ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Верховний суд Російської Федерації
       

   

  Адміністративне право

  СТРУКТУРА ВЕРХОВНОГО СУДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  . КЕРІВНИЦТВО

  . СЕКРЕТАРІАТ ПЛЕНУМ

  . КАСАЦІЙНІЙ КОЛЕГІЯ

  . СУДОВА КОЛЕГІЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

  . СУДОВА КОЛЕГІЯ у цивільних СПРАВАХ

  . ВІЙСЬКОВА КОЛЕГІЯ

  . ВІДДІЛ Узагальнення судової практики

  . ВІДДІЛ РОБОТИ З ЗАКОНОДАВСТВОМ

  . ВІДДІЛ ПЕРЕВІРКИ СУДОВИХ РІШЕНЬ В ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ

  . ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ

  . ВІДДІЛ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

  . СЕКРЕТАРІАТ ПРЕЗИДІЇ

  . Міжнародно-правового відділу

  . ВІДДІЛ КАДРІВ

  . УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

  . ОБ'ЄДНАНИЙ ВІДДІЛ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

  . ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

  . ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ

  . ПЕРШИЙ ВІДДІЛ

  . Планово-ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

  . ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
  | КЕРІВНИЦТВО |
  | |
  | Голова | | | |
  | Лебедєв В'ячеслав Михайлович | | | |
  | |
  | Перший заступник | | | |
  | РАДЧЕНКО Володимир Іванович | | | |
  | |
  | Заступник - голова судової | | | |
  | колегії в цивільних справах | | | |
  | СЕРГЄЄВА Ніна Юріївна | | | |
  | |
  | Заступник - голова судової | | | |
  | колегії в кримінальних справах | | | |
  | Меркушов Анатолій Єгорович | | | |
  | |
  | Заступник | | | |
  | Верин Валерій Петрович | | | |
  | |
  | Заступник | | | |
  | Жуйка Віктор Мартеніановіч | | | |
  | |
  | Заступник | | | |
  | СМАК Рінат Міргалімовіч | | | |
  | |
  | Заступник - голова Військової | | | |
  | колегії | | | |
  | ПЄТУХОВ Микола Олександрович | | | |
  | | | | |
  | |
  | Прес-секретар Верховного Суду РФ | | | |
  | Гастелло Микола Вікторович | | | |

  Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ

  "Про судову систему Російської Федерації"

  Прийнято Державною Думою 23 жовтня 1996

  Схвалений Радою Федерації 26 грудня 1996

  Глава 1. Загальні положення (ст.ст. 1 - 10)
  Глава 2. Основи статусу суддів у Російській Федерації (ст.ст. 11 - 16)
  Глава 3. Суди (ст.ст. 17 - 28)
  Глава 4. Заключні положення (ст.ст. 29 - 34)
  Глава 5. Порядок введення в дію цього Федеральногоконституційного закону (ст.ст. 35 - 38)  Глава 1. Загальні положення

  Стаття 1. Судова влада
  1. Судова влада в Україні здійснюється тільки судами вособі суддів і залучених у встановленому законом порядку до здійсненняправосуддя присяжних, народних і арбітражних засідателів. Ніякі іншіоргани та особи не мають права приймати на себе здійснення правосуддя.
  2. Судова влада самостійна і діє незалежно від законодавчоїі виконавчої влади.
  3. Судова влада здійснюється через конституційне,цивільного, адміністративного і кримінального судочинства.

  Стаття 2. Законодавство про судову систему
  Судова система Російської Федерації встановлюється Конституцією
  Російської Федерації і справжнім Федеральним конституційним законом.

  Стаття 3. Єдність судової системи
  Єдність судової системи Російської Федерації забезпечується шляхом:встановлення судової системи Російської Федерації Конституцією Російської
  Федерації і справжнім Федеральним конституційним законом;дотримання всіма федеральними судами та світовими суддями встановленихфедеральними законами правил судочинства;застосування всіма судами Конституції Російської Федерації, федеральнихконституційних законів, федеральних законів, загальновизнаних принципів інорм міжнародного права та міжнародних договорів України, атакож конституцій (статутів) та інших законів суб'єктів Російської
  Федерації;визнання обов'язковості виконання на всій території Російської Федераціїсудових постанов, що вступили в законну силу;законодавчого закріплення єдності статусу суддів;фінансування федеральних судів і світових суддів з федерального бюджету.

  Стаття 4. Суди в Російській Федерації
  1. Правосуддя в Україні здійснюється тільки судами,заснованими відповідно до Конституції Російської Федерації і справжнім
  Федеральним конституційним законом. Створення надзвичайних судів і судів,не передбачених цим Федеральним конституційним законом, недопускається.
  2. У Російській Федерації діють федеральні суди, конституційні
  (статутні) суди та мирові судді суб'єктів Російської Федерації,складові судову систему Російської Федерації.
  3. До федеральним судам відносяться:
  Конституційний Суд Російської Федерації;
  Верховний Суд Російської Федерації, верховні суди республік, крайові таобласні суди, суди міст федерального значення, суди автономної областіі автономних округів, районні суди, військові та спеціалізовані суди,складають систему федеральних судів загальної юрисдикції;
  Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації, федеральні арбітражні судиокругів, арбітражні суди суб'єктів Російської Федерації, що складаютьсистему федеральних арбітражних судів.
  4. До судів суб'єктів Російської Федерації відносяться: конституційні
  (статутні) суди суб'єктів Російської Федерації, мирові судді, які єсуддями загальної юрисдикції суб'єктів Російської Федерації.

  Стаття 5. Самостійність судів і незалежність суддів
  1. Суди здійснюють судову владу самостійно, незалежно від чиєї бто не було волі, підкоряючись тільки Конституції Російської Федерації тазакону.
  2. Судді, присяжні, народні та арбітражні засідателі, які беруть участь уздійсненні правосуддя, незалежні і підкоряються тільки Конституції
  Російської Федерації і закону. Гарантії їх незалежності встановлюються
  Конституцією Російської Федерації і федеральним законом.
  3. Суд, встановивши при розгляді справи невідповідність актадержавного чи іншого органу, а також посадової особи Конституції
  Російської Федерації, федерального конституційного закону, федеральномузакону, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права,міжнародним договором Російської Федерації, конституції (статуту) суб'єкта
  Російської Федерації, законом суб'єкта Російської Федерації, приймаєрішення відповідно до правових положень, що мають найбільшуюридичну силу.
  4. У Російській Федерації не можуть видаватися закони та інші нормативніправові акти, що скасовують або применшують самостійність судів,незалежність суддів.
  5. Особи, винні у наданні незаконного впливу на суддів, присяжних,народних і арбітражних засідателів, які беруть участь у здійсненні правосуддя,а також в іншому втручанні в діяльність суду, несуть відповідальність,передбачену федеральним законом. Присвоєння владних повноважень судукарається за кримінальним законом.

  Стаття 6. Обов'язковість судових постанов
  1. Що набрали законної сили постанови федеральних судів, світовихсуддів і судів суб'єктів Російської Федерації, а також їх законнірозпорядження, вимоги, доручення, дзвінки та інші звернення єобов'язковими для всіх без винятку органів державної влади,органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, посадових осіб,інших фізичних та юридичних осіб і підлягають неухильному виконаннюна всій території Російської Федерації.
  2. Невиконання постанови суду, а так само інше прояв неповаги досуду тягнуть за собою відповідальність, передбачену федеральним законом.
  3. Обов'язковість на території Російської Федерації постанов судівіноземних держав, міжнародних судів і арбітражів визначаєтьсяміжнародними договорами Російської Федерації.

  Стаття 7. Рівність всіх перед законом і судом
  1. Всі рівні перед законом і судом.
  2. Суди не віддають переваги яким-небудь органам, особам, які беруть участь упроцесі сторонам за ознаками їх державної, соціальної, статевої,расової, національної, мовної або політичної приналежності або взалежно від їх походження, майнового і посадового становища,місця проживання, місця народження, ставлення до релігії, переконань,приналежності до суспільних об'єднань, а також і по іншим непередбачених федеральним законом підстав.

  Стаття 8. Участь громадян у здійсненні правосуддя
  1. Громадяни Російської Федерації мають право брати участь у здійсненніправосуддя в порядку, передбаченому федеральним законом.
  2. Участь присяжних, народних і арбітражних засідателів у здійсненніправосуддя є громадянським обов'язком.
  3. Вимоги до громадян, які беруть участь у здійсненні правосуддя,встановлюються федеральним законом.
  4. За час участі у здійсненні правосуддя присяжних, народних іарбітражним засідателям виплачується винагорода з федеральногобюджету.

  Стаття 9. Гласність у діяльності судів
  Розгляд справ у всіх судах відкрите. Слухання справи в закритомузасіданні допускається у випадках, передбачених федеральним законом.

  Стаття 10. Мова судочинства і діловодства в судах
  1. Судочинство та діловодство в Конституційному Суді Російської
  Федерації, Верховному Суді Російської Федерації, Вищому Арбітражному Суді
  Російської Федерації, інших арбітражних судах, військових судах ведуться наросійською мовою державну мову України. Судочинствоі діловодство в інших федеральних судах загальної юрисдикції можутьвестися також державною мовою республіки, на території якоїзнаходиться суд.
  2. Судочинство та діловодство у світових суддів і в інших судахсуб'єктів Російської Федерації ведуться українською мовою чи надержавною мовою республіки, на території якої знаходиться суд.
  3. Що беруть участь у справі особам, що не володіють мовою судочинства,забезпечується право виступати й давати пояснення рідною мовою чи набудь-якому вільно обраному мову спілкування, а також користуватися послугамиперекладача.

  Глава 2. Основи статусу суддів в Російській Федерації

  Див також Закон РФ від 26 червня 1992 р. N 3132-1 "Про статус суддів в
  Російської Федерації "

  Стаття 11. Судді
  1. Суддями є особи, наділені відповідно до Конституції
  Російської Федерації і справжнім Федеральним конституційним закономповноваженнями здійснювати правосуддя і виконує свої обов'язки напрофесійній основі.
  2. Суддя, який має стаж роботи в якості судді не менше десяти років іперебуває у відставці, вважається почесним суддею. Він може бути притягнутийдо здійснення правосуддя в якості судді в порядку, встановленомуфедеральним законом.
  3. Суддям надається за рахунок держави матеріальне і соціально -побутове забезпечення, що відповідає їхньому високому статусу. Заробітна плата
  (грошове утримання) судді не може бути зменшена протягом всього часуперебування його на посаді.

  Стаття 12. Єдність статусу суддів
  Всі судді в Російській Федерації мають спільний статусом і розрізняютьсяміж собою тільки повноваженнями і компетенцією. Особливості правовогоположення окремих категорій суддів визначаються федеральними законами, а ввипадках, передбачених ними, також і законами суб'єктів Російської
  Федерації.

  Стаття 13. Порядок наділення повноваженнями суддів
  1. Порядок наділення повноваженнями суддів Конституційного Суду Російської
  Федерації встановлюється Конституцією Російської Федерації і федеральнимконституційним законом.
  2. Голова Верховного Суду Російської Федерації, Голова Вищого
  Арбітражного Суду Російської Федерації призначаються на посаду Радою
  Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації за поданням
  Президента Російської Федерації, що базується на укладенні кваліфікаційнихколегій суддів цих судів.
  3. Заступники голів і інші судді Верховного Суду Російської
  Федерації, Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації призначаються напосаду Радою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації зподанням Президента Російської Федерації, що базується на представленнівідповідно Голови Верховного Суду Російської Федерації та
  Голови Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації та укладаннікваліфікаційних колегій суддів цих судів.
  4. Судді військових судів призначаються на посаду Президентом Російської
  Федерації за поданням Голови Верховного Суду Російської
  Федерації, заснованому на укладенні кваліфікаційних колегій суддів цихсудів. Голови військових судів та їх заступники призначаються на посаду
  Президентом Російської Федерації за поданням Голови Верховного
  Суду Російської Федерації, що базується на висновку Вищоїкваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації.
  5. Судді федеральних арбітражних судів округів призначаються на посаду
  Президентом Російської Федерації за поданням Голови Вищого
  Арбітражного Суду Російської Федерації, що базується на укладаннікваліфікаційних колегій суддів цих судів, з урахуванням пропозиційзаконодавчих (представницьких) органів державної владивідповідних суб'єктів Російської Федерації. Голови федеральнихарбітражних судів округів та їх заступники призначаються на посаду
  Президентом Російської Федерації за поданням Голови Вищого
  Арбітражного Суду Російської Федерації, що базується на висновку Вищоїкваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації, з урахуванням пропозиційзаконодавчих (представницьких) органів державної владивідповідних суб'єктів Російської Федерації.
  6. Судді верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів містфедерального значення, судів автономної області і автономних округів, атакож судді (у тому числі голови, заступники голів) районнихсудів призначаються на посаду Президентом Російської Федерації зподанням Голови Верховного Суду Російської Федерації,заснованому на укладенні кваліфікаційних колегій суддів цих судів іпогодженим із законодавчими (представницькими) органамидержавної влади відповідних суб'єктів Російської Федерації.
  Голови та заступники голів верховних судів республік,крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, судівавтономної області і автономних округів призначаються на посаду
  Президентом Російської Федерації за поданням Голови Верховного
  Суду Російської Федерації, що базується на висновку Вищоїкваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації і узгодженим ззаконодавчими (представницькими) органами державної владивідповідних суб'єктів Російської Федерації.
  7. Судді арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації призначаються напосаду Президентом України за поданням Голови
  Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, що базується на укладаннікваліфікаційних колегій суддів цих судів і узгодженим ззаконодавчими (представницькими) органами державної владивідповідних суб'єктів Російської Федерації. Голови арбітражнихсудів суб'єктів Російської Федерації та їх заступники призначаються напосаду Президентом України за поданням Голови
  Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, що базується на укладенні
  Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації тапогодженим із законодавчими (представницькими) органамидержавної влади відповідних суб'єктів Російської Федерації.
  8. Світові судді, а також судді, голови та заступники голівконституційних (статутних) судів суб'єктів Російської Федерації призначаються
  (обираються) на посаду в порядку, встановленому законами суб'єктів
  Російської Федерації.
  9. Відбір кандидатів на посади суддів здійснюється на конкурсній основі.

  Стаття 14. Термін повноважень суддів федеральних судів
  Повноваження суддів федеральних судів не обмежені певним строком, якщоінше не встановлено Конституцією України або федеральнимконституційним законом.

  Стаття 15. Незмінюваність судді
  1. Суддя незмінна. Він не може бути призначений (обраний) на іншу посадуабо до іншого суду без його згоди.
  2. Повноваження судді можуть бути припинені або припинені тільки порішенням відповідної кваліфікаційної колегії суддів. У випадку, якщосуддя був призначений (обраний) на певний строк або до досягнення неюпевного віку, його повноваження вважаються припиненимивідповідно після закінчення цього строку або досягнення нею цього віку.

  Стаття 16. Недоторканність судді
  Суддя недоторканний. Гарантії недоторканності судді встановлюютьсяфедеральним законом.

  Про гарантії недоторканності суддів див. Закон РФ від 26 червня 1992 р. N 3132 -
  1 "Про статус суддів в Російській Федерації"

  Глава 3. Суди

  Стаття 17. Порядок створення та скасування судів
  1. Конституційний Суд Російської Федерації, Верховний Суд Російської
  Федерації, Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації, створені ввідповідно до Конституції Російської Федерації, можуть бути скасованітільки шляхом внесення поправок до Конституції Російської Федерації. Іншіфедеральні суди створюються і скасовуються тільки федеральним законом.
  2. Посади мирових суддів і конституційні (статутні) суди суб'єктів
  Російської Федерації створюються і скасовуються законами суб'єктів Російської
  Федерації.
  3. Ніякий суд не може бути скасований, якщо віднесені до її віданняпитання здійснення правосуддя не були одночасно передані в юрисдикціюіншого суду.

  Стаття 18. Конституційний Суд Російської Федерації
  1. Конституційний Суд України є судовим органомконституційного контролю, самостійно і незалежно здійснюєсудову владу за допомогою конституційного судочинства.
  2. Повноваження, порядок утворення та діяльності Конституційного Суду
  Російської Федерації встановлюються федеральним конституційним законом.  Стаття 19. Верховний Суд Російської Федерації
  1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом зцивільних, кримінальних, адміністративних та інших справах, підсудним судамзагальної юрисдикції.
  2. Верховний Суд Російської Федерації здійснює у передбаченихфедеральним законом процесуальних формах судовий нагляд за діяльністюсудів загальної юрисдикції, включаючи військові та спеціалізовані федеральнісуди.
  3. Верховний Суд Російської Федерації в межах своєї компетенціїрозглядає справи як суд другої інстанції, в порядку нагляду і понововиявленими обставинами, а у випадках, передбачених федеральнимзаконом, також і в якості суду першої інстанції.
  4. Верховний Суд Російської Федерації є безпосередньо вищестоящоїсудовою інстанцією по відношенню до верховним судам республік, крайовим
  (обласним) судам, судам міст федерального значення, судам автономноїобласті і автономних округів, військовим судам військових округів, флотів, видіві груп військ.
  5. Верховний Суд Російської Федерації дає роз'яснення з питань судовоїпрактики.
  6. Повноваження, порядок утворення та діяльності Верховного Суду
  Російської Федерації встановлюються федеральним конституційним законом.

  Стаття 20. Верховний суд республіки, крайовий (обласний) суд, суд містафедерального значення, суду автономної області, суд автономного округу
  1. Верховний суд республіки, крайовий (обласний) суд, суд містафедерального значення, суду автономної області, суд автономного округумежах своєї компетенції розглядають справи в якості суду першої ідругої інстанції, в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами.
  2. Перелічені в частині 1 цієї статті суди є безпосередньовищестоящими судовими інстанціями по відношенню до районних судів,що діють на території відповідного суб'єкта Російської Федерації.
  3. Повноваження, порядок утворення та діяльності судів, перелічених участини 1 цієї статті, встановлюються федеральним конституційнимзаконом.

  Стаття 21. Районний суд
  1. Районний суд у межах своєї компетенції розглядає справи яксуду першої та другої інстанції та здійснює інші повноваження,передбачені федеральним конституційним законом.
  2. Районний суд є безпосередньо вищою судовою інстанцією повідношенню до світових суддям, що діють на території відповідноїсудового району.
  3. Повноваження, порядок утворення та діяльності районного судувстановлюються федеральним конституційним законом.

  Стаття 22. Військові суди
  1. Військові суди створюються за територіальним принципом за місцем дислокаціївійськ і флотів і здійснюють судову владу у військах, органах іформуваннях, де федеральним законом передбачена військова служба.
  2. Військові суди в межах своєї компетенції розглядають справи в якостісуду першої і другої інстанції, в порядку нагляду і за нововиявленимиобставинами.
  3. Повноваження, порядок утворення та діяльності військових судіввстановлюються федеральним конституційним законом.

  Стаття 23. Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації
  1. Вищий Арбітражний Суд України є найвищим судовиморганом з вирішення економічних суперечок та інших справ, що розглядаютьсяарбітражними судами.
  2. Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації є вищестоящоїсудовою інстанцією по відношенню до федеральних арбітражних судів округів іарбітражних судів суб'єктів Російської Федерації.
  3. Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації здійснює впередбачених федеральним законом процесуальних формах судовий наглядза діяльністю арбітражних судів.
  4. Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації розглядає відповідноз федеральним законом справи як суд першої інстанції, в порядкунагляду та за нововиявленими обставинами.
  5. Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації дає роз'яснення з питаньсудової практики.
  6. Повноваження, порядок утворення та діяльності Вищого Арбітражного Суду
  Російської Федерації встановлюються федеральним конституційним законом.

  Стаття 24. Федеральний арбітражний суд округу
  1. Федеральний арбітражний суд округу в межах своєї компетенціїрозглядає справи як суду касаційної інстанції, а також по зновувідкрилися обставинам.
  2. Федеральний арбітражний суд округу є вищій судовійінстанцією по відношенню до діючих на території відповідноїсудового округу арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації.
  3. Повноваження, порядок утворення та діяльності федерального арбітражногосуду округу встановлюються федеральним конституційним законом.

  Стаття 25. Арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації
  1. Арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації в межах своєїкомпетенції розглядає справи як суд першої та апеляційноїінстанції, а також у зв'язку з нововиявленими обставинами.
  2. Повноваження, порядок утворення та діяльності арбітражного судусуб'єкта Російської Федерації встановлюються федеральним конституційнимзаконом.

  Стаття 26. Спеціалізовані федеральні суди
  1. Спеціалізовані федеральні суди з розгляду цивільних іадміністративних справ засновуються шляхом внесення змін і доповнень досправжній Федеральний конституційний закон.
  2. Повноваження, порядок утворення та діяльності спеціалізованихфедеральних судів встановлюються федеральним конституційним законом.

  Стаття 27. Конституційний (статутний) суд суб'єкта Російської Федерації
  1. Конституційний (статутний) суд суб'єкта Російської Федерації можестворюватися суб'єктом Російської Федерації для розгляду питаньвідповідності законів суб'єкта Російської Федерації, нормативних правовихактів органів державної влади суб'єкта Російської Федерації, органівмісцевого самоврядування суб'єкта Російської Федерації конституції (статуту)суб'єкта Російської Федерації, а також для тлумачення конституції (статуту)суб'єкта Російської Федерації.
  2. Фінансування конституційного (статутного) суду суб'єкта Російської
  Федерації проводиться за рахунок коштів бюджету відповідного суб'єкта
  Російської Федерації.
  3. Конституційний (статутний) суд суб'єкта Російської Федераціїрозглядає віднесені до його компетенції питання в порядку, встановленомузаконом суб'єкта Російської Федерації.
  4. Рішення конституційного (статутного) суду суб'єкта Російської Федерації,прийняте в межах його повноважень, не може бути переглянуте іншим судом.

  Стаття 28. Світовий суддя
  1. Мировий суддя у межах своєї компетенції розглядає цивільні,адміністративні та кримінальні справи як суд першої інстанції.
  2. Повноваження і порядок діяльності світового судді встановлюютьсяфедеральним законом і законом суб'єкта Російської Федерації.

  Глава 4. Заключні положення

  Стаття 29. Органи суддівського співтовариства
  1. Для вираження інтересів суддів як носіїв судової влади формуютьсяу встановленому федеральним законом порядку органи суддівського співтовариства.
  2. Вищим органом суддівської спільноти є Всеросійський з'їзд суддів,який формує Рада суддів Російської Федерації і Вищукваліфікаційну колегію суддів Російської Федерації.
  3. Компетенція та порядок створення органів суддівського співтовариствавстановлюються федеральним законом.

  Стаття 30. Забезпечення діяльності судів
  1. Забезпечення діяльності Конституційного Суду Російської Федерації,
  Верховного Суду України та Вищого Арбітражного Суду Російської
  Федерації здійснюється апаратами цих судів.
  2. Забезпечення діяльності інших судів загальної юрисдикції здійснюється
  Судовим департаментом при Верховному Суді Російської Федерації.
  3. Забезпечення діяльності інших арбітражних судів здійснюється Вищим
  Арбітражним Судом Російської Федерації.

  Стаття 31. Судовий департамент при Верховному Суді Російської Федерації
  1. Судовий департамент при Верховному Суді Російської Федерації та вхіднів його систему органи організаційно забезпечують діяльність судів загальноїюрисдикції та органів суддівського співтовариства, надають у їх розпорядженнянеобхідні ресурси.
  2. Керівник Судового департаменту при Верховному Суді Російської
  Федерації призначається на посаду і звільняється з посади
  Головою Верховного Суду Російської Федерації за згодою Ради суддів
  Російської Федерації.
  3. Працівники Судового департаменту при Верховному Суді Російської Федераціїє державними службовцями. Їм присвоюються класні чини іінші спеціальні звання.
  4. Судовий департамент при Верховному Суді Російської Федерації єюридичною особою.
  5. Структура, повноваження і порядок діяльності Судового департаменту при
  Верховному Суді Російської Федерації і що входять в його систему органіввстановлюються федеральним законом.

  Про порядок реалізації положень цього Федерального конституційногозакону, що регламентують загальні напрямки створення Судового департаментупри Верховному Суді РФ, див. лист Верховного Суду РФ і Мін'юсту РФ від 14квітня 1997 р. N 11К-15-81-97

  Стаття 32. Апарат суду
  1. Апарат суду здійснює забезпечення роботи суду і підпорядковуєтьсяголові відповідного суду.
  2. Працівники апарату суду є державними службовцями, їмприсвоюються класні чини та інші спеціальні звання, а у військових судахможуть також присвоюватися військові звання.

  Стаття 33. Фінансування судів
  1. Фінансування судів повинна забезпечувати можливість повного інезалежного здійснення правосуддя відповідно до федерального закону.

  Згідно зі статтею 35 цього Закону частина друга статті 33 в частиніфінансування судів на основі нормативів вводиться в дію з днянабрання чинності відповідного федерального закону

  2. Фінансування Конституційного Суду України, судів загальноїюрисдикції, арбітражних судів і світових суддів здійснюється на основізатверджених федеральним законом нормативів і вказується окремимирядками у федеральному бюджеті.
  3. Уряд Російської Федерації розробляє проект федеральногобюджету в частині фінансування судів у взаємодії з головами
  Конституційного Суду України, Верховного Суду Російської
  Федерації, Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, керівником
  Судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації та з Радоюсуддів Російської Федерації. За наявності розбіжностей Уряд
  Російської Федерації докладає до проекту Державного бюджету пропозиціївідповідних судів, Судового департаменту при Верховному Суді Російської
  Федерації і Ради суддів Російської Федерації разом зі своїм висновком.
  4. Представники Конституційного Суду України, Верховного
  Суду України, Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації,
  Ради суддів Російської Федерації, керівник Судового департаменту при
  Верховному Суді Російської Федерації має право брати участь в обговоренніфедерального бюджету в Федеральних Зборів Російської Федерації.
  5. Розмір бюджетних коштів, виділених на фінансування судів у поточномуфінансовому році або підлягають виділенню на черговий фінансовий рік, що можебути зменшений лише за згодою Всеросійського з'їзду суддів чи Ради суддів
  Російської Федерації.

  Стаття 34. Символи державної влади в судах
  1. На будівлях судів встановлюється Державний прапор Російської
  Федерації, а в залі судових засідань поміщаються Державний прапор
  Російської Федерації та зображення Державного герба Російської
  Федерації. На будівлях судів може також встановлюватися прапор суб'єкта
  Російської Федерації, а в залах судових засідань встановлюватися прапор іпоміщатися зображення герба суб'єкта Російської Федерації.
  2. При здійсненні правосуддя судді засідають у мантіях або мають іншийвідмітний знак своєї посади.

  Глава 5. Порядок введенняв дію цього Федерального конституційного закону

  Стаття 35. Термін введення в дію цього Федеральногоконституційного закону
  1. Ввести справжній Федеральний конституційний закон в дію з 1 січня
  1997 року.
  2. Закон Української РСР від 8 липня 1981 року "Про судоустрій Української РСР" з подальшимизмінами та доповненнями (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981, N 28,ст. 976; Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і
  Верховної Ради Російської Федерації, 1992, N 27, ст. 1560, N 30, ст.
  1794; 1993, N 33, ст. 1313; Відомості Верховної Ради України,
  1994, N 32, ст. 3300) застосовується в частині, що не суперечить цьому
  Федеральним конституційним законом.
  3. Положення про військові трибунали в редакції Закону СРСР від 25 червня 1980року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1980, N 27, ст. 546) застосовується вчастині, що не суперечить цьому Федеральним конституційним законом.
  4. Частина 2 статті 33 цього Федерального конституційного закону вчастині фінансування судів на основі нормативів вводиться в дію з днянабрання чинності відповідного федерального закону.
  5. До вступу в силу федерального конституційного закону про військовихсудах фінансування та матеріально-технічне забезпечення військових судівздійснюються в порядку, встановленому Федеральним законом "Про деякіпитаннях організації та діяльності військових судів та органів військовоїюстиції ".

  Стаття 36. Особливості судочинства в судах загальної юрисдикції післявведення в дію цього Федерального конституційного закону
  1. Районні (міські) суди, утворені до введення в діюсправжнього Федерального конституційного закону, вважаються районнимисудами.
  2. Суди, які розглядають справи в апеляційному чи касаційному порядку,вважаються вищестоящими по відношенню до судів першої інстанції. Суди,розглядають справи в порядку нагляду, вважаються вищестоящими щододо судів, що приймали раніше рішення у справі.
  3. Введення в дію цього Федерального конституційного закону нетягне за собою зміни складу суду у справах, раніше розпочатим розглядом.

  Стаття 37. Строки повноважень суддів, а також народних і арбітражнихзасідателів
  З введенням в дію цього Федерального конституційного законусудді всіх судів Російської Федерації, а також народні та арбітражнізасідателі зберігають свої повноваження до закінчення строку, на який вонибули обрані (призначені).

  Указом Президента РФ від 23 січня 1997 р. N 41 встановлено, що народнізасідателі верховних судів республік, крайових, обласних судів, Московськогоі Санкт-Петербурзького міських судів, суду автономної області, судівавтономних округів, районних та військових судів здійснюють свої повноваженнядо прийняття федерального?? го закону про порядок призначення (обрання) народнихзасідателів

  Стаття 38. Порядок фінансування заходів щодо реформування судовоїсистеми
  1. Витрати на фінансування заходів, пов'язаних з реформуваннямсудової системи, передбачаються окремим рядком у федеральномубюджеті.
  2. З 1 січня 1997 штати підрозділів Міністерства юстиції Російської
  Федерації пропорційно тій частині обсягу їх роботи, що пов'язана зфінансуванням і забезпеченням діяльності судів, за винятком військовихсудів, передаються Судовому департаменту при Верховному Суді Російської
  Федерації з відкриттям у той же строк фінансування Судового департаментупри Верховному Суді Російської Федерації безпосередньо з федеральногобюджету в обсязі коштів, що вивільняються в результаті скороченнячисельності відповідних підрозділів Міністерства юстиції Російської
  Федерації.

  Президент
  Російської Федерації Б. Єльцин

  Москва, Кремль
  31 грудня 1996
  N 1-ФКЗ

  Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ

  "Про судову систему Російської Федерації"

  Прийнятий Державною Думою 23 жовтня 1996

  Схвалений Радою Федерації 26 грудня 1996

  Глава 1. Загальні положення (ст.ст. 1 - 10)
  Глава 2. Основи статусу суддів у Російській Федерації (ст.ст. 11 - 16)
  Глава 3. Суди (ст.ст. 17 - 28)
  Глава 4. Заключні положення (ст.ст. 29 - 34)
  Глава 5. Порядок введення в дію цього Федеральногоконституційного закону (ст.ст. 35 - 38)  Глава 1. Загальні положення

  Стаття 1. Судова влада
  1. Судова влада в Україні здійснюється тільки судами вособі суддів і залучених у встановленому законом порядку до здійсненняправосуддя присяжних, народних і арбітражних засідателів. Ніякі іншіоргани та особи не мають права приймати на себе здійснення правосуддя.
  2. Судова влада самостійна і діє незалежно від законодавчоїі виконавчої влади.
  3. Судова влада здійснюється через конституційне,цивільного, адміністративного і кримінального судочинства.

  Стаття 2. Законодавство про судову систему
  Судова система Російської Федерації встановлюється Конституцією
  Російської Федерації і справжнім Федеральним конституційним законом.

  Стаття 3. Єдність судової системи
  Єдність судової системи Російської Федерації забезпечується шляхом:встановлення судової системи Російської Федерації Конституцією Російської
  Федерації і справжнім Федеральним конституційним законом;дотримання всіма федеральними судами та світовими суддями встановленихфедеральними законами правил судочинства;застосування всіма судами Конституції Російської Федерації, федеральнихконституційних законів, федеральних законів, загальновизнаних принципів інорм міжнародного права та міжнародних договорів України, атакож конституцій (статутів) та інших законів суб'єктів Російської
  Федерації;визнання обов'язковості виконання на всій території

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !