).
  Важливим моментом оподаткування є те, що для оренд-
  них підприємств, створених на основі оренди майна державних валют-
  ських підприємств та їх структурних підрозділів, сума податку
  на прибуток, обчислена за встановленими ставками, зменшується на
  суму орендної плати, що підлягає в установленому порядку внеску
  до бюджету.
  Законом передбачені особливості визначення прибутку іноз-
  тран юридичних осіб. Податокообложенію підлягає тільки та
  частину прибутку іноземної юридичної особи, яка отримана в
  зв'язку з діяльністю на території РФ.
  Підприємства, організації та іноземні юридичні особи
  сплачують податок на прибуток у розмірі 32%; біржі та брокерські кон-
  тори, а також підприємства з прибутку від посередницьких операцій
  і угод - 45%. У разі якщо неможливо визна-
  ділити прибуток, отриманий іноземною юридичною особою від діяль-
  ності в РФ, податковий орган має право розраховувати її виходячи з
  норми рентабельності 25%.
  Міжнародні договори про уникнення подвійного налогообложе-
  ня та предотворащенію ухилення від податків на доходи і капітал
  є умовою збалансування взаємних інтересів двох або
  декількох країн, зацікавлених у взаємний захист капіталів-
  ложении та забезпеченні ідентичного податкового режиму для юриди-
  чеських осіб договірних країн.
  Підприємства Росії крім податків на прибуток сплачують на-
  логи з інших видів доходів і прибутку.
  Крім того, підприємства, організації, установи, підпри-
  німателі, які є юридичними особами за законодавством РФ,
  включаючи створені на території Росії підприємства з иностранны-
  ми інвестиціями, сплачують податок на користування автомобільних
  доріг у розмірі 0,4% від суми реалізації продукції, виконуваних
  робіт і послуг, що надаються, заготівельні, які торгують (у тому
  числі організації оптової торгівлі) та постачальницько-збутові ор-
  ганізації в розмірі 0,03% від обороту.
  Важливе місце в податковій системі підприємств займають пла-
  тежі, пов'язані з соціальним страхуванням, забезпеченням занятос-
  ти населення, медичним страхуванням, пенсійним фондом. Так
  страховий тариф внесків по відношенню до нарахованої оплати праці
  за всіма джерелами підприємств, організацій, установ незалежні
  Сімо від форм власності визначено у розмірі 39%, у тому числі
  фонд соціального страхування - 5,4%, державний фонд заня-
  тости населення - 2%, обов'язкове медичне страхування -
  3,6%, у пенсійний фонд для названих роботодавців - 28%.

  ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. Активізація переходу до ри-
  нічним відносин обумовлює необхідність появи нових
  податків, безпосередньо пов'язаних з формуванням вартості.
  Таким податком є податок на додану вартість.
  Додана вартість включає в себе в основному оплату
  праці і прибуток і практично обчислюється як різниця між сто-
  імостью готової продукції, товарів і вартістю сировини, ма-
  лов, напівфабрикатів, що використовуються на їх виготовлення. Крім то-
  го, в додану вартість включається амортизація та деякі
  інші елементи. Таким чином, податок на додану вартість,
  створюваної на всіх стадіях виробництва і визначається як раз-
  Іваниця між вартістю реалізованих товарів, робіт, послуг вироби
  ництва та обігу і вартістю матеріальних витрат, віднесених
  на витрати.
  Платниками податку з обороту є підприємства та орга-
  ціями незалежно від форм власності та відомчої принад-
  лежності, що мають статус юридичної особи та їх філії; припускає-
  ріятія з іноземними інвестиціями, які займаються виробничих
  ної і комерційною діяльністю, індивідуальні (сімейні),
  приватні підприємства; різні міжнародні об'єднання та іноз-
  тран юридичні особи. Платниками податку на додану
  вартість є також особи, які займаються підприємницької
  діяльністю без оформлення юридичної особи, за умови, що
  їхня річна виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) пе-
  ет 500 тис.руб.
  Оподатковуваного базою для даного податку є валовий
  вартість на кожній стадії руху товару від виробництва до
  кінцевого споживача, тобто тільки частину вартості товарів, але-
  вая, зростаюча на черговій стадії проходження товару. Звідси
  об'єктами оподаткування є обороти по реалізації товарів
  на території Російської Федерації, в тому числі виробничих
  но-технічного призначення, як власного виробництва, так і
  придбаних, а також виконаних робіт та наданих
  послуг.
  Об'єктами оподаткування є також товари, що ввозяться
  на територію Росії відповідно до встановлених митними
  режимами, виключаючи гуманітарну допомогу.
  Законом визначено перелік товарів (робіт, послуг), звільняються-
  даємо від податку. Цей перелік є єдиним на всій терито-
  рії Російської Федерації.
  Звільняються від податку на додану вартість послуги в
  сфері народної освіти, пов'язані з навчально-виробничим
  процесом, плата за навчання дітей та підлітків у різних
  гуртках і секціях, послуги з утримання дітей в дитячих садках,
  яслах, послуги з догляду за хворими та людьми похилого віку, ритуальні
  послуги похоронних бюро, цвинтарів і крематоріїв, а також уівідповідності-
  твующіх підприємств; послуги установ культури і мистецтва, ре-
  лігіозних об'єднань, театрально-видовищні, спортивні та інші
  розважальні заходи.
  Звільняються від плати податку на додану вартість на-
  учно-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, виконуємо-
  емие за рахунок державного бюджету, і госпдоговірні роботи,
  виконувані установами народної освіти.

  АКЦИЗИ є непрямим податком, включеним в ціну това-
  ра, і оплачується покупцем. Акциз, як податок на додану
  вартість, введені в дію з 1 січня 1992 року за одночасним-
  менной скасування податку з обороту та податку з продажів.
  Платниками акцизів є все що знаходяться на терито-
  рії РФ підприємства та організації, включаючи підприємства з іност-
  раннимі інвестиціями, колгоспи, радгоспи, а також різні філіалу-
  ли, відокремлені підрозділи, що виробляють та реалізують вище-
  названі товари, незалежно від форм власності та відомства-
  ної приналежності.
  Об'єктом оподаткування є оборот (вартість) подак-
  цізних товарів власного виробництва, реалізованих за відпустку-
  вим цінами, що включає акциз. До числа таких товарів, що підлягають
  обкладанню акцизами, відносяться: вино-горілчані вироби, етиловий
  спирт з харчової сировини, пиво, тютюнові вироби, легкові авто-
  мобілі, вантажні автомобілі місткістю до 25 т., ювелірні виро-
  лия, діаманти, вироби з кришталю, килими і килимові вироби,
  хутряні вироби, а також одяг з натуральної шкіри. Сума акці-
  за враховується в базі оподаткування податком на додану вартість-
  тість.
  Окремі товари акцизами не обкладаються.
  Ставки акцизів затверджуються урядом Російської Феде-
  рації і є єдиними на всій території Росії.

  ПОДАТОК НА МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА. Важливе місце в податковій
  сістемезанімает податок на майно підприємств, який в перс-
  пектіве повинен отримати подальший розвиток. Даний податок відно-
  сітся до числа республіканських і крайових податків РФ. Платника-
  ми цього податку є підприємства, установи (включаючи банки
  і кредитні установи) та організації, у тому числі з иностранны-
  ми інвестиціями, які є юридичними особами, їх філії,
  мають окремий баланс і розрахунковий рахунок, а також міжнародні
  об'єднання та організації, що займаються підприємницькою діяль-
  ності, постійні представництва та інші відокремлені
  підрозділи іноземних фірм, банків та організацій, розта-
  дені на території РФ.
  Об'єктом оподаткування є майно нормативних актів, на-
  ті, хто ходить на його балансі, у вартісному вираженні. Для цілей на-
  логообложенія визначається середньорічна вартість майна
  підприємства.
  Податок на майно підприємств не обкладаються майно
  бюджетних установ і організацій, адвокатів; підприємств з
  виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції; жител-
  но-комунального та іншого міського господарства і т.д.
  При обчисленні податку враховуються результати переоцінки ва-
  лютнях засобів та основних фондів (засобів).
  Ставки податку на майно підприємств визначаються в зави-
  сімості від видів їх діяльності. Проте граничний розмір подат-
  говой ставки на майно підприємства не може перевищувати 1% від
  оподатковуваної бази. Не дозволяється встановлювати ставку подат-
  га для окремих підприємств.
  Обчислюється сума податку вноситься у вигляді обов'язкового пла-
  тежа до бюджету (республіки, краю, області) у першочерговому по-
  рядку з віднесенням на фінансові результати діяльності припускає-
  ріятія.

  ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ БАНКІВ. Серед податків особливе місце
  займає оподаткування, не пов'язане безпосередньо з вироб-
  вальних або підприємницькою діяльністю. До цієї кате-
  горіі відносяться перш за все податки на доходи банків.
  Згідно з чинним законодавством платниками цього
  податку є: комерційні банки, кредитні установи, маю-
  щие ліцензію на здійснення окремих банківських операцій від
  Центрального банку Росії; Банк зовнішньої торгівлі РФ, зберігаючи-
  тільних банк РФ, а також спеціальні банки, що фінансують від-
  слушні програми. Платниками цього податку є також
  банки за участю іноземного капіталу, іноземні банки та фі-
  ліали банків-нерезидентів, що мають ліцензію Центрального банку
  Росії.
  Центральний банк РФ і його установи не є платників
  ками податку за законодавством.
  Об'єктами оподаткування є доходи банку без урахування
  отриманого в установленому порядку податку на додану вартість-
  тість. Ці доходи включають: нараховані та отримані відсотки по
  позикою; отриману плату за кредитні ресурси; комісійні та
  інші збори по акредитивних, інкасовим, переказними і іншим
  банківських операцій; за гарантійними операціями; за послуги з
  корреспонденскім відносин і послуги, надані підприємствам,
  організаціям, банкам та іншим установам; доходи від валютних
  операцій; від придбаних або орендованих брокерських місць на
  біржах; платежі клієнтів з відшкодування поштових, телеграфних і
  інших витрат банків. В оподатковуваний масу входять також про-
  центи та комісійні збори; затребувані відсотки за минулі
  роки; плата за послуги, надані населенню; платежі за інкасо-
  цію; кошти, що надійшли від реалізації основних фондів і іншого
  майна банку; грошові кошти, матеріальні та нематеріаль-
  ные активи; товари народного споживання та інше майно, пере-
  дається банку як безоплатно, так і в рахунок погашення проце-
  тов за отриманий кредит; інші доходи, отримані в результаті
  здійснення фінансово-кредитних операцій та угод, інколи господ-
  сферу суспільної діяльності, а також стягнені банком пені, штрафи і
  неустойки.
  Доходи, отримані банками в іноземній валюті, також входити-
  дят в оподатковуваний масу в перерахунку на рублі за курсом Цент-
  рального банку РФ на день одержання доходу.
  При визначенні оподаткування маси з урахуванням перерахований-
  них об'єктів оподаткування ця маса повинна бути зменшена з
  урахуванням витрат, визначених чинним законодавством.
  Окремі види доходів банків звільняються від оподатковуванню
  вання або мають пільги з податку. Так, наприклад, від оподатковуванню
  вання звільняються відсотки за кредитами, наданими прави-
  будівництві Російської Федерації, Центральному банку Росії і Банку
  зовнішньої торгівлі Росії або під їх гарантії.
  Звільняються від оподаткування відсотки і дивіденди, по-
  лучанин за державними облігаціями або іншим державним
  цінних паперів, а також доходи, отримані за роботу з розміще-
  нію державних цінних паперів.
  Слід звернути увагу, що податкові пільги при обкладений-
  ванні доходів банківських установ у цілому не повинні зменшити фактичну суму
  податку, нараховану без урахування пільг, більш ніж на 50%.

  ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ФІЗИЧНИХ ОСІБ є одним з основ-
  них видів прямих податків і стягується з доходів трудящих.
  Існуючий порядок оподаткування фізичних осіб визна-
  ляется законом Російської Федерації від 7 грудня 1991 року "Про
  прибутковий податок з фізичних осіб ".
  Платниками прибуткового податку є фізичні особи,
  як такі, що, так і не мають постійного місця проживання в Рос-
  сийской Федерації, включаючи іноземних громадян, так і осіб без
  громадянства.
  Об'єктом оподаткування фізичних осіб є сукупний
  дохід, отриманий у календарному році.
  При оподаткуванні враховується сукупний дохід, отриманий-
  ний як у грошовій (національній або іноземній валюті), так і
  в натуральній формі. Доходи у натуральній формі перераховуються
  за державними регульованими цінами, а за їх відсутності - по
  вільним (ринковим) цінами. Доходи, отримані в іноземній ва-
  люте, перераховуються для цілей оподаткування в рублі за офі-
  соціальне курсу.
  Якщо фізична особа отримала дохід від підприємницької
  діяльності, то сума, обкладається податком як фізичної особи,
  зменшується при документальному підтвердженні сплати відповідними-
  ющего податку.
  Законом передбачається досить великий перелік дохо-
  дів, що не підлягають оподаткуванню. Так, не підлягають оподатковуванню,
  женію державні допомоги по соціальному страхуванню і по
  соціального забезпечення (крім допомоги по тимчасовій нетрудоспо-
  можності), а також інші види в грошовій і натуральній формі,
  що надається фізичним особам з коштів позабюджетних, благодійну
  рітельних та економічних фондів, зареєстрованих в установ-
  ленном порядку. Не підлягають оподаткуванню всі види пенсій,
  призначених в порядку, встановленому пенсійним законодательст-
  вом Російської Федерації. Не включаються до сукупного доходу також
  доходи в грошовій і натуральній формі, отримані від фізичних
  осіб у порядку спадкування і дарування; вартість подарунків, напів-
  чинних від підприємств, установ та організацій протягом року в
  вигляді речей або послуг, що не перевищує суму дванадцятиразового
  встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати тру-
  так.
  Передбачається зменшення оподатковуваного доходу з вченими-
  тому різного кратного мінімального рівня оплати праці на місяць
  для різних категорій осіб.
  Сукупний дохід, отриманий фізичними особами в податко-
  оподатковуваний період, зменшується на суми витрат на содер-
  жаніе дітей та утриманців в межах встановленого законом раз-
  міра мінімальної місячної оплати праці за кожний місяць з урахуванням
  віку. Важливо відзначити, що зазначене зменшення оподатковуваного
  податком доходу здійснюється подружжю, опікуна чи піклувальника, на
  утриманні яких перебуває дитина (іждевенец).
  Не обкладаються податком суми, отримані фізичними особами
  і перераховані ними на благодійні цілі.
  Працюючі громадяни, крім прибуткового податку, сплачують ще
  1% від зарплати в пенсійний фонд. Визначення сукупного річному
  вого доходу здійснюється на основі декларації, що заповнюється са-
  мостоятельно фізичною особою і подається податковому органу
  за місцем постійного проживання не пізніше 1 квітня року, сліду-
  ющего за звітним.

  ПОДАТОК НА МАЙНО ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Платниками цього на-
  логу є фізичні особи: громадяни Росії, іноземні
  громадяни та особи без громадянства, які мають на території Россійс-
  кой Федерації у власності певне майно, що є
  об'єктом оподаткування.

  ПОДАТОК З МАЙНА, переходить у порядку спадкування АБО
  ДАРУВАННЯ. Відповідно до закону платниками є фізичні особи,
  які приймають майно, що переходить у їхню власність в
  порядку спадкоємства або дарування.
  Об'єктами оподаткування є житлові будинки, квартири,
  дачі, транспортні засоби, предмети антикваріату, ювелірні
  вироби.
  Державне мито займає значне місце серед
  податкових вилучень. Її платниками є юридичні та фізичним
  орієн особи, в інтересах яких спеціально уповноважені проРГА-
  ни роблять дії і видають документи, що мають юридичне
  значення.
  Як показує весь світовий досвід, поки існують податки,
  існує і прагнення платників податків знизити розмір сплата платником
  Чева ними сум.
  Звичайно, сьогодні у податкової служби ще не вистачає можли-
  ностей перевірити всіх платників податків. Не завжди забезпечувала-
  ється і високу якість роботи податкових інспекторів, внаслідок
  чого при перевірках іноді не вдається виявити всі порушення подат-
  гового законодавства. Але чинне законодавство зобов
  кість платників податків зберігати всі бухгалтерські та податкові
  документи за останні п'ять років, не враховуючи поточного року. І вже
  сьогодні є чимало фактів виявлення порушень податкового
  законодавства, допущених ще в 1991 році.
  Є ще один бік цієї проблеми. Не завжди платників
  тельщік свідомо порушує податкове законодавство. У ряді
  випадків це пояснюється низькою кваліфікацією економічних кад-
  рів підприємств і фірм, недостатнім знанням ними податкового за-
  законодавство, а також недосконалістю окремих нормативних
  актів, що допускають подвійне тлумачення деяких положень.
  Тому Державної податкової служби Росії постійно працює над совершенст-
  вованіем податкового законодавства, прагнучи зробити його більш
  простим і зрозумілим для платника податків. У цих же цілях в
  Минулого року було прийнято Указ Президента Росії про податкову ам-
  ність. Зміст даного Указу полягав у тому, щоб дати подат-
  податків, вільно і мимоволі порушили податкове законодав-
  будівництві, можливість виправити свої помилки.
  Великі надії покладаються і на організацію спільної ра-
  боти податкових органів та органів податкової поліції з контролю
  за виконанням зобов'язань перед бюджетом юридичними та фізичними власти-
  тичними особами. Це близькі, але цілком самостійні органи.
  Податкова поліція покликана поряд з вирішенням інших завдань зани-
  маться особливо великими, розгалуженими зв'язками налогоплательщі-
  ков, що роблять спроби приховувати величезні суми податків. Податкова
  ж служба займається контролем за своєчасністю та повнотою
  перерахування всіх видів податків до бюджету кожним налогоплательщі-
  ком, незалежно від розмірів цих податків і організаційно-
  но-правової форми діяльності платника податку.
  Стратегічна мета податкового законодавства - зміцнити
  централізовані фінанси країни і на цій основі надати фінансову-
  совою стабілізації незворотного характеру. Досягнення цієї мети
  забезпечується двома напрямами подальшого розвитку податкової
  системи.
  По-перше, шляхом надання додаткових пільг припускає-
  ріятіям і банкам, н апрвленних на стимулювання інвестицій в
  економіку країни, і через це - на збільшення обсягів виробнич-
  тва, намічено підняти прибуток і рентабельність і на цій основі
  поповнити доходи бюджету.
  Другий шлях - фінан
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !