ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Оренда
       

   

  Адміністративне право

  | Кульчинський філія |
  | Державного освітньої установи |
  | "Навчального центру" Орієнтир "- (технікум)" |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Курсова робота |
  | З дисципліни: Цивільне право |
  | На тему: Оренда |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Роботу виконала: |
  | Студентка 2 курсу |
  | Групи С-11 |
  | Відділення заочне |
  | Спеціальність правознавство |
  | Резник Олена Вікторівна |
  | Викладач: |
  | Ботова Надія Петрівна |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | Калачінс, 2003 |
  | |
  | |
  | Калачинськ, 2003р. |


  Зміст

  1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

  2. Поняття і елементи договору ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

  3. Зміст договору оренди ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

  4. Припинення договору оренди ... ... ... ... ... ... ... ... .14

  5. Види договорів оренди ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17

  6. Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

  7. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32

  8. Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 33

  9. Рецензія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

  Введення.

  Взагалі, значення договору в житті людей і в регулюваннімайнових і особистих немайнових відносин між ними важкопереоцінити. Застосування договорів протягом вже декількох тисяч роківпояснюється, крім іншого, тим, що мова йде про гнучку правову форму, вяку можуть перетворюватись різні за характером суспільні відносини.
  Основне призначення договору зводиться до регулювання в рамках законуповедінки людей шляхом вказівки на межі їх можливого і належногоповедінки, а також наслідки порушення відповідних вимог.

  Цивільне право історично склалося, як галузь права,предметом, якою є майнові відносини ринку, тобто відносинипов'язані з обміном мають товарно-грошовий характер.

  В даний час навіть за найменшу дрібницю потрібно віддати гроші.
  Тому практично безгрошового обороту неможливо обійтися і вцивільному праві.

  Тема моєї курсової роботи - "Оренда". Вивчивши деякі літературніджерела, я дуже зацікавилася цим видом договору і вирішила детальнішепро це дізнатися.

  Взагалі, можна не тільки сказати, але і стверджувати, що громадянськеправо може бути найцікавіше з прав, які вивчаються в навчальнихзакладах. Звичайно кожне право, по-своєму, цікаво і пізнавально,тому з кожного можна відкласти свій розум, хоч по маленькій частцінайважливіших і цікавлять нас моментів.

  Мета моєї курсової роботи - цілісно розкрити тему "Оренда" із'ясувати що це за договір, якого його зміст і яке взаємодіяміж сторонами цього договору.

  Я хочу написати свою курсову роботу так, щоб прочитав, кожен мігзрозуміти, що з себе представляє даний договір. Адже кожного з нас можеторкнутися відповідальна справа.

  Хочу зазначити, що ГК врегулював п'ять видів оренди:

  1 Договір прокату

  2 Договір оренди транспортних засобів

  3 Договір оренди будівель і споруд

  4 Договір оренди підприємств

  5 Договір фінансової орендиу своїй роботі я спробувала відкрити сутність кожного виду.

  Регулююча роль договору зближує його з законом і нормативнимиактами. Умови договору відрізняються від правової норми головним чином двомапринциповими особливостями. Перша пов'язана з походженням правилповедінки: договір виражає волю сторін, а правовий акт - волю видавйого органу. Друга розрізняє межі дії того та іншого правилаповедінки: договір безпосередньо розрахований на регулювання поведінкитільки його сторін - для тих, хто не є сторонами він може створитиправа, але не обов'язок, в той же час правовий або інший нормативний актпороджує в принципі загальне для всіх і кожного правило (будь-яке обмеженнякола осіб, на яких поширюється правовий акт, їм же визначається).
  Зазначені дві особливості відрізняють саме цивільно-правовий договір. Удоговорі, в якому вказані особливості відсутні, маються на увазірізні види публічно-правових договорів, - грань оболонка, що відділяє його віднормативного акта стирається. Договір служить ідеальною формою активностіучасників цивільного обороту.

  Поняття і елементи договору оренди.

  Загальні положення про договір оренди закріплені в статті 34 ЦК. Данаглава побудована за тим же принципом, що й інші розділи, що регулюютьскладні договори, які мають свої різновиди договірних зобов'язань
  (купівля-продаж, підряд і деякі інші). Спочатку викладаються положення,які є загальними для всіх видів договору оренди, а потім спеціальніправила, що відносяться тільки до відповідного виду договору (прокат,оренда транспортних засобів, оренда будівель і споруд, орендапідприємств, фінансова оренда).

  Відповідно до договору оренди (надалі також договором майновогообміну) одна сторона (орендодавець) зобов'язується надати, іншій стороні
  (орендарю) майно за плату, у тимчасове володіння та користування аботимчасове користування (ч. 1 ст. 606 ЦК).

  Оренда являє собою засноване на договорі строкове оплатневолодіння та користування землею, іншими природними ресурсами, підприємствами ііншими майновими комплексами, а також іншим майном за необхіднеорендареві для самостійного здійснення комерційної та іншоїпідприємницької діяльності. В результаті укладення договору орендивиникає зобов'язання з передачі майна в користування. У цивільномуправі поряд із зобов'язаннями щодо відчуження майна існуютьзобов'язання з передачі майна у тимчасове користування. Вониюридично оформлюють особливу самостійну групу економічних відносинтоварообміну, в рамках яких господарські чи інші потреби їхучасників задовольняються за рахунок тимчасового переходу до нихвідповідних матеріальних благ. У цих випадках одні особи
  (товароволодільця) дозволяють іншим особам на певних умовахгосподарську або іншу експлуатацію свого майна, одночасно зберігаючиза собою право власності (чи інше речове право) на нього.

  Договір оренди має широке застосування в різних областяхгосподарського і культурного життя країни. Він включає великі колоекономічних відносин - від оренди великих виробничих комплексів допобутового прокату.

  Договір оренди регулюється Цивільним кодексом РФ - гол. 39, а такж підзаконними актами - указами Президента РФ, постановами
  Уряду РФ, а також нормативними актами інших органів виконавчоївлади РФ, що стосуються окремих видів оренди. Договір орендиє консесуальним, взаємним і оплатним.

  Мета договору оренди - забезпечити передачу майна в тимчасовекористування. У цьому зацікавлені обидві сторони договору. Орендар, якправило, має потребу в майні тимчасово або не має можливості придбатийого у власність. Орендодавець не має на меті вилучення прибутку зпередачі майна в тимчасове користування іншій особі.

  Орендарю належить право користування орендованим майном. Цеосновне право орендодавця, що випливає з договору оренди. Відповіднодоговір оренди-один з різновидів договорів з передачі майна вкористування.

  Під користуванням розуміється, вилучення з речі її корисних властивостейбез зміни субстанцій речі, у тому числі придбання плодів і доходів.
  За загальним правилом, плоди, продукти і доходи, отримані в результатівикористання орендованого майна відповідно до договору, надходятьу власність орендаря (ч.2 ст.606 ЦК). Втім, законом інших правовихактів або договорів, може бути інше правило (ст. 136 ЦК), а саме, щоплоди, продукція та доходи переходять у власність орендодавця аботреті особи.

  Право користування орендованим майном може включати в якостісвого компонента і право викупу цього майна (ст. 624 ЦК).

  Праву користування орендаря властива проходження за річчю.
  Перехід права власності (господарського відання, оперативногоуправління, довічного успадкованого володіння) на здане в орендумайно до іншої особи не є підставою для зміни аборозірвання договору оренди (ч. 1 ст. 617 ЦК), тобто договір оренди призміні орендодавця зберігає силу.

  До елементів договору відносяться боку, предмет, форма і зміст.

  Сторони договору - орендодавець і орендар. За загальним правилом, і вролі орендодавця, і в ролі орендаря можуть виступати будь-які суб'єктицивільного права, як фізичні, так і юридичні особи. А середостанніх - комерційні та некомерційні організації, а також держава,національно - державні, адміністративно - територіальні тамуніципальні освіти.

  Орендодавець - це власник переданого в користування майнаабо особа, уповноважена законом або власником, здавати майно воренду (ст. 608 ЦК).

  Держава в особі РФ, а так само її суб'єкти і муніципальніосвіти виступають як орендодавці через комітети з управліннямайном.

  Здавання майна в оренду - один із способів здійснення,що належить орендодавцю, права власності, а саме, що входить досклад правомочності майном.

  Орендар - це особа, зацікавлена в отримання майна вкористування. Ніяких спеціальних вимог до нього закон, за загальнимправилом, не пред'являє.

  Орендарями можуть бути громадяни та юридичні особи України, іноземнігромадяни.

  Орендарі незалежно від форм власності можуть утворюватирізні асоціації, спілки, концерни та інші об'єднання, фінансуватиїх діяльність і вільно виходити зі згідно з прийнятими статутами.

  Оренда допускається в усіх галузях господарства і може застосовуватися вщодо майна всіх форм власності.

  Предмет договору - будь-яка тілесна не споживається річ, оскільки вонане втрачає своїх натуральних властивостей у процесі користування. Зокрема, вЯк предмет договору оренди можуть виступати земельні ділянки іінші відокремлені природні об'єкти (наприклад, ділянки лісу або водніоб'єкти), будівлі, споруди та інші види нерухомого майна, підприємствата інші майнові комплекси, обладнання, транспортні засоби табагато рухоме майно.

  Законом можуть бути встановлені види майна, здача в орендуякого не допускається або обмежується. Оскільки здача в оренду --також елемент обороту, вилучені з обігу речі здаватися в оренду не можуть,а обмежені в обороті, здаються за умови дотримання встановленихобмежень. Істотні обмеження встановлені щодо майна,що знаходиться в державній власності. Всі ж інші речі можуздаватися в оренду вільно.

  У договорі оренди повинні бути зазначені дані, що дозволяють виразновстановити майно, що підлягають передачі орендареві як об'єкторенди (ч. 3 ст. 607 ЦК). Отже, предметом договору оренди можебути тільки індивідуально - певна річ. Цей висновок випливає також зч. 3 ст. 611 ЦК. Річ, що передається в оренду, повинна бути юридично незамінної, річ після закінчення договору підлягає поверненню та ж річ. Речі,що визначаються родовими ознаками, не можуть складати предмет договоруоренди, оскільки відносяться до юридично замінимим.

  Форма договору оренди врегульована в ст. 609 ЦК. Договір оренди натермін більше року, а також якщо хоча б одна сторона договору єюридичною особою, незалежно від терміну повинен бути укладений в простійписьмовій формі (п. 2 ст. 651 ЦК). Реєстрація договору оренди похіднавід реєстрації право власності орендодавця на нерухоме майно.

  Для багатьох видів арени існують особливі правила про форму договору ійого державної реєстрації.

  Договір оренди нерухомого майна, незалежно від суми угоди,строку та складу учасників, підлягає державній реєстрації (п. 2 ст.
  609 ЦК). Це загальне положення конкретизовано у ст. 26 Федерального закону
  "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод зним ", згідно з якою з заявою про державну реєстрацію праваоренди нерухомого майна може звернутися одна зі сторін договоруоренди нерухомого майна.

  Якщо в оренду здається земельна ділянка (ділянка надр) або частину його,до договору оренди, акредитуючій на державну реєстрацію прав,додається план (креслення меж) земельної ділянки із зазначенням її частини,що здається в оренду.

  У випадку, коли в оренду здаються будівлі, споруди, приміщення в нихабо частини приміщень, до договору оренди нерухомого майнаакредитуючій на державну реєстрацію прав, додаються поверховіплани будівлі, споруди, на яких позначаються що здаються в орендуприміщення із зазначенням розміру орендної площі. Договір оренди приміщенняабо частини приміщення реєструється як обтяження прав орендодавцявідповідного приміщення (частини приміщення).

  Зміст договору оренди утворюють права та обов'язки сторін.

  Істотною умовою договору оренди можна вважати тільки йогопредмет. Стосовно нього прямо сказано, що за відсутності в договоріданих, що дозволяють визначити майно, яке підлягає передачі воренду, умова про предмет вважається не узгодженим, а відповіднийдоговір незаконним (п. 3 ст. 607 ЦК).

  Ціна договору (орендна плата), як і термін, що не відноситься доістотних умов. Якщо орендна плата договором не встановлено,застосовується звичайна орендна плата (п. 3 ст. 424 ЦК, п. 1 ст. 614 ЦК). Щож стосується терміну, то договір оренди може бути укладений як напевний (п. 1 ст. 610 ЦК), так і на невизначений строк (п. 2 ст. 610
  ЦК). Визначений термін повинен бути встановлений у договорі способами,передбаченими статтею 190 ГК. Якщо строк оренди в договорі не зазначено,договір оренди вважається укладеним на невизначений термін. Умови використаннядоговору оренди на невизначений термін є правом, а не обов'язком.

  Зміст договору оренди.

  Обов'язки орендодавця. Орендодавець у виконанні укладеногодоговору зобов'язаний:

  1.Представіть оренду майна у стані, що відповідає умовідоговору оренди і призначеного майна (п. 1 ст. 611 ЦК).

  Майно здається в оренду разом з усіма його приладдям тавідносяться до неї документами, якщо інше не передбачено договором.

  Обов'язок забезпечити належний стан майна діє наПротягом усього терміну оренди, хоча річ і передається орендарю, якправило, незабаром після укладення договору.

  Надання майна в належному стані означає, що вонопередається вільним від недоліків, тобто від таких його властивостей, якіпогіршують його якості або, що одне і теж, надають собою будь-яківідступу від того стану майна, що вимагається відповідно додоговором оренди.

  Орендодавець відповідає за будь-які недоліки зданого в орендумайна. Відповідальність не настає лише за ті недоліки, які: а) обумовлені орендодавцем вже при укладенні договору оренди
  (природно, в тій формі,в яку повинен бути наділений договір); б) заздалегідь відомі орендарю (які, наприклад, раніше орендувавте саме майно або знав про недоліки із засобів масової інформації); в) повинні були бути виявлені орендарем під час огляду майнаперевірки його справності при укладенні договору або передачу майна воренду (явні недоліки).

  При виявленні у майні недоліків, за які відповідаєорендодавець, орендар має право на свій вибір: а) вимагати від орендодавця безоплатне усунення недоліківмайна, або відповідне зменшення орендної плати або відшкодуваннясвоїх витрат на усунення недоліків майна; б) безпосередньо утримати суму понесених ним витрат наусунення даної несправності з орендної плати, попередньоповідомивши про це орендодавця; в) вимагати дострокового розірвання договору.

  2. Попередити орендаря про всі права третіх осіб на що здається воренду майно.

  3. Проводити за свій рахунок капітальний ремонт переданогомайна, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами абодоговором оренди (п. 1 ст. 616 ЦК).

  Термін проведення капітального ремонту повинен бути встановленийдоговором. Ремонт повинен проводитися за рахунок орендодавця і його силамиабо силами залучених ним осіб.

  Порушення орендодавцем обов'язки з проведення капітальногоремонту дає право орендарю на свій розсуд: а) провести капітальний ремонт, передбаченийенний договором абовикликаної невідкладноїнеобхідністю, і стягнути з орендодавця вартість ремонту або зарахувати їїв рахунок орендної плати; б) вимагати дострокового розірвання договору та відшкодування збитків; в) вимагати відповідне зменшення орендної плати.

  Договором оренди будь-яке з цих прав може бути виключено абообмежене;

  4. Відшкодувати орендарю вартість невіддільних поліпшень,вироблених з угоди орендодавця і за рахунок орендаря, якщо інше непередбачено договором оренди (п. 2 ст. 624 ЦК).

  Орендар має право на таке відшкодування тільки за наявностіодночасно двох умов: а) згода орендодавця на виробництво невіддільних поліпшень. б) використання для виробництва поліпшень власних коштіворендаря. Орендар не може використовувати для виробництва поліпшенькошти орендодавця, що випливає з п. 4 ст. 623 ЦК.

  Обов'язки орендаря. Згідно з умовою укладеногодоговору орендар зобов'язаний:

  1. Користуватися орендованим майном відповідно до умов в договори оренди, а якщо такі умови в договорі не визначено, то у відповідність з призначенням майна (п. 1 ст. 615 ЦК).

  Якщо орендар користується майном не відповідно до умовдоговору оренди або призначення майна, орендодавець має правовимагати дострокового розірвання договору та відшкодування збитків (п. 3 ст.
  615 ЦК).

  2. Своєчасно вносити плату за користування майном (п. 1 ст. 614

  ЦК).

  Розмір, порядок, умови і строки внесення орендної плати визначаються договором.

  Орендна плата може сплачуватися у формі: а) певних у твердій сумі платежів, внесених періодично або одноразово; б) встановленої частки отриманих в результаті використання орендованого майна продукції, плодів або доходів; в) надання орендарем певних послуг; г) передачі орендарем орендодавцеві обумовленої договором речі у власність або оренду; д) покладання на орендаря обумовлених договором витрат на поліпшення орендованого майна.

  Якщо конкретна форма орендної плати не встановлена у договорі,орендна плата повинна бути визначена в твердій сумі, що сплачуєтьсяодноразово або періодично, в залежності від терміну договору оренди.

  Якщо інше не передбачено договором оренди, розмір орендної платиможе змінюватися за угодою сторін у строки, передбачені договором, алене частіше одного разу на рік (п. 3 ст. 614 ЦК).

  3. У разі припинення договору оренди повернути орендодавцеві майно втому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу або устані, обумовленому договором (ч. 1 ст.622 ЦК).

  4. Підтримувати орендоване майно у справному стані,проводити за свій рахунок поточний ремонт і нести витрати на утриманнямайна, якщо інше не встановлено законом або договором оренди (п. 2 ст.
  616 ЦК).

  Під поточним ремонтом розуміється усунення недоліків майна, що непов'язане із заміною основних складових частин.

  Від поточного ремонту слід відрізняти підтримання майна всправному стані, тобто таке його обслуговування, що дозволяєвикористовувати майно в будь-який момент.

  Крім проведення поточного ремонту і підтримання майна всправному стані орендар зобов'язаний нести витрати по утриманнюорендованого майна.

  5. Без угоди орендодавця не здавати орендоване майно всуборенду, не передавати свої права та обов'язки за договором орендиіншій особі, не передавати майно у безоплатне користування, а такожне віддавати орендні права в заставу і не вносити їх як внесок достатутний капітал господарських товариств і товариств або пайового внеску ввиробничий кооператив, якщо інше не встановлено ЦК, іншим закономабо іншими правовими актами (п. 2 ст. 615 ЦК).

  Суборенда (піднайом) є найбільш поширеним випадкомпередачі третій особі орендних прав, тому її слід розглянути окремо.

  При суборенду орендар по відношенню до суборендар ставатиорендодавцем, зберігаючи в той же час деякий обсяг орендних прав і засобою.

  Орендар вправі також передавати свої права та обов'язки задоговору (перенаем), надавати орендоване майно в безоплатнекористування, віддавати орендні права в заставу і вносити їх як внесокдо статутного капіталу господарських товариств і товариств або пайового внеску ввиробничий кооператив.

  У зазначених випадках за винятком перенайма, відповідальним задоговором перед орендодавцем залишається орендар.

  Договір суборенди не може бути укладений на термін, що перевищує терміндоговору оренди. В іншому випадку він у відповідній частині буде недійсним на підставі ст. 168 ЦК.

  Суборенда слід долю оренди. Якщо договір оренди з підстав,передбаченим ЦК, нікчемні, нікчемними є і висновок уВідповідно до нього договори суборенди (п. 2 ст. 618 ЦК).

  суборендарям Порядок укладення договору оренди на умовах,зазначених у п. 1 ст. 618 ЦК, регламентується ст. 445 та ст. 446 ЦК.

  Перші три обов'язки орендаря імперативний, рештадіапозитивні.

  Припинення договору оренди.

  Підстава припинення договору. Припинення договору орендипроводиться на підставах, передбачених главами 26 і 29 ЦК, з урахуваннямправил ст. 617, 619 і 620 ЦК.

  Зміна власника орендованого майна не тягне за собою припиненнядоговору оренди, навіть якщо його висновок було обумовлене особистимиякостями орендаря (п. 1 ст. 671 ЦК). У разі смерті орендодавцядоговір оренди не припиняється. Права та обов'язки орендодавця переходятьдо його спадкоємців.

  У разі смерті громадянина, що орендує нерухоме майно, йогоправа та обов'язки за договором оренди переходять до спадкоємця, якщо закономабо договором не передбачене інше (п. 2 ст. 617 ЦК).

  Щодо смерті орендодавця рухомого майна зберігають силузагальні правила, заставлені ст. 418 ЦК, тобто договір оренди зберігається,якщо тільки він був пов'язаний з особистістю орендаря.

  Що ж до ліквідації юридичної особи - будь то орендодавецьабо орендар, договір оренди в цьому випадку беззастережно припиняється (ст.
  419 ЦК).

  На вимогу орендодавця договір оренди може бути достроковорозірваний судом у випадках, коли орендар:

  1. користується майном з істотним порушенням умов договору або призначення майна чи з неодноразовим порушенням умов договору;

  2. суттєво погіршує орендоване майно. Під істотним погіршенням орендованого майна слід розуміти таку зміну його якості, яке тягне за собою істотне порушення умов договору в сенсі п.2 ст. 450 ЦК;

  3. більше двох разів поспіль вчасно не вносив орендну плату;

  4. не проводить капітального ремонту майна у встановлені договором оренди строки, а за відсутності їх у договорі - в розумні терміни в тих випадках, коли відповідно до закону, іншими правовими актами або договором виробництво капітального ремонту є обов'язком орендаря.

  На вимогу орендаря договір оренди може бути достроково розірватисудом у випадках, коли:

  1. орендодавець не надає майно в користування орендарю, або створює перешкоди користуванню майном відповідно до умов договору або призначення майна

  2. передане орендарю майно має перешкоджають користуванню недоліки, які не були обумовлені в договорі, не були заздалегідь відомі орендарю і не повинні були бути виявлені орендарем під час огляду майна або перевірки його справності при укладенні договору. Оскільки закон не вимагає, щоб ці були істотними, договір оренди може бути розірваний при наявності у орендованого майна будь-яких перешкоджають користуванню недоліків;

  3. орендодавець не виробляє що є його обов'язком капітальний ремонт майна у встановлені договором оренди строки, а за відсутності їх у договорі - в розумні терміни;

  4. майно в силу зобов'язань, за які орендар не відповідає, виявляється в стані, непридатному для використання. Дострокове розірвання договору за цим пунктом провадиться незалежно від того, винен в тому орендодавець чи ні.

  У будь-якому випадку договір оренди може бути достроково розірваний тількисудом за позовом зацікавленої сторони договору. При цьому орендодавецьвправі вимагати дострокового розірвання договору тільки після направленняорендарю письмового попередження про необхідність виконання нимзобов'язання в розумний термін. В іншому випадку орендодавцеві ж такеПопередження необов'язково.

  Право орендаря на поновлення договору. Припинення договоруоренди у встановлений ним строк надає орендареві переважнеправо на укладення договору оренди на новий термін (ст. 621 ЦК).

  Орендар зобов'язаний письмово повідомити орендодавця про бажання укластитакий договір в строк, зазначений у договорі оренди, а якщо в договорі цейтермін не зазначений, у розумний строк до закінчення дії договору.

  При укладанні договору оренди на новий термін умови договору можутьбути змінені за згодою сторін. якщо нові умови договору невлаштовують орендаря, він втрачає переважне право укласти договірна новий термін.

  Якщо орендодавець відмовив орендарю в укладенні договору на новийстрок, але протягом року з дня закінчення стоку договору уклав договір зіншою особою, орендар має право за своїм вибором вимагати в суді перекладуна себе прав і обов'язків за укладеним договором та відшкодування збитків,завданих відмовою поновити з ним договір оренди, або тількивідшкодування збитків.

  Якщо орендар продовжує користуватися майном після закінченнястроку договору при відсутності заперечень з боку орендодавця, договіроренди вважається відновленим на тих же умовах на невизначений термін
  (ст. 610 ЦК).

  Види договорів оренди.

  Договір прокату. За договором прокату орендодавець, який здійснюєздачу майна в оренду в якості постійної підприємницькоїдіяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за платуу тимчасове володіння та користування (п. 1 ст. 626 ЦК).

  У визначення договору прокату відображені три його специфічні риси,а саме:

  1. в якості орендодавця виступає спеціальний суб'єкт - підприємець (п. 1 ст. 626 ЦК).

  2. предметом договору є тільки рухоме майно (крім транспортних засобів, для них передбачено спеціальне правило), що використовується в споживчих цілях, якщо інше не передбачено договором. Отже, цілі використання майна можуть бути не тільки споживчими, а й іншими, в тому числі підприємницькими.

  3. предмет прокату передається у володіння і користування орендарю (п. 1 ст. 626 ЦК).

  Строк договору прокату не може перевищувати одного року (п. 1 ст. 627
  ЦК). Закінчення зазначеного терміну тягне за собою безумовне припиненнядоговору.

  Форма договору - тільки письмова, причому як за допомогоюскладання одного документа, підписаного обома сторонами, так і обмінудокументами, достовірно вихідними від кожної зі сторін.

  Зміст договору прокату має такі особливості. Обов'язокорендодавця надати орендарю майно в стані, відповіднимумовами договору оренди і призначеного майна (п. 1 ст. 611 ЦК),доповнена додатковими обов'язками (ст. 628 ЦК): а) у присутність орендаря перевірити справність що здається в оренду майна; б) ознайомити орендаря до правил експлуатації майна або видати йому письмові інструкції про користування цим майном;

  скориговані і обов'язки орендаря, зокрема, засвоєчасного внесення орендної плати (ст. 630 ЦК). Орендна плата можевстановлюватися тільки у формі певних у твердій сумі платежів,внесених періодично або одноразово.

  Стягнення з орендаря за посади з орендної плати проводиться вбезспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса (п. 3 ст.
  630 ЦК).

  Орендар не має права здавати в суборенду майно,надане йому за договором прокату, передавати свої права таобов'язки за договором прокату іншій особі, надавати це майно вбезоплатне користування, закладати орендні права і вносити їх доякості майнового внеску в господарські товариства і товариства абопайового внеску у виробничі кооперативи (п. 2 ст. 631 ЦК).

  Що стосується дострокового розірвання договору прокату, то воно можливез ініціативи орендаря в будь-який час. Орендодавець ж може достроковорозірвати договір прокату тільки на підставах, передбачених ст. 619
  (крім п. 4).

  Разом з тим слід виділяти і особливу їх різновид - договорипобутового прокату. У ролі орендаря в такому договорі прокату виступаютьгромадяни - споживачі.

  Зокрема, за орендарями - споживачами закріплюються спеціальнігарантії якості орендував майна (ст. 4 Закону), права набезпеку цього майна (ст. 7) та на інформацію про нього (ст. 8-12),встановлюється особливий порядок відповідальності орендодавця за шкоду,заподіяну споживачам, включаючи відшкодування моральної шкоди (ст. 13-15),нарешті, спеціальні правила судового розгляду (ст. 17).

  Договір оренди транспортних засобів. Оренда транспортних засобіввиділяє -ся як окремого виду договору оренди виходячи з її предмета,яким може стати будь-який транспортний засіб, тобто технічнепристрій з перевезення вантажів, пасажирів і багажу, що рухається впросторі.

  Договори оренди транспортних засобів повинні бути укладені вписьмовій формі незалежно від їх терміну та вартості переданого в орендумайна (ст. 633 і 643 ЦК).

  Оренда транспортних засобів регламентується толь стосовноавтомобільному і морському видами транспорту.

  За договором оренди транспортного засобу з екіпажем орендодавецьнадає орендареві транспортний засіб за плату в тимчасовеволодіння та користування і надає своїми силами послуги по управлінню ним іза його технічному експлуатації (ч. 1 ст. 632 ЦК).

  У цьому визначення договору відображені три його специфічні риси:

  1. предмет договору - транспортний засіб будь-якого виду транспорту: залізничного, автомобільного, водного, повітряного, космічного і т.д., здатний до самостійного переміщення в просторі;

  2. управління та технічну експлуатацію транспортного засобу здійснює орендодавець своїми силами, тобто за допомогою екіпажу, а саме працівника (працівників), що складається з орендодавцем у трудових чи інших відносинах, у рамках яких проводиться виконання робіт, наприклад, заснованих на договорі підряду (ст. 635 ЦК);

  3. транспортний засіб передається орендареві у володіння та користування

  Метою договору фрахтування на час є забезпечення орендарюможливості здійснювати комерційну експлуатацію транспортного засобу,технічне обслуговування якого виробляє, орендодавець - фахівець, усвоїй справі.

  Орендодавець на додаток до його загальним обов'язків повинен:

  1. протягом всього строку договору підтримувати належний стан зданого в оренду транспортного засобу, включаючи проведення поточного та капітального ремонту і надання необхідного приладдя (ст. 634 ЦК).

  2. надавати орендарю послуги з управління та технічної експлуатації транспортного засобу (п. 1 ст. 635 ЦК). Ці послуги повинні забезпечувати нормальну і безпечну експлуатацію предмета договору у відповідність до цілей оренди, зазначених у договорі.

  3. Нести витрати з оплати праці екіпажу, а також витрати на їх утримання, якщо договір оренди не передбачене інше (п. 2 ст. 635

  ЦК).

  4. страхувати транспортний засіб і (або) страхувати відповідальність за шкоду, яка може бути заподіяно ним або у зв'язку з його експлуатацією, але лише тоді, коли таке страхування є обов'язковим у силу закону або договору (ст. 637 ЦК). < p> Дві останні обов'язки орендодавця є діапозитивні, решта
  - Імперативними.

  За договором оренди транспортного засобу без екіпажу орендодавецьнадає орендареві транспортний засіб за плату в тимчасовекористування без надання послуг з управління ним і його технічноїексплуатації (ст. 642 ЦК).

  Договір оренди будівель і споруд. За договором оренди будівель абоспоруд орендодавець зобов'язується передати у тимчасове володіння такористування орендарямру будівлю або споруду (п. 1 ст. 650 ЦК).

  Предметом договору є будівлі або споруди, тобто різновидинерухомого майна

  Форма договору оренди будівель і споруд - письмова, причомуобов'язкове складання єдиного документа, що підписується сторонами (п. 2ст. 434 ЦК).

  Договір оренди будівлі або споруди, укладений на строк не меншероку, підлягає державній реєстрації і вважається укладеним змоменту такої реєстрації (п. 2 ст. 651 ЦК).

  До числа істотних умов договору оренди будівель крім йогопредмета відноситься також і ціна. Договір повинен передбачати розмірорендної плати. За відсутності узгодженого сторонами в письмовому виглядіумови про розмір орендної плати договір оренди вважається неукладеним (п.
  1 ст. 654 ЦК).

  Зміст договору оренди будівель і споруд (у порівнянні ззмістом звичайного договору оренди) не зазнав серйозних змін.
  Обов'язок орендодавця надати орендарю майно в стані,відповідає умовам договору та призначеного майна (п. 1 ст. 656
  ЦК), розширена. Одночасно з передачею орендареві прав володіння ікористування будівлею йому передаються права на ту частину земельної ділянки,що зайнята цією нерухомістю і необхідна для її використання (п. 1ст. 652 ЦК).
  Виконання орендодавцем обов'язки з передачі будівлі або спорудиорендарю та прийняття предмета договору останнім здійснюється запередавальному акту чи іншого документа про передачу, що підписується сторонами
  (п. 1 ст. 655 ЦК).
  Нарешті, встановлення в договорі орендна плата за користування будівлею абоспорудою включає і плату за користування земельною ділянкою, на якійвін розташований, або передається разом з ним відповідної частиноюділянки, якщо інше не передбачено законом або договором (п. 2 ст. 654
  ЦК).

  У випадку, коли плата за оренду будівлі або споруди встановлена вдоговорі на одиницю площі будівлі чи іншого показника розміру, оренднаплата визначається виходячи з фактичного розміру переданого орендарюбудівлі або споруди (п. 3 ст. 654 ЦК).

  Договір оренди підприємств. За договором оренди підприємстваорендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасовекористування та володіння підприємства в цілому як майновий комплекс,що використовується для здійснення підприємницької діяльності (п. 1 ст.
  656 ЦК).

  Предметом даного договору є підприємство як єдиниймайновий комплекс, що відноситься до нерухомого майна і включає всебе основні й оборотні кошти, права користування природними ресурсами,невключітельние права, а також права вимоги та борги.

  Відмітних ознак підприємства як об'єкта оренди, як мінімумтри - і всі вони пов'язані з тим, що при оренді підприємство переходить з рукв руки, в той час, як при формулювання загального поняття підприємства цейаспект не враховується.
  Якщо земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші основнікошти беззастережно входять до складу підприємства, п

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !