ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Податки на доходи фізичних осіб
       

   

  Податки, оподаткування
  ВСТУП

  Одна з найгостріших проблем нашої економіки - це нестача фінансових ресурсів (треба зауважити, що така проблема існує в нашій країні вже давно). Зараз найбільш прийнятним способом вирішення цієї проблеми може бути податкове регулювання. Це - система особливих заходів у сфері оподаткування, спрямованих на втручання держави в ринкову економіку відповідно до прийнятої урядом концепцією економічного зростання. Податкове регулювання охоплює всю економіку в цілому. Одним з аспектів податкового регулювання є стягування податків з населення. У світовій практиці справляння податків ці податки відіграють якщо не визначальну, то одну з головних ролей у регулюванні економіки. Через систему непрямого і прибуткового оподаткування держава впливає на особисте споживання і платоспроможний попит населення шляхом встановлення неоподатковуваних мінімумів, звільнення (повного або часткового) окремих доходів і груп товарів від відповідних податків. Через регулювання платоспроможного попиту населення держава впливає на виробництво і пропозиція товарів і послуг, на особисті заощадження та інвестиції. У своєму рефераті я розглянув лише основні моменти стягнення податків з доходів населення, тому що це тема невичерпна і наші економісти в повному обсязі не сформували свою думку з багатьох питань, що стосуються стягнення податків.
  СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ З ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
  Податок з фізичної особи - це обов'язковий внесок платника в бюджет і позабюджетні фонди у визначених законом розмірах та у встановлені терміни. Він виражає грошові відносини, що складаються у держави з фізичними особами у зв'язку з перерозподілом національного доходу і мобілізацією фінансових ресурсів у бюджетні та позабюджетні фонди держави. Внески здійснюють основні учасники виробництва валового внутрішнього продукту, наприклад працівники, своєю працею створюють матеріальні та нематеріальні блага і отримують певний дохід.
  За рахунок податкових внесків формуються фінансові ресурси держави, що акумулюються в його бюджеті і позабюджетних фондах. Економічний зміст податків виражається, таким чином, громадян, з одного боку, і держави - з іншого, з приводу формування державних фінансів.
  Але податки це не тільки економічна категорія, але й одночасно фінансова категорія. Як фінансова категорія податки виражають загальні властивості, притаманні всім фінансовим відносинам, і свої відмітні ознаки і риси, власну форму руху, тобто функції, які виділяють їх з усієї сукупності фінансових відносин. Функції податків виявляють їх соціально-економічну сутність, внутрішній зміст. У чому ж конкретно полягає роль податків з населення в ринковій економіці, які функції вони виконують у господарському механізмі? Існує кілька точок зору на цю проблему, але в основному можна виділити три функції податків:
  * Розподільну;
  * Фіскальну;
  * Контрольну.
  Причому розподільну функцію можна роздробити на регулюючу та стимулюючу і т.д.
  Найбільш послідовно реалізується функцією є фіскальна. Фіскальна функція - основна, характерна споконвічно для всіх держав. З її допомогою утворюються державні грошові фонди, тобто матеріальні умови для функціонування держави.
  За допомогою фіскальної (бюджетної) функції відбувається вилучення частини доходів громадян для утримання державного апарату, оборони країни і тієї частини невиробничої сфери, яка не має власних джерел доходів (багато установ культури - бібліотеки, архіви тощо), або вони недостатні для забезпечення належного рівня розвитку - фундаментальна наука, театри, музеї та багато навчальних закладів і т.п. Саме ця функція забезпечує реальну можливість перерозподілу частини вартості національного доходу на користь найменш забезпечених соціальних прошарків суспільства.
  Значення фіскальної функції з підвищенням рівня економічного розвитку суспільства зростає. Двадцяте століття характеризується величезним зростанням доходів держави від стягнення податків, що пов'язано з розширенням його функцій і певною політикою соціальних груп, які перебувають при владі. Держава все більше фінансових коштів витрачає на економічні та соціальні заходи, на управлінський апарат.
  Інша функція податку з населення як економічної категорії полягає в тому, що з'являється можливість кількісного відображення податкових надходжень і їхнього зіставлення з потребами держави у фінансових ресурсах. Завдяки контрольній функції оцінюється ефективність кожного податкового каналу і податкового "преса" в цілому, виявляється необхідність внесення змін у податкову систему і бюджетну політику. Контрольна функція податково-фінансових відносин виявляється лише в умовах дії розподільної функції.
  Спочатку розподільна функція податків носила чисто фіскальний характер: наповнити державну скарбницю, щоб утримувати армію, управлінський апарат, соціальну сферу. Але з тих пір, як держава вважало за необхідне брати активну участь в організації господарського життя в країні у нього з'явилися регулюючі функції, які здійснювалися через податковий механізм. У податковому регулюванні доходів населення з'явилися що стимулюють і стримують (дестимулює) підфункції. Але більшість податків, які стягуються зараз в Російській Федерації мають лише фіскальне призначення, і тільки за деякими проглядається регулююча функція.
  Регулююча функція означає, що податки як активний учасник перерозподільних процесів роблять серйозний вплив на відтворення, стимулюючи або стримуючи його темпи, посилюючи або послаблюючи накопичення капіталу, розширюючи або зменшуючи платоспроможний попит населення. Ця функція невіддільна від фіскальної і перебуває з нею у тісному взаємозв'язку. Розширення податкового методу в мобілізації для держави національного доходу викликає постійне зіткнення податків з учасниками процесу виробництва, що забезпечує йому реальні можливості впливати на економіку країни, на всі стадії відтворення.
  Стимулююча підфункції податків реалізується через систему пільг, виключень, преференцій, що погоджує з льготообразующімі ознаками об'єкта оподаткування. Вона проявляється в зміні об'єкта оподаткування, зменшення оподатковуваної бази, зниженні податкової ставки.
  ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК
  Основне місце в системі оподаткування фізичних осіб займає прибутковий податок, який найбільшою часткою стягується до бюджету суб'єктів федерації (регіональний бюджет). Перехід до ринкової економіки створює передумови для зростання особистих доходів громадян. У цих умовах повинно застосовуватися прогресивне оподаткування, яке дозволяє у міру збільшення заробітків громадян вилучати у них в збільшених розмірах грошові кошти, необхідні для проведення соціальних програм. Робить це держава, головним чином, за допомогою прибуткового податку з фізичних осіб.
  Платниками прибуткового податку є фізичні особи як такі, що, так і не мають постійного місця проживання в Російській Федерації. До зазначених фізичних осіб належать громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. До фізичних осіб, які мають постійне місце проживання в Російській Федерації, відносяться особи, що проживають в Російській Федерації в цілому не менше 183 днів у календарному році.
  Об'єктом оподаткування у фізичних осіб є сукупний дохід, отриманий у календарному році: у фізичних осіб, які мають постійне місце проживання в Російській Федерації, - від джерел в РФ і за її межами; у фізичних осіб, що не мають постійного місця проживання в Російській Федерації, - від джерел в РФ.
  Доходи, отримані в натуральній формі, обліковуються у складі сукупного річного доходу за державними регульованими цінами, а за їх відсутності - за вільними (ринковими) цінами на дату отримання доходу.
  Доходи, отримані за межами України фізичними особами, що мають постійне місце проживання в Російській Федерації, включаються в доходи, які підлягають оподаткуванню в Російській Федерації.
  Фізичні особи, які підлягають оподаткуванню, зобов'язані:
  a) вести облік отриманих ними протягом календарного року доходів і зроблених витрат, пов'язаних з отриманням доходів;
  b) подавати в передбачених цим Законом випадках податковим органам декларації про доходи та витрати за формою, що встановлюється Державною податковою інспекцією України, інші необхідні документи і відомості, що підтверджують достовірність вказаних в декларації даних;
  c) пред'являти підприємствам, установам, організаціям і податковим органам документи, що підтверджують право на відрахування з доходу;
  d) своєчасно та в повному розмірі вносити до бюджету належні до сплати суми податку;
  e) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавчими актами.
  Ставки прибуткового податку постійно змінюються. Це пов'язано зі зміною економічної ситуації в країні. Нещодавно були введені нові ставки прибуткового податку.
  Своєчасно не утримані, утримані не повністю або не перераховані до відповідного бюджету суми податків, що підлягають стягненню у джерела виплати, стягуються податковим органом з підприємств, установ і організацій, що виплачують доходи фізичним особам, у безспірному порядку з накладенням штрафу. За інші порушення цього Закону юридичні та фізичні особи несуть відповідальність у порядку і на умовах, передбачених законодавчими актами Російської Федерації.
  Податок зі спадщини
  Відновлений після тривалої перерви з 1 січня 1992 року. Їм обкладається майно, що переходить громадянам у порядку спадкування або дарування. Справляння цього податку відображає зміну економічних умов життя громадян і до певної міри - лінію його поведінки. Турбота про наступних поколіннях, які успадковують не лише накопичене майно, а й середовище існування, стає одним з найважливіших життєвих принципів трудової діяльності людини. Цей податок є федеральним.
  Платниками даного податку відповідно до цього Закону є фізичні особи, які приймають майно, що переходить у їхню власність у порядку спадкування або дарування.
  Об'єктами оподаткування відповідно до цього Закону є житлові будинки, квартири, дачі, садові будиночки в садівничих товариствах, автомобілі, мотоцикли, моторні човни, катери, яхти, інші транспортні засоби, предмети антикваріату і мистецтва, ювелірні вироби, побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів і лом таких виробів, паєнагромадження у житлово-будівельних, гаражно-будівельних і дачно-будівельних кооперативах, суми, що знаходяться у вкладах в установах банків та інших кредитних установах, кошти на іменних приватизаційних рахунках фізичних осіб, вартість майнових та земельних часток (паїв ), валютні цінності та цінні папери у їх вартісному вираженні.
  Спадкове майно та майно, яке перейшло в порядку дарування, може бути продано, подаровано, обміняно власником тільки після сплати ним податку, що підтверджується довідкою податкового органу.
  Прибуткові оподаткування фізичних осіб доповнюється справлянням податку на майно, який в умовах переходу до ринку виконує не лише фіскальну роль, але і служить своєрідним психологічним фактором, що впливає на поведінку платника, що усвідомлює себе власником. Податок на майно дозволяє мобілізувати в розпорядження держави грошові кошти найбільш заможних громадян. Сприятливі тенденції в розвитку країни, її економічний та соціальний розквіт прямо залежать від того, наскільки швидко заможні власники майна стануть переважною частиною російського суспільства. Але податок на майно вже відноситься до місцевих податків.
  Платниками податків на майно є фізичні особи, які мають у власності об'єкти, які визначаються цим Законом.
  Об'єктами обкладення податками відповідно до цього Закону є що перебувають у власності фізичних осіб житлові будинки, квартири, дачі, гаражі та інші будівлі, приміщення та споруди, а також моторні човни, вертольоти, літаки та інші транспортні засоби, за винятком автомобілів, мотоциклів та інших самохідних машин і механізмів на пневмоходу.
  Податок на будівлі, приміщення та споруди сплачується щорічно за ставкою, що встановлюється органами законодавчої (представницької) влади суб'єктів Російської Федерації в розмірі, що не перевищує 0,1 відсотка від їх інвентаризаційної вартості, а у випадку, якщо така не визначалася, - від вартості цих будівель , приміщень і споруд, що визначається з обов'язкового страхування.
  ПОДАТКИ НА ВИГРАШІ І ПРИЗИ
  Виграш або приз, по суті своїй, є несподіваним і, як правило, немаленьким доходом. Причому для отримання цього доходу фізична особа, як правило, не докладає порівнянних з виграшем зусиль. Відповідно, податкова ставка по них досить велика (35%).
  Однак не кожен виграш чи приз/подарунок обкладається податком. Винятки:
  1) вартість будь-яких виграшів та призів, отриманих у проведених конкурсах, іграх та інших заходах з метою реклами товарів (робіт, послуг);
  2) вартість подарунків, отриманих платниками податків від організацій або індивідуальних підприємців, і не підлягають обкладенню податком на спадкування або дарування відповідно до чинного законодавства;
  3) вартість призів у грошовій і натуральній формах, отриманих платниками податків на конкурсах і змаганнях, що проводяться у відповідності з рішеннями Кабінету Міністрів України, законодавчих (представницьких) органів державної влади чи представницьких органів місцевого самоврядування.
  При цьому по всіх трьох пунктах дохід, згідно з Кодексом, не повинен перевищувати 2000 рублів.
  ПОДАТКИ НА СТРАХОВІ ВИПЛАТИ
  Страхові виплати, одержані фізичною особою, оподатковуються. Це стосується виплат, які отримуються за полісами добровільного страхування. Є деякі особливості, що стосуються оподаткування зі страхування.
  При визначенні податкової бази не враховуються доходи, отримані у вигляді страхових виплат у зв'язку з настанням відповідних страхових випадків.
  1. За договорами обов'язкового страхування, що здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством (наприклад, так звана «автоцивілка»);
  2. за договорами добровільного довгострокового страхування життя, укладеним на строк не менше п'яти років і протягом цих п'яти років не передбачають страхових виплат, у тому числі у вигляді рент і (або) ануїтетів (за винятком страхової виплати, передбаченої в разі настання смерті застрахованої особи) , на користь застрахованої особи.
  Суми страхових виплат за договорами добровільного довгострокового страхування життя, укладеним на строк менше п'яти років, не враховуються при визначенні податкової бази, якщо суми страхових виплат не перевищують сум внесених фізичними особами страхових внесків.
  У разі дострокового розірвання договорів добровільного довгострокового страхування життя до закінчення п'ятирічного терміну їх дії (за винятком випадків дострокового розірвання договорів страхування з причин, не залежних від волі сторін) і повернення фізичним особам грошової (викупної) суми, що підлягає відповідно до правил страхування та умовами договорів виплати при достроковому розірванні договорів страхування, отриманий дохід за винятком сум платежів (внесків) враховується при визначенні податкової бази страхувальника - фізичної особи та підлягає оподаткуванню;
  3. за договорами, які передбачають відшкодування шкоди життю, здоров'ю та медичних витрат (за винятком оплати санаторно-курортних путівок);
  4. за договорами добровільного пенсійного страхування, укладеними зі страховими організаціями, якщо такі виплати здійснюються при настанні пенсійних підстав у соо?? відповідне до законодавства Російської Федерації.
  При визначенні податкової бази враховуються суми страхових внесків, якщо зазначені суми вносяться за фізичних осіб із засобів роботодавців, за винятком випадків, коли страхування фізичних осіб виробляється роботодавцями по договорах обов'язкового страхування, а також за договорами добровільного страхування, які передбачають відшкодування шкоди життю і здоров'ю застрахованих фізичних осіб та (або) медичних витрат застрахованих фізичних осіб.
  За договором добровільного майнового страхування (включаючи страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди майну третіх осіб та (або) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів) при настанні страхового випадку дохід платника податку, що підлягає оподаткуванню, визначається у випадках: загибелі або знищення застрахованого майна (майна третіх осіб ) як різниця між сумою отриманої страхової виплати й ринковою вартістю застрахованого майна на дату укладення зазначеного договору (на дату настання страхового випадку - за договором страхування цивільної відповідальності), збільшеної на суму сплачених по страхуванню цього майна страхових внесків; пошкодження застрахованого майна (майна третіх осіб ) як різниця між сумою отриманої страхової виплати та витратами, необхідними для проведення ремонту (відновлення) цього майна (у разі, якщо ремонт не здійснювався), або вартістю ремонту (відновлення) цього майна (у разі здійснення ремонту), збільшеними на суму сплачених за страхуванню цього майна страхових внесків. Обгрунтованість витрат, необхідних для проведення ремонту (відновлення) застрахованого майна у випадку, якщо ремонт (відновлення) не проводився, підтверджується документом (калькуляцією, висновком, актом), який складається страховиком або незалежним експертом (оцінювачем). Обгрунтованість витрат на зроблений ремонт (відновлення) застрахованого майна підтверджується наступними документами: договором (копією договору) про виконання відповідних робіт (надання послуг); документами, що підтверджують прийняття виконаних робіт (наданих послуг); платіжними документами, оформленими у встановленому порядку, що підтверджують факт оплати робіт (послуг). При цьому не враховуються в якості доходу суми відшкодованих страхувальнику або понесених страховиками витрат, зроблених у зв'язку з розслідуванням обставин настання страхового випадку, встановленням розміру збитку, здійсненням судових витрат, а також інших витрат, здійснених відповідно до чинного законодавства та умов договору майнового страхування.
  ПОДАТКИ НА доходи по внесках
  Процентні доходи по внесках в банках в частині перевищення суми, розрахованої виходячи з діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації, протягом періоду, за який нараховані відсотки, по карбованцевих внесках (за винятком термінових пенсійних внесків, внесених на строк не менше шести місяців) та 9% річних за вкладами в іноземній валюті. З 15 січня 2004 року і до цього дня ставка рефінансування Центрального Банку складає 13%:
  ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  ВКАЗІВКА
  від 11 червня 2004 року N 1443-У
  [Про ставкою рефінансування]
  Відповідно до рішення Ради директорів Центрального банку Російської Федерації, починаючи з 15 червня 2004 року, встановлюється ставка рефінансування Банку Росії в розмірі 13 відсотків річних.
  Ця вказівка негайно доведіть до відома кредитних організацій.
  Росцентрбанк
  Ігнатьєв
  ПОДАТОК НА ДОХОДИ У ВИГЛЯДІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИГОДИ
  Існує інша форма одержання доходу фізичними особами, під назвою отримання матеріальної вигоди. Доходом платника податків, отриманим у вигляді матеріальної вигоди, є:
  а. матеріальна вигода, отримана від економії на відсотках за користування платником податків позиковими (кредитними) засобами, отриманими від організацій або індивідуальних підприємців, за винятком матеріальної вигоди, отриманої у зв'язку з операціями з кредитними картами протягом безвідсоткового періоду, встановленого в договорі про надання кредитної картки < br /> б. матеріальна вигода, отримана від придбання товарів (робіт, послуг) відповідно до цивільно-правовим договором у фізичних осіб, організацій та індивідуальних підприємців, які є взаємозалежними по відношенню до платника податків;
  в. матеріальна вигода, отримана від придбання цінних паперів.
  При отриманні платником податку доходу у вигляді матеріальної вигоди податкова база визначається як:
  1) перевищення суми відсотків за користування позиковими коштами, вираженими в рублях, обчисленої виходячи з трьох четвертих діючої ставки рефінансування, установленої Центральним банком Російської Федерації на дату отримання таких коштів, над сумою відсотків, обчисленої виходячи з умов договору;
  2) перевищення суми відсотків за користування позиковими коштами, вираженими в іноземній валюті
  Визначення податкової бази при одержанні доходу у вигляді матеріальної вигоди, вираженої як економія на відсотках при одержанні позикових коштів, здійснюється платником податків у встановлені терміни, не рідше ніж один раз на податковий період, встановлений Податковим Кодексом Російської Федерації.
  При отриманні платником податку доходу у вигляді матеріальної вигоди, зазначеної в підпункті «б» глави цього реферату, податкова база визначається як перевищення ціни ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг), реалізованих особами, що є взаємозалежними по відношенню до платника податків, у звичайних умовах особам , які не є взаємозалежними, над цінами реалізації ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг) платнику податку.
  При отриманні платником податку доходу у вигляді матеріальної вигоди, зазначеної в підпункті «в» цього розділу (див. вище), податкова база визначається як перевищення ринкової вартості цінних паперів, яка визначається з урахуванням граничної межі коливань ринкової ціни цінних паперів, над сумою фактичних витрат платника податку на їх придбання. Порядок визначення ринкової ціни цінних паперів та граничної межі коливань ринкової ціни цінних паперів встановлюється федеральним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів.
  ІНШІ ПОДАТКИ
  Крім всього того, що я вже перерахував, оподаткуванню підлягають такі доходи:
  1. Доходи, отримані фізичними особами, які не є резидентами Російської Федерації;
  2. Доходи від дольової участі в діяльності організацій, отримані у вигляді дивідендів;
  3. Доходи у вигляді відсотків за облігаціями з іпотечним покриттям, емітованими до 1 січня 2007 року, а також доходи засновників довірчого управління іпотечним покриттям, отримані на підставі придбання іпотечних сертифікатів участі, виданих керуючим іпотечним покриттям до 1 січня 2007 року.
  СВІТОВИЙ ДОСВІД Оподаткування ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО У РФ.
  При оцінці проектів і окремих пропозицій щодо вдосконалення податкової системи, які вносяться в законодавчі органи та органи виконавчої влади, необхідно враховувати досвід застосування чинних податків як в нашій країні, так і в інших промислово розвинених країнах.
  Вивчення податкового законодавства розвинених країн Заходу показує, що застосовуються там податки є одним з найважливіших важелів державної політики, яка дозволяє направляти розвиток економіки в умовах ринку. Податки в промислово розвинених країнах не є лише засобом формування доходів бюджету. Поряд з іншими заходами податкова система використовується державою для впливу на розвиток економіки.
  Податки з населення в розвинених країнах мають наступні основні форми: прибутковий податок з фізичних осіб, внески до фондів соціального страхування, податки, що базуються на оподаткуванні накопиченого багатства (майнові податок і податок на спадщину та дарування). Це, звичайно, не всі податки, якими обкладається населення Заходу, але саме ці податки відіграють вирішальну роль у формуванні бюджетів.
  Всі податки підрозділяються на особисті і реальні. Особистими податками обкладаються тільки доходи населення. Особисті податки стягуються виходячи з фінансового стану платника податків та його платоспроможності. Реальні податки встановлюються на види діяльності або на товари, тобто на продаж, купівлю або володіння майном, незалежно від індивідуальних фінансових обставин. Реальними податками можуть також обкладатися фізичні особи.
  Розрізняють податки прямі і непрямі (або податки на споживання). Такий підрозділ багато в чому носить приблизний характер. Передбачається, що прямі податки стягуються з доходів фізичних осіб або домашніх господарств, непрямі - призначені для перекладання податкового тягаря на кінцевих носіїв. Тому особисті податки вважаються прямими, а більшість реальних податків - непрямими.
  Система прямого оподаткування (прибутковий податок, внески робітників до фондів соціального страхування) і система непрямих податків (податки на споживання) у різних країнах виглядають таким чином: прямі податки переважають у Німеччині, Канаді, США, Японії, а непрямі - у Франції та Італії. Врівноважену структуру мають Італія та Німеччина, відбулося підвищення ролі прямих податків у Німеччині, Канаді, Японії і США, а непрямих - в Італії.
  Можна докладніше розглянути роль податків з населення з деяких країнах, наприклад, у США, Франції, Німеччини, щоб виявити ті риси оподаткування цих країн, які можна застосувати в Росії. Почати з податкової система США, оскільки вона одна з найбільш досконалих і розгалужених систем стягування податків з населення. Найголовніша риса оподаткування населення всіх країн Заходу - це те, що у всіх цих країнах основною статтею доходів бюджету є прибутковий податок з фізичних осіб (наприклад у США).
  Прибутковий податок у США є частиною і федеральних податків, і податків штатів, і місцевих податків, тобто розподіляється між усіма гілками влади. Федеральний прибутковий податок стягується з суми доходу з урахуванням її поділу на три види: "валовий", тобто загальна сума доходів з будь-яких джерел; "очищений дохід", тобто валовий доход за винятком витрат і стандартної знижки; "оподатковуваний дохід", тобто очищений доход за винятком ряду витрат і неоподатковуваного мінімуму (він приблизно дорівнює $ 2000).
  При прибутковий податок штатів ставки зазвичай не досягають нижчих ставок федерального прибуткового податку та значно нижче федеральних ставок по рівнях доходів. Зазвичай числення такого податку здійснюється в прогресії. Особливістю місцевого оподаткування є те, що суми місцевого прибуткового податку, сплачені платником податку до бюджету штатів, віднімаються при розрахунку місцевого прибуткового податку. Наступним за значимістю слід федеральний податок на соціальне страхування. У США існує 2 системи страхування: страхування по безробіттю та страхування для людей похилого віку. Внески сплачують і підприємці, і трудящі і рівні 15,3%. Я вважаю, що цей податок (в його американській формі) необхідний зараз в Росії, тому що при переході до ринку в нашій країні з'явилося багато безробітних і незахищених пенсіонерів. Податки на майно, що переходить з порядку спадкування або дарування і майнові податок також відраховуються до бюджетів штатів і місцеві бюджети, що я вважаю прийнятним для нашої країни, оскільки бюджети місцевих органів влади особливо мізерні, а таким чином їх можна хоч якось збільшити.
  У податковій системі Франції прибутковий податок становить 18,1% доходів бюджету. Він стоїть на другому місці після ПДВ. В основному податкова система Франції схожа на системи США. Відмінності невеликі: податки на соціальне страхування тут сплачують тільки трудящі (а у нас в країні - тільки роботодавці).
  У Німеччині прибутковий податок також є головним джерелом доходів бюджетів різного рівня. Він розподіляється наступним чином: 42,5% надходжень спрямовується до федерального бюджету, 42,5% - бюджет відповідної землі (району), 15% - до місцевого бюджету. Прибутковий податок тут також прогресивний.
  Але як би не чудово було б оподаткування населення зарубіжних країн, не можна в чистому вигляді переносити його на російську дійсність, тому що Росія - це країна з багатим досвідом, спадщиною, на нинішні історичними факторами, які не можна не враховувати. Західний же досвід може лише допомогти знайти свої шляхи вирішення проблем, але не більше. І про це не можна забувати.
  ВИСНОВОК
  У роботі розглянуто всі види податків на доходи фізичних осіб в Російській Федерації, надано коментарі щодо оподаткування та податковій базі. Показано необхідність збору податків, розказано про їх роль у становленні бюджету та функціонування бюджетних організацій. Розглянуто приклади податкових систем західних країн, порівнюються з Росією, розглянуті можливості застосування західного досвіду, який ще не застосований.
  Податки з населення - невід'ємна частина функціонування економіки будь-якої країни. У всіх провідних економічно розвинених країнах світу один з таких видів податку з населення, як прибутковий податок з фізичних осіб, є основною частиною доходу федерального бюджету. У нашій же країні основний податковий тягар поки лягає на юридичні особи. Але й самі податки з населення мають великий ряд недоліків. Одним з таких недоліків є непрогрессівность податків. Більшість населення оподатковується за мінімальною ставкою. Наслідком цього є приховування податків високообеспеченной частини населення. Необхідно запобігти витоку капіталу по цих каналах. Наша система оподаткування населення надто громіздка і вимагає спрощення, через скасування багатьох пільг і знижок. Зараз в Росії утвориться безліч нових видів отримання доходів населення, а податкове законодавство не відображає всі їх види. Тому треба в першу чергу реформувати податкове законодавство (що зараз і намагаються робити органи державної влади). Без податкового законодавства неможливо нормальне функціонування російської економіки. Тільки коли ми вирішимо проблему з законом про стягування податків з населення, ми вирішимо всі інші проблема даного сектора економіки.
  Посібник/За ред
  1. Податковий кодекс Російської Федерації. Електронна версія довідково-правової системи «Кодекс». www.kodeks.net
  2. Офіційний Інтернет-сервер Міністерства з податків та зборів Російської Федерації http://www.nalog.ru
  3. Коментарі до статей Податкового кодексу платної інформаційно-правової системи «Кодекс» www.kodeks.net
  ДОДАТОК 1.
  СТАВКИ ПОДАТКІВ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У РФ.
  Види доходу
  Ставка податку,%
  Доходи, за винятком наведених нижче
  13
  Вартість будь-яких виграшів та призів, отриманих у проведених конкурсах, іграх та інших заходах з метою реклами товарів, робіт і послуг, у частині перевищення розмірів, зазначених у пункті 28 статті 217 Податкового Кодексу Російської Федерації
  35
  Страхові виплати за договорами добровільного страхування в частині перевищення розмірів, зазначених у пункті 2 статті 213 Податкового Кодексу Російської Федерації
  35
  Процентні доходи по внесках в банках в частині перевищення суми, розрахованої виходячи з діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації, протягом періоду, за який нараховані відсотки, по карбованцевих внесках (за винятком термінових пенсійних внесків, внесених на строк не менше шести місяців) та 9% річних за вкладами в іноземній валюті

  35
  Суми економії на відсотках при одержанні платниками податків позикових (кредитних) коштів в частині перевищення розмірів, зазначених у пункті 2 статті 212 Податкового Кодексу Російської Федерації, за винятком доходів у вигляді матеріальної вигоди, отриманої від економії на відсотках за користування платниками податків цільовими позиками (кредитами), отриманими від кредитних і інших організацій Російської Федерації і фактично витраченими ними на нове будівництво або придбання на території Російської Федерації житлового будинку, квартири або частки (часток) у них, на підставі документів, що підтверджують цільове використання таких коштів
  35
  Доходи, виходить?? ті фізичними особами, які не є податковими резидентами Російської Федерації
  30
  Доходи від дольової участі в діяльності організацій, отримані у вигляді дивідендів
  9
  Доходи у вигляді відсотків за облігаціями з іпотечним покриттям, емітованими до 1 січня 2007 року, а також доходи засновників довірчого управління іпотечним покриттям, отримані на підставі придбання іпотечних сертифікатів участі, виданих керуючим іпотечним покриттям до 1 січня 2007
  9
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !