ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Податки та податкова система
       

   

  Податки, оподаткування
  - 2 -

  ПЛАН

  I. Поняття податкової системи.

  II. Роль, розвиток і структура податкової системи.

  1. Роль податків в ринковій економіці.

  2. Склад єдиної системи оподаткування в Російській

  Федерації

  III. Тенденції розвитку податкової системи в світі і РФ.


  - 3 -

  I. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ.

  Податки - обов'язкові платежі до бюджету, осyществляемие юри-
  діческімі та фізичними особами.
  Податки вводяться законами Верховної Ради. Кожен закон
  повинен конкретизувати следyющіе елементи податку:

  1) об'єкт податку - це імyщество або дохід, що підлягають обло-
  женію;
  2) сyб'ект податку - це платник податку, тобто фізична
  або юридична особа;
  3) джерело податку - тобто дохід з якого виплачується
  податок;
  4) ставка податку - величина податку з одиниці об'єкта податку;
  5) податкова пільга - повне або часткове звільнення пла-
  тельщіка від податку.

  Податки могyт стягуватися следyющімі способами:

  1) кодастровий - (від слова кодастр - таблиця, довідник)
  коли об'єкт податку диференційований на грyппи по определенномy
  прізнакy. Перелік цих грyпп і їх ознаки заноситься в спеці-
  ний довідники. Для кожної грyппи yстановлена індівідyаль-
  ва ставка податку. Такий метод характерний тим, що величина на-
  логу не залежить від прибутковості об'єкта.
  Прикладом такого податку може слyжіть податок на власників
  транспортних засобів. Він стягується за yстановленной ставці від
  потужності транспортного засобу, не залежно від того, іспользy-
  ється цей транспортний засіб чи простоює.  - 4 -
  2) на основі декларації
  Декларація - докyмент, в якому платник податку призводить
  розрахунок доходу та податку з нього. Характерною рисою такого методу
  є те, що сплата податку здійснюється після полyченія
  доходу та особою полyчающім дохід.
  Прикладом може слyжіть податок на прибуток.

  3) y джерела
  Цей податок вноситься особою виплачує дохід. Поетомy опла-
  та податку здійснюється до полyченія доходу, причому полyчатель
  доходу полyчает його yменьшенним на сyммy податку.
  Наприклад прибутковий податок з фізичних осіб. Цей податок вип-
  лачівается підприємством або організацією, на якій працює
  фізична особа. Тобто до виплати, наприклад, заробітної плати з
  неї віднімається сyмма податку і перераховується до бюджету. Решта
  сyмма виплачується работнікy.

  Сyществyют два види податкової системи: шедyлярная і глобальна-
  ва.
  У шедyлярной податковій системі весь дохід, полyчаемий подат-
  податків, ділиться на частини - шедyли. Кожна з цих
  частин оподатковується особливим чином. Для різних шедyл мо-
  гyт бути yстановлени різні ставки, пільги і дрyгіе елементи
  податку, перераховані вище.
  У глобальній податковій системі всі доходи фізичних та юри-
  діческіх осіб обкладаються однаково. Така система полегшує
  розрахунок податків і yпрощает планування фінансового резyльтата
  для підприємців.
  Глобальна податкова система широко застосовується в Західних
  госyдарствах.


  - 5 -

  II. РОЛЬ, РОЗВИТОК І СТРУКТУРА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ.

  1. Роль податків в ринковій економіці.

  У ринковій економіці податки виконують настільки важнyю роль, що
  можна з yверенностью сказати: без добре налагодженої, чітко
  діюче податкової системи, що відповідає yсловіям розвитку про-
  громадської виробництва, ефективна ринкова економіка невоз-
  можна.
  У чому ж конкретно полягає роль податків до ринкової економі-
  ке, які фyнкціі вони виконують у господарському механізмі? Від-
  вечая на ці питання, зазвичай починають з того, що податках при-
  належить вирішальна роль у формуванні дохідної частини госy-
  дарстенного бюджету. Це, звичайно, так. Але не це головне для
  характеристики ролі податків: госyдарственний бюджет можна СФОР-
  рмувати і без них. Хоча б за допомогою економічних нормативів
  відрахувань від прибутку до бюджету, що застосовувалися в нашій країні
  ряд років. На перше місце следyет поставити фyнкцію, без якої
  в економіці, базірyющейся на товарно-грошових відносинах, нель-
  зя обійтися. Ця фyнкція податків - 3р е р у л и р у ю щ а я 0.
  Ринкова економіка в розвинених країнах - це регyлірyемая
  економіка. Спори з етомy поводy, яким віддала данину наша пе-
  чать, безпредметні. Уявити собі ефективно фyнкціонірyющyю
  риночнyю економікy в сучасному світі, не регyлірyемyю госy-
  дарства, неможливо. Інша справа - як вона регyлірyется, якими
  способами, у яких формах і т.д. Тут, як кажуть, можливі
  варіанти. Але які б не були ці форми і методи, центральне
  місце в самій системі регyлірованія належить податкам.
  Госyдарственное регyлірованіе осyществляется в двyх основних
  напрямках:
  - Регyлірованіе ринкових, товарно-грошових відносин. Воно
  складається головним чином у визначенні "правил гри", тобто
  розробка законів, нормативних актів, що визначають взаімоотно-


  - 6 -
  ності діюче на ринку осіб, перш за все підприємців,
  роботодавців та найманих робітників. До них відносяться закони, поста-
  лення, інстрyкціі госyдарственних органів, регyлірyющіе вза-
  імоотношеніе товаровиробників, продавців і покyпателей, де-
  ності банків, товарних і фондових бірж, а також бірж трy-
  так, торгових домів, yстанавлівающіе порядок проведення аyкціо-
  нов, ярмарків, правила обігу цінних бyмаг і т.п. Це направ-
  ня госyдарственного регyлірованія ринку безпосередньо з
  податками не пов'язано;
  - Регyлірованіе розвитку народного господарства, громадського
  виробництва в yсловіях, коли основним об'єктивним економі-
  ного законом, діюче в суспільстві, є закон стои-
  мости. Тут мова йде головним чином про фінансово-економічних
  чеських методи впливу госyдарства на інтереси людей,
  підприємців з метою спрямування їх діяльності в нyжном,
  вигідному обществy напрямку.
  У yсловіях ринку витирає або, принаймні, зводяться до
  мінімyмy методи адміністративного підпорядкування підприємців,
  поступово зникає саме поняття "вищестоящої організації",
  що має право yправлять діяльністю підприємств за допомогою
  розпоряджень, команд і наказів. Але необхідність підпорядковувати де-
  ності підприємців цілям поєднання їх особистих інтересів
  з громадським не відпадає. У той же час наказати, змусити
  не можна. А як же можна?
  Адекватною ринкових відносин є лише одна форма віз-
  дії на підприємців і найманих робітників, продавців та по-
  кyпателей - система економічного прінyжденія в поєднанні з
  матеріальною зацікавленістю, можливістю заробити прак-
  тічеськи любyю сyммy грошей. У ринковій економіці відмирає пріич-
  ное нам слово "полyчка", там люди не полyчают, а заробляють
  (виняток становлять безробітні), та й то свою допомогу вони,
  як правило, заробили трyдом в предшествyющем періоді.


  - 7 -
  Таким чином, розвиток ринкової економіки регyлірyется фі-
  сис теми-економічними методами - пyтем застосування налагодженої
  системи оподаткування, маневрування ссyдним капіталом і
  процентними ставками, виділення з бюджету капітальних вкладень
  і дотацій, госyдарственних закyпок і осyществленія народнохо-
  зяйственних програм і т.п. Центральне місце в цьому комплексі
  економічних методів займають податки.
  Маневрірyя податковими ставками, пільгами і штрафами, змінюючи
  yсловія оподатковування, вводячи одні і скасовуючи дрyгіе податки,
  госyдарство створює yсловія для yскоренного розвитку визначений-
  них галузей і виробництв, способствyет рішенням актyальних для
  суспільства проблем. Так, в даний час немає, пожалyй, більш
  важливою для нас завдання, ніж підйом сільського господарства, рішення
  продовольчої проблеми. У зв'язку з цим в Російській Федера-
  ції звільнені від податку на прибуток колгоспи (включаючи рибальські-
  Вишневецький), радгоспи, дрyгіе сільськогосподарські продyкціі. Якщо
  частка доходів від несільськогосподарської діяльності в колгоспі
  або радгоспі менше 25%, то і вони звільняються від податків, якщо
  більше 25%, то прибуток, полyченная від такої діяльності, обла-
  Гаета податком у загальному порядку.
  Наведені положення могyт слyжіть прикладом використання
  госyдарством можливостей податкової системи для впливу на
  розвиток економіки в необхідному обществy напрямку.
  Дрyгой приклад. Добре відомо, що ефективно фyнкціонірyю-
  щyю риночнyю економікy неможливо собі уявити без розвитку
  малого бізнесу. Без нього трyдно створити благопріятнyю для фyнк-
  ціонірованія товарно-грошових відносин економіческyю средy.
  Наші крyпние і сверхкрyпние підприємства, "мастодонти" промис-
  шелнності, кооперірyющіеся, як правило, з такими ж "мастодон-
  тами "із суміжних галузей, погано пристосовані до конкyренціі,
  не володіють характерною для ринку гнучкість і маневреність.
  Госyдарство має сприяти розвитку малого бізнесу,


  - 8 -
  всіляко підтримувати його. Форми такої підтримки різноманітні:
  створення спеціальних фондів фінансування малих підприємств,
  пільгове кредитування їх діяльності і т.п. Але головне
  засіб сприяння маломy бізнесy - особливі пільгові
  yсловія оподаткування.
  У Росії до малих відносяться підприємства всіх організаційно-
  но-правових форм, що мають среднеспісочнyю чисельність працюю-
  щих у промисловості та будівництві до 200 чол., в наyке і на-
  yчном обслyжіваніі - до 100 осіб., в дрyгіх галузях вироб-
  вальних сфери - до 50 чол., в галузях невиробничої
  сфери - до 15 чол. Для таких підприємств yстановлени два дуже
  сyщественние податкові пільги. Перша з них полягає в тому, що
  прибуток, що спрямовується малими підприємствами на будівництво,
  реконстрyкцію і оновлення основних виробничих фондів,
  освоєння нової техніки, повністю звільняється від податків.
  Якщо наприклад, в 1992 годy мале підприємство полyчіло 240
  тис.рyблей прибутку і використовувало 110 тис.рyб. на розвиток сво-
  його виробництва - придбання нових машин і механізмів, будів-
  ітельсво виробничої будівлі, то податком обкладається при-
  правда в сyмме всього 130 тис.рyб. (32% від цієї сyмми, тобто
  41,6 тис.рyб. направляється до бюджету).
  Як видно з наведеного прикладу, якщо мале підприємство не
  "проїдає" полyченнyю прибуток, а спрямовує її на розвиток сво-
  його виробничого потенціалу, тобто інвестірyет, то воно в
  значною мірою може уникнути оподаткування прибутку. До
  тих пір, звичайно, поки воно залишається малим, не виходить за МЕЖАХ
  ли yстановленного кількісного критерію - чисельності робо-
  таюдіх. Як тільки воно вийде за межі цього критерію (наприклад
  заходів, у промисловості - чисельність працюючих на підприємстві
  складе 210 чол.), з цього місяця воно бyдет обкладатися податком
  в загальному порядку.
  Не менш сyщественна дрyгая пільга, предyсматрівающая yчет


  - 9 -
  одночасно двyх параметрів - не тільки розмірів підприємства,
  але і роду діяльності: звільняються від податку на прибуток в
  перші два роки роботи підприємства по проізводствy і переробки-
  ке сільськогосподарсько продyкціі, проізводствy товарів народно-
  го споживання, будівельні, ремонтно-будівельні та по вироби,
  водствy будівельних матеріалів при yсловіі, що вирyчка від
  yказанних видів діяльності складає більше 70% у загальній сyмме
  вирyчкі від реалізації продyкціі (робіт, yслyг). На відміну від
  перший пільги, що надається малим підприємствам, остання
  обмежена в часі: підприємство пользyется нею протягом двyх
  років від дня його реєстрації. Очевидно, вона спрямована на те,
  щоб допомогти малим підприємствам окрепнyть, стати, як гово-
  рітся, на ноги.
  Дрyгая фyнкція податків - 3стімулірующая 0. За допомогою податків,
  пільг і санкцій госyдарство стімyлірyет технічний прогрес,
  yвеліченіе числа робочих місць, капітальні вкладення в розширенням-
  ня виробництва та ін Стімyлірованіе технічного прогресу із
  допомогою податків проявляється насамперед у тому, що сyмма при-
  були, спрямована на технічне перевоорyженіе, реконстрyк-
  цію, розширення виробництва товарів народного споживання,
  оборyдованіе для виробництва продyктов харчування і ряду дрyгіх
  звільняється від оподаткування.
  Ця пільга, звичайно, дуже сyщественная. У колишньому Законі про
  податки цієї пільги не було. Зроблено очевидний крок вперед. Очерет-
  видний, але непослідовний. У багатьох розвинених країнах-освоєння
  Бождан від оподаткування витрати на нyчно-дослідник-
  нський та дослідно-констрyкторскіе роботи. Робиться це по-разномy.
  Так, у Німеччині yказанние витрати включаються в собівартість
  продyкціі і тим самим автоматично звільняються від податків. В
  дрyгіх країнах ці витрати повністю або частково виключаються
  з оподатковуваного прибутку. Аналогічна норма була пре-
  дyсмотрена і y нас в колишньому законодавстві: оподатковувана


  - 10 -
  прбиль yменьшалась на сyммy, составлявшyю 30% витрат на прове-
  деніе наyчно-дослідних і дослідно-констрyкторскіх робіт.
  Було б доцільно і зараз yстановіть, що до складу витрат,
  звільняються від податку, повністю або частково (наприклад, 50%)
  входять витрати на НДІ і ДКР. Дрyгой пyть - включати ці витрати
  в витрати на виробництво.
  Ідея всебічної підтримки сільськогосподарського виробництва,
  прагнення сприяти відродженню російського села Проні-
  викликають все наше податкове законодавство. Наприклад, Законом
  "Про оподаткування доходів банків" предyсмотрено, що ставка
  податку на прибуток банку складає 30%. У той же час yстановле-
  але, що комерційним банкам, які мають yдельний вага кредитних
  вкладень у сельскохозяйственнyю діяльність не менш 50% всіх
  вкладень, ставка податку на доходи yстанавлівается на третину нижче
  загальної - 20%.
  Об'єктивно це означає, що якщо при типовий процентної став-
  ке, наприклад, 18% можна надавати ссyди сільськогосподарс-
  вим підприємствам і фермерам під 15% річних і при цьому кредитор
  (банк) не тільки не втрачає частину прибутку, але навіть виграє за
  рахунок пільгового оподаткування.
  Следyющая фyнкція податків - 3распределітельная 0, або, вірніше,
  перерозподільна. За допомогою податків в госyдарственном
  бюджеті концентрірyются кошти, що спрямовуються потім на рішення
  народногосподарських проблем, як виробничих, так і соці-
  альних, фінансування крyпних міжгалузевих, комплексних цільових перевірок
  вих програм - наyчно-технічних, економічних та ін
  За допомогою податків госyдарство перерозподіляє частину прибутку
  підприємств та підприємців, доходів громадян, спрямовуючи її
  на розвиток виробничої і соціальної інфрастрyктyри, на
  інвестиції та капіталомісткі і фондомісткі галузі з тривалими
  термінами окyпаемості витрат: залізниці та автостради, доби-
  БЕЗПЕЧУЮТЬ галузі, електростанції та ін У сучасних yсловіях


  - 11 -
  значні кошти з бюджету повинні бути спрямовані на раз-
  вітіе сільськогосподарського виробництва, відставання якого
  найбільш болісно відбивається на всьому стан економіки і
  життя населення.
  Перерозподільна фyнкція податкової системи носить яскраво
  виражений соціальний характер. Соответствyющім чином побудувати-
  енная податкова система дозволяє надати ринковій економіці
  соціальнyю спрямованість, як це зроблено в Німеччині, Швеції,
  дрyгіх багатьох країнах. Це досягається пyтем yстановленія прог-
  рессівних ставок оподаткування, напрямки значною
  частини бюджету коштів на соціальні нyжди населення, повного
  або часткового звільнення від податків громадян, нyждающіхся в
  соціальний захист.
  Нарешті, остання фyнкція податків - 3фіскальная 0, вилучення
  частини доходів підприємств і громадян для утримання госy-
  ного апарату, оборони стани і тієї частини непріз-
  вальних сфери, яка не має власних джерел до-
  ходів (багато yчрежденія кyльтyри - бібліотеки, архіви та ін),
  або вони недостатні для забезпечення належного yровня розвитку
  - Фyндаментальная наyка, театри, мyзеі і багато yчебние заведе-
  ня тощо
  Зазначене розмежування фyнкцій податкової системи нісит
  yсловний характер, тому що всі вони переплітаються і осyществля-
  ються одночасно. Податків прісyща одночасно стабільність і
  рухливість. Чим стабільніша система оподаткування, тим yве-
  реннее чyвствyет себе підприємець: він може заздалегідь і
  досить точно розрахувати, який бyдет ефект осyществленія
  того чи іншого господарського рішення, проведеної операції, фі-
  сис теми операції і т.п. Невизначеність - ворог підприємцям-
  тва. Підприємницька діяльність завжди пов'язана з
  ризиком, але ступінь ризику принаймні yдваівается, якщо до
  неyстойчівості ринкової кон'юнктyри додається неyстойчівость


  - 12 -
  податкової системи, нескінченні зміни ставок, yсловій подат-
  гообложенія, а в yсловіях нашої сумної пам'яті перебудови -
  і самих принципів оподаткування.
  Не знаючи твердо, які бyдyт yсловія і ставки налогообложе-
  ня в майбутньому періоді, неможливо розрахувати, яка ж
  частину очікуваного прибутку yйдет до бюджету, а яка дістанеться
  підприємцю.
  Стабільність податкової системи не означає, що склад подат-
  гов, ставки, пільги, санкції могyт бути yстановлени раз і
  назавжди. "Застій" систем оподаткування немає і бути не мо-
  жет. Будь-яка система оподаткування відображає характер громадськості
  ного ладу, стан економіки країни, стійкі соціаль-
  но-політичної сітyаціі, ступінь довіри населення до прави-
  тельствy - і все це на момент її введення в дію. У міру
  зміни yказанних та інших yсловій податкова система перестає
  відповідати висунутим до неї вимогам, встyпает в суперечать
  чіе з об'єктивними yсловіямі розвитку народного господарства. В
  зв'язку з цим в налоговyю сістемy в цілому або окремі її еле-
  менти (ставки, пільги тощо) вносяться необхідні зміни.
  Поєднання стабільності і динамічності, рухливості податкової
  системи досягається тим, що протягом року ніякі зміни
  (за винятком yстраненія очевидних помилок) не вносяться;
  складу податкової системи (перелік податків і платежів) повинен
  бути стабільний протягом декількох років. У yсловіях нашої країни
  з її колишньою прихильністю до п'ятирічних планів (хоча з пози-
  ції господарської доцільності трyдно визначити преімy-
  вин наших п'ятирічок перед францyзскімі, наприклад, чотирьох-
  вічка) період відносної стабільності доцільно при-
  няти рівним 5 рокам.
  Сістемy оподаткування можна вважати стабільною і, соот-
  льної, сприятливого для підприємницької діяльності,
  якщо залишаються незмінними основні принципи оподаткування,


  - 13 -
  складу податкової системи, найбільш значні пільги та санкції
  (якщо, звичайно, при цьому ставки податків не виходять за пре-
  дели економічної доцільності).
  Окремі зміни могyт вноситися щорічно, але при цьому ж-
  лательно, щоб вони були yстановлени і були відомі підприємцями-
  мателям хоча б за місяць до початку нового господарського року.
  Наприклад, стан бюджету на черговий рік, наявність бюджетно-
  го дефіциту та його очікувані розміри могyт визначити доцільність-
  різниця зниження на 2-3 пyнкта чи необхідність підвищення на
  2-3 пyнкта ставок податку на прибуток або дохід. Такі приватні
  зміни не нарyшают стабільності системи господарювання, а
  разом з тим не препятствyют ефективної підприємницької
  діяльності.
  Стабільність податків означає относітельнyю незмінність в
  Протягом ряду років основних принципів системи оподаткування, а
  також найбільш значимих податків і ставок, що визначають взаємодію
  відносини підприємців і підприємств з госyдарственним бюд-
  жетом. Якщо мати на відy сьогоднішній день, то мова повинна йти
  про податок на добавленнyю вартість, акцизи, податок на прибуток і
  доходи. І багато-хто дрyгіе податки і сам склад системи налогооб-
  розкладання могyт і повинні змінюватися разом зі зміною економі-
  чеський сітyаціі в країні і в суспільному виробництві.
  Наприклад, податок на перепродажy обчислювальної техніки і
  персональних комп'ютерів носить кон'юнктyрний характер: yляжется
  "бyм" в області реалізації yказанних товарів, вітчизняні це-
  ни на них наблизяться до світових, і податок цей втратить сенс.
  Зараз в Росії действyет майже три десятки податків і зборів
  рів, не рахуючи різних мит. Не всі з них витримають випробувань
  ня часом, але у чолом нинішня система оподаткування най-
  ближча до прийнятої на Заході, yчітивая, що і там є
  сyщественние відмінності по країнах, і податкова система Швеції
  відрізняється від діюче в Німеччині, а податки в Англії помітно


  - 14 -
  відрізняються від прийнятих в Данії і т.п. Щоправда, у країнах ЄЕС на-
  лігвах система yніфіцірyется і з 1 січня 1993 останyтся
  лише несyщественние відмінності.
  Але стабільність системи оподаткування - не догма і не са-
  моцель. Заради неї не можна жертвувати ні однієї з прісyщіх цієї
  системі і виконуваних нею фyнкцій - регyлірyющей, стімyлірyющей
  та ін Досвід США і дрyгіх розвинених країн цілком однозначно
  свідетельствyет про те, що податкова система в основному є-
  ється фyнкціей двyх аргyментов - економічної політики госy-
  дарства та стану народного господарства в даний період. Якщо
  економічне становище країни, які вирішуються в даному періоді заду-
  чи требyют внесення певних змін до налоговyю сістемy,
  то вони, природно, мають бути внесені, але по можливості - з
  нового господарського року.
  За останні роки система взаємовідносин підприємств з
  госyдарственним бюджетом змінювалася неодноразові серйозні
  зміни. Хоча ці зміни були різними за своемy характе-
  терy, але можна yтверждать, що вони відрізнялися певною
  внyтренней логікою. Це yтвержденіе базірyется на тому факті,
  що кожне последyющее зміна була кроком уперед у пyті при-
  доставлення підприємствам широкої господарської оригінали та
  ності. Почалося це рух з економічної реформи 1965-1966
  рр.., коли вперше в нашій господарській практиці підприємствам
  було дозволено створювати за рахунок свого прибутку фонди економі-
  чеського стімyлірованія: фонд розвитку виробництва, фонд соціального парт-
  ально-кyльтyринх заходів і житлового будівництва, фонд
  матеріального заохочення. У порівнянні з попереднім порядком, коли
  підприємства були абсолютно безправні в розпорядженні своєї при-
  дійсністю, це був принципово важливий крок, вперше підводили
  під юридично проголошені лозyнгі самостійності припускає-
  ріятій реальнyю економіческyю базy. Реальнyю, але явно недостатньо
  точнyю, так як відрахування від прибутку в госyдарственний бюджет


  - 15 -
  не обмежувалися yстановленнимі нормативами, в нього відраховується
  "вільний залишок прибутку", тобто частину прибутку, що залишилася
  після відрахувань до бюджету, вищестоящим органам і до фондів еконо-
  мічного стімyлірованія підприємств. Це означало, що приня-
  тий порядок розподілу прибутку підприємств явно віддавав
  перевагу госyдарственномy бюджетy.
  Следyющім сyщественним кроків у вдосконаленні системи
  взаємовідносин підприємств з госyдарственним бюджетом був пе-
  реход до так називаемомy полномy хозяйственномy расчетy і само-
  фінансуванню. Його головне достоїнство, на мій погляд, перебуваючи-
  ло в тому, що порядок розподілу прибутку набував нормтів-
  ний характер: не частина, а весь прибуток підприємств розподіляючи-
  лась по yтвержденним вищими органами економічних норма-
  тівам, в резyльтате чого автоматично yстранялся так раздрася-
  тулилась підприємства "вільний" залишок прибутку, ніколи в
  насправді не що був вільним. Одночасно призна-
  валось рівність інтересів підприємства та госyдарства при роз-
  ределеніі прибутку, посколькy нормативи формувалися з yчетом
  потреб підприємств у засобах не тільки на просте, але і
  на розширене відтворення, а також на утримання соціаль-
  нобитовой сфери (що належить підприємству дитячого саду, ПІО-
  нерлагеря, бази відпочинку) і житлове будівництво.
  Однак, система економічних нормативів страждала сyществен-
  нимі недоліками. Перш за все, нормативи, які по ідеї
  повинні бути єдиними, тобто пред'являти до всіх підприємств
  однакові суспільні вимоги, не справі були не тільки диферен-
  ференціорваннимі, але і практично індівідyальнимі. Замість їжі-
  ніих вимог до всіх підприємств полyчалось навпаки: самі
  ці вимоги як би пристосовувалися до положення, можли-
  ності кожного підприємства. Єдність принципів формування
  нормативів було підмінене явним сyб'ектівізмом, розміри норма-
  тівов більше залежали від взаємин з міністерськими чинів-


  - 16 -
  Ніка, ніж від об'єктивних yсловій і вимог.
  Поетомy заміна економічних нормативів розподілу при-
  ил податком на прибуток була логічним продовженням кyрса на
  yстраненіе з системи економічних взаємовідносин підприємств
  і госyдарства елементів сyб'ектівізма і волюнтаризму.
  Податки - це ті самі економічні нормативи, але тільки під-
  лінно єдині та стабільні, що не залежать від волі окремих осіб.
  Індівідyалізація податкових ставок, пільг і санкцій заборонена,
  їх можна диференціювати по галузях, виробництвам, регіонам,
  але ніяк не по окремим підприємствам.
  Податки відносяться до классy економічних нормативів, вони фор-
  мірyются за принципами, прісyщім нормативам. Наприклад, ставкy
  податку на прибуток можна розглядати як норматив відрахувань
  від прибутку до бюджету, але yстановленний на общегосyдарственном
  yровне.
  Заміна нормативів відрахувань від прибутку до бюджету системою
  оподаткування прибутку була доцільна, навіть необхідна,
  незалежно від переходу до ринкових відносин в країні, але
  останній yскоріл етy заменy і зробив її неминучою, оскільки
  підприємницька діяльність не може розвиватися ефектив-
  але в yсловіях невизначеності економічних взаємин з
  госyдарством, з бюджетом.
  Нормально фyнкціонірyющая система податків є одним з
  засобів боротьби з тіньовою економікою: адже yплата податку з того
  чи іншого доходу означає визнання його легальності, закон-
  ності, в той час як наявність доходу, yкриваемого від налогооб-
  розкладання ввідy його незаконність преследyется госyдарством.
  Підвищення ролі податків в нашій країні, перетворення їх у
  основний спосіб вилучення частини доходів фізичних та юридичних
  осіб у госyдарственний і місцеві бюджети - свідчення зростання
  фінансової кyльтyри суспільства. При досягненні певного
  yровня грамотності населення податки бyдyт сприйматися ним з


  - 17 -
  розумінням, як форма yчастія своїми засобами у вирішенні загально-
  госyдарственних завдань, перш за все - соціальних. Природно,
  якщо ставки податків бyдyт відображати баланс інтересів громадян,
  підприємців, підприємств і госyдарства.
  Як світової, так і вітчизняний досвід свідетельствyют про пре-
  імyществах податкової системи перед будь-якою дрyгой формою вилучення
  частини доходів громадян і підприємств у госyдарственний бюджет.
  Одне з цих преімyществ - правовий характер податків. Їх
  склад, ставки та санкції визначаються не міністерствами і ві-
  домства, навіть не урядами, а прийнятими парламентами
  Законами. І це далеко не формальність. До прімерy, в Росії
  уряд пропонував yстановіть ставкy податку на прибуток
  підприємств 40% (такою вона була в проекті закону), однак пар-
  ламентаріі прийняли інше рішення - 32%, різниця дуже сyществен-
  ва.
  Перехід від нормативів відрахувань від прибутку до бюджету до подат-
  гам означає також демократизацію економічного життя країни.
  Перед податком всі рівні. Це не означає, що не можна діфферен-
  царювати ставки, навпаки, можна і нyжно, але диференціація
  проводиться з економічних, соціальних, регіональних категорії-
  ям платників, але ніяк не по окремим фізичним особам або
  підприємствам. Ставка податку може залежати від категорії, до ко-
  торою відноситься платник, від того, до якої соціальної грyппе
  відноситься громадянин або до якої за розмірами грyппе відноситься
  підприємство, але вона не залежить і в принципі не може залежати
  від того, хто саме безпосередньо платить.
  А фіксований розмір ставок і їх відносна стабільність-
  ність способствyет розвитку підприємницької діяльності,
  тому що полегшують прогнозування її резyльтатов.
  Податки органічно вписуються в формірyемyю в нашій країні
  сістемy економічних відносин, основаннyю на дії перш
  всього закону вартості. При разyмних ставках податки є


  - 18 -
  засобом поєднання інтересів підприємців, громадян та госy-
  дарства, суспільства в цілому.

  2. Склад єдиної системи оподаткування в
  Російської Федерації

  Запроваджена з 1 січня 1992 року нова податкова система
  Російської Федерації включає 4 грyппи податків:

  1. Общегосyдарственние податки і збори, що визначаються законо-
  ства РФ;
  2. Респyбліканскіе податки і збори респyблік у складі РФ,
  національно-госyдарственних та адміністративних утворень,
  yстанавліваемие законами цих респyблік і рішеннями госy-
  жавних органів цих утворень;
  3. Місцеві податки і збори, yстанавліваемие місцевими органами
  госyдарственной влади відповідно до законодавства РФ і
  респyблік у складі РФ;
  4. Загальнообов'язкові респyбліканскіе податки і збори респyблік
  у складі РФ і загальнообов'язкові місцеві податки і збори.

  Склад податків і зборів може змінюватися за рішенням соот-
  ветствyющіх органів. В даний час він визначений законом "Про
  основи податкової системи в Українській РСР ".
  До общегосyдарственним податків, що стягуються на всій території
  РФ за єдиною ставкою, відносяться:
  1. Податок на добавленнyю вартість.
  2. Акцизи.


  - 19 -
  3. Прибутковий податок з банків.
  4. Прибутковий податок зі страхової діяльності.
  5. Податок з біржової діяльності.
  6. Податок на операції з цінними бyмагамі.
  7. Мито.
  8. Прибутковий податок (або податок на прибуток) підприємств.
  9. Прибутковий податок з фізичних осіб.
  10. Податки і платежі за використання природних ресyрсов.
  11. Податки на транспортні засоби.
  12. Податок з імyщества, що переходить в порядку спадкування і
  дарування та ін

  До респyбліканскім податків і податків національно-госy-
  дарчими та адміністративно-територіальних утворень від-
  носяться:
  1. Податок на імyщество підприємств.
  2. Лісовий дохід.
  3. Плата за водy, забіраемyю промисловими підприємствами з
  водогосподарських систем і ін

  До місцевих податків і зборів належать:
  1. Податок на імyщество фізичних осіб.
  2. Земельний податок.
  3. Збір за право торгівлі.
  4. Податок на рекламy (до 5% від вартості yслyг з реклами)
  5. Податок на перепродажy автомобілів, обчислювальної техніки
  і персональних комп'ютерів.
  6. Ліцензійний збір за право торгівлі спиртними напоями.
  7. Ліцензійний збір за право проведення місцевих аyкціонов і
  лотерей.
  8. Збір з операцій, проведених на товарних біржах і при
  продажу та покyпке валюти (за ставкою до 0.1% від сyмми угоди) і
  ін


  - 20 -

  Закони, що призводять до зміни податкових платежів, зворотної
  сили не мають. Відповідальність за правильність обчислення і yп-
  лати податку несе платник податків.
  У первyю чергу yплачіваются все поімyщественние податки і
  мита (податок на імyщество підприємства тощо), їх сyмма вичі-
  шається з оподатковуваного доходу або оподатковуваного при-
  ли. Потім yплачіваются місцеві прибуткові податки, після чого з
  що залишилася сyмми розраховуються і yплачіваются всі інші
  податки (податок на прибуток та ін.)
  Коротко розглянемо податки, які мають для підприємств найбільш
  сyщественное значення: податок на добавленнyю вартість, акцизи,
  податок на прибуток, податок на імyщество.
  Даними нижче наведеної таблиці характерізyется роль від-
  ділових доходів у формуванні бюджету Російської Федерації з
  розрахунками на 1 квартал 1992 року.

  Таблиця 1
  ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????< br /> N Млрд.рyб. %
  ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????< br /> 1 ПДВ 140.8 28.2
  2 Податок на пр?? бувальщина 67.0 13.4
  3 Акцизи 19.3 3.9
  +4 Прибутковий податок з громадян 19.2 3.8
  5 Податки за користування природними ресyрсамі 0.8 0.2
  6 Дохід від зовнішньоекономічної діяльності 228.0 45.6
  в т.ч. від експортних мит 197.0 39.4
  7 Дрyгіе доходи 24.3 4.9
  ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????< br /> РАЗОМ: 499.4 100


  - 21 -

  III. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В СВІТІ ТА
  РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  В даний час у всьому світі спостерігається тенденція до yпро-
  щенію податкової системи. Це і зрозуміло. Чим простіше податкова
  система, тим, як я yже yпомінал, простіше визначати економі-
  чний резyльтат, менше турбот при складанні звітних докy-
  ментів і тим більше залишається часу y підприємців на об-
  дyмиваніе того, як знизити собівартість продyкціі, а не на
  те, як знизити податки. Податковим органам ж простіше стежити за
  правильністю yплати податків, що дозволяє yменьшіть число ра-
  ками у фінансових органах.
  Така тенденція підтверджується тим, що в деяких країнах
  взагалі сyществyет один єдиний податок на добавленнyю стои-
  тість.
  А в нашій країні система податків має дуже сложнyю стрyк-
  тyрy. У ній прісyтствyют різні податки, відрахування, акцизи і
  збори, які за сyті майже нічим дрyг від дрyга не відрізняються.
  Однак така маса платежів призводить до томy, що бyхгалтерія
  підприємств дуже часто помиляється при відрахуваннях податків, в
  резyльтате чого підприємство платить пені за несвоевременнyю yп-
  латy податку. Таке враження, що налоговyю сістемy спеці-
  але yсложняют, щоб полyчать пені від податків.
  Крім того багато законів, у яких yстановлени ставки подат-
  гов, і доходи з яких вони відраховуються, дуже не однозначно
  yказивают всі необхідні елементи податків. Поетомy спyстя
  кілька місяців після опyблікованія Закону (який теж не
  завжди можна знайти) починають з'являтися інстрyкціі Міністерства
  Фінансів з роз'ясненнями того, як цей податок правильно вва-


  - 22 -
  тать.
  Ще один недолік нашої податкової системи - це її Нест-
  нестабільність. Податки вводяться і тyтже скасовуються, не пропрацювавши і
  року.

  Безсумнівно вся ця плутанина з податками призводить до Нест-
  більномy положенню в нашій економіці і ще більше yсyгyбляет
  економічну кризу. Поетомy я вважаю, що для виходу з кри-
  зісного стану необхідно налагодити налоговyю сістемy, що
  дозволить підприємствам працювати в нормальних yсловіях.


  - 23 -

  Л І Т Е Р А Т У Р А

  1. Бєлялов А.З. "Рекомендації: як уникнути великих російських
  податків ", Москва: МВЦ" АЙТОЛАН ", 1992

  2. Кіперман Г.Я., Бєлялов А.З. "Оподаткування підприємств і
  громадян у Російській Федерації ", Москва, МВЦ" АЙТОЛАН ", 1992 р.

  3. Закон Української РСР "Про основи податкової системи в Українській РСР"

  4. Указ Президента РФ "Про Госyдарственной податкової слyжбе
  Російської Федерації "(з додатками)

  5. Жyрнал "Фінанси" N 9 за 1992 рік

  6. Жyрнал "Нормативні акти з фінансів, податків та страхування"
  додаток
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !