ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Податкова система Республіки Казахстан .
       

   

  Податки, оподаткування
  ПЛАН:
  Введення
  ГЛАВА I:
  Податки: теорія, сутність та функції
  Сутність та функції податків
  1.1 Система оподаткування
  Розділ II:
  Податкова система в Республіці Казахстан: проблеми реформування і тенденції розвитку
  Висновок
  Список літератури

  ВСТУП
  Податкова система - больова точка реформуються економіки. Вона є найважливішою складовою умов економічного розвитку Казахстану. У наші дні податки повинні стати частиною комплексних системних реформ, спрямованих на вирішення основних завдань, що стоять перед суспільством. Формуючи основи податкової політики, уряд РК зіткнулося з необхідністю вирішення надзвичайно складної проблеми. Суть її в тому, що одночасно потрібно враховувати безліч обставин і факторів: податкова політика повинна гарантовано забезпечити дохідну частину державного та місцевого бюджетів; ставки відрахувань повинні бути мінімальними, щоб стимулювати розвиток економіки; механізм оподаткування повинен бути максимально простий, треба щоб платити податки стало психологічно краще.
  Недоліки податкової системи, перед прийняттям нового податкового законодавства, лежать на поверхні. Це і дуже велика кількість податків, і надмірні ставки, і, як наслідок, неодмінно висока частка податкових платежів із загальної суми доходів господарюючих суб'єктів, які через це змушені шукати шляхи виходу з-під податкового преса. Найбільш привабливою видається сфера комерції, де значно ширші можливості для швидкого обертання коштів. Але й тут у нестабільних фінансово-кредитні умови, податки настільки підвищують ймовірність банкрутства, що виштовхують підприємців у тіньову сферу. Таким чином, податкова система лежить в основі інтенсивного нарощування тіньових операцій. В результаті, так звані "недобори" планованих надходжень до бюджету мають не тільки кримінальну основу, а й є результатом природної самозахисту господарюючих суб'єктів від податкового тиску. Керівники будь-якого підприємства і підприємці поставлені перед вибором: або вони платять всі податки і прирікають себе на банкрутство, або ховають все, що можуть, і продовжують жити. Ясно, що перевага надається іншому.
  У сформованих умовах не врятують ні величезні зусилля податкової інспекції, ні створення багатотисячної армії податкової поліції.
  У тіньових операціях взаємини між їх учасниками, особливо в конфліктних ситуаціях, здійснюються незаконними методами, що є живильним середовищем для розвитку організованої злочинності. У той час як сьогодні, ця проблема бере для суспільства загрозливого характеру. Очевидно, що тільки зусиллями МВС її не здолати. Одночасно зі зниженням загальних надходжень до бюджету, зароджується і інтенсивно розвивається ряд небезпечних для суспільства соціально-економічних процесів. Принциповими недоліками податкової системи стало включення цілого ряду відрахувань і обов'язкових платежів до фондів перетворення економіки, зайнятості, розвитку транспортного, соціального страхування, в собівартість і ціни готової продукції. Створюється база для безперервного спіралеподібного зростання цін за рахунок постійного збільшення собівартості товару. Масового характеру взаємних боргів (неплатежів), що підсилюються падіння обсягів виробництва, гострий дефіцит обігових коштів є не результатом безгосподарне діяльності керівників підприємств, а неминучим наслідком несприятливих макроекономічних умов, у тому числі і недоліків податкової політики. Тому потрібно зробити ще досить багато, щоб податкова політика допомогла вирішити насущні проблеми реформованих економіки.

  ГЛАВА I.
  ПОДАТКИ: ТЕОРІЯ, СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ.
  Що ж таке "податки"? Податки - це обов'язкові надходження до збори з юридичних і фізичних осіб, що проводяться державою на основі державного законодавства. Вони висловлюють обов'язковість юридичних і фізичних осіб брати участь у формуванні фінансових ресурсів держави. Податки, будучи інструментом перерозподілу, покликані також гасити виникають збої в системі розподілу і стимулювати або стримувати людей у розвитку тієї чи іншої форми діяльності. Податки поділяються на реальні й особисті. Реальні податки - це податки на майно. Ними обкладається безпосередньо дохід або майно, а не сам платник податків, тобто продаж, купівля або володіння майна. Особливість цього податку в тому, що він не враховує фінансового стану платника податків. Особистими податками обкладаються тільки доходи населення, вони повинні враховувати платоспроможність платника податків. (Вул.: Прибутковий податок). Відмінності між особистими і реальними податками має визначальне значення при характеристиці податкової системи з точки зору справедливості і рівності розподілу податкового тягаря. За цим критерієм реальні податки поступаються добре розробленим особистим податкам. Що враховує індивідуальні положення платників податків. Тому краще прагне до більш широкого використання особистих податків. Платник податків сплачує податок з джерела податку - матеріального фонду, з якого виплачується податок (трудовий або підприємницький фонд). Існує два способи сплати податків: з доходів і з капіталу. Який доцільніше з точки зору економіки сказати не можна, тому що кожен окремий випадок потрібно вирішувати на підставі всієї сукупності економічних, фінансових і соціально-політичних умов. У податковій теорії існує поняття податкової одиниці - це та частина об'єкта податку, яка покладена в основу нарахування податку.
  Пр.: У прибутковий податок податкова одиниця - рубль, тенге ил марка; у поземельній - 1 гектар, 1 акр ділянки; в акцизному - 1 пляшка, 1 пачка сигарет. Також існує поняття податкової системи - пов'язана з собою сукупність податків, що склалися в даній державі під впливом соціально-політичних, економічних умов. Податкова система базується на відповідних законодавчих актах держави, які встановлюють конкретні методи побудови і стягування податків, тобто визначають конкретні елементи податків. До елементів податків відносяться:
  * Суб'єкт податку (особа яка зобов'язана платити податок за законом) однак за допомогою певних економічних механізмів податковий тягар може бути покладений на інших осіб, тому спеціально виділяється.
  * Носій податку - доход чи майно з якого нараховується податок (прибуток, зарплата тощо)
  Перекладення податків є найважчою в теорії оподаткування проблемою і можливе тільки за певних умов (умов ринку, відносини попиту, пропозиції товару і його ціни і т.д.).
  Податки виконують такі функції:
  1. Фіскальна (мобіліззаціонная) функція; тобто держава збирає податки для фінансування відповідних доходів.
  2. Промислова. Збираючи податки, держава тим самим робить вплив на різні сфери економіки, здійснюючи соціальну політику, перерозподіляє доходи між групами населення, регіонами, підтримує малозабезпечених і т.д.
  3. Регулююча функція полягає в забезпеченні пропорції між споживанням населення за допомогою вилучення частини поточних доходів та їх спрямування на розвиток виробництва.
  4. Стимулююча - створення різних стимулів щодо економічного зростання, технічному оновленню, проведення НДДКР, зростання народонаселення.
  5. Обмежувальна функція - через податкову політику держава може стримувати чи обмежувати розвиток тих чи інших виробництв.
  6. Контрольно-облікова функція - облік доходів підприємств і груп населення обсягів і структури виробництва, руху фінансових потоків.
  У податковій теорії існує таке поняття як ставка податку - величина податкових обчислень на одиницю об'єкта податку (грошова одиниця доходів, одиниця земельної площі і т.п.). Розрізняють тверді, прогресивні, пропорційні і регресивні податкові ставки. Тверді ставки встановлюються в абсолютній сумі на одиницю обкладання, незалежно від розмірів доходу. (М. на тонну нафти). Прогресивні - у міру збільшення доходу збільшується розмір податкової ставки, тобто рівень розміру податку знаходиться у прямій залежності від розміру податку. (Прибутковий податок). При прогресивної шкали оподаткування платник податків сплачує не тільки все більшу абсолютну суму доходу (в міру його зростання), але і більшу його частку. Пропорційні ставки - розмір їх не змінюється і не залежить від рівня доходів (Н.Д.С.). регресивна обробка прогресивному. Її суттю є збільшення розмірів податкової ставки в міру зменшення доходів. Такий податок може і не проводити до зростання абсолютної суми надходжень до бюджету при збільшенні доходу платників податків. У деяких випадках застосування податків можливе не тільки в чистому вигляді, але і в змішаному варіанті.
  За платоспроможності податки поділяються на прямі і непрямі. Прямі податки сплачуються безпосередньо суб'єктами податку (прибутковий податок, податок на нерухомість) і прямопропорційна платоспроможності. Непрямі податки - це податки на певні товари та послуги. Непрямі податки стягують через надбавку до ціни (пр.: акцизи).
  Залежно від використання податки поділяються на загальні та специфічні. Загальні податки використовуються на фінансування поточних та капітальних витрат державних і місцевих бюджетів без закріплення за яким-небудь певним видом витрат. Специфічні податки мають цільове призначення. (пр.: відрахування на соціальне страхування або відрахування в дорожні фонди).
  З основних концепцій оподаткування мені хотілося б виділити концепцію відповідно до якої юридичні та фізичні особи мають сплачувати податки в прямій залежності від розміру отриманого доходу. Дана концепція відрізняється великою раціональністю і справедливістю, оскільки існує різниця між податком, який стягується з передбачуваних доходів на предмети розкоші, і податком, який хоча б незначною мірою утримується з витрат на предмети першої необхідності. Однак при впровадженні цієї концепції на практиці виникають певні проблеми, пов'язані насамперед з тим, що немає суворого наукового підходу до зміни можливостей тієї або іншої особи платити податки. Ясно тільки, що споживач завжди в першу чергу витрачає свої доходи на товари і послуги першої необхідності, а лише потім на предмети розкоші. Практика оподаткування країн з розвиненою економікою, в більшості, показує що існують такі основні податки: Прибутковий, Н.Д.С. і внески на соціальне страхування.
  Практика прибуткового оподаткування розрізняє: валовий дохід, відрахування і оподатковуваний дохід. Валовий дохід - це сума доходів, отриманих з різних джерел. Законодавчо, практично у всіх країнах, з валового доходу дозволяється відняти виробничі, транспортні, відряджені та рекламні витрати. Крім того, до відрахування відносяться різні пільги: неоподатковуваний мінімум, суми пожертвувань, наприклад пільги для інвалідів, пенсіонерів і т.п. Таким чином: оподатковуваний дохід = валовий дохід - вирахування. У прибутковий оподаткування розрізняють прибутковий податок з фізичних осіб і прибутковий податок з юридичних осіб. Прибутковий податок з фізичних осіб належить до прямих податків з прогресивною ставкою оподаткування. Прогресія в особистому прибутковий оподаткування дозволяє згладжувати нерівність у доходах. Другий за значущістю вид податку, що застосовується у більшості розвинених країн - це податок на додану вартість (Н.Д.С.). Додана вартість включає в себе заробітну плату, амортизаційні відрахування, відсоток за кредит, прибуток, витрати на електроенергетику і т.п. Н.Д.С. охоплює практично всі види товарів і послуг, тому при відносно низьких ставках поповнює казну краще інших видів податків, дозволяє гнучко балансувати бюджетні витрати і доходи при інфляційному зростанні цін, їх лібералізації. Н.Д.С. являє собою вилучення до бюджету частини приросту вартості, створеної в процесі виробництва товарів, робіт і послуг, і вносяться до бюджету у міру їх реалізації. Податок стягується з різниці між відпускною ціною і витратами виробництва до даній стадії руху товарів, тобто фактично на кожен технологічної стадії руху товару до споживача. Фактично Н.Д.С. -це податок не на виробника, а на споживача, оскільки в умовах вільних цін ніщо не міняє продавцям товарів та послуг податкові компенсувати втрати за рахунок зростання цін. Підприємства є тут лише свого роду митниками.
  До непрямих податків, широко застосовуються в різних країнах відносяться акцизи. Як і інші непрямі податки, акцизи включаються в ціну товару й оплачуються покупцями даного товару. Однак діапазон дії акцизів невеликий - це в основному особливі, обрані товари, тому у споживача є можливість переорієнтації на займають товари і "відходу" від сплати цих податків.

  Розділ II.
  ПОДАТКОВА СИСТЕМА В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ.
  Наша молода суверенна держава робить перші кроки в фіскальної політики. Від чіткого усвідомлення того якою має бути податкова система залежить успіх податкового законодавства держави. Податкова система повинна відповідати таким вимогам:
  1. Стабільність податкової системи;
  2. Упорядкованість механізму збору податків (що спростить контроль за своєчасністю та повнотою сплати податків);
  3. Пільгування кінцевої продукції, а не факторів виробництва (з наданням пільг після підтвердження наявності практичного ефекту пільгованих величин). Проблема податкової реформи тісно пов'язана з проблемою стимулювання виробничих інвестицій. Такий зв'язок обумовлена тим, що в рамках податкової і кредитної політики формується система пільг та інших економічних заходів, які спрямовані на стимулювання інвестицій у виробництво;
  4. Субординація місцевих і загальнодержавних податків. (Розмежування сфер загальнодержавних та місцевих податків винятковий свавілля у формуванні ресурсів усіх рівнів адміністративної ієрархії, є гарантом їх самостійного розвитку самоврядування);
  5. Рівність перед законом усіх платників податків, одноманітність податкової політики (Досягнення великого однаковості полегшить задоволення інших критеріїв вдалою податкової політики, воно сприяє спрощення податків і це є внеском у їх нейтральність);
  6. Законодавче право платника податку на інформацію (Система оподаткування повинна показувати населенню скільки коштують різні заходи держави, які здійснюються в різних масштабах, з тим щоб рішення політиків, як і на що, витрачати гроші, підкріплювалося б готовністю платників податків платити за ці практичні дії);
  7. Простота податкової системи (Спосіб реального спрощення - значна переоріентіровка податкової політики від потреб відносного становища кожного окремого платника податків у бік широких і загальних правил, які охоплюють більшу частину економічної поведінки і угод);
  8. Нейтральність системи оподаткування (Цілком нейтральна податкова система залишає незмінними всі вартісні або цінові відносини наявні на ефективно діючому приватному ринку не зазнає впливу з боку держави). У 1985 р. професорами Р. Холмсом і А Рабушка з інституту Гувера розроблений нейтральний пропорційний податок, який є інструментом досягнення нейтральності системи оподаткування і сприяє формуванню гнучкої податкової системи, яка є дієвим механізмом проведення економічної політики держави.
  Податкові системи багатьох країн світу розвивалися поступово, протягом багатьох років. У Казахстану ж не було і немає часу для тривалої еволюції створення податкової системи, необхідно якнайшвидше становлення і розвиток національної економіки. Але Казахстан не зможе за один період перейти до повністю задовільною і сучасної податкової системи. Просування до цієї мети має здійснюватися поетапно з тим, щоб дати час, як платникам податків, так і податковим організаціям осмислити зміни в міру того, як вони вносяться. Оскільки неможливо за один раз внести всі бажані зміни повинні бути певнаа черговість.
  Період 1994-95 р. - перший етап, 1996 -98 р. - друге, створення нової податкової системи.
  На першому етапі 1994-95 - розроблено і введено в дію податковий кодекс закладає базову основу нової системи.
  Перед прийняттям, у квітні 1995р., Нового податкового законодавства положення в Казахстані було вкрай важкий. Але працювали зовсім, або функціонували з неповним тижнем або з великими перервами до 60% промислових підприємств. У списку кандидатів у банкрути 12 найбільших підприємств. Загальні неплатежі, величезний дефіцит державного бюджету (тому що податків у скарбницю практично ніхто не платить). Скільки податків в республіці толком ніхто не знав. За одними даними їх всього 43 (з них 16 загальнодержавних, 10 обов'язкових місцевих, 17 дозволених місцевих), за іншими 47 податків (і 8 видів відрахувань у всякого роду фонди). Схеми оподаткування ставили у вигідніше не виробника благ, а того, хто цими товарами торгував або розподіляв фінансування інвестицій під товари.
  Уряд, приймаючи новий податковий кодекс, ставив перед собою наступні цілі:
  1. Спрощення, усунення протиріч;
  2. Перетворення його в єдине ціле на всій території республіки Казахстан;
  Передбачалося скоротити кількість податків до 40-45%, а прибуткового податку з громадян до 40%, щоб не послаблювати стимули ділової активності, уточнити ставки всіх податків: земельного, на майно, фізичних осіб, рентні платежі тощо. Головне повинна бути припинена практика ведення нових неефективних податків. За завданням Уряду республіки, Мінфіну та інших державних структур було розроблено декілька альтернативних проектів "Кодекс про податки". Принципи "урядового проекту" за твердженням розробників, практиків і вчених наступні: справедливість, тобто виключення пільгування одних платників податків за рахунок інших, простота і економічна нейтральність, зіставлення податкових ставок, щоб на одні й ті ж товари не було б великого розвитку в податках республіки і у партнерів в інших країнах. Продумувалися також прогресивно-регресивна форма оподаткування, що посилює відповідальність, як платника податків, так і податкових служб за порушення закону, створення податкової міліції.
  Податкові відносини зміцнилися практикою. З 1 липня 1995 р. В Казахстані діє новий Податковий Кодекс. Він заснований на правових параметрах прийнятих у просторі всього світу, і сприяє створенню внутрішньої правової бази, що дозволяє нашій економіці швидше переорієнтуватися на ринкові відносини, і відповідає інтересам держави в цілому. Включення механізмів принципово нових податкових відносин - важлива сторінка в порівняно короткій історії ринкових реформ в Казахстані. Між законом і його реалізацією шлях буває довгий, але це коли закон не сприймається життям. Державна податкова служба Казахстану була створена ще у 1991 р. за Назарбаєва з метою подальшого вдосконалення системи контролю за дотриманням податкового законодавства. 1995 рік став самим революційним в першу п'ятиріччі - рік великих експериментів радикального реформування податкової системи республіки Казахстан.
  Які ж податки стягуються з населення Казахстану?
  1. Прибутковий податок з фізичних і юридичних осіб стягується на підставі Указу Президента Республіки Казахстан має силу закону "Про податки та інші обов'язкові платежі до бюджету" від 24 квітня 1995 р. № 2235.
  Платникам прибуткового податку є фізичні та юридичні особи, які мають оподатковуваний дохід у податковому році. До фізичних осіб відносяться громадяни Казахстану, громадяни іноземних держав та осіб без громадянства. Об'єктом оподаткування прибутковим податком є оподатковуваний дохід фізичної особи, у тому числі що займається підприємницькою діяльністю, обчислений, як різниця між сукупним річним доходом і відрахуваннями (дозволяється з метою оподаткування). До сукупного річного доходу відносяться всі види доходів отримані в грошовій або натуральній формі за податковий рік. Ставка податку (для фізичних осіб - 5-40%, для юридичних - 30%) розрахунок із збільшенням оподатковуваного доходу.
  2. Платежі, податки надрокористування. У нього входять бонус - плата за право проведення геологічних робіт, Роялті - плата за експлуатацію родовищ і податок на надприбуток.
  3. Н.Д.С. (податок на додану вартість). Являє собою відрахування до бюджету частини приросту доданої вартості в процесі виробництва і обігу товарів в Казахстані, робіт, послуг та імпортного товару. Н.Д.С., що підлягає сплаті до бюджету, визначається, як різниця між сумами Н.Д.С., нараховані за реалізовані товари, роботи, послуги, і сумами податку, що підлягає сплаті (сплаченими) за придбані товари, виконані роботи або надані послуги. Платникам Н.Д.С. є фізичні особи, які займаються комерційною (підприємницькою) діяльністю, які постали або зобов'язані стати на облік за Н.Д.С.. За імпортованим товарах платниками є фізичні особи, які здійснюють імпорт на митну територію Казахстану. Об'єктом оподаткування Н.Д.С. є оподатковуваний оборот і оподатковуваний імпорт. Оподатковуваним оборотом є оборот з реалізації товарів, виконаних робіт або наданих послуг, здійснених в межах республіки. Оподатковуваний оборот визначається на основі вартості реалізованих товарів, робіт або послуг виходячи із застосовуваних цін і товарів, без включення до них Н.Д.С.. Обкладати імпорт є імпортовані товари. Ставка Н.Д.С. встановлена в розмірі 20% від оподатковуваного обороту і оподатковуваного імпорту. Сума Н.Д.С., що підлягає сплаті до бюджету (чиста сума Н.Д.С., нарахована за звітний період), визначається як різниця між сумою нарахованого податку, що підлягає отриманню з оподатковуваного обороту, і сумою податку, відносять до заліку. При застосуванні платником податку методу нарахування сумою Н.Д.С., відносять до заліку, є сума податку, що підлягає сплаті за виставленими рахунками податковим - фактором фактично надійшли товарах, у тому числі по імпортованим, включаючи основні засоби (крім будівель і легкових автомобілів), виконаних роботах або вчиненим послуг протягом звітного періоду, який використовується або будуть використовуватися для цілей оподатковуваного обороту. При застосуванні платником податку касового методу обліку щодо віднесення сум Н.Д.С. в залік повинен мати місце факт оплати.
  4. Акцизи. Ними обкладаються товари, вироблені на території Казахстану та імпортовані на територію Казахстану з такого переліку: всі види спирту, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вина, пиво, виноматеріали, тютюнові вироби, осетрова і лососева риба, ювелірні вироби з золота, платини та срібла, вироблений і невичинені хутро, шкірки (крім кролика, крота, собаки, оленя, овчини), вироби з натурального хутра, одяг з натуральної шкіри, вироби з кришталю, кришталеві освітлювальні прилади, бензин (крім авіаційного), дизельне паливо, легкові автомашини, вогнепальна та газова зброя і гральний бізнес. Платниками є фізичні особи, що виробляють товари на території Казахстану та здійснюють гральний бізнес на території республіки (гральні будинки, казино) та особи, які ввозять товар на територію Казахстану з інших країн, але зроблені з сировини Казахстану, що виробляють розлив алкоголю що ввозиться на територію республіки. Ставки затверджені урядом у відсотках до вартості товару або фізичного обсягу в натуральному вираженні.
  5. Податок на майно. Платниками податку є фізичні особи за об'єктами оподаткування, які використовуються у підприємницькій діяльності, фізичні особи за об'єктами оподаткування невживаних у підприємницькій діяльності, що мають на території Казахстану об'єктивні обкладення на праві власності, довірчого управління власністю, господарського відання, оперативного управління. Податок на виробничі і невиробничі фонди фізичних осіб (що займаються підприємницькою діяльністю) щорічно складає по 0,5% від вартості зазначеного фонду. Податок на майно фізичних осіб, що не використовується у підприємницькій діяльності, сплачується щорічно за ставкою 0,5% від оціночної вартості майна. Коли фізична особа використовує частину майна під підприємницьку діяльність податок на цю частку 0,5%. Термін сплати за ставкою 0,5% від вартості майна фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю становить рівні частки: 20 лютого, 20 травня, 20 серпня, 20 листопада податкового року. Сплата податку фізичних осіб не займаються підприємництвом до 1 жовтня поточного року.
  6. Земельний податок. Платниками є фізичні особи, які мають у володінні або користуванні земельні ділянки. Базові ставки земельного податку встановлені по категорії основного цільового призначення земель. Розмір земельного податку визначається не за результатами господарської діяльності землевласника, а від якості, місця розташування та водозабезпечення земельної ділянки. Передбачені пільги.
  7. Державна політика. Стягується на основі закону республіки Казахстан "про держмито" прийнятого, Верховною Радою Республіки Казахстан 19.12.92 № 17.92. Платниками є фізичні особи, в інтересах яких спеціально уповноважені органи здійснюють дії та видають документи, що мають юридичне значення. Держмито обчислюється у відсотковому відношенні до відповідної суми (суми позову, що засвідчує договору тощо) або до місячного розрахунковим показником.
  Відповідно Указом Президента Республіки Казахстан має силу закону "Про податки та інші обов'язкові платежі до бюджету" від 24 квітня 1995 р. до місцевих податків належать такі податки:
  1) Земельна;
  2) На майно з юридичних і фізичних осіб;
  3) Податок на транспортні засоби;
  4) Збір за реєстрацію фізичних осіб які займаються підприємницькою діяльністю і юридичних осіб;
  5) Збори за право займатися окремими видами діяльності;
  6) Збір з аукціонних продажів.
  Дані податки стягуються на території Казахстану. При цьому конкретні ставки цих податків, визначаються законодавчими та правовими актами місцевого самоврядування, якщо інше непередбачено законодавчим актом республіки Казахстан. До місцевих податків належать податки і збори, які можуть встановлюватися рішенням районних і міських представників органів державної влади (- податок на рекламу, податок на продаж автомобілів тощо).
  Отже, з 1995 р. - "року перелому" у податковій політиці - почалася манятся податкова система, хоча до досконалості ще потрібно багато і багато змінювати. Зміни оподаткування викликані реальним станом економіки, що і в 1996 році складне. Тільки за січень недоїмка в цілому по всіх податках і платежах зросла на 4,8 млрд. тенге, але з 1 липня 1995 з'явилася можливість розширити податкову базу (нові надходження до бюджету), уточнити стратегію і оптимізувати тактику роботи у всіх підрозділах податкових служб. Активізувати співпрацю з правоохоронними та іншими економічними відомствами. Механізм реалізації Податкового кодексу почав діяти. Тим не менше його входження в життя, впровадження в повсякденну практику не буде простим і швидким, будь-яке положення повинно вводиться поступово. Тому податкова служба на початку 1996 підготувала 4 проекти указів Президента, 18 проектів постанов Уряду, 10 інструкцій, спрямованих на позичена і розвиток податкової реформи. Основні її ідеї: формування доходів до бюджету, економічна нейтральність, справедливість і простота самої системи. Скажімо введена єдина ставка прибуткового податку для фізичних і юридичних осіб (раніше стягували податок на прибуток), що відповідає загальносвітовій практиці.
  З'явилося поняття сукупного річного доходу з якого обчислюються всі витрати, пов'язані з його одержанням. Значно спростили порядок амортизаційних відрахувань основних засобів. Промисловці, підприємці, фінансисти та аграрії отримали можливість для більш стабільної діяльності: дозволений перенесення збитків від підприємництва на строк до п'яти років. Коротше кажучи, внесені суттєві зміни у всі частини податкового законодавства. На черзі перехід до оздоровлення економіки і соціального стану в країні. Важлива роль тут у податкових організацій зміна режиму оподаткування спрямовано на стимулювання інвестицій у спеціально економічні зони, їх створення і розширення. Пр.: Для юридичних осіб, які здійснюють діяльність на таких територіях, встановлена пільгова ставка податку - 20%. Додатково введена пільга з прибуткового податку, і на Н.Д.С. імпортних товарів придбаних за рахунок держбюджету, у закордонних кредітлініям, які забезпечені гарантією держави. Органи податкової служби використовують в роботі різні форми і методи вирішення проблем, що виникають у цей складний перехідний період. Зокрема, стара ідея обігу державних казначейських зобов'язань випущених Міністерством Фінансів для погашення заборгованості державі 700 найбільших підприємств Казахстану. У 1996 році продовжена робота з укладання двосторонніх податкових конвенцій з країнами СНД про уникнення подвійного оподаткування. У листопаді 1996 р. - розпорядження Президента "Про декларування державними службовцями доходів і майна, що підлягають оподаткуванню". Наскільки дійсним виявиться президентське розпорядження - адже відомо вміння наших чиновників обходити закон і загальноприйняті норми. Як роз'яснила служба законодавства та правової експертизи адміністрації Президента, прийняті заходи - лише початок розгортається роботи. А поки відбувається тільки збір відомостей, а не саме декларування, яке буде мати місце в подальшому, коли після закінчення певного часу податковими органами стане проводиться зіставлення рівня доходів держслужбовців з їх витратами. Саме тоді з'явиться можливість визначити реальний рівень їх витрат, здійснювати контроль за ними і повної сплати податків чиновниками.
  Але в будь-якому випадку розпорядження Президента - один із прикладів тієї діяльності глави держави, у руслі якої він вживає заходів до підвищення відповідальності органів влади перед нарди. Відповідно до цього розпорядження уряду дано завдання у десятиденний термін розробити і внести до парламенту законопроект представляє обов'язкове щорічне декларування доходів і майна усіма без винятку. Так що, податки все-таки платити доведеться. В кінці 1997 р. надходження податків до бюджету погане і всі спроби фіскальних служб змінити ситуацію малоефективні. Про це йшлося на засіданні уряду країни, на якому обговорювалася доповідь про надходження податків і обов'язкових платежів до бюджету, пенсійного та інших фондів, а також звіт про роботу податкової поліції за 10 місяців поточного 1997 р., представлений Державним податковим комітетом.
  Було повідомлено, що на 1 листопада 1997 р. в цілому по республіці зібрано податків та інших платежів 89% від прогнозованої цифри, недоотримано 13,5 млрд. тенге. В основному за рахунок недобору прибуткового податку з юридичних та фізичних осіб, акцизів. Причинами цього явища зрозумілі: криза неплатежів, представлення можливості платникам податків погашати збитки за рахунок сукупного витрати, зростання числа неспроможних підприємств. Звичайно, податкова служба не сиділа, склавши руки. Тільки податковою поліцією з початку 1997 перевірено 22311 об'єкта, при цьому були виявлені 18 тис. Різних порушень податкового законодавства. За короткий термін управлінням податкової поліції по м. Алмати розкрита глибоко законсервована, розгалужена мережа підприємств, через які нелегально вироблялися обороти грошових коштів на мільярди тенге. Ще буде вжито низку заходів: створення акцизних постів на підприємствах, що випускають підакцизну продукцію, жорсткість правил відкриття нових рахунків (розрахункових і позичкових). У грудні 1996 р. перейшли на новий зразок акцизної марки, віддрукованої на прідісцентной папері з поліпшеною ступенем захисту. Триває робота по вдосконаленню правової бази.
  Але від таких заходів не завжди є негайна віддача, говорив на засіданні прем'єр-міністр А. Кажегельдін. Він же підкреслив, що спроби відходу від сплати податків, напевно будуть тривати ще довго, в силу різних причин і сьогодні мову треба вести про зміншенняеніі їх кількості, якщо такі спроби неможливо виключити повністю.

  ВИСНОВОК
  Отже, до кінця 1998 р. повинна завершиться робота (другий етап побудови податкової системи республіки Казахстан 1996-1998) зі створення податкової системи відповідає в повному обсязі умов ринкової економіки. Побудова податкової системи в Казахстані залежить в першу чергу, від того, як в остаточному підсумку будуть розподілені функції управління між центральними та ремональнимі органами. Однак заходи соціального податкового регулювання Науково-технічного Прогресу думається повинні обмежено вбудовуватися в загальну податкову систему і будується в залежності від обраних пріоритетів політики республіки.
  Однак, незважаючи на певні досягнення податкову систему ще довго доведеться удосконалити, вносячи все нові і нові зміни. Ми тільки-тільки вступили на тернистий шлях створення удосконаленої податкової системи.

  P. S. У січні 1997 р. до указу Президента РК що має силу закону від 24 квітня 1995 р. № 2235 "Про податки та інші обов'язкові платежі до бюджету". Були внесені зміни та доповнення. Що з цього вийде, покаже найближче майбутнє.


  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
  1. Бабкіна С. Нова податкова політика// Фінанси Казахстану - 1995 - № 6 стор.37-39
  2. Булгакбаев Б. Податки, які ми вибираємо і від яких біжимо: [Податкова система в Казахстані]// Юридична газета - 1996 р. - 17 липня.
  3. Есенбаев М. Застава благополуччя країни: (Податки: територія і практика)// Фінанси Казахстану - 1996 - № 4 - стор 39-42.
  4. Есенбаев М. На шляху до нової податкової системи: [Розмову з начальником інспекції, першим заст. Міністром фінансів. [Записала Мустафіна С.]// Казахстанська правда - 1996 - 9 липня.
  5. Закон Республіки Казахстан. Про внесення змін і доповнень до Указу Президента Республіки Казахстан, що має силу Закону "Про податки та ін обов'язкових платежах до бюджету"/Казахстанська правда - 1997 р. - 10 січня.
  6. ... І хочеться жити і працювати хочеться: (З проекту Концепції податкової реформи Республіки Казахстан)// Експрес - 1994 - 7 жовтня.
  7. Кадирбеков Б., Грисюк С. Враховуючи особливості Республіки: (Про основні засади формування податкової системи)// Казахстан: економіка і життя - 1995 - № 3-4 з 17-21.
  8. Каможнова Е. Податкова система: якою ж вона має бути?// Казахстан: Економіка і життя - 1995 - № 3-4 - стор 24-26.
  9. Камаев В. Д. Учебник. За основам економічної теорії. Москва 1995.
  10. Карагусова Г. податки: сутність та практика використання. Алмати 1994
  11. Мусіної С. М. Податки з населення Республіки Казахстану. Алмати 1996
  12. Поздняков Б. Податки в Казахстані// Еко - 1995 № 1-стр. 179-186.
  13. Сабіров І. Ути. Податковий кодекс: чи не краще його доопрацювати? [Проект]// Експрес - 1995 - 28 березня.
  14. Шаміль Абдулкадиров. Від податку, як від долі// Ковчег - 28 листопада - 1996 р.  18       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !