ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Прибутковий податок з фіз. Осіб. Декларування доходів .
       

   

  Податки, оподаткування
  Зміст

  Вступ 3
  Глава 1 Економічна сутність прибуткового податку 6
  1.1. Роль і місце прибуткового податку в податковій системі 6
  1.2. До історії прибуткового податку 9
  1.3. Практика застосування прибуткового податку в зарубіжних країнах 11
  Глава 2. Основні принципи взіманіяподоходного податку в РФ 17
  2.1. Загальні положення 17
  2.2. Оподаткування доходів отриманих фізичними особами 28
  за місцем основної роботи 28
  2.3. Оподаткування доходів, отриманих фізичними 30
  2.4. Оподаткування доходів від підприємницької 33
  діяльності та інших доходів 33
  2.5. Оподаткування та облік доходів 39
  іноземних фізичних осіб 39
  Глава 3 44
  3.1. Декларування доходу 44
  3.2. Порядок заповнення декларації про сукупний дохід 55
  3.3. Адміністративна відповідальність громадян за порушення порядку декларування своїх доходів 75
  Висновок 78
  Список використаних джерел 81
  Методична розробка 85  Введення

  Податкова політика Російської Федерації формується під впливом економічних, політичних і соціальних перетворень, що відбуваються в країні. Податки на практиці постають у вигляді різноманітних форм з безліччю національних особливостей, які в сукупності утворюють податкову систему держави. За набором податків, способів стягнення, ставками, податковій базі, пільг, фіскальним повноваженням різних рівнів влади податкові системи різних країн істотно відрізняються один від одного, хоча без сумніву можна виділити загальні риси, притаманні кожній податковій системі будь-якої держави. По-перше, це постійний пошук шляхів збільшення податкових надходжень до бюджету держави, що реалізується введенням нових податків, зміною податкової бази, зміною оціночної вартості майна і співвідношенням різних видів податків. А по-друге, це побудова податкових систем на основі ефективного оподаткування, що передбачає рівний і справедливий розподіл податкового тягаря, і використання податкової політики з метою постійного економічного зростання країни.
  Прибутковий податок з фізичних осіб, що займає одне з основних місць в податковій системі Російської Федерації, що безпосередньо впливає як на побудову всієї податкової політики держави, так і на фінансовий стан громадян. Тому необхідність ретельного розгляду і знаходження шляхів вдосконалення і перетворення цього виду податку є найважливішим елементом податкового законодавства. Постійне зростання податкових відрахувань громадян, не може бути виправданий ні якими видами державних витрат, тому що тим самим порушується основний принцип побудови податкової системи - принцип рівності і справедливості оподаткування громадян.
  Дана дипломна робота має своєю метою розкрити сутність прибуткового податку, визначити основні принципи стягування прибуткового податку з фізичних осіб, знайти переваги і недоліки декларування доходів громадян у Російській Федерації, порівнюючи з практикою застосування прибуткового податку в зарубіжних країнах. А також намітити основні перспективи розвитку податкової системи Російської Федерації.
  Основним завданням дослідження даної дипломної роботи є вивчення податкового законодавства в частині оподаткування податком на прибуток фізичних осіб і вишукування шляхів вдосконалення порядку декларування доходів громадян. Складність цього завдання полягає в тому, що на даному етапі розвитку податкової системи Російської Федерації існує велика кількість нормативних документів і підзаконних актів, інструкцій, у процесі практичного застосування яких виникають часті невідповідності й різночитання. Рішення вищевказаної завдання і є предметом дослідження даної дипломної роботи.
  У першому розділі буде розглянута економічна сутність прибуткового податку з фізичних осіб, яка полягає у визначенні ролі і місця даного виду податку в податковій системі Російської Федерації. Також буде порушено питання виникнення прибуткового податку в Росії та інших країнах, практика застосування прибуткового податку в зарубіжних країнах.
  У другому розділі проаналізовано основні принципи стягування прибуткового податку, що полягає у визначенні порядку оподаткування доходів громадян: за місцем основної роботи, за місцем не основної роботи; отриманих від заняття підприємницькою діяльністю; іноземних громадян.
  У третин чолі розібраний порядок декларування доходів громадян, порядок заповнення податкової декларації, а також адміністративна відповідальність за порушення термінів подання та складання декларації про доходи, отримані за звітний період.


  Глава 1 Економічна сутність
  прибуткового податку
  1.1. Роль і місце прибуткового податку
  в податковій системі

  Вирішальне значення в доходах бюджету мають податки. Податки - обов'язкові платежі, що стягуються державою з фізичних та юридичних осіб.
  Держава без податків існувати не може, оскільки вони - головний метод мобілізації доходів в умовах панування приватної власності і ринкових відносин. Роль податків тісно пов'язана з діяльністю держави. Вона знаходиться в постійному русі і залежить від економічної політики держави.
  Податками обкладається діяльність людини в самих різних областях.
  У системі податків Російської Федерації далеко не всі платежі відіграють однакову роль як з точки зору доходів бюджетів, так і з позиції впливу на матеріальне становище платників податків. Якщо податок на прибуток підприємств і організацій формує основну частину податкових надходжень, то податок на майно фізичних осіб збитковий для бюджету. Податок на додану вартість робить істотний вплив на діяльність кожного підприємства, а податок на реалізацію пально-мастильних матеріалів сплачує тільки окрема група осіб. Громадяни є платниками прибуткового податку протягом усього свого самостійного життя.

  Відсутність різкої диференціації доходів населення призвело до того, що прогресивне оподаткування практично не зачіпало інтересів більшості громадян. Частка прибуткового податку в грошових доходах населення коливалася в межах 6-6,8%. Центр ваги оподаткування був перенесений на підприємства.
  Домінуюче положення державного сектора економіки дозволило створити вихоплюють систему стягнення податку у джерела одержання доходу. Частка централізовано встановлених ставок та тарифів становила 4/5 фонду оплати праці, що практично позбавляло громадян можливості виявляти будь-яку активність у податкових відносинах.
  Довгий час вважалося, що платежі населення формують лише 8-9% доходів державного бюджету (бралися до уваги лише прямі податки, існування непрямих податків на доходи населення заперечувалося), а витрати бюджету тільки на соціальні потреби складали 30-40%. Тому питання про громадський контроль витрачання сум зібраних податків відпадали як би сам собою.
  В даний час процеси економічних перетворень докорінно змінили обставини формування фінансових фондів, що обумовлюють незначний роль прибуткового і прямих податків з населення взагалі. Прибутковий податок зараз забезпечує основну масу податкових надходжень майже у всіх державах.
  Провідне місце прибуткового податку обумовлено рядом обставин.
  По-перше, це особистий податок, тобто податок, об'єкт якого - дохід, дійсно отриманий платником, а не передбачуваний усереднений дохід, який міг би бути отриманий в даних економічних умовах.
  По-друге, прибутковий податок дозволяє максимальною мірою реалізувати основні принципи оподаткування - загальність і рівність для всіх.
  Традиційно прибутковий податок - це державний податок, що стягується на всій території країни за єдиною ставкою. Можливість місцевих органів влади і управління визначати умови справляння державного прибуткового податку або дуже обмежена, або взагалі виключена. Прибутковий податок має великий вплив на політичну та економічну стабільність, на перерозподіл доходів. Тому небажано мати велику кількість суб'єктів, які приймають рішення про прибутковий податок. Закон Української РСР від 7 грудня 1991р. "Про прибутковий податок з фізичних осіб" не наділяв місцеві ради ніякими повноваженнями у відношенні прибуткового податку. Однак законом Російської Федерації від 16 липня 1992р. "Про внесення змін і доповнень у податкову систему Росії" місцевим радам було надано право встановлювати пільги з прибуткового податку у межах сум податку, що зараховуються до їх бюджетів.
  За даними Міністерства з податків та зборів Російської Федерації прибутковий податок з фізичних осіб за сумою надходжень до бюджету займає зараз третє місце після податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість. За припущенням податкової служби прибутковий податок з фізичних осіб у майбутньому за сумою надходжень займе друге місце і буде однією з основних статей доходу бюджету країни.

  1.2. До історії прибуткового податку

  У порівнянні з іншими видами податків, прибутковий податок досить молодий. Вперше він був введений в Англії в 1798 році у вигляді потроєного податку на розкіш, був побудований на суто зовнішніх ознаках і діяв до 1816 року. У 1842 році податок був введений ще в вигляді, більш-менш відповідає основним ідеям прибуткового оподаткування. В інших країнах прибутковий податок стали застосовувати з кінця XIX - початку XX століття (Пруссія - з 1891года, Франція - з 1914года). У Росії в 1812 році був запроваджений прогресивний відсотковий збір з доходів від нерухомого майна (своєрідна форма прибуткового податку). Закон про прибутковий податок був прийнятий в Росії лише 6 квітня 1916 року. Принципи прибуткового оподаткування отримали в ньому яскраве вираження.
  Однак і до введення прибуткового податку податкові системи в різних країнах побічно враховували доходи громадян при побудові реальних податків. Наприклад, розмір будинкового податку залежав від числа вікон, поверхів і кімнат, від розміру фасаду будинку і від інших ознак, які дозволяли судити про суспільний стан і доходи платника.
  Введення прибуткового податку обумовлено причинами, які по-різному виявлялися в різних країнах, але можуть бути зведені до наступного. Гостра потреба держави в додаткових коштах, викликана зростанням заборгованості, військовими та іншими витратами перестала покриватися реальними податками, розмір яких часто не відповідав істиною платоспроможності громадян. У той же час набрали чинності соціальні рухи вимагали усунення несправедливості непрямого оподаткування, не робив різниці між бідними і багатими і більше важко ложівшегося на менш заможних громадян. Ідея прибуткового податку - забезпечення равнонапряженності оподаткування на основі прямого визначення доходів платника.


  1.3. Практика застосування прибуткового податку
  в зарубіжних країнах

  У розвинених країнах частка прибуткового податку в загальній сумі податкових надходжень до бюджетів становить: у США - 60%, у Великобританії, Швейцарії та Швеції - 40%, у Франції - 17%. У країнах - учасницях Організації економічного співробітництва та розвитку прибуткові податки з населення в загальних податкових надходженнях становлять у середньому 30%, а разом із внесками на соціальне страхування, що справляються на спільній з прибутковим податком основі - 55%.
  У багатьох країнах існують особисті прибуткові податки. У Скандинавських країнах і а Швейцарії частка місцевого прибуткового податку в загальній сумі прибуткових податків вище, ніж частка прибуткового податку, що стягується на рівні центрального уряду, і становить у Данії 53,9%, у Швейцарії 79,4%.
  Теоретично місцевий прибутковий податок може бути або повністю відокремлений від державного, або частково, або встановлюється безпосередньо на основі державної.
  У першому випадку місцеві органи самостійно визначають базу ставки оподаткування; у другому оподатковуваний дохід для місцевого податку підраховують так само, як і для державного, але ставки податку і пільги по ньому встановлюють місцеві органи влади, у третьому випадку місцеві органи влади встановлюють додаткову ставку податку на дохід, розрахований для справляння державного прибуткового податку.
  Місцевий прибутковий податок не повинен зменшувати базу державного прибуткового податку. У більшості країн місцеві прибуткові податки не віднімають з валового доходу при підрахунку суму доходу, оподатковуваного державним прибутковим податком.
  Сукупність державного та місцевого прибуткового податків не повинна досягати конфіскаційних значень. У Норвегії та Бельгії, наприклад, центральні уряду встановлюють верхні межі податкових ставок. У США суму місцевих прибуткових податків, внесених платниками податків до бюджетів ряду штатів і місцевих органів влади, віднімають із суми прибуткового податку, що підлягає сплаті у федеральний бюджет. У деяких штатах, навпаки федеральний прибутковий податок враховують при визначенні суми місцевого.
  Диференціація прибуткового оподаткування на місцях не повинна порушувати принципу, тобто не повинна впливати на прийняття платником податків тих або інших економічних та побутових рішень. Наприклад, саме різними рівнями оподаткування була спровокована в 70-і роки міграція найбільш заможних населення. З міст і селищ США в передмістя і в сільську місцевість. Тому навіть при повній відособленості місцевих прибуткових податків необхідна їхня окрема уніфікація.
  Прибутковий податок серед прямих податків має вирішальне фіскальне значення. Це прямий особистий податок, що стягується з доходів фізичних осіб. Об'єктом обкладання виступає дохід від різних джерел. У закордонній практиці податкової історично склалися дві форми побудови прибуткового податку: шедулярная, за якої обкладається кожна частина (шедула) доходу окремо в залежності від джерела, глобальна - по сукупному доході. Друга форма отримала найбільше розповсюдження.
  Головний недолік стягування прибуткового податку - простір для ухилень від його сплати. У Франції, наприклад, від сплати податку вкривається до третини доходів населення, в Швеції не декларується до 25% доходів.
  Тому, залишаючись централізованим, прибутковий податок у розвинених країнах - не єдиний податок з населення. Він з'єднаний з реальними податками - земельним, в пробках, промисловим, з грошового капіталу і т.п. Це дає можливість певною мірою уникнути втрат бюджету від приховування доходів і від невиробничого використання майна.
  У ряді країн існує спільне декларування доходів подружжям - це спосіб визначення справжнього доходу сім'ї. Ні в законодавстві СРСР, ні в законодавстві Росії таке правило не застосовувалося раніше, не застосовується і тепер. Тим часом у податковій практиці більшості країн декларування доходів родини - звичайне явище. Деякі з колишніх радянських республік сприйняли таку норму. Наприклад, закон Естонської республіки від 11 жовтня 1990 року "Про прибутковий податок з приватної особи" встановив, що "доходи неповнолітніх осіб у віці до 15 років декларуються батьками (усиновителями) або опікунами у складі своїх доходів. Підлітки у віці від 15 до 18 років декларують свої доходи самостійно. Подружжя, що жили разом протягом усього періоду, за який обчислюється податок, можуть платити прибутковий податок на основі спільної декларації доходів; дохід, оподатковуваний податком, ділиться при цьому між подружжям порівну ".
  У Франції прибутковий податок стягується з усієї суми доходів однієї сім'ї, що розглядається як оподатковувана одиниця. До того ж дорослі діти, які не проживали спільно з платником можуть приєднуватися до платника зі своїми дітьми і скласти одне ціле. Для обліку чисельності та складу сім'ї використовується система розрахунку сімейного коефіцієнта, який виражає дохід, що припадає на одну частку, що характеризує сімейний стан платника податку, тобто дохід ділиться на число часток. Число часток збільшується на полудолю, якщо сам платник податків або хтось із його утриманців - інвалід. Для розрахунку податку існує спеціальна таблиця, що враховує сімейний стан платника податків.
  У США діє інша система, яка предусматрів?? ет не розподіл доходів порівну між подружжям або членами сім'ї, а оподаткування загального доходу сім'ї. Подружжя може заповнювати спільну декларацію. До їх загального доходу застосовується спеціальна шкала оподаткування.
  Одна і та ж сума річного доходу може бути отримана особами за різний час. Один громадянин може отримати дану суму, працюючи протягом року, а інший ту ж суму може заробити за більш короткий термін. Річний дохід цих осіб, що дорівнює в кількісному виразі не означає рівності платників в соціальному плані. Тому законодавство ряду країн передбачає, що до доходів, отриманих платником протягом часу, меншого, ніж податковий рік, застосовується не маргінальна ставка, передбачена для даної суми, а ставка, розрахована особливим чином.
  Спочатку розраховують річний еквівалент отриманого доходу. Наприклад, якщо дохід, отриманий за 8 місяців, становить 1000 одиниць, то річний еквівалент дорівнює 1500 одиниць:.
  Потім розраховують середню ставку, за якою обкладається вирахувані дохід. Якщо припустити, що дохід до 1000 одиниць оподатковується за ставкою 10%, а понад - за ставкою 20%, то середня ставка, що дорівнює відношенню суми податку до отриманого доходу, складе 13,33%:.
  З цієї середньою ставкою та буде обкладений отриманий дохід. Податок складе 13,3 одиниці, а не 100 одиниць.
  Російським законодавством система актуалізації податку не передбачена.
  1. Ставки прибуткового податку протягом тривалого часу були прогресивні і побудовані по складній прогресії.
  Для 80-х років характерно значне зниження ставок прибуткового податку в більшості розвинених країн. У США замість 14 ставок податку від 11 до 50% в результаті податкової реформи 1986-1988 рр.. введено 2 ставки: 15 і 28%, причому 4/5 платників сплачують за мінімальною ставкою. У Великобританії встановлені 2 ставки: 25 і 40% (тоді як наприкінці 1970-х років вони коливалися від 33 до 83%).
  2. Оплата податку - один з головних обов'язків громадянина. За її невиконання встановлені різні види покарань - від публічного осуду в пресі до тюремного ув'язнення.
  Але крім системи заходів покарань у ряді країн, сумлінне виконання платником податків своїх обов'язків можна стимулювати різними заохочувальними методами. Наприклад, з метою забезпечення своєчасності і повноти надходження прибуткового податку пропонується надати процесу сплати податку деякі риси лотереї. Відповідно до цієї ідеї, до розіграшу допускаються декларації, подані до встановленого строку. Виграли отримують призи в розмірах, кратних сумам, зазначеним у поданих ними деклараціях. Причому шансів виграти більше у того, хто подав декларацію в більш ранні терміни. Розмір виграшу також коригується з урахуванням строків подання декларації. Великі виграші пропонується не видавати, а звертати в довгострокові державні позики, відсотки за якими не виплачуються, але на відповідну суму зменшується податок у наступні роки до повного погашення позики.
  Російський закон про прибутковий податок не передбачає ніяких способів стимулювання платника податків.
  Сучасний податковий контроль немислимий без використання комп'ютерної техніки. Саме в автоматичній режимі відбувається зіставлення різних даних про виплачені суми з податковими деклараціями, виявляються найбільш значні невідповідності, які і підлягають перевірці безпосередньо податковим інспектором. Комп'ютерна техніка дозволяє підвищити якість перевірок і краще визначати їх адресність, але не збільшувати їх загального обсягу. Так, Податкове управління США при всій своїй технічної оснащеності може перевіряти щорічно лише близько 2% вступників декларацій. При цьому частка декларацій, яких було піддано ревізії, значно змінюється в залежності від суми отриманого доходу та виду діяльності платника податків. І все ж у США вважають, що податковим органам вдається отримати достатньо повну і достовірну інформацію, так що платнику податку надано право не розраховувати самому суми доходу та податку, а отримувати з податкових органів готові повідомлення про належних податків.

  Глава 2. Основні принципи стягнення
  прибуткового податку в РФ
  2.1. Загальні положення

  Платниками прибуткового податку є фізичні особи, як такі, що, так і не мають постійного місця проживання в Російській Федерації. До них відносяться громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. До фізичних осіб, що мають постійне місця проживання відносяться особи, що проживають в Російській Федерації в цілому не менше 183 днів у календарному році.
  Об'єктом оподаткування у фізичних осіб є сукупний дохід, отриманий у календарному році: у фізичних осіб, які мають постійне місце проживання в Російській Федерації, - від джерел у Російській Федерації та за її межами; у фізичних осіб, що не мають постійного місця проживання в Російській Федерації - від джерел у Російській Федерації.
  При оподаткуванні враховується сукупний дохід, отриманий як у грошовій формі (у валюті України або іноземній валюті), так і в натуральній формі. Доходи, отримані в натуральній формі враховуються у складі сукупного річного доходу за державними регульованими цінами, а за їх відсутності - за вільними (ринковими) цінами на дату отримання доходу.
  Датою отримання доходу в календарному році є дата виплати доходу, або дата перерахування доходу, або дата передачі фізичній особі доходу в натуральній формі.

  Доходи в іноземній валюті для цілей оподаткування перераховуються в рублі за курсом Центрального банку Російської Федерації, що діяв на дату отримання доходу. Сплата податку з доходів, отриманих в іноземній валюті, провадиться платником в рублях або за їх бажанням в іноземній валюті, що купується Центральним банком Російської Федерації.
  Прибутковим податком обкладається чистий дохід платника, тобто валовий дохід, зменшений на суму дозволених за законом відрахувань і податкових пільг.
  З метою оподаткування в сукупний дохід, отриманий фізичними особами в оподатковуваний період. не включає:
  - Державні допомоги, за винятком допомоги з тимчасової непрацездатності (в тому числі по догляду за хворою дитиною);
  - Всі види пенсій, а також додаткові пенсії, що виплачуються на умовах добровільного страхування пенсій;
  - Вихідна допомога, що виплачується при звільненні;
  - Всі види компенсаційних виплат фізичним особам, пов'язаних з:
  - Виконанням ними трудових обов'язків;
  - Переїздом на роботу в іншу місцевість;
  - Відшкодуванням витрат на відрядження;
  - Відшкодуванням шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я;
  - Безкоштовним наданням житлових приміщень і комунальних послуг;
  - Оплати вартості належного натурального постачання і сум замість цього постачання;
  - Звільненням працівників;
  - Загибеллю військовослужбовців:
  При оплаті працівником витрат на короткотермінові відрядження як усередині країни, так і за її межі в оподатковуваний дохід не включаються добові в межах норм, а також цільові витрати на проїзд до місця призначення і назад, збори за послуги аеропортів, страхові та компенсаційні збори. < br /> - Суми матеріальної допомоги, незалежно від її розміру, що надається фізичним особам у зв'язку зі стихійним лихом з метою відшкодування завданої їм матеріальної шкоди або шкоди їх здоров'ю; суми надається в інших випадках матеріальної допомоги в межах до дванадцятиразового встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці на рік включно; суми одноразової грошової допомоги, що виплачується в 1995 році інвалідам та учасникам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, а також інвалідам з дитинства внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, пов'язаних з бойовими діями у період Великої Вітчизняної війни;
  - Виграші по облігаціях державних позик;
  - Виграші по лотерей;
  - Відсотки і виграші за державними казначейськими зобов'язаннями, облігаціями та іншими державними цінними паперами; відсотки і виграші за вкладами в банках, відкритим в рублях і іноземній валюті;
  - Винагороди за що здається на кров і іншу донорську допомогу, за здане материнське молоко;
  - Аліменти, одержані фізичними особами;
  - Суми доходів осіб, які є учнями денної форми навчання вищих, середніх спеціальних, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів духовних навчальних закладів, аспірантами, одержані ними у зв'язку з навчально-виробничим процесом, за роботи з прибирання сільськогосподарських культур і заготівлі кормів, за роботи, що виконуються в період канікул (але не більше трьох місяців у році), в частині, що не перевищує десятиразового встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці за кожний календарний місяць, протягом якого отриманий дохід;
  - Суми доходів фізичних осіб, які здійснюють старанну діяльність при тривалості польового сезону не менше чотирьох місяців;
  - Суми, одержані протягом року від продажу квартир, житлових будинків, дач, садових будиночків, земельних ділянок, що належать фізичним особам на праві власності, у частині, що не перевищує п'яти-тисячократного встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці, а також суми, одержувані протягом року від продажу іншого майна в частині, що не перевищує тисячократного встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці;
  - Суми доходів фізичних осіб від продажу вирощеної в особистому підсобному господарстві худоби, кролів, нутрій, птиці, продукції бджільництва, мисливського собаківництва, продукції, отриманої від розведення диких тварин і птахів, а також вирощеної продукції рослинництва та квітництва в натуральному або переробленому вигляді. Відрахування зазначених доходів провадиться за наявності довідки, що підтверджує, що особисте підсобне господарство розташоване на території Російської Федерації;
  - Суми страхових виплат фізичним особам з обов'язкового страхування, за договорами добровільного довгострокового страхування життя, за договорами добровільного майнового страхування, у відшкодування шкоди життю, здоров'ю та медичних витрат страхувальників або застрахованих осіб.
  У всіх випадках суми страхових внесків підлягають оподаткуванню у складі сукупного річного доходу, якщо вони вносяться за фізичних осіб із засобів підприємств;
  - Доходи в грошовій і натуральній формі, одержувані від фізичних осіб у порядку спадкування або дарування;
  - Вартість подарунків, отриманих від підприємств протягом року у вигляді речей або послуг, що не перевищує суму дванадцятиразового встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці;
  - Вартість призів у грошовій і натуральній формі, отриманих на конкурсах чи змаганнях протягом року. що не перевищує суму дванадцятиразового розміру мінімального місячного розміру оплати праці;
  - Доходи членів селянського господарства, - протягом п'яти років починаючи з року освіти господарства;
  - Суми стипендій, що виплачуються студентам і аспірантам установ вищого професійно освіти;
  - Суми оплати праці та інші суми в іноземній валюті, одержувані фізичними особами від державних установ, що направили їх на роботу за кордон;
  - Суми дивідендів, що виплачуються підприємствами фізичним особам у разі їх інвестування всередині підприємства на технічне переозброєння, реконструкцію і розширення виробництва;
  - Суми, сплачені підприємствами своїм працівникам в порядку повної або часткової компенсації вартості путівок для дітей до дитячих оздоровчих закладів, санітарно-курортні установи;
  Сукупний дохід, отриманий в оподатковуваний періоді, зменшується на суму доходу, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого отриманий дохід, п'ятикратного розміру, у наступних фізичних осіб:
  - Героїв Радянського Союзу та Героїв Російської Федерації, а також осіб, нагороджених орденом трьох ступенів;
  - Учасників громадянської та Великої Вітчизняної воєн;
  - Осіб вільнонайманого складу Радянської Армії, Військово-Морського Флоту, органів внутрішніх справ СРСР і державної безпеки СРСР, які займали штатні посади у військових частинах;
  - Інвалідів ВВВ, інвалідів з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих при захисті СРСР, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, з числа колишніх партизанів, інвалідів з дитинства, а також інвалідів I та II групи;
  - Осіб, що одержали або перенесли променеву хворобу, викликану наслідками радіаційних аварій на атомних об'єктах цивільного чи військового призначення;
  - Молодшого і середнього медичного персоналу, лікарів та інших працівників лікувальних установ, що отримали наднормативні дози опромінення при наданні медичної допомоги та обслуговуванні в період з 26 квітня по 30 червня 1986 року, осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, які віддали кістковий мозок для порятунку життя людей , які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших ядерних катастроф, робітників і службовців, а також колишніх військовослужбовців, які звільнилися зі служби осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які отримали професійні захворювання, пов'язані з променевим впливом на роботах у зоні відчуження Чорнобильської АЕС; брали в 1957 -- 1958 роках участь у роботах з ліквідації наслідків аварії в 1957 році на об'єднанні "Маяк", а також зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки в 1949-1956 роках;
  - Евакуйованих у 1986 році із зони відчуження, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи;
  - Осіб, що знаходилися в Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944;
  - Колишніх, в т.ч. неповнолітніх, в'язнів концтаборів:
  Сукупний дохід, отриманий в оподатковуваний періоді, зменшується на суму доходу, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого отриманий дохід, триразового встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці, у наступних фізичних осіб:
  - Батьків та подружжя військовослужбовців, які загинули в наслідок поранення, отриманих ними при захисті вітчизни, або померлих внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті. Пільга надається на підставі пенсійного посвідчення, в якому проставлений штамп "вдова (вдівець, мати, батько) загиблого війна";
  - Громадян, звільнених з військової служби або призиваються на військові збори, які виконували інтернаціональний обов'язок а Афганістані та інших країнах, в яких велися бойові дії;
  - Одного з батьків (за їх вибором), дружина, опікуна чи піклувальника, на утриманні якого знаходиться спільно з ними проживає і вимагає постійного догляду інвалід з дитинства або інвалід I групи;
  - Інвалідів III групи, які мають на утриманні старих батьків або неповнолітніх дітей.
  В інших фізичних осіб сукупний дохід щомісячно зменшується: у фізичних осіб, дохід яких протягом року не перевищив 15000 рублів, - на суму доходу в двократному розмірі встановленого законом мінімального місячного розміру оплати праці; у фізичних осіб, дохід яких протягом склав від 15000 рублів 01 копійки до 50000 рублів, - на суму доходу в двократному розмірі встановленого законом мінімального місячного розміру оплати праці до місяця, в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку року, не перевищив 15000 рублів; на суму доходу в розмірі одного встановленого законом мінімального місячного розміру оплати праці починаючи з місяця, в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку року, перевищив 15000 рублів; у фізичних осіб, дохід яких перевищив 50000 рублів, - на суму доходу в двократному розмірі місячного мінімального розміру оплати праці до місяця, в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку року, не перевищив 15000 рублів; на суму доходу в розмірі одного встановленого законом мінімального місячного розміру оплати праці починаючи з місяця, в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку року, перевищив 15000 рублів, до місяця, в якому такий дохід не перевищив 50000 рублів; починаючи з місяця, в якому дохід перевищив 50000 рублів, зменшення не проводиться.
  Совокупний дохід, отриманий фізичними особами в оподатковуваний період, зменшується на:
  - Суми доходів, що перераховуються за заявами фізичних осіб на благодійні цілі підприємствам, установам культури, освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення;
  - Суми витрат на утримання дітей та утриманців щомісячно в наступних межах: у фізичних осіб, дохід яких протягом року не перевищив 15000 рублів, - на суму в двократному розмірі встановленого законом мінімального місячного розміру оплати праці; у фізичних осіб, дохід яких протягом року склав від 15000 рублів 01 копійки до 50000 рублів, - на суму в двократному розмірі місячного мінімального розміру оплати праці до кінця місяця, в якому дохід не перевищив 15000 рублів; на суму в розмірі одного встановленого законом мінімального місячного розміру оплати праці починаючи з місяця, в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку року, перевищив 15000 рублів; у фізичних осіб, дохід яких протягом року перевищив 50000 рублів, - на суму в двократному розмірі місячного мінімального розміру оплати праці до місяця, у якому з початку року, не перевищив 15000 рублів, на суму в розмірі одного встановленого законом мінімального місячного розміру оплати праці починаючи з місяця, в якому дохід, що обчислюється наростаючим підсумком з початку року, перевищив 50000 рублів, зменшення не проводиться. Відрахування виробляються на кожну дитину у віці до 18 років, студента і учня денної форми навчання - до 24 років, на кожного іншого утриманця, що не має самостійного джерела доходу;
  - Суми, спрямовані фізичними особами, які є забудовниками або покупцями на нове будівництво або придбання житлового будинку або квартири, в межах пятітисячекратного розміру встановленого законом мінімального місячного розміру оплати праці, враховується за трирічний період. Надання такого вирахування повторно не допускається.
  Відомості про надання такого відрахування повідомляються підприємствами до 1 березня року, наступного за звітним, до податкового органу за місцем їх знаходження;
  - Суми, що передаються в якості добровільних пожертвувань до виборчих фондів кандидатів у депутати федеральних органів державної влади;
  - Суми документально підтверджених витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходу від виконання ними робіт за цивільно-правовими договорами та доходу від підприємницької діяльності.
  З сум коефіцієнтів і сум надбавок за стаж роботи, що нараховуються до заробітної плати і виплачуваних за роботу в районах Крайньої Півночі, високогірних, пустельних, безводних районах та інших місцевостях з важкими кліматичними умовами податок стягується тільки у джерела виплати окремо від інших доходів за ставкою - 12 % (3% у федеральний бюджет і 9% у місцевий бюджет).
  У випадку якщо сума відрахувань перевищуватиме основний заробіток або допомогу з безробіття, а разом з коефіцієнтом і надбавками загальна сума оплати праці перевищить суму відрахувань, суми основного заробітку, коеф
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !